سازمان راه کارگر
اسناد کنگره ها      بولتن مباحث نظری      آرشیو تک برگی      تک برگی 60      رادیو تلویزیون برابری      تماس با سازمان یا انتشار مقاله در سایت
سایت ساده راه کارگر برای اینترنت کم سرعت و برای ایرانتشکل سراسری کارگری ، در چه روندی؟ چگونه ؟ از چه راهی؟ گفتگو با محمود صالحی و بهروزخباز

درجا زدن مذاکرات هسته ای ، گفتگو با مهران مصطفوی

سایت سازمان راه کارگر
<< آرشیو اعلامیه
 • ۲٥ نوامبر روز مبارزه با زن ستیزی
 • روز همبستگی بین المللی با مقاومت شجاعانه مردم کوبانی علیه اشغال، تجاوز ، سلطه را گرامی داریم !
 • << آرشیو سخن ما
  کوبانی : مبارزه برای زندگی - 1
  حمایت و پشتیبانی از مردم کوبانی که بپا خاسته اند تا نظم جدیدی که اساس آن بر برابر حقوقی زن و مرد، آزادی‌های سیاسی، سکولاریسم و خود مدیریتی گذاشته شده است، به ضرورتی عاجل برای همه ی انسانهای طرفدار صلح و حقوق پایه ای اکثریت مردم تبدیل شده است. همان اکثریتی که در چنبره جنایت کاران خون ریز داعشی و دیگر حکومت های تاریک اندیش منطقه گرفتارند. جنبش مردم کوبانی جنبشی مردمی است که آغاز گر آن ستمدیده ترین بخش مردم این منطقه اند.

  بحران اکراین ,کدام سیاست؟ به کدام سو؟ - بخش چهارم

  بحران اکراین : بن‌بست ها همچنان بر جاست! - بخش سوم
  سایت علیه ستم جنسیتی
  سایت کارگری
  سایت مسائل ملی
  اقتصادی
  جنبش, حزب و برنامه چپ
  تمامی مقالات >>
      مبارزه برای افزایش سطح "حداقل دستمزد" مبارزه ای لازم اما ناکافی - بخش دوم
  حزب چپ و تشکلات کارگری
  تقسیم کار و وظایف میان احزاب چپ و تشکلات کارگری در ایران همواره بحث انگیز بوده است. بدون شک قدرت یابی بخشی از مدافعان طبقه کارگر (بلشویک ها) در همسایگی ایران و استبداد سیاسی در ایران به در هم آمیختگی و زدودن مرز بین تشکلات کارگری و احزاب چپ نقش اساسی ایفاء کرده اند. ادامه
      حمید موسوی پوراصل : مبارزه برای افزایش سطح "حداقل دستمزد" مبارزه ای لازم اما ناکافی
  بخش اول
  بایستی جنبش صنفی عدالتخوهانه که در صدد بهبود معیشت کارگران است را به جنبش نیروی کار در برابر حکومت سرمایه فرا رویاند. انجام این امر بدون شک تنها در چارچوبهای تنگ تشکلات شورایی, سندیکایی و اتحادیه ای میسر نیست. در این جا نیاز به سازماندهی و تقسیم کار میان جنبش سیاسی چپ (احزاب و سازمانهای سیاسی) و تشکلات کارگری است. ادامه
      زنده باد مارکس!
  با نگاهی به «پرسش‌هایی از مارکس» نوشته تری ایگلتون
  آریامن احمدی
  مارکسِ پیامبر، نه مرز می‌شناسد، نه آدمی؛ او عصیانگری است وسوسه‌گر، که با مارکس و مارکسیسم، مارکس و ناکجااندیشی، مارکس و اقتصاد، مارکس و ماتریالیسم، مارکس و طبقه، مارکس و دولت، مارکس و جنبش‌های اجتماعی، و مارکس و مارکس دست به دست هم می‌دهند تا رستاخیزی به پا کنند که جهان را دو شق کند؛ اما رستاخیز مارکس ..... ادامه
      مجید دارابیگی : بیماری سبک کار
  بیش از یک سده از انقلاب مشروطیت  و آغاز فعالیت حزبی و انجمن های سیاسی  و نیز  تاسیس حزب «اجتماعیون عامیون»، نخستین حزب هوادار کارگران و زحمت کشان ایران می گذرد و بیش از یک صد سال است که هواداران سوسیالیسم و پیش روان کارگری، در کشور ما تلاش دارند به پیروی از.....  ادامه
      چرا درك ماركس را از فرارفتن از تولید ارزش كندوكاو می‌كنیم؟ چرا اكنون؟
  پیتر هیودیس / ترجمه حسن مرتضوی و فریدا آفاری
  دو دهه پس از فروپاشی كمونیسم دولت‌سالار در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و اروپای شرقی، كه بسیاری ادعا كردند آثار ماركس را به زباله‌دان تاریخ انداخته، حال و هوای جدیدی پدید آمده كه در آن اندیشه‌های او دستخوش بحث‌و بررسی تازه‌ای شده است. ادامه
      محمد قراگوزلو: سازمان یابی کارگری
  13. حزب سیاسی
  روزهای منتهی به فروپاشی شوروی و دیوار برلین را به یاد آورید تا به مصداق شعر شفیعی برسید. روزان تیره و تاری بود. هر که از سوسیالیسم و مارکس و انگلس و لنین و تروتسکی سخن می گفت نشانی تیمارستان کف دستش می گذاشتند. تاچریسم هار چنان گرد و خاکی راه انداخته بود که حتا شرافت انسانی را نیز با متر و خط کش بازار آزاد اندازه می گرفتند و ........ ادامه
      حزبی که باید ساخت
  نگاهی به مشخصه های اساسی حزبی که پاسخگویی به الزامات امر " خود رهانی کارگران" را هدف خود دارد
  (آخرین قسمت)
  حزب دفاع از خود رهانی کارگران" با حذف تسخیر قدرت دولتی از اهداف خود، بی تردید در برابر همه احزاب متعارف، حزبی از نوع دیگر است. این حزب در عین حال با فاصله گرفتن از الگوی حزب ایدئولوژیک، با کنار نهادن برنامه ای مطول و معطوف به اصوا آئینی – اعتقادی و جزئیات طرح های اجرایی از جایگاه معمول و متعارف آن در احزاب کارگری دولت گرا و با........ ادامه
  دمکراسی, سوسیالیسم و دولت
  تمامی مقالات >>
      محمد قراگوزلو : دموکراسی کارگری- دموکراسی بورژوایی
  3.تعرض امپریالیسم به رویزیونیسم فرتوت
  شما مهمان باشید!
  آن چه در افغانستان و عراق می گذرد از نظر "جامعه ی جهانی" چیزی جز تلاش تهاتری به منظور"سلطه ی دموکراتیک" نیست. ما نفت شما را به غارت می بریم، به شما سلاح و دولت دموکراتیک غالب می کنیم؛ ادامه
      نادر فتورهچي - بدنها و ميدانها: دشمنانِ جامعه باز
  آيا هر شکلي از مخالفت با ايده هاي حامي «دموکراسي واقعاً موجود» يا همان فُرم دولتيشدهي انتخابات، منشايي ارتجاعي و «بنيادگرايانه» دارند؟ آيا اجازه هست که از «مردم» در برابر «ملت» دفاع کرد و در ايدهي «دموکراسي خواهي» يک گام از وضع موجود فراتر رفت؟ آيا ميتوان ساختار دموکراتيکي را تخيل کرد که ....
  آيا.... ادامه
      محمد قراگوزلو: دموکراسی کارگری؛ دموکراسی بورژوایی
  2. سه جانبه گرایی
  ترم سیاسی سه جانبه گرایی برای فعالان جنبش کارگری پدیده یی آشناست. نماد یک کمیسیون به غایت ضددموکراتیک در وزارت کار. به طور معمول اواخر هر سال این کمیسیون تشکیل می شود تا به ارزیابی و تصویب حداقل دستمزد کارگران بپردازد.این دیگی است که برای حفظ منافع سرمایه و دفاع از سود و استثمار می جوشد و از نظر کارگران آگاه و آزاد و سوسیالیست مصوبات آن نیز یکسره در خدمت اردوی سرمایه داران است. ادامه
  امبرتو چرونی     بحثی پیرامون رابطه میان دموکراسی و سوسیالیسم
  اینکه سوسیالیسم به سادگی فاقد این مشخصه اساسی علمی میگردد، از اینروست که در جنبش، یا امپریسم مبارزه روزمره )شاید به نام آن غریزه کارگری که به ضرر تحلیل ماتریالیستی بیش از حد به آن تکیه شده(، و یا بی نیازی به رهبری سیاسی )به معنی وسیع کلمه( که خود را حامل هر نوع حقیقتی میپندارد مسلط میگردد. بدین ترتیب، از آنجا که خود پراتیک به مثابه تئوری قلمداد شده و یا به تصور اینکه با دمیدن روح به طبقه میتوان اساس استراتژی آنرا بنا کرد، تئوری ضرورتا کنار گذاشته میشود. ادامه
      محمد قراگوزلو : دموکراسی بورژوایی، دموکراسی کارگری
  دموکراسی در مسلخ کلوب ‌رم
  چپ پست مدرن به زعامت اسلاوی ژیژک ترهاتی را سر هم بندی کرد که بر مبنای آن از یک سو بمب های آمریکایی و فرانسوی در افغانستان و عراق و لیبی را مبشر "دموکراسی" می خواند و "جنایت" خمرهای سرخ را زیر چشم سوسیالیست های ارتدوکس می نشاند. برای این چپ پسامارکسیست انتخابات همیشه منشا تحول مثبت بوده است. ادامه
      مجید دارابیگی : مقوله ی دموکراسی در آرایش طبقاتی
       نقد نظام های سوسیالیستی گذشته و سوسیالیسم واقعن موجود، نشان از آن دارد که از خود بیگانه گی شهروندان و انبوه مزدبگیران را در فقدان دموکراسی نمی توان انکار نمود.
  در نظام سوسیالیستی آینده، حکومت نخبه گان، جای خود را به توده های زحمت کش می سپارد و دموکراسی نماینده گی، جای خود را به مداخله ی مداوم همه گانی!  ادامه
      بوهمیا، تبعید و انقلاب: یادداشت‌هایی درباره‌ی ماركس، بنیامین و تروتسكی / انزو تراورسو / ترجمه علی نورالدینی
  ایده‌ی بوهمیا[1] كه به واسطه‌ی رُمانی از هنری مورگر[2] در سال 1846 بر سر زبان‌ها افتاد، و سپس از طریق اپرای مشهور پوسینی به اوج رسید، در كاربرد امروزی‌اش، شیوه‌ای از زند‌گی و نگاه خاصی به زیبایی‌شناسی را تداعی می‌كند ادامه
  قدرت سیاسی
  و جنبش های ضد سرمایه داری

  تمامی مقالات >>
      ديالکتيک تعيّن مکاني سرمايه / پیتر هیودیس / ترجمهمهدی صابری/
  بازبینی كتاب انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ
  معروفیت رزا لوکزامبورگ از آن روست كه نخستین مارکسیست پسازمارکس بود که استدلال کرد انباشت سرمایه نه تنها به پویش زمانی درونی جوامع سرمایهداری خاص، بلکه بیش از هر چیز به نفوذ مکانی سرمایهداری و نابودی جهان غیرسرمایهداری وابسته است. ادامه
      سعيد آوا : مفهوم مقوله ی دولتِ ايدئولوژيک
  در ادبياتِ مارکسيستي، از دولت ها؛ و يا حکومت هايي که زاده ی بحران های اقتصادی و بن بست های سياسي – ايدئولوژيک مي باشند با حکومت های استثنايي نام بُرده شده است. اين حکومت ها در واقع به عنوان راه حلٌ موقتي؛ وعلاج مُسٌکن وار بن بست ناشي از يک جنگِ مغلوبه ، يا توازن قوای نسبي وموقتي مابين طبقاتِ اصلي جامعهً بورژوازی ظاهر مي شوند. ادامه
  بهنام چنگائی     فصل بازستانی قدرت سیاسی و اقتصادی از
  دو هم پشت ذاتی «دین و سرمایه»
  بخش پایانی
  در قلب اقتصاد و فرهنگ دنیای بشدت بی رحم، وحشی و نابرابر امروز، یک جامعه کوچک سرمایه داران کلان، در پیوند با کاسه لیسان دینمدار ِمظهراش، هستی انسان فقیر را در طول تاریخ و در پهنه ی جهان، پیگیر غارت و به کام خود و وابستگان خرداش تصرف کرده اند. ادامه
  بهنام چنگائی     آغاز فاز عملی، در طیف بندی طبقات
  بهنام چنگائی در گذشته ی نه چندان دور، تلاش های پوشیده و آشکار متعددی در راستای همکارهای سیاسی، جهت ایجاد اتحاد نیروئی متشکل و همرأی، در راستائی اهداف مختلف و یا شاید از دید بعضی: زمینه ی پیدائی راه حل اراده ی منسجم، به عنوان نیروی جایگزین در بین نیروهای مخالف نظام ولائی، در داخل و خارج روی نشان داده است. ادامه
  بهنام چنگائی     فصل باستانی قدرت سیاسی و اقتصادی ازدو هم پشت ذاتی
  «دین و سرمایه» بخش 3
  امکان سمتگیری درست و لازمه ی عبور مطمئن از گیجی های بین راه مبارزه ی طبقاتی، کشف موانع رسیدن به هدف و مرتفع نمودن آسیب پذیری توده ها در حین نبرد سراسری، تنها شامل سازماندهی ارگانهای توده ای،... ادامه
  بهنام چنگائی     فصل بازستانی قدرت سیاسی و اقتصادی ازدو هم پشت ذاتی ِ جهانی
  « سرمایه و دین»
  آیا نیروی کار جهان امروز، و به ویژه ایران و کشورهای مسلمان، در شرایط و فرصت مناسب برای بازستانی قدرت سیاسی و افتصادی خود از این سرمایه و هم پشت تاریخی اش دین نیست؟ قطعن هست! ادامه
      تقابل دواستراتژی
  " تحریم گسترده نفتی وبانکی وتهدیدات نظامی" و "تهدید دربرابرتهدید"
  بااین همه تقابل دواستراتژی تهدید دربرابرتهدید وشروع جنگ سردهمه جانبه،بیش ازپیش ..ضرورت گسترش فعالیت نیروهای مخالف دوقطب ارتجاع و افشاء هردوی آنها وحضورسازمان یافته تر جنبش های اجتماعی پیرامون مطالبات راستین خود ازاهمیت زیادی برخورداراست. ادامه
  ۲٥ نوامبر روز مبارزه با زن ستیزی
  بیست و پنج نوامبر، بعنوان روز جهانی مبارزه بر علیه خشونت بر زنان وامی دارد. روزی که اجساد سه زن مبارز دومینیکن که به دست عاملان دیکتاتور دومینیکن دستگیر ومورد شکنجه و تجاوز قرارگرفته بودند در کناره ی خیابانها پیداشدند.
  برای مبارزه با اعمال خشونت علیه زنان باید رژیم اسلامی حاکم بر ایران را از میان برداشت. برای از میان برداشتن این رژیم اما لازم است که باورها و ارزش گذاری های غلط حاکم برخود و جامعه را از میان برداریم. این مبارزه ایست دوجانبه و همزمان که زنان و مردان رهایی طلب را به خود فرا می خواند.
  لاله حسین پور: جنگ، عالی ترین شکل خشونت علیه زنان     
  جنگی را که در جریان است، باید جنایت علیه بشریت شمرد. مسئولان این جنگ باید در دادگاه مردمی محاکمه شوند. آنها اما، با سازمان دادن و رهبری این آدم کشی وحشیانه به نظاره نشسته اند. آن ها نقش فرماندهان را بازی می کنند و برای شان مهم نیست در این جنگ، چه تعداد انسان جان خود را از دست بدهند و ..

  تقی روزبه : درنگی بر ماهیت مذاکرات هسته ای و معنای برد و باخت در آن !     
  نتیجه مذاکرات هسته ای هرچه باشد، و توافقنامه ای در این دور امضاء شود یا نشود، مهلت مقرر تمدید گردد یا نگردد، براساس آن چه که پیرامون آنها گفتگو و چانه زنی صورت می گیرد و نهایتا چه بسا دیر یا زود به سندمشترک با امضاء طرفین منجرشود، همانطورکه در دوره قبلی هم به امضاء رسید؛ محتوای چنان توافقی در بهترین حالت تا اطلاع ثانوی قرارگرفتن کشور در قرنطینه ای طولانی و تحت نظارت فوق العاده قدرت های بزرگ خواهد بود!

  جعفر عظیم زاده : جنبش کارگری ایران، خواستهای ما کارگران و تلاشهای ریاکارانه خانه کارگر برای تطهیر قانون کار موجود     
  یک دهه از مقطعی که جنبش کارگری ایران در سال 1383 در پس یک دوره خاموشی و سرکوب سر برآورد میگذرد. در همین سال بود که به موازات تلاش جمعی از کارگران شرکت واحد تهران برای احیای سندیکای این مرکز مهم کارگری، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری و بدنبال آن کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری نیز پا به عرصه وجود گذاشتند و جنبش کارگری ایران پس از سالها سرکوب تا حدودی کمر راست کرد و

  گزارشگران: گفتگو با عباس منصوران کوشنده مبارزه کارگری درباره کوبانی     
  نوامبر 2012 طرح سرکوب و اشغال «روژئاوا» از سوی ترکیه به رهبری گروه های اسلامی در دستور کار نهاده شد و روز ١٦ جولای با یورش داعش به "روژئاوا" این پروژه، میدانی گردید. هدف نخست، محاصر جزیره بود. باید «سریکانی» از دست مردم خارج شود و «حسکه» یعنی افرین و «دیرک» را اشغال کرده تا جزیره و همزمان کوبانی به محاصره درآیند.

  گفتگوی گزارشگران با شروین رها فعال کارگری درباره کوبانی     
  جنبش کوبانی با خود واژه هایی را به روز کرد . کانتون یکی از آنها بود که اکنون دوباره رایج شده است.تاکنون رسما کانتون با نام کشور سویس تداعی شده بود که در سال 1291اولین تلاش ها برای رهایی از نظام فئودالی در قالب سه کانتون خود را نشان داد.

  بهنام ابراهیم زاده :بیست نوامبر روز مبارزه با کودک آزاری و لزوم حمایت از کودکان     
  بیست نوامبر روز مبارزه با کودک آزاری بهانه ای شد تا بار دیگر مثل همه سالهای گذشته از درون زندان اما این بار نه از درون زندان اوین، بلکه از تبعید گاه و مخوف ترین و فوق امنیتی ترین زندان کشور، از زندان رجایی شهر از کودکان و از درد و رنج این قشر ضعیف جامعه بنویسم. خشونتی که هم اکنون با دور بودن ما زندانیان از خانواده هایمان توسط دولتمردان ایران در مورد فرزندانمان اعمال میشود .

  محمد قراگوزلو : دموکراسی کارگری- دموکراسی بورژوایی
  3.تعرض امپریالیسم به رویزیونیسم فرتوت
      
  شما مهمان باشید!
  آن چه در افغانستان و عراق می گذرد از نظر "جامعه ی جهانی" چیزی جز تلاش تهاتری به منظور"سلطه ی دموکراتیک" نیست. ما نفت شما را به غارت می بریم، به شما سلاح و دولت دموکراتیک غالب می کنیم؛

  حشمت محسنی: نکاتی در باره مصوبه نشست فعالان جنبش کارگری در شهر سقز     
  بعد از انتشار قطعنامه فعالان کارگری در اجلاس سقز ما با آهنگی کُند با واکنش فعالان چپ و کارگری پیرامون مصوبه این نشست روبه رو می شویم که اگر چه انتظار می رفت این مصوبه بازخورد وسیعی داشته باشد، با این وجود با آهستگی این مساله دارد در میان انبوه مسایل کارگری جایگاه شایسته خود را پیدا میکند.

  علی فکری : در جستجوی راهی نو     
  جهان آشوب زده ی ما با موجی از جنگ، نا امنی، فقر و بحران های خُرد و کلانی مواجه است که همه گی حکایت از جهانی سخت سست بنیاد می کنند. جهانی پیر و بی بنیاد که می کوشد با مدیریت و کنترل این آشوب های برساخته ی هستی تاریخی خود، به حیات خود ادامه دهد .

  زنانی دیگر : هم‌نوایی سرود عشق در ایران
  به مناسبت مرگ مرتضی پاشایی
      
  جوانان ما در یک نمایش نمادین، شمع به دست، آهنگ «خیابان یک طرفه» را خواندند تا بگویند راه آزادی و برابری فقط یک سمت و سو دارد، آن‌هم به جلوست، عقب گردی وجود ندارد. این حضور گسترده که حاکمیت را شوکه کرد ثابت می‌کند که انقلاب در هرلحظه وجود دارد، زندگی می‌کند و به پیش می‌رود.

  از سلسله گفتگوهای گزارشگران: گفتگو با تحلیل گر سیاسی تقی روزبه درباره کوبانی     
  گفته میشود که در کوبانی و مناطق اطراف آن حکومتی از پائین و شبه شورائی و خودگردان موجود بوده است. قدرت از طریق اراده مردم اعمال میشده است. ار کانتون نام برده می شود. کانتون چیست و در اینمورد دانسته های شما چیست؟

  تقی روزبه : درنگی بر معنای سوگ و تجمع های گسترده مردم به مناسبت مرگ مرتضی پاشائی!     
  تجمع های گسترده و خودجوش مردم در شهرهای گوناگون ایران به مناسبت سوگواری هنرمند30 ساله موسیقی پاپ همه را غافلگیرکرد و توجه عمومی را به آنچه که در زیرپوست اوضاع به ظاهرآرام و جامعه تحت کنترل رژیم می گذرد جلب کرد.

  پیکتی و بحرانِ علم اقتصادِ نئوکلاسیک
  جان بلمی فاستر و مایکل د. یتس
  مانتلی ریویو - نوامبر ۲۰۱۴ - ترجمهٔ ا. مانا
      
  از زمان بحران بزرگ ۱۹۳۰ تا کنون هیچگاه رکودی که اقتصادهای سرمایه داری تجربه می نمایند با وضوح امروز آشکار نگردیده بود، رکودی که مشخصه اش رشد اقتصادی آهسته، بیکاری فزاینده، اشتغالِ پاره وقت و ظرفیت های تولیدی عاطل مانده است.

  قانون گرایش نزولی نرخ سود : کارل مارکس - ترجمه حسن مرتضوی
  مطالعاتی در نظریهی بحران در نزد مارکس 1
      
  نظريهي بحران به طور عام و گرايش نزولي نرخ سود به طور خاص از جمله مجادلهانگيزترين بحثهاي اقتصاد سیاسی از زمان ماركس تا امروز است. تبعات اين نظريه در سياست معين طبقاتي بسيار پرمعناست. در واقع هر نوع خطمشي گزيده براي واژگوني سرمايهداري در بطن خود به امكان عملی نابودي سرمايهداري در عالم واقع معطوف است.

  تقی روزبه : انتخابات میان دوره ای آمریکا و چرخش به راست!     
  اوباما در واکنشی به این رویداد، اعلام داشت پیام مردم آمریکا را شنیده است. اما آن چه را که او کژتابانه و مسخ شده بنام پیام مردم آمریکا شنید چیزی جز ابراز نارضایتی آن ها از کشاکش و تقابل بین دولت و کنگره در طی این سالها به عنوان منشأ ناکامی ها نیست. چنین رویکردی البته معنائی جز کنارگذاشتن و یابی یال و اشکم کردن وعده های اوباما به رأی دهندگان نیست.

  نادر فتورهچي - بدنها و ميدانها: دشمنانِ جامعه باز     
  آيا هر شکلي از مخالفت با ايده هاي حامي «دموکراسي واقعاً موجود» يا همان فُرم دولتيشدهي انتخابات، منشايي ارتجاعي و «بنيادگرايانه» دارند؟ آيا اجازه هست که از «مردم» در برابر «ملت» دفاع کرد و در ايدهي «دموکراسي خواهي» يک گام از وضع موجود فراتر رفت؟ آيا ميتوان ساختار دموکراتيکي را تخيل کرد که ....
  آيا....

  10 "تز" درباره راست افراطی در اروپا
  میشل لوی . ترجمه: نادر فتورهچی
      
  وقتی بیش از یکدهه پیش ژان ماری لوپن در دور اول انتخابات ریاستجمهوری فرانسه از ژاک شیراک پیش افتاد، فرانسویها بیش از بقیه اروپا خطر فاشیسم را احساس کردند. ولی امروز که صدای پای فاشیسم سرتاسر اروپا را فراگرفته، نئوفاشیسم دیگر صرفا یک خطر بالقوه نیست. برآمدن راست افراطی در سالهای اخیر واکنشهای بسیاری را برانگیخته است.

  تحریریه سایت
  کوبانی : مبارزه برای زندگی - 1
      
  حمایت و پشتیبانی از مردم کوبانی که بپا خاسته اند تا نظم جدیدی که اساس آن بر برابر حقوقی زن و مرد، آزادی‌های سیاسی، سکولاریسم و خود مدیریتی گذاشته شده است، به ضرورتی عاجل برای همه ی انسانهای طرفدار صلح و حقوق پایه ای اکثریت مردم تبدیل شده است. همان اکثریتی که در چنبره جنایت کاران خون ریز داعشی و دیگر حکومت های تاریک اندیش منطقه گرفتارند. جنبش مردم کوبانی جنبشی مردمی است که آغاز گر آن ستمدیده ترین بخش مردم این منطقه اند.

  کارلوس زاراتازا : دموکراسی رادیکال در کردستان سوریه     
  هیچگاه چیز خیلی مهمی دربارهی این شهر کوچک 25 هزار نفری در شمال سوریه وجود نداشت. اما امروز این شهر آزمایشگاهی شده برای یکی از پیشگامترین تجربههای سیاسی که تابه حال در کل منطقهی خاورمیانه صورت گرفته است.

  چرا بايد به مدافعان کوباني کمک کرد؟
  نویسنده: اتيين باليبار، نارين عفرين و ديگران/ ترجمه: منصور تيفوري و امير کيانپور
      
  چراغي در کوباني روشن شده است، نبايد خاموش شود. اين شعله موجبشده رفتهرفته افکار بينالمللي درمورد وقايع اين شهر هفتاد هزار نفري سوري و مقاومت قهرمانانهي مدافعانش روشن شود. شعلهي کوباني رياکاراني را که روياي خاموشياش را ميديدند، مجبور به برداشتن قدمهاي کوچکي کرده است :

  حسن حسام : دختر کوبانی!     
  در نگاه آهوانه‌ات
  آئینه
  آب می‌شود
  و دیوار شب
  خراب می‌شود
  آن‌گاه که عشق و آزادی
  به چون گیسوان تو
  شکن
  در شکن
  گره می‌خورند

  روز همبستگی بین المللی با مقاومت شجاعانه مردم کوبانی علیه اشغال، تجاوز ، سلطه را
  گرامی داریم !
      
  مقاومت درخشان مردم کوبانی در مقابل آدمخواران و تبهکاران دولت اسلامی ، بسیاری از مردم جهان را متوجه شهر کوچک کوبانی کرده است. شهری که بخاطر مقاومت سترگ و جانانه رزمندگان مدافع خلق ، به شهری بین المللی تبدیل شده و بسیاری از مردم مترقی و آزادیخواه جهان خود بخود شهروند کوبانی شده اند. امروز جهان به مقاومت درخشان مردم کوبانی ، به کانتونها و شوراهای مستقل و مردمی آن ، به زنان و دختران رزمنده و فداکار آن ، به ایستادگی درخشان زنان و مردان کوبانی محاصره شده توسط تبهکاران و آدمکشان داعشی و ارتش ترکیه مینگرند و به این مقاومت درخشان درود میفرستند.

  کانادایی شدن؟
  نویسنده: هونگ هو فونگ برگردان: ح. ریاحی
      
  با ورود ارتش ایالات متحده به افغانستان و عراق در اوجِ نفوذِ نومحافظه کاران و در پی رخداد یازده سپتامبر 2001، واژگانی چون "امپراتوری" و "امپریالیسم" به وفور در گستره ی وسیعی از ادبیات سیاست بین المللی سر برآوردند. اما این اصطلاح ها با کنار رفتن بوش و به قدرت رسیدن اوباما، و استفاده از پَهبادها به جای نیروی زمینی در عملیات نظامی از مد افتادند. سقوط مالی وال استریت در سال 2008 به موازات برآمد بی چون و چرای چین، به بحثهایی پیرامون افول یک ابرقدرت و عروج یک "جهان پسا - آمریکایی" دامن زد. لئو پانیچ و سام گیندین در اثری جسورانه و دقیق، این باور رایج و نوظهور را نشانه گرفته اند.

  درباره‌ی تناقض‌ دیوید هاروی ترجمه خسرو کلانتری     
  «در بحران‌های بازار جهانی، تناقض‌ها و خصومت‌های تولیدِ بورژواییِ به‌طور چشم‌گیری آشکار شده‌اند. مدافعان، به‌جای بررسی طبیعتِ عناصرِ متعارضی که به فاجعه می‌انجامند، به انکار خودِ فاجعه بسنده می‌کنند و اصرار می‌ورزند که اگر تولید بر مبنای کتب درسی انجام می‌شد بحران‌ها، به‌رغم بازگشت منظم ومتناوب‌شان، هرگز واقع نمی‌شدند.»

  سهراب شباهنگ : طبقاتِ جامعۀ سرمایه داری و ویژگی های ساختار اقتصادی- اجتماعی ایران     
  این نوشته در چهار بخش تنظیم شده است. در بخش نخست به مبانی نظری و روش شناختیِ تحلیل طبقاتی جامعه به طور عام و جامعۀ سرمایه داری به طور ویژه می پردازیم و می کوشیم الگو یا مدلی نظری برای توصیف ساختار طبقاتی جامعۀ سرمایه داری ارائه و این الگو را با داده های تجربی و آماری آزمایش کنیم.

  دولت اسلامی از همین حالا جنگ را باخته است | ترجمه‌ی مصی. ش | به همراه گزارشی از تجمع نیروهای چپ فرانسه در همبستگی با کوبانی     
  در یک مصاحبه با یکی از اعضای ی.پ.گ1 به نام محمود برخودان، که در روز 17 اکتبر در روزنامه اوزگور گوندوم3 (روزنامه‌ی ترک‌زبان هوادار کردها) منتشر شده و در وب‌سایت انگلیسی زبان روژئاوا هم چاپ شده است، می‌‌‌خوانیم که نیروهای داعش از هم‌اکنون نبرد را در کوبانی باخته‌اند. محمود برخودان از فرماندهان واحد حفاظت خلق (ی.پ.گ) اظهارات پیروزمندانه‌ای در این گفتگو بیان می‌‌‌‌دارد.

  تقی روزبه : تحلیلی از رویدادهای اخیر
  سیاست اشاعه ترس و شوک درمانی رژیم را درهم بشکنیم!
      
  آزادی پوشش و بطورمشخص "بدحجابی" در حکومت اسلامی هم چون یک بیماری همه گیر و یک بزه انگاشته می شود که باید درمان شود. درمان این "بزهکاری فراگیر" اما با شیوه های تاکنونی پاسخ نداده و شکست خورده است. از همین رو برای نیل به موفقیت، توسل به اقدامات سخت گیرانه تر و اتخاذیک استراتژی چندلایه ای لازم آمده است.

  سومين نشست ايجاد تشكل سراسري كارگري در روز شنبه سوم آبان ماه در شهر سقز بر گزار شد     
  در اين نشست ضمن تاييد فعاليت‌هاي قبلي در دو نشست گذشته و ضرورت تداوم آن ، بر گسترش هر چه بيشتر اين تلاش‌ها در جهت ايجاد تشكل سراسري تاكيد شد.
  تحركاتي نظير اسيد‌پاشي به صورت زنان براي ايجاد جو ارعاب و مقابله با آزادي زنان و خانه نشين كردن آنها است. ما ضمن محكوم كردن اين اعمال خواهان مقابله با چنين اعمالي به صورت سراسري هستيم. از نظر ما اين اعمال سازمان‌يافته و حساب شده است تا جو ارعاب و سركوب را هر چه بيشتر گسترش دهند.

  پاشیدن اسید به زنان و دختران ، جنایتی است هولناک علیه بشریت !     
  اسید پاشی زنجیره ای به زنان و دختران در شهر اصفهان که هشت مورد آن تا کنون افشا گردیده، و همزمانی این اقدام جنایت کارانه با تصویب کلیات طرح حمایت از " آمران به معروف" و " ناهیان از منکر" در مجلس شورای اسلامی، و سخنان جهت دار امام جمعه ی جنایتکار اصفهان، یوسف طباطبائی نژاد در خطبه های نماز جمعه این شهر که مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته، باید چوب تر را بالا برد، تردیدی باقی نمی گذارد که پاشیدن اسید بر روی زنان و دختران اقدامی است سازمان یافته و مسولیت این جنایت در درجه اول بر عهده شخص خامنه ای است و در درجه دوم بر عهده مقامات تحت امر او در شهر اصفهان!

  اعدام ریحانه جباری، بن بست جمهوری اسلامی، بن بست توحش احکام اسلامی     
  اعدام ریحانه را باید در عین حال نشانه وحشت رژیم اسلامی از گسترش مقاومت و اعتراضات زنان و مردان آزاده کشورمان بویژه در اصفهان و تهران بر علیه حجاب تحمیلی ، قانون ارتجاعی امر به معروف و فاجعه هولناک اسید پاشی های زنجیره ای تلقی کرد . تنها با گسترش مبارزه علیه رژیم و سرنگونی کل این سیستم جهنمی است که میتوان انتظار داشت که راه برای ایجاد یک سیستم قضایی مدرن و دمکراتیک و سکولار فراهم شود .
  سازمان ما بار دیگر اعدام جنایتکارانه ریحانه جباری و فاجعه اسید پاشی های زنجیره ای را محکوم میکند و عمیقا خود را در غم خانواده و دوستان این عزیزان شریک میداند .

  یهروز سورن: سونامی تکذیب و دم خروس سی و چندساله حاکمان     
  روزهای اخیر همراه بوده است با موجی از تکذیب ها در ارتباط با فجایع اخیر اسیدپاشی در شهر اصفهان که علیه زنان ازاده این شهر صورت گرفته است. آمار های حکومتی از 4 مورد و آمارهای غیر حکومتی و به نقل از شاهدان عینی و خبرگزاری های غیر حکومتی از یازده تا شانزده مورد گفته می شود.اینکه آمار دقیق کدام است دقیقا مشخص نیست و نیروی انتظامی و مقامات حکومتی یا در اینمورد سکوت می کنند و یا آماری بسیار متفاوت با شاهدان عینی و خبرگزاری های آزاد اعلام می کنند.

  محمد قراگوزلو : ضرورت همبسته گی منطقه یی و بین المللیِ     
  سکوت "جامعه ی جهانی" در خصوص تعرض همه سویه ی داعش به کوبانی چندان محل حیرت نیست. "جامعه ی جهانی" تیتر دیگر دولت های امپریالیستی است که از طرح و نقشه برای شکست کمونیسم روسی در افغانستان تا لحظه ی حال القاعده را مانند گروه فشار خود چرخانده اند در عین این که مانند تعارضات و تضادهای درونی سرمایه داری به سر و کول هم زده اند.

  پاشیدن اسید به زنان و دختران ، جنایتی است هولناک علیه بشریت !     
  اسید پاشی زنجیره ای به زنان و دختران در شهر اصفهان که هشت مورد آن تا کنون افشا گردیده، و همزمانی این اقدام جنایت کارانه با تصویب کلیات طرح حمایت از " آمران به معروف" و " ناهیان از منکر" در مجلس شورای اسلامی، و سخنان جهت دار امام جمعه ی جنایتکار اصفهان، یوسف طباطبائی نژاد در خطبه های نماز جمعه این شهر که مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته، باید چوب تر را بالا برد، تردیدی باقی نمی گذارد که پاشیدن اسید بر روی زنان و دختران اقدامی است سازمان یافته و مسولیت این جنایت در درجه اول بر عهده شخص خامنه ای است و در درجه دوم بر عهده مقامات تحت امر او در شهر اصفهان!

  کوبانی و خطراتی که در کمین نشستهاند
  جل برینسما ترجمه: پرویز صداقت
      
  در حالیکه داعش از کوبانی بیرون رانده شده، خطرات امتیازخواهیهای امپراتورمآبانه ی ایالات متحد در کمین آرمانهای خودگردانی دموکراتیک کردها است.
  . آنان چهگونه داعش را به عقبنشینی واداشتند؟ چرا ایالات متحد به شکل گستردهتری درگیر شد؟ و چه خطراتی در کمین نشستهاند؟

  راه کارگر خبری
  اطلاعیه راه اندازی سایت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
  خوشحالیم به اطلاع کارگران ، سندیکاهای کارگری و دوستداران جنبش کارگری ایران و جهان ، برسانیم که سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکار مکانیک به دو زبان فارسی و انگلیسی راه اندازی شد
  در راه کارگر خبری بیشتر بخوانید
  شهلا حیدری.: هرچه گسترده تر باد مقاومت و مبارزه زنان علیه خشونت مذهبی
  بمناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان
      
  با پیدایش ورشد گروههای بغایت ارتجاعی و بنیادگرای اسلامی همچون القاعده و الشباب و بوک وحرام و داعش و حزب الله وانصار الشریعه و غیره


  کمپین مبارزه با خشونت علیه زنان در ایران     
  خشونت سازمان یافته علیه زنان


  بهرام رحمانی : 25نوامبر را به روز اعتراض عمومی علیه کلیت حکومت اسلامی ایران تبدیل کنیم!     
  بی‌تردید وحشیانه‌ترین و آشکارترین نمونه‌های اخیر خشونت بر زنان، توسط گروه «خلافت اسلامی» یا همان «داعش» در عراق و سوریه، بوکو حرام در نیجریه، 22 کشور عربی، حکومت اسلامی ایران و... صورت گرفته است.


  علی‌رضا ثقفی : ضرورت ایجاد تشكل سراسری     
  جنبش كارگری ایران كه دور جدید فعالیت خود را از ابتدای دهه هشتاد آغاز كرد تا كنون با مشكلات خاصی مواجه بوده كه البته اكنون اكثر آنها را یكی پس از دیگری پشت سر گذارده است و می‌رود تا فصل جدیدی را آغاز كند.


  مرجان افتخاری : تجربه سفر به فلسطین اشغالی ( اسرائیل)     
  این تجربه را با شما تقسیم میکنم، چون همه ما نسبت به فلسطین، فلسطینها و مبارزات آنها با اسرائیل اشغالگر حساس هستیم. این مسافرت در ماه مارس گذشته برنامه ریزی و سازماندهی شده بود . در جریان جنگ بین حماس و اسرائیل، تردیدهای زیادی وجود داشت، ولی بالاخره در اخر ماه اکتبر با 15 نفر این سفر را شروع کردیم


  اختر کمانگر: اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان ایران     
  این نوشتار کوششی است تا به فاجعه اعتیاد، دامنه و عمق آن به ویژه در میان زنان ایران بپردازد.
  اعتیاد به عادت کردن و مصرف چیزی زیان آور برای سلامتی فرد و جامعه، گفته می شود. یعنی، وابسته شدن روان- تنی در برابر آن ماده یا آن عادت است. ناهنجاری مصرف مواد نیز به آن گفته می شود


  فواد فتحی : چگونه تشکل سراسری مطرح شد؟     
  در بهار 1390 با حضور محمود صالحی و جمعی از اعضای کمیته هماهنگی و دیگر فعالان مستقل کارگری، در آبیدر سنندج جلسه ای برگزار شد. بحث اصلی این جلسه بر سر ایجاد تشکلی کارگری جدید باشیوه کارجدید بود. استناد فعالان حاضر در این جلسه به بندهای 1،2 و 3 ماده چهارم اساسنامه "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" بود و در همین راستا بحث ایجاد چنین تشکلی برای اول بار مطرح شد.


  شهناز نیکوروان : چه کسانی از اتحاد تشکلهای کارگری در ایران به وحشت افتاده اند؟     
  تجربه چند سال گذشته مبارزات کارگران ایران نشان داده است که حرکتهای جدا از هم و در بسیاری از موارد مشابه بهم نهادهای مستقل کارگری مانند اضافه دستمزد، دستمزد عقب افتاده، قانون کار، مبارزه با نهادهای امنیتی – حراستی دست ساز دولت مانند خانه کارگر و شورای اسلامی کار، ایمنی کار، دفاع از فعالین اخراجی سندیکای یا کارگران اخراج شده،..


  جمعی از فعالین کارگری : ریشه استبداد کهن و مطلق آسیایی
  مانع عمده در ایجاد تشکل سراسری کارگران
      
  اخیراَ طرح ایجاد تشکل سراسری از ناحیه بخش های مختلف فعالان کارگران در داخل و خارج از ایران مطرح شده است . شاهرخ زمانی در زندان طی اطلاعیه های مختلفی تشکیل یک فدراسیون و یا تشکل سراسری را مطرح و پیگیری کرده است .


  از سلسله گفتگوهای گزارشگران: گفتگو با بهرام رحمانی نویسنده و تحلیلگر سیاسی درباره کوبانی     
  از ۱۲ مارس ۲۰۰۴ پس از یک مسابقه فوتبال، عشایر عرب که توسط دولت سوریه تحریک و سازمان داده شده بودند، به مردم کرد حمله کردند. در این روز حداقل ۳۶ نفر جان باختند و صدها تن نیز توسط نیروهای حکومت سوریه دستگیر شدند. نیروهای آگاه کرد، پس از این واقعه خود را آماده کردند که در مقابل هر حمله‌ای مقاومت کنند. برای سازمان‌دهی این امر مهم، تلاش‌های سیاسی‌-‌تشکیلاتی گسترده‌ای را آغاز کردند. پیش از این واقعه نه تنها کردها، بلکه اقلیت‌های دیگری هم‌چون آسوری‌ها، ارمنی‌ها، دروزی‌ها، چچنی‌ها، عرب‌ها، سنی‌ها، علوی‌ها، ترکمن‌ها و... در این منطقه زندگی می‌کردند.


  مصاحبه با حمه الهمامی از کادر های رهبری حزب کارگر تونس در باره انتخابات تونس - برگردان ناهید جعفرپور     
  در فاصله یکماه در تونس دو انتخابات مهم انجام می پذیرد: اولی انتخابات مجلس در تاریخ 26 اکتبر بود و دومی اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 23 نوامبر است. برای انتخابات مجلس 13000 کاندید از 1320 لیست رقابتی اعلام گردید که از این میان 217 نفر کرسی های مجلس تونس را اشغال نمودند. برای انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون انتخاباتی مستقلی نام 27 کاندید زن و مرد ثبت شده است که از سوی کمونیست ها نام حمه الهمامی از "جبهه خلق" قرار دارد.


  محمود صالحی در گفتگو با سایت کانون مدافعان حقوق کارگر:
  سکتاریستها برعلیه تشکل سراسری تبلیغات منفی می کنند
      
  جنبش کارگری ایران در چند سال گذشته با توجه با سرکوب های عریانی که توسط نیروهای امنیتی علیه او صورت گرفته دچار فراز و نشیب های زیادی شده و هر بار خود را سازماندهی کرده و به مبارزه علیه نظم سرمایه ادامه داده است؛ طبقه کارگر می رود تا تشکل های خود را تشکیل و برای مقابله با نظم سرمایه آماده ترشود.


  مصاحبه با سید علی حسینی یکی از شرکت کنندگان در نشست فعالان کارگری     
  تشکل سراسری کارگری به تقویت تشکلهای دیگر کمک می کند از ابتدای امسال و در میان فعالان کارگری، سه نشست در شهرهای کرج و سقز برگزار شده است. شرکت کنندگان در این نشست هدف خود را "ایجاد تشکل سراسری کارگری" اعلام کرده اند. این مساله باعث شد تا در میان فعالان و حامیان جنبش کارگری بحث هایی شکل بگیرد. در همین رابطه با سید علی حسینی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد به تشکل های کارگری و یکی از شرکت کنندگان در این نشست گفتگویی انجام شده است. وی در این رابطه به پرسش های سایت کانون مدافعان حقوق کارگر در رابطه با "تشکل سراسری کارگری" پرداخته است.


  از سلسله گفتگوهای گزارشگران درباره کوبانی
  گفتگو با بینا داراب زند فعال کارگری
      
  تغییر و تحولات سیاسی در منطقه خاورمیانه و جابجائی های سیاسی آن بویژه با هجوم وحشیانه داعش به شهر کوبانی و آوارگی بخش عظیم ساکنین این شهر و مقاومت زنان و مردان باقی مانده در برابر نیروهای مسلح داعش, امروز از موضوعات عمومی خبری است و خبرگزاری ها گزارشات لحظه به لحظه ای از موقعیت نیروهای مقاومت و داعش در این شهر را به جهان مخابره می کنند.


  علی فکری : زن آزاد، کابوس ولی فقیه و خلیفه     
  در حالی که هنوز هلهله شادی از مقاومت حماسی کوبانی در صدای برابری خواهان ایران و جهان موج می زد، دسته ای از داعشیان شیعه در اصفهان چهره زن را نشانه گرفتند. امری که بیانگر هم پیمانی داعشیان در یورش به زنان و تصویر برساخته ی آنان از زن به مثابه نماد فریب و افسون و نافرمانی است.


  پویان.م : اسیدپاشی‌های سازمانیافته تنها و تنها مقاومت زنان سازمانیافته را به مصاف می‌طلبد.     
  در واقع، ضرورت برای بخشی از سرمایه حضور نیروی کار زنان و به همین تعبیر حضور اجتماعی آنان را ایجاب کرده و بخش دیگر سرمایه منافع‌اش را در عدم حضور نیروی زنان در عرصه‌ی اجتماع و محدود شدن‌اش به نیروی کار خانگی می‌بینید.


  محمد قراگوزلو : هیس! سکوت را رعایت کنید!
  از پونز تا اسید در دولت اعتدال و امید!
      
  بسیاری از وزرا و مدیران ارشد دولت روحانی از سابقه ی اطلاعاتی امنیتی بهره می برند. نمونه را علی ربیعی که در سخن رانی خود هنگام کسب رای اعتماد از مجلس به پیشینه ی امنیتی خود اعتراف و البته افتخار کرد و پشتوانه ی پلیسی امنیتی را رمز موفقیت مدیران عصر ما دانست!


  آسیه عبدالله : ما در حال حاضر پیگیر دو انقلاب هستیم؛ انقلاب زنان و انقلاب ملت دموکراتیک.     
  ما از همان ابتدای انقلاب در سوریه، خط سوم را برگزیدیم. نه جانب رژیم را گرفته ایم و نه مخالفان رژیم را. ما در پی تاسیس نظام اجتماعی جدیدی هستیم. برای همین منظور هم حاضریم با همه طرفها گفتگو کنیم. موضع ما نسبت به آنها نیز واضح و آشکار است. آنها بارها به ما حمله کرده اند و برای ما مانع ایجاد کرده اند.


  علی یوسفی : درباره " روز همبستگی جهانی با کوبانی " !     
  همبستگی جهانی با " روژئاوا " . نامی که این روزها زیاد می شنویم . نامی برای یک نیروی مترقی ، نامی برای روش و مدلی از مبارزه برای رسیدن به آزادی . برای خودگرانی دموکراتیک . برای همزیستی مسالمت آمیز . مدلی تمام عیار از خودمشارکتی دموکراتیک و مردمی . نوعی از مبارزه ، که با فرقه گرائی مرزبندی دارد . مدلی درخشان برای برابری حقوق زن و مرد .


  داستان پیکار یک زن جنگجوی کرد     
  برای ما هیچ زندگی قدیم یا جدیدی وجود ندارد. من زندگی‌ام را به مردمم اختصاص داده ام، و این در زمان صلح تغییر نخواهد کرد. زمانی که جنگ تمام شود، ما باید خیلی سازندگی کنیم


  بهرام رحمانی : اظهارنظرهای دایی جان ناپلئونی مقامات و مسئولین حکومت اسلامی!     
  یکی از ضرب المثل های ماندگار و عمومی در جامعه ایران، «کار، کار انگلیسی هاست» دایی جان ناپلئون همه اتفاقات را زیر سر انگلیسی ها می دانست. البته این ضرب المثل ریشه در سیاست و عمکردهای تاریخی انگلستان علیه ایران دارد.


  یونس پارسا بناب : "مداخله بشر دوستانه" و وظیفه چالشگران ضد نظام در مقابل آن     
  حقایق عینی همیشه اولین و مهم ترین قربانیان جنگ های مداخله گرانه در تاریخ معاصر بشر بوده اند. امروز تهاجمات نظامی آمریکا و کشورهای "ناتو" تحت نام "مداخله بشر دوستانه" در کشورهای دربند جهان سومی نقش بزرگی در تحریف ایفاء می کنند.


  ترفندهای سرمایه دار ایرانی برای استثمار کارگر ایرانی از طریق دستکاری قراردادها     
  در ایران به دلیل وابستگی آقایان و آقازاده ها به یکی از کشورهای صادرکننده محصولات به ایران و در نتیجه مخالفت آنها با تقویت تولید ملی؛ سطح تکنولوژی تولیدی پائین است و به جز تلاش در عرصه تولید محصولات ضد شورش و موشک، تلاشی برای بالارفتن تکنولوژی و پیشرفت نمی شود. سرمایه‌دار ایران ترجیح می‌دهد که سرمایه خود را در بحش دلالی، واردات، خرید و فروش کالاهای اساسی، احتکار، خرید سکه و ارز و طلا، زمین خواری، ویلاسازی، ساخت و ساز و غیره به کار بگیرد


  خسرو صادقی بروجنی : حداقل دستمزد بر اساس بهره وری؛ خلاف قانون کار و منافع کارگران     
  ظرف چند ماه گذشته تعدادی از فعالان کارگری نزدیک به دولت از ابداع روش جدیدی برای تعیین حداقل دستمزد خبر داده‌اند که قرار است جایگزین روش سنتی سه جانبه گرایی و چانه زنی نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برای تعیین مزد شود. در این روش وزارت کار قصد دارد با استفاده از کارگروه تخصصی مزد و بهره وری، میزان بهره وری در هر شغل را محاسبه کرده و آن را مبنای تعیین میزان دستمزد کارگران قرار دهد.


  خامنه ای و روحانی سردسته اسیدپاش ها، تروریست ها و تبه کاران هستند! بهرام رحمانی     
  در حالی که یوسف طباطبایی‌ نژاد، امام جمعه اصفهان که گفته «مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب‌‌ تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد.»؛ سردار نقدی، رییس سازمان بسیج مستضعفین نیز انعکاس اخبار اسیدپاشی در رسانه‌ ها را «جوسازی رسانه ‌ای دشمنان» خوانده، که با هدف «متزلزل کردن تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر در مجلس» صورت می گیرد.


  مازیارگیلانی نژاد : کوبانی سرزمین زحمتکشان     
  خبر کوتاه بود :« نیروهای داعش از کوبانی بیرون رفتند.»
  تازه از سرکار آمده بودم و لباسهایم را در می آوردم و هم زمان خبر ساعت ۱۲ شبکه ۵ تلویزیون را تماشا می کردم. منهم مانند میلیونها انسان دیگر خوشحال شدم. کوبانی تاریخ را برایم تکرار کرد.


  مصاحبه با علیرضا ثقفی درباره دفاعیات خسرو گلسرخی     
  مصاحبه زير توسط روزنامه شرق با اقاي عليرضا ثقفي در باره دفاعيات خسرو گلسرخي در دادگاه نظامي زمان شاه در سال 1352 انجام گرفت .به گفته مسئولان روزنامه شرق آنها مشكلي با پخش اين مصاحبه نداشته اند ،اما مقاما ت كنترل كننده روزنامه از انتشار ان جلو گيري كرده و گفته اند كه انتشار مطلب از عليرضا ثقفي در رسانه هاممنوع است . اكنون اين مصاحبه يدون كم و كاست منتشر ميشود .


  سرشت انسان و نظریه ی اجتماعی
  نویسنده: اریش فروم برگردان: پارسا نیک جو
      
  اریش فروم، نامه ای را که در پی می آید، در سال 1969 در پاسخ به نامه ی ولادیمیر دوبرنکوف، فیلسوف روسی، نوشته است. این نامه، با ارزش ترین سندی است که نشان می دهد وی بسیار علاقه مند بوده است که با متفکران سوسیالیست پیوند برقرار کند و درباره ی تلقی خود از مارکس و سوسیالیسم، با آن ها بحث کند.


  سوریه: گرایش دوگانه‌ی ترکیه
  امانوئل والرشتاین ترجمه: پرویز صداقت
      
  در میان تغییرات بسیار و همواره تحول‌یابنده‌ی سیاست‌ها و ائتلاف‌های ژئوپلتیکی در کشورهای مختلف خاورمیانه معمولاً اطمینان وجود داشت که هدف‌های اصلی بازیگران اصلی، هم در سطح منطقه و هم در بیرون منطقه، چیست.


  اتحاد برای آموزش با کیفیت : علم و دانش را از كالائي شدن برهانيم     
  آموزش و پرورش براي بقای جامعه انساني و تمدن ضروري است از اين رو براي انجام اين امر مهم هر يك از جوامع مختلف خودشان را موطف به تهيه شرایط آموزش براي انتقال علم و دانش به نسل هاي آينده ميدانستند.


  برنامه تلویزیونی برابری : پنجشنبه 27 نوامبر 2014 - برابر با 6 آذر 1393
  الف- گفتگوی علی دماوندی با ایوب رحمانی پیرامون بحث ایجاد تشکل سراسری کارگری در ایران
  ب- بخش دوم گفتگو با کوثر آل علی پیرامون دیدگاه های روشنفکران چپ عرب درباره مسائل جهانی و منطقه ای
  ---------------------
  ساعت پخش برنامه های تلویزیونی برابری :
  - هر پنجشنبه ساعت نه ونیم شب بوقت ایران ( ساعت ده صبح بوقت لس انجلس و هفت عصر بوقت اروپای مرکزی ) بازپخش این برنامه : جمعه نه و نیم صبح بوقت ایران ( ده بعداز ظهر پنجشنبه بوقت لس انجلس و هفت صبح جمعه بوقت اروپای مرکزی)
  تلویزیون دیدگاه از طریق ماهواره Yah Sat برای ایران و کشورهای همسایه آن پخش می شود
  از میان مطالب رسیده
  مقالات     تمامی مقالات >>
 • فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر : روز جهانی محو خشونت علیه زنان
  منع سقط جنین خشونت علیه زنان است

 • برنامه تلویزیونی برابری : پنجشنبه 27 نوامبر 2014 - برابر با 6 آذر 1393

 • شهلا حیدری.: هرچه گسترده تر باد مقاومت و مبارزه زنان علیه خشونت مذهبی
  بمناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

 • لاله حسین پور: جنگ، عالی ترین شکل خشونت علیه زنان

 • کمپین مبارزه با خشونت علیه زنان در ایران

 • ۲٥ نوامبر روز مبارزه با زن ستیزی

 • تقی روزبه : درنگی بر ماهیت مذاکرات هسته ای و معنای برد و باخت در آن !

 • بهرام رحمانی : 25نوامبر را به روز اعتراض عمومی علیه کلیت حکومت اسلامی ایران تبدیل کنیم!

 • گزارشگران: گفتگو با عباس منصوران کوشنده مبارزه کارگری درباره کوبانی

 • علی‌رضا ثقفی : ضرورت ایجاد تشكل سراسری

 • اخباروگزارشات کارگری30آبان- 1آذر 1393

 • جعفر عظیم زاده : جنبش کارگری ایران، خواستهای ما کارگران و تلاشهای ریاکارانه خانه کارگر برای تطهیر قانون کار موجود

 • مرجان افتخاری : تجربه سفر به فلسطین اشغالی ( اسرائیل)

 • اختر کمانگر: اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان ایران

 • گفتگوی گزارشگران با شروین رها فعال کارگری درباره کوبانی

 • بهنام ابراهیم زاده :بیست نوامبر روز مبارزه با کودک آزاری و لزوم حمایت از کودکان

 • اخباروگزارشات کارگری27 29 - 28 - آبان1393

 • محمد قراگوزلو : دموکراسی کارگری- دموکراسی بورژوایی
  3.تعرض امپریالیسم به رویزیونیسم فرتوت

 • حشمت محسنی: نکاتی در باره مصوبه نشست فعالان جنبش کارگری در شهر سقز

 • فواد فتحی : چگونه تشکل سراسری مطرح شد؟

 • علی فکری : در جستجوی راهی نو

 • آيا نئوليبراليسم و نازيسم هم خانواده اند؟
  نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى

 • زنانی دیگر : هم‌نوایی سرود عشق در ایران
  به مناسبت مرگ مرتضی پاشایی

 • شهناز نیکوروان : چه کسانی از اتحاد تشکلهای کارگری در ایران به وحشت افتاده اند؟

 • از سلسله گفتگوهای گزارشگران: گفتگو با تحلیل گر سیاسی تقی روزبه درباره کوبانی

 • اخباروگزارشات کارگری25 و 26 آبان1393

 • تقی روزبه : درنگی بر معنای سوگ و تجمع های گسترده مردم به مناسبت مرگ مرتضی پاشائی!

 • پیکتی و بحرانِ علم اقتصادِ نئوکلاسیک
  جان بلمی فاستر و مایکل د. یتس
  مانتلی ریویو - نوامبر ۲۰۱۴ - ترجمهٔ ا. مانا

 • جمعی از فعالین کارگری : ریشه استبداد کهن و مطلق آسیایی
  مانع عمده در ایجاد تشکل سراسری کارگران

 • اکبر یگانه : با یاد او

 • اخباروگزارشات کارگری 23 و24 آبان1393

 • از سلسله گفتگوهای گزارشگران: گفتگو با بهرام رحمانی نویسنده و تحلیلگر سیاسی درباره کوبانی

 • بهرام رحمانی: امر به معروف و نهی از منکر، جنایت و توحش است!

 • اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ـ آلمان : از مبارزات اتحادیه لکوموتیورانان آلمان دفاع کنیم !

 • اخباروگزارشات کارگری21 22 - آبان1393

 • مصاحبه با حمه الهمامی از کادر های رهبری حزب کارگر تونس در باره انتخابات تونس - برگردان ناهید جعفرپور

 • بيژن نيابتی : در خاورمیانه چه می گذرد ؟

 • محمود صالحی در گفتگو با سایت کانون مدافعان حقوق کارگر:
  سکتاریستها برعلیه تشکل سراسری تبلیغات منفی می کنند

 • مصاحبه با سید علی حسینی یکی از شرکت کنندگان در نشست فعالان کارگری

 • اشرف علیخانی : نادره افشاری سرو آزاده ای که پیش هیچکس سر خم نکرد

 • اخباروگزارشات کارگری 17 8 -1 19 - آبان1393

 • سعيد آوا : خودکُشي واژه

 • قانون گرایش نزولی نرخ سود : کارل مارکس - ترجمه حسن مرتضوی
  مطالعاتی در نظریهی بحران در نزد مارکس 1

 • از سلسله گفتگوهای گزارشگران درباره کوبانی
  گفتگو با بینا داراب زند فعال کارگری

 • حسن جداری : نگرشی به مساله ملی، در رابطه با مبارزات ضد رژیمی!

 • کوبانی : مبارزه برای زندگی - 1

 • تقی روزبه : انتخابات میان دوره ای آمریکا و چرخش به راست!

 • نادر فتورهچي - بدنها و ميدانها: دشمنانِ جامعه باز

 • بهرام رحمانی : توطئه‌های مختلف حکومت اسلامی، عليه کانون نويسندگان ايران در داخل و خارج از کشور!

 • اخباروگزارشات کارگری2 1 14 - 13 - آبان1393

 • ویدئو کلیپ های دیدنی