یاد یاران

سایت موبایل
اسناد کنگره بیست و یکم


چشم انداز سیاسی در کردستان ها ، گفتگوی سعید افشار با ابراهیم علیزاده دبیر اول کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

نگاهی گذرا به مشکلات نظام آموزشی و مدرسه ها، با: سعید افشار، بهروز خباز، ستار رحمانی
اعلامیه
سخن ما
صدایی که از خط قرمز ها عبور کرد!
سازمان های سیاسی مترقی، چپ آزادیخواه و برابری طلب از همان ابتدای سرکوب ها با طرح شعار « لغو شکنجه، اعدام و سنگسار » و همین طور شعار « نه می بخشیم، نه فراموش می کنیم » از سویی هم با همه کسانیکه شعار « می بخشیم ولی فراموش نمی کنیم » مرزبندی کردند و هم به افشای قتل های مداوم پنهان و آشکار مخالفین، آزادیخواهان و دگر اندیشان که رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی به طور نظام مند پیش برده است، پرداختند.
از مقاومت و مبارزه با شکوه مردم کردستان ترکیه حمایت کنیم
سایت کارگری
سایت علیه ستم جنسیتی
سایت مسائل ملی
اقتصادی
جنبش, حزب و برنامه چپ
    یونس پارسا بناب : آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم ( بخش دوم )
با پیروزی انقلاب اکتبر 1917 عمر انترناسیونال دوم به پایان خود رسید و به همت بلشویک ها و دیگر کمونیست ها، انترناسیونال سوم در 1919 تاسیس یافت. انترناسیونال سوم علیرغم محدودیت های تاریخی و کمبودهای تئوریکی ، دستاوردهای قابل توجهی در تاریخ جنبش کمونیستی را در دوره 1919 تا 1942 ، به بار آورد که امروز به عنوان آموزه های تاریخی شایان تحلیل و یادگیری هستند. ادامه
    از درس‌گفتارِ آلن بَدیو:دو نکته در نقد جنبش‌های تسخیر میادین در سال‌های اخیر
حرف من این است که ایده‌ی دموکراتیک، ولو در نقطه‌ی اوج خود (یک تجربه‌گریِ مشروع و جالب در مقیاس جنبش‌های تسخیر میادین، خودگردانیِ درونی آنها،...) در صورت جدایی از سه ایده‌ی دیگر، هرآینه معادلِ جدایی از کل جامعه خواهد بود. و این اتفاقی است که به طرزی مشهود در مصر رخ داد. ادامه
    نسخه تازه و کامل ترجمه ی از « مانیفست حزب کمونیست»
مانیفست حزب کمونیست
کارل مارکس و فریدریک انگلس ادامه
    حق با کارل مارکس بود
سخنرانی کریس هجز در کنفرانس فورم چپ در نیویورک ترجمه: پروین اشرفی
کنفرانس فوروم چپ در روزهای 29 الی 31 ماه مه در نیویورک برگزار شد. در این کنفرانس کریس هجز به پروفسور ریچارد وولف و پروفسور گیل داینز پیوست تا در مورد این که چرا کارل مارکس در زمانی که سرمایه داری جهانی در حال فروپاشی است، ضروری می باشد به بحث بپردازند. ادامه
    بازاندیشی رابطه‌ی مارکسیسم با امپریالیسم در قرن بیست و یکم
لیو پانیچ ترجمه‌ حسن آزاد
آن‌چه که نظریه‌های قدیم و جدید امپریالیسم یادآوری می‌کنند، این است که سرانجام به احزاب سیاسی سوسیالیستی احتیاج داریم که بازسازی بنیادی دولت‌ها در تمام قاره‌ها را به نهادهایی اساساً دموکراتیک و کاملاً مغایر با دولت‌های سرمایه‌داری به سرانجام برسانند. ادامه
    شهاب برهان : مارکسیسم سیاسی، دخالت‌گری سوسیالیستی است
این که برای مداخله‌گر بودن چه باید کرد؟ جوابی ساده و آماده وجود ندارد. برای آن که تیر به هدف بخورد، نخستین شرط این است که آن را نشانه بگیریم. اول بدانیم در کجا و روی چه می‌خواهیم اثر بگذاریم. نقشه داشته باشیم و بعد برای اجرایش طرح تهیه کنیم و دنبال وسایل‌اش برویم. ادامه
    واقعیت انقلاب فرهنگی چین : بخش دوم: نقش و جایگاه قانون ارزش در جامعه سوسیالیستی
نقدی بر مقاله «شارل بتلهایم و انقلاب فرهنگی مائو» – اثر فریدا آفاری
زمانی که جامعه‌ای: بتواند با سلب مالکیت از ملاکین بزرگ و سرمایه داران کلان، بزرگ‌ترین جابجایی ثروت در تاریخ جهان را سازمان دهد و بر گرسنگی و فقر مطلق اکثریت مردم خود فائق آید؛ در فاصله چند ساله قادر شود بر معضل اعتیاد 70 میلیون نفر از جمعیت خود چیره شود و ادامه
دمکراسی, سوسیالیسم و دولت
    مجید دارابیگی: چشم انداز سوسیالیسم در برش تاریخی
از سوسیالیسم اردوگاهی، تا سوسیالیسم دموکراتیک!
نظام سوسیالیستی آتی در کشور ما، کشوری با رشد نا هم گون منطقه ای و وجود طبقات و گرایش های طبقاتی چندگانه، در درجه ی نخست و مقدم بر هر چیز، با احترام به حق رای همه گانی، باید مبتنی بر پلورالیسم سیاسی بوده و آزادی احزاب، انجمن ها، رسانه ها و اجتماع رسمیت داشته، حقوق شهروندی به تمام و کمال و دخالت گری شهروندان در همه ی عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری تامین شود. ادامه
    فرامرز دادور : ایده هائی در موردِ سوسیالیسم و کنترل کارگری
در این نوشته سعی میگردد به زمینه های ممکن برایِ ایجادِ کنترلِ دمکراتیک و اجتماعیِ کارگری و مردمی در عرصهِ فعالیتهایِ اقتصادی و اجتماعی، در راستایِ سوسیالیسم دامن زده شود. در این رابطه سوال اساسی این است که آیا چگونه میتوان محیط کار را آنگونه سازماندهی نمود که تمامیِ کارکنان در تصمیم گیریها و نتایجِ مرتبط با پروسهِ تولید، توزیع و مصرف مشارکتِ تعیین کننده داشته باشند. ادامه
    دموکراسی، پیشبُرد مداوم آزادی و برابری است: گفت‌ وگوی «پروبلماتیکا» با جمیل هلال
جنبش‌ های توده ‌ای اخیر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، با وجود شکست‌ ها و ناکامی ‌هایشان، دورنماها و امکان ‌های یک تغییر ترقی‌ خواهانه یا یک سازمان‌ دهیِ توده‌ای ترقی‌ خواهانه در منطقه را نشان دادند. تحقق این امکان‌ ها نیازمند تمرکز بر کسب دانشی جامع و انتقادی از سازوکارها و روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگیِ منطقه است. برای نزدیک ‌شدن به این هدف اولیه، «پروبلماتیکا» مجموعه‌ ای از گفت‌ وگوها را با روشنفکران، فعالان و خاورمیانه‌ پژوهان ترقی‌ خواه یا چپ‌ گرا را آغاز کرده است. ادامه
    فرامرز دادور: چشم اندازِ جمهوری و دمکراسی اجتماعی در ایران
در این سطور نظر بر این است که نیل به یک جامعهِ انسانی عمدتا بر اساسِ برقراریِ دو وجه جدا ناپذیرِ آزادی هایِ دمکراتیک و عدالت اقتصادی انجام میگیرد و تلاش برای ایجادِ دمکراسی سیاسی و دمکراسی اقتصادی، در واقع دو وظیفهِ اصلی در مقابلِ جنبش های مردمی و بویژه فعالانِ سوسیالیست میباشد. ادامه
    آلن بادیو:راه شاهانه ای به رهایی نیست
در باره عشق و سیاست، خیزش شبانه و آینده اروپا - ترجمه ی رحمان بوذری
خیزش شبانه پاریس همچنان همدلی ها و نقدهای روشنفکران فرانسوی را برمی انگیزد. در خلال این بحث ها می توان به اهمیت و گستره این جنبش و نیز ضعف ها و کاستی های آن پی برد. به رغم گذشت بیش از یک ماه، خیزش شبانه پاریس و دیگر شهر های اروپا در تلاش است تعین تازه ای به خود دهد فراتر از صرف اشغال میادین. آنچه در ادامه می آید مصاحبه آلن بدیو ادامه
    تقی روزبه : بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی سوار بر جنبش های اجتماعی!
جنبش ها و فعالین و جریان های چپ اگر در مسیرپیشروی خود مسلح به آگاهی از آن چه که نباید انجام داد و تکرارکرد باشند، آگاهی منفی که از دل منفی بودن نتایج تجربیات صورت گرفته برآمده است، یعنی اگر مسلح به دیالتیک منفی باشند، در واقع گامی بزرگ برای پیشروی به سوی رهائی برداشته اند. ادامه
يحيي رحيمي     سوسیالیسم چیست ؟
در سدههای نوزدهم و بیستم و هنوز هم در آستانه هزاره سوم شاهد جنبشها و انقلابهایی بزرگ برای تحقق سوسیالیسم و کمونیسم با مواضع و عملکردهای گوناگون بوده ایم. انقلابهای 1848 اروپا، کمون پاریس، انقلابهای روسیه، آلمان و ایتالیا در سالهای 1905، 1917 تا 1920، انقلابهای چین، ویتنام، کوبا، نیکاراگوئه و جنبشهای انقلابی چپ در دیگر کشورهای آمریکای لاتین و آسیا، همه با اهداف و عناصر سوسیالیستی در بستری دمکراتیک برای رسیدن به استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی جریان یافته و .. ادامه
قدرت سیاسی و جنبش های ضد سرمایه داری
    امپریالیسمِ نولیبرال، تازه‌ترین مرحله‌ی سرمایه‌داری / سعید رهنما - به مناسبت یک صد سالگی نظًری یِ امپریالیسم لنین
لنین، همان‌طور که خود اشاره دارد، در نگارش این اثر از نظرات ج. ا. هابسون و رودُلف هیلفردینگ بهره برده. در واقع بنیان تز لنین و تمامیِ مفاهیم اصلی آن از جمله سرمایه‌ی انحصاری، کارتل‌ها، صدور سرمایه، سرمایه‌ی مالیه، مصرفِ ناکافی، توسعه‌طلبیِ، دولتِ رانت‌خوار، خود ـ حمایتی، رقابت بین قدرت‌ها، و به‌زیر سلطه کشیدن کشورهای ضعیف‌تر، به‌تمامی بر پایه‌ی ایده‌های این دو نفر و در چند زمینه بر ایده‌‌های بوخارین استوار است ــ البته با نتیجه‌گیری‌های متفاوت لنین که به آن اشاره خواهد شد. حتی عنوان جزوه‌ی لنین از عنوانِ فرعیِ کتاب سرمایه‌ی مالیه هیلفردینگ («بررسیِ تازه‌ترین فازتوسعه‌ی سرمایه‌داری») الهام گرفته است.

ادامه

یونس پارسابناب     آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم
در تاریخ مدرن جهان بویژه در 230 سال گذشته انقلابات و دگردیسی های متعددی در اکناف جهان بوقوع پیوسته اند که هر یکی بنوعی در زندگی جوامع بشری تاثیرگذار بوده اند ادامه
    اصغرایزدی - تقی روزبه: بحثی پیرامون بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت!
"بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت، یعنی به حلقه مفقوده ای که در نگاه کلاسیک ها موجود بود و چه بسا به تقدیس آن هم چون ابزاری انقلابی و نجات بخش که پرولتاریا باید آن را تصرف و تصاحب کرده و بکارگرفت دخیل بسته بودند". بنظر می رسد نتوان همه کلاسیگ ها را در این نگاه سهیم دانست، از جمله مارکس که با توجه به تجربه کمون پاریس، به یک تجدید نظر اساسی نسبت به مبارزه طبقاتی پرولتاریا و دولت پرداخت؟. ادامه
    محمد قراگوزلو : از اصلاحات سیاسی تا انقلاب کلنگی !
و پاسخی هم به آقای اکبر گنجی
به موازات رادیکالیزه شدن مطالبات اجتماعی مردم ایران جنبش اصلاحات سیاسی برهه به برهه بیش از گذشته به راست می چرخد. این جماعت که دی روز عبای "عالیجناب سرخپوش" تن رفسنجانی کرده بودند در سال 84 تمام قد زیر همان عبا رفتند. این جریان که موسوی را محافظه کار و دولت گرا می دانستند در سال 88 به زائده ی گرایش موسوی تبدیل شدند. ادامه
    مانیفست حزب کمونیست ( کارل مارکس و فریدریک انگلس ) ترجمه شهاب برهان
سال ها پیش در مراجعاتی موردی به تنها ترجمه ای فارسی از که آن زمان در دسترس داشتم » مانیفست حزب کمونیست « ) برهان رضائی انتشارات فانوس نیویورک 0111 ( گاه به - - عباراتی نا مفهوم و عجیب و جملاتی ثقیل یا بی معنی برمی خوردم و یقین داشتم که در اصل نباید چنین بوده باشند. ادامه
    ديالکتيک تعيّن مکاني سرمايه / پیتر هیودیس / ترجمهمهدی صابری/
بازبینی كتاب انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ
معروفیت رزا لوکزامبورگ از آن روست كه نخستین مارکسیست پسازمارکس بود که استدلال کرد انباشت سرمایه نه تنها به پویش زمانی درونی جوامع سرمایهداری خاص، بلکه بیش از هر چیز به نفوذ مکانی سرمایهداری و نابودی جهان غیرسرمایهداری وابسته است. ادامه
    سعيد آوا : مفهوم مقوله ی دولتِ ايدئولوژيک
در ادبياتِ مارکسيستي، از دولت ها؛ و يا حکومت هايي که زاده ی بحران های اقتصادی و بن بست های سياسي – ايدئولوژيک مي باشند با حکومت های استثنايي نام بُرده شده است. اين حکومت ها در واقع به عنوان راه حلٌ موقتي؛ وعلاج مُسٌکن وار بن بست ناشي از يک جنگِ مغلوبه ، يا توازن قوای نسبي وموقتي مابين طبقاتِ اصلي جامعهً بورژوازی ظاهر مي شوند. ادامه
یاد یاران
    سیمای شکنجه نویسنده: بهروز سورن
این نوشته تلاشی است برای همیاری و همبستگی با انبوه انسانهائی که در متن حادثه و وقایع خونبار تاریخ حاکمیت مذهبی به ثبت خاطرات و یادهای خویش و بازبینی فجایع واقع شده در کشور اقدام کرده اند.
شاید ثبت دوباره این وقایع و آن چه بر این نسل رفت, بتواند برای نسل بعدی و جوانان, نسلی که پرشور, پویا و انقلابی سینه به سینه استبداد می ساید, ادامه
    دل‌ نوشته‌ای در وصف فیروز الوندی
در تمام این سالها ، هر بار که به بهشت زهرا میروم - که ایمان دارم تو در یک جایی اش خوابیده ایی - و خستگی ناپذیر به دنبال مزارت میگردم، همیشه این احساس را دارم که شاید در گوشه ایی ، لا به لای سنگ قبرها ، شاید مثلا در قطعه‌ی ۹۹ ، روزی به مزار گمنامی بر بخورم که تو از بیش از سی سال پیش در آن آرام گرفته ایی و هیچکس روی سنگ مزارت ننوشته : فیروز الوندی / فرزند فریدون ؛ که به تراژیک ترین مرگ، این دنیا را برای ما گذاشت و رفت ادامه
    فیروز الوندی و «لاله‌های سرنگونش»
در ارتباط با سازمان راه کارگر دستگیر شده بود. پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ اکثر فعالین سیاسی دانشکده‌ی دندانپزشکی دانشگاه تهران که به خاطر فعالیت سیاسی آزاد پس از پیروزی انقلاب هویت‌شان برای «انجمن اسلامی» و «دفتر تحکیم وحدت» مشخص بود، دستگیر و تعدادی‌شان به جوخه‌‌های اعدام سپرده شده بودند. ادامه
    علی دماوندی . به یاد رفیق شهید رضا طالبي کلخوران
رضا وقتی با شورش توده ای مردمان و تعرض پیشمرگان کرد علیه دولت ظلم و جور صدامی روبرو شد، تنها وظیفه انترناسیونالیستی خود را یاری به این مردمان دید و همدوش پیشمرگان به جنگ با نظام پلیدی برخاست که جز با زبان زور و توپ و تانک و بمب بامردمش سخن نگفته بود. ادامه
    بهروز سورن: نکته ای وارده برنوشته ارزشمند شبی از هزار و یک شب
چگونگی تحویل وسایل شخصی زندانیان سیاسی قتلعام شده در سال شصت و هفت توسط جلادان حکومتی نیز موضوعی امنیتی بود. جمهوری اسلامی از هراس تجمع خانواده های زندانیان سیاسی برای دریافت وسایل زندانیان مقتول تصمیم گرفت که ... ادامه
    شبی ازهزار و یک شب
پای صحبت رخشنده ی حسین پور نشستن عالمی دارد
به خودم گفتم چه خوب که خواهرم هم هست، آدم فقط برای تحمل روزهای بد به همراه نیاز ندارد، گاهی دلش می‌خواهد ساعات خوب زندگیش را هم با کسی تقسیم کند و این حتمأ یکی از آن ساعات خوب بود. ..... ادامه
    جعفر یعقوبی
به
علیرضا تشید
دوُرش جمع شدیم تا درموردِ خودش و تجربۀ زندان‌اش برایمان صحبت کند. او این‌چنین صحبت آغاز نمود: "من علی‌رضا تشیُّد از اعضای گروهِ راهِ کارگر هستم. شهریورماهِ سالِ ٦١ دستگیر شدم، و بیش از سه سال است که زیرِ بازجویی و در انفرادی‌های بندِ ٢٠٩ و آسایش‌گاه بوده‌ام. .... ادامه
    محبوبه مجتهد : محل تولد: زندان اوین
فعالیت سیاسى محبوبه مجتهد از دوران دبیرستان در سال ۵۶ آغاز شد. او پس از انقلاب به سازمان راه کارگر پیوست. در سال ۶۴ در حالی که باردار بود به همراه منصور نجاتى، همسرش بازداشت شد. منصور نجاتى در زندان اعدام شد و محبوبه مجتهد فرزندش را در زندان به دنیا آورد. ادامه
    اسد سیف: جنازه‌ی سرگردان یک کافر
جواد را من به عنوان یکی از فعالان «سازمان راه کارگر» در اراک می‌شناختم. دانشجو بود. به همراه دخترعمو و پسرعمویش از چهره‌های فعال شهر اراک در فعالیت‌های سیاسی بودند. آنان هم‌چنین از نخستین کسانی در اراک بودند که در رابطه با فعالیت‌های سیاسی بازداشت شدند. ادامه
    محبوبه پرچم کاشانی یکی از سمبل های درخشان مقاومت زنان کمونیست در زندانهای رژیم اسلامی ایران بود
یاد عزیز رفیق محبوبه پرچم کاشانی ، کمونیست ، قهرمان ژیمناستیک و داور بین المللی ، هماره گرامی خواهند ماند . او در اصفهان به دنیا آمد لیسانس تربیت بدنی گرفت و دبیر ورزش محبوب دبیرستانهای اصفهان بود . ادامه
    هاشم آزادی : شام آخر (10 شهریور) 1
با آغاز نوشتن ، وقایع ونامهای زندانیان جلو چشمم نمایان می شوند و در پی آن رفقا، در کنارم می نشینند و سرهایشان درون نوشته هایم فرو می کنند .سپس،رفیق همیشگی ما ، مرگ ، بلا تکلیف به نظاره می نشیند . نوشتن آسان نیست ، درواقع من نمی نویسم ، بلکه وقایع را یک بار دیگر تکرار می کنم ، به احترام رفقا ، و برای نسل های آینده که به آنها ایمان دارم . ادامه
بهروز سورن     منتظری, چهره ای دوگانه در سیاست
در سالهای 60 و 61 و 62 ارقام اعدام شدگان در اصفهان بسیار بالا بود و رژیم با قاطعیت فقاهتی و وحشیانه توسط قاضی جلاد مظاهری و سایرین, به اعدام های فله ای میپرداخت و این پیروزی های ! امام زمانی را با افتخار کامل به امدادهای غیبی منسوب میکرد و در نشریات حکومتی منتشر میکرد ادامه
حسن حسام     یلدای مادرانِ سیه پوش
صدایت
از حنجرۀ خونین می گذرد
و بر لبان خشک و ماسیده
یخ می بندد
هنوزهجرانی می خوانی
با نگاهی مات گمشده در هیچ جا ادامه
    حسن حسام : با سعید در راه
چهره‌اش رودرروی من قرار دارد، با همان چشمان شفاف و تیز و بُز، به مهربانی نگاهم می کند و بی آن‌که چشم ا ز من بکند، تندتند پلک‌هایش به‌هم می کوبد و می زند به خند ه، سر و شانه را اندکی عقب می کشد و قاه‌قاه می خندد. ادامه
    بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها! بخش سوم
در نظر اول این روایت شبیه داستان سازی و قهرمان پروری هاست. یادآور شخصیت های کتابهای رمان حماسی است. اما حقیقت است و علی مهدیزاده چنین بود. گویا شخصیت او را از درون کتابهای رمان ماکسیم گورکی استخراج کرده باشی و یااز خرمگس اقتباس کرده باشی. ادامه
    بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها! بخش دوم
ماندن یا رفتن؟ مسئله این بود.
انقلاب مرد و زنده باد انقلاب. این گفته به نهایت صحیح بود و اگر چه بخش اعظم تشکل های انقلابی منهای حزب توده و سازمان اکثریت به این گفته اعتقاد داشتند اما هیچ یک آمادگی و توان تغییر سازماندهی متناسب با شرایط مخفی فوق العاده وقت را نداشتند. ادامه
    بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها !
بخش اول: این نوشته با شتاب و بمناسبت سی و هفت ساله شدن سازمان راه کارگر نوشته شده است. چنانچه کم و کاستی موجود باشد از همینروست. این مناسبت و نزدیک شدن به سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت محرک نوشتن این مکتوب شد. یاد این عزیزان همواره با عزیزانشان و همروان آنها است و خاطره جاودانشان همچنان میماند. ادامه
    علی دماوندی : شهلایی که طلعت رهنمای ما شد
روز شنبه 30 خرداد ماه 60، پاسداران مزدور جمهوری اسلامی، رفیق شهلا را از خیابان ها ربودند و سحرگاه یک شنبه او را به همراه چندین کمونیست دلیر دیگر در حالی که سرود می خواندند، به جوخه های اعدام سپردند. بدین سان پیکر این زن پیکارجو، این کمونیست جوان و انقلابی پرشور در خون نشست ادامه
    هاشم آزادی : یوسف به من گفت
این نوشته بخشی از خاطرات من در زندان حکومت اسلامی است . هدفم از نگارش آن روشن کردن بخشی از ناشناخته های زندان برای رفقا و نسلهای آینده میباشد٫ اگرچه بازگو کردن آن برای من آسان نیست. ادامه
    هاشم آزادی : دلاوران
تلاش من در این نوشته مرتب کردن خانه مغزم است۰ مرتب کردن خاطراتیست که گاه وبی گاه مثل بادی آرام ازپنجرها می آیند پرده را به نرمی می لرزانند وهنگام خارج شدن ازدر، آن را محکم روی سرم می کوبند ادامه
    هاشم آزادی : شام آخر است - 2
عفو۲۲ بهمن ۱۳۶۷
خوانندگان عزیز، هدف من از نگارش این بخش از خاطراتم در زندانهای حکومت اسلامی فقط یک گزارش ساده نیست، بلکه آشکار نمودن زوایای تاریکی ازبیرحمی افسار گسیخته ای ا ست که حکومت اسلامی به زندانیان سیاسی دهه شصت روا داشته است ادامه
    اکبر معصوم بیگی : برگی از دفتر ایام (سی) یادِ چنگیز احمدی
ساعت دو از بازجویی برگشته بودم که زیر هشت نگهبان سالن چهار ازم پرسید: "کدام اتاق ؟". گفتم: "اتاق 61". گفت: "مطمئنی؟" گفتم: "خب آره، تا سه-چهار ساعت پیش که توی این اتاق بودم، مگر ...". گفت: "خب برویم". اتاق 61 نزدیک درِ اصلی سالن بود. ادامه
    بهروز سورن: یاد مادر مهین یزدی و فرزندانش حسن صدیقی ( مسعود ) و محمد صدیقی گرامی باد!
برای زندانیان سیاسی مطلع شدن از اعدام و تیرباران اعضای خانواده, نزدیکان و دوستان و هم رزمان خود از جمله دردآورترین لحظات است. مسعود نیز در غم از دست دادن برادر بزرگ خود و همرزمانش از جمله مقصود فتحی, تقی امانی و سایر رفقایش اندوهی گران داشت ادامه
تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۸ مهر ماه ۱۳۹۵ برابر با 29 سپتامبر 2016
ویژه برنامه بررسی تغییرات جدید ضدکارگری در قانون کار رژیم اسلامی سرمایه داری ایران، گفتگوی بهروز خباز با اصلان جوادزاده، علیرضا نوایی و سیاوش دانشور
* ساعت پخش برنامه های ماهواره ای تلویزیون برابری :
- هر پنجشنبه ساعت نه ونیم شب بوقت ایران ( ساعت ده صبح بوقت لس انجلس و هفت عصر بوقت اروپای مرکزی ) بازپخش این برنامه : جمعه نه و نیم صبح بوقت ایران ( ده بعداز ظهر پنجشنبه بوقت لس انجلس و هفت صبح جمعه بوقت اروپای مرکزی)
به اطلاع میرسانیم که شبکه ۲۴ ساعته دیدگاه از روز ۲۵ تیر ۱۳۹۵ به جای ماهواره Yah Sat از طریق ماهوارهHOT BIRD برای ایران ، خاورمیانه و اروپا پخش می شود
ویدئو کلیپ های دیدنی
از میان مطالب رسیده
مقالات     تمامی مقالات >>
 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۸ مهر ماه ۱۳۹۵ برابر با 29 سپتامبر 2016

 • سرمایه داری‌ دولتی‌ یا‌ اقتصاد‌ دولتِِیِِ‌ توتالیتر‌/ رودولف هیلفردینگ ترجمه ی عباس شهرابی فراهانی

 • نفت و شبکه های آسیب پذیر سرمایه گفتوگو با تیموتی میچل

 • تحریریه سایت : سخن ما
  " اصلاح قانون کار" یورش جدید رژیم به کارگران

 • بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
  تلاش رژیم برای ضدکارگری تر کردن قانون کار را با مبارزه ای متحدانه در هم شکنیم !

 • اعلامیه کمیته مرکزی سازمان بمناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاهها
  بازآمد مهر، حکومت هراسان شد!

 • صدایی که از خط قرمز ها عبور کرد!

 • تقی روزبه : نگاهی به همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا علیه داعش، و چالشی که این جنبش را تهدیدمی کند!

 • دموکراسی در عصر نفت و اسلحه/ نقد و بررسی «دموکراسی کربنی» با حضور پرویز صداقت و شهریار خوّاجیان

 • شهناز نیکوروان: دسترنج آموزش در خدمت مبارزات معلمان کره جنوبی

 • تقی روزبه: ابداع واژه جدیدی بنام"ورزشکارنما"!

 • پروین محمدی:هرگونه تلاش برای ایجادتغییرات ضد کارگری در قانون کار و دامن زدن به اخراج و فقر و فلاکت بیشتر،با فوران خشم فرو خورده ما کارگران مواجه خواهد شد

 • جوانمیر مردادی : قانون کارموجود،یوغ سنگین بردگی برگردن طبقه کارگر

 • بهادر شهبازی : مروری بر كتاب:
  آخرین فرصت گل نوشته مهدی اصلانی، انتشارات باران، سوئد، 2016.
  به یاد رفقای زندانی، شكنجه شده، اعدامی

 • مجید پهلوان: نعل وارونه مبارزه علیه ولایت فقیه - دریوزگی سیاسی

 • حسن جداری: مساله ملی،اپوزیسیون بورژوائی وطبقه کارگر!

 • آزادي براي ژوليان آسانژ

 • منصوره بهکیش: جمهوری اسلامی در منجلاب بی‌عدالتی خود فرو خواهد رفت!

 • "من نگران سرزمینم هستم" مصاحبه کاتیا نیکودموس با الیور استون

 • مجید دارابیگی: چشم انداز سوسیالیسم در برش تاریخی
  از سوسیالیسم اردوگاهی، تا سوسیالیسم دموکراتیک!

 • لائیسیته یا هویّت؟ / اتین بالیبار / ترجمه ی مهدی حسینی

 • سند چهارم مصوب کنگره ۲۱ سازمان راه کارگر
  درباره حق ملل در تعیین سرنوشت خویش و راهبرد فدرالیسم دمکراتیک

 • زهره مهرجو : «آن ستاره هنوز می درخشد!»
  در گرامیداشت خاطره کارگر انقلابی – رفیق شاهرخ زمانی

 • بهمن یوسفی: نگاهی به دهه شصت و تاریخ فراموش نشده

 • درس‌ هایی از بهار عربی/ کوین اندرسون

 • جعفر ابراهیمی : تشکل یابی مستقل در محاق*

 • جنبش فدرال دموکرات آذربايجان
  برای یک ایران دموکراتیک

 • سند چهارم مصوب کنگره سازمان راه کارگر
  درباره حق ملل در تعیین سرنوشت خویش و راهبرد فدرالیسم دمکراتیک

 • امید بهرنگ : کدام اخلاق؟
  لایههای آشکار و نهان یک نوار!

 • ناصر اصغری: آزادی کارگر در تقلا بر سر "قانون کار" رژیم اسلامی نیست!

 • مجید پهلوان : بدیل جمهوری اسلامی

 • علی دماوندی : دو رویداد: تمام نمای گفتمان وفرهنگ حاکم

 • اطلاعیه تلویزیون برابری

 • تقی روزبه: پرونده جنایت کهریزک، با این نوع ترفندها پاک شدنی نیست!

 • بحران انباشت و انباشت بحران در ایران / پرویز صداقت‎

 • سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه
  لایحه ضد کارگری و پایمال کردن حقوق و منافع کارگران را محکوم می کنیم

 • تدبیر اعتدالی در برابر بحران‌ های اقتصاد سیاسی ایران/ محمد مالجو

 • گزارش سیاسی کنگره بیست و یکم سازمان راه کارگر

 • معرفی کتاب / مردم میخواهند: واکاوی ریشه های خیزش های عربی / ژیلبر آشکار / کوین اندرسون برگردان : حبیب. ت. ریاجی

 • مشخصه های شرایط کنونی جنبش کارگری

 • ارتداد نوشته منیره برادران

 • فریبا م. : یاد و خاطره ای از اعدامهای 67

 • اطلاعیه پایانی نهمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کرگری درایران – خارج کشور - همراه با بولتن اخبار کارگری نهادها شماره 61

 • برگزاری کنگره بیست و یکم سازمان راه کارگر

 • خطری بزرگ در مقابل ماست : بحران زیست محیطی!
  آیا چپ ونیروی آزادیخواه و ترقیخواه برای مقابله با آن آماده است؟

 • یونس پارسا بناب : گسترش امپراتوری آشوب از خاورمیانه به اروپا و آینده ی جهان

 • مجید پهلوان : جنایت علیه بشریت و اصلاح طلبان جرثومه بربریت

 • ناصر اصغری: زندگی در عمق
  ("در حال حاضر ٣٠ درصد مردم کشور گرسنه‌اند.")

 • اکبر یگانه : یادی از گذشته تقدیم به پسرعزیزم سپهر

 • سی‌ونهمین کنگره‌ی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
  قطعنامه در باره نقض فاحش و نظام‌مندِ حقوق بشر در ایران

 • سلام زیجی: اعدام یک پدیده هولناک،جنایتکارانه و ننگ آور است!
  برای توقف آن متحدانه به میدان بیاییم!

 • برگزاری کنگره بیست و یکم سازمان راه کارگر

 • مارکس و تاریخ / اریک هابسبام / ترجمه ی حسن مرتضوی

 • سند مصوبه
  گزارش سیاسی کنگره ۲۱ سازمان راه کارگر

 • سند مصوبه
  مشخصه های شرایط کنونی جنبش کارگری

 • سند مصوبه
  خطری بزرگ در مقابل ماست : بحران زیست محیطی!
  آیا چپ ونیروی آزادیخواه و ترقیخواه برای مقابله با آن آماده است؟

 • بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
  تلاش رژیم برای ضدکارگری تر کردن قانون کار را با مبارزه ای متحدانه در هم شکنیم !
  ما نیروهای سوسیالیست – کارگری و انقلابی اگر چه توهمی درباره دستیابی به یک قانون کار مردمی و صدردصد به نفع کارگران در چهارچوب نظام سرمایه داری نداریم و قرار دادن چنین خواستی در برابر رژیم اسلامی سرمایه را چیزی جز توهم پراکنی نمی بینیم و مضاف بر آن توهمی به ماهیت ضدکارگری و ارتجاعی قانون کار فعلی نداریم اما در عین حال قویا با انفعال، دست روی دست گذاشتن و منتظر روز " محشر" انقلاب سوسیالیستی باقی ماندن و دوری جستن از جنبش مطالباتی کارگران برای خواستهای بیواسطه، مخالفیم و معتقدیم حضور پررنگ در این جنبش جاری اهمیتی حیاتی دارد،
  تحریریه سایت : سخن ما
  " اصلاح قانون کار" یورش جدید رژیم به کارگران
      
  باید در مقابل این یورش سرمایه داران مقاومت کرد و هرگونه تلاش برای ایجاد تغییرات ضد کارگری تر را به شکست کشانید. لازم است که بحث اصلاح قانون کار را به مساله عمومی کارگران تبدیل کرد و با مبارزه ای سازمانیافته و متحد همه تشکلها و نهادهای کارگری، تهاجم جدید رژیم را به شکست کشانید. مقابله و اعتراض علیه این طرح رژیم میتواند روزنه ای برای به میدان آمدن توده های طبقه کارگر و طرح خواستها و مطالباتشان باشد.

  اعلامیه کمیته مرکزی سازمان بمناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاهها
  بازآمد مهر، حکومت هراسان شد!
      
  مهرماه که آغاز میشود، میلیونها دانش آموز و دانشجو، در تلاش شناخت خود و جهان پیرامونی شان، کتاب و دفتر و کامپیوتر را مشق میکنند تا شوق یافتن و پرداختن جهانی بهتر را از لابلای کتابها و از طریق معلمان و استادان و مدرسه و دبیرستان و دانشگاه به اجرا گذارند. مهر آغاز میشود ومعلمان و کادر آموزشی باز باید از طریق کلاس و درس ، از طریق اعتصاب و اعتراض و تحصن و طومار ، از طریق همبستگی سراسری شان ، درس دفاع از زندگی و مطالبات برحق شان را به دانش آموزان شان بدهند. درس شناخت از زندگی و جهان ، درس همبستگی انسانی ، درس مبارزه و تلاش برای تغییر جهانی که در آن هستیم.

  تقی روزبه : نگاهی به همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا علیه داعش، و چالشی که این جنبش را تهدیدمی کند!     
  می دانیم که دولت آمریکا برای دستیابی به اهداف خود-حفظ و تشدیدسلطه اش بر منطقه اگر منافعش اقتضا کند- ابائی از یارگیری و همکاری با داعش و یا حتی نیروهای چپ و مترقی ندارد. چرا که می تواند با یک تیردونشان بزند: هم درجهت مهاربحران منطقه که کنترلش از دستش خارج شده عمل کند و هم این نیروهای مترقی و رهائی بخش را از درون تهی سازد.

  تقی روزبه: ابداع واژه جدیدی بنام"ورزشکارنما"!     
  واقعیت آن است که پارادایم اسلام سیاسی به فازانحطاط و گندیدگی کامل خود رسیده و مولفه های اصلی آن که تحت شرایط معین داخلی و منطقه ای و جهانی به آن امکان تولد و نضج و ادامه حیات داد، رو به ضعف و پژمردگی نهاده و همین انحطاط به اشکال گوناگون در همه شاخه های اسلام سیاسی اعم از داخل و خارج دیده می شود، نگرانی از دست دادن هویت اسلامی و بحران موجودیت، و مشخصا خطراز دست دادن کنترل جامعه موجب مبادرت به این گونه تلاش های مذبوحانه می شود.

  پروین محمدی:هرگونه تلاش برای ایجادتغییرات ضد کارگری در قانون کار و دامن زدن به اخراج و فقر و فلاکت بیشتر،با فوران خشم فرو خورده ما کارگران مواجه خواهد شد     
  خبرهای منتشره حاکی از آن است که حداقل تا بدینجا دولت دست به یک عقب نشینی ضمنی در مورد لایحه اصلاحیه قانون کار زده است. اما چیزی که در این میان اتفاق افتاده و اتحادیه ازاد کارگران ایران علاوه بر افشاگری در مورد لایحه اصلاحیه دولت، دست به افشاگری در مورد آن زده است، این است که دولت هم در لایحه اصلاحیه و هم در چاپ امسال قانون کار، به ماده 21 این قانون دست اندازی کرده و در اقدامی جاعلانه بند (ح) و (ز) را جزو ماده 21 قانون کار به حساب آورده است تا در صورت باز پس گیری لایحه، حداقل این دو بند به غایت ضد کارگری را در این قانون نهادینه کند.

  جوانمیر مردادی : قانون کارموجود،یوغ سنگین بردگی برگردن طبقه کارگر     
  لایحه اصلایحه قانون کار،تلاش دولت برای سفت وسنگین ترکردن همان یوغ
  بخش اول: قانون کارموجود؛
  بخش دوم : بررسی موادی از قانون کار؛
  برای اکثریت کارگران ایران که ازجانب دولتهاودستگاههای آنان بااستناد به مفاد قانون کارموجودنزدیک به چهل سال است محکوم به زندگی مشقت باردرسطح پنج برابرزیرخط فقرشده اندوهرگونه اعتراضشان به وضعیت معیشت،بیکاری،محرومیت ازبیمه بیکاری وغیره را با توسل به همین قانون کارسرکوب میکنند،

  مجید دارابیگی: چشم انداز سوسیالیسم در برش تاریخی
  از سوسیالیسم اردوگاهی، تا سوسیالیسم دموکراتیک!
      
  نظام سوسیالیستی آتی در کشور ما، کشوری با رشد نا هم گون منطقه ای و وجود طبقات و گرایش های طبقاتی چندگانه، در درجه ی نخست و مقدم بر هر چیز، با احترام به حق رای همه گانی، باید مبتنی بر پلورالیسم سیاسی بوده و آزادی احزاب، انجمن ها، رسانه ها و اجتماع رسمیت داشته، حقوق شهروندی به تمام و کمال و دخالت گری شهروندان در همه ی عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری تامین شود.

  لائیسیته یا هویّت؟ / اتین بالیبار / ترجمه ی مهدی حسینی     
  ممنوعیت بحث ‌انگیز شهرداری‌ های فرانسه بر «بورکینی» در هفته ‌ی اخیر ــ و تعلیق‌ اش توسط شورای دولت ــ بار دیگر پرسش از معنای واقعی لائیسیته و کارکردش در فرانسه‌ ی معاصر را به ‌میان آورد. اتین بالیبار، در این مقاله ‌ی کوتاه که نخستین بار در لیبراسیون منتشر شد سیر تحوّل مفهوم لائیسیته را دنبال می‌ کند تا نشان دهد که چطور ما با «هیولای لائیسیته‌ ی هویّت‌ طلب» به آخر خطر رسیده‌ ایم


  درس‌ هایی از بهار عربی/ کوین اندرسون     
  کوین اندرسون در نوشتار حاضر نگاهی دارد به کتاب دردنمون‌ها: بازگشت از بهار عربی نوشته‌‌ ی ژیلبر اشکار، مارکسیست لبنانی تبار. اندرسون می گوید: نوشته‌‌ ی ژیلبر اشکار که مبتنی بر منابع عربی، انگلیسی و فرانسه است، شفاف‌ ترین و جامع ‌ترین تحلیل از سرنوشت این انقلاب‌ هاست. جدیدترین کتاب اشکار که دنباله‌ ی کتاب خواست مردم: بررسی رادیکال بهار عربی است با تمرکز بر تحولات سوریه و مصر، این گزارش را از دسامبر 2015 دنبال می‌ کند.


  سند چهارم مصوب کنگره سازمان راه کارگر
  درباره حق ملل در تعیین سرنوشت خویش و راهبرد فدرالیسم دمکراتیک
      
  اگر حق تعیین سرنوشت ملل ، حقی عمومی و خدشه ناپذیر است که انکار آن به معنای تائید سرکوب و اجبار جهت ادغام است، پس تنها راه ممکن برای دفاع از اتحاد ملل و اتحاد داوطلبانه و دمکراتیک، مبارزه با شوونیسم و ناسیونالیسم بر پاپه دمکراسی واقعی و پیشرفت مبارزه طبقاتی است. از نظر ما دمکراسی عمیق اجتماعی و ایجاد همبستگی طبقاتی اکثریت ملتها با یکدیگر، در گرو مبارزه توامان با شوونیسم و ناسیونالیسم تفرقه جو میباشد.

  علی دماوندی : دو رویداد: تمام نمای گفتمان وفرهنگ حاکم     
  اگر در مقابل این گفتمان فاشیستی و این اقدامات نژادپرستانه نایستیم، فردایی وحشتناک در مقابل ما وآیندگان خواهد بود. باید بپذیریم که در کشوری چند ملیتی ،با فرهنگها ، زبانها وسنن گوناگون زندگی میکنیم ؛ تاریخ مشترک وسرزمین مشترکی را ساخته ایم ؛ سرزمینی که باید برای حفظ تمدن وتاریخ ومردمانش ،صلح ،همزیستی ، ،آزادی ، برابری ، دمکراسی وحق تعیین سرنوشت مردمانش را برسمیت بشناسد.

  تقی روزبه: پرونده جنایت کهریزک، با این نوع ترفندها پاک شدنی نیست!     
  تبرئه مرتضوی در حکم تبرئه نظام از جنایت کهریزک و با هدف بستن پرونده کهریزک است. اما پرونده کهریزک دردر نزدوجدان جامعه و جنبش دادخواهی هم چنان گشوده است و واژه "کهریزکی شدن"* به عنوان یک شکنجه دسته جمعی و بغایت فاشیستی و ضدانسانی در ادبیات سیاسی متعلق به جمهوری اسلامی ماندگاراست.

  بحران انباشت و انباشت بحران در ایران / پرویز صداقت‎     
  متن ویراسته ‌ی سخنرانی پرویز صداقت، اقتصاددان، در مؤسسه‌ ی پرسش در تهران به تاریخ 18 شهریورماه 1395. صداقت با بهره گیری از مفهوم انباشت به مدد سلب مالکیت می کوشد: "با توجه به فرایند انباشت و دورپیمایی سرمایه‌ ی جمعی یا اجتماعی و دورپیمایی ‌های انفرادی سرمایه ‌های مالی، مولد و کالایی در ایران، تصویری تحلیلی از علت ‌ها و سازوکارهای بحران‌ های اقتصادی ایران" ارائه کند.


  تدبیر اعتدالی در برابر بحران‌ های اقتصاد سیاسی ایران/ محمد مالجو     
  نوشتار حاضر، متن سخنرانی محمد مالجو در مؤسسه‌ ی پرسش در تهران به تاریخ هجدهم شهریور 1395 است. و بر این باور است: اقتصاد ایران در سال‌ های پس از انقلاب 57 نوعی نظام اقتصادی بوده است که از سویی همواره مناسبات طبقاتی سرمایه‌ دارانه را تقویت می ‌کرده است و از سوی دیگر نیز همواره تولید سرمایه‌ دارانه را تضعیف می‌ کرده است.


  گزارش سیاسی کنگره بیست و یکم سازمان راه کارگر     
  هنوز گفتمان های دست راستی; محافظه کارانه ، نئولیبرال و لیبرال نقش زیادی در شکل دهی به افکار عمومی و به بیراهه بردن مردم ایفا میکنند. گفتمان ها و بدیل هایی که کل افق سیاسی شان در بهترین حالت، خلاصی از استبداد مذهبی است و عدالت اجتماعی و برابری و دمکراسی واقعی مشارکتی جایی در اهداف و جامعه مورد پسند شان ندارد. همه آنها اکثریت اردوی کار و رنج را تحت انقیاد استثمار سرمایه داری و با روکشی از دمکراسی نیابتی نگه میدارند. چپ طرفدار انقلاب ، آزادی و برابری اگر میخواهد تجربه انقلاب شکست خورده ۵۷ و از جمله تجربه شکست "بهار عربی" تکرار نشود، باید در همه عرصه ها خود را توانمند، روشنگر و سازمان گر نگه دارد و در این مسیر، ابایی از نقد بیرحمانه گذشته خود نداشته باشد .

  مشخصه های شرایط کنونی جنبش کارگری     
  علیرغم انواع فشارها به فعالین کارگری و کارگران، احضار، بازداشت، زندان، امنیتی کردن محیط کار، به منظور ساکت کردن هرگونه صدای مخالف ، مبارزه کارگران و معلمان و مردمان ایران – همان ۹۹ درصدیها - ادامه یافته و حتی در حوزه هایی افزایش یافته است. فعالان کارگری ومعلمان وسایر فعالان جنبشهای مدنی واجتماعی با سرکوب بیرحمانه دستگاههای امنیتی روبرو بوده و هستند، به بند کشیدن فعالان اجتماعی و مدنی ، بیانگر هراس حکومت اسلامی از سازمانیابی مستقل توده ای کارگران و معلمان است

  اطلاعیه پایانی نهمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کرگری درایران – خارج کشور - همراه با بولتن اخبار کارگری نهادها شماره 61     
  نهمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی در تاريخ ٢٦ تا ٢٨ آگوست در شهر یوتوبوری( سوئد) با حضور نمایندگان نهادهای همبستگی از کشورهای آلمان، انگلیس، استرالیا، فرانسه، کانادا و سوئد و نیز شركت مهماناني از (طريق پالتالک واسکایپ) در یک جو صمیمانه ، طی سه روز برگزار گردید.

  خطری بزرگ در مقابل ماست : بحران زیست محیطی!
  آیا چپ ونیروی آزادیخواه و ترقیخواه برای مقابله با آن آماده است؟
      
  نزدیک به چهار دهه جنگ و اشغال در منطقه و اشغال وسلطه طلبی امپریالیستی ،حاکمیت استبدادهای ویرانگر قرون وسطایی در منطقه و رقابتهای آشکار و پنهان آنها ویرانیهای گسترده محیط زیستی را موجب شده موقعیت خطیر زیست محیطی در ایران ومنطقه ما ،زندگی همگان را به مخاطره کشانده ومتاسفانه موقعیت رو به وخامت بیشتر میرود و خصوصا کشورومنطقه ما در اثر تغییرات سریع زیست محیطی در انتظار یک فاجعه عمومی بسر میبرد؛

  یونس پارسا بناب : گسترش امپراتوری آشوب از خاورمیانه به اروپا و آینده ی جهان     
  این نوشتار پس از اشاره ای اجمالی به پروسه ی فراز هژمونیکی آمریکا در رأس نظام جهانی سرمایه، نشانه ها و رویدادهای بیانگر فرتوتی این قدرت و نزول تأثیر گذاریش در صحنه جهان را تشریح می کند.

  سلام زیجی: اعدام یک پدیده هولناک،جنایتکارانه و ننگ آور است!
  برای توقف آن متحدانه به میدان بیاییم!
      
  واقعیت این است که اعدام و کشتار یک پایه و رکن جمهوری اسلامی است. این رژیم همواره با ابزار اعدام و سنگسار و سرکوب و زندان تلاش کرده است از بحران های پی درپی و انزجار عظیم اجتماعی علیه خود، خود را عبور دهد. مبارزه پیگیر و گسترده علیه اعدام و ارعاب از تلاش آزادیخواهان برای خلاصی از دست این حکومت جنایتکار جدا نیست.

  برگزاری کنگره بیست و یکم سازمان راه کارگر     
  کنگره بیست ویکم سازمان راه کارگر با یک دقیقه سکوت بیاد همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم در مرداد 1395 با شرکت اعضا ی سازمان و رفقای مهمان کنگره آغاز شد. امسال نیز بنا به تصمیم کنگره قبل بررسی گزارش نهاد ها و مباحث تشکیلاتی از جمله انتخاب دو نهاد کمیته مرکزی و کمیسیون نظارت و بررسی شکایات در مجامع عمومی سازمانی پیش از کنگره به انجام رسید تا در زمان کنگره با فرصت و تمرکز بیشتری به مسائل و مباحث نظری پرداخته شود.
  دستور کار مصوب کنگره امسال عبارت بودند از ...

  مارکس و تاریخ / اریک هابسبام / ترجمه ی حسن مرتضوی     
  جستار حاضر، متن سخنرانی اریک هابسبام، تاریخ نگار پرآوازه ی مارکسیست، در كنفرانس صدمين سالمرگ ‌ ماركس در جمهوري سن مارينو در 1983 است، که علاوه بر انتشار آن در نشریه ی نيو لفت ريويو، شماره 143 (فوريه‌ي 1984)، فصل يازدهم كتاب «درباره‌ی تاريخ» اثر هابسبام است كه حسن مرتضوی آن را ترجمه كرده و به ‌زودی منتشر می‌ شود.


  پیام کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت
  فراموشی هرگز، همواره علیه بیداد
      

  علی دماوندی : سکوت وانکار شکسته است،قاتلان با شمشیرها وطنابهای دار بمیدان آمده اند!     
  در بیست وهشتمین سالگشت قتلعام زندانیان سیاسی ،سکوت وانکار شکست خورده است. شبح 67 بر فراز جماران خیمه زده ونظام آدمکش اسلامی را به وحشت انداخته است. انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری در دیدار با اعضای هیات مرگ در جریان اعدام های سال ۶۷، همچون زلزله ای در حال لرزاندن ارکان نظام جمهوری اسلامی است. قاتلان وآمران وعاملان جنایات ،هراسان بمیدان آمده ، سکوت وانکاررا وانهاده وبی هیچ شرم ووقاهتی از کشتار دفاع میکنند وافتخار قتلعام را برگردن میگیرندو آنرا اجرای احکام الهی میدانند!!

  تقی روزبه : بررسی اهمیت سندشنیداری مربوط به فاجعه شصت و هفت برای جنبش دادخواهی، از خلال نقد سه رویکردبه آن     
  تا آنجا به جنبش دادخواهی مربوط می شود، طبیعی ترین و اولیه ترین واکنش نسبت به این واقعه مهم قاعدتا می باید این می بود که چگونه جنبش دادخواهی، خانواده های قتل عام شدگان و کنشگران اجتماعی و گروه های چپ و همه آزادیخواهان از فرصتی که به بدلیل شکاف بالائی ها برای بسیج افکارعمومی و تقویت جنبش دادخواهی بوجودآمده است، بهره جویند ( آیا افشاءسندی دست اول پیرامون بزرگترین جنایت تاریخی حکومت اسلامی می تواند مهم نباشد؟!

  محمد قراگوزلو : کردستان از دریچه ی جنگ امپریالیستیِ سوریه!     
  با اعلام جنگ و لشکر کشی ترکیه علیه روژآوا صف بندی های تازه یی در منطقه شکل بسته که مختصات کلی آن به تدریج و دستکم طی چهار سال گذشته صورت گرفته است. من در این یادداشت کوتاه خواهم کوشید به اجمال سرفصل های این برهه را با تاکید بر اوضاع چهارپارچه ی کردستان ترسیم کنم. ابتدا و تا یادم نرفته است تاکید کنم بخش هایی از چپ شرق زده که هنوز آرمان رهایی بخش خود را در گذشته می جوید و.....

  در دفاع از مارکسیسم سیاسی / جونه برچ و پل هایدمن / ترجمه: حسن آزاد     
  مارکسیسم سیاسی از جریان‌های اندیشه‌سازِ مهمِ معاصر در سنت تفکر مارکسیستی است که آثار ارزشمندی در پهنه‌های گوناگون به‌ویژه در زمینه‌ی سازوکار گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری، مسئله‌ی انقلاب بورژوایی و تحولات سرمایه‌داری معاصر پدید آورده است. بازاندیشی در نظریه‌ی ماتریالیستی تاریخ و مفهوم بنیادین شیوه‌ی تولید را می‌توان مهمترین ره‌آورد این جریان اندیشه‌ساز به‌شمار آورد که خواه با آن موافق باشیم خواه نه، اهمیت و پی‌آمدهای نظری و سیاسی‌اش را نمی‌توان ناچیز شمرد.


  بازسازی طبقه‌ ی کارگر جهانی/ بورلی سیلور/ ترجمه نرگس ایمانی‎     
  مطلبی خواندنی از بورلی سیلور، پروفسور جامعه‌ شناسی دانشگاه جان هاپکینز و سرپرست مرکز مطالعات جهانی آریگی. سیلور بر این باور است که فهم آن چه اینک در برابر دیدگان مان رخ می دهد در گرو توجه به این واقعیت است که انقلاب های مکرر در روند تولید سرمایه داری، چونان مشخصه ی تاریخ سرمایه داری، نه تنها به تخریب طبقات کارگر ریشه‌ دار، بلکه هم چنین به ساختن طبقات کارگر جدید در مقیاس جهانی می انجامد


  بازبینی مفهوم بیگانگی مارکس / مارچلو موستو / ترجمه محمد عبادی ‌فر‎     
  مارچلو موستو اهل ایتالیا و استاد مهمان نظریه‌ ی سیاسی در دانشگاه یورک در تورنتو کاناداست. یکی از مهم‌ ترین آثار او «گروندریسه کارل مارکس: بنیادهای نقد اقتصاد سیاسی پس از 150 سال» است که به چندین زبان دنیا ترجمه شده است. این اثر در ایران نیزبه‌ همت حسن مرتضوی به فارسی ترجمه شده است. موستو در مقاله ی حاضر نگاهی دارد به سیر تکوین و تطور مفهوم ازخودبیگانگی و جایگاه آن در آرا و دیدگاه های نویسندگان و نظریه پردازان نحله های گوناگون. و می کوشد بر مرزهای تمایز دو رهیافت اساسا متفاوت نسبت به این مقوله روشنی افکند


  رؤیای دانشگاه های ما محیطی بدون کتاب و کاغذ است تری ایگلتون/ ترجمهی مهدی رعنایی     
  جستار حاض، پاره یی از آخرین اثر تری ایگلتون، مارکسیست و منتقد ادبی نامبردار ایرلندی، به نام «فرهنگ» است که امسال از سوی انتشارات دانشگاه یِیل منتشر شده است: مانند موردِ ملی‌ گراییِ انقلابی، فرهنگ می ‌تواند مواردی را فراهم آورد که در آن جنگ‌ های مادی و سیاسی به هم وصل می ‌شوند؛ اما جوهر آن‌ها را فراهم نمی ‌آورد. روی‌ هم ‌رفته، بنیادگرایی اعتقادِ آنانی است که احساس می ‌کنند مدرنیته آن‌ ها را به حال خود رها و به آنان توهین کرده است. همچنین نیروهایی که باعث این حالت ذهنیِ بیمارگونه می ‌شوند، مانند آنانی که چندفرهنگی‌گرایی را به وجود آوردند، خود بسیار از فرهنگی‌ بودن به دورند.


  جهانی شدن و نارضایتی های جدید ناشی از آن
  ژوزف استیگلیتز ترجمه غنی مجیدی
      
  شکست جهانی شدن برای تحقق وعده های جریان های اصلی سیاستمداران (سیاستمداران مرسوم) به طور مسلم اعتماد و اطمینان به نهاد "حکومت "را تضعیف نموده است. و کمک مالی سخاوتمندانه به بانک ها از سوی دولت در بحران مالی 2008 و رها کردن مردم عادی به حال خود، این نظر را تقویت نمود که این شکست (شکست جهانی شدن) تنها نتیجه قضاوت های نادرست اقتصادی (پیش بینی های نادرست اقتصادی) نبوده است.

  بهروز سورن: نان و خمپاره !     
  پنج سال است که آتش جنگ در سوریه برافروخته شده است. بنابر گزارشات منابع حقوق بشری بیش از دویست و نود هزار کشته تا کنون حاصل این وقایع بوده است. ویرانه ای بنام سوریه برجای مانده است. تصاویر باورنکردی شهرهای بزرگ ولی مخروبه کشور سوریه هر دیده ای را مات و مبهوت میکند.

  محمد قراگوزلو: سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
  4. تاملی در نظریه پردازی بوخارین
      
  مدتی این مثنوی تاخیر شد. چنان که دانسته است "جنگ امپریالیستی در سوریه" ، دخالت نظامی روسیه و به هم خوردن توازن قوا به سود دولت بشار اسد مباحثی را در متن چپ رقم زد. عمق کم مانند ارتجاع داعش سبب شد که دوستانی حمایت روسیه از دولت سوریه را مثبت و مترقی ارزیابی کنند و با تلاش و تقلا تا آن جا پیش بروند که از بیخ و بن منکر ماهیت امپریالیستی دولت روسیه شوند.

  شهاب برهان: ارزش نوار صوتی آیت الله منتظری در چیست؟     
  نوزدهم مرداد 1395 نوار صوتی دیدار آیت الله حسینعلی منتظری با اعضای کمیته مرگ منصوب خمینی برای قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ منتشر شد. این سند را از دو لحاظ می شود بررسی کرد: یکی از لحاظ نفس افشای نوار؛ و دیگری از لحاظ محتوای آن یعنی مخالفت آیت الله منتظری با آن قتلعام.

  بهروز سورن: آب در لانه مورچگان! سکوتی که شکسته شد !     
  همانطور که انتظار میرفت با انتشار نوار دیدار منتظری با هیئت مرگ و صادرکنندگان احکام قتلعام زندانیان سیاسی در زندانها درتابستان سال 1367, واکنش های بسیاری از سوی اعضای این هیئت و برخی از آنان که سرانگشتانشان از آندوره هنوز بخون آغشته است, صورت گرفت.اهمیت و ارزش .....

  نظریه‌ ی نولیبرالی جامعه / سایمون کلارک / ترجمه‌ ی علیرضا فدائی پور‎     
  نولیبرالیسم، خود را به ‌مثابه آموزه ‌ای مبتنی بر حقایق انعطاف ‌ناپذیر علم اقتصاد مدرن معرفی می ‌کند. با وجود این، اقتصاد مدرن، به ‌رغم جلوه‌ گری‌های علمی‌ اش، نه یک رشته ‌ی علمی، که بسط و توسعه‌ ی یک نظریه‌ ی اجتماعی بسیار خاص است که در تفکر غربی چنان عمیق حک شده که گویی به بخشی از همان عقل سلیم و متعارف بدل شده است؛ اگرچه مفروضات بنیادین ‌اش کاملاً واهی است.


  سلاح هسته ای و گرمایش جهانی /چامسکی: بحران بسیار عمیق تر از چیزی است که فکر می کنیم / سیستم سیاسی درهم ریختۀ آمریکا بدل به تهدیدی برای حیات تمام انسان ها شده است     
  نوام چامسکی / ترجمۀ: سید علی تقوی نسب در ژانویۀ ۲۰۱۵، بولتن دانشمندان هسته‌ای ساعت آخرالزمانِ مشهور خود را به سه دقیقۀ قبل از نیمه‌شب جلو برد و این یعنی ما هم‌اکنون با چنان تهدیدی مواجهیم که در سی‌سالۀ اخیر بی‌سابقه است. بولتن برای این کار دو علت اصلی را نام برد که بقای بشر را تهدید می‌کند: سلاح‌های هسته‌ای و «تغییرات لجام‌گسیختۀ آب‌وهوایی».

  راه کارگر خبری
  اعدام دست‌کم ۲۴ نفر در ایران، در مدت سه روز
  از روز سه‌شنبه ۶ مهر تا صبح پنج‌شنبه ۸ مهر دست‌کم ۲۴ نفر در زندان‌های ارومیه، رجایی‌شهر کرج و میناب اعدام شدند.
  در راه کارگر خبری بیشتر بخوانید
  سرمایه داری‌ دولتی‌ یا‌ اقتصاد‌ دولتِِیِِ‌ توتالیتر‌/ رودولف هیلفردینگ ترجمه ی عباس شهرابی فراهانی     
  بنابراین نه نظام روسی و نه نظام توتالیتری به‌ طور عام، با سرشت اقتصادی ‌اش تعیین نمی ‌شود. برعکس، این اقتصاد است که با سیاست‌ گذاریِ قدرت حاکم تعیین می ‌شود و تابع اهداف و مقاصد این قدرت است. قدرت توتالیتر با اقتصاد زیست می‌ کند، اما نه برای اقتصاد یا حتی برای طبقه ‌ی حاکم بر اقتصاد - آن‌ طورکه در دولت ‌های بورژوایی جریان دارد، هرچند دولت بورژوایی نیز (همان‌ طورکه هر دانشجوی سیاست خارجی می ‌تواند نشان دهد) ممکن است اهداف خودش را دنبال کند.  نفت و شبکه های آسیب پذیر سرمایه گفتوگو با تیموتی میچل     
  اقتصاد سیاسی نفت به عنوان استراتژیک ‌ترین کالای سرمایه ‌داری، مداخلات امپریالیستی در فشرده‌ ترین منبع آن در جهان یعنی خاورمیانه از جنگ و اشغال تا کودتا و سرنگونی، دورنمای ژئوپلیتیک منطقه با بازیگری قدرت‌ های جهانی از یک‌ سو و اسلام‌ سیاسی از سوی دیگر و امکان شکل‌ گیری دموکراسی توده‌ای که «سوخت فسیلی آن را هم ممکن و هم محدود کرد»، از اساسی ‌ترین موضوعاتی هستند که تیموتی میچل در کتاب ۴۰۰صفحه‌ ای خود به آنها می‌ پردازد.  دموکراسی در عصر نفت و اسلحه/ نقد و بررسی «دموکراسی کربنی» با حضور پرویز صداقت و شهریار خوّاجیان     
  میچل استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه کلمبیا است و تاکنون کتاب‌های «تشکل مستعمره مصر»، «پرسش‌هایی از مدرنیته» و «نقش نخبگان: مصر و‌ سیاست تکنیکی» از او منتشر شده است.کتاب دموکراسی کربنی وی به ‌تازگی به فارسی ترجمه شده است. گفت ‌و‌گوی حاضر درباره مباحث کتاب و ارتباط آن با وضعیت تاریخی ایران است با حضور مترجم کتاب شهریار خواجیان و پرویز صداقت.»


  شهناز نیکوروان: دسترنج آموزش در خدمت مبارزات معلمان کره جنوبی     
  "دولت کره جنوبی همچنان به انکار حقوق معلمان ادامه می دهد. بر اساس گزارش​ها و بیانیه های اتحادیه معلمان کره جنوبی در 23 ژانویه 2016 دادگاه عالی کره جنوبی از تصمیم دولت برای غیرقانونی اعلام کردن اتحادیه معلمان و کارگران آموزش (KTU) حمایت کرد. معنی رای دادگاه این است که اتحادیه معلمان و کارگران آموزش وپرورش غیرقانونی خواهد بود و نخواهد توانست حق عضویت اعضا را جمع آوری کند ،


  بهادر شهبازی : مروری بر كتاب:
  آخرین فرصت گل نوشته مهدی اصلانی، انتشارات باران، سوئد، 2016.
  به یاد رفقای زندانی، شكنجه شده، اعدامی
      
  بایستی یادآور كنم كه مهدی اصلانی در زنده نگاه داشتن یاد زندانیان سیاسی ایران كه در رژیم جمهوری اسلامی جانشان را از دست دادند، همواره هدفی والا و ارزشمند را با خود در طی ده ها سالی كه به خارج آمده، حمل كرده است. همین كتاب با وجود سر وشكل متفاوت و پر رنگ و لعابش و با وجود كاستی هایی كه برخی از آنها را بر می شمرم،


  مجید پهلوان: نعل وارونه مبارزه علیه ولایت فقیه - دریوزگی سیاسی     
  برخــی بوق هــای زنگ زده سیاســی مجددا به صــدا درآمده اند. اگــر روزی به دنبال جنبش خودبخودی مردم واعتراضات عمومی غیرتشکیلاتی وبدون رهبری افتادند تا فرار از مبارزه و بی عملی خودرا پنهان ســازند امروز با برداشــن پرچم رســوای قبلی نعــل وارونه میزنند ودوبــاره مبارزه علیه اصل ولایــت فقیه رامرکز مبارزات و هدف مرحله ای انقلاب مردم جا میزنند!


  حسن جداری: مساله ملی،اپوزیسیون بورژوائی وطبقه کارگر!     
  هر روزکه میگذرد برابعاد مشکلات و بحرانهای اقتصادی و سیاسی که رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی را از هر طرف احاطه کرده است ، افزوده گردیده، این رژیم ارتجاعی به آستانه سرنگونی توسط توده های زحمتکش ایران، نزدیکتر میشود.


  آزادي براي ژوليان آسانژ     
  بيش از چهارسال است ، از ١٩ ژوئن ٢٠١٢، که ژوليان آسانژ، فعال استراليايي فضاي مجازي و قهرمان مبارزه براي آزادي اطلاع رساني از آزادي محروم شده و به سفارت اکوادور در لندن پناه برده است. اين کشور کوچک آمريکاي لاتين شجاعت اين را داشته که به بنيانگذار «ويکي ليکز» که مورد تعقيب و آزار مقامات ايالات متحده و دو کشور متحدش (انگلستان و سوئد) قرارگرفته، پناه دهد.  منصوره بهکیش: جمهوری اسلامی در منجلاب بی‌عدالتی خود فرو خواهد رفت!     
  مسئولان جمهوری اسلامی گمان می‌کنند، با آزار و اذیت بیشتر ما خانواده‌های دادخواه، می‌توانند ما را از راهی که در پیش گرفته‌ایم باز دارند. زهی خیال باطل! آن‌ها هنوز این حقیقت را نفهیمده‌اند که ظلم پایدار نمی‌ماند و سرانجام روزی حقیقت آن چه ستم‌کاران کرده‌اند و آن چه بر ما ستم‌دیدگان رفته است، روشن خواهد شد و جنایت‌کاران وادار به پاسخ‌گویی شده و به سزای اعمال ظالمانه خویش خواهند رسید.


  "من نگران سرزمینم هستم" مصاحبه کاتیا نیکودموس با الیور استون     
  الیور استون، کارگردان بزرگ، در باره افتضاح هیلاری کلینتون، نژادپرستی لجام گسیخته و ملاقات شگفت انگیزش اش با ادوارد اسنودان، که درباره اش فیلمی ساخته است، سخن می گوید.  زهره مهرجو : «آن ستاره هنوز می درخشد!»
  در گرامیداشت خاطره کارگر انقلابی – رفیق شاهرخ زمانی
      
  رفیق شاهرخ زمانی (۱۵ شهریور ۱۳۴۳ – ۲۲ شهریور ۱۳۹۴) فعال خستگی ناپذیر جنبش کارگری و سوسیالیستی، عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، عضو هیأت بازگشایی سندیکای کارگران ساختمان و نقاشان؛ و فعال در چندین کمیته و نهاد انقلابی دیگر بود. او در طی سالهای طولانی فعالیت های انقلابی خود، چندین بار طعم تلخ دستگیری و اسارت در زندانهای مخوف سرمایه و مذهب را چشیده بود.


  بهمن یوسفی: نگاهی به دهه شصت و تاریخ فراموش نشده     
  کل سیستم جمهوری اسلامی ایران مسئول همه نابسامانیها و همه افراد ریز ودرشتش شریک جرم هستند. فساد و رانت خواری، سرکوب و چپاول، شلاق زدن، دست و پا قطع کردن ، به دار زدن انسانهای بی گناه، زور و اجحاف، دی ان ای رژیم هستند.


  جعفر ابراهیمی : تشکل یابی مستقل در محاق*     
  تشکل یابی مستقل در محاق* جعفر ابراهیمی به‌جای مقدمه طرح وزارت کشور دولت محمود احمدی‌نژاد 8 سال مانع تمدید مجوز و فعالیت کانون‌های صنفی شد ،برای فعالین پرونده‌سازی نمود ،و آن‌ها را بازداشت کرد .این اتفاقات در 3 سال گذشته در دولت روحانی تکرار شده است اما از ابتدای سال 1395 زمزمه‌هایی مبنی بر اجازه دولت به کانون‌ها برای تمدید مجوز به گوش می‌رسید نتیجه این شنیده‌ها تاکنون این است که وزارت کشور دولت روحانی به 16 تشکل اجازه داده است که با شروطی انتخابات مجمع عمومی خود را برگزار نمایند.


  جنبش فدرال دموکرات آذربايجان
  برای یک ایران دموکراتیک
      
  در قریب چهار دهه از حاکمیت یک حکومت مذهبی بر ایران، که از همان ابتدا مختصات مشترکی با حکومت های توتالیتر و شبه فاشیستی را به نمایش گذاشت، حاکمیت سیاسی به نمادی از ستم همگانی و بی حقی عمومی و بی قانونی تبدیل گردیده است. این تجربه تلخ تاریخ است که تحمیل اراده هر گروه و فرقه اقلیتی برجامعه، با هر ایدوئولوژی و با هر ادعائی، به استبداد محض می انجامد


  امید بهرنگ : کدام اخلاق؟
  لایههای آشکار و نهان یک نوار!
      
  پخش نوار صوتی آیتالله منتظری در مورد اعدامهای سال ۶۷ در مقابل اعضای هیئت مرگ {حسینعلی نیری (حاکم شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات)} از زوایای گوناگون از اهمیت زیادی برخوردار است. این نوار که فاجعهٔ کشتار ۶۷ را به افکار عمومی کشانده، سندی است که مستقیماً از یک راز سربهمهر دولتی پرده برمیدارد.


  مجید پهلوان : بدیل جمهوری اسلامی     
  مدتهاســت که نیروهــای انقلابی درحالت عقب نشــینی اما که لحظه ای از افشــا جنایــت هــای رژیم غافل نبودند وچــون اختلاف بین اردوی حزب الله و ســلطه بربریت اصلاح طلب قوام گرفت نیروهای کارگری ، دانشــجویی ، زنان ومعلمین وغیره درقوامی بی ســابقه دست به تشکیل تشــکلات خود زده و تلاش نمودند تا ارتباطی باسایر اجزا وگروه ها داشته باشند.


  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه
  لایحه ضد کارگری و پایمال کردن حقوق و منافع کارگران را محکوم می کنیم
      
  سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام می دارد این سرکوب ها علیه کارگران و لایحه اصلاح ضد کارگری، به این منظور طراحی شده است تا بتواند ناکارآمدی و سیاست های غلط انجام شده توسط مسئولین را بپوشاند. تا نظارت صیحیح و همه جانبه از سوی نهادهای مردمی و مستقل همچون سندیکا ها و دیگر تشکل های مستقل کارگری در جامعه شکل نگیرد.


  معرفی کتاب / مردم میخواهند: واکاوی ریشه های خیزش های عربی / ژیلبر آشکار / کوین اندرسون برگردان : حبیب. ت. ریاجی     
  بدینترتیب، سنجیده ترین، خردمندانه ترین و دانشمندانه ترین واکاوی تاکنونی خیزشهای عربی آغاز میشود، واکاویای که در زمانی به نگارش در آمد که آتش آن هنوز به شدت شعله ور بود.  ارتداد نوشته منیره برادران     
  انتشار نوار شنیداری نشست آیت الله منتظری با هیئت مرگ، مسئولین و دست‌اندرکاران آن جنایت را وادار به موضع گیری کرده و تا حدی باعث شکستن فضای سکوت شده است. در این موضع‌گیری‌ از دفاع بیشرمانه گرفته تا انکار و انتقاد، اما طوری وانمود می‌شود که قربانیان این فاجعه تنها زندانیان هوادار مجاهدین بوده‌اند و اعدام صدها زندانی با تعلقات چپ یکسره نادیده گرفته می‌شود.


  فریبا م. : یاد و خاطره ای از اعدامهای 67     
  گورستان بوی تازگی جسدهای خاک شده، داشت.سوز و اه از گوشه به گوشه ان بلند بود، مادران، پدران ، خواهر و برادرها، پریشان و اشفته در پی گم شد گان خود بودند. در پی گورهای نامعلوم،واقعااین گورها کجا بودند؟ جگر گوشه هایشان را در کجای این قبرستان بزرگ خاک کرده اند؟


  مجید پهلوان : جنایت علیه بشریت و اصلاح طلبان جرثومه بربریت     
  مــن معتقدم که برای نشــان دادن موضــع نیروهای مختلف و ســمت گیری آنها و آشــکارنمودن درجه تعلق هرکدام به سرنوشــت مردم و فرزندانشــان بهترین راه همانــا عمــل مبارزاتی و قــراردادن آنها مقابل کنش اجتماعی-سیاســی اســت.


  ناصر اصغری: زندگی در عمق
  ("در حال حاضر ٣٠ درصد مردم کشور گرسنه‌اند.")
      
  این یادداشت را برای افشاگری نمی‌نویسم. این رژیم و بلائی را که سر مردم این جامعه آورده است، لزومی به افشاگری ندارد. احدی در این جامعه از فقر و فلاکت و بی حقوقی ای که این رژیم بر جامعه حاکم کرده است، بی خبر نیست. باید برای این وضعیت کاری کرد.


  سی‌ونهمین کنگره‌ی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
  قطعنامه در باره نقض فاحش و نظام‌مندِ حقوق بشر در ایران
      
  ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی (۲۷ـ۲۳ اوت ۲۰۱۶/۶ـ۲ شهریور ۱۳۹۵)
  قطعنامه در باره نقض فاحش و نظام‌مندِ حقوق بشر در ایران
  ابرازی: «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران»
  نظر به این‌که وضعیت حقوق بشر در ایران در سه سال گذشته به شدت رو به وخامت رفته است:


  مجید پهلوان : ما بسیارانیم - ای جلاد ننگت باد     
  من از درج مجدد دستور خمینی برای کشتن زندانیان سیاسی اما که هدف دیگری راهم جستجو میکنم ازجمله معنا ومفهوم نفاق که باتاسیس جمهوری اسلامی وبه منظور ترور ونابودی مخالفین سیاسی خمینی و یاران بکار گرفته شد. منافق لقب مبارزی شد که به نظر خمینی ودستیاران او درظاهر دعوی مسلمان بودن دارد ولی درباطن دشمن سیطره سیاسی انهاست!


  فرامرز دادور : ایده هائی در موردِ سوسیالیسم و کنترل کارگری     
  در این نوشته سعی میگردد به زمینه های ممکن برایِ ایجادِ کنترلِ دمکراتیک و اجتماعیِ کارگری و مردمی در عرصهِ فعالیتهایِ اقتصادی و اجتماعی، در راستایِ سوسیالیسم دامن زده شود. در این رابطه سوال اساسی این است که آیا چگونه میتوان محیط کار را آنگونه سازماندهی نمود که تمامیِ کارکنان در تصمیم گیریها و نتایجِ مرتبط با پروسهِ تولید، توزیع و مصرف مشارکتِ تعیین کننده داشته باشند.


  بهروز سورن: ایشان! به کشتار هزاران زندانی سیاسی دگراندیش و بی دفاع افتخار می کند!     
  جنبش دادخواهی نه تنها پذیرای این تمایلات نیست بلکه بر خواستهای تاکنونی خود مبنی بر محاکمه بین المللی مسئولین و آمران و مجریان این جنایت هولناک بعنوان جنایت علیه بشریت پا می فشارد و هم از اینرو میبایست دادخواهان را که در تجمعات مختلف شکل گرفته اند به تحرک و دخالت در جریانی که بدون حضور فعال آنها شکل می گیرد و گسترش مییابد و چه بسی منحرف شود, فراخواند.