یاد یاران

سایت موبایل
اسناد کنگره بیست و یکم


خشونت ماموران امنیتی در مراسم سالگرد قتل مختاری و پوینده - گفتگو با رضا خندان مهابادی عضو کانون نویسندگان ایران

به انگیزه ۱۶ آذر: پیرامون موقعیت مبارزات دانشجویی طی سالهای اخیر، گفتگو با بهرنگ زندی و امین قضایی
اعلامیه
سخن ما
بحران پناهندگی :
عروج راست افراطی و ناسیونالیسم شبه فاشیست ــ۲
گفتمان پیشرو و انسانی خواهان بررسی ریشه‌ای مساله جنگ، غارت چندین و چند صد ساله کشورهای در حال توسعه و تحت سلطه امپریالیسم است. گفتمانی است که نبود چشم انداز برای مردم آفریقا و خاور میانه را مطرح می‌کند و در پی چاره‌ اندیشی برای مبارزه با تروریسم، جنگ آفرینی دول امپریالیستی و بحران زیست محیطی است، پیگیر برنامه‌ای است که تضمین کننده زندگی توأم با آزادی و کرامت انسانی است و پاسخگوی بحران پناهندگی در اروپا و دیگر نقاط جهان.
بحران پناهندگی : ۱
ـ زمینه ها و بازیگران
در دهه ی هشتاد و با پایان گرفتن جنگ سرد، جغرافیای سیاسی جهان دگرگونی های ژرفی را شاهد بوده است. گفتمان های جدیدی مطرح و نقش توده ها بمثابه بازیگران اصلی تحولات اجتماعی، مخصوصاً در جوامع تحت سلطه، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده و سلطه امپریالیسم بر کشورهای جهان سوم و کشورهای توسعه یابنده در سپهر سیاسی روشنفکران و مبارزان راه آزادی و دمکراسی مورد نقد و واکاوی گسترده قرار گرفته است.
سایت کارگری
سایت علیه ستم جنسیتی
سایت مسائل ملی
اقتصادی
جنبش, حزب و برنامه چپ
    یونس پارسا بناب : آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم ( بخش دوم )
با پیروزی انقلاب اکتبر 1917 عمر انترناسیونال دوم به پایان خود رسید و به همت بلشویک ها و دیگر کمونیست ها، انترناسیونال سوم در 1919 تاسیس یافت. انترناسیونال سوم علیرغم محدودیت های تاریخی و کمبودهای تئوریکی ، دستاوردهای قابل توجهی در تاریخ جنبش کمونیستی را در دوره 1919 تا 1942 ، به بار آورد که امروز به عنوان آموزه های تاریخی شایان تحلیل و یادگیری هستند. ادامه
    از درس‌گفتارِ آلن بَدیو:دو نکته در نقد جنبش‌های تسخیر میادین در سال‌های اخیر
حرف من این است که ایده‌ی دموکراتیک، ولو در نقطه‌ی اوج خود (یک تجربه‌گریِ مشروع و جالب در مقیاس جنبش‌های تسخیر میادین، خودگردانیِ درونی آنها،...) در صورت جدایی از سه ایده‌ی دیگر، هرآینه معادلِ جدایی از کل جامعه خواهد بود. و این اتفاقی است که به طرزی مشهود در مصر رخ داد. ادامه
    نسخه تازه و کامل ترجمه ی از « مانیفست حزب کمونیست»
مانیفست حزب کمونیست
کارل مارکس و فریدریک انگلس ادامه
    حق با کارل مارکس بود
سخنرانی کریس هجز در کنفرانس فورم چپ در نیویورک ترجمه: پروین اشرفی
کنفرانس فوروم چپ در روزهای 29 الی 31 ماه مه در نیویورک برگزار شد. در این کنفرانس کریس هجز به پروفسور ریچارد وولف و پروفسور گیل داینز پیوست تا در مورد این که چرا کارل مارکس در زمانی که سرمایه داری جهانی در حال فروپاشی است، ضروری می باشد به بحث بپردازند. ادامه
    بازاندیشی رابطه‌ی مارکسیسم با امپریالیسم در قرن بیست و یکم
لیو پانیچ ترجمه‌ حسن آزاد
آن‌چه که نظریه‌های قدیم و جدید امپریالیسم یادآوری می‌کنند، این است که سرانجام به احزاب سیاسی سوسیالیستی احتیاج داریم که بازسازی بنیادی دولت‌ها در تمام قاره‌ها را به نهادهایی اساساً دموکراتیک و کاملاً مغایر با دولت‌های سرمایه‌داری به سرانجام برسانند. ادامه
    شهاب برهان : مارکسیسم سیاسی، دخالت‌گری سوسیالیستی است
این که برای مداخله‌گر بودن چه باید کرد؟ جوابی ساده و آماده وجود ندارد. برای آن که تیر به هدف بخورد، نخستین شرط این است که آن را نشانه بگیریم. اول بدانیم در کجا و روی چه می‌خواهیم اثر بگذاریم. نقشه داشته باشیم و بعد برای اجرایش طرح تهیه کنیم و دنبال وسایل‌اش برویم. ادامه
    واقعیت انقلاب فرهنگی چین : بخش دوم: نقش و جایگاه قانون ارزش در جامعه سوسیالیستی
نقدی بر مقاله «شارل بتلهایم و انقلاب فرهنگی مائو» – اثر فریدا آفاری
زمانی که جامعه‌ای: بتواند با سلب مالکیت از ملاکین بزرگ و سرمایه داران کلان، بزرگ‌ترین جابجایی ثروت در تاریخ جهان را سازمان دهد و بر گرسنگی و فقر مطلق اکثریت مردم خود فائق آید؛ در فاصله چند ساله قادر شود بر معضل اعتیاد 70 میلیون نفر از جمعیت خود چیره شود و ادامه
دمکراسی, سوسیالیسم و دولت
    مجید دارابیگی: چشم انداز سوسیالیسم در برش تاریخی
از سوسیالیسم اردوگاهی، تا سوسیالیسم دموکراتیک!
نظام سوسیالیستی آتی در کشور ما، کشوری با رشد نا هم گون منطقه ای و وجود طبقات و گرایش های طبقاتی چندگانه، در درجه ی نخست و مقدم بر هر چیز، با احترام به حق رای همه گانی، باید مبتنی بر پلورالیسم سیاسی بوده و آزادی احزاب، انجمن ها، رسانه ها و اجتماع رسمیت داشته، حقوق شهروندی به تمام و کمال و دخالت گری شهروندان در همه ی عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری تامین شود. ادامه
    فرامرز دادور : ایده هائی در موردِ سوسیالیسم و کنترل کارگری
در این نوشته سعی میگردد به زمینه های ممکن برایِ ایجادِ کنترلِ دمکراتیک و اجتماعیِ کارگری و مردمی در عرصهِ فعالیتهایِ اقتصادی و اجتماعی، در راستایِ سوسیالیسم دامن زده شود. در این رابطه سوال اساسی این است که آیا چگونه میتوان محیط کار را آنگونه سازماندهی نمود که تمامیِ کارکنان در تصمیم گیریها و نتایجِ مرتبط با پروسهِ تولید، توزیع و مصرف مشارکتِ تعیین کننده داشته باشند. ادامه
    دموکراسی، پیشبُرد مداوم آزادی و برابری است: گفت‌ وگوی «پروبلماتیکا» با جمیل هلال
جنبش‌ های توده ‌ای اخیر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، با وجود شکست‌ ها و ناکامی ‌هایشان، دورنماها و امکان ‌های یک تغییر ترقی‌ خواهانه یا یک سازمان‌ دهیِ توده‌ای ترقی‌ خواهانه در منطقه را نشان دادند. تحقق این امکان‌ ها نیازمند تمرکز بر کسب دانشی جامع و انتقادی از سازوکارها و روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگیِ منطقه است. برای نزدیک ‌شدن به این هدف اولیه، «پروبلماتیکا» مجموعه‌ ای از گفت‌ وگوها را با روشنفکران، فعالان و خاورمیانه‌ پژوهان ترقی‌ خواه یا چپ‌ گرا را آغاز کرده است. ادامه
    فرامرز دادور: چشم اندازِ جمهوری و دمکراسی اجتماعی در ایران
در این سطور نظر بر این است که نیل به یک جامعهِ انسانی عمدتا بر اساسِ برقراریِ دو وجه جدا ناپذیرِ آزادی هایِ دمکراتیک و عدالت اقتصادی انجام میگیرد و تلاش برای ایجادِ دمکراسی سیاسی و دمکراسی اقتصادی، در واقع دو وظیفهِ اصلی در مقابلِ جنبش های مردمی و بویژه فعالانِ سوسیالیست میباشد. ادامه
    آلن بادیو:راه شاهانه ای به رهایی نیست
در باره عشق و سیاست، خیزش شبانه و آینده اروپا - ترجمه ی رحمان بوذری
خیزش شبانه پاریس همچنان همدلی ها و نقدهای روشنفکران فرانسوی را برمی انگیزد. در خلال این بحث ها می توان به اهمیت و گستره این جنبش و نیز ضعف ها و کاستی های آن پی برد. به رغم گذشت بیش از یک ماه، خیزش شبانه پاریس و دیگر شهر های اروپا در تلاش است تعین تازه ای به خود دهد فراتر از صرف اشغال میادین. آنچه در ادامه می آید مصاحبه آلن بدیو ادامه
    تقی روزبه : بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی سوار بر جنبش های اجتماعی!
جنبش ها و فعالین و جریان های چپ اگر در مسیرپیشروی خود مسلح به آگاهی از آن چه که نباید انجام داد و تکرارکرد باشند، آگاهی منفی که از دل منفی بودن نتایج تجربیات صورت گرفته برآمده است، یعنی اگر مسلح به دیالتیک منفی باشند، در واقع گامی بزرگ برای پیشروی به سوی رهائی برداشته اند. ادامه
يحيي رحيمي     سوسیالیسم چیست ؟
در سدههای نوزدهم و بیستم و هنوز هم در آستانه هزاره سوم شاهد جنبشها و انقلابهایی بزرگ برای تحقق سوسیالیسم و کمونیسم با مواضع و عملکردهای گوناگون بوده ایم. انقلابهای 1848 اروپا، کمون پاریس، انقلابهای روسیه، آلمان و ایتالیا در سالهای 1905، 1917 تا 1920، انقلابهای چین، ویتنام، کوبا، نیکاراگوئه و جنبشهای انقلابی چپ در دیگر کشورهای آمریکای لاتین و آسیا، همه با اهداف و عناصر سوسیالیستی در بستری دمکراتیک برای رسیدن به استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی جریان یافته و .. ادامه
قدرت سیاسی و جنبش های ضد سرمایه داری
    محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
6. سرمایه¬‌ داری خالص و قانون ارزش
بر این باور هستیم که به منظور پیشگیری از هر نوع اشتباه بهتر است بین این دو مفهوم تمایز قائل شد. واژه ی سرمایه‌ داری دولتی تنها برای مشخص کردن مرحله‌ یی است که دولت سرمایه ‌داری مخزن وسائل تولید می‌ شود، در حالی که اقتصاد جنگی سرمایه‌ داری “سرمایه ‌داری انحصاری دولتی” خوانده می‌ شود. ادامه
    امپریالیسمِ نولیبرال، تازه‌ترین مرحله‌ی سرمایه‌داری / سعید رهنما - به مناسبت یک صد سالگی نظًری یِ امپریالیسم لنین
لنین، همان‌طور که خود اشاره دارد، در نگارش این اثر از نظرات ج. ا. هابسون و رودُلف هیلفردینگ بهره برده. در واقع بنیان تز لنین و تمامیِ مفاهیم اصلی آن از جمله سرمایه‌ی انحصاری، کارتل‌ها، صدور سرمایه، سرمایه‌ی مالیه، مصرفِ ناکافی، توسعه‌طلبیِ، دولتِ رانت‌خوار، خود ـ حمایتی، رقابت بین قدرت‌ها، و به‌زیر سلطه کشیدن کشورهای ضعیف‌تر، به‌تمامی بر پایه‌ی ایده‌های این دو نفر و در چند زمینه بر ایده‌‌های بوخارین استوار است ــ البته با نتیجه‌گیری‌های متفاوت لنین که به آن اشاره خواهد شد. حتی عنوان جزوه‌ی لنین از عنوانِ فرعیِ کتاب سرمایه‌ی مالیه هیلفردینگ («بررسیِ تازه‌ترین فازتوسعه‌ی سرمایه‌داری») الهام گرفته است.

ادامه

یونس پارسابناب     آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم
در تاریخ مدرن جهان بویژه در 230 سال گذشته انقلابات و دگردیسی های متعددی در اکناف جهان بوقوع پیوسته اند که هر یکی بنوعی در زندگی جوامع بشری تاثیرگذار بوده اند ادامه
    اصغرایزدی - تقی روزبه: بحثی پیرامون بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت!
"بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت، یعنی به حلقه مفقوده ای که در نگاه کلاسیک ها موجود بود و چه بسا به تقدیس آن هم چون ابزاری انقلابی و نجات بخش که پرولتاریا باید آن را تصرف و تصاحب کرده و بکارگرفت دخیل بسته بودند". بنظر می رسد نتوان همه کلاسیگ ها را در این نگاه سهیم دانست، از جمله مارکس که با توجه به تجربه کمون پاریس، به یک تجدید نظر اساسی نسبت به مبارزه طبقاتی پرولتاریا و دولت پرداخت؟. ادامه
    محمد قراگوزلو : از اصلاحات سیاسی تا انقلاب کلنگی !
و پاسخی هم به آقای اکبر گنجی
به موازات رادیکالیزه شدن مطالبات اجتماعی مردم ایران جنبش اصلاحات سیاسی برهه به برهه بیش از گذشته به راست می چرخد. این جماعت که دی روز عبای "عالیجناب سرخپوش" تن رفسنجانی کرده بودند در سال 84 تمام قد زیر همان عبا رفتند. این جریان که موسوی را محافظه کار و دولت گرا می دانستند در سال 88 به زائده ی گرایش موسوی تبدیل شدند. ادامه
    مانیفست حزب کمونیست ( کارل مارکس و فریدریک انگلس ) ترجمه شهاب برهان
سال ها پیش در مراجعاتی موردی به تنها ترجمه ای فارسی از که آن زمان در دسترس داشتم » مانیفست حزب کمونیست « ) برهان رضائی انتشارات فانوس نیویورک 0111 ( گاه به - - عباراتی نا مفهوم و عجیب و جملاتی ثقیل یا بی معنی برمی خوردم و یقین داشتم که در اصل نباید چنین بوده باشند. ادامه
    ديالکتيک تعيّن مکاني سرمايه / پیتر هیودیس / ترجمهمهدی صابری/
بازبینی كتاب انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ
معروفیت رزا لوکزامبورگ از آن روست كه نخستین مارکسیست پسازمارکس بود که استدلال کرد انباشت سرمایه نه تنها به پویش زمانی درونی جوامع سرمایهداری خاص، بلکه بیش از هر چیز به نفوذ مکانی سرمایهداری و نابودی جهان غیرسرمایهداری وابسته است. ادامه
یاد یاران
    کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
رفیق پرویز عزیز ما خاموشی گرفت
رفیق پرویز برادران در روز ۱۲ آبان قلب بزرگش از حرکت باز ایستاد. و ما با بهت و نا باوری مجبوریم بپذیریم که چهره مهربان و زلال وهماره خندان او را دیگر در برابرخود نخواهیم داشت.
با رفتن پرویز سازمان ما رفیقی همراه ، صدیق و فداکار را از دست داد. پرویز رفیقی متواضع و فروتن، ساده و بی ادعا و کمونیستی صادق و ایستاده بر سر پیمان بود.
ما خاموشی نا بهنگام پرویز عزیز را به همسر و فرزندانش ، رفیق گرامیمان نسرین و دیگر اعضای خانواده و همه راه کارگریها تسلیت می گوییم و در اندوه آنان شریک میباشیم . ادامه
    یار مهربان و عزیزمان پرویز برادران از میان ما رفت !
با کمال تاسف مطلع شدیم که رفیق عزیزمان پرویز برادران روز چهارشنبه 12 آبان در اثر حمله قلبی در شهر هانوفر آلمان درگذشت. او رفت اما برای همه اشنایان و رفقایش که هیچگاه چهره مهربان و روحیه صمیمی و یاری دهنده او را فراموش نمیکنند باری از اندوه و دل تنگی برجای گذاشت.
ما در گذشت نابهنگام پرویز برادران را که یار مهربان همه کسانی بود که او را میشناختند به همسر وفرزندان، خواهران و برادر ، فامیل و آشنایان ،همه راه کارگریها ، رفقا ودوستان دیگر که با او اشنا بودند، تسلیت می ِگوِییم و یاد او را گرامی میداریم. ادامه
    علی به روایت شعری محمد : فرج سرکوهی - محمد فارسی
دو شعری که در پی می آید روایت محمد فارسی است در باره علی رضا شکوهی که در ۱۱ دی ماه ۶۲ اعدام شد. من (فرج سرکوهی)، علی و محمد را با هم شناختم در آن سال های پر تب و تاب جست و جوی شورشی راه و تدارک پرشور پیوند زدن نظر و عمل برای تغییر جهان در دهه چهل. دانشجو و همخانه بودند. سابقه دوستی آنان به نوجوانی برمی گشت ... ادامه
    پیام همدردی سازمان راه کارگر
پروین صدیقی از میان ما رفت !
با اندوه فراوان متاسفیم که به خانواده بزرگ جنبش چپ و زندانیان سیاسی سابق و خانواده عزیز جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم اعلام کنیم که رفیق پروین صدیقی سرانجام بعد از دو سال نبرد جانکاه با بیماری سرطان در سن ۵۷ سالگی جان شیفته اش را از دست داد. ادامه
    سیمای شکنجه نویسنده: بهروز سورن
این نوشته تلاشی است برای همیاری و همبستگی با انبوه انسانهائی که در متن حادثه و وقایع خونبار تاریخ حاکمیت مذهبی به ثبت خاطرات و یادهای خویش و بازبینی فجایع واقع شده در کشور اقدام کرده اند.
شاید ثبت دوباره این وقایع و آن چه بر این نسل رفت, بتواند برای نسل بعدی و جوانان, نسلی که پرشور, پویا و انقلابی سینه به سینه استبداد می ساید, ادامه
    دل‌ نوشته‌ای در وصف فیروز الوندی
در تمام این سالها ، هر بار که به بهشت زهرا میروم - که ایمان دارم تو در یک جایی اش خوابیده ایی - و خستگی ناپذیر به دنبال مزارت میگردم، همیشه این احساس را دارم که شاید در گوشه ایی ، لا به لای سنگ قبرها ، شاید مثلا در قطعه‌ی ۹۹ ، روزی به مزار گمنامی بر بخورم که تو از بیش از سی سال پیش در آن آرام گرفته ایی و هیچکس روی سنگ مزارت ننوشته : فیروز الوندی / فرزند فریدون ؛ که به تراژیک ترین مرگ، این دنیا را برای ما گذاشت و رفت ادامه
    فیروز الوندی و «لاله‌های سرنگونش»
در ارتباط با سازمان راه کارگر دستگیر شده بود. پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ اکثر فعالین سیاسی دانشکده‌ی دندانپزشکی دانشگاه تهران که به خاطر فعالیت سیاسی آزاد پس از پیروزی انقلاب هویت‌شان برای «انجمن اسلامی» و «دفتر تحکیم وحدت» مشخص بود، دستگیر و تعدادی‌شان به جوخه‌‌های اعدام سپرده شده بودند. ادامه
    علی دماوندی . به یاد رفیق شهید رضا طالبي کلخوران
رضا وقتی با شورش توده ای مردمان و تعرض پیشمرگان کرد علیه دولت ظلم و جور صدامی روبرو شد، تنها وظیفه انترناسیونالیستی خود را یاری به این مردمان دید و همدوش پیشمرگان به جنگ با نظام پلیدی برخاست که جز با زبان زور و توپ و تانک و بمب بامردمش سخن نگفته بود. ادامه
    بهروز سورن: نکته ای وارده برنوشته ارزشمند شبی از هزار و یک شب
چگونگی تحویل وسایل شخصی زندانیان سیاسی قتلعام شده در سال شصت و هفت توسط جلادان حکومتی نیز موضوعی امنیتی بود. جمهوری اسلامی از هراس تجمع خانواده های زندانیان سیاسی برای دریافت وسایل زندانیان مقتول تصمیم گرفت که ... ادامه
    شبی ازهزار و یک شب
پای صحبت رخشنده ی حسین پور نشستن عالمی دارد
به خودم گفتم چه خوب که خواهرم هم هست، آدم فقط برای تحمل روزهای بد به همراه نیاز ندارد، گاهی دلش می‌خواهد ساعات خوب زندگیش را هم با کسی تقسیم کند و این حتمأ یکی از آن ساعات خوب بود. ..... ادامه
    جعفر یعقوبی
به
علیرضا تشید
دوُرش جمع شدیم تا درموردِ خودش و تجربۀ زندان‌اش برایمان صحبت کند. او این‌چنین صحبت آغاز نمود: "من علی‌رضا تشیُّد از اعضای گروهِ راهِ کارگر هستم. شهریورماهِ سالِ ٦١ دستگیر شدم، و بیش از سه سال است که زیرِ بازجویی و در انفرادی‌های بندِ ٢٠٩ و آسایش‌گاه بوده‌ام. .... ادامه
    محبوبه مجتهد : محل تولد: زندان اوین
فعالیت سیاسى محبوبه مجتهد از دوران دبیرستان در سال ۵۶ آغاز شد. او پس از انقلاب به سازمان راه کارگر پیوست. در سال ۶۴ در حالی که باردار بود به همراه منصور نجاتى، همسرش بازداشت شد. منصور نجاتى در زندان اعدام شد و محبوبه مجتهد فرزندش را در زندان به دنیا آورد. ادامه
    اسد سیف: جنازه‌ی سرگردان یک کافر
جواد را من به عنوان یکی از فعالان «سازمان راه کارگر» در اراک می‌شناختم. دانشجو بود. به همراه دخترعمو و پسرعمویش از چهره‌های فعال شهر اراک در فعالیت‌های سیاسی بودند. آنان هم‌چنین از نخستین کسانی در اراک بودند که در رابطه با فعالیت‌های سیاسی بازداشت شدند. ادامه
    محبوبه پرچم کاشانی یکی از سمبل های درخشان مقاومت زنان کمونیست در زندانهای رژیم اسلامی ایران بود
یاد عزیز رفیق محبوبه پرچم کاشانی ، کمونیست ، قهرمان ژیمناستیک و داور بین المللی ، هماره گرامی خواهند ماند . او در اصفهان به دنیا آمد لیسانس تربیت بدنی گرفت و دبیر ورزش محبوب دبیرستانهای اصفهان بود . ادامه
    هاشم آزادی : شام آخر (10 شهریور) 1
با آغاز نوشتن ، وقایع ونامهای زندانیان جلو چشمم نمایان می شوند و در پی آن رفقا، در کنارم می نشینند و سرهایشان درون نوشته هایم فرو می کنند .سپس،رفیق همیشگی ما ، مرگ ، بلا تکلیف به نظاره می نشیند . نوشتن آسان نیست ، درواقع من نمی نویسم ، بلکه وقایع را یک بار دیگر تکرار می کنم ، به احترام رفقا ، و برای نسل های آینده که به آنها ایمان دارم . ادامه
بهروز سورن     منتظری, چهره ای دوگانه در سیاست
در سالهای 60 و 61 و 62 ارقام اعدام شدگان در اصفهان بسیار بالا بود و رژیم با قاطعیت فقاهتی و وحشیانه توسط قاضی جلاد مظاهری و سایرین, به اعدام های فله ای میپرداخت و این پیروزی های ! امام زمانی را با افتخار کامل به امدادهای غیبی منسوب میکرد و در نشریات حکومتی منتشر میکرد ادامه
حسن حسام     یلدای مادرانِ سیه پوش
صدایت
از حنجرۀ خونین می گذرد
و بر لبان خشک و ماسیده
یخ می بندد
هنوزهجرانی می خوانی
با نگاهی مات گمشده در هیچ جا ادامه
    حسن حسام : با سعید در راه
چهره‌اش رودرروی من قرار دارد، با همان چشمان شفاف و تیز و بُز، به مهربانی نگاهم می کند و بی آن‌که چشم ا ز من بکند، تندتند پلک‌هایش به‌هم می کوبد و می زند به خند ه، سر و شانه را اندکی عقب می کشد و قاه‌قاه می خندد. ادامه
    بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها! بخش سوم
در نظر اول این روایت شبیه داستان سازی و قهرمان پروری هاست. یادآور شخصیت های کتابهای رمان حماسی است. اما حقیقت است و علی مهدیزاده چنین بود. گویا شخصیت او را از درون کتابهای رمان ماکسیم گورکی استخراج کرده باشی و یااز خرمگس اقتباس کرده باشی. ادامه
    بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها! بخش دوم
ماندن یا رفتن؟ مسئله این بود.
انقلاب مرد و زنده باد انقلاب. این گفته به نهایت صحیح بود و اگر چه بخش اعظم تشکل های انقلابی منهای حزب توده و سازمان اکثریت به این گفته اعتقاد داشتند اما هیچ یک آمادگی و توان تغییر سازماندهی متناسب با شرایط مخفی فوق العاده وقت را نداشتند. ادامه
    بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها !
بخش اول: این نوشته با شتاب و بمناسبت سی و هفت ساله شدن سازمان راه کارگر نوشته شده است. چنانچه کم و کاستی موجود باشد از همینروست. این مناسبت و نزدیک شدن به سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت محرک نوشتن این مکتوب شد. یاد این عزیزان همواره با عزیزانشان و همروان آنها است و خاطره جاودانشان همچنان میماند. ادامه
    علی دماوندی : شهلایی که طلعت رهنمای ما شد
روز شنبه 30 خرداد ماه 60، پاسداران مزدور جمهوری اسلامی، رفیق شهلا را از خیابان ها ربودند و سحرگاه یک شنبه او را به همراه چندین کمونیست دلیر دیگر در حالی که سرود می خواندند، به جوخه های اعدام سپردند. بدین سان پیکر این زن پیکارجو، این کمونیست جوان و انقلابی پرشور در خون نشست ادامه
    هاشم آزادی : یوسف به من گفت
این نوشته بخشی از خاطرات من در زندان حکومت اسلامی است . هدفم از نگارش آن روشن کردن بخشی از ناشناخته های زندان برای رفقا و نسلهای آینده میباشد٫ اگرچه بازگو کردن آن برای من آسان نیست. ادامه
    هاشم آزادی : دلاوران
تلاش من در این نوشته مرتب کردن خانه مغزم است۰ مرتب کردن خاطراتیست که گاه وبی گاه مثل بادی آرام ازپنجرها می آیند پرده را به نرمی می لرزانند وهنگام خارج شدن ازدر، آن را محکم روی سرم می کوبند ادامه
    هاشم آزادی : شام آخر است - 2
عفو۲۲ بهمن ۱۳۶۷
خوانندگان عزیز، هدف من از نگارش این بخش از خاطراتم در زندانهای حکومت اسلامی فقط یک گزارش ساده نیست، بلکه آشکار نمودن زوایای تاریکی ازبیرحمی افسار گسیخته ای ا ست که حکومت اسلامی به زندانیان سیاسی دهه شصت روا داشته است ادامه
    اکبر معصوم بیگی : برگی از دفتر ایام (سی) یادِ چنگیز احمدی
ساعت دو از بازجویی برگشته بودم که زیر هشت نگهبان سالن چهار ازم پرسید: "کدام اتاق ؟". گفتم: "اتاق 61". گفت: "مطمئنی؟" گفتم: "خب آره، تا سه-چهار ساعت پیش که توی این اتاق بودم، مگر ...". گفت: "خب برویم". اتاق 61 نزدیک درِ اصلی سالن بود. ادامه
    بهروز سورن: یاد مادر مهین یزدی و فرزندانش حسن صدیقی ( مسعود ) و محمد صدیقی گرامی باد!
برای زندانیان سیاسی مطلع شدن از اعدام و تیرباران اعضای خانواده, نزدیکان و دوستان و هم رزمان خود از جمله دردآورترین لحظات است. مسعود نیز در غم از دست دادن برادر بزرگ خود و همرزمانش از جمله مقصود فتحی, تقی امانی و سایر رفقایش اندوهی گران داشت ادامه
اطلاعیه تلویزیون برابری
برنامه های تلویزیون برابری روی شبکه۲۴ ساعته تلویزیون "دیدگاه" از ماهواره هات برد پخش می شود که علاوه بر ایران و خاورمیانه ، اروپا را نیز پوشش میدهد.
مشخصات ماهواره :
ویدئو کلیپ های دیدنی
از میان مطالب رسیده
مقالات     تمامی مقالات >>
 • اعلامیه سازمان راه کارگر بمناسبت ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر

 • تقی روزبه : بحران های جهانی و رویکردجدیدهاوکینگ!

 • مجید پهلوان : امپراطوری اسلامی (شیعه) یا پیوستن به دهکده جهانی و اربابش

 • تقی روزبه:نگاهی به دو رویداد:
  روزدانشجو و چالش های جنبش دانشجوئی!
  فیدل کاسترو و نفرت پراکنی سرسپردگان سرمایه نسبت به چپ

 • تقی روزبه .

 • درباره‌ی روش و ساختار سرمایه‌ی مارکس/ حسن آزاد

 • اژدر امیری : سیب ترش فریدونی !

 • ناصر اصغری : جنبش کارگری باید از ضعفها عبور کند

 • بهمن یوسفی : روز دانشجو روز همبستگی با تمام جنبشهای اجتماعی

 • اعتراضات اجتماعی و دانشجویی بعد از انتخابات امریکا
  از مجموعه تحقیقات بین المللی کانون مدافعان حقوق کارگر

 • سعید سهرابی : نقش و اهمیت همکاری پیشرونده در بحران جنبش کمونیستی
  نگاهی به شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

 • بحران پناهندگی :
  عروج راست افراطی و ناسیونالیسم شبه فاشیست ــ۲

 • بحران پناهندگی : ۱
  ـ زمینه ها و بازیگران

 • محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
  6. سرمایه¬‌ داری خالص و قانون ارزش

 • ترکیه و مسیر نسل‌کشی/ ژن باجالان / ترجمه‌ی مهرداد امامی

 • فیدل کاسترو کسی که تا آخرین نفس به عدالت اجتماعی وفادار ماند/ محمد رضا شالگونی

 • ناصر اصغری : ترامپیسم حاصل چه شرایطی است؟

 • حاصل مبارزات دانشجویی: اعتلای مبارزات طبقاتی کارگران کره جنوبی
  از مجموعه تحقیقات بین المللی کانون مدافعان حقوق کارگر

 • اکبر یگانه : وطن ی از روی تصادف

 • در ستایش و نکوهش فیدل/ مایک گونزالز

 • بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا

 • تقی روزبه : فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم!
  و نگاهی به برخوردبی بی سی با آن

 • آرش کمانگر : خاطراتی از سفر من به کوبا در سال 2013

 • برنده‌ها و بازنده‌های کالایی‌سازی آموزش عالی در ایران چه کسانی‌اند؟/ محمد مالجو

 • غروب فيدل نوشتهء عبدی کلانتری

 • من، من هستم. نه مرد، نه زن....
  بازگردان از نشریه اما 324 لاله حسین پور

 • مهدی ضمیری : در گذشت رهبر انقلاب کوبا فیدل کاسترو

 • فیدل کاسترو و انقلاب کوبا/ سعید رهنما‎

 • خیزش امـید / پرویز صداقت

 • اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر بمناسبت ٢۵ نوامبر: روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
  خشونت علیه زنان در ایران فاجعه بارتر می شود، به خود آئیم !

 • سیاست‌های دولت دیکتاتور ترکیه علیه صالح مسلم، رژاوا، و رهبران حزب کارگران کردستان‌‌(پ.ک.ک) و حزب اتحاد دموکراتیک محکوم است!

 • علی دماوندی : تصویر ما از دهه خونین وضرروت وچرایی جنبش دادخواهی و حقیقت طلبی!

 • ریموند لوتا: دانالد ترامپ "مشاغل آمریکا" را بازنخواهد گرداند... بلکه تحت عنوان مشاغل آمریکایی دهشت جدیدی را به ارمغان می‌آورد

 • جواد قاسم آبادی:آیا سناریوی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در فرانسه تکرار خواهد شد؟

 • مجید پهلوان : نابهنگامی اقتدارگرایی - بیهودگی اصلاح فاشیسم

 • سیامک بهاری : سلب حق حضانت کودکان کار و خیابان از خانواده

 • انتخاب ترامپ: چرخش خطرناک سرمایه‌داری به سوی نژادپرستی و زن‌ستیزی پیتر هیودیس / ترجمه‌ی سارا یوسف‌پور

 • پوپولیسم راست و نارضایتی‌های فروخورده جودیت باتلر/ ترجمه‌ی مهسا اسدالله ‌نژاد

 • امریکا و جهان بعد از ترامپ / امانوئل والرشتاین

 • ​درآمدها و سرچشمه هایشان

 • حسن جداری: بازهم در باره " فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس"!
  پاسخی به نوشته یونس شاملی در این زمینه

 • مهرنوش شفيعی : گزارش به سوزان

 • محمد قراگوزلو: سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
  5. تروتسکی و دولت منحط بوروکراتیک و مبحث فاشیسم اقتصادی

 • امید بهرنگ : آن روی سکه انتخاب ترامپ !

 • گزارش از نشست چهارم شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
  بیانیه سیاسی شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

 • سیاوش دانشور: در باره سفر دیوید هاروی به ایران

 • بهزاد مالکی : اصلاحیۀ قانون کار زنجیری مضاعف بر گردن کارگران

 • علی دماوندی:18 سال ازقتلهای زنجیره ای روشنفکران وفعالان سیاسی ومدنی گذشت. همچنان حقیقت در تاریکخانه اشباح زندانی است!

 • حسن جداری: یاری جستن از"روح" کوروش!
  جهت توجیه برتری طلبی قومی و نژادی

 • مجید پهلوان : عدم ثبات در حوزه اشتغال و آسیب های آن

 • بهمن یوسفی : آیا این یعنی پایان کاپیتالیسم ؟

 • نامه یکی از کارگران "تعدیل" شده یا اخراجی
  تعدیل نیرو و ماجراهای پس از آن
  گرفتن بیمه بیکاری

 • عباس هاشمی: صفحاتی از "بيراهه هاىِ راه"

 • بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
  ترکیه به کجا می رود ؟!

 • علیرضا ثقفی : جنگ طلبان همچنان خواهان جنگند

 • خیزش ارگان کارگران انقلابی متحد ایران - شمارۀ ٥۱ – آبان ۱۳۹٥

 • اسلاوی ژیژک و انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا

 • مهدی ضمیری : انتخابات آمریکا و پایان دوران کلینتون و بوش

 • کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
  رفیق پرویز عزیز ما خاموشی گرفت

 • کشتار دهه شصت در کردستان
  گزارشی آماری در رابطە با کشتار مردم کردستان در دهه شصت
  قسمت اول و دوم

 • تقی روزبه : نگاهی به بحران انتخاباتی آمریکا از منظری دیگر و سه مطالبه اصلی بدیل!

 • یار مهربان و عزیزمان پرویز برادران از میان ما رفت !

 • علی به روایت شعری محمد : فرج سرکوهی - محمد فارسی

 • امید بهرنگ : نقد فیلم «خاک - شکوفه - آتش» مستندی تاریخی از شبنم طلوعی در مورد طاهره قرةالعین – ۲۰۱۶
  «وه ئاگر خوه لٚه کو که فیٚده و»- ضربالمثل کردی (۱)
  آتش یا خاکستر؟

 • گزارش از نشست چهارم شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
  بیانیه سیاسی شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
  اعلامیه سازمان راه کارگر بمناسبت ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر     
  Facebook
  با گذشت بیش از ۶۶ سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، وضیعت حقوق بشر بیش از بیش به وخامت گراییده است و در همه جای دنیا این اعلامیه آشکار و پنهان نقض می شود. این روز اما شاید بهانه ای باشد تا که نه وضعیت حقوق بشر، بلکه اساسا وضیعت خود بشر را فریاد بزنیم که به نامش بر جهان چه رفته است. علاوه بر اینکه هنوز در بسیاری از نقاط جهان زنان به خاطر جنسیت شان سوزانده شده و به قتل میرسند. ، کودکان فروخته میشوند و زندگی آنها با ورود اجباری به تجارت سکس تباه میگردد. ، وضیعت کارگران زیرفشار سرمایه داری هر روز به وخامت می گراید. و جنگ دنیا را به نابودی می برد.

  تقی روزبه : بحران های جهانی و رویکردجدیدهاوکینگ!     
  Facebook
  بالاخره واقعه برگزیت و عروچ ترامپ هاوکینک را قانع ساخت که مقداری بقول خودش از خوش بینی زیاده از حدش نسبت به انسان (و توانائی او در مقابله موفقیت آمیز با بحران ها) بکاهد. در گذشته او ایجاد سکونتگاه در کرات دیگر را مفری برای نجات نوع بشر و آلترناتیوی برای کره زمین می دید. و بهمین دلیل برشتاب و جستجو در فضا برای یافتن سکونتگاه ها پای می فشرد.

  تقی روزبه:نگاهی به دو رویداد:
  روزدانشجو و چالش های جنبش دانشجوئی!
  فیدل کاسترو و نفرت پراکنی سرسپردگان سرمایه نسبت به چپ
      
  Facebook
  امروز 16 آذر روزدانشجو است و طبق معمول مثل سالهای اخیر سخنران دانشگاه تهران هم حسن روحانی بود.
  مشکلات وچالش هائی که دانشجویان وجنش دانشجوئی با آن دست بگریبانند جدا از مشکلات کل کشورنیست:......

  اولا یک نگاه بی طرفانه و بدور از غرض نشان می دهد که نسبت به تجربه کوبا و فیدل کاسترو در میان صفوف چپ گرایش ها و نقدهای مختلف از حمایت کامل تا انتقادکامل وجود دارد.


  تقی روزبه .     
  Facebook

  درباره‌ی روش و ساختار سرمایه‌ی مارکس/ حسن آزاد     
  Facebook
  ی‌اغراقْ داشتن تصوری روشن از منطق حاکم بر ساختار کتاب سرمایه، نحوه‌ی فصل‌بندی و چگونگی ارائه‌ی مفاهیم و مقوله‌های اقتصادی‌ها در مجلدهای سه‌گانه‌ی آن، بدون مطالعه‌ی دقیق جُستاری کوتاه از مارکس با نام «روش اقتصاد سیاسی» در مقدمه‌ی گروندریسه (که باید آن را پیش‌درآمد سرمایه انگاشت) ناممکن است؛ جایی که او برای اولین بار مبانی روش‌شناختی پروژه‌ی نقد اقتصاد سیاسی خود را را به نحوی موجز و درخشان شرح می‌دهد.


  محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
  6. سرمایه¬‌ داری خالص و قانون ارزش
      
  Facebook
  بر این باور هستیم که به منظور پیشگیری از هر نوع اشتباه بهتر است بین این دو مفهوم تمایز قائل شد. واژه ی سرمایه‌ داری دولتی تنها برای مشخص کردن مرحله‌ یی است که دولت سرمایه ‌داری مخزن وسائل تولید می‌ شود، در حالی که اقتصاد جنگی سرمایه‌ داری “سرمایه ‌داری انحصاری دولتی” خوانده می‌ شود.

  ترکیه و مسیر نسل‌کشی/ ژن باجالان / ترجمه‌ی مهرداد امامی     
  Facebook
  اوضاع در دوره‌ی حزب عدالت و توسعه تغییر کرد. بازشناسی رسمی نصفه و نیمه‌‌ی کُردها به‌عنوان اجتماعی متمایز در طول دهه‌ی گذشته از قضای روزگار شرایطی را ایجاد کرد که در آن نسل‌‌کشی علیه کُردهای کنونی ترکیه، اگر لزوماً محتمل نباشد، امکان‌‌پذیر است.


  بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا     
  Facebook
  ما مرگ این رهبر انقلاب جسورانه کوبا را به همه انسانهای آزاده و عدالت طلب بویژه مردم کوبا تسلیت میگوئیم. باشد که مرگ این رهبر سیاسی برجسته قرن بیستم و نقد این مدل از سوسیالیسم، درسی باشد برای همه ما کمونیستها که هیچگاه برای بنای عدالت اجتماعی و برابری ، آزادی و دمکراسی را قربانی نکنیم!

  تقی روزبه : فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم!
  و نگاهی به برخوردبی بی سی با آن
      
  Facebook
  کاسترو تجسم درک مسلط از سوسیالیسم در یک دوره تاریخی- قرن بیستم- بود. او از قضا از صادق ترین و پرشورترین و با وفاترین به آرمان های خود بود، و بهمین دلیل هم برای بسیاری الهام بخش بود و درحوزه عدالت هم دست آوردهائی داشت.

  آرش کمانگر : خاطراتی از سفر من به کوبا در سال 2013     
  Facebook
  در کوبا شما بی خانمان ، گدا، گرسنه، بیسواد، بی بهداشت و بیکار نمی بینید و علیرغم همه کمبودها مردمان را شاد و مهربان می بینید و صدای موسیقی زیبای کوبایی را در هر جا می شنوید که البته با شنگولی ناشی از نوشیدن عرق رام – نیشکر- نیز همراه است . رقص سالسا هم که در هر گوشه و کناری چشم ها را می نوازد .

  غروب فيدل نوشتهء عبدی کلانتری     
  Facebook
  باور به انقلاب اجتماعي نيازمند رمانتيسيسم خاصي است که با خود چهره هاي فرهمند و کاريزماتيکي همچون چه گوارا و فيدل مي آفريند. پس از پايان جنگ سرد و پس از آن در آستانهء قرن بيست و يکم و عصر «جهاني شدن» سرمايه، گويي عصر آن نوع انقلابي گري چپ و رهبران باقي مانده از آن دوران نيز به پايان رسيده و آنها که هنوز زنده اند گويي بازمانده هايي ناهمزمان و نامعاصراند.


  من، من هستم. نه مرد، نه زن....
  بازگردان از نشریه اما 324 لاله حسین پور
      
  Facebook
  تا جایی که آمار نشان می دهد، از هر 30هزار انسان در آلمان، یک نفر ترانس سکسوئل است. به عبارت دیگر سه هزارم درصد انسان ها در آلمان، یا با جنسیت زن متولد شده، اما خود را مرد احساس می کنند، یا برعکس و یا جنسیت شان از بدو تولد نامعلوم است. هرچند این آمار تنها متوجه افرادی است که احساس خود را اعلام کرده و یا به پزشک مراجعه کرده اند.

  فیدل کاسترو و انقلاب کوبا/ سعید رهنما‎     
  Facebook
  فیدل کاسترو یکی از نام‌آورترینِ انقلابیان و نمادهای انقلاب‌های رهایی‌بخش سده‌ی بیستم درگذشت. میراث متناقض او، به‌همان‌سان انقلاب کوبا، جلوگاه تناقض‌ها، محدودیت‌ها، کاستی‌ها و دستاوردهای مبارزه سترگ فرودستان و رنجبران سیاره‌ی ما برای پی‌افکندن جهانی انسانی‌تر و عادلانه‌تر درقرن گذشته است. در نوشته‌ی پیش رو، سعید رهنما نگاهی دارد به زمانه و زمینه‌های تکوین انقلاب کوبا و سرگذشت آن.


  خیزش امـید / پرویز صداقت     
  Facebook
  متن ویراسته‌ی سخنرانی ارائه‌شده در همایش اقتصاد سیاسی خاورمیانه، دوم آذرماه 1395 پیکره‌ی خاورمیانه به‌تمامی دستخوش بحران‌ است. زیست بحرانیِ انسان و طبیعت در این منطقه اساساً اندیشیدن به فردای آن را تلخ و دشوار ساخته است. چه چشم‌اندازی در انتظار خاورمیانه است؟ چه طرحی باید برای فردا پی‌ریخت؟ گفتار حاضر، طرح موضوعی کلی در چارچوب بحث عام «نقد اقتصاد سیاسی» خاورمیانه است.


  اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر بمناسبت ٢۵ نوامبر: روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
  خشونت علیه زنان در ایران فاجعه بارتر می شود، به خود آئیم !
      
  Facebook
  ٢۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. این مبارزه یکایک ماست برای جامعه ای انسانی ، مبتنی برآزادی و برابری؛ عاری از هر گونه تبعیض برمبنای جنسیت ، گرایش جنسی ، ملیت ، طبقه ، مذهب و عقیده ! مبارزه ای که نباید به یک روز معطوف و محدود شود ، باید جزئی از برنامه و پراتیک روزانه همه مردمان باشد.

  علی دماوندی : تصویر ما از دهه خونین وضرروت وچرایی جنبش دادخواهی و حقیقت طلبی!     
  Facebook
  برای فراتررفتن از این موقعیت وایجاد یک جنبش دادخواهی ، برای استمراراین حرکت و مبارزه برای عدالت وروشن شدن حقیقت ، برای پایداری آن ،برای تبدیل این خواست به یک موضوع گفتگو واقدام عمومی ،میبایست از آیینی کردن این خواست ومناسبتها خودداری کنیم . بجای تبدبل مراسمهای یادمانهای اعدام شده گان این مبارزه شریف وسترگ؛ به مراسم ختم وسوگواری، برروی آرمانهای جانباختگان تاکید کنیم.

  محمد قراگوزلو: سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
  5. تروتسکی و دولت منحط بوروکراتیک و مبحث فاشیسم اقتصادی
      
  Facebook
  عروج جریان شبه فاشیستی، راسیستی و سکسیستی ترامپ موید اوج استیصال سرمایه داری امپریالیستی در متن پاسخ کاپیتالیستی به بحران ساختاری عمیقی است که اشکال جدید سیاسی آن با سقوط منهتن در11 سپتامبر2001 و متعاقب آن حمله به افغانستان و عراق شکل بسته است.

  علی دماوندی:18 سال ازقتلهای زنجیره ای روشنفکران وفعالان سیاسی ومدنی گذشت. همچنان حقیقت در تاریکخانه اشباح زندانی است!     
  Facebook
  18 سال پیش در پاییز 77 ، داریوش وپروانه ، محمد ومحمد جعفر، منوچهر وغفار وپیروز توسط سربازان گمنام امام زمان سربریده شدند. پاییز بود وبرگ ریزان سرد، جسدها یکی پس از دیگری پیدا میشدند. آیت الله ها در صدور فتواهای قتل درمسابقه بودند. آیت الله مصباح یزدی، ایت الله خزعلی، آیت الله جنتی ، آیت الله یزدی، فلاحیان و اژه ای ودری نجف آبادی .....

  نامه یکی از کارگران "تعدیل" شده یا اخراجی
  تعدیل نیرو و ماجراهای پس از آن
  گرفتن بیمه بیکاری
      
  Facebook
  وقتی متوجه شدم که قرارداد من تمدید نشده و جزو نیروهای تعدیل شده هستم، شوکه شدم. هر چند وقتی شاهد اخراج و تعدیل سایر دوستان و همکارانم بودم، می​دانستم که این شتری است که دیر یا زود درخانه من هم می خوابد. عزمم را جزم کردم تا حداقل از بیمه بیکاری بتوانم استفاده کنم. هفت دست کفش وکلاه ساز کردم و یک دوره سه ماه را طی کردم تا توانستم اولین حقوق بیکاری ام را بگیرم.

  عباس هاشمی: صفحاتی از "بيراهه هاىِ راه"     
  Facebook
  چریک‌های فدایی خلق گرچه از طبقات و لایه‌های متفاوت و با فرهنگ‌ها ، اخلاق و آداب خانوادگی مخصوص خود به سازمان پیوسته بودند، اما "فضا"ی صميمى و انقلابی موجود در تیم‌ها جنبه‌های مثبت فرهنگی و اخلاقی را در انواع تیپ‌ها برمی‌انگیخت: یگانگی حرف و عمل، پیش‌قدم بودن برای خطر کردن، خود را سپر دیگری کردن، احترام عمیق به یکدیگر گذاشتن، منافع جمع و دیگر رفقا را بر منافع فردى خویش ترجیح دادن، تواضع و فروتنی در قبال رفقا داشتن، راحتی و سلامت در انتقاد کردن و توان انتقاد شنیدن، انتقاد از خود کردن و شوخ طبعى و خوشرويى، این‌ها عناصری از فرهنگ و اخلاق چریک‌های فدایی خلق بود که در مناسبات فى مابين در تیم‌ها به چشم می‌خورد.

  بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
  ترکیه به کجا می رود ؟!
      
  Facebook
  بحران خاورمیانه عربی، به ویژه در دو کشور همسایه جنوبی :عراق و سوریه و ظهور جریان فوق ارتجاعی داعش در منطقه، شرایطی فراهم آورد تا اردوغان ماهیت ارتجاعی خود و آرزوهای بلندپروازانه خود را برای تغییر قانون اساسی و برقراری یک نظام ریاستی استبدادی از نوع سلاطین عثمانی، یا جمهوری اسلامی ایران بر زبان جاری و قدم به قدم به اجرا در آورد.

  کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
  رفیق پرویز عزیز ما خاموشی گرفت
      
  Facebook
  رفیق پرویز برادران در روز ۱۲ آبان قلب بزرگش از حرکت باز ایستاد. و ما با بهت و نا باوری مجبوریم بپذیریم که چهره مهربان و زلال وهماره خندان او را دیگر در برابرخود نخواهیم داشت.
  با رفتن پرویز سازمان ما رفیقی همراه ، صدیق و فداکار را از دست داد. پرویز رفیقی متواضع و فروتن، ساده و بی ادعا و کمونیستی صادق و ایستاده بر سر پیمان بود.
  ما خاموشی نا بهنگام پرویز عزیز را به همسر و فرزندانش ، رفیق گرامیمان نسرین و دیگر اعضای خانواده و همه راه کارگریها تسلیت می گوییم و در اندوه آنان شریک میباشیم .

  تقی روزبه : نگاهی به بحران انتخاباتی آمریکا از منظری دیگر و سه مطالبه اصلی بدیل!     
  Facebook
  ترامپ، شورشی است وارونه علیه جهانی سازی ناعادلانه و تبعیض آمیزی که با خلع ید از هویت های متنوع زیستی و فرهنگی و جغرافیائی اهالی جهان همراه است و اکنون بحران ناشی از آن به درون خودآمریکا هم کمانه کرده است. سرمایه خود یک مناسبات است و یک تجریدفارغ از تعینات زندگی و آبشخورخویش. تجرید از نیروی کار و بیگانه از آفرینندگانش و مشرف بر آن ها.

  یار مهربان و عزیزمان پرویز برادران از میان ما رفت !     
  Facebook
  با کمال تاسف مطلع شدیم که رفیق عزیزمان پرویز برادران روز چهارشنبه 12 آبان در اثر حمله قلبی در شهر هانوفر آلمان درگذشت. او رفت اما برای همه اشنایان و رفقایش که هیچگاه چهره مهربان و روحیه صمیمی و یاری دهنده او را فراموش نمیکنند باری از اندوه و دل تنگی برجای گذاشت.
  ما در گذشت نابهنگام پرویز برادران را که یار مهربان همه کسانی بود که او را میشناختند به همسر وفرزندان، خواهران و برادر ، فامیل و آشنایان ،همه راه کارگریها ، رفقا ودوستان دیگر که با او اشنا بودند، تسلیت می ِگوِییم و یاد او را گرامی میداریم.

  علی به روایت شعری محمد : فرج سرکوهی - محمد فارسی     
  Facebook
  دو شعری که در پی می آید روایت محمد فارسی است در باره علی رضا شکوهی که در ۱۱ دی ماه ۶۲ اعدام شد. من (فرج سرکوهی)، علی و محمد را با هم شناختم در آن سال های پر تب و تاب جست و جوی شورشی راه و تدارک پرشور پیوند زدن نظر و عمل برای تغییر جهان در دهه چهل. دانشجو و همخانه بودند. سابقه دوستی آنان به نوجوانی برمی گشت ...

  تقی روزبه : بازتابی از انتخابات آمریکا در میان صفوف چپ     
  Facebook
  پیرامون انتخابات آمریکا در صفوف چپ گرایش های مختلفی هست. از حمایت تا تحریم انتخابات و تقویت قطب سوم در برابرآن. نوشته حاضر که شامل یک دیالوگ فیسبوکی هم است نگاهی است با رویکردانتقادی به این گرایش ها.

  بحران پناهندگی : ۱
  ـ زمینه ها و بازیگران
      
  Facebook
  در دهه ی هشتاد و با پایان گرفتن جنگ سرد، جغرافیای سیاسی جهان دگرگونی های ژرفی را شاهد بوده است. گفتمان های جدیدی مطرح و نقش توده ها بمثابه بازیگران اصلی تحولات اجتماعی، مخصوصاً در جوامع تحت سلطه، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده و سلطه امپریالیسم بر کشورهای جهان سوم و کشورهای توسعه یابنده در سپهر سیاسی روشنفکران و مبارزان راه آزادی و دمکراسی مورد نقد و واکاوی گسترده قرار گرفته است.

  تقی روزبه : نگاهی فشرده به مختصات صحنه انتخاباتی آمریکا در روزهای پایانی     
  Facebook
  آیا با شروع شمارش معکوس، موقعیت کاندیداها در صحنه انتخابات آمریکا دارد عوض می شود؟
  بنا به مصداق گهی زین به پشت و گهی پشت به زین، صحنه انتخابات آمریکا لحظه به لحظه در حال تغییراست. این پدیده یعنی حرکت های جهشی و جابجائی ها به بخصوص وقتی جامعه در شرایط بحران و آشفتگی و فی الواقع حرکت در نقطه کورباشد، بهمان اندازه غافلگیرانه و غیرقابل پبیش بینی است. آن ها که با نگاه شرایط روتین به صحنه می نگرند، دچارخطای بزرگی می شوند.

  اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
  محکومیت ها و احضارهای اخیر فعالان کارگری را محکوم می کنیم
      
  Facebook
  دادستانی تهران رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را با وجود اتمام محکومیت باردیگر به زندان فراخوانده است. همچنین در چند هفته اخیر محکومیت یازده ساله ی زندان برای جعفرعظیم زاده و شاپور احسانی راد، دو تن از اعضای هیئت مدیره ی اتحادیه ی آزادکارگران ایران را شاهدیم. موجی از احکام ظالمانه قوه ی قضائیه در مورد فعالان اجتماعی و کارگری و سایر زحمتکشانی که برای احقاق حقوق خود چاره ای جز به خیابان آمدن ندارند براه افتاده است.

  علیرضا ثقفی : شعله​هاي جنگ در خاورميانه هر روز زبانه ي بيشتري مي​كشد     
  Facebook
  اکنون تمام نيرو​هاي حافظ نظام سرمايه داري در خاورميانه متحد شده​اند تا فقط يك گروه را به عنوان تروريست معرفي كرده و تمام بدبختي​ها و جنگ افروزي​ها را به گردن آن بياندازند، خود را صلح طلباني معرفي كنند كه گويا مقصر تمام اين جنگ​ها و آدم كشي​ها همين يك گروه است و مردم فريب خورده يا روشنفكران ِخودفريب نيز تمام بدبختي​هاي جهان و مردم خاورميانه را از همين گروه بدانند و از اين كه بدبختي​ها در حال پايان است، شعف زده شده​اند که با حذف اين تروريست​ها گويا دنيا به كام مي شود.

  تقی روزبه: خبرگزاری ایرنا و روزی به نام کوروش
  تأملی پیرامون یادداشت ایرنا، با عنوان"گذر از تردید به واقعیت" درباره روزکوروش.
      
  Facebook
  همانطورکه سودای بارگشت به عظمت امپراطوری عثمانی روح اردوغان را به تسخیرخود در آورده است (یا شاید بهترباشد بگوئیم که بدلیل ناممکن یا نامحتمل بودنش جن زده کرده است!)، آیا سودای بهره گیری از باستانگرائی و بهره گیری از عظمت گذشته به کالبدجمهوری اسلامی هم رخنه کرده است؟

  مساله دولت کاپیتالیستی / مباحثه میان نیکوس پولانزاس و رالف میلی بند در مورد دولت کاپیتالیستی/ مترجم: پ. طاهری     
  Facebook
  مساله دولت کاپیتالیستی نوشتار پیش رو، برگردان بحث مشهور و ارزشمندی است میان نیکوس پولانزاس و رالف میلی بند در باب نظریه مارکسستی دولت در دهه ی هفتاد قرن گذشته در صفحات نشریه نیو لفت، که تارنمای contretemps ترجمه ی فرانسه آن را در ماه های سپتامبر و اکتبر سال گذشته منتشر نمود. چنان که ویراستار فرانسه یادآور شده است: بدون تردید این پلمیک یکی از سازه های اساسی اندیشه مارکسیستی حول دولت است، عرصه‌ ای که به مدت طولانی مورد غفلت قرار گرفته بود، و امروز هم دوباره به چنین روزی افتاده است.


  اطلاعيه مشترك نيروهای چپ و كمونيست
  اصلاحیه ای برای قانونی کردن بی حقوقی کارگران
      
  Facebook
  هدف اصلاح قانون کار چیست؟ طرح اصلاح قانون کار قرار است به چه نیاز و یا مساله ای پاسخ دهد ؟ آیا این طرح دارد در جهت بهبود وضعیت کارگران تغییر میکند؟ یا درصدد است تا شرایط مناسبی برای سرمایه داران داخلی و خارجی فراهم کند تا نیروی کار ارزان را به طور قانونی تحت انقیاد خود در آورد.

  اطلاعيه مشترك نيروهای چپ و كمونيست در محكوميت احكام بی دادگاههای رژيم عليه كارگران زندانی وزندانیان سیاسی     
  Facebook
  طی یک هفته دستگاه قضائی با شتاب قابل توجهی اقدام به تائید و صدور احکام جدید و سنگینی علیه فعالان جنبش های کارگری و معلمان نموده است. اسماعیل عبدی ،جعفر عظیم زاده ،شاپور احسانی راد ازجمله محکوم شده گان این هفته اند!

  مکتب اونو: کژتابی در فهم مارکس، رونویسی از منطق هگل/ حسن آزاد/ معرفی و نقد مکتب اونو     
  Facebook
  ژان پل سارتر در جایی می‌ گوید مارکسیسم افق عبورناپذیر زمانه‌ ی ما است، نحله‌ هایی که می‌ کوشند از آن فراتر ‍ر‍‍‍وند، به عقب بازمی ‌گردند. اگر از بیان اغراق ‌آمیز و غیرانتقادی سارتر صرف ‌نظر کنیم، گویی سارتر دارد سرنوشت مکتب اونو را روایت می ‌کند. که به جای فراتر رفتن از مارکس به هگل بازمی ‌گردند.


  راه کارگر خبری
  جمعیت حقوق بشر کوردستان
  روز جهانی حقوق بشر زیر سایەی سنگین بی حقوقی
  جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین حکومت‌های ناقض حقوق بشر و بە عنوان پرچم‌دار تبعیض و بی‌عدالتی و بازداشت‌های خودسرانه‌ و حبس و شکنجه و اعدام مخالفان و منتقدانش، هرسال عناوین نخست را در این زمینه‌ به خود اختصاص می‌دهد.
  در راه کارگر خبری بیشتر بخوانید
  مجید پهلوان : امپراطوری اسلامی (شیعه) یا پیوستن به دهکده جهانی و اربابش     
  Facebook
  هنوز درگیری دوجناح اصلی حکومت اســلامی که بنام جمهوری اســلامی ایران معروف است به مرحله رویارویی قطعی نرسیده است. دو جناحی که برسر شیوه ورویکرد به مسئله سلطه با یکدیگر درنزاع واقعی بوده وهستند.

  ناصر اصغری : جنبش کارگری باید از ضعفها عبور کند     
  Facebook
  موقعیت اعتراضات کارگری بدون شک از هر دوره دیگری بهتر و این اعتراضات وسیع تر شده اند. جمهوری اسلامی با چنگ و دندان و با هر شیوه ممکن جلوی متشکل شدن کارگران را گرفته است تا بلکه جلوی هر چه وسعت بیشتری گرفتن این اعتراضات را بگیرد. این رژیم اما هر کاری که بکند، وظیفه ما در جنبش کارگری پس زدن تعرض این دولت ضدکارگری است که باید راههای گوناگون و بهتری را پیدا کنیم که بر ضعفهای جنبش کارگری غلبه کنیم و راه پیشروی را هموار.

  بهمن یوسفی : روز دانشجو روز همبستگی با تمام جنبشهای اجتماعی     
  Facebook
  دانشگاه مرکز آگاهیگری و روشنگری ، رادیکالیسم دگراندیشانه، بروز و وجود انقلابی ترین افکار و اقشار و انسانهای پیشرو بوده و خواهد بود. دانشجویان در روند مبارزه سیاسی و اجتماعی نقش کلیدی و اولی را داشته اند. رد پا و نقش دانشجویان در همه جا دیده می شود.

  اعتراضات اجتماعی و دانشجویی بعد از انتخابات امریکا
  از مجموعه تحقیقات بین المللی کانون مدافعان حقوق کارگر
      
  Facebook
  «ما باید خوش خیالی ساده لوحانه و امید واهی را رها کنیم و با حقیقت تلخ وغم انگیز برابرمان روبرو شویم. مقاومت به معنی آگاهی بر این است که ما هم اکنون در جهانی زندگی می کنیم که شدیداً در اثر گرمایش جوی آسیب دیده است. مقاومت به معنی امتناع از شرکت در نابودی کره ی زمین است. به معنی عدم همکاری با مقامات حکومتی است. مقاومت به معنی مبارزه با هر وسیله ی ممکن با سرمایه داری مصرفی، نظامی گری و امپریالیسم است. مقاومت به معنی تنظیم شیوه ی زندگی خود حتی شامل آنچه می خوریم و مصرف می کنیم و خنثی کردن نیروهایی است که در صدد نابودی ما هستند»

  سعید سهرابی : نقش و اهمیت همکاری پیشرونده در بحران جنبش کمونیستی
  نگاهی به شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
      
  Facebook
  شورای همکاری اگرچه نمی تواند سقفی برای خود هنوز ترسیم کند اما برای آنکه بتواند صف مستقل و متناسب با تغییرات انقلابی را نمایندگی کند ودر این مسیر گام بردارد باید کفی برای خود ترسیم کرده باشد. این زمین باید از مسیر طبقه حاکم و همه جناحهایش جدا ترسیم شود.

  فیدل کاسترو کسی که تا آخرین نفس به عدالت اجتماعی وفادار ماند/ محمد رضا شالگونی     
  Facebook
  با مرگ فیدل کاسترو یکی از شاخص‌ترین چهره‌های پیکارهای طبقاتی یک‌صد سال اخیر جهان ما خاموش شد. او به لحاظ تأثیرگذاری بر جنبش‌های توده‌ای چپ در قرن بیستم، بی‌تردید در ردیف افرادی بود مانند لنین، مائوتسه دون‌، هوشی مین و (رفیق و هم‌رزم خودش) چه گوارا. بنابراین کارنامه سیاسی او، خواه‌ناخواه، نموداری است از ترازنامه سوسیالیسم قرن بیستم، به‌ویژه در کوبا.


  ناصر اصغری : ترامپیسم حاصل چه شرایطی است؟     
  Facebook
  منطق و استدلال نوشته حاضر را مدتی قبل از انتخاب دانلد ترامپ در نظر داشتم. اما اگر این نوشته را حتی یک روز هم قبل از آن انتخابات می‌نوشتم، فرض را بر پیروزی هیلاری کلینتون می گذاشتم. در هیاهوی مطبوعات حول چه کسی در نظرسنجی ها جلوست، به احتمال زیاد خود کلینتون و ترامپ هم انتظاری برعکس آن چه که واقعا رخ داد را داشتند.

  حاصل مبارزات دانشجویی: اعتلای مبارزات طبقاتی کارگران کره جنوبی
  از مجموعه تحقیقات بین المللی کانون مدافعان حقوق کارگر
      
  Facebook
  کانون مدافعان حقوق کارگر در سلسله نوشتارهای خود در رابطه با جنبش کارگری کشورهای دیگر سعی کرده است تا حد توان به تجربه مبارزات جنبش کارگری امریکای لاتین، افریقا، خاورمیانه و آسیا بپردازد و نشان دهد که بنیان مبارزات در همه کشورهای ​سرمایه​داری یکسان است هر چند برخی از نمودهای این مبارزات متفاوت است و...

  در ستایش و نکوهش فیدل/ مایک گونزالز     
  Facebook
  سوسیالیسمی که کاسترو حامی آن بود، شباهت چندانی به «رهایی طبقه‌ی کارگر به دست خود» نزد مارکس ندارد. سوسیالیسمی که با ساختار فرماندهی، بسیار شبیه همان ارتش چریکی است که فیدل فرمانده‌اش بود. آن‌چه این سوسیالیسم را سرپا نگه می‌داشت، اقتدار غیرقابل‌بحث فیدل و دشمنی بی‌رحمانه‌ی آمریکا بود که نه تنها صدها بار تلاش کرد فیدل را به قتل برساند، بلکه قصد داشت مردم کوبا را با گرسنگی تا پای مرگ، به تسلیم وادارد.


  برنده‌ها و بازنده‌های کالایی‌سازی آموزش عالی در ایران چه کسانی‌اند؟/ محمد مالجو     
  Facebook
  متن ویراسته‌ی سخنرانی محمد نالجو در دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی به‌تاریخ دوم آذر ماه ۱۳۹۵ «برنده‌ها و بازنده‌های کالایی‌سازی آموزش عالی در ایران چه کسانی‌اند؟ این پرسشی است که می‌کوشم متناسب‌ با وقت محدودی که در این جلسه در اختیار دارم پاسخی اجمالی برایش تدارک ببینم، پاسخی نه تجربی بلکه عمدتاً تجریدی. بحث‌ام را در پنج قسمت سامان خواهم داد.


  مهدی ضمیری : در گذشت رهبر انقلاب کوبا فیدل کاسترو     
  Facebook
  دیشب ساعت ده و نیم بوقت هاوانا فیدل کاسترو رهبر و رئیس جمهور پیشین کوبا و یکی از چهره های چپ کوبا و آمریکای لاتین در سن نود سالگی با زندگی وداع کرد و بخش اعظم مردم کوبا ، آمریکای لاتین و توده های زحمتکش جهان را در ماتم فروبرد .

  سیاست‌های دولت دیکتاتور ترکیه علیه صالح مسلم، رژاوا، و رهبران حزب کارگران کردستان‌‌(پ.ک.ک) و حزب اتحاد دموکراتیک محکوم است!     
  Facebook
  ما امضاء‌کنندگان زیر، اقدام دولت ترکیه علیه صالح مسلم و رهبران پ.ک.ک و دستگیری رهبران و اعضای پارلمانی حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه و ده ها هزار نفر دیگر در ترکیه را شدیدا محکوم می‌کنیم و

  مجید پهلوان : نابهنگامی اقتدارگرایی - بیهودگی اصلاح فاشیسم     
  Facebook
  در توضیح علل شکســت روند اصلاح طلبی درون حکومت های اقتدارگرا همین بس که اصلاح طلبان نمیتوانند وابستگی ذاتی وحیاتی خودرا با ایدئولوژی حاکم که اندیشــه حکومتی بوده است انکار کنند ودرجهت ســاقط کردن وکنار گذاردن قانونی ، عملی ونظری آن تلاش نمایند.

  سیامک بهاری : سلب حق حضانت کودکان کار و خیابان از خانواده     
  Facebook
  سازمان بهزیستی که بنا به ظاهر متولی ساماندهی کودکان کار است در آخرین شاهکارش اعلام کرده است کودکان کار و خیابان را پس از اینکه "جمع‌آوری" کرد و به والدین آنها سپرد، اگر بار دیگر دستگیر شوند، حق حضانت آنها را از خانواده‌‌ شان سلب خواهد کرد!

  انتخاب ترامپ: چرخش خطرناک سرمایه‌داری به سوی نژادپرستی و زن‌ستیزی پیتر هیودیس / ترجمه‌ی سارا یوسف‌پور     
  Facebook
  پیتر هیودیس، استاد فلسفه و علوم انسانی در کالج اوکتان و نویسنده‌ی کتاب «درک مارکس از بدیل سرمایه‌داری»، در این جستار کوتاه، ما را از تبیین‌های ساده‌انگارانه از پدیده‌ی ترامپ و پی‌آمدهای به‌راستی دامنه‌دار آن برحذر داشته و یادآور می‌شود که ما اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌تواند نشانه‌ای برای یک تغییر عظیم نه تنها در سیاست ایالات متحده، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان باشد.


  پوپولیسم راست و نارضایتی‌های فروخورده جودیت باتلر/ ترجمه‌ی مهسا اسدالله ‌نژاد     
  Facebook
  البته ما هنوز نمی‌دانیم چه بخشی از جمعیت درواقع رأی داده‌اند. اما این پرسش پیشِ روی ماست که چگونه دموکراسی پارلمانی برای ما رئیس‌جمهوری به ارمغان آورده که به شکل افسارگسیخته‌ای ضددموکراتیک است، و این‌که آیا نباید بیش از یک حزب سیاسی مهیای یک جنبش مقاومت باشیم؟ هرچه باشد، امشب در یکی از تجمعات پیروزی ترامپ در نیویورک هواداران‌اش با بی‌شرمی نفرت عمیق خود را فریاد کشیدند: «ما از مسلمانان متنفریم، ما از سیاهان متنفریم، ما می‌خواهیم کشورمان را پس بگیریم».


  امریکا و جهان بعد از ترامپ / امانوئل والرشتاین     
  Facebook
  نتیجه یک ایالات متحده‌ی دست راستی‌تر در یک جهان آشوب‌زده‌تر است که حمایت‌گرایی مضمون اصلی اغلب کشورها است و اکثریت مردم جهان تحت فشار اقتصادی‌اند. آیا کار به آخر رسید؟ به‌هیچ‌وجه، نه در ایالات متحده و نه در نظام جهانی. این مبارزه‌ای مستمر بر سر سمت‌وسوی نظام (یا نظام‌های) جهانی آینده است که مستولی باید باشد و مستولی خواهد بود.


  ​درآمدها و سرچشمه هایشان     
  Facebook
  سرمایه جلد سوم - بخش هفتم
  کارل مارکس ترجمۀ سهراب شباهنگ

  حسن جداری: بازهم در باره " فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس"!
  پاسخی به نوشته یونس شاملی در این زمینه
      
  Facebook
  صاحب نظری به نام آقای یونس شاملی در نوشته ای تحت عنوان" تشکیل فراکسیون مناطق ترک در یک نگاه" که در سایت " ایران گلوبال" درج شده، تصمیم رژِیم ارتجاعی جمهوری اسلامی در ایجاد فراکسیون نمایندگان ترک در مجلس فرمایشی را به مثابه " پاسخ به نیازهای آن جنبشی" ارزیابی می کند "که در پی مطالبات حقوق اتنیکی خود " می باشد و به این توطئه و نیرنگ مکارانه رژیم آزادیکش حاکم ، جنبه های مثبت قائل میشود.

  مهرنوش شفيعی : گزارش به سوزان     
  Facebook
  رسم ما نبود تا سوگواری کنیم. عادت براین بود تا درسوگ رفقایمان دندان خشم برجگرخسته بربندیم و رزممان را بسامان تر کنیم. حالا اما آبان ماه که میشود یاد عزیز تو مثل نسیم لابلای ساعات زندگی میچرخد و سوگوار میشوم . کارها بسامان نمی شود . دندان خشم جگر خسته را می خورد

  امید بهرنگ : آن روی سکه انتخاب ترامپ !     
  Facebook
  برای اولین بار در تاریخ، آمریکا، شاهد بروز جنبش اعتراضی توده ای پس از انتخاب یک رئیس جمهور است. اینکه ترامپ تا چه حد بتواند طرح ها و نقشه های خود را عملی کند، اساساً به رشد و تکامل مقاومتی که هم اکنون در مقابلش سازمانیافته، بستگی دارد. هرچند هواداران ترامپ نیز تهاجمات گسترده خود را علیه سیاهان، مسلمانان و لاتینی تباران آغاز کرده اند، اما مقاومت چند شبانه روز اخیر نویدبخش است.

  سیاوش دانشور: در باره سفر دیوید هاروی به ایران     
  Facebook
  شهرداری تهران به زعامت پاسدار قالیباف از دیوید هاروی استاد ممتاز جغرافیا و انسان شناسی دعوت کرده است تا برای ایراد یک سخنرانی در تهران تحت عنوان "عدالت شهری و زنان" به ایران سفر کند. قرار است سخنرانی وی در تهران، اگر این سفر صورت بگیرد، در روزهای ۲۰ و ۲۱ آذر ماه صورت بگیرد.

  بهزاد مالکی : اصلاحیۀ قانون کار زنجیری مضاعف بر گردن کارگران     
  Facebook
  قانون کار در ایران مانند همۀ کشورهای سرمایه داری، در عام ترین شکلش ناظر بر تنظیم روابط بین کارگران و کارفرمایان است. اما قانون کار نه روابط بین کارگر و کارفرما را خلق می کند و نه تعیین کنندۀ این روابط است. این قانون، مانند همۀ قوانین، بیان حقوقی مناسبات عینی در جامعه، یعنی روابط اقتصادی – اجتماعی و سیاسی است.

  حسن جداری: یاری جستن از"روح" کوروش!
  جهت توجیه برتری طلبی قومی و نژادی
      
  Facebook
  این روزها در سایت های فارسی زبان، مقالات "تحقیقی" فراوانی در باره کوروش هخامنشی و " خدمات" وی به حقوق بشر، منتشرمیشود. نویسندگان این مقالات، معمولا افراد ناسیونالیستی هستند که برای پیشبرد نیات و خواستهای سیاسی خود، از "روح" کوروش، داریوش، شاپور ذوالاکتاف وانوشیروان"عادل"، یاری می طلبند.

  مجید پهلوان : عدم ثبات در حوزه اشتغال و آسیب های آن     
  Facebook
  آنچه که دراین تصویر بیش از همه نمایان اســت سرایت شرایط عدم امنیت شغلی وتحصیل معاش به زندگی خصوص وروحی مردمان اســت. شرایطی که مستقیما عامل درجه یک بیماریهای جورواجور دستگار عصبی است بطوریکه هم اکنون تجارت مواد مخدر واقتصاد دوروبرآن از درآمد فروش ادوات و تسلیحات جنگی پیشــی گرفته اســت.

  بهمن یوسفی : آیا این یعنی پایان کاپیتالیسم ؟     
  Facebook
  کاپیتالیسم دیگر کارگزار و پاسخگو نیست که از بدو روی کار آمدنش هم پاسخگوی به جا آوردن خواستها و مطالبات جامعه بشری نبوده است. در تقابل با فئودالیسم و جامعه ملوک الطوایفی آن زمان، ایده ای مدرن بود ولی با شیوه های نو و مدرن کره خاکی را به انقیاد خود در آورد.

  علیرضا ثقفی : جنگ طلبان همچنان خواهان جنگند     
  Facebook
  اين مقاله سال گذشته در چنين روزهائي منتشر شد و در آن زمان به تازگي دونالد ترامپ از جانب جمهوري خواهان نامزد پست رياست جمهوري شده بود . هر چند در آن زمان كمتر كسي اين فاشيست لمپن را جدي ميگرفت اما شواهد زيادي بيانگر آن بود كه نظام سرمايه داري آن چنان در بحران است كه ممكن است چاره اي جز روي اوردن به چنين افرادي نداشته باشد . اكنون با پيروزي چنين فردي در انتخابات امريكا مشخص مي شود كه بن بست هاي نظام سرمايه داري آن چنان جدي است و بي حيثيتي جناح ليبرال اين نظام آن چنان آشكار شده است كه جامعه آمريكا ، اين نماد نظام جهاني سرمايه داري ،چاره اي جز روي آوري به فاسدترين و بي هويت ترين جناح خود نمي بيند .

  کشتار دهه شصت در کردستان
  گزارشی آماری در رابطە با کشتار مردم کردستان در دهه شصت
  قسمت اول و دوم
      
  Facebook
  گزارش پیش رو پردە از کشتار مردم بی دفاعی برمیدارد کە توسط نیروهای نظامی ایران کشتە شدەاند، این گزارش که توسط گزارشگران “کانون مدافعان حقوق بشر کردستان” کە یک نهاد حقوق بشری می باشد، در چند سال گذشتە گرداوری شدە و در چندین قسمت منتشر می شود

  امید بهرنگ : نقد فیلم «خاک - شکوفه - آتش» مستندی تاریخی از شبنم طلوعی در مورد طاهره قرةالعین – ۲۰۱۶
  «وه ئاگر خوه لٚه کو که فیٚده و»- ضربالمثل کردی (۱)
  آتش یا خاکستر؟
      
  Facebook
  اگرچه طاهرهٔ قرةالعین چهرهٔ ناشناخته در جامعهٔ روشنفکری ایران نیست اما متأسفانه نسبت به زندگی و مبارزات او آگاهی درست و شناخت کاملی وجود ندارد. او زن متفکری بود که در رأس یکی از بزرگترین نهضتهای انقلابی اواسط قرن نوزدهم میلادی در ایران قرار گرفت و رفتار و کردار سازشناپذیرش در برابر مرتجعترین رهبران مذهبی و یکی از مستبدترین پادشاهان ایران (ناصرالدینشاه) زبانزد عام و خاص شد. زنی جانبرکف که خلاف جریان رفت، حیطههای ممنوعه را زیر پا نهاد، پرده حجاب درید، با متشرعین نبرد فکری عظیمی را بهپیش برد، با زبان سرخش مردم را علیه ملایان و شاه شوراند و سرانجام جان بر سر عقیده خود نهاد.

  حسن جداری : فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس، توطئه و تمهیدی ارتجاعی!     
  Facebook
  38 سال از تاریخ به قدرت رسیدن رژِیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، می گذرد. در طول این مدت نسبته طولانی، علیرغم همه سرکوبگری ها و جنایت کاریهای رژیم خودکامه قرون وسطائی، در ایران اسیر و دربند همواره آتش مبارزه و مقاومت کارگران،توده های زحمتکش، زنان به پا خاسته، ملتهای تحت ستم و روشنفکران آزاده و متعهد به منظور رهائی از

  در مراسم یادبود پروین صدیقی در شهر وین: از ناصر     
  Facebook
  اما چگونه شد که چنین نابهنگام و شتابان مرا به دیار بی بازگشت روانه می نمائی؟ مگر نمیدانی که من به انسانها عشق می ورزم و تن و جانم با هزاران رشته، با هزاران مهر به آنان پیوند خورده است؟ مرا از آنان دور مساز که امروز برای آخرین وداع زود است .

  گفتار معتصم تاتايى در مراسم یادبود پروین صدیقی     
  Facebook
  سختی روزگار، از دست دادن شوهر عزیزش، مقصود، زندانی شدن برای مدت طولانی در زندان جمهوری اسلامی، دلواپس دختر نازنینش آزاده، وی را از پای در نیاورد

  مارکسیسم و رهایی زنان / لوئیس اوشی / ترجمه‌ی فرزانه راجی     
  Facebook
  یک انقلاب کارگری برای سرنگونی سرمایه ‌داری باید زنان را نیز رهایی بخشد. به همین دلیل امروز مارکسیسم انقلابی با کسانی که خواهان مبارزه با تبعیض جنسیتی هستند، ارتباطی پایدار دارد. اصول پایه‌ ای و چارچوب نظری مارکسیسم – شامل درک درستی از پتانسیل انقلابی طبقه‌ ی کارگر، پذیرش توانایی و ضرورت مبارزه‌ ی کارگران برای رهایی تمامی ستمدیدگان، تعهد به مداخله‌ ی فعال در جنبش طبقه ‌ی کارگر برای تحقق این پتانسیل و نیاز به ساخت یک بدنه‌ ی وسیع‌ تر نظری ب ه‌منظور تقویت مبارزات آینده – همچنان چارچوبی خواهد بود برای فهم دقیق‌ تر نظام سرمایه‌ داری و ستم بر زنان و درنهایت مبارزه با آن‌ ها.