یاد یاران

سایت موبایل
اسناد کنگره بیست و یکم


فاجعه آتش سوزی در پلاسکو، گزارش و گفتگوی سعید افشار با بهروز خباز و آیت نیافر فعال کارگری در ایران

پدیده ترامپ، مهمترین پرسشها، نخبگان میلیاردر عوام گرا علیه نخبگان استابلیشمنت، اما مبارزه جریان دارد! گفتگو با پیران آزاد
اعلامیه
سخن ما
بحران پناهندگی :
وضعیت حال و پی آمدهای احتمالی
( بخش سوم و آخر )
جریان رد یا پذیرش آوارگان جنگ خاور میانه و پناهجویان کشورهای استبداد زده، اتحادیه اروپا را به دو قطب عمده موافق و مخالف پذیرش پناهنده و مهاجر تقسیم کرده است. وجه اشتراک هر دو قطب نداشتن راهبرد دقیق و مشخص است، راهبردی که بتواند پاسخگوی مسائل و مشکلات گوناگون سیل عظیم بی خانمانها و بی آیندگانی باشد که در وخیم ترین شرایط زیستی به سر می برند.
بحران پناهندگی :
عروج راست افراطی و ناسیونالیسم شبه فاشیست ــ۲
گفتمان پیشرو و انسانی خواهان بررسی ریشه‌ای مساله جنگ، غارت چندین و چند صد ساله کشورهای در حال توسعه و تحت سلطه امپریالیسم است. گفتمانی است که نبود چشم انداز برای مردم آفریقا و خاور میانه را مطرح می‌کند و در پی چاره‌ اندیشی برای مبارزه با تروریسم، جنگ آفرینی دول امپریالیستی و بحران زیست محیطی است، پیگیر برنامه‌ای است که تضمین کننده زندگی توأم با آزادی و کرامت انسانی است و پاسخگوی بحران پناهندگی در اروپا و دیگر نقاط جهان.
سایت کارگری
سایت علیه ستم جنسیتی
سایت مسائل ملی
اقتصادی
جنبش, حزب و برنامه چپ
    یونس پارسا بناب : آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم ( بخش دوم )
با پیروزی انقلاب اکتبر 1917 عمر انترناسیونال دوم به پایان خود رسید و به همت بلشویک ها و دیگر کمونیست ها، انترناسیونال سوم در 1919 تاسیس یافت. انترناسیونال سوم علیرغم محدودیت های تاریخی و کمبودهای تئوریکی ، دستاوردهای قابل توجهی در تاریخ جنبش کمونیستی را در دوره 1919 تا 1942 ، به بار آورد که امروز به عنوان آموزه های تاریخی شایان تحلیل و یادگیری هستند. ادامه
    از درس‌گفتارِ آلن بَدیو:دو نکته در نقد جنبش‌های تسخیر میادین در سال‌های اخیر
حرف من این است که ایده‌ی دموکراتیک، ولو در نقطه‌ی اوج خود (یک تجربه‌گریِ مشروع و جالب در مقیاس جنبش‌های تسخیر میادین، خودگردانیِ درونی آنها،...) در صورت جدایی از سه ایده‌ی دیگر، هرآینه معادلِ جدایی از کل جامعه خواهد بود. و این اتفاقی است که به طرزی مشهود در مصر رخ داد. ادامه
    نسخه تازه و کامل ترجمه ی از « مانیفست حزب کمونیست»
مانیفست حزب کمونیست
کارل مارکس و فریدریک انگلس ادامه
    حق با کارل مارکس بود
سخنرانی کریس هجز در کنفرانس فورم چپ در نیویورک ترجمه: پروین اشرفی
کنفرانس فوروم چپ در روزهای 29 الی 31 ماه مه در نیویورک برگزار شد. در این کنفرانس کریس هجز به پروفسور ریچارد وولف و پروفسور گیل داینز پیوست تا در مورد این که چرا کارل مارکس در زمانی که سرمایه داری جهانی در حال فروپاشی است، ضروری می باشد به بحث بپردازند. ادامه
    بازاندیشی رابطه‌ی مارکسیسم با امپریالیسم در قرن بیست و یکم
لیو پانیچ ترجمه‌ حسن آزاد
آن‌چه که نظریه‌های قدیم و جدید امپریالیسم یادآوری می‌کنند، این است که سرانجام به احزاب سیاسی سوسیالیستی احتیاج داریم که بازسازی بنیادی دولت‌ها در تمام قاره‌ها را به نهادهایی اساساً دموکراتیک و کاملاً مغایر با دولت‌های سرمایه‌داری به سرانجام برسانند. ادامه
    شهاب برهان : مارکسیسم سیاسی، دخالت‌گری سوسیالیستی است
این که برای مداخله‌گر بودن چه باید کرد؟ جوابی ساده و آماده وجود ندارد. برای آن که تیر به هدف بخورد، نخستین شرط این است که آن را نشانه بگیریم. اول بدانیم در کجا و روی چه می‌خواهیم اثر بگذاریم. نقشه داشته باشیم و بعد برای اجرایش طرح تهیه کنیم و دنبال وسایل‌اش برویم. ادامه
    واقعیت انقلاب فرهنگی چین : بخش دوم: نقش و جایگاه قانون ارزش در جامعه سوسیالیستی
نقدی بر مقاله «شارل بتلهایم و انقلاب فرهنگی مائو» – اثر فریدا آفاری
زمانی که جامعه‌ای: بتواند با سلب مالکیت از ملاکین بزرگ و سرمایه داران کلان، بزرگ‌ترین جابجایی ثروت در تاریخ جهان را سازمان دهد و بر گرسنگی و فقر مطلق اکثریت مردم خود فائق آید؛ در فاصله چند ساله قادر شود بر معضل اعتیاد 70 میلیون نفر از جمعیت خود چیره شود و ادامه
دمکراسی, سوسیالیسم و دولت
    مجید دارابیگی: چشم انداز سوسیالیسم در برش تاریخی
از سوسیالیسم اردوگاهی، تا سوسیالیسم دموکراتیک!
نظام سوسیالیستی آتی در کشور ما، کشوری با رشد نا هم گون منطقه ای و وجود طبقات و گرایش های طبقاتی چندگانه، در درجه ی نخست و مقدم بر هر چیز، با احترام به حق رای همه گانی، باید مبتنی بر پلورالیسم سیاسی بوده و آزادی احزاب، انجمن ها، رسانه ها و اجتماع رسمیت داشته، حقوق شهروندی به تمام و کمال و دخالت گری شهروندان در همه ی عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری تامین شود. ادامه
    فرامرز دادور : ایده هائی در موردِ سوسیالیسم و کنترل کارگری
در این نوشته سعی میگردد به زمینه های ممکن برایِ ایجادِ کنترلِ دمکراتیک و اجتماعیِ کارگری و مردمی در عرصهِ فعالیتهایِ اقتصادی و اجتماعی، در راستایِ سوسیالیسم دامن زده شود. در این رابطه سوال اساسی این است که آیا چگونه میتوان محیط کار را آنگونه سازماندهی نمود که تمامیِ کارکنان در تصمیم گیریها و نتایجِ مرتبط با پروسهِ تولید، توزیع و مصرف مشارکتِ تعیین کننده داشته باشند. ادامه
    دموکراسی، پیشبُرد مداوم آزادی و برابری است: گفت‌ وگوی «پروبلماتیکا» با جمیل هلال
جنبش‌ های توده ‌ای اخیر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، با وجود شکست‌ ها و ناکامی ‌هایشان، دورنماها و امکان ‌های یک تغییر ترقی‌ خواهانه یا یک سازمان‌ دهیِ توده‌ای ترقی‌ خواهانه در منطقه را نشان دادند. تحقق این امکان‌ ها نیازمند تمرکز بر کسب دانشی جامع و انتقادی از سازوکارها و روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگیِ منطقه است. برای نزدیک ‌شدن به این هدف اولیه، «پروبلماتیکا» مجموعه‌ ای از گفت‌ وگوها را با روشنفکران، فعالان و خاورمیانه‌ پژوهان ترقی‌ خواه یا چپ‌ گرا را آغاز کرده است. ادامه
    فرامرز دادور: چشم اندازِ جمهوری و دمکراسی اجتماعی در ایران
در این سطور نظر بر این است که نیل به یک جامعهِ انسانی عمدتا بر اساسِ برقراریِ دو وجه جدا ناپذیرِ آزادی هایِ دمکراتیک و عدالت اقتصادی انجام میگیرد و تلاش برای ایجادِ دمکراسی سیاسی و دمکراسی اقتصادی، در واقع دو وظیفهِ اصلی در مقابلِ جنبش های مردمی و بویژه فعالانِ سوسیالیست میباشد. ادامه
    آلن بادیو:راه شاهانه ای به رهایی نیست
در باره عشق و سیاست، خیزش شبانه و آینده اروپا - ترجمه ی رحمان بوذری
خیزش شبانه پاریس همچنان همدلی ها و نقدهای روشنفکران فرانسوی را برمی انگیزد. در خلال این بحث ها می توان به اهمیت و گستره این جنبش و نیز ضعف ها و کاستی های آن پی برد. به رغم گذشت بیش از یک ماه، خیزش شبانه پاریس و دیگر شهر های اروپا در تلاش است تعین تازه ای به خود دهد فراتر از صرف اشغال میادین. آنچه در ادامه می آید مصاحبه آلن بدیو ادامه
    تقی روزبه : بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی سوار بر جنبش های اجتماعی!
جنبش ها و فعالین و جریان های چپ اگر در مسیرپیشروی خود مسلح به آگاهی از آن چه که نباید انجام داد و تکرارکرد باشند، آگاهی منفی که از دل منفی بودن نتایج تجربیات صورت گرفته برآمده است، یعنی اگر مسلح به دیالتیک منفی باشند، در واقع گامی بزرگ برای پیشروی به سوی رهائی برداشته اند. ادامه
يحيي رحيمي     سوسیالیسم چیست ؟
در سدههای نوزدهم و بیستم و هنوز هم در آستانه هزاره سوم شاهد جنبشها و انقلابهایی بزرگ برای تحقق سوسیالیسم و کمونیسم با مواضع و عملکردهای گوناگون بوده ایم. انقلابهای 1848 اروپا، کمون پاریس، انقلابهای روسیه، آلمان و ایتالیا در سالهای 1905، 1917 تا 1920، انقلابهای چین، ویتنام، کوبا، نیکاراگوئه و جنبشهای انقلابی چپ در دیگر کشورهای آمریکای لاتین و آسیا، همه با اهداف و عناصر سوسیالیستی در بستری دمکراتیک برای رسیدن به استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی جریان یافته و .. ادامه
قدرت سیاسی و جنبش های ضد سرمایه داری
    محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
6. سرمایه¬‌ داری خالص و قانون ارزش
بر این باور هستیم که به منظور پیشگیری از هر نوع اشتباه بهتر است بین این دو مفهوم تمایز قائل شد. واژه ی سرمایه‌ داری دولتی تنها برای مشخص کردن مرحله‌ یی است که دولت سرمایه ‌داری مخزن وسائل تولید می‌ شود، در حالی که اقتصاد جنگی سرمایه‌ داری “سرمایه ‌داری انحصاری دولتی” خوانده می‌ شود. ادامه
    امپریالیسمِ نولیبرال، تازه‌ترین مرحله‌ی سرمایه‌داری / سعید رهنما - به مناسبت یک صد سالگی نظًری یِ امپریالیسم لنین
لنین، همان‌طور که خود اشاره دارد، در نگارش این اثر از نظرات ج. ا. هابسون و رودُلف هیلفردینگ بهره برده. در واقع بنیان تز لنین و تمامیِ مفاهیم اصلی آن از جمله سرمایه‌ی انحصاری، کارتل‌ها، صدور سرمایه، سرمایه‌ی مالیه، مصرفِ ناکافی، توسعه‌طلبیِ، دولتِ رانت‌خوار، خود ـ حمایتی، رقابت بین قدرت‌ها، و به‌زیر سلطه کشیدن کشورهای ضعیف‌تر، به‌تمامی بر پایه‌ی ایده‌های این دو نفر و در چند زمینه بر ایده‌‌های بوخارین استوار است ــ البته با نتیجه‌گیری‌های متفاوت لنین که به آن اشاره خواهد شد. حتی عنوان جزوه‌ی لنین از عنوانِ فرعیِ کتاب سرمایه‌ی مالیه هیلفردینگ («بررسیِ تازه‌ترین فازتوسعه‌ی سرمایه‌داری») الهام گرفته است.

ادامه

یونس پارسابناب     آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم
در تاریخ مدرن جهان بویژه در 230 سال گذشته انقلابات و دگردیسی های متعددی در اکناف جهان بوقوع پیوسته اند که هر یکی بنوعی در زندگی جوامع بشری تاثیرگذار بوده اند ادامه
    اصغرایزدی - تقی روزبه: بحثی پیرامون بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت!
"بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت، یعنی به حلقه مفقوده ای که در نگاه کلاسیک ها موجود بود و چه بسا به تقدیس آن هم چون ابزاری انقلابی و نجات بخش که پرولتاریا باید آن را تصرف و تصاحب کرده و بکارگرفت دخیل بسته بودند". بنظر می رسد نتوان همه کلاسیگ ها را در این نگاه سهیم دانست، از جمله مارکس که با توجه به تجربه کمون پاریس، به یک تجدید نظر اساسی نسبت به مبارزه طبقاتی پرولتاریا و دولت پرداخت؟. ادامه
    محمد قراگوزلو : از اصلاحات سیاسی تا انقلاب کلنگی !
و پاسخی هم به آقای اکبر گنجی
به موازات رادیکالیزه شدن مطالبات اجتماعی مردم ایران جنبش اصلاحات سیاسی برهه به برهه بیش از گذشته به راست می چرخد. این جماعت که دی روز عبای "عالیجناب سرخپوش" تن رفسنجانی کرده بودند در سال 84 تمام قد زیر همان عبا رفتند. این جریان که موسوی را محافظه کار و دولت گرا می دانستند در سال 88 به زائده ی گرایش موسوی تبدیل شدند. ادامه
    مانیفست حزب کمونیست ( کارل مارکس و فریدریک انگلس ) ترجمه شهاب برهان
سال ها پیش در مراجعاتی موردی به تنها ترجمه ای فارسی از که آن زمان در دسترس داشتم » مانیفست حزب کمونیست « ) برهان رضائی انتشارات فانوس نیویورک 0111 ( گاه به - - عباراتی نا مفهوم و عجیب و جملاتی ثقیل یا بی معنی برمی خوردم و یقین داشتم که در اصل نباید چنین بوده باشند. ادامه
    ديالکتيک تعيّن مکاني سرمايه / پیتر هیودیس / ترجمهمهدی صابری/
بازبینی كتاب انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ
معروفیت رزا لوکزامبورگ از آن روست كه نخستین مارکسیست پسازمارکس بود که استدلال کرد انباشت سرمایه نه تنها به پویش زمانی درونی جوامع سرمایهداری خاص، بلکه بیش از هر چیز به نفوذ مکانی سرمایهداری و نابودی جهان غیرسرمایهداری وابسته است. ادامه
یاد یاران
    یاد عزیز رفیق محبوبه پرچم کاشانی ، کمونیست ، قهرمان ژیمناستیک و داور بین المللی ، هماره گرامی خواهند ماند .
بعد از سرکوبهای سال ۶۰ به همراه همسرش مخفی شد و به شیراز منتقل گردید . در سال ۶۱ در شیراز دستگیر و به زیر شدید ترین شکنجه ها کشیده شد . در اواسط پائیز ۶۲ در زندان عادل آباد شیراز به عنوان یک زندانی مقاوم و کمونیست جسور با حلقه دار اعدام شد و پیکرش در گلزار کمونیستها و کفار که رژیم لعنت آباد میخواند دفن شد . ادامه
    کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
رفیق پرویز عزیز ما خاموشی گرفت
رفیق پرویز برادران در روز ۱۲ آبان قلب بزرگش از حرکت باز ایستاد. و ما با بهت و نا باوری مجبوریم بپذیریم که چهره مهربان و زلال وهماره خندان او را دیگر در برابرخود نخواهیم داشت.
با رفتن پرویز سازمان ما رفیقی همراه ، صدیق و فداکار را از دست داد. پرویز رفیقی متواضع و فروتن، ساده و بی ادعا و کمونیستی صادق و ایستاده بر سر پیمان بود.
ما خاموشی نا بهنگام پرویز عزیز را به همسر و فرزندانش ، رفیق گرامیمان نسرین و دیگر اعضای خانواده و همه راه کارگریها تسلیت می گوییم و در اندوه آنان شریک میباشیم . ادامه
    یار مهربان و عزیزمان پرویز برادران از میان ما رفت !
با کمال تاسف مطلع شدیم که رفیق عزیزمان پرویز برادران روز چهارشنبه 12 آبان در اثر حمله قلبی در شهر هانوفر آلمان درگذشت. او رفت اما برای همه اشنایان و رفقایش که هیچگاه چهره مهربان و روحیه صمیمی و یاری دهنده او را فراموش نمیکنند باری از اندوه و دل تنگی برجای گذاشت.
ما در گذشت نابهنگام پرویز برادران را که یار مهربان همه کسانی بود که او را میشناختند به همسر وفرزندان، خواهران و برادر ، فامیل و آشنایان ،همه راه کارگریها ، رفقا ودوستان دیگر که با او اشنا بودند، تسلیت می ِگوِییم و یاد او را گرامی میداریم. ادامه
    علی به روایت شعری محمد : فرج سرکوهی - محمد فارسی
دو شعری که در پی می آید روایت محمد فارسی است در باره علی رضا شکوهی که در ۱۱ دی ماه ۶۲ اعدام شد. من (فرج سرکوهی)، علی و محمد را با هم شناختم در آن سال های پر تب و تاب جست و جوی شورشی راه و تدارک پرشور پیوند زدن نظر و عمل برای تغییر جهان در دهه چهل. دانشجو و همخانه بودند. سابقه دوستی آنان به نوجوانی برمی گشت ... ادامه
    پیام همدردی سازمان راه کارگر
پروین صدیقی از میان ما رفت !
با اندوه فراوان متاسفیم که به خانواده بزرگ جنبش چپ و زندانیان سیاسی سابق و خانواده عزیز جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم اعلام کنیم که رفیق پروین صدیقی سرانجام بعد از دو سال نبرد جانکاه با بیماری سرطان در سن ۵۷ سالگی جان شیفته اش را از دست داد. ادامه
    سیمای شکنجه نویسنده: بهروز سورن
این نوشته تلاشی است برای همیاری و همبستگی با انبوه انسانهائی که در متن حادثه و وقایع خونبار تاریخ حاکمیت مذهبی به ثبت خاطرات و یادهای خویش و بازبینی فجایع واقع شده در کشور اقدام کرده اند.
شاید ثبت دوباره این وقایع و آن چه بر این نسل رفت, بتواند برای نسل بعدی و جوانان, نسلی که پرشور, پویا و انقلابی سینه به سینه استبداد می ساید, ادامه
    دل‌ نوشته‌ای در وصف فیروز الوندی
در تمام این سالها ، هر بار که به بهشت زهرا میروم - که ایمان دارم تو در یک جایی اش خوابیده ایی - و خستگی ناپذیر به دنبال مزارت میگردم، همیشه این احساس را دارم که شاید در گوشه ایی ، لا به لای سنگ قبرها ، شاید مثلا در قطعه‌ی ۹۹ ، روزی به مزار گمنامی بر بخورم که تو از بیش از سی سال پیش در آن آرام گرفته ایی و هیچکس روی سنگ مزارت ننوشته : فیروز الوندی / فرزند فریدون ؛ که به تراژیک ترین مرگ، این دنیا را برای ما گذاشت و رفت ادامه
    فیروز الوندی و «لاله‌های سرنگونش»
در ارتباط با سازمان راه کارگر دستگیر شده بود. پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ اکثر فعالین سیاسی دانشکده‌ی دندانپزشکی دانشگاه تهران که به خاطر فعالیت سیاسی آزاد پس از پیروزی انقلاب هویت‌شان برای «انجمن اسلامی» و «دفتر تحکیم وحدت» مشخص بود، دستگیر و تعدادی‌شان به جوخه‌‌های اعدام سپرده شده بودند. ادامه
    علی دماوندی . به یاد رفیق شهید رضا طالبي کلخوران
رضا وقتی با شورش توده ای مردمان و تعرض پیشمرگان کرد علیه دولت ظلم و جور صدامی روبرو شد، تنها وظیفه انترناسیونالیستی خود را یاری به این مردمان دید و همدوش پیشمرگان به جنگ با نظام پلیدی برخاست که جز با زبان زور و توپ و تانک و بمب بامردمش سخن نگفته بود. ادامه
    بهروز سورن: نکته ای وارده برنوشته ارزشمند شبی از هزار و یک شب
چگونگی تحویل وسایل شخصی زندانیان سیاسی قتلعام شده در سال شصت و هفت توسط جلادان حکومتی نیز موضوعی امنیتی بود. جمهوری اسلامی از هراس تجمع خانواده های زندانیان سیاسی برای دریافت وسایل زندانیان مقتول تصمیم گرفت که ... ادامه
    شبی ازهزار و یک شب
پای صحبت رخشنده ی حسین پور نشستن عالمی دارد
به خودم گفتم چه خوب که خواهرم هم هست، آدم فقط برای تحمل روزهای بد به همراه نیاز ندارد، گاهی دلش می‌خواهد ساعات خوب زندگیش را هم با کسی تقسیم کند و این حتمأ یکی از آن ساعات خوب بود. ..... ادامه
    جعفر یعقوبی
به
علیرضا تشید
دوُرش جمع شدیم تا درموردِ خودش و تجربۀ زندان‌اش برایمان صحبت کند. او این‌چنین صحبت آغاز نمود: "من علی‌رضا تشیُّد از اعضای گروهِ راهِ کارگر هستم. شهریورماهِ سالِ ٦١ دستگیر شدم، و بیش از سه سال است که زیرِ بازجویی و در انفرادی‌های بندِ ٢٠٩ و آسایش‌گاه بوده‌ام. .... ادامه
    محبوبه مجتهد : محل تولد: زندان اوین
فعالیت سیاسى محبوبه مجتهد از دوران دبیرستان در سال ۵۶ آغاز شد. او پس از انقلاب به سازمان راه کارگر پیوست. در سال ۶۴ در حالی که باردار بود به همراه منصور نجاتى، همسرش بازداشت شد. منصور نجاتى در زندان اعدام شد و محبوبه مجتهد فرزندش را در زندان به دنیا آورد. ادامه
    اسد سیف: جنازه‌ی سرگردان یک کافر
جواد را من به عنوان یکی از فعالان «سازمان راه کارگر» در اراک می‌شناختم. دانشجو بود. به همراه دخترعمو و پسرعمویش از چهره‌های فعال شهر اراک در فعالیت‌های سیاسی بودند. آنان هم‌چنین از نخستین کسانی در اراک بودند که در رابطه با فعالیت‌های سیاسی بازداشت شدند. ادامه
    محبوبه پرچم کاشانی یکی از سمبل های درخشان مقاومت زنان کمونیست در زندانهای رژیم اسلامی ایران بود
یاد عزیز رفیق محبوبه پرچم کاشانی ، کمونیست ، قهرمان ژیمناستیک و داور بین المللی ، هماره گرامی خواهند ماند . او در اصفهان به دنیا آمد لیسانس تربیت بدنی گرفت و دبیر ورزش محبوب دبیرستانهای اصفهان بود . ادامه
    هاشم آزادی : شام آخر (10 شهریور) 1
با آغاز نوشتن ، وقایع ونامهای زندانیان جلو چشمم نمایان می شوند و در پی آن رفقا، در کنارم می نشینند و سرهایشان درون نوشته هایم فرو می کنند .سپس،رفیق همیشگی ما ، مرگ ، بلا تکلیف به نظاره می نشیند . نوشتن آسان نیست ، درواقع من نمی نویسم ، بلکه وقایع را یک بار دیگر تکرار می کنم ، به احترام رفقا ، و برای نسل های آینده که به آنها ایمان دارم . ادامه
بهروز سورن     منتظری, چهره ای دوگانه در سیاست
در سالهای 60 و 61 و 62 ارقام اعدام شدگان در اصفهان بسیار بالا بود و رژیم با قاطعیت فقاهتی و وحشیانه توسط قاضی جلاد مظاهری و سایرین, به اعدام های فله ای میپرداخت و این پیروزی های ! امام زمانی را با افتخار کامل به امدادهای غیبی منسوب میکرد و در نشریات حکومتی منتشر میکرد ادامه
حسن حسام     یلدای مادرانِ سیه پوش
صدایت
از حنجرۀ خونین می گذرد
و بر لبان خشک و ماسیده
یخ می بندد
هنوزهجرانی می خوانی
با نگاهی مات گمشده در هیچ جا ادامه
    حسن حسام : با سعید در راه
چهره‌اش رودرروی من قرار دارد، با همان چشمان شفاف و تیز و بُز، به مهربانی نگاهم می کند و بی آن‌که چشم ا ز من بکند، تندتند پلک‌هایش به‌هم می کوبد و می زند به خند ه، سر و شانه را اندکی عقب می کشد و قاه‌قاه می خندد. ادامه
    بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها! بخش سوم
در نظر اول این روایت شبیه داستان سازی و قهرمان پروری هاست. یادآور شخصیت های کتابهای رمان حماسی است. اما حقیقت است و علی مهدیزاده چنین بود. گویا شخصیت او را از درون کتابهای رمان ماکسیم گورکی استخراج کرده باشی و یااز خرمگس اقتباس کرده باشی. ادامه
    بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها! بخش دوم
ماندن یا رفتن؟ مسئله این بود.
انقلاب مرد و زنده باد انقلاب. این گفته به نهایت صحیح بود و اگر چه بخش اعظم تشکل های انقلابی منهای حزب توده و سازمان اکثریت به این گفته اعتقاد داشتند اما هیچ یک آمادگی و توان تغییر سازماندهی متناسب با شرایط مخفی فوق العاده وقت را نداشتند. ادامه
    بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها !
بخش اول: این نوشته با شتاب و بمناسبت سی و هفت ساله شدن سازمان راه کارگر نوشته شده است. چنانچه کم و کاستی موجود باشد از همینروست. این مناسبت و نزدیک شدن به سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت محرک نوشتن این مکتوب شد. یاد این عزیزان همواره با عزیزانشان و همروان آنها است و خاطره جاودانشان همچنان میماند. ادامه
    علی دماوندی : شهلایی که طلعت رهنمای ما شد
روز شنبه 30 خرداد ماه 60، پاسداران مزدور جمهوری اسلامی، رفیق شهلا را از خیابان ها ربودند و سحرگاه یک شنبه او را به همراه چندین کمونیست دلیر دیگر در حالی که سرود می خواندند، به جوخه های اعدام سپردند. بدین سان پیکر این زن پیکارجو، این کمونیست جوان و انقلابی پرشور در خون نشست ادامه
    هاشم آزادی : یوسف به من گفت
این نوشته بخشی از خاطرات من در زندان حکومت اسلامی است . هدفم از نگارش آن روشن کردن بخشی از ناشناخته های زندان برای رفقا و نسلهای آینده میباشد٫ اگرچه بازگو کردن آن برای من آسان نیست. ادامه
    هاشم آزادی : دلاوران
تلاش من در این نوشته مرتب کردن خانه مغزم است۰ مرتب کردن خاطراتیست که گاه وبی گاه مثل بادی آرام ازپنجرها می آیند پرده را به نرمی می لرزانند وهنگام خارج شدن ازدر، آن را محکم روی سرم می کوبند ادامه
    هاشم آزادی : شام آخر است - 2
عفو۲۲ بهمن ۱۳۶۷
خوانندگان عزیز، هدف من از نگارش این بخش از خاطراتم در زندانهای حکومت اسلامی فقط یک گزارش ساده نیست، بلکه آشکار نمودن زوایای تاریکی ازبیرحمی افسار گسیخته ای ا ست که حکومت اسلامی به زندانیان سیاسی دهه شصت روا داشته است ادامه
    اکبر معصوم بیگی : برگی از دفتر ایام (سی) یادِ چنگیز احمدی
ساعت دو از بازجویی برگشته بودم که زیر هشت نگهبان سالن چهار ازم پرسید: "کدام اتاق ؟". گفتم: "اتاق 61". گفت: "مطمئنی؟" گفتم: "خب آره، تا سه-چهار ساعت پیش که توی این اتاق بودم، مگر ...". گفت: "خب برویم". اتاق 61 نزدیک درِ اصلی سالن بود. ادامه
    بهروز سورن: یاد مادر مهین یزدی و فرزندانش حسن صدیقی ( مسعود ) و محمد صدیقی گرامی باد!
برای زندانیان سیاسی مطلع شدن از اعدام و تیرباران اعضای خانواده, نزدیکان و دوستان و هم رزمان خود از جمله دردآورترین لحظات است. مسعود نیز در غم از دست دادن برادر بزرگ خود و همرزمانش از جمله مقصود فتحی, تقی امانی و سایر رفقایش اندوهی گران داشت ادامه
تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ برابر با 22 ژانویه 2017
۱- گفتار سیاسی در باره فاجعه آتش سوزی پلاسکوی تهران و قربانیان نظام غارت و چپاول و قربانی شدن دهها تن از آتش نشانان و مردم در زیر آتش و آوار
۲- گفتاری درباره مرک هاشمی رفسنجانی با عنوان با مرگ او مصلحت نظام نیز مٰرد
۳- گفتگوی علی دماوندی با ابراهیم آوخ- یکی از قدیمی ترین فعالان سیاسی چپ و زندانیان سیاسی درباره پنج دهه زندگی سیاسی هاشمی رفسنجانی
* ساعت پخش برنامه های ماهواره ای تلویزیون برابری :
ویدئو کلیپ های دیدنی
از میان مطالب رسیده
مقالات     تمامی مقالات >>
 • اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
  در همدردی با کارگران آتش نشانی و مردم داغدیده تهران

 • تقی روزبه : آمریکا و نقل مکان سیاست به خیابان!

 • یاد عزیز رفیق محبوبه پرچم کاشانی ، کمونیست ، قهرمان ژیمناستیک و داور بین المللی ، هماره گرامی خواهند ماند .

 • یازده سپتامبر تهران:پلاسکو قربانیان سیاست چپاول وغارت

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ برابر با 22 ژانویه 2017

 • چشم‌انداز سوریه، پس از ترامپ مصاحبه با ژیلبر اشکار/ ترجمه‌ی خالد صالح

 • درآمدی بر انقلاب‌های قرن بیستم / سعید رهنما

 • تقی روزبه : درنگی به چندویژگی گزارش امسال آکسفام

 • شهناز نیکوروان : "آری، همه کودکان بازنده اول وآخر جنگند"

 • معادلات و تناقضات پراکسیس/ گفت‌وگوی پروبلماتیکا با کمال خسروی (بخش دوم)

 • روسیه و چپ/ استفن شالوم

 • مجید پهلوان : زورگیری مذهبی در کانادا

 • علامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
  صدای اعتراض گارگران کشت و صنعت مهاباد باشیم!

 • مجید دارابیگی : کارنامه ننگین سردار ویران گری!

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ برابر با 19 ژانویه 2017

 • ناصر اصغری : کارگران با مجامع عمومی خود به میدان می آیند

 • بهروز سورن: در اعماق چه میگذرد؟ بخش چهارم

 • تقی روزبه : خدمات رفسنجانی"متأخر" به نظام!
  اعتراضات در مراسم تشییع، و یک جمع بندی

 • محمد قراگوزلو : صف بندی های جنبش ملی اسلامی!
  دورانِ پسا رفسنجانی

 • بهزاد مالکی : نکاتی در بارۀ وظایف جنبش مستقل کارگری

 • رئیس تشخیص مصلحت نظام با اسرار خود، به گور رفت!

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ برابر با 15 ژانویه 2017

 • عربستان سعودی غرقه در شن های روان خاورمیانه از جنگ یمن تا جنگ بر سر جانشینی
  آلن گرش، مجله اینترنتی «اوریان بیست و یک» ترجمه بهروز عارفی

 • سیروس بینا - شیرینی‌خورانِ سفاهت و سلاخی: دلقک‌های«پایان تاریخ» و ادای«خواندن لولیتا» در بغداد |

 • حسن جداری : مرگ هاشمی رفسنجانی و قیل و قال "اصلاح طلبان"!

 • امید بهرنگ :بدبخت مردمی که قهرمانشان یک جلاد باشد!

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵ برابر با 12 ژانویه 2017

 • شعری از حسن حسام: خوان یغما 

 • علی دماوندی : عالیحناب سرخپوش درکنار خمینی به خاک رفت!

 • ناصر اصغری : اهمیت نامه نمایندگان کارگران نفت

 • تقی روزبه : هیولای ولایت مطلقه، و نقش هاشمی رفسنجانی در برساختن آن!
  آیا رفسنجانی آن گونه که ادعاکرده می تواند در گورخود آرام بخوابد؟!

 • گفت‌و‌گو با فردریک جیمسون درباره نظریه سیاسی معاصر مردم می‌گویند «این یک فاشیسم جدید است» من می‌گویم «هنوز نه» ترجمه‌ی سهند ستاری

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ برابر با 8 ژانویه 2017

 • مجید پهلوان : نظم نوین نئولیبرال و مرحله انتقالی کنونی

 • فرامرز دادور : ضرورتِ پایبندیِ اپوزیسیون به ارزش های مردمی

 • اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست
  زندانیان اعتصابی وهمه زندانیان سیاسی و عقیدتی باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد گردند!

 • تقی روزبه: گورخوابی و پسوندمتجاهر!

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ برابر با 5 ژانویه 2017

 • بحران پناهندگی :
  وضعیت حال و پی آمدهای احتمالی
  ( بخش سوم و آخر )

 • انقلاب دیجیتالی یا تحول دیجیتالی؟ یورگ لیشتر ترجمه‌ی حسن آزاد

 • بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت آغاز سال جدید میلادی
  نگذاریم سال 2017 همچون 2016 بشریت را شرمنده کند!

 • تقی روزبه : آیا اوباما در روزهای پایانی ریاست خود، آغازجنگ سردجدیدی را کلید زده است؟

 • پروین محمدی : دولت و مجلس یک پیکره واحد برای غارت دسترنج ما کارگران هستند

 • مجید دارابیگی : دور تازه ای از تضادهای امپریالیستی

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ برابر با اول ژانویه 2017

 • اندوه ماه ِ خسته (1)
  کاری از : حسن حسام

 • تقی روزبه : مورالس از قدرت دست بردارنیست!

 • بازگشت انتقادی به مارکس: گفت‌وگوی پروبلماتیکا با حسن آزاد

 • اعلامیه اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی در آمریکای شمالی به مناسبت آغاز سال جدید و نیز اولین سالگرد شروع این اتحاد عمل

 • یاد یاران یاد باد!
  اعلامیه سازمان راه کارگر به مناسبت یازده دی، روز تجدید پیمان با جانباخته گان راه کارگر

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۹ دی ۱۳۹۵ برابر با 29 دسامبر 2016

 • اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
  در محکومیت اقدام تروریستی علیه "حزب دمکرات کردستان"

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ برابر با 25 دسامبر 2016

 • ناصر اصغری: بدون حزب، کارگر آینده‌ای ندارد!

 • مجید پهلوان : سیاست خارجی کانادا میراث یک وابستگی

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲ دی ۱۳۹۵ برابر با 22 دسامبر 2016

 • بهروز سورن: در اعماق چه می گذرد؟ بخش سوم

 • حسن حسام : آوای شب شکن

 • از بيراهه هاىِ راه! گفتگوىِ منوچهر آذرى با عباس هاشمى

 • تقی روزبه : ادعای پیروزی رژیم در جنگ حلب و سیاست معطوف به باتلاق!

 • محمد قراگوزلو: سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
  7. رشد ناموزون و مرکب

 • اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
  در محکومیت دستگیری های اخیر درترکیه

 • «کار» در عصر انقلاب دیجیتال / سعید رهنما

 • اینجا آب طعمِ بدبختی و مرگ می‌دهد
  روایت ایلنا از رقص فقر در روستاهای جنوب کرمان؛

 • بهروز سورن: در اعماق چه می گذرد؟ - بخش دوم

 • تلویزیون برابری: برنامه یکشنبه 18 دسامبر 2016 برابر با 28 آذر1395

 • بهروز سورن : در اعماق چه می گذرد؟ - بخش اول

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵ برابر با 15 دسامبر 2016

 • محسن بهزادکریمی : آشنایی با تشکل​های کارگری در کشورهای اروپایی
  وضعیت سندیکاها در بلژیک

 • به مناسبت روز دانشجو آشنایی با تجربیات جنبش دانشجویی سایر کشورها
  جنبش پیشرو دانشجویی در استان کبک

 • یازده سپتامبر تهران:پلاسکو قربانیان سیاست چپاول وغارت
  "ساختمان پلاسکو "صبح پنجشنبه طعمه‌ی حریق شد! دهها نفر در آتش سوختند.اولین ساختمان مرتفع ایران در تهران در آتش سوخت وهمچون برجهای نیویورک به یکباره فروریخت. دهها نفر در زیر آتش مدفون شدند. آتش نشانان جانباز وشریف وفداکار با همه تلاششان نتوانستند آتش را مهار کنند وخود در آتش وآوار مدفون شدند. 11 سپتامبر ایران، بی هیچ هواپیمایی ؛ اما با سیاستی تبهکارانه وچپاولگرانه اجرا شد. سیاستی که رژیم دزدان وقاتلان با همدستی شهردار وشهرداری تهران وپاسداران میلیاردر به اجرا دراوردند.
  اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
  در همدردی با کارگران آتش نشانی و مردم داغدیده تهران
      
  Facebook
  ما تشکل های عضو شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست نیز ضمن همدردی عمیق با خانواده های داغدیده و تسلیت به مردم بیزار از استبداد و استثمار، معتقدیم مادام که کارگران و زحمتکشان ایران دست به مبارزه ای پیگیر و انقلابی برای برچیدن بساط این رژیم درمانده و جنایتکار نزنند، باز هم متاسفانه شاهد تکرار فجایعی از این دست خواهیم بود.

  تقی روزبه : آمریکا و نقل مکان سیاست به خیابان!     
  Facebook
  او که در آغازکار لقب منفورترین رئیس جمهورچهاردهه اخیرآمریکا را بخوداختصاص داده است، در همان روزنخست ورودبه "حجله قدرت" با حضورمیلیونی و خشمگین معترضانی مواجه شده است که عزم جزم خود را برای تداوم اعتراضات ابرازداشته اند. اکنون این زندگی است که مبارزه می کند!

  چشم‌انداز سوریه، پس از ترامپ مصاحبه با ژیلبر اشکار/ ترجمه‌ی خالد صالح     
  Facebook
  در آستانه مذاکرات صلح سوریه در شهر آستانه، پایتخت قزاقستان، در روزهای ۲۳ و ۲۴ ژانویه که به ابتکار روسیه و با حضور نمایندگان دولت و مخالفان، ایران و ترکیه برگزار خواهد شد، ژیلبر اشکار، روشنفکر چپ‌گرای لبنانی و استاد مطالعات توسعه و روابط بین‌الملل در دانشگاه لندن، از آینده سوریه پس ورود ترامپ به کاخ سفید، می‌گوید؛ پیش‌بینی او احتمال تشکیل یک ائتلاف ساختگی و سازش جعلی است؛ سناریویی که البته بحران سوریه را حل نخواهد کرد.


  یاد عزیز رفیق محبوبه پرچم کاشانی ، کمونیست ، قهرمان ژیمناستیک و داور بین المللی ، هماره گرامی خواهند ماند .     
  Facebook
  بعد از سرکوبهای سال ۶۰ به همراه همسرش مخفی شد و به شیراز منتقل گردید . در سال ۶۱ در شیراز دستگیر و به زیر شدید ترین شکنجه ها کشیده شد . در اواسط پائیز ۶۲ در زندان عادل آباد شیراز به عنوان یک زندانی مقاوم و کمونیست جسور با حلقه دار اعدام شد و پیکرش در گلزار کمونیستها و کفار که رژیم لعنت آباد میخواند دفن شد .

  درآمدی بر انقلاب‌های قرن بیستم / سعید رهنما     
  Facebook
  به‌مناسبت یک‌صدمین سالگرد انقلاب‌های فوریه و اکتبر ۱۹۱۷ روسیه با شروع سال ۲۰۱۷ یک قرن از انقلاب‌ها‌ی بزرگ فوریه و اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه می‌گذرد؛ انقلاب‌هایی که نقطه‌عطفِ بزرگ‌ترین تحولات اجتماعی و الهام‌‌بخشِ انقلاب‌های متعدد دیگر در قرن بیستم بوده‌اند. هدف بررسی حاضر مرور تجربیات پاره‌ای از مهم‌ترین انقلاب‌های قرن بیستم و درس‌های گرفته یا نگرفته از این انقلاب‌ها است. از این مجموعه، به‌مناسبتِ درگذشت فیدل کاسترو پیش‌تر مروری بر انقلاب کوبا منتشر شد. این سلسله مقالات بر پایه‌ی منابع و پژوهش‌های متعدد درباره‌ی انقلاب‌های روسیه، آلمان، چین، کوبا، نیکاراگوا و نمونه‌های دیگر تهیه و تنظیم شده است و به‌مرور منتشر خواهد شد. نخستین بخش این مقالات نگاهی نظری به پدیده‌ی انقلاب دارد. بخش‌های بعدی به‌تدریج تکمیل و منتشر خواهد شد.


  تقی روزبه : درنگی به چندویژگی گزارش امسال آکسفام     
  Facebook
  نشست امسال داووس، مجمع جهانی سرمایه داران و کارشناسان اقتصادی و سیاستمداران، مثل هرسال با گزارش تکان دهنده ای از آکسفام تحت عنوان "اقتصادی برای 99 درصد" و با هشدارهائی به شرکت کنندگان در این مجمع همراه است. گزارش آکسفام از شکاف های وحشتناک و بقول خودش شرم آوری پرده برداری می کند که

  معادلات و تناقضات پراکسیس/ گفت‌وگوی پروبلماتیکا با کمال خسروی (بخش دوم)     
  Facebook
  اگر نقد اقتصاد سیاسی، نقد سرمایه‌داری و نقد فتی‌شیسم کالایی و ایدئولوژی بورژوایی، تبیین شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و هم‌هنگام درافتادن با آن باشد، آن‌هم به‌نحوی‌که «علمیتِ» این نقد اساساً با نقد ایدئولوژی بورژوایی استوار شود، آن‌گاه نقش انتقادی و انقلابی آن نیرویی که قادر است دیوار روابط سلطه‌گرانه و استثمارگرانه‌ی سرمایه‌داری را فرو بریزد، در ماهیت، در سرشت و در تعریفِ این نقد نهفته است.


  روسیه و چپ/ استفن شالوم     
  Facebook
  هواداری برخی چپ‌گرایان از ولادیمیر پوتین و روسیه را چه‌گونه می‌توان توضیح داد؟ چرا برخی برای بمباران سوریه هلهله سرمی‌دهند و شواهد پزشکان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر(1) را مبنی بر هدف‌گذاری جنایت‌کارانه‌ی بیمارستان‌ها نادیده می‌گیرند؟ چرا برخی می‌کوشند تصرف کریمه به ‌دست روسیه یا مداخله‌ی آشکار این کشور را در اوکراین توجیه کنند؟


  علامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
  صدای اعتراض گارگران کشت و صنعت مهاباد باشیم!
      
  Facebook
  شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست همه نیروهای متعهد به حقوق طبقه کارگر را به اعتراض و کارزار وسیع و هماهنگ علیه پایمال شدن حقوق ابتدائی کارگران و توده میلیونی کار و زحمت فرامی خواند. نگذاریم مقاومت کارگران کشت و صنعت مهاباد درهم بشکند. بهر شکل ممکن و موثر از اعتراضات و مطالبات کارگران این کارگران حمایت کنیم و صدای آنان باشیم.

  مجید دارابیگی : کارنامه ننگین سردار ویران گری!     
  Facebook
  علی اکبر هاشمی بهره مان، مشهور به اکبر رفسنجانی، در هشتاد و دو ساله گی، هم چون سید محمود طالقانی، به ناگهان در گذشت و بی گمان با مرگ وی، جمهوری اسلامی و جامعه ی روحانیت شیعه، یکی ازنیرنگ بازترین و مرموزترین رهبران و مدیران سیاسی خود و طیف گسترده ای از تازه به دوران رسیده ها، شاخص ترین پدرخوانده ی خود را از دست دادند.

  تقی روزبه : خدمات رفسنجانی"متأخر" به نظام!
  اعتراضات در مراسم تشییع، و یک جمع بندی
      
  Facebook
  خمینی زمانی گفته بود تا نهضت (اسلامی) ادامه دارد هاشمی زنده است. و برهمین اساس می توان گفت تا زمانی که فرانکشتاینی که او در خلق آن نقش فعال داشت پا برجاست و مشرف بر زندگی مردم، هاشمی زنده است! هیولائی که کنترلش از دست او خارج شد و برعکس کنترل "خالق"خود را بدست گرفت و او را وادارساخت تا پایان عمر مجیزگویش باشد

  محمد قراگوزلو : صف بندی های جنبش ملی اسلامی!
  دورانِ پسا رفسنجانی
      
  Facebook
  مرگ "ناگهانی" رفسنجانی واکنش های متفاوتی را بر انگیخته است. واکنش هایی که در قالب مقاله و مصاحبه به تولید انبوه رسیده است. نگفته پیداست که تمام این واکنش ها و اساسا هر تحلیل و موضع گیری سیاسی منطبق بر منطقِ منافع طبقاتی افراد و گروه ها تبیین پذیر است.

  رئیس تشخیص مصلحت نظام با اسرار خود، به گور رفت!     
  Facebook
  بی شک مرگ هاشمی رفسنجانی برای اکثریت مردمان ایران مایه هیچ تاسفی نیست. و در شرایط تشدید بحران بالایی ها لازم است سازماندهی اکثریت کارگران و زحمتکشان اهمیتی چند باره مییابد . لازم است در راستای آرمان آزادی و برابری ، تلاشمان را برای خودسازماندهی، اتحاد و مبارزە انقلابی و اگاهانه، با هدف بە گور سپردن کلیت نظام جمهوری اسلامی دو چندان کنیم. نظامی کە رفسنجانی مظهر و از معماران اصلی آن بود.

  شعری از حسن حسام: خوان یغما      
  Facebook
  به اخلاصی ریایی
  چار زانو نشستی
  روزه شکستی
  همکاسه با غرابان .
  خوردی
  خوردی
  خوردی
  بسیارو بی شمارو به خروار

  علی دماوندی : عالیحناب سرخپوش درکنار خمینی به خاک رفت!     
  Facebook
  رفسنجانی همواره نماد مصلحت نظام جمهوری اسلامی از بدو روی کار آمدن این حکومت بود . با مرگ او مصلحت نظام نیز مُرد. شاید این مرگ خیال خامنه ای وبیت اش را از وجود یک رقیب قدرتمند راحت کرده باشد اما حذف او قطعا بمعنای تقویت اتوریته خامنه ای وبیت اش نخواهد بود وجنگ بر سرجانشینی خامنه ای شدت خواهد کرفت.

  تقی روزبه : هیولای ولایت مطلقه، و نقش هاشمی رفسنجانی در برساختن آن!
  آیا رفسنجانی آن گونه که ادعاکرده می تواند در گورخود آرام بخوابد؟!
      
  Facebook
  هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از بنیان گذاران و سازمان گران اصلی جمهوری اسلامی و از یاران درجه اول و مورداعتمادخمینی بویژه در مقاطع بحران های بزرگ و عبوردادن نظام از آن ها نقش برجسته ای داشته است: او به عنوان یک اصول گرای "معتدل" وعملگرا، و مصلحت سنج، جایگاه و گفتمان خود را مشی اعتدال که مدعی بود که عین آموزه های اسلام است تعریف می کرد.

  گفت‌و‌گو با فردریک جیمسون درباره نظریه سیاسی معاصر مردم می‌گویند «این یک فاشیسم جدید است» من می‌گویم «هنوز نه» ترجمه‌ی سهند ستاری     
  Facebook
  فردریک جیمسون، یکی از مهم‌ترین صدا‌های چپ، در این مصاحبه درباره گستره‌ای از موضوعات بحث می‌کند: نظریه سیاسی معاصر، جهت‌گیری‌ها و اشتباهات آن، راه‌حل‌های ممکن برای سیاست چپ و محدودیت‌های کنونی آن، اهمیت «جنبش‌ تسخیر»، برنی سندرز، و راه‌حل‌های ایدئولوژیک و عقلانی ممکن در زمانه‌ای‌ که به‌گفته جیمسون هنوز فاشیسم جدید در آمریکا برقرار نشده است. گفت‌وگوی پیش‌رو پیش از مرحله نهایی انتخابات آمریکا انجام شده است.


  اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست
  زندانیان اعتصابی وهمه زندانیان سیاسی و عقیدتی باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد گردند!
      
  Facebook
  با پژواک وسیع فریاد زندانیان اعتصابی و حمایت های وسیع افکاری عمومی از آن ها، اکنون مطالبه آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی می تواند به یک درخواست توده ای موثر مبدل شود. رژیم جمهوری اسلامی مسئول مستقیم جان زندانیان اعتصابی و خطری است که اکنون جان این زندانیان را تهدید میکند.

  تقی روزبه: گورخوابی و پسوندمتجاهر!     
  Facebook
  در مقابله با این ناهنجاری ها، نمی توان از اهمیت تقویت روحیه همبستگی و همیاری و تعاون و گسترش تشکل های مردم نهاد و مستقل و از پائین توسط خودجامعه در مقابله با این نوع آسیب های اجتماعی و ریشه های اقتصادی و فرهنگی آن بخصوص در برابرتهدیدهائی که کودکان و نسل جوان را تهدید می کند، و هم اکنون هم این گونه همیاری ها به درجاتی وجود دارند، غافل بود. در شرایطی که یک رژیم قلدر و کاملا بیگانه با نیازهای واقعی جامعه مقدرات آن را به دست گرفته است، نیازبه آنکه جامعه رأسا احساس مسئولیت کرده و برای نجات خود و تضمین آینده اش دست بکارشود دو چندان می شود.

  انقلاب دیجیتالی یا تحول دیجیتالی؟ یورگ لیشتر ترجمه‌ی حسن آزاد     
  Facebook
  از سال 1970 نزدیک به پنج دهه، آینده‌شناسان مختلف از الوین تافلر، دانیل بل و آندره گرز تا مانوئل کاستلز و جرمی ریفکین پیش‌بینی کرده‌اند که ماشین‌های خودکار و هوشمند جای انسان را در روند تولید می‌گیرند. اما سیر واقعی تاریخ سرمایه‌داری جز سلطه‌ی بیش‌تر سرمایه بر ابعاد گوناگون زندگی بشر، استثمار بیش‌تر نیروی کار و تخریب فاجعه‌بار محیط زیست نتیجه‌ی دیگری به بار نیاورده است.


  بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت آغاز سال جدید میلادی
  نگذاریم سال 2017 همچون 2016 بشریت را شرمنده کند!
      
  Facebook
  با آرزوی دنیایی بری از نابرابری، سال جدید را به همگان تبریک میگوئیم و امیدواریم مقاومت و مبارزات عظیم اجتماعی، در سال 2017 ، گسترده تر از سال 2016 باشد و بتواند قدمهای استوارتری به سوی رهایی بشریت از جهنم سرمایه داری بردارد.

  تقی روزبه : آیا اوباما در روزهای پایانی ریاست خود، آغازجنگ سردجدیدی را کلید زده است؟     
  Facebook
  اوباما با شعارصلح برسرکارآمد و باهمین توهم جایزه صلح نوبل را هم ربود. در اصل رسالت او بیرون کشیدن نیروهای آمریکا از باتلاق جنگ عراق و افغانستان بود تا راه جدیدی را در مقابل توسعه طلبی و پیشروی سیاست های امپریالیستی دولت آمریکا بگشاید.

  مجید دارابیگی : دور تازه ای از تضادهای امپریالیستی     
  Facebook
  یکی از شعارهای فاشیستی ترامپ ادعای تولید کار است برای بیست میلیون آمریکائی! ما در اروپا با این گونه شعارها آشنا هستیم. همه ی احزاب راست گرا، از فاشیستی تا شبه فاشیستی، بر حضور خارجیان انگشت می گذارند و ادعا دارند با اخراج خارجیان کسی در کشور بی کار نخواهد ماند.

  اندوه ماه ِ خسته (1)
  کاری از : حسن حسام
      
  Facebook
  پسرک با چشمانی سرخ
  و نگاهی بی رمق
  به ماه خیره شد
  ماه خندید و چشمکی زد :
  نیازی داری ؟
  پسرک گفت :
  میبینی که !
  خانه ی کوچکمان
  تنگ ونمور است
  تاریک و باریک

  تقی روزبه : مورالس از قدرت دست بردارنیست!     
  Facebook
  اوومورالس رئیس جمهوربولیوی حاضرنیست از جادوی قدرت دست بردارد! شدت چسبندگی به قدرت چنان است که او می کوشد به هرنحوی که شده برای چهارمین بار، برخلاف قانون اساسی و حتی بر خلاف نتیجه رفراندومی که اخیرا حول همین مسأله توسط دولت وی برگزارشد و با "نه" قاطع مردم مواجه گشت، هم چنان رئیس جمهور شود!:

  یاد یاران یاد باد!
  اعلامیه سازمان راه کارگر به مناسبت یازده دی، روز تجدید پیمان با جانباخته گان راه کارگر
      
  Facebook
  در سالگرد بزرگداشت جان باخته گان سازمان، جا دارد که از رفیق پرویز برادران عزیز یاد نمائیم، که امسال بر اثر سکته در آلمان از میان ما رفت. او از شمار نخستین دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بود، که به صفوف جنبش چپ پیوست و با پایبندی و وفاداری بر آرمان های انقلابی و انسانی، دوران دشوار مبارزه و تبعید را پشت سر نهاد. یاد عزیزش را با ادامه راه سرخش گرامی خواهیم داشت.

  اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
  در محکومیت اقدام تروریستی علیه "حزب دمکرات کردستان"
      
  Facebook
  ما این اقدام تروریستی جنایتکارانه را قویاً محکوم ساخته و واقعه تاسف بار شهادت کادرها و پیشمرگان جان باخته را به "حزب دمکرات کردستان" و خانواده های وابسته تسلیت می گوئیم.

  بهروز سورن: در اعماق چه می گذرد؟ بخش سوم     
  Facebook
  جمع آوری اطلاعات از تبعیدی های سیاسی ایرانی تنها هم و غم وزارت اطلاعات رژیم حاکم نیست. جمهوری اسلامی برای برگزاری نشست ها و تجمع جاسوسانش در کشورهای اروپایی خانه های بسیار گرانقیمتی در مرکز شهر وین اجاره میکند و این نشست ها را در این مکانها برگزار میکند.

  حسن حسام : آوای شب شکن     
  Facebook
  شب ِ دراز به حافظ دلا پیام رسان
  که فال باز کند صبح را غزل خوانان

  چه مرگ زاست شب هول در سیه کاری
  جوان کُشست و جهانی زجور او گریان

  شکنج ِ گیسوی دلدار نیست این شب تار
  شب است وُ رهزن فردا و قاتل ِ انسان


  تقی روزبه : ادعای پیروزی رژیم در جنگ حلب و سیاست معطوف به باتلاق!     
  Facebook
  حلب و معنای"آزادشدن"آن!
  رسانه ها و سردمداران رژیم در کسوت فاتحان از آزادشدن شرق حلب هم چون نبرد"استالینگراد" دم می زنند که گویا سرنوشت جنگ در سوریه را رقم زده است. در موردچنین یاوه هائی چه می توان گفت:
  اول آنکه، آیا اساسا چیزی بنام شهر(شرق) حلب وجودداشت که آزادشدن آن معناداشته باشد؟....

  محمد قراگوزلو: سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
  7. رشد ناموزون و مرکب
      
  Facebook
  به موازات افول هژمونی سیاسی اقتصادی امپریالیسم آمریکا جهان گام به گام وارد دوران تازه یی از جنگ سرد شده است. حالا دیگر مثل روز روشن است که دکترین "نظام جهانی نو" – که به اشتباه " نظم نوین جهانی" خوانده شده- شکست خورده است. دکترینی که اوج اقتدار آن با عروج ریگانیسم شکل بسته و اساس خود را بر ویرانه های فروپاشی دیوار برلین نهاده و...

  اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
  در محکومیت دستگیری های اخیر درترکیه
      
  Facebook
  درپی انفجار بمب درمیان افراد پلیس مجاور در ورودی ورزشگاهی دراستانبول، دولت ترکیه باردیگر موقعیت را غنیمت شمرده و اقدام به دستگیری و بازداشت گسترده اعضا«حزب دموکراتیک خلقها» و نیز شهرداران منتخب مردم درمناطق کردستان و روزنامه نگاران و فعالین سیاسی و اجتماعی ترکیه نموده است.

  «کار» در عصر انقلاب دیجیتال / سعید رهنما     
  Facebook
  «کار» در عصر انقلاب دیجیتال، پژوهش ارزشمندی است در گستره‌ی تاثیر نوآوری‌های شگرف علمی و فن‌آورانه‌ی سالیان اخیر، و آهنگ شتابان اتوماسیون روند تولید و دیجیتالیزه شدن روندهای کار بر ترکیب، ساختار و انسجام نیروی کار به قلم سعید رهنما.


  بهروز سورن: در اعماق چه می گذرد؟ - بخش دوم     
  Facebook
  مناسبات سیاسی و اقتصادی کنونی میان جمهوری اسلامی با دولت های دیگر بشکلی است که پیش از انعقاد قرار دادهای کلان شروطی نیز مطرح و درخواست می کند. از جمله این شروط فشار به اپوزیسیون در آن مکان, اخذ اطلاعات پلیس محلی از مخالفان و همچنین ایجاد سهولت در استخدام نزدیکان سفارت و عوامل رژیم در نهادهای مختلف رسمی در آن کشور و ....

  بهروز سورن : در اعماق چه می گذرد؟ - بخش اول     
  Facebook
  بخش غالب این طیف هدفمند و ارگانیک با هویت اصلی یا جعلی برای ارتباط با منابع محلی و یا کسب اطلاعات و تبدیل شدن به منبع اطلاعاتی به نقاط دیگر گسیل می شوند. بخش بزرگی از آن ها منابع اطلاعاتی محلی دارند که مزدور هستند. بدین معنا که در برابر دریافت های مالی یا امکاناتی اطلاعات خود را در اختیار جاسوس گسیل شده قرار می دهند. اعتقادات ایدئولوژیک یا سیاسی نیز میتواند در تبدیل یک فرد به جاسوس نقش بازی کند. در بسیاری از مخاصمات و جنگ ها تعدادی از جاسوسان را در کشور خودشان بعنوان قهرمان ملی نام برده اند

  محسن بهزادکریمی : آشنایی با تشکل​های کارگری در کشورهای اروپایی
  وضعیت سندیکاها در بلژیک
      
  Facebook
  کانون مدافعان حقوق کارگر: سنديكاها از دير باز در ايران وجود داشته اند، اما امروزه در شرایطي كه سنديكاهاي كارفرمایی در بخشي از رشته​هاي صنفي وجود دارد اما از تشكيل سنديكاهاي كارگري به عناوين محتلف جلوگيري مي​شود.

  به مناسبت روز دانشجو آشنایی با تجربیات جنبش دانشجویی سایر کشورها
  جنبش پیشرو دانشجویی در استان کبک
      
  Facebook
  مبارزه‌ای که جلوی چشم ما  در مقابل سیاست های ریاضت اقتصادی شکل گرفت، نتیجه مستقیم تاثیر باز شدن فضای بحث "اعتصاب عمومی" است که قبل از سال ۲۰۱۲ غیر قابل تصور بود. این بذرهای همبستگی‌، مقاومت و پایداری سال  ۲۰۱۲ است که جنبش امروز و فردای کبک را نیرو و نشاط  میدهد.

  بولتن مباحثات علنی شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست     
  Facebook
  دوره ی جدید شماره ۲

  اعلامیه سازمان راه کارگر بمناسبت ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر     
  Facebook
  با گذشت بیش از ۶۶ سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، وضیعت حقوق بشر بیش از بیش به وخامت گراییده است و در همه جای دنیا این اعلامیه آشکار و پنهان نقض می شود. این روز اما شاید بهانه ای باشد تا که نه وضعیت حقوق بشر، بلکه اساسا وضیعت خود بشر را فریاد بزنیم که به نامش بر جهان چه رفته است. علاوه بر اینکه هنوز در بسیاری از نقاط جهان زنان به خاطر جنسیت شان سوزانده شده و به قتل میرسند. ، کودکان فروخته میشوند و زندگی آنها با ورود اجباری به تجارت سکس تباه میگردد. ، وضیعت کارگران زیرفشار سرمایه داری هر روز به وخامت می گراید. و جنگ دنیا را به نابودی می برد.

  اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست!
  سرکوب کانون نویسندگان و اعضای سندیکای شرکت واحد را محکوم می کنیم!
      
  Facebook
  رژیم جمهوری اسلامی در روزهای اخیر اقدامات سرکوبگرانه خود را تشدید نموده و به سرکوب گردهم آئی های تشکل های مستقل مانند کانون نویسندگان ایران و سندیکای کارگران "شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه" پرداخته است تا مانع از پژاوک پرطنین اقدامات اعتراضی این تشکل ها شود.

  تقی روزبه : بحران های جهانی و رویکردجدیدهاوکینگ!     
  Facebook
  بالاخره واقعه برگزیت و عروچ ترامپ هاوکینک را قانع ساخت که مقداری بقول خودش از خوش بینی زیاده از حدش نسبت به انسان (و توانائی او در مقابله موفقیت آمیز با بحران ها) بکاهد. در گذشته او ایجاد سکونتگاه در کرات دیگر را مفری برای نجات نوع بشر و آلترناتیوی برای کره زمین می دید. و بهمین دلیل برشتاب و جستجو در فضا برای یافتن سکونتگاه ها پای می فشرد.

  تقی روزبه:نگاهی به دو رویداد:
  روزدانشجو و چالش های جنبش دانشجوئی!
  فیدل کاسترو و نفرت پراکنی سرسپردگان سرمایه نسبت به چپ
      
  Facebook
  امروز 16 آذر روزدانشجو است و طبق معمول مثل سالهای اخیر سخنران دانشگاه تهران هم حسن روحانی بود.
  مشکلات وچالش هائی که دانشجویان وجنش دانشجوئی با آن دست بگریبانند جدا از مشکلات کل کشورنیست:......

  اولا یک نگاه بی طرفانه و بدور از غرض نشان می دهد که نسبت به تجربه کوبا و فیدل کاسترو در میان صفوف چپ گرایش ها و نقدهای مختلف از حمایت کامل تا انتقادکامل وجود دارد.


  درباره‌ی روش و ساختار سرمایه‌ی مارکس/ حسن آزاد     
  Facebook
  ی‌اغراقْ داشتن تصوری روشن از منطق حاکم بر ساختار کتاب سرمایه، نحوه‌ی فصل‌بندی و چگونگی ارائه‌ی مفاهیم و مقوله‌های اقتصادی‌ها در مجلدهای سه‌گانه‌ی آن، بدون مطالعه‌ی دقیق جُستاری کوتاه از مارکس با نام «روش اقتصاد سیاسی» در مقدمه‌ی گروندریسه (که باید آن را پیش‌درآمد سرمایه انگاشت) ناممکن است؛ جایی که او برای اولین بار مبانی روش‌شناختی پروژه‌ی نقد اقتصاد سیاسی خود را را به نحوی موجز و درخشان شرح می‌دهد.


  محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
  6. سرمایه¬‌ داری خالص و قانون ارزش
      
  Facebook
  بر این باور هستیم که به منظور پیشگیری از هر نوع اشتباه بهتر است بین این دو مفهوم تمایز قائل شد. واژه ی سرمایه‌ داری دولتی تنها برای مشخص کردن مرحله‌ یی است که دولت سرمایه ‌داری مخزن وسائل تولید می‌ شود، در حالی که اقتصاد جنگی سرمایه‌ داری “سرمایه ‌داری انحصاری دولتی” خوانده می‌ شود.

  ترکیه و مسیر نسل‌کشی/ ژن باجالان / ترجمه‌ی مهرداد امامی     
  Facebook
  اوضاع در دوره‌ی حزب عدالت و توسعه تغییر کرد. بازشناسی رسمی نصفه و نیمه‌‌ی کُردها به‌عنوان اجتماعی متمایز در طول دهه‌ی گذشته از قضای روزگار شرایطی را ایجاد کرد که در آن نسل‌‌کشی علیه کُردهای کنونی ترکیه، اگر لزوماً محتمل نباشد، امکان‌‌پذیر است.


  بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا     
  Facebook
  ما مرگ این رهبر انقلاب جسورانه کوبا را به همه انسانهای آزاده و عدالت طلب بویژه مردم کوبا تسلیت میگوئیم. باشد که مرگ این رهبر سیاسی برجسته قرن بیستم و نقد این مدل از سوسیالیسم، درسی باشد برای همه ما کمونیستها که هیچگاه برای بنای عدالت اجتماعی و برابری ، آزادی و دمکراسی را قربانی نکنیم!

  تقی روزبه : فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم!
  و نگاهی به برخوردبی بی سی با آن
      
  Facebook
  کاسترو تجسم درک مسلط از سوسیالیسم در یک دوره تاریخی- قرن بیستم- بود. او از قضا از صادق ترین و پرشورترین و با وفاترین به آرمان های خود بود، و بهمین دلیل هم برای بسیاری الهام بخش بود و درحوزه عدالت هم دست آوردهائی داشت.

  آرش کمانگر : خاطراتی از سفر من به کوبا در سال 2013     
  Facebook
  در کوبا شما بی خانمان ، گدا، گرسنه، بیسواد، بی بهداشت و بیکار نمی بینید و علیرغم همه کمبودها مردمان را شاد و مهربان می بینید و صدای موسیقی زیبای کوبایی را در هر جا می شنوید که البته با شنگولی ناشی از نوشیدن عرق رام – نیشکر- نیز همراه است . رقص سالسا هم که در هر گوشه و کناری چشم ها را می نوازد .

  راه کارگر خبری
  كانون مدافعان حقوق كارگر :بیانیه به مناسبت حادثه دردناک پلاسکو
  در برابر اين همه ظلم و ستم ، كارگران و زحمتكشان و ساير اقشار تحت ستم تنها بايد به نيروي خود متكي باشند تا بتوانند نظامي انسان محور را جايگزين سود محوري كنند تا براي جان انسان​ها ارزش قائل باشند...
  در راه کارگر خبری بیشتر بخوانید
  شهناز نیکوروان : "آری، همه کودکان بازنده اول وآخر جنگند"     
  Facebook
  صبح سحر با صدای موشکهای دوربرد عراق از خواب پریدم ،پریدن که چه عرض کنم مث جن زده ها گیج و منگ در حالی که دهنم مزه باروت وخاک می داد آنچنان پرت شدم که تا چند لحظه قادر به درک موقعیت وپیدا کردن خانواده ام نبودم . هرچه بود گیجی و صدای مهیب و

  مجید پهلوان : زورگیری مذهبی در کانادا     
  Facebook
  آنچه که بنام زورگیری مذهبی دراین مطلب کوتاه آمده تصویر تولید فضایی است کــه ضمن آن ، بخــش کوچک اما که پرتوان وبانفوذ وبهــره مند از امکانات مالی و تدارکاتــی ، انحصارطلبی و تولید فضــای ترس و تمکین را به آحاد جامعه خود حقنه میکنند.

  ناصر اصغری : کارگران با مجامع عمومی خود به میدان می آیند     
  Facebook
  جامعه ایران بار دیگر در یک موقعیت فوق العاده بحرانی بسر می برد و بار دیگر هر آن امکان انفجار توده ای عظیمی در چشم انداز است. از یک طرف مرگی رفسنجانی و شدت گرفتن جنگ و دعوای جناحهای رژیم که سایه همدیگر را با تیر می زنند و از طرف دیگر فقر غیرقابل توصیف و توضیحی که بر جامعه مستولی است، این موقعیت را در چشم انداز می گذارد.

  بهروز سورن: در اعماق چه میگذرد؟ بخش چهارم     
  Facebook
  تبادل اطلاعات از رایج ترین نکته های مبادلات و ارتباطات رایج میان کشورها محسوب می شود. جمهوری اسلامی در قتل مخالفان سیاسی خود در خارج از کشور و در این زمینه تجارب خونینی را در خاطرات بر جای گذاشته است.

  بهزاد مالکی : نکاتی در بارۀ وظایف جنبش مستقل کارگری     
  Facebook
  تعرض های مستمر دولت و کارفرماها به شرایط کار و زندگی کارگران همراه با سرکوب شدید اعتراضات کارگری طی چهار دهۀ گذشته و نیز انواع فشارها و تضییع حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی کارگران و زحمتکشان و اکثریت قریب به اتفاق مردم، نتوانسته اند مبارزات اجتماعی و به ویژه اعتراضات کارگری را خاموش کنند و در سال های اخیر به رغم سرکوب های گوناگون شاهد تداوم و گسترش اعتراضات کارگران، زنان و دانشجویان و روشنفکران هستیم.

  عربستان سعودی غرقه در شن های روان خاورمیانه از جنگ یمن تا جنگ بر سر جانشینی
  آلن گرش، مجله اینترنتی «اوریان بیست و یک» ترجمه بهروز عارفی
      
  Facebook
  ملک سلمان دو سال پس از جلوس به سلطنت با چالش های گوناگونی روبروست. مداخله نظامی در یمن در گِل فرورفته و در سوریه، عراق و لبنان نیز، عربستان با شکست هائی مواجه شده است. و در حالی که اصلاحات اقتصادی کنونی با انتقادهای عدیده ای مواجه است، هنوز مسئله جانشینی پادشاه بی پاسخ مانده است.

  سیروس بینا - شیرینی‌خورانِ سفاهت و سلاخی: دلقک‌های«پایان تاریخ» و ادای«خواندن لولیتا» در بغداد |     
  Facebook

  حسن جداری : مرگ هاشمی رفسنجانی و قیل و قال "اصلاح طلبان"!     
  Facebook
  مرگ رفسنجانی آزادیکش که در طول سال ها در همه جنایات و اعمال تبه کارانه رژیم ، دست داشت، سبب شده است که بار دیگر پهلوان پنبه های اصلاح طلب و مدافعین اصلاح طلبی و " جنبش سبز" به میدان آمده، قیل و قال راه انداخته و گرد و خاک برپا کنند.

  امید بهرنگ :بدبخت مردمی که قهرمانشان یک جلاد باشد!     
  Facebook
  اوج خواری است که از فردی تجلیل شود که مشغله اصلی زندگی‌اش خونریزی از پیکر مردم بود. فردی که یکی از بنیان‌گذاران مخوف‌ترین ماشین جهل و جنایت در جهان امروز بود. اگر خمینی پایه‌گذار جمهوری اسلامی بوده، رفسنجانی مؤسس تمامی نهادهای رسمی این دستگاه جهنمی بوده و در تمامی تصمیمات مهم این نظام در مقاطع گرهی، نقش کلیدی داشته است.

  ناصر اصغری : اهمیت نامه نمایندگان کارگران نفت     
  Facebook
  جامعه معترض ایران انتظار به میدان آمدن جنبش کارگری و مشخصا به میدان آمدن کارگران صنعت نفت، که شاهرگ اقتصاد کشور است، را می‌کشند که الحق اگر با یک درجه از سازمان یافتگی به میدان بیاید، هیچ قدرتی را یارای مقابله با آن نیست.

  مجید پهلوان : نظم نوین نئولیبرال و مرحله انتقالی کنونی     
  Facebook
  اگر اروپا ابتدا به ســاختار ملت رســید ولی مانخست دولت تشکیل دادیم وبعدا به دنبال ملت! طرفه اینکه والدین مناسبات سرمایه داری دراروپا به لحاظ جمعیتی ابتدا درون ملت خود به پیشرفت وروشن گری و توسعه رسیدند و برای جلوگیری از درگیری های بیهوده ، دولتهای ملی تشکیل دادند وما ، بدون طبقات مشخص کارگر ومتوسط بورژواهای تازه پا ، ابتدا دولتهای مستبده وکپک زده و ورشکسته داشتیم!

  فرامرز دادور : ضرورتِ پایبندیِ اپوزیسیون به ارزش های مردمی     
  Facebook
  شواهد نشان میدهد که بخش غالبِ جنبش دمکراتیکِ ایران، در واقع خواستار برچیدنِ جمهوری اسلامی، استقرارِ آزادی، عدالتِ اجتماعی، استقلال و دمکراسی واقعی یعنی مشارکتِ مستقیم و غیر مسستقیمِ مردم در اداره امور جامعه بوده، مخالفِ شدیدِ یک سرانجامِ فاجعه آمیز و آکنده از جنگ های خانمان براندازِ سکتاریستی و تحتِ نیابتِ قدرتهای خارجی در ایران میباشد

  پروین محمدی : دولت و مجلس یک پیکره واحد برای غارت دسترنج ما کارگران هستند     
  Facebook
  در حالیکه هنوز دولت در قبال فریاد میلیونی ما کارگران حاضر به باز پس گیری لایحه اصلاحیه قانون کار نشده است و این جدال ادامه دارد و در این میان مجلس ژست بی طرفی به خود گرفته است، روزنامه خراسان طی گزارشی در مورخه 6 دی ماه 95 پرده از تلاش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جهت ارائه پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی برداشت .

  بازگشت انتقادی به مارکس: گفت‌وگوی پروبلماتیکا با حسن آزاد     
  Facebook
  مقدمه‌ی پروبلماتیکا: در ادامه‌ی گفتگو با فعالان و نظریه‌پردازان چپ این‌بار به سراغ حسن آزاد رفته‌ایم و پرسش‌هایی درباب چپ‌گرایی، پیوند آن با دموکراسی و سکولاریسم و فلسفه‌ی مارکسی را با وی به بحث گذاشته‌ایم. آزاد از بنیانگذاران نشر الکترونیکی بیدار است و سال‌هاست در زمینه‌هایی مثل فلسفه‌ی مارکسی، کاپیتال‌خوانی و مسائل خاورمیانه کار می‌کند.


  اعلامیه اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی در آمریکای شمالی به مناسبت آغاز سال جدید و نیز اولین سالگرد شروع این اتحاد عمل     
  Facebook
  یکسال پیش در چنین روزهایی ما – شش تشکل چپ ایرانی فعال در آمریکای شمالی- در منشور و بیانیه آغاز اتحاد عمل خود، در مورد ضرورت و اهمیت شکل گیری این همکاری، نوشتیم: " اکنون بیش از هر زمان، مشخص شده که در غیاب قطب قوی و فعال چپ سوسیالیست

  ناصر اصغری: بدون حزب، کارگر آینده‌ای ندارد!     
  Facebook
  آمانوئل نس (Immanuel Ness) کتاب و نوشته‌های زیادی را درباره مبارزه کارگران و بخصوص مبارزه مستقل کارگران، مستقل از احزاب و مستقل از اتحادیه‌ها و نهادهای رسمی و قانونی کارگران، یا خود به رشته تحریر در آورده و یا سردبیر آنها بوده است.

  مجید پهلوان : سیاست خارجی کانادا میراث یک وابستگی     
  Facebook
  آیا استیفن دیون وزیرامور خارجه دولت فدرال کانادا میداند که شهروندان ایرانی بواســطه داشــن دیانت بهایی نمیتوانند به تحصیلات عالی بپردازند. اســتخدام دولتی نمیشوند وخانه ها و مغازه های آنها طعمه آتش میشود که دهها تن از آنان ربوده وبه قتل رسیده اند.

  از بيراهه هاىِ راه! گفتگوىِ منوچهر آذرى با عباس هاشمى     
  Facebook
  رفيق عباس هاشمى يكى از معدود چريكهاى باقيمانده است كه بى پيرايه و ادعا در واقعيت و حقيقت زندگى و فكر ميكند. او هر از گاهى نقبى به گذشته و خاطرات خود ميزند و خواننده ى علاقمند را “مجبور” به خواندن يك نفس خاطراتش ميكند. اما به او جانِ تازه اى هم ميبخشد

  اینجا آب طعمِ بدبختی و مرگ می‌دهد
  روایت ایلنا از رقص فقر در روستاهای جنوب کرمان؛
      
  Facebook
  مردم روستاهای جنوب کرمان از پیر و جوان و کودک با واژه بدبختی خو گرفته‌اند و این کلمه در جان و فکر و باورشان رسوخ کرده و بارها و بارها آن را در وصف خود تکرار می‌کنند. ای کاش مسئولان اوج محرومیت و استیصال این هموطنانمان را در لابه‌لای کلماتشان می‌شنیدند و باور می‌کردند.

  سیامک بهاری: جنگ قدرت و فساد بی پایان - جمهوری اسلامی همان‌گونه که هست !     
  Facebook
  درگیری‌ و جنگ داخلی جناح‌های حاکم در جمهوری اسلامی مانند بارومتری است که از یک‌سو میزان وخامت و تنش در حاکمیت و از دیگر سو، میزان پیشروی جنبش اعتراضی جامعه را بر بطن همین تشتت به شکل بارزی نشان می‌دهد.

  یونس پارسا بناب: پرسش ها و پاسخ های قابل بحث ـ بخش اول     
  Facebook
  بررسی وقایع پرتلاطم و چشمگیر اخیر در صحنه بین المللی  جملگی بطور روشن نشان می دهند که آفتاب عمر راس نظام از نصف النهار موقعیت پر از پر ستیژ و هژمونیکی خود گذشته و به افق پیری ، فرتوتی و بی ربطی گام نهاده است .

  حسن جداری: دو رژیم آزادیکش، دوکشتاروحشیانه !     
  Facebook
  از کودتای انگلیسی 3 اسفند ماه سال 1299 شمسی تا به امروز، به مدت 96 سال، دو رژیم آزادیکش و سرکوبگر، در ایران زمام قدرت را در دست داشته اند. هردو رژیم، دارای ماهیتی ضد مردمی و ارتجاعی بوده اند .

  بازگشت انگلس / جان بلامی فاستر / ترجمه‌ی مهرداد امامی     
  Facebook
  نزد انگلس، و نیز از نظر مارکس، راه‌گشای سوسیالیسم تنظیم عقلانی متابولیسم نوع بشر و طبیعت به‌نحوی است که باعث توسعه‌ی کامل‌ترین بالقوگی ممکنِ انسان شود در حالی که از نیازهای نسل‌های آینده حفاظت می‌کند. در نتیجه جای تعجب ندارد که ما در قرن بیست‌ویکم شاهد بازگشت انگلس هستیم، کسی که همراه با مارکس، پیوسته بر مبارزات تأثیر می‌گذارند و منشأ الهام امیدهایی است که عصر بحران‌زده و لزوماً انقلابی ما را تعریف می‌کنند.


  هجدهم برومر دونالد ترامپ؟ | سام میلر و هریسون فلاس | ترجمه‌ی مهرداد امامی     
  Facebook
  نویسندگان نوشتار حاضر با الهام از تحلیل درخشان مارکس از بناپارتیسم در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم، کوشیده‌اند پیروزی ترامپ را در آمریکا از منظری متفاوت توضیح دهند. صرف‌نظر از آن که تبیین پدیده‌ی ترامپ با الگوی بناپارتیسم (که بر توازن منفی طبقات اصلی مبتنی است) تا چه پایه دقیق ودرست باشد، تا آن جا که مقاله به ویژگی‌های بناپارتی کارزار ترامپ، و گرایش و میل او به برپایی دولت نوع بناپارتی اشاره دارد، ‌حاوی نکته‌های تامل‌انگیزی است.

  خدانگهدار نئولیبرالیسم آمریکایی! عصر جدیدی از راه رسیده است/ کورنل وست‎     
  Facebook
  یادداشت کوتاهی از کورنل وست، فیلسوف و کنشگر سیاسی آمریکایی، در روزنامه گاردین: «به‌عنوان کسی که مردم و خانواده‌ی بزرگش از بردگی، قوانین جیم کرو و حلق‌آویزکردن جان به در برده و بالیده است، [بر این باورم که] لفاظی نئوفاشیستی ترامپ و حکمرانی اقتدارگرایانه‌ی قابل‌پیش‌بینی‌اش، صرفاً دقیقه‌ی زشت دیگری است که بهترینِ آن‌چه هستیم و آن‌چه می‌توانیم انجام دهیم را فرامی‌خواند. برای ما در این دوران، حتی امیدداشتن نیز بیش از حد انتزاعی، کناره‌گیرانه و تماشاگرانه است. به‌جای آن، ما می‌بایست مادامی که با این مصیبت روبرو هستیم یک امید، یک مشارکت‌کننده و نیرویی برای خیر باشیم.»


  مجید پهلوان : امپراطوری اسلامی (شیعه) یا پیوستن به دهکده جهانی و اربابش     
  Facebook
  هنوز درگیری دوجناح اصلی حکومت اســلامی که بنام جمهوری اســلامی ایران معروف است به مرحله رویارویی قطعی نرسیده است. دو جناحی که برسر شیوه ورویکرد به مسئله سلطه با یکدیگر درنزاع واقعی بوده وهستند.

  ناصر اصغری : جنبش کارگری باید از ضعفها عبور کند     
  Facebook
  موقعیت اعتراضات کارگری بدون شک از هر دوره دیگری بهتر و این اعتراضات وسیع تر شده اند. جمهوری اسلامی با چنگ و دندان و با هر شیوه ممکن جلوی متشکل شدن کارگران را گرفته است تا بلکه جلوی هر چه وسعت بیشتری گرفتن این اعتراضات را بگیرد. این رژیم اما هر کاری که بکند، وظیفه ما در جنبش کارگری پس زدن تعرض این دولت ضدکارگری است که باید راههای گوناگون و بهتری را پیدا کنیم که بر ضعفهای جنبش کارگری غلبه کنیم و راه پیشروی را هموار.

  بهمن یوسفی : روز دانشجو روز همبستگی با تمام جنبشهای اجتماعی     
  Facebook
  دانشگاه مرکز آگاهیگری و روشنگری ، رادیکالیسم دگراندیشانه، بروز و وجود انقلابی ترین افکار و اقشار و انسانهای پیشرو بوده و خواهد بود. دانشجویان در روند مبارزه سیاسی و اجتماعی نقش کلیدی و اولی را داشته اند. رد پا و نقش دانشجویان در همه جا دیده می شود.

  اعتراضات اجتماعی و دانشجویی بعد از انتخابات امریکا
  از مجموعه تحقیقات بین المللی کانون مدافعان حقوق کارگر
      
  Facebook
  «ما باید خوش خیالی ساده لوحانه و امید واهی را رها کنیم و با حقیقت تلخ وغم انگیز برابرمان روبرو شویم. مقاومت به معنی آگاهی بر این است که ما هم اکنون در جهانی زندگی می کنیم که شدیداً در اثر گرمایش جوی آسیب دیده است. مقاومت به معنی امتناع از شرکت در نابودی کره ی زمین است. به معنی عدم همکاری با مقامات حکومتی است. مقاومت به معنی مبارزه با هر وسیله ی ممکن با سرمایه داری مصرفی، نظامی گری و امپریالیسم است. مقاومت به معنی تنظیم شیوه ی زندگی خود حتی شامل آنچه می خوریم و مصرف می کنیم و خنثی کردن نیروهایی است که در صدد نابودی ما هستند»

  سعید سهرابی : نقش و اهمیت همکاری پیشرونده در بحران جنبش کمونیستی
  نگاهی به شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
      
  Facebook
  شورای همکاری اگرچه نمی تواند سقفی برای خود هنوز ترسیم کند اما برای آنکه بتواند صف مستقل و متناسب با تغییرات انقلابی را نمایندگی کند ودر این مسیر گام بردارد باید کفی برای خود ترسیم کرده باشد. این زمین باید از مسیر طبقه حاکم و همه جناحهایش جدا ترسیم شود.

  فیدل کاسترو کسی که تا آخرین نفس به عدالت اجتماعی وفادار ماند/ محمد رضا شالگونی     
  Facebook
  با مرگ فیدل کاسترو یکی از شاخص‌ترین چهره‌های پیکارهای طبقاتی یک‌صد سال اخیر جهان ما خاموش شد. او به لحاظ تأثیرگذاری بر جنبش‌های توده‌ای چپ در قرن بیستم، بی‌تردید در ردیف افرادی بود مانند لنین، مائوتسه دون‌، هوشی مین و (رفیق و هم‌رزم خودش) چه گوارا. بنابراین کارنامه سیاسی او، خواه‌ناخواه، نموداری است از ترازنامه سوسیالیسم قرن بیستم، به‌ویژه در کوبا.


  ناصر اصغری : ترامپیسم حاصل چه شرایطی است؟     
  Facebook
  منطق و استدلال نوشته حاضر را مدتی قبل از انتخاب دانلد ترامپ در نظر داشتم. اما اگر این نوشته را حتی یک روز هم قبل از آن انتخابات می‌نوشتم، فرض را بر پیروزی هیلاری کلینتون می گذاشتم. در هیاهوی مطبوعات حول چه کسی در نظرسنجی ها جلوست، به احتمال زیاد خود کلینتون و ترامپ هم انتظاری برعکس آن چه که واقعا رخ داد را داشتند.

  حاصل مبارزات دانشجویی: اعتلای مبارزات طبقاتی کارگران کره جنوبی
  از مجموعه تحقیقات بین المللی کانون مدافعان حقوق کارگر
      
  Facebook
  کانون مدافعان حقوق کارگر در سلسله نوشتارهای خود در رابطه با جنبش کارگری کشورهای دیگر سعی کرده است تا حد توان به تجربه مبارزات جنبش کارگری امریکای لاتین، افریقا، خاورمیانه و آسیا بپردازد و نشان دهد که بنیان مبارزات در همه کشورهای ​سرمایه​داری یکسان است هر چند برخی از نمودهای این مبارزات متفاوت است و...