سازمان راه کارگر
اسناد کنگره ها      بولتن مباحث نظری      آرشیو تک برگی      تک برگی 60      رادیو تلویزیون برابری      تماس با سازمان یا انتشار مقاله در سایت
سایت ساده راه کارگر برای اینترنت کم سرعت و برای ایران


گفتگوی مهناز قزللو با احسان اله خان کوشنده حقوق کودکان کار صدا
جنایت اسیدپاشی - گفتگو با ماریا رشیدی و سیمین اصفهانی صدا

سایت سازمان راه کارگر
<< آرشیو اعلامیه
 • روز همبستگی بین المللی با مقاومت شجاعانه مردم کوبانی علیه اشغال، تجاوز ، سلطه را گرامی داریم !
 • اعدام ریحانه جباری، بن بست جمهوری اسلامی، بن بست توحش احکام اسلامی
 • پاشیدن اسید به زنان و دختران ، جنایتی است هولناک علیه بشریت !
 • << آرشیو سخن ما
  بحران اکراین
  کدام سیاست؟ به کدام سو؟
  بخش چهارم
  افشای جنایات هر دو بلوک مداخله گر و متجاوز غرب و شرق و همه ی حامیان بین‌المللی آن‌ها که عمدتا از احزاب راست، نازیست و فاشیست اروپا تشکیل شده و سیاست مدارانی چون هلموت اشمیت و گرهارد شرودر که تجاوز پوتین را توجیه می‌کنند و حمایت از کارزارهای مدنی، آزادی خواه و نیروهایی که از حق تعیین سرنوشت اقوام ساکن اکراین دفاع می کنند، را باید باتمامی نیرو پی گرفت.

  بحران اکراین : بن‌بست ها همچنان بر جاست!
  بخش سوم
  سایت علیه ستم جنسیتی
  سایت کارگری
  سایت مسائل ملی
  اقتصادی
  جنبش, حزب و برنامه چپ
  تمامی مقالات >>
      مبارزه برای افزایش سطح "حداقل دستمزد" مبارزه ای لازم اما ناکافی - بخش دوم
  حزب چپ و تشکلات کارگری
  تقسیم کار و وظایف میان احزاب چپ و تشکلات کارگری در ایران همواره بحث انگیز بوده است. بدون شک قدرت یابی بخشی از مدافعان طبقه کارگر (بلشویک ها) در همسایگی ایران و استبداد سیاسی در ایران به در هم آمیختگی و زدودن مرز بین تشکلات کارگری و احزاب چپ نقش اساسی ایفاء کرده اند. ادامه
      حمید موسوی پوراصل : مبارزه برای افزایش سطح "حداقل دستمزد" مبارزه ای لازم اما ناکافی
  بخش اول
  بایستی جنبش صنفی عدالتخوهانه که در صدد بهبود معیشت کارگران است را به جنبش نیروی کار در برابر حکومت سرمایه فرا رویاند. انجام این امر بدون شک تنها در چارچوبهای تنگ تشکلات شورایی, سندیکایی و اتحادیه ای میسر نیست. در این جا نیاز به سازماندهی و تقسیم کار میان جنبش سیاسی چپ (احزاب و سازمانهای سیاسی) و تشکلات کارگری است. ادامه
      زنده باد مارکس!
  با نگاهی به «پرسش‌هایی از مارکس» نوشته تری ایگلتون
  آریامن احمدی
  مارکسِ پیامبر، نه مرز می‌شناسد، نه آدمی؛ او عصیانگری است وسوسه‌گر، که با مارکس و مارکسیسم، مارکس و ناکجااندیشی، مارکس و اقتصاد، مارکس و ماتریالیسم، مارکس و طبقه، مارکس و دولت، مارکس و جنبش‌های اجتماعی، و مارکس و مارکس دست به دست هم می‌دهند تا رستاخیزی به پا کنند که جهان را دو شق کند؛ اما رستاخیز مارکس ..... ادامه
      مجید دارابیگی : بیماری سبک کار
  بیش از یک سده از انقلاب مشروطیت  و آغاز فعالیت حزبی و انجمن های سیاسی  و نیز  تاسیس حزب «اجتماعیون عامیون»، نخستین حزب هوادار کارگران و زحمت کشان ایران می گذرد و بیش از یک صد سال است که هواداران سوسیالیسم و پیش روان کارگری، در کشور ما تلاش دارند به پیروی از.....  ادامه
      چرا درك ماركس را از فرارفتن از تولید ارزش كندوكاو می‌كنیم؟ چرا اكنون؟
  پیتر هیودیس / ترجمه حسن مرتضوی و فریدا آفاری
  دو دهه پس از فروپاشی كمونیسم دولت‌سالار در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و اروپای شرقی، كه بسیاری ادعا كردند آثار ماركس را به زباله‌دان تاریخ انداخته، حال و هوای جدیدی پدید آمده كه در آن اندیشه‌های او دستخوش بحث‌و بررسی تازه‌ای شده است. ادامه
      محمد قراگوزلو: سازمان یابی کارگری
  13. حزب سیاسی
  روزهای منتهی به فروپاشی شوروی و دیوار برلین را به یاد آورید تا به مصداق شعر شفیعی برسید. روزان تیره و تاری بود. هر که از سوسیالیسم و مارکس و انگلس و لنین و تروتسکی سخن می گفت نشانی تیمارستان کف دستش می گذاشتند. تاچریسم هار چنان گرد و خاکی راه انداخته بود که حتا شرافت انسانی را نیز با متر و خط کش بازار آزاد اندازه می گرفتند و ........ ادامه
      حزبی که باید ساخت
  نگاهی به مشخصه های اساسی حزبی که پاسخگویی به الزامات امر " خود رهانی کارگران" را هدف خود دارد
  (آخرین قسمت)
  حزب دفاع از خود رهانی کارگران" با حذف تسخیر قدرت دولتی از اهداف خود، بی تردید در برابر همه احزاب متعارف، حزبی از نوع دیگر است. این حزب در عین حال با فاصله گرفتن از الگوی حزب ایدئولوژیک، با کنار نهادن برنامه ای مطول و معطوف به اصوا آئینی – اعتقادی و جزئیات طرح های اجرایی از جایگاه معمول و متعارف آن در احزاب کارگری دولت گرا و با........ ادامه
  دمکراسی, سوسیالیسم و دولت
  تمامی مقالات >>
      محمد قراگوزلو: دموکراسی کارگری؛ دموکراسی بورژوایی
  2. سه جانبه گرایی
  ترم سیاسی سه جانبه گرایی برای فعالان جنبش کارگری پدیده یی آشناست. نماد یک کمیسیون به غایت ضددموکراتیک در وزارت کار. به طور معمول اواخر هر سال این کمیسیون تشکیل می شود تا به ارزیابی و تصویب حداقل دستمزد کارگران بپردازد.این دیگی است که برای حفظ منافع سرمایه و دفاع از سود و استثمار می جوشد و از نظر کارگران آگاه و آزاد و سوسیالیست مصوبات آن نیز یکسره در خدمت اردوی سرمایه داران است. ادامه
  امبرتو چرونی     بحثی پیرامون رابطه میان دموکراسی و سوسیالیسم
  اینکه سوسیالیسم به سادگی فاقد این مشخصه اساسی علمی میگردد، از اینروست که در جنبش، یا امپریسم مبارزه روزمره )شاید به نام آن غریزه کارگری که به ضرر تحلیل ماتریالیستی بیش از حد به آن تکیه شده(، و یا بی نیازی به رهبری سیاسی )به معنی وسیع کلمه( که خود را حامل هر نوع حقیقتی میپندارد مسلط میگردد. بدین ترتیب، از آنجا که خود پراتیک به مثابه تئوری قلمداد شده و یا به تصور اینکه با دمیدن روح به طبقه میتوان اساس استراتژی آنرا بنا کرد، تئوری ضرورتا کنار گذاشته میشود. ادامه
      محمد قراگوزلو : دموکراسی بورژوایی، دموکراسی کارگری
  دموکراسی در مسلخ کلوب ‌رم
  چپ پست مدرن به زعامت اسلاوی ژیژک ترهاتی را سر هم بندی کرد که بر مبنای آن از یک سو بمب های آمریکایی و فرانسوی در افغانستان و عراق و لیبی را مبشر "دموکراسی" می خواند و "جنایت" خمرهای سرخ را زیر چشم سوسیالیست های ارتدوکس می نشاند. برای این چپ پسامارکسیست انتخابات همیشه منشا تحول مثبت بوده است. ادامه
      مجید دارابیگی : مقوله ی دموکراسی در آرایش طبقاتی
       نقد نظام های سوسیالیستی گذشته و سوسیالیسم واقعن موجود، نشان از آن دارد که از خود بیگانه گی شهروندان و انبوه مزدبگیران را در فقدان دموکراسی نمی توان انکار نمود.
  در نظام سوسیالیستی آینده، حکومت نخبه گان، جای خود را به توده های زحمت کش می سپارد و دموکراسی نماینده گی، جای خود را به مداخله ی مداوم همه گانی!  ادامه
      بوهمیا، تبعید و انقلاب: یادداشت‌هایی درباره‌ی ماركس، بنیامین و تروتسكی / انزو تراورسو / ترجمه علی نورالدینی
  ایده‌ی بوهمیا[1] كه به واسطه‌ی رُمانی از هنری مورگر[2] در سال 1846 بر سر زبان‌ها افتاد، و سپس از طریق اپرای مشهور پوسینی به اوج رسید، در كاربرد امروزی‌اش، شیوه‌ای از زند‌گی و نگاه خاصی به زیبایی‌شناسی را تداعی می‌كند ادامه
      پیام پرتوی : مسئله دمکراسی - بخش دوم
  در دنیای امروز دمکراسی نه تنها به ایدئولوژی سرمایه داری٬ بلکه به فریادهای جنگ طلبانه امپریالیستها مبدل شده است. در گذشته خشونتبارترین جنایتها تحت نام تمدن و یا خدا به اجرا گذاشته میشد امروزه تحت نام دمکراسی. همین کافیست که فقط بگویید عراق. ادامه
      پیام پرتوی : دولت و دمکراسی
  کمونیسم به زبان ساده ٤
  حزب کمونیست سوئد (م-ل) ٢۰۰٧
  ٧ عبارت یونانی دمکراسی به معنای حکومت توده ها یا سلطه تودهاست. این عبارت بوسیله فیلسوف یونانی ارسطو قریب به ٣۰۰ سال پیش از آغاز مبداء تاریخ استفاده شد٬ ولی در آنزمان به هیچ عنوان از آن به مفهوم امروزی آن برداشت نمیشد. ادامه
  قدرت سیاسی
  و جنبش های ضد سرمایه داری

  تمامی مقالات >>
      ديالکتيک تعيّن مکاني سرمايه / پیتر هیودیس / ترجمهمهدی صابری/
  بازبینی كتاب انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ
  معروفیت رزا لوکزامبورگ از آن روست كه نخستین مارکسیست پسازمارکس بود که استدلال کرد انباشت سرمایه نه تنها به پویش زمانی درونی جوامع سرمایهداری خاص، بلکه بیش از هر چیز به نفوذ مکانی سرمایهداری و نابودی جهان غیرسرمایهداری وابسته است. ادامه
      سعيد آوا : مفهوم مقوله ی دولتِ ايدئولوژيک
  در ادبياتِ مارکسيستي، از دولت ها؛ و يا حکومت هايي که زاده ی بحران های اقتصادی و بن بست های سياسي – ايدئولوژيک مي باشند با حکومت های استثنايي نام بُرده شده است. اين حکومت ها در واقع به عنوان راه حلٌ موقتي؛ وعلاج مُسٌکن وار بن بست ناشي از يک جنگِ مغلوبه ، يا توازن قوای نسبي وموقتي مابين طبقاتِ اصلي جامعهً بورژوازی ظاهر مي شوند. ادامه
  بهنام چنگائی     فصل بازستانی قدرت سیاسی و اقتصادی از
  دو هم پشت ذاتی «دین و سرمایه»
  بخش پایانی
  در قلب اقتصاد و فرهنگ دنیای بشدت بی رحم، وحشی و نابرابر امروز، یک جامعه کوچک سرمایه داران کلان، در پیوند با کاسه لیسان دینمدار ِمظهراش، هستی انسان فقیر را در طول تاریخ و در پهنه ی جهان، پیگیر غارت و به کام خود و وابستگان خرداش تصرف کرده اند. ادامه
  بهنام چنگائی     آغاز فاز عملی، در طیف بندی طبقات
  بهنام چنگائی در گذشته ی نه چندان دور، تلاش های پوشیده و آشکار متعددی در راستای همکارهای سیاسی، جهت ایجاد اتحاد نیروئی متشکل و همرأی، در راستائی اهداف مختلف و یا شاید از دید بعضی: زمینه ی پیدائی راه حل اراده ی منسجم، به عنوان نیروی جایگزین در بین نیروهای مخالف نظام ولائی، در داخل و خارج روی نشان داده است. ادامه
  بهنام چنگائی     فصل باستانی قدرت سیاسی و اقتصادی ازدو هم پشت ذاتی
  «دین و سرمایه» بخش 3
  امکان سمتگیری درست و لازمه ی عبور مطمئن از گیجی های بین راه مبارزه ی طبقاتی، کشف موانع رسیدن به هدف و مرتفع نمودن آسیب پذیری توده ها در حین نبرد سراسری، تنها شامل سازماندهی ارگانهای توده ای،... ادامه
  بهنام چنگائی     فصل بازستانی قدرت سیاسی و اقتصادی ازدو هم پشت ذاتی ِ جهانی
  « سرمایه و دین»
  آیا نیروی کار جهان امروز، و به ویژه ایران و کشورهای مسلمان، در شرایط و فرصت مناسب برای بازستانی قدرت سیاسی و افتصادی خود از این سرمایه و هم پشت تاریخی اش دین نیست؟ قطعن هست! ادامه
      تقابل دواستراتژی
  " تحریم گسترده نفتی وبانکی وتهدیدات نظامی" و "تهدید دربرابرتهدید"
  بااین همه تقابل دواستراتژی تهدید دربرابرتهدید وشروع جنگ سردهمه جانبه،بیش ازپیش ..ضرورت گسترش فعالیت نیروهای مخالف دوقطب ارتجاع و افشاء هردوی آنها وحضورسازمان یافته تر جنبش های اجتماعی پیرامون مطالبات راستین خود ازاهمیت زیادی برخورداراست. ادامه
  روز همبستگی بین المللی با مقاومت شجاعانه مردم کوبانی علیه اشغال، تجاوز ، سلطه را
  گرامی داریم !
  مقاومت درخشان مردم کوبانی در مقابل آدمخواران و تبهکاران دولت اسلامی ، بسیاری از مردم جهان را متوجه شهر کوچک کوبانی کرده است. شهری که بخاطر مقاومت سترگ و جانانه رزمندگان مدافع خلق ، به شهری بین المللی تبدیل شده و بسیاری از مردم مترقی و آزادیخواه جهان خود بخود شهروند کوبانی شده اند. امروز جهان به مقاومت درخشان مردم کوبانی ، به کانتونها و شوراهای مستقل و مردمی آن ، به زنان و دختران رزمنده و فداکار آن ، به ایستادگی درخشان زنان و مردان کوبانی محاصره شده توسط تبهکاران و آدمکشان داعشی و ارتش ترکیه مینگرند و به این مقاومت درخشان درود میفرستند.
  تحریریه سایت
  کوبانی : مبارزه برای زندگی - 1
      
  حمایت و پشتیبانی از مردم کوبانی که بپا خاسته اند تا نظم جدیدی که اساس آن بر برابر حقوقی زن و مرد، آزادی‌های سیاسی، سکولاریسم و خود مدیریتی گذاشته شده است، به ضرورتی عاجل برای همه ی انسانهای طرفدار صلح و حقوق پایه ای اکثریت مردم تبدیل شده است. همان اکثریتی که در چنبره جنایت کاران خون ریز داعشی و دیگر حکومت های تاریک اندیش منطقه گرفتارند. جنبش مردم کوبانی جنبشی مردمی است که آغاز گر آن ستمدیده ترین بخش مردم این منطقه اند.

  کارلوس زاراتازا : دموکراسی رادیکال در کردستان سوریه     
  هیچگاه چیز خیلی مهمی دربارهی این شهر کوچک 25 هزار نفری در شمال سوریه وجود نداشت. اما امروز این شهر آزمایشگاهی شده برای یکی از پیشگامترین تجربههای سیاسی که تابه حال در کل منطقهی خاورمیانه صورت گرفته است.

  چرا بايد به مدافعان کوباني کمک کرد؟
  نویسنده: اتيين باليبار، نارين عفرين و ديگران/ ترجمه: منصور تيفوري و امير کيانپور
      
  چراغي در کوباني روشن شده است، نبايد خاموش شود. اين شعله موجبشده رفتهرفته افکار بينالمللي درمورد وقايع اين شهر هفتاد هزار نفري سوري و مقاومت قهرمانانهي مدافعانش روشن شود. شعلهي کوباني رياکاراني را که روياي خاموشياش را ميديدند، مجبور به برداشتن قدمهاي کوچکي کرده است :

  حسن حسام : دختر کوبانی!     
  در نگاه آهوانه‌ات
  آئینه
  آب می‌شود
  و دیوار شب
  خراب می‌شود
  آن‌گاه که عشق و آزادی
  به چون گیسوان تو
  شکن
  در شکن
  گره می‌خورند

  کانادایی شدن؟
  نویسنده: هونگ هو فونگ برگردان: ح. ریاحی
      
  با ورود ارتش ایالات متحده به افغانستان و عراق در اوجِ نفوذِ نومحافظه کاران و در پی رخداد یازده سپتامبر 2001، واژگانی چون "امپراتوری" و "امپریالیسم" به وفور در گستره ی وسیعی از ادبیات سیاست بین المللی سر برآوردند. اما این اصطلاح ها با کنار رفتن بوش و به قدرت رسیدن اوباما، و استفاده از پَهبادها به جای نیروی زمینی در عملیات نظامی از مد افتادند. سقوط مالی وال استریت در سال 2008 به موازات برآمد بی چون و چرای چین، به بحثهایی پیرامون افول یک ابرقدرت و عروج یک "جهان پسا - آمریکایی" دامن زد. لئو پانیچ و سام گیندین در اثری جسورانه و دقیق، این باور رایج و نوظهور را نشانه گرفته اند.

  درباره‌ی تناقض‌ دیوید هاروی ترجمه خسرو کلانتری     
  «در بحران‌های بازار جهانی، تناقض‌ها و خصومت‌های تولیدِ بورژواییِ به‌طور چشم‌گیری آشکار شده‌اند. مدافعان، به‌جای بررسی طبیعتِ عناصرِ متعارضی که به فاجعه می‌انجامند، به انکار خودِ فاجعه بسنده می‌کنند و اصرار می‌ورزند که اگر تولید بر مبنای کتب درسی انجام می‌شد بحران‌ها، به‌رغم بازگشت منظم ومتناوب‌شان، هرگز واقع نمی‌شدند.»

  سهراب شباهنگ : طبقاتِ جامعۀ سرمایه داری و ویژگی های ساختار اقتصادی- اجتماعی ایران     
  این نوشته در چهار بخش تنظیم شده است. در بخش نخست به مبانی نظری و روش شناختیِ تحلیل طبقاتی جامعه به طور عام و جامعۀ سرمایه داری به طور ویژه می پردازیم و می کوشیم الگو یا مدلی نظری برای توصیف ساختار طبقاتی جامعۀ سرمایه داری ارائه و این الگو را با داده های تجربی و آماری آزمایش کنیم.

  دولت اسلامی از همین حالا جنگ را باخته است | ترجمه‌ی مصی. ش | به همراه گزارشی از تجمع نیروهای چپ فرانسه در همبستگی با کوبانی     
  در یک مصاحبه با یکی از اعضای ی.پ.گ1 به نام محمود برخودان، که در روز 17 اکتبر در روزنامه اوزگور گوندوم3 (روزنامه‌ی ترک‌زبان هوادار کردها) منتشر شده و در وب‌سایت انگلیسی زبان روژئاوا هم چاپ شده است، می‌‌‌خوانیم که نیروهای داعش از هم‌اکنون نبرد را در کوبانی باخته‌اند. محمود برخودان از فرماندهان واحد حفاظت خلق (ی.پ.گ) اظهارات پیروزمندانه‌ای در این گفتگو بیان می‌‌‌‌دارد.

  تقی روزبه : تحلیلی از رویدادهای اخیر
  سیاست اشاعه ترس و شوک درمانی رژیم را درهم بشکنیم!
      
  آزادی پوشش و بطورمشخص "بدحجابی" در حکومت اسلامی هم چون یک بیماری همه گیر و یک بزه انگاشته می شود که باید درمان شود. درمان این "بزهکاری فراگیر" اما با شیوه های تاکنونی پاسخ نداده و شکست خورده است. از همین رو برای نیل به موفقیت، توسل به اقدامات سخت گیرانه تر و اتخاذیک استراتژی چندلایه ای لازم آمده است.

  سومين نشست ايجاد تشكل سراسري كارگري در روز شنبه سوم آبان ماه در شهر سقز بر گزار شد     
  در اين نشست ضمن تاييد فعاليت‌هاي قبلي در دو نشست گذشته و ضرورت تداوم آن ، بر گسترش هر چه بيشتر اين تلاش‌ها در جهت ايجاد تشكل سراسري تاكيد شد.
  تحركاتي نظير اسيد‌پاشي به صورت زنان براي ايجاد جو ارعاب و مقابله با آزادي زنان و خانه نشين كردن آنها است. ما ضمن محكوم كردن اين اعمال خواهان مقابله با چنين اعمالي به صورت سراسري هستيم. از نظر ما اين اعمال سازمان‌يافته و حساب شده است تا جو ارعاب و سركوب را هر چه بيشتر گسترش دهند.

  پاشیدن اسید به زنان و دختران ، جنایتی است هولناک علیه بشریت !     
  اسید پاشی زنجیره ای به زنان و دختران در شهر اصفهان که هشت مورد آن تا کنون افشا گردیده، و همزمانی این اقدام جنایت کارانه با تصویب کلیات طرح حمایت از " آمران به معروف" و " ناهیان از منکر" در مجلس شورای اسلامی، و سخنان جهت دار امام جمعه ی جنایتکار اصفهان، یوسف طباطبائی نژاد در خطبه های نماز جمعه این شهر که مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته، باید چوب تر را بالا برد، تردیدی باقی نمی گذارد که پاشیدن اسید بر روی زنان و دختران اقدامی است سازمان یافته و مسولیت این جنایت در درجه اول بر عهده شخص خامنه ای است و در درجه دوم بر عهده مقامات تحت امر او در شهر اصفهان!

  اعدام ریحانه جباری، بن بست جمهوری اسلامی، بن بست توحش احکام اسلامی     
  اعدام ریحانه را باید در عین حال نشانه وحشت رژیم اسلامی از گسترش مقاومت و اعتراضات زنان و مردان آزاده کشورمان بویژه در اصفهان و تهران بر علیه حجاب تحمیلی ، قانون ارتجاعی امر به معروف و فاجعه هولناک اسید پاشی های زنجیره ای تلقی کرد . تنها با گسترش مبارزه علیه رژیم و سرنگونی کل این سیستم جهنمی است که میتوان انتظار داشت که راه برای ایجاد یک سیستم قضایی مدرن و دمکراتیک و سکولار فراهم شود .
  سازمان ما بار دیگر اعدام جنایتکارانه ریحانه جباری و فاجعه اسید پاشی های زنجیره ای را محکوم میکند و عمیقا خود را در غم خانواده و دوستان این عزیزان شریک میداند .

  یهروز سورن: سونامی تکذیب و دم خروس سی و چندساله حاکمان     
  روزهای اخیر همراه بوده است با موجی از تکذیب ها در ارتباط با فجایع اخیر اسیدپاشی در شهر اصفهان که علیه زنان ازاده این شهر صورت گرفته است. آمار های حکومتی از 4 مورد و آمارهای غیر حکومتی و به نقل از شاهدان عینی و خبرگزاری های غیر حکومتی از یازده تا شانزده مورد گفته می شود.اینکه آمار دقیق کدام است دقیقا مشخص نیست و نیروی انتظامی و مقامات حکومتی یا در اینمورد سکوت می کنند و یا آماری بسیار متفاوت با شاهدان عینی و خبرگزاری های آزاد اعلام می کنند.

  محمد قراگوزلو : ضرورت همبسته گی منطقه یی و بین المللیِ     
  سکوت "جامعه ی جهانی" در خصوص تعرض همه سویه ی داعش به کوبانی چندان محل حیرت نیست. "جامعه ی جهانی" تیتر دیگر دولت های امپریالیستی است که از طرح و نقشه برای شکست کمونیسم روسی در افغانستان تا لحظه ی حال القاعده را مانند گروه فشار خود چرخانده اند در عین این که مانند تعارضات و تضادهای درونی سرمایه داری به سر و کول هم زده اند.

  پاشیدن اسید به زنان و دختران ، جنایتی است هولناک علیه بشریت !     
  اسید پاشی زنجیره ای به زنان و دختران در شهر اصفهان که هشت مورد آن تا کنون افشا گردیده، و همزمانی این اقدام جنایت کارانه با تصویب کلیات طرح حمایت از " آمران به معروف" و " ناهیان از منکر" در مجلس شورای اسلامی، و سخنان جهت دار امام جمعه ی جنایتکار اصفهان، یوسف طباطبائی نژاد در خطبه های نماز جمعه این شهر که مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته، باید چوب تر را بالا برد، تردیدی باقی نمی گذارد که پاشیدن اسید بر روی زنان و دختران اقدامی است سازمان یافته و مسولیت این جنایت در درجه اول بر عهده شخص خامنه ای است و در درجه دوم بر عهده مقامات تحت امر او در شهر اصفهان!

  کوبانی و خطراتی که در کمین نشستهاند
  جل برینسما ترجمه: پرویز صداقت
      
  در حالیکه داعش از کوبانی بیرون رانده شده، خطرات امتیازخواهیهای امپراتورمآبانه ی ایالات متحد در کمین آرمانهای خودگردانی دموکراتیک کردها است.
  . آنان چهگونه داعش را به عقبنشینی واداشتند؟ چرا ایالات متحد به شکل گستردهتری درگیر شد؟ و چه خطراتی در کمین نشستهاند؟

  فراخوان گزارشگران: حملات اسید پاشی به زنان آزاده کشورمان را محکوم می کنیم!     
  ما فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی, نهادها و رسانه های آزاد ضمن محکوم کردن سیاستهای بغایت ارتجاعی جمهوری اسلامی در قبال زنان کشورمان, حملات جنایت کارانه اسید پاشی مزدوران رژیم به زنان در اصفهان را بشدت محکوم نموده و واکنش جهانی نهادهای دمکراتیک, مدافعان حقوق انسانی و بویژه مدافعان حقوق زنان کشورمان را خواستاریم.

  کارزار ممانعت از اعدام ریحانه جباری را شدت بخشیم !     
  رژیم رکورد دار اعدام در جهان ( به لحاظ سرانه جمعیت ) که به گزارش عفو بین الملل شاهد رشدی سی درصدی در دوره ریاست جمهوری دولت حسن روحانی بوده و به رقم هولناک نهصد تا هزار اعدام در سال رسیده است ، بار دیگر عزم خود را جزم کرده که حکم اعدام و قصاص ریحانه جباری را به اجرا درآورد .

  بمباران مقر " پ ک ک " و ادامه همکاری دولت اسلامگرای ترکیه با داعش را محکوم می کنیم !     
  بمباران مقر " پ ک ک " و ادامه همکاری دولت اسلامگرای ترکیه با داعش را محکوم می کنیم ! در حالیکه دولت ترکیه ، تانک های خود را در مرز شمالی شهر محاصره شده کوبانی در کردستان مستقر ساخته است تا از بازگشت کوبانی ها به شهر و ورود نیروی کمکی و امدادرسانی به مدافعان دلیر شهر جلوگیری کند؛ شانزده فروند از هواپیماهای جنگنده این کشور، مقر PKK ( حزب کارگران کردستان ) در اناتولی را بمباران کردند . همزمان گزارش رسیده که چهار دستگاه از تانک های مهاجم داعش که در عملیات اطراف شهر کوبانی به آتش کشیده شده اند آرم ارتش ترکیه را بر خود داشته اند .

  هاشم آزاذی : دلاوران     
  در نیمه دوم سال۶۱ ودرپی ضربات وارده به تشکیلات ، راه کارگر به سختی درحال ترمیم خود بود. بخش ما هم از این موضوع مستثنی نبود. پس از چند ماه در بدری بالاخره مکانی اجاره کردیم وبرای مدتی اگرچه کوتاه پناهی پیدا کردیم. در یکی از قرارهایم٬ مسئولم به من اطلاع داد که یک نفر به خانه ما اضافه می شود.

  شاهرخ زمانی : در مخالفت با حکم اعدام و دفاع از حق تعیین سرنوشت خلقها اعتصاب غذا می کنم!!!     
  بار دیگر مطلع گشتم که "کلیدی در قفل شروع به چرخیدن " کرده است تا خون قربانی دیگری، به مثابه گریس چرخ های وحشت و سرکوب را روغن کاری کند. از آنجاییکه در رژیم های طبقاتی و استثمارگر پدیده های جرم و ناهنجاریهای اجتماعی ریشه در نظم نابرابر و تبعیض آمیز دارند ، هرگونه روند حقوقی ، ماهیتی طبقاتی در سطح ملی و جهانی به خود گرفته و نمی تواند در ریل عدالت طی مسیر کند .

  انجماد باز هم بیشتر دستمزد کارگران در قالب اجرای طرح جدید طبقه بندی در نیشکر هفت تپه     
  آنچه در اعتصاب کارگران هفت تپه و سایر اعتصابات اخیر کارگری در تمامی بخش ها و مراکز کارگری می تواند موازنۀ قوا را به نفع کارگران ایران تقویت نموده آنان را در تعیین سرنوشت کار و زندگیشان دخیل سازد، سازمان یابی آگاهانه این مبارزات و حفظ و کسب دستاوردهای کارگری از جمله ضرورت حفظ و برپا نگه داشتن فعالانۀ سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه است که با مخالفت کارفرما و دخالت مراجع قضائی و نیروهای انتظامی و امنیتی به محدودیت کشانده شد.

  حسن حسام : ملاحظاتی در باره کانون نویسندگان ایران «در تبعید»     
  در آستانه تشکیل مجمع عمومی کانون نویسنگان ایران «درتبعید» بر آن شدم یک بار دیگر نظرم را نسبت به این نهاد، چرایی موجودیت، چگونگی وظایف، عملکرد، و شرایط عضو گیری درآن صراحت بدهم .
  ضرورت این کار ؛ ناشی از آشفتگی ها ، سوء تفاهم ها و شایعه پراکنی های غیر مسئولانه اشخاص است و هم ازتفاسیر و اظهار نظر های متفاوت و گا ها وارونه هموندان !

  جان بلمی فاستر سردبیر نشریه مانتلی ریویو در سپتامبر ۲۰۱۴ خطاب به دوستان این نشریه چنین می نویسد.     
  عدالت اجتماعی! جان بلمی فاستر سردبیر نشریه مانتلی ریویو- ترجمه ا. مانا دوستانِ عزیز
  ما در جامعه ای با فرهنگی بازاری زندگی می نماییم که از فرهنگِ علمی در آن نشانی نیست. حقیقت، بطور فزاینده ای، آنگونه دیده می شود که بازار (ویا رسانه ها) می نمایانند. یکی از دوستانِ خیرخواه ما اخیراً گفته بود که مانتلی ریویو در حرکتی عقلایی می تواند به حقایقِ مشخصِ زمان ما که قابلیت عرضه در بازار را دارند نزدیکتر گردد.

  سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه:قلب ما در کوبانی می تپد     
  بازهم ظلم انسان بر انسان. بازهم کشتار و بی عدالتی اینبار در خطه ای دیگر .اینبار در کوبانی، نبرد حقیقت وراستی با تیرگی ها وظلمت با شدت درجریانست.اما دردا که همه دنیا مانند نمایش یک سریال تراژدیک فقط به تماشا نشسته اند.تا بعدا همگی بر خرابه های ری اشک بریزند.

  خاورانهای ایران-کزارش ازعلی دماوندی به گردهمایی انجمن دفاع ا ز زندانیان سیاسی - عقیدتی ایران د ر انگلستان     
  در 26 مین سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی در سال 67 قرار داریم. 26سال از قتلعام هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران اسلامی گذشت . کشتاری ، که اوج کشتار آن دهه خونین و تلاشی برای پاکسازی کامل زندانها از مبارزین و مجاهدینی بود که بر آرمان ازادی و برابری پای میفشردند. ....

  چرا جهان کُردهاي انقلابي سوريه را ناديده مي‌گيرد؟
  نویسنده: داويد گربر/ مترجم: رحمان بوذري
      
  سال 1937، پدرم داوطلبانه به بريگادهاي بين‌المللي دفاع از جمهوري اسپانيا پيوست. خيزش کارگران به پيشگامي آنارشيست‌ها و سوسياليست‌ها موقتاً جلوي يک کودتاي قريب‌الوقوع فاشيستي را گرفت، و يک انقلاب اجتماعي حقيقي در اغلب نقاط اسپانيا به‌راه افتاد که به اداره کامل بسياري از شهرها تحت دموکراسي مستقيم، کنترل کارگران بر صنايع، و توان‌مندسازي راديکال زنان انجاميد.

  راه کارگر خبری
  جمعی از فعالین چپ در ونکوور کانادا ی: اول نوامبر روز جهانی همبستگی با کوبانی
  ما جمعی از فعالین چپ در ونکوور کانادا در دفاع از مقاومت ومبارزات مردم کوبانی اکسیونی را برای همصدایی بانیروهای مترقی در سراسر جهان که روز اول نوامبر را به عنوان روز جهانی همبستگی با کوبانی اعلام کرده اند ، سازمان داده ایم . در همین راستا ازعموم انسانهای آزادیخواه و برابری طلب دعوت به عمل می اوریم تا در این اکسیون صدای مبارزات حق طلبانه مردم مبارز کوبانی باشند .
  در راه کارگر خبری بیشتر بخوانید
  علی یوسفی : درباره " روز همبستگی جهانی با کوبانی " !     
  همبستگی جهانی با " روژئاوا " . نامی که این روزها زیاد می شنویم . نامی برای یک نیروی مترقی ، نامی برای روش و مدلی از مبارزه برای رسیدن به آزادی . برای خودگرانی دموکراتیک . برای همزیستی مسالمت آمیز . مدلی تمام عیار از خودمشارکتی دموکراتیک و مردمی . نوعی از مبارزه ، که با فرقه گرائی مرزبندی دارد . مدلی درخشان برای برابری حقوق زن و مرد .


  داستان پیکار یک زن جنگجوی کرد     
  برای ما هیچ زندگی قدیم یا جدیدی وجود ندارد. من زندگی‌ام را به مردمم اختصاص داده ام، و این در زمان صلح تغییر نخواهد کرد. زمانی که جنگ تمام شود، ما باید خیلی سازندگی کنیم


  بهرام رحمانی : اظهارنظرهای دایی جان ناپلئونی مقامات و مسئولین حکومت اسلامی!     
  یکی از ضرب المثل های ماندگار و عمومی در جامعه ایران، «کار، کار انگلیسی هاست» دایی جان ناپلئون همه اتفاقات را زیر سر انگلیسی ها می دانست. البته این ضرب المثل ریشه در سیاست و عمکردهای تاریخی انگلستان علیه ایران دارد.


  یونس پارسا بناب : "مداخله بشر دوستانه" و وظیفه چالشگران ضد نظام در مقابل آن     
  حقایق عینی همیشه اولین و مهم ترین قربانیان جنگ های مداخله گرانه در تاریخ معاصر بشر بوده اند. امروز تهاجمات نظامی آمریکا و کشورهای "ناتو" تحت نام "مداخله بشر دوستانه" در کشورهای دربند جهان سومی نقش بزرگی در تحریف ایفاء می کنند.


  ترفندهای سرمایه دار ایرانی برای استثمار کارگر ایرانی از طریق دستکاری قراردادها     
  در ایران به دلیل وابستگی آقایان و آقازاده ها به یکی از کشورهای صادرکننده محصولات به ایران و در نتیجه مخالفت آنها با تقویت تولید ملی؛ سطح تکنولوژی تولیدی پائین است و به جز تلاش در عرصه تولید محصولات ضد شورش و موشک، تلاشی برای بالارفتن تکنولوژی و پیشرفت نمی شود. سرمایه‌دار ایران ترجیح می‌دهد که سرمایه خود را در بحش دلالی، واردات، خرید و فروش کالاهای اساسی، احتکار، خرید سکه و ارز و طلا، زمین خواری، ویلاسازی، ساخت و ساز و غیره به کار بگیرد


  خسرو صادقی بروجنی : حداقل دستمزد بر اساس بهره وری؛ خلاف قانون کار و منافع کارگران     
  ظرف چند ماه گذشته تعدادی از فعالان کارگری نزدیک به دولت از ابداع روش جدیدی برای تعیین حداقل دستمزد خبر داده‌اند که قرار است جایگزین روش سنتی سه جانبه گرایی و چانه زنی نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برای تعیین مزد شود. در این روش وزارت کار قصد دارد با استفاده از کارگروه تخصصی مزد و بهره وری، میزان بهره وری در هر شغل را محاسبه کرده و آن را مبنای تعیین میزان دستمزد کارگران قرار دهد.


  خامنه ای و روحانی سردسته اسیدپاش ها، تروریست ها و تبه کاران هستند! بهرام رحمانی     
  در حالی که یوسف طباطبایی‌ نژاد، امام جمعه اصفهان که گفته «مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب‌‌ تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد.»؛ سردار نقدی، رییس سازمان بسیج مستضعفین نیز انعکاس اخبار اسیدپاشی در رسانه‌ ها را «جوسازی رسانه ‌ای دشمنان» خوانده، که با هدف «متزلزل کردن تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر در مجلس» صورت می گیرد.


  مازیارگیلانی نژاد : کوبانی سرزمین زحمتکشان     
  خبر کوتاه بود :« نیروهای داعش از کوبانی بیرون رفتند.»
  تازه از سرکار آمده بودم و لباسهایم را در می آوردم و هم زمان خبر ساعت ۱۲ شبکه ۵ تلویزیون را تماشا می کردم. منهم مانند میلیونها انسان دیگر خوشحال شدم. کوبانی تاریخ را برایم تکرار کرد.


  مصاحبه با علیرضا ثقفی درباره دفاعیات خسرو گلسرخی     
  مصاحبه زير توسط روزنامه شرق با اقاي عليرضا ثقفي در باره دفاعيات خسرو گلسرخي در دادگاه نظامي زمان شاه در سال 1352 انجام گرفت .به گفته مسئولان روزنامه شرق آنها مشكلي با پخش اين مصاحبه نداشته اند ،اما مقاما ت كنترل كننده روزنامه از انتشار ان جلو گيري كرده و گفته اند كه انتشار مطلب از عليرضا ثقفي در رسانه هاممنوع است . اكنون اين مصاحبه يدون كم و كاست منتشر ميشود .


  سرشت انسان و نظریه ی اجتماعی
  نویسنده: اریش فروم برگردان: پارسا نیک جو
      
  اریش فروم، نامه ای را که در پی می آید، در سال 1969 در پاسخ به نامه ی ولادیمیر دوبرنکوف، فیلسوف روسی، نوشته است. این نامه، با ارزش ترین سندی است که نشان می دهد وی بسیار علاقه مند بوده است که با متفکران سوسیالیست پیوند برقرار کند و درباره ی تلقی خود از مارکس و سوسیالیسم، با آن ها بحث کند.


  سوریه: گرایش دوگانه‌ی ترکیه
  امانوئل والرشتاین ترجمه: پرویز صداقت
      
  در میان تغییرات بسیار و همواره تحول‌یابنده‌ی سیاست‌ها و ائتلاف‌های ژئوپلتیکی در کشورهای مختلف خاورمیانه معمولاً اطمینان وجود داشت که هدف‌های اصلی بازیگران اصلی، هم در سطح منطقه و هم در بیرون منطقه، چیست.


  اتحاد برای آموزش با کیفیت : علم و دانش را از كالائي شدن برهانيم     
  آموزش و پرورش براي بقای جامعه انساني و تمدن ضروري است از اين رو براي انجام اين امر مهم هر يك از جوامع مختلف خودشان را موطف به تهيه شرایط آموزش براي انتقال علم و دانش به نسل هاي آينده ميدانستند.


  "منطقه امن" اردوغان: "نیروی ضربت" ثانی *
  رفعت باللی ترجمه: محمود جوشغون
      
  ماه های مارچ و اپریل سال 1991 .
  جنگی که با اشغال کویت شروع شده بود پایان یافته است.
  عراق صدام حسین شکست خورده است.
  احزاب کرد فرصت را مغتنم شمرده، شورش کرده اند.


  بیانیه ی اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه تبریز در اعتراض به جنایات وحشیانه ی تبه کاران داعش و سکوت جامعه ی جهانی در قبال محاصره و کشتار مردم کوبانی     
  شبحی در حال تسخیر خاورمیانه است: شبح کوبانی! تمامی قدرت ها برای راندن این شبح در اتحادی شوم گرد هم آمده اند. حال کوبانی در برابر که ایستاده است؟ جز دو چشم بینا به چه چیزی نیاز است تا ببینیم شیهه ی وحشیانه ی تروریست¬های بنیادگرا رعشه بر پیکره ی انسانیتی افکنده است که امروز نامی ندارد مگر کوبانی؛


  دولت و پلیس ترکیه، قاتلین 31 تظاهرکننده هستند!
  بهرام رحمانی     
  به اقرار وزیر کشور ترکیه در درگیری های چهار روز گذشته در ۳۵ شهر این کشور، دست ‌کم ۳۱ نفر کشته و ۳۶۰ تن دیگر زخمی شده ‌اند. اِوکان آلا ‌وزیر کشور ترکیه، که روز جمعه 10 اکتبر 2014، در آنکارا سخن می گفت، ادعا کرده که پنج تن که به گفته او تروریست مسلح بوده اند نیز توسط نیروهای امنیتی آن کشور کشته شده ‌اند. او هم چنین از کشته شدن دو پلیس در این درگیری ‌ها خبر داده است. به گفته وزیر کشور ترکیه،‌ در جریان درگیری های چهار روز گذشته در این کشور، ‌بیش از یک هزار تن هم بازداشت شده‌اند.


  علی فکری : زایشی دیگر با کوبانی     
  دیری از نوشتن باز ایستاده بودم. شوق پرواز در دلم به کُنجی خزیده بود. همان گونه که روزها و شب ها تکرار می شدند، واژه ها نیز تکراری شده بودند. یاوه سرایان در هر کوی و برزن، با چَنگ و چَغانه از پایان تاریخ حکایات ها می بافتند.


  بهرام رحمانی : تقدیم به قهرمانان زن و مرد کوبانی!     
  ترجمه این شعر «ناظم حکمت» را به قهرمانان زن و مرد کانتون کوبانی تقدیم می کنم که در برابر حملات وحشیانه نیروهای «خلافت اسلامی» (داعش)، با قامتی استوار و سرافراز برای آزادی، برابری و حفظ حرمت و موجودیت انسانی خود و جامعه شان می جنگند. بهرام رحمانی


  بهرام قدیمی : مصاحبه با دوریش چیمان رئیس مرکز ارتباط همگانی کردی در آلمان     
  دیگر جنبش مقاومت مردم در کوبانی برای کسی ناشناخته نیست. جهان سرمایه داری علیه کوبانی به مبارزه ای متحدانه دست زده است. همبستگی با کوبانی نیز بین المملی می شود. از گوشه و کنار جهان صدای اعتراض بر می خیزد تا جلوی قتل عام گرفته شود.


  اطلاعیه اتحاد چپ ایرانیان درخارج از کشور در دفاع از مقاومت مردم کوبانی     
  کارگران و زحمتکشان ایران!
  ماهها است که مردم شهر کوبانی در کردستان سوریه در محاصره همه جانبه آدمخواران اسلامی داعش از یک سو و رژیم شوونیست ترکیه از سوی دیگر قرار دارند و هر روز صحنه های دلخراش هجوم وحشیانه تروریست های داعش برای جهانیان از طریق میدیای سرمایه داری ارسال میشود و قلب هر انسان شرافتمند و آزاد اندیشی را میآزارد.


  سعيد آوا تقديم به :کوبانه     
  شبنم تاريخ
  من از
  قعر منجلابِ نيستي
  و مُغاکِ حجم تاريکي
  دل بر سُرود قطره ای سُرخ
  بسته ام
  و چشم بر شور تنها ستاره
  در آسمان قيرگون
  دوخته ام .


  بهرام رحمانی : مقاومت سنندج در کوبانی تکرار شد! (از مبارزات مردم کوبانی حمایت کنیم!)     
  مقاومت کوبانی شباهت زیادی به مقاومت سنندج دارد. کوبانی بیست و سه روز است که از سه طرف مورد حمله وحشیانه نیروهای داعش قرار است و این آدم کشان اسلامی با توپ و تانک و موشک و خمپاره شهر را زیر آتش خود گرفته اند. حتی برخی اخبار و گزارشات ضد و نقیض، حاکی از آن است که داعش به داخل شهر کوبانی نفود کرده و جنک تن به تن آغاز شده است.


  بهرام رحمانی : ادامه سیاست های ریاکارانه دولت ترکیه در مبارزه علیه «تروریسم» و مقاومت کوبانی!     
  حکومت هایی که کارنامه شان در رابطه با سرکوب شهروندان و ترور مخالفین شان سیاه و سیاه است؛ حکومت هایی که گروه های تروریستی را آموزش داده و مسلح کرده و در راستای اهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی خود از آن ها بهره می برند پس جامعه جهانی چگونه می تواند ادعاهای آن ها را در مبارزه علیه «تروریسم»، باور کند؟!


  كانون مدافعان حقوق كارگر: بايد با تمام و جود ازمردم كوباني دفاع كرد     
  چرا داعش ها را مي سازند:
  بيش از سه هزارنفراز شهروندان اروپائي در صفوف داعش ميجنگند كه ازاين ميان 150زن فرانسوي جهاد نكاح ميكنند وخودرادراختيارمردان داعش قرارميدهند
  گروه داعش با استنادات فراوان ساخته و پرداخته مشترك آمريكا و عربستان سعودي، قطر و شيخ نشين هاي عجيب و غريب است يعني آميزه اي از ارتجاع ونظام سرمايه داري.و يا بهتر بگو ئيم نظام سر مايه داري در عر يان ترين شكل آن .


  ناصر اصغری : داعش‌ها حاصل چه سیاستی هستند؟     
  آمریکا و متحدینش بار دیگر دندانهایشان را تیز کرده‌اند که این بار به بهانه داعش باز هم به "جنگ" تروریستها بروند.(۱) یک سال پیش در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۳، مطلبی تحت عنوان "دخالت های خارجی و متدهای متفاوت"(۲) نوشتم که آنجا به متد مارکسیستی در برخورد به دخالتهای دولت غربی پرداخته بودم. .


  حسن جداری : آغاز سال تحصیلی در ایران و مشکل زبان!     
  در کشوری که در حدود دو سوم اهالی آن را ملتهای های غیر فارس کرد و بلوچ و عرب و ترکمن و ترک آذربایجانی و قشقائی و ..... تشکیل می دهند، مجبور ساختن کودکان دبستانی و دبیرستانی به تحصیل به زبان فارسی که برای این ملت ها زبان بیگانه ای محسوب میگردد، جرمی نا بخشودنی و به مثابه زیر پا انداختن و نقض آشکار حقوق بشر می باشد.


  مارکس ما
  نویسنده: آنتونیو گرامشی برگردان: پارسا نیک جو
      
  مارکس، جبهه ی یک پارچه ی وجدان و تفکر انسانیت است: کسی که به گاه سخن گفتن، مراقب زبان خویش نیست، و به گاه احساس، دست اش را روی قلب اش نمی گذارد، او منطق قیاسی پولادینی را پی افکنده است که واقعیت را در ذات خویش˚ احاطه و آن را مهار می کند، منطقی که با نفوذ در ذهن مردم، سبب تحلیل رفتن رشد و نمو پیش داوری ها و افکار متحجّر می شود، منطقی که منش اخلاقی را تقویت و تحکیم می کند.


  محمد قراگوزلو : کوبانی شهری به وسعت هستی اجتماعی ما...     
  اکراین را نمی دانم اما در کوبانی جهان تغییر نمی کند . بی شک. در این سرزمین سوخته برهه ی ویژه یی از جهان تفسیر می شود. خوانش سوسیالیستی از این تفسیر برای همه ی جریان هایی که به دنبال تشکیل جبهه ی سوم هستند ، ترجمان یک فرصت تاریخی ست. تاریخ در کوبانی بر در می کوبد . سپیده دم یک انتخاب دیگر فرا رسیده است. حتا اگر مقاومت کوبانی تغییر و تفسیر گوشه یی ملتهب از جهان ما نباشد باز هم یک انتخاب است. مرگ یا زنده گی؟


  گزارش ترمیم جان پناه و بزرگداشت پنجاهمین سال ساخت جان پناه کارگر توچال / گروه کوهنوردان فلزکار     
  پنجاه سال پیش از این در اول ماه مه 1343 ،گروه کوهنوردان فلزکار وابسته به سندیکای کارگران فلزکارمکانیک پس از صعود به قله توچال تهران در ارتفاع 4000 هزار متری از دریا ، در اولین جلسه گروه کوهنوردان تصمیم می گیرند در قله توچال با هزینه شخصی خود و بدون امکانات دولتی جان پناهی برای کوهنوردان بسازند.


  فلسطين و امپرياليسم آمريکا - استفان بکمان مترجم: پيام پرتوى     
  مبارزه عربى/فلسطينى توده ها بر عليه استبداد٬ ترور و آوارگى بيش از ۵۰ سال ادامه داشته است• امپرياليسم٬ صهيونيسم٬ سرمايه دارى خودى٬ اشراف زاده گان و طبقات حاکم در کشورهاى عربى اطراف همواره دشمنان آنان بوده اند• مبارزه براى يک فلسطين آزاد بطور خاص در سه نوبت دچار شکست سنگينى شده است٬ ۱۹۳۶-۳۹ ٬ ۱۹۴۸-۴۹ و ۱۹۶۷•


  «کارگران» و «اوباش و اراذل زورگیر» در دو کفۀ ترازوی عدالت حاکمان!     
  کارگران پروژه های پارس جنوبی
  فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان
  فعالان کارگری جنوب
  جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقۀ ویژه ماهشهر و بندر امام
  بخشی از کارگران محور تهران – کرج


  تلویزیون برابری : برنامه یکشنبه 2 نوامبر 2014 - برابر با 11 آبان 1393
  بخش اول - گفتگوی ابراهیم آوخ با حسن حسام پیرامون مجمع اخیر کانون نویسندگان ایران در تبعید
  بخش دوم - گفتگوی بیژن سعید پور با علیرضا نوایی ، نگاهی به جنبش کارگری ایران در سالی که گذشت
  ---------------------
  ساعت پخش برنامه های تلویزیونی برابری :
  - هر پنجشنبه ساعت نه ونیم شب بوقت ایران ( ساعت ده صبح بوقت لس انجلس و هفت عصر بوقت اروپای مرکزی ) بازپخش این برنامه : جمعه نه و نیم صبح بوقت ایران ( ده بعداز ظهر پنجشنبه بوقت لس انجلس و هفت صبح جمعه بوقت اروپای مرکزی)
  - هر یکشنبه ساعت هفت و نیم عصر بوقت ایران ( هشت صبح بوقت لس انجلس و پنج بعدازظهر بوقت اروپای مرکزی ) بازپخش این برنامه : دوشنبه هفت و نیم صبح بوقت ایران ( هشت بعد از ظهر یکشنبه بوقت لس انجلس و پنج صبح دوشنبه بوقت اروپای مرکزی)
  تلویزیون دیدگاه از طریق ماهواره Yah Sat برای ایران و کشورهای همسایه آن پخش می شود
  از میان مطالب رسیده
  مقالات     تمامی مقالات >>
 • تحریریه سایت
  کوبانی : مبارزه برای زندگی - 1

 • کارلوس زاراتازا : دموکراسی رادیکال در کردستان سوریه

 • چرا بايد به مدافعان کوباني کمک کرد؟
  نویسنده: اتيين باليبار، نارين عفرين و ديگران/ ترجمه: منصور تيفوري و امير کيانپور

 • حسن حسام : دختر کوبانی!

 • روز همبستگی بین المللی با مقاومت شجاعانه مردم کوبانی علیه اشغال، تجاوز ، سلطه را
  گرامی داریم !

 • کانادایی شدن؟
  نویسنده: هونگ هو فونگ برگردان: ح. ریاحی

 • درباره‌ی تناقض‌ دیوید هاروی ترجمه خسرو کلانتری

 • تلویزیون برابری : برنامه یکشنبه 2 نوامبر 2014 - برابر با 11 آبان 1393

 • علی یوسفی : درباره " روز همبستگی جهانی با کوبانی " !

 • داستان پیکار یک زن جنگجوی کرد

 • سهراب شباهنگ : طبقاتِ جامعۀ سرمایه داری و ویژگی های ساختار اقتصادی- اجتماعی ایران

 • بهرام رحمانی : اظهارنظرهای دایی جان ناپلئونی مقامات و مسئولین حکومت اسلامی!

 • رها صارمی : یک گزارش کلی در خصوص پدیده‌ی اسید پاشی در ایران و جهان

 • یونس پارسا بناب : "مداخله بشر دوستانه" و وظیفه چالشگران ضد نظام در مقابل آن

 • شورش : در نقد به مواضع تروتسکی درس‌های انقلاب اکتبر/ افترازنی انترناسیونال دوم

 • اخباروگزارشات - 5 - 4 - 3 6 آبان1393

 • سعيد آوا : به قربانيان اسيدپاشي اصفهان
  نه حتي يک پشيز

 • خیزش ارگان کارگران انقلابی متحد ایران شمارۀ 35

 • ترفندهای سرمایه دار ایرانی برای استثمار کارگر ایرانی از طریق دستکاری قراردادها

 • خسرو صادقی بروجنی : حداقل دستمزد بر اساس بهره وری؛ خلاف قانون کار و منافع کارگران

 • دولت اسلامی از همین حالا جنگ را باخته است | ترجمه‌ی مصی. ش | به همراه گزارشی از تجمع نیروهای چپ فرانسه در همبستگی با کوبانی

 • تقی روزبه : تحلیلی از رویدادهای اخیر
  سیاست اشاعه ترس و شوک درمانی رژیم را درهم بشکنیم!

 • اکبر یگانه : یاد خاطره های گذشته

 • سومين نشست ايجاد تشكل سراسري كارگري در روز شنبه سوم آبان ماه در شهر سقز بر گزار شد

 • پاشیدن اسید به زنان و دختران ، جنایتی است هولناک علیه بشریت !

 • اعدام ریحانه جباری، بن بست جمهوری اسلامی، بن بست توحش احکام اسلامی

 • خامنه ای و روحانی سردسته اسیدپاش ها، تروریست ها و تبه کاران هستند!

 • یهروز سورن: سونامی تکذیب و دم خروس سی و چندساله حاکمان

 • محمد قراگوزلو : ضرورت همبسته گی منطقه یی و بین المللیِ

 • برنامه تلویزیونی برابری : پنجشنبه 23 اکتبر 2014 - برابر با 31 مهر 1393

 • مازیارگیلانی نژاد : کوبانی سرزمین زحمتکشان

 • اخباروگزارشات کارگری26 29 - 28 - 27- مهر1393

 • پاشیدن اسید به زنان و دختران ، جنایتی است هولناک علیه بشریت !

 • کوبانی و خطراتی که در کمین نشستهاند
  جل برینسما ترجمه: پرویز صداقت

 • مصاحبه با علیرضا ثقفی درباره دفاعیات خسرو گلسرخی

 • فراخوان گزارشگران: حملات اسید پاشی به زنان آزاده کشورمان را محکوم می کنیم!

 • کارزار ممانعت از اعدام ریحانه جباری را شدت بخشیم !

 • سرشت انسان و نظریه ی اجتماعی
  نویسنده: اریش فروم برگردان: پارسا نیک جو

 • بمباران مقر " پ ک ک " و ادامه همکاری دولت اسلامگرای ترکیه با داعش را محکوم می کنیم !

 • هاشم آزاذی : دلاوران

 • داعش، کریدور کرد، و ترکیه
  محمد بدری گولتکین: ترجمه: محمود جوشغون

 • شاهرخ زمانی : در مخالفت با حکم اعدام و دفاع از حق تعیین سرنوشت خلقها اعتصاب غذا می کنم!!!

 • اخباروگزارشات کارگری 24 و25 مهر1393

 • بیانیه اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران : در همبستگی با کوبانی

 • چهارمین شماره پیام آور سندیکا ( نشریه انگلیسی زبان پیام سندیکا ) منتشر شد .

 • سوریه: گرایش دوگانه‌ی ترکیه
  امانوئل والرشتاین ترجمه: پرویز صداقت

 • اتحاد برای آموزش با کیفیت : علم و دانش را از كالائي شدن برهانيم

 • اخباروگزارشات کارگری23مهر1393

 • فلسطين و امپرياليسم آمريکا
  استفان بکمان مترجم: پيام پرتوى

 • استقبال گرم از مادورو در برونکس
  نويسنده: آگوست الياسون مترجم: پيام پرتوى

 • بهرام رحمانی : دروغ های شیخ حسن روحانی!

 • انجماد باز هم بیشتر دستمزد کارگران در قالب اجرای طرح جدید طبقه بندی در نیشکر هفت تپه

 • حسن حسام : ملاحظاتی در باره کانون نویسندگان ایران «در تبعید»

 • اخباروگزارشات کارگری- 16- 17 - 18 -19 - 20 - 21 -2215مهر1393

 • جان بلمی فاستر سردبیر نشریه مانتلی ریویو در سپتامبر ۲۰۱۴ خطاب به دوستان این نشریه چنین می نویسد.

 • "منطقه امن" اردوغان: "نیروی ضربت" ثانی *
  رفعت باللی ترجمه: محمود جوشغون

 • سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه:قلب ما در کوبانی می تپد

 • خاورانهای ایران-کزارش ازعلی دماوندی به گردهمایی انجمن دفاع ا ز زندانیان سیاسی - عقیدتی ایران د ر انگلستان

 • ویدئو کلیپ های دیدنی