سازمان راه کارگر


اسناد کنگره ها      بولتن مباحث نظری      آرشیو تک برگی      تک برگی 62      رادیو تلویزیون برابری      تماس با سازمان یا انتشار مقاله در سایت
سایت ساده راه کارگر برای اینترنت کم سرعت و برای ایران

سایت سازمان راه کارگر


آنالیز توافقنامه هسته ای وین در گفتگو با شهاب برهان

فریبرز رئیس دانا : پیامدهای توافقنامه وین بر وضعیت ایران
مباحث و اسناد پیشنهادی به
کنگره بیست
 • حمید جهان بخش : عبور از مرز فرقه های در خودمانده، از کدام مسیر
 • از اسناد سیاسی پیشنهادی به کنگره : نگاهی به بحران عمیق خاورمیانه
 • پیش نویس قطعنامه: در رابطه با جنبش کارگری ایران در سال گذشته و تشکل مستقل سراسری کارگری
 • << آرشیو اعلامیه
  << آرشیو سخن ما
  سایت علیه ستم جنسیتی
  سایت کارگری
  سایت مسائل ملی
  اقتصادی
  جنبش, حزب و برنامه چپ
  تمامی مقالات >>
      امپراتوری جهانی یا امپریالیسم؟
  اشلی اسمیت ترجمه صادق فلاح‌پور
  در جریان جنبش عدالت جهانی در پایان دهه‌ی 1990 در میان کنش‌گران باوری رایج وجود داشت مبنی بر این‌که جهانی‌‌سازی نظام دولتی را تحلیل برده و از آن گذر کرده است.* دشمنان ما دیگر نه دولت‌های امپریالیست بلکه شرکت‌های چندملیتی و نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول ، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی بودند. ادامه
      يازده نکته با الهام از وضعيت يونان
  نویسنده: آلن بديو/ مترجم: تز يازدهم
  ضرورت فوري‌وفوتي دارد که آرمان مردم يونان را بين‌المللي کنيم. فقط حذف کامل بدهي‌هاست که مي‌تواند «ضربه‌اي ايدئولوژيکي» بر پيکر نظام کنوني اروپا وارد آورد. ادامه
      شاهرخ زمانی: در ضرورت حزب انقلابی در ایران ـ قسمت دوم
  ویژگی اساسی چند سال اخیر جنب و جوش عظیم و اعتصابات گسترده کارگری علیه هجوم عنان گسیخته نظام سرمایه داری، به هستی و زندگی مردم بخصوص کارگران از طریق نابودی امنیت شغلی، تعطیلی گسترده موسسات تولیدی و اخراج و بیکارسازی کارگران می باشد. ادامه
      واقعیت بخشی به یوتوپیاها
  درباره ي شیوه هاي بدیل سازماندهی اقتصادي- سیاسی
  اریک اُلین رایت / ترجمه ي عباس شهرابی فراهانی
  در پایان اولین دهه از قرن بیست ویکم، سرمایه داري باز دچار بحرانی جدي شده است. از قهرمان پنداري خودپسندانه ي دو دهه ي پایانی قرن بیستم، تقریباً چیزي باقی نمانده؛ دوره جدیدي از تردید پیرامون آینده ي سرمایه داري آغاز شده است. ادامه
      گروندریسه ی مارکس و "منطق" هگل
  هیروشی اوشیدا ترجمه آیدین ترکمه
  مارکس سه جفت از مفاهیم را در نظر میگیرد مصرف و تولید، توزیع و تولید، و مبادله و تولید که برگرفته از مقوله های اقتصاد سیاسی یعنی تولید، مصرف، توزیع و مبادله هستند. ادامه
      حق به شهر: نسترن صارمی
  دیوید هاروی و اندی مری فیلد، ترجمه ی خسرو کلانتری
  حق به شهر، خودِ حق را در کانون مبارزه قرار میدهد و خود شهر را محل مناقشه؛ با اکثریتی که فراتر از مفهوم سنتی طبقه ی کارگر تمام کسانی را شامل میشود که در جریان حیات و بازتولید زندگی شهری فعالاند حق به شهر نسترن صارمی دیوید هاروی و اندی مری فیلد، ترجمه ی خسرو کلانتری، نشر مهر ادامه
      فرامرز دادور : نگاهی به استراتژی چپ در ایران
  از دیدگاهِ جنبشِ چپ، در مقابلِ شرایطِ سیاسیِ ستمگرانه و سلطهِ ناعادلانهِ سرمایه داری در ایران و اکثرِ مناطقِ جهان، چشم انداز انسانیتر در پیش روی جوامع بشری وجود دارد و هدف سوسیالیست ها نیز در پرتوِ اعتقاد به جهانبینی ماتریالیسم دیالکتیک ، ساختنِ جهان دیگری با ارزشهای رهائی خواهانه و برابری طلبِ اجتماعی میباشد. ادامه
  دمکراسی, سوسیالیسم و دولت
  تمامی مقالات >>
      درباره ی دانيل بن سعيد
  مصاحبه با آلن بديو/ ترجمهی نيما پرژام
  صبح آوريل است و بحث برانگيزترين عضو ارتش سرخ در فرانسه ما را به درون خانه ي خويش راهنمايي مي کند. با قامت بلند و اندک شرارتي در چشمانش، در کاناپه اش جا خوش مي کند. اگرچه ما بي شک آثار بديو را خوانده بوديم اما موضوع اين مصاحبه آثار او نبود، يا در هر حال مستقيماً چنين نبود. بديو بن سعيد] ۱[ را خوب مي شناخت ادامه
      روزا لوکزامبورگ در قرن بیست و یکم، بیش از یک قهرمان
  نویسنده : اینگو اشمیت برگردان : پروین اشرفی
  در سال 1919 جسد یک زن یهودی لهستانی با یک گلوله در جمجمه او، از کانال لند ور برلین بیرون کشیده شد. امروز چه کسی میداند که این رهبری سوسیال دموکراتهای آلمان مخالف انترناسیونالیسم رادیکال او بود که به همراه شبه نظامیان دست راستی او را به قتل رساند؟ ادامه
      اسماعیل سپهر: مرزهای هویتی چپ رادیکال نوین
  نقدی بر برخی نظرگاه های رفیق شیدان وثیق
  آشکار است که دمکراسی با اشکالی از سلطه و سیادت سیاسی در تضاد و تنافر است. اما دمکراسی بمثابه یک نظام سیاسی، خود تعین بخش اشکالی از سلطه و سیادت سیاسی است. دمکراسی به هر نسبت عمیق، دامن گستر و کارآمد، در گوهر، نه ضرورتا تحقق منافع کسانی به ضرر کسان دیگر را مانع می شود و نه اعمال اشکالی از سلطه متناظر با تحقق چنین منافعی را. ادامه
      حسین نقی پور : گفتگوئی با زیلکه هلفریش از گروه استراتژی های کمونی
  حضور کمون در دنیای معاصر
  در حال حاضر در جهان سیاستی پیش می رود که درقالب تسلط دولت ها و اقتصاد بازار، کاملاَ بر فراز سر انسانها و بی توجه به نیازمندی های واقعی آنان اعمال می شود. از یک سو باید از مکانیزم های بازار که در قفای ما عمل می کنند استقلال پیداکرد و از سوی دیگر تصور اینکه دیگران از جمله سیاستمداران مشکلات ما را بهتر حل خواهند کرد، رهائی یابیم. ادامه
      یونس پارسا بناب : ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم در تاریخ جهان (2)
  اولین انقلاب سوسیالیستی ( کمون پاریس ) در یک کشور توسعه یافته متروپل ( فرانسه ) به وقوع پیوست که در آن زمان ( آغاز دهه 1870 ) بعد از انگلستان مقام دوم را در جهان سرمایه داری امپریالیستی به خود اختصاص داده بود ادامه
      گفتوگوی سعید رهنما با سام گیندین
  مسئله ی گذار از سرمایه داری
  سام گیندین: پروژه ی سوسیالیستی پروژه ای به غایت دشوار و به لحاظ زمانی طولانی است و هنوز روشن نیست که آیا شکست خورده ایم یا "هنوز پیروز نشده ایم". ادامه
      یونس پارسا بناب : ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم در تاریخ جهان - 1
  در نیمه دوم قرن نوزدم و دهه های اول و دوم قرن بیستم ( دوره سرآغاز و گسترش مرحله سرمایه داری انحصاری ) تاریخ جهان شاهد فراز امواج خروشان قیام ها و جنبش های فراگیری در کشورهای مرکز مسلط امپریالیستی علیه سرمایه داری و برله استقرار سوسیالیسم ، گشت .... ادامه
  قدرت سیاسی
  و جنبش های ضد سرمایه داری

  تمامی مقالات >>
      محمد قراگوزلو : از اصلاحات سیاسی تا انقلاب کلنگی !
  و پاسخی هم به آقای اکبر گنجی
  به موازات رادیکالیزه شدن مطالبات اجتماعی مردم ایران جنبش اصلاحات سیاسی برهه به برهه بیش از گذشته به راست می چرخد. این جماعت که دی روز عبای "عالیجناب سرخپوش" تن رفسنجانی کرده بودند در سال 84 تمام قد زیر همان عبا رفتند. این جریان که موسوی را محافظه کار و دولت گرا می دانستند در سال 88 به زائده ی گرایش موسوی تبدیل شدند. ادامه
      مانیفست حزب کمونیست ( کارل مارکس و فریدریک انگلس ) ترجمه شهاب برهان
  سال ها پیش در مراجعاتی موردی به تنها ترجمه ای فارسی از که آن زمان در دسترس داشتم » مانیفست حزب کمونیست « ) برهان رضائی انتشارات فانوس نیویورک 0111 ( گاه به - - عباراتی نا مفهوم و عجیب و جملاتی ثقیل یا بی معنی برمی خوردم و یقین داشتم که در اصل نباید چنین بوده باشند. ادامه
      ديالکتيک تعيّن مکاني سرمايه / پیتر هیودیس / ترجمهمهدی صابری/
  بازبینی كتاب انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ
  معروفیت رزا لوکزامبورگ از آن روست كه نخستین مارکسیست پسازمارکس بود که استدلال کرد انباشت سرمایه نه تنها به پویش زمانی درونی جوامع سرمایهداری خاص، بلکه بیش از هر چیز به نفوذ مکانی سرمایهداری و نابودی جهان غیرسرمایهداری وابسته است. ادامه
      سعيد آوا : مفهوم مقوله ی دولتِ ايدئولوژيک
  در ادبياتِ مارکسيستي، از دولت ها؛ و يا حکومت هايي که زاده ی بحران های اقتصادی و بن بست های سياسي – ايدئولوژيک مي باشند با حکومت های استثنايي نام بُرده شده است. اين حکومت ها در واقع به عنوان راه حلٌ موقتي؛ وعلاج مُسٌکن وار بن بست ناشي از يک جنگِ مغلوبه ، يا توازن قوای نسبي وموقتي مابين طبقاتِ اصلي جامعهً بورژوازی ظاهر مي شوند. ادامه
  بهنام چنگائی     فصل بازستانی قدرت سیاسی و اقتصادی از
  دو هم پشت ذاتی «دین و سرمایه»
  بخش پایانی
  در قلب اقتصاد و فرهنگ دنیای بشدت بی رحم، وحشی و نابرابر امروز، یک جامعه کوچک سرمایه داران کلان، در پیوند با کاسه لیسان دینمدار ِمظهراش، هستی انسان فقیر را در طول تاریخ و در پهنه ی جهان، پیگیر غارت و به کام خود و وابستگان خرداش تصرف کرده اند. ادامه
  بهنام چنگائی     آغاز فاز عملی، در طیف بندی طبقات
  بهنام چنگائی در گذشته ی نه چندان دور، تلاش های پوشیده و آشکار متعددی در راستای همکارهای سیاسی، جهت ایجاد اتحاد نیروئی متشکل و همرأی، در راستائی اهداف مختلف و یا شاید از دید بعضی: زمینه ی پیدائی راه حل اراده ی منسجم، به عنوان نیروی جایگزین در بین نیروهای مخالف نظام ولائی، در داخل و خارج روی نشان داده است. ادامه
  بهنام چنگائی     فصل باستانی قدرت سیاسی و اقتصادی ازدو هم پشت ذاتی
  «دین و سرمایه» بخش 3
  امکان سمتگیری درست و لازمه ی عبور مطمئن از گیجی های بین راه مبارزه ی طبقاتی، کشف موانع رسیدن به هدف و مرتفع نمودن آسیب پذیری توده ها در حین نبرد سراسری، تنها شامل سازماندهی ارگانهای توده ای،... ادامه
  یاد یاران
  تمامی مقالات >>
      حسن حسام : با سعید در راه
  چهره‌اش رودرروی من قرار دارد، با همان چشمان شفاف و تیز و بُز، به مهربانی نگاهم می کند و بی آن‌که چشم ا ز من بکند، تندتند پلک‌هایش به‌هم می کوبد و می زند به خند ه، سر و شانه را اندکی عقب می کشد و قاه‌قاه می خندد. ادامه
      بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها! بخش سوم
  در نظر اول این روایت شبیه داستان سازی و قهرمان پروری هاست. یادآور شخصیت های کتابهای رمان حماسی است. اما حقیقت است و علی مهدیزاده چنین بود. گویا شخصیت او را از درون کتابهای رمان ماکسیم گورکی استخراج کرده باشی و یااز خرمگس اقتباس کرده باشی. ادامه
      بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها! بخش دوم
  ماندن یا رفتن؟ مسئله این بود.
  انقلاب مرد و زنده باد انقلاب. این گفته به نهایت صحیح بود و اگر چه بخش اعظم تشکل های انقلابی منهای حزب توده و سازمان اکثریت به این گفته اعتقاد داشتند اما هیچ یک آمادگی و توان تغییر سازماندهی متناسب با شرایط مخفی فوق العاده وقت را نداشتند. ادامه
      بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها !
  بخش اول: این نوشته با شتاب و بمناسبت سی و هفت ساله شدن سازمان راه کارگر نوشته شده است. چنانچه کم و کاستی موجود باشد از همینروست. این مناسبت و نزدیک شدن به سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت محرک نوشتن این مکتوب شد. یاد این عزیزان همواره با عزیزانشان و همروان آنها است و خاطره جاودانشان همچنان میماند. ادامه
      علی دماوندی : شهلایی که طلعت رهنمای ما شد
  روز شنبه 30 خرداد ماه 60، پاسداران مزدور جمهوری اسلامی، رفیق شهلا را از خیابان ها ربودند و سحرگاه یک شنبه او را به همراه چندین کمونیست دلیر دیگر در حالی که سرود می خواندند، به جوخه های اعدام سپردند. بدین سان پیکر این زن پیکارجو، این کمونیست جوان و انقلابی پرشور در خون نشست ادامه
      هاشم آزادی : یوسف به من گفت
  این نوشته بخشی از خاطرات من در زندان حکومت اسلامی است . هدفم از نگارش آن روشن کردن بخشی از ناشناخته های زندان برای رفقا و نسلهای آینده میباشد٫ اگرچه بازگو کردن آن برای من آسان نیست. ادامه
      هاشم آزادی : دلاوران
  تلاش من در این نوشته مرتب کردن خانه مغزم است۰ مرتب کردن خاطراتیست که گاه وبی گاه مثل بادی آرام ازپنجرها می آیند پرده را به نرمی می لرزانند وهنگام خارج شدن ازدر، آن را محکم روی سرم می کوبند ادامه
      هاشم آزادی : شام آخر است - 2
  عفو۲۲ بهمن ۱۳۶۷
  خوانندگان عزیز، هدف من از نگارش این بخش از خاطراتم در زندانهای حکومت اسلامی فقط یک گزارش ساده نیست، بلکه آشکار نمودن زوایای تاریکی ازبیرحمی افسار گسیخته ای ا ست که حکومت اسلامی به زندانیان سیاسی دهه شصت روا داشته است ادامه
      اکبر معصوم بیگی : برگی از دفتر ایام (سی) یادِ چنگیز احمدی
  ساعت دو از بازجویی برگشته بودم که زیر هشت نگهبان سالن چهار ازم پرسید: "کدام اتاق ؟". گفتم: "اتاق 61". گفت: "مطمئنی؟" گفتم: "خب آره، تا سه-چهار ساعت پیش که توی این اتاق بودم، مگر ...". گفت: "خب برویم". اتاق 61 نزدیک درِ اصلی سالن بود. ادامه
      بهروز سورن: یاد مادر مهین یزدی و فرزندانش حسن صدیقی ( مسعود ) و محمد صدیقی گرامی باد!
  برای زندانیان سیاسی مطلع شدن از اعدام و تیرباران اعضای خانواده, نزدیکان و دوستان و هم رزمان خود از جمله دردآورترین لحظات است. مسعود نیز در غم از دست دادن برادر بزرگ خود و همرزمانش از جمله مقصود فتحی, تقی امانی و سایر رفقایش اندوهی گران داشت ادامه
  از اسناد سیاسی پیشنهادی به کنگره سازمان راه کارگر : پیش نویس قطعنامه: در رابطه با
  جنبش کارگری ایران در سال گذشته و تشکل مستقل سراسری کارگری
      
  سرمایه­ داری در شرایط کنونی، بحرانی ساختاری را از سر می­گذراند که پس از گذشت نه سال، راهی به جز تشدید اقدام­های نئولیبرالی برای برون ­رفت از آن نمی ­یابد؛ یعنی توسل به همان طرح­ها و سیاست­هایی که سرمایه­داری را به گرداب همین بحران کشانده است.

  از اسناد سیاسی پیشنهادی به کنگره سازمان راه کارگر :
  نگاهی به بحران عمیق خاورمیانه
      
  خاورمیانه عربی و شمال آفریقا، در آتش جنگ های مذهبی و فرقه ای می سوزد جنگهایی که دست پخت مشترک دول امپریالیستی – بنیاد گرایان اسلامی و رژیم های مرتجع منطقه میباشد. بر اثر این جنگها و بحرانهای دامنه دار ، مردم این مناطق دشوارترین دوران تاریخی خود را از سر می گذرانند، ....

  ژئوپولیتیک و اقتصاد توافق هسته‌ای ایران
  اریک دریتسر ترجمه احمد سیف
      
  در حالی که جزئیات توافق به چند نکته‌ی ظریف ازجمله زمان لغو تحریم‌ها و تحریم سلاح، سطح قابل‌قبول غنی‌سازی اورانیوم، و چند نکته‌ی تکنیکی دیگر بستگی دارد ولی این توافق تنها یک توافق تکنیکی صرف نیست.

  دو جریان در سیریزا: یورو و دیکتاتوری سرمایه
  کارل لودنهوف ترجمه مهرداد امامی
      
  مقصود از سیاست ریاضتی در اتحادیه‌ی اروپا کاهش دستمزدها، افزایش سودآوری و تغییر جایگاه سرمایه‌ی آلمانی و اروپایی در سپهر رقابتی بازار جهانی است" (نوئز دوچلند، 18 ژوییه 2015)

  تقی روزبه : به نام چپ و به کام راست، نمایشنامه یک عروج و سقوط!     
  درس های بزرگی در یک گردش به راست گیج کننده سیریزا وجود دارد که فرایافت آن ها مستلزم زدودن برخی کلیشه های مقدس است! راهنمای چپ زدن و ناگهان به راست چرخیدن برای بسیاری که دل به کرامات بدست گرفتن ماشین دولتی بسته بودند، به راستی لحظه هائی سخت سرگیجه آوری است.

  محمد قراگوزلو : هژمونی و بقا !
  بحثی پیرامون کلاپس هسته یی
      
  یک. توافق لوزان و بسط آن در وین به وضوح یک شکست آشکار و عقب نشینی همه سویه برای نظام سیاسی ایران است. نیاز چندانی به طرح مباحث تخصصی – که از حوزه ی توان و دانش نگارنده بیرون است- نیست ، کافی است با یک محاسبه ی دو دو تا چهار تا استدلال و....

  آینده هم‌اکنون است
  پاناگیوتیس سوتیریس ترجمه: احمد سیف
      
  خروج از منطقه‌ی یورو، توقف پرداخت بدهی، نافرمانی از قراردادهای اتحادیه‌ی اروپا شرایط ضروری و غیر قابل‌اجتناب هرخروچ مترقیانه از وضعیت بحرانی کنونی است.
  این دیگر تعهد اخلاقی همه‌ی اعضای سیریزا در پارلمان است که اگر می‌خواهند حیثیت و کرامت چپ را نجات بدهند

  شهاب برهان : جشن هسته ای یا ضد هسته ای ؟!     
  چند روز است که وعده ی پایان قطعی مذاکرات هسته ای و حصول توافق را می دهند. مردم ایران هم بی تابانه منتظر اعلام این خبر اند و حتماً برای ابراز شادمانی به خیابان ها خواهند ریخت. خود حکومت هم منتظر چنین واکنشی از سوی مردم است و نیروی انتظامی هم آمادگی برای « جشن هسته ای مردم» را اعلام کرده است. « جشن هسته ای»؟!

  تقی روزبه : آغازشمارش معکوس مذاکرات هسته ای در وقت اضافی!
  دودسفید، سیاه و یا خاکستری؟! کدامیک؟
      
  ماراتن نفس گیرمذاکرات هسته ای دارد به پایان خود می رسد. طرفین اعلام کرده اند، پس از چهاربارتمدید، لااقل برای این دور از مذاکرات دیگر تمدیدی در کارنخواهد بود. آخرین دقایق به سرعت رو به پایان می روند

  تقی روزبه : تصویب نسخه جدیدریاضت اقتصادی و این بار با طعم خودی!     
  آیا یونان به مثابه کشورمهداسطوره ها، خود محکوم به سرنوشت یکی از اساطیربنام خود سیزیف شده است که به جرم افشاء اسرارخدایان محکوم به تحمل رنج پایان ناپذیرحمل صخره ای سترگ تا قله کوه و تکراربی پایان آن، و برای نسل ها شده است؟.

  لاله حسین پور : مطالبه چیست، راه کار کدام هست؟     
  مدتی پیش لیست بلند بالایی از مطالبات جنبش زنان و راه کارهای آن را از جانب تعدادی از زنان کنش گر خواندم. هرچند که این لیست درخواست های قشر معینی از زنان کشورمان را بیان کرده و راه تحقق آن ها را نیز روشن کرده بود، اما در واقعیت ناشی از طرز تفکر، ایده آل ها و حتی جایگاه طبقاتی- اجتماعی نویسندگان آن بود.

  حمید جهان بخش : عبور از مرز فرقه های در خودمانده، از کدام مسیر     
  دگرگونی های اجتماعی، بر خلاف هیجان های بیولوژیکی، حاصل ساختار اجتماعی ویژه هستند. آیا اصولی از قبیل آزادی، برابری و عدالت اجتماعی ایدئولوژی هایی هستند که بشر در جریان راه پیمایی تاریخی خود آنرا وضع کرده است؟ یا این اصول از عناصر اساسی و جدایی ناپذیر روابط زنده گی مردم محسوب می شوند؟

  حسین نقی پور : گفت و گو با چارلی براون
  از فعالان جنبش های اجتماعی و سندیکائی در هانوفر(آلمان)
      
  وقتی در هانوفر و حومۀ آن از جنبش های اجتماعی، جنبش ضدفاشیستی و مبارزۀ سندیکائی سخن به میان آید اغلب توأم خواهد بود با نام کسی که همواره با عمل و اندیشه اش این جنبش ها را همراهی می کند: هاینس دیتر براون ......

  تقی روزبه : نه مردم یونان، جان تازه ای به رؤیای اروپای اجتماعی می دمد!     
  مردم یونان باردیگر با اکثریتی کمابیش قاطع مخالفت خود را با ریاضت اقتصادی و سیاست گرسنگی دادن سران اتحادیه ابراز داشتند. روی کار آمدن سیریزا و رأی مردم به آن در برابراحزاب مدافع ریاضت اقتصادی نیز اساسا بدلیل مخالفت آن ها با این نوع سیاست بود.

  حسن حسام : با سعید در راه     
  چهره‌اش رودرروی من قرار دارد، با همان چشمان شفاف و تیز و بُز، به مهربانی نگاهم می کند و بی آن‌که چشم ا ز من بکند، تندتند پلک‌هایش به‌هم می کوبد و می زند به خند ه، سر و شانه را اندکی عقب می کشد و قاه‌قاه می خندد.

  هدایت سلطانزاده : مذاکرات هسته ای وجام زهری تازه : لیکن بکام کی؟     
  بعضی از حکومت ها در تاریخ ، تاحد نابودی خود وکشور خود پیش رفته اند. هیتلر نمونه ای از آن بود. پاره ای ناگزیر از عقب نشینی از سیاست های غلط خود بوده اند تا آسیب دیگری بر کشور خود وارد نیاورند. ولی جمهوری اسلامی از جنس دیگری است.

  هدایت سلطانزاده : نفت ، میلیتاریسم وحاکمیت دراکولا ها در خاورمیانه     
  حدود یک ربع قرن پیش ، نوربرتو بوبیو ، متفکر ایتللیائی بعد از سقوط شوروی نوشت :‌ « بربر ها رفتند . سوال اینست که اکنون بی بربرها بر ما چه خواهد گذشت»؟ پاسخ آن سوال در خاورمیانه چندان طول نکشید.

  تقی روزبه : نگاهی به پیچ و خم های همه پرسی یونان و ماهیت خرده پارادایم دولت های متکی بر جنبش های اجتماعی     
  آیا یونان به مثابه کشورمهداسطوره ها، خود محکوم به سرنوشت یکی از اساطیربنام خود سیزیف شده است که به جرم افشاء اسرارخدایان محکوم به تحمل رنج پایان ناپذیرحمل صخره ای سترگ تا قله کوه و تکراربی پایان آن، و برای نسل ها شده است؟.

  9 افسانه درباره‌ی بحران یونان
  جیمز گالبریث ترجمه: احمد سیف
      
  شهروندان یونان در روز یکشنبه همه‌پرسی‌ای برگزار می‌کنند که می‌تواند بقای دولت انتخابی و سرنوشت کشور را درمنطقه‌ی یورو و در اروپا تعیین کند. همه‌پرسی درباره‌ی این است که …

  بهروز سورن: تلنگری به خاطرات - بخش چهارم - رحیم حسین پور رودسری - مقصود فتحی و حسن صادقی     
  غرق در افکارم بودم که صدای پاسدار در گوشم پیچید: اگر بیرون از کمیته سروصدایی صورت بگیرد مرا مقصر شناخته و دستگیر می کنند.این جمله را به همه کسانی که ساک عزیزانشان را تحویل می گرفتند, گفته بودند.

  لحظه تصمیمات بزرگ برای سیریزا
  استاتیس کوولاکیس ، ترجمه از پروین اشرفی:
      
  چنانچه "نه" پیروز شود – امری که محتمل است ولی حتمی نیست – و یک اکثریت روشنی را از آن خود کند که دیده هم بشود، مقابله با اتحادیه اروپا و طبقه حاکم داخلی تقریبا بطور اجتناب ناپذیری تشدید خواهد شد. یونان در حال حاضر از پرداختن به صندوق بین المللی پول در ماه ژوئن امتناع ورزید و ورشکستگی رسمی در عرض ٣۰ روز اعلام خواهد شد.

  در رفراندوم یونان چه رأیی می دهم؟
  جوزف استیگلیتز ترجمه ی عباس شهرابی فراهانی
      
  برای آن هایی که بیرون اروپا هستند، سیر صعودیِ منازعه و تنش درون این قاره، شاید نتیجه ی ناگزیرِ پافشاری بی حدوحصرِ یونان و اعتباردهندگان آن به نظر برسد. درواقع، رهبران اروپایی، دستِ آخر، سرشت حقیقیِ منازعه ی کنونی بر سر بدهی ها را نشان داده اند، و پاسخ چندان خوشایند نیست: مسئله، بیش از آن که پول و اقتصاد باشد، قدرت و دموکراسی است

  تقی روزبه : آیا از اتاق مذاکرات هسته ای دودسفید برخواهد خاست یا دودسیاه؟     
  ماراتن مذاکرات هسته ای پس از نزدیک به دوسال مذاکرات فشرده و نفس گیر، برطبق زمان بندی مقرر، واردمهلت نهائی خودشده است. و این درحالی است که چالش ها و چانه زنی ها برسر گره گاه ها در پشت درهای بسته هم چنان ادامه دارد.

  بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها! بخش سوم     
  در نظر اول این روایت شبیه داستان سازی و قهرمان پروری هاست. یادآور شخصیت های کتابهای رمان حماسی است. اما حقیقت است و علی مهدیزاده چنین بود. گویا شخصیت او را از درون کتابهای رمان ماکسیم گورکی استخراج کرده باشی و یااز خرمگس اقتباس کرده باشی.

  یاد غلام ،یاد مهربانیهایش ،یاد فداکاری ،یاد گذشت و سادگی اش ،یاددوست داشتن هایش و دوست داشته شدنش،یاد یاد...     
  واینک باز تیرماه لعنتی رسیده است. ...روزهای ملاقات در قزل قلعه ،اوین وقصر...روزهای انقلاب و فریادها و شعارهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد،روزهای تاریک سال های خونین دهه 60 ومخفی شدنها،فداکاریها ،سلاخی شدن یاران و جراحی لیخند بر لب ها،و....

  شاهرخ زمانی: در ضرورت حزب انقلابی در ایران ـ قسمت دوم     
  ویژگی اساسی چند سال اخیر جنب و جوش عظیم و اعتصابات گسترده کارگری علیه هجوم عنان گسیخته نظام سرمایه داری، به هستی و زندگی مردم بخصوص کارگران از طریق نابودی امنیت شغلی، تعطیلی گسترده موسسات تولیدی و اخراج و بیکارسازی کارگران می باشد.

  بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها! بخش دوم     
  ماندن یا رفتن؟ مسئله این بود.
  انقلاب مرد و زنده باد انقلاب. این گفته به نهایت صحیح بود و اگر چه بخش اعظم تشکل های انقلابی منهای حزب توده و سازمان اکثریت به این گفته اعتقاد داشتند اما هیچ یک آمادگی و توان تغییر سازماندهی متناسب با شرایط مخفی فوق العاده وقت را نداشتند.

  اروپا حاضر است یونان را بکشد تا "تینا" زنده بماند
  میکال روزورسکی برگردان : پروین اشرفی
      
  اروپا حاضر است یونان را بکشد تا "تینا" زنده بماند میکال روزورسکی برگردان : پروین اشرفی پیام "آلترناتیوی وجود ندارد" از سوی اتحادیه اروپا ثابت میکند که هدف ریاضت کشی تنبیهی، سیاسی است و نه اقتصادی. یونان به دنبال چهار ماه فشار بی امان از سوی طلبکاران، اتمام حجت اروپا را با یک سری از امتیازات پاسخ داد.

  بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها !     
  بخش اول: این نوشته با شتاب و بمناسبت سی و هفت ساله شدن سازمان راه کارگر نوشته شده است. چنانچه کم و کاستی موجود باشد از همینروست. این مناسبت و نزدیک شدن به سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت محرک نوشتن این مکتوب شد. یاد این عزیزان همواره با عزیزانشان و همروان آنها است و خاطره جاودانشان همچنان میماند.

  واقعیت بخشی به یوتوپیاها
  درباره ي شیوه هاي بدیل سازماندهی اقتصادي- سیاسی
  اریک اُلین رایت / ترجمه ي عباس شهرابی فراهانی
      
  در پایان اولین دهه از قرن بیست ویکم، سرمایه داري باز دچار بحرانی جدي شده است. از قهرمان پنداري خودپسندانه ي دو دهه ي پایانی قرن بیستم، تقریباً چیزي باقی نمانده؛ دوره جدیدي از تردید پیرامون آینده ي سرمایه داري آغاز شده است.

  درباره ی دانيل بن سعيد
  مصاحبه با آلن بديو/ ترجمهی نيما پرژام
      
  صبح آوريل است و بحث برانگيزترين عضو ارتش سرخ در فرانسه ما را به درون خانه ي خويش راهنمايي مي کند. با قامت بلند و اندک شرارتي در چشمانش، در کاناپه اش جا خوش مي کند. اگرچه ما بي شک آثار بديو را خوانده بوديم اما موضوع اين مصاحبه آثار او نبود، يا در هر حال مستقيماً چنين نبود. بديو بن سعيد] ۱[ را خوب مي شناخت

  علی دماوندی : ۳۷ سالگی سازمان راه کارگر مبارک باد
  انقلاب مرد ، زنده باد انقلاب
      
  تولد سازمانی که فاشیسم اسلامی را واقعیتی عینی میدید و کابوس برآمده از تحکیم قدرت آن را پیش بینی میکرد. سازمانی که مبارزه ضد امپریالیستی را جدا از میارزه طبقاتی نمیدید و ضد امپریالیسم اسلامی را ارتجاعی و ضدمردمی ارزیابی میکرد. پیروزی کاست روحانیت را شکست انقلاب ایران میدانست و خواهان واژگونی رژیم ضدانقلابی بر آمده از انقلاب بود.

  تقی روزبه : اخراج دسته جمعی خبرنگاران بخش کارگری ایلنا و نقش مافیائی "خانه کارگر"!     
  سیاست حاکمیت و دولت روحانی برای خروج از بحران، غیر ازسیاست معروف به نئولیبرالیستی واز جمله رهاساختن کامل نیروی کار از قیدوبندهای حمایت های قانونی و باصطلاح انعطاف پذیرساختن آن جهت افزایش سودسرمایه و راضی کردن صاحبان سرمایه نیست.

  علی دماوندی : شهلایی که طلعت رهنمای ما شد     
  روز شنبه 30 خرداد ماه 60، پاسداران مزدور جمهوری اسلامی، رفیق شهلا را از خیابان ها ربودند و سحرگاه یک شنبه او را به همراه چندین کمونیست دلیر دیگر در حالی که سرود می خواندند، به جوخه های اعدام سپردند. بدین سان پیکر این زن پیکارجو، این کمونیست جوان و انقلابی پرشور در خون نشست

  محمد قراگوزلو : از اصلاحات سیاسی تا انقلاب کلنگی !
  و پاسخی هم به آقای اکبر گنجی
      
  به موازات رادیکالیزه شدن مطالبات اجتماعی مردم ایران جنبش اصلاحات سیاسی برهه به برهه بیش از گذشته به راست می چرخد. این جماعت که دی روز عبای "عالیجناب سرخپوش" تن رفسنجانی کرده بودند در سال 84 تمام قد زیر همان عبا رفتند. این جریان که موسوی را محافظه کار و دولت گرا می دانستند در سال 88 به زائده ی گرایش موسوی تبدیل شدند.

  اسماعیل سپهر: مرزهای هویتی چپ رادیکال نوین
  نقدی بر برخی نظرگاه های رفیق شیدان وثیق
      
  آشکار است که دمکراسی با اشکالی از سلطه و سیادت سیاسی در تضاد و تنافر است. اما دمکراسی بمثابه یک نظام سیاسی، خود تعین بخش اشکالی از سلطه و سیادت سیاسی است. دمکراسی به هر نسبت عمیق، دامن گستر و کارآمد، در گوهر، نه ضرورتا تحقق منافع کسانی به ضرر کسان دیگر را مانع می شود و نه اعمال اشکالی از سلطه متناظر با تحقق چنین منافعی را.

  رژیم اسلامی ایران در دست انداز
  اوج کرنش در خارج ، موج توحش در داخل
      
  از همان اول مشخص بود و یا باید مشخص میبود که هر قدم نرمش و عقب نشینی رژیم اسلامی در برابر قدرتهای غربی به رهبری امریکا برای وانهادن رویاهای اتمی اش ، قرار نیست و نبوده که با هیچ نرمشی در برابر خواستهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه اکثریت ستمکش جامعه ، مقارن شود .
  دولت " اعتدال و تدبیر وامید " تنها رسالت داشته که طناب هر دم فشرده شونده تحریمهای مالی و اقتصادی را از دور گردن رژیم شل کند ،نظام را سرپا نگه دارند و ،جنبشهای اجتماعی را قلع و قمع کنند ، ومنافع روحانیت حاکم را حفظ و تداوم بخشند .

  حسین نقی پور : گفتگوئی با زیلکه هلفریش از گروه استراتژی های کمونی
  حضور کمون در دنیای معاصر
      
  در حال حاضر در جهان سیاستی پیش می رود که درقالب تسلط دولت ها و اقتصاد بازار، کاملاَ بر فراز سر انسانها و بی توجه به نیازمندی های واقعی آنان اعمال می شود. از یک سو باید از مکانیزم های بازار که در قفای ما عمل می کنند استقلال پیداکرد و از سوی دیگر تصور اینکه دیگران از جمله سیاستمداران مشکلات ما را بهتر حل خواهند کرد، رهائی یابیم.

  بسته ریاضت کشی قریب الوقوع
  کوستاس لاپاویتساس - برگردان : پروین اشرفی
      
  "نهادهای" اروپا به دنبال شکست سیریزا و بستن راه بر روی هر آلترناتیوی می باشند. در چند روز اخیر تحولات چندی در رابطه با مداکرات مربوط به بدهی میان یونان و نهادهای اروپا رخ داد که خیلی سریع بوده اند: ارائه پیشنهادهای یونان، درز کردن ضد- پیشنهادهای مفروض، رد آنها توسط نخست وزیر یونان، الکسی تسیپراس،

  تقی روزبه: مرعوب شدگی مدافعان سرنگونی یا تلاش برای سترون سازی اپوزیسیون انقلابی، کدامیک؟!     
  آن چه که انقلاب خوانده می شود، قبل از هر چیز ناظربر محتوای تحول و اقدام است و نه شکل آن. به معنای نفس مشارکت آگاهانه و فعالانه وسیع ترین توده های مردم در درهم شکستن و برافکندن ماشین قدرت از یکسو و اهداف ساختارشکنانه و معطوف به تغییررادیکال و همه جانبه مناسبات اجتماعی از سوی دیگراست.

  زلزله سیاسی در انتخابات ترکیه
  فرانچسکو مرلی برگردان : پروین اشرفی
      
  بحران ترکیه، همانگونه که بحران های جهانی سرمایه داری و بحران های رو به رشد در خاورمیانه نشان میدهد، در دوره پیش رو تشدید می شود. بی ثباتی داخلی و ضعف دولت اقلیت میتواند خروج سرمایه های خارجی را ار کشور تلنگر بزند و اقتصاد را بیشتر بی ثبات بنماید.

  شهلا دانشفر : تشکل کارگری یک عرصه مهم نبرد کارگران     
  جنب و جوش برای تشکل در میان کارگران شرکت واحد از سال ٨٣ شروع و در سال ٨۴ شدت یافت. در خرداد ٨۴ به خواست تعدادی از رانندگان شرکت واحد، هیات موسس سندیکا مجمع عمومی برای تاریخ ١٩ خرداد فراخواند و از رانندگان جهت حضور در مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره سندیکا دعوت به عمل آورد.

  مبارزه با بحران زیست محیطی
  مستلزم مبارزه با سیستم سرمایه داری است
  "نائومی کلاین" - برگردان: آناهیتا اردوان
      
  • وضعیت محیط زیست بشدت بحرانی است و واقعیات مسلم هشدار می دهند که دیگر فرصتی برای وقت تلف کردن نداریم. ما نمی توانیم این جنگ را ببازیم، در یک شرایط حاد و ضروری قرار گرفته ایم که می تواند سبب ساز نیل به اهدافی شود که بسیاری سالها و دهه های متمادی بخاطر آن مبارزه کرده اند

  حق با کارل مارکس بود
  سخنرانی کریس هجز در کنفرانس فورم چپ در نیویورک -برگردان: پروین اشرفی
      
  کنفرانس فوروم چپ در روزهای 29 الی 31 ماه مه در نیویورک برگزار شد. در این کنفرانس کریس هجز به پروفسور ریچارد وولف و پروفسور گیل داینز پیوست تا در مورد این که چرا کارل مارکس در زمانی که سرمایه داری جهانی در حال فروپاشی است، ضروری می باشد به بحث بپردازند.

  یونان : نه "سازش محترمانه" و نه "گسست اتفاقی" (۶)
  استاماتیس کاراجیانوپولوس برگردان : پروین اشرفی
      
  زمانی که این کلمات نوشته میشود، "مذاکرات"، یا اخاذی مداوم دولت از سوی طلبکاران، در مهمترین مرحله خود است. تحمل دولت یونان، امروز رو به پایان است. بنا به ارقام رسمی دولتی، ما با دو میلیارد یورو کسری در پایان سه ماه روبرو خواهیم شد. به این پول نیاز است تا از یک سناریو جلوگیری شود .

  بهروز سورن: تعرض گسترده به دستفروشان تهرانی     
  اینکه گفته اند هر یک از حکومتهای استبدادی و بهتر بگوئیم غیر مردمی نوع کنار رفتن خود را تعیین میکنند بی ربط نیست. در واقع امر رفتار سیاسی و اجتماعی آن حکومت در برابر مردم کشورش به نوع مقاومت مردمی در برابر آن شکل میدهد.

  ناصر اصغری : کارگران مجرم‌اند!     
  ما عدالت اسلامی اینها را با پوست و گوشت خود لمس کرده‌ایم. مجراهای قانونی اینها را می شناسیم. از یاد نبرده‌ایم که جمهوری اسلامی کارگران معترض در شهرک خاتون آباد کرمان را از زمین و هوا به گلوله بست. از یاد نبرده‌ایم که کارگرانی را که می‌خواستند اول ماه مه را در شهر سنندج جشن بگیرند شلاق زد.

  یونان : نه "سازش محترمانه" و نه "گسست اتفاقی" (۵)
  استاماتیس کاراجیانوپولوس برگردان : پروین اشرفی
      
  گرایش اکثریت رهبری، یعنی "اتحاد چپ" (AREN) اکنون بطور رسمی شکاف برداشته است. بخشی از کادرهای گروه رئیس حزب، مانند رفقا بورنوس، ایلوپولوس، پاپاس و دیگران، جلسه ای را جدا از جناح چپ "اتحاد چپ"، یعی جدا از "حرکت 53" در 5 فوریه سازماندهی کردند. آنها خود را "حرکت برای اتحاد" نامیدند و یک سند رسمی هم انتشار دادند.

  امید به پیروزی در یونان و اروپا     
  متن زیر قطعنامه مشترک کمیته مرکزی سیریزا می باشد که در ۲۴ ماه مه ۲۰۱۵ منتشر شد و برای کل حزب قابل اجراست. این قطعنامه حاصل اجماع بوده و اکثریت بزرگی به آن رأی داده است.
  پروین اشرفی

  یونان : نه " سازش محترمانه" و نه " گسست اتفاقی" ( قسمت سوم و چهارم )
  استاماتیس کاراجیانوپولوس برگردان : پروین اشرفی
      
  قسمت سوم : امتیاز به سیریزا یا "خروج" یونان از منطقه یورو؟ طلبکاران از کدامیک بیشتر میترسند؟
  قسمت چهارم :اختراع اصطلاح "سازش محترمانه"

  راه کارگر خبری
  تصویب دو قطعنامه اضطراری در کنگره جهانی آموزش بین الملل (ای آی) در حمایت از مبارزات معلمان و معلمان زندانی در ایران
  کنگره جهانی آموزش بین الملل (فدراسیون جهانی تشکل ها و اتحادیه های معلمان و کارکنان آموزش و پرورش) که در ماه جاری در شهر اتاوا پایتخت کانادا با شرکت نمایندگان تشکل های معلمان از ۱۷۰ کشور جهان بر گزار شد، در آخرین روز خود در ۲۶ جولای ۲۰۱۵، موقعیت معلمان در ایران و مبارزات و مصافهای آنان را در دو قطعنامه فوری به بحث گذاشت.
  در راه کارگر خبری بیشتر بخوانید
  علیه افترا، و در دفاع از شادی امین     
  ما بخشى از فعالين جنبش هاى سياسى واجتماعى در خارج از کشور، با همه تفاوت های فکری- سیاسی، خود را همراه و یاور جنبش های سیاسی- اجتماعی، حقوق همجنسگرایان و اقلیت های جنسیتی و فعالان آن در هر کجای جهان می دانیم. شادی امین از ماست و متعلق به جنبش رهایی طلبانه مردم ماست.


  شهناز نیکوروان : نگاهی طبقاتی به توافق هسته‌ای     
  بر خوان تحریم‌ها چه کسانی نشسته بودند و اکنون چه کسانی بر خوان توافق هسته‌ای می‌نشینند؟ به ياد بياوريم قطعنامه‌های شورای امنیت که در ۲۹ تیر ۱۳۶۶، برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق صادر شد اما با یک سال تاخیر از سوی حاکمان پذیرفته شد


  اصغر ایزدی : نامه سر گشاده به آقای داریوش کریمی و بی بی سی فارسی
  پیرامون ساواک در برنامه پرگار
      
  آقای داریوش کریمی! من اصغر ایزدی به عنوان یک زندانی سیاسی شکنجه شده توسط ساواک و دیگر نهادهای امنیتی رژیم شاه به برنامه پرگار پیرامون ساواک اعتراض دارم.


  نه به اولتیماتوم، نه به تفاهم نامه بردگی
  متن سخنرانی زوئی کونستانتاپولوس، رئیس پارلمان یونان برگردان : پروین اشرفی
      
  ما باید در این چنین زمانهایی با صداقت و گستاخی سیاسی صحبت کرده و عمل نماییم. باید به وظایفی که بر عهده همه ما و هر کدام از ما قرار دارد، متعهد باشیم.


  علیرضا ثقفی : تئوری های ارزش اضافی کارل مارکس - قسمت سوم     
  “ اگر ما به طور كلی ملتی را در نظر بگیریم، این تولید خالص ندارد؛ و از آن جا كه تولید‌ها‌ یا کالاهای تولید شده فقط ارزش برابری با ارزش‌ها‌ی تولیدشان دارند، هنگامی كه این ارزش‌ها‌ كاهش می‌یابند تمام ارزش تولید كاهش می‌یابدر... درآمد سالانه، درآمد ناخالص است." (Jean – baptiste Say) (اقتصاد سیاسی چاپ سوم پاریس 1817 بخش 2 ص 469).


  یحیی رحیمی : ضرورت و چگونگی تعاونی‌های تولید و پژوهشی خودگردان     
  کانون مدافعان حقوق کارگر – در پی انتشار مطلبی در مورد معرفی تعاونی موندراگون در باسک اسپانیا، این مطلب برای سایت کانون ارسال شده است که تجربه‌ی عملی تشکیل تعاونی در ایران را نقادانه مورد بررسی قرار داده است و از این نظر بسیار ارزشمند است


  هاله صفرزاده : حکایت‌های اجلاس‌های سازمان جهانی کار و کارگران ایران     
  زمانی که اسم سازمان جهانی کار مطرح می‌شود بسیاری بر این باور هستند که این سازمان نهادی است که در دفاع از کارگران بنیان گذاشته است. سازمان بین‌المللی کار یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که به امور مربوط به کار و کارگران می‌پردازد و


  یونان و نولیبرال‌های خشک‌اندیش
  نیک دیردن ترجمه: احمد سیف
      
  هیچ کس نمی‌تواند الکسیس سیپراس را به خاطر انهدام منطقه یورو سرزش کند. برخلاف تصویرپردازی رسانه‌ها که می‌کوشند سیپراس را چپ‌گرای مبارز نشان بدهند او اندکی بیش از حد محتاط است،


  داوری هابرماس در رابطه با توافق مالی بین اتحادیه اروپا و یونان
  فیلیپ اولترمان / مترجم: آرمین خامه
      
  مسئله یونان، مسئله بحث‌انگیزی شده است، آن هم نه فقط در محافل مالی و سیاسی دولتی. مصاحبه زیر بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های به نوبه خود بحث‌انگیز یورگن هابرماس، یکی از مهمترین روشنفکران اروپا، در مورد مسئله یونان است.


  یونس پارسا بناب: رابطه مکمل میلیتاریسم راس نظام با فاز فعلی جهانی گرائی سرمایه     
  نظام جهانی سرمایه داری در فاز فعلی جهانی گرائی ( گسترش بازار آزاد نئولیبرالی ) به مرحله از تمرکز و تجمع سرمایه رسیده که با شرایط حتی پنجاه سال گذشته نظام قابل مقایسه نیست .


  برای قضاوت در مورد سیریزا عجله نکنیم
  مایکل البرت ترجمه: احمد سیف
      
  سرعتی که چپ‌ها در جهان نتیجه گرفتند سیریزا خود را فروخته است به نظرم عجیب و حیرت‌آور می‌آید.
  یک روز از سیریزا ستایش می‌شود و روز دیگر مورد سرزنش قرار می‌گیرد. احتمالاً زمانی بیش‌تر ـ و اطلاعاتی افزون‌تر ـ لازم است تا درباره‌ی آن‌چه که اتفاق اقتاد، و این که چه‌گونه باید به آن واکنش نشان دهیم قضاوت کنیم.


  از بیهوده گی تا تراژدی
  آنان که یونان و چپ آنرا به تسلیم هدایت می کنند باید مورد مخالفت قرار بگیرند
  استاتیس کوولاکیس برگردان : پروین اشرفی
      
  هرکسی که در یونان زندگی می کند و یا تحولات آن را دنبال می نماید، بخوبی معنای عباراتی مانند "لحظات بحرانی"، "فضای تنش"، "براندازی دراماتیک" و "فشار بیش از اندازه " را میداند. با تحولاتی که از روز دوشنبه ببعد رخ داد، واژه جدیدی باید به این لیست اضافه شود: "بیهوده گی".


  امپراتوری جهانی یا امپریالیسم؟
  اشلی اسمیت ترجمه صادق فلاح‌پور
      
  در جریان جنبش عدالت جهانی در پایان دهه‌ی 1990 در میان کنش‌گران باوری رایج وجود داشت مبنی بر این‌که جهانی‌‌سازی نظام دولتی را تحلیل برده و از آن گذر کرده است.* دشمنان ما دیگر نه دولت‌های امپریالیست بلکه شرکت‌های چندملیتی و نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول ، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی بودند.


  سیامک بهاری : چرا آموزش و پرورش در ایران رایگان نیست؟!     
  پرداخت شهریه براساس طبقه بندی کیفیت مدارس و دسترسی به آموزش٬ سپردن امر آموزش به دست بازار و خصوصی کردن آن تحت نام غلط انداز "مدارس غیر انتفاعی"٬ عدم پذیرش مسئولیت توسط دولت برای تامین آموزش رایگان با استاندارد یکسان برای کلیه شهروندان جامعه٬ مخارج تحصیلی کمرشکنی را بر دوش خانواده ها گذاشته است.


  يازده نکته با الهام از وضعيت يونان
  نویسنده: آلن بديو/ مترجم: تز يازدهم
      
  ضرورت فوري‌وفوتي دارد که آرمان مردم يونان را بين‌المللي کنيم. فقط حذف کامل بدهي‌هاست که مي‌تواند «ضربه‌اي ايدئولوژيکي» بر پيکر نظام کنوني اروپا وارد آورد.


  درباب کوري یک قیاس سیاسی
  حسام سلامت : به بهانهي موضعگیري اخیر علی علیزاده
      
  آیا براي رد و نفی تحریمها و خطر جنگ و مرزبندي اکید با گروههاي اپوزیسیونِ نزدیک به دست راستی هاي آمریکا و اروپا و اسرائیل باید از همراهی بی قید و شرط با پروژهي هسته اي سازي ایران سر در آورد


  یاسر ریکی : بررسی مفهوم طبقه‌ی اجتماعی و تحلیل جایگاه طبقاتی معلمان در ایران     
  یکی از مباحثی که به تازگی در زمینه مسائل معلمان مطرح گردیده بحث طبقه‌ی اجتماعی معلمان است که تعابیر مختلف گاه متضاد در این زمینه پرداختن به این مسئله را ضروری می‌گرداند.


  بررسی مقاله‌ای در مورد کار مولد و غیر مولد نوشته‌‌ی: میک بروکس ترجمه‌: پویان فرد     
  چه کسی در کارخانه، کارگر مولد است؟ وضعیت مهندسینِ تعمیر و نگهداری [نسبت به‌کار مولد و غیرمولد] چیست؟ تنها دلیلی که موجبِ استخدامِ این افراد می‌شود، این است که اگر این مهندسان در خطِ تولید حضور نداشته باشند، خطِ تولید به‌طور مکرر دچار اختلال می‌شود و


  تکیه بر «نه» می‌تواند تغییری واقعی ایجاد کند / الکس کالینیکوس / ترجمه سینا چگینی     
  لحظه‌هایی تاریخی وجود دارد که در شتاب معمول رخدادها وقفه ایجاد می‌شود. اغلب رویدادهایی وجود دارند که روابط معمول قدرت را وارونه می‌کند، قدرتمندان تحقیر می‌شوند، و فقرا و تهیدستان به پا می‌خیزند.


  "آلمان هرگز نپرداخت"
  گفتگوی نشریه دی سایت با توماس پیکتی در مورد بدهی یونان : برگردان : پروین اشرفی
      
  توماس پیکتی ، اقتصاددان برجسته فرانسوی در یک گفتگو با روزنامه آلمانی دی سایت، خواستار یک کنفرانس بزرگ در رابطه با بدهی گردید. او گفت که آلمان به ویژه نباید از کمک به یونان خودداری کند.


  رحیم کریمیان : بدهی که امروز بر دوش مردم یونان و سایر کشورهای اروپائی ستگینی می کند     
  جنبش توده ای مردم یونان ، یکی دیگر از تجربیات تاریخی توده ای است که می تواند درس های ارزنده ای برای جریانهای سیاسی بخصوص کمونیستها ی انقلابی به ارمغان آورد و اطمینان دارم که می تواند تأئید دیگری بر حقانیت آموزه های جهان بینی علمی برای ما باشد؛


  میشل لووی : اهمیتِ تاریخیِ همه ‌پُرسیِ یونان     
  در اروپای امروز، پادشاه یک هاپسبورگ یا بوربون نیست؛ پادشاه، «سرمایه‌ی مالی» است. همه‌ی دولت‌های کنونی اروپا - به جز دولت یونان! - کارگزاران این تک‌فرمانروای مطلق‌گرا، بی‌مدارا و ضددموکراتیک هستند.


  حسنعلی بی ادراک : هسته یی، بسته یی یا دسته یی؟     
  خبر بمب آتمی پاکستان که منتشر شد بایستی هیجانی در محافل حکومت اسلمی پدید آمده باشد. مطبوعات آنرا بشکل نخستین بمب اتمی اسلمی بر شمرده . تبریک گفتند. ولی هیجان فرو ننشست که هیچ، مضاعف هم گشته وتبدیل به ناراحتی و حتی حسادت شد.


  احمد رحيمى : فرهنگستانى که بنياد نشد، «بنياد» شد.     
  اگر در حدیث هم نیامده باشد در اخربار آمده است که پس از دوسال استمزاج و تذبذب و تزلزل بالخرره، و درست پس از رسوایی فینال مسابقات فوتبال باشگاهی در تبریز، دولت تدبیر و امید فکر بکری را که برایش اندیشیده بودند و حکایت از تبدیل فرهنگستان زبان ترکی به بنیاد فرهنگ، ادب، و هنر آذربایجان میکرد آشکار ساخرت.


  پس از این چه؟
  مجموعه مصاحبه‌هایی با فعالین جنبش‌های اجتماعی در یونان
      
  دفترچه‌ی پیش رو می‌کوشد دریچه‌ای نسبتا متفاوت برای فهم وضعیت واقعی تحولات ماه‌های اخیر یونان بگشاید: تعدادی از فعالین چپ رادیکال اروپایی طی بازدید خود از یونان بحران‌زده، کوشیده‌اند روایت‌های شماری از فعالین سیاسی یونانی از وضعیت مبارزات‌شان را گردآوری و منعکس سازند.


  سیریزا، ترویکا و طعنه‌ها
  مایکل رابرتز / ترجمه احمد سیف
      
  «مثلث ناممکن» برای دولت سیریزا این بود: ◾معکوس کردن روند ریاضت اقتصادی
  ◾باقی ماندن در نظام پول واحد
  ◾در قدرت ماندن سیریزا[1]
  ولی ترویکا برنامه‌اش درهم‌شکستن این مثلث بود.


  علیرضا ثقفی : لغو تحریم‌های ایران و تاثیر آن بر زندگی مردم     
  لغو تحریم‌های ایران توسط جامعه بین‌المللی ظاهرا روزهای پایانی خود را می‌گذراند، در جریان نزدیك به دو سال مذاكره فشرده بین دولت جدید و گروه 1+5 یعنی همان سردمداران نظام سرمایه داری جهانی روند توافق‌های میان دو طرف روز به روز بیشتر شده است. این كه هر یك از طرفین چه چیز می‌خواهند و آیا در این زمینه دنیای سرمایه داری با كشوری كوچك مثل ایران اصلا می‌توان از هم آوردی دو طرف صحبت كرد، بحثی است كه به مقال دیگر واگذار می‌شود


  تئوری های ارزش اضافی
  کارل مارکس ترجمه علیرضا ثقفی
      
  قبل از فیزیوكرات‌ها‌ ارزش اضافه– عبارت بود از سود در شكل سود– و صرفا از طریق مبادله توضیح داده می‌شد و معنی آن فروش كالا به قیمتی بالاتر از ارزش آن بود. سر جیمز استوارت به طور كلی فراتر از این محدودیت نظری نرفت؛ او باید به عنوان فردی كه آن را در شكل علمی بازتولید كرده است در نظر گرفته شود.


  مزد، سود و سرمایه‌گذاری در یونان
  مایکل برک / ترجمه احمد سیف
      
  به‌طور کلی در اقتصادهایی که با تولید کالایی می‌چرخد سود عامل تعیین‌کننده‌ی نرخ رشد اقتصادی است. در یک اقتصاد سرمایه‌داری سود بخش خصوصی در وجه عمده باعث انباشت منابعی می‌شود که از طریق سرمایه‌گذاری به صورت سرمایه‌ی مولد در می آید.


  پروین اشرفی
  پول کمک مالی به یونان کجا رفت؟
      
  به گزارش گاردین فقط بخش کوچکی از ۲۴۰ میلیارد یورو (۱۷۰ میلیارد پوند استرلینگ) کل کمک های مالی به یونان که در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ دریافت شد، به خزانه دولت راه یافت تا فشار سقوط مالی ۲۰۰٨ را کم کرده و بودجه برنامه های اصلاحی را تأمین نماید.


  ناصر اصغری : زنان کارگر باید جمهوری اسلامی را سرنگون کنند     
  جمهوری اسلامی که هویتش تلاش برای به حاشیهای راندن و به کنج خانه فرستادن زنان و بخصوص کنار گذشتن آنها از حوزه کار و اشتغال است، در زیر واقعیات و فشارهای خرد کننده آن جامعه نمی‌تواند از کنار این فشار و این واقعیتها با بی‌اعتنائی بگذرد.


  هنوز فرصت هست تا از يک تراژدی يونانی ديگر جلوگيری کرد
  نویسنده: استاتيس کوولاکيس/ مترجم: احسان پورخيری
      
  هزاران نفر از مبارزان سيريزا در حال نبرد هستند و دست از مبارزه نمي‌کشند، در شرايطي بسيار دشوار، تا اينکه اميد مردم و پيکارهاي تمام اين سال‌ها بر باد نرود.


  رحیم کریمیان : یونان آینه ای برای سایر کشورهای اروپائی     
  نئولیبرالیسم همانطوریکه امروزه مشخص شده است نه لیبرالیسم را برمی تابد و نه ناسیونالیسم ، حتی بشکل اروپائی آن سکولاریسم بورژوائی عملا و نه رسما و قانونا ،در جامعه سرمایه داری جائی ندارد


  سیامک بهاری : افغانستان در آتش     
  پایان دادن به این حرمان فقط در قدرت نیرویی است که نه تنها هیچ منفعتی در حفظ وضعیت موجود ندارد بلکه در تضاد طبقاتی با آن است.
  وجود چنین جریانی میتواند بسرعت به نقطه امید و رهایی میلیونها مردم ستمدیده و مصیب زده افغانستان بدل شود. این چپ٬ این نیروی مترقی باید از حاشیه خود را به متن جامعه برساند.


  گروندریسه ی مارکس و "منطق" هگل
  هیروشی اوشیدا ترجمه آیدین ترکمه
      
  مارکس سه جفت از مفاهیم را در نظر میگیرد مصرف و تولید، توزیع و تولید، و مبادله و تولید که برگرفته از مقوله های اقتصاد سیاسی یعنی تولید، مصرف، توزیع و مبادله هستند.


  حق به شهر: نسترن صارمی
  دیوید هاروی و اندی مری فیلد، ترجمه ی خسرو کلانتری
      
  حق به شهر، خودِ حق را در کانون مبارزه قرار میدهد و خود شهر را محل مناقشه؛ با اکثریتی که فراتر از مفهوم سنتی طبقه ی کارگر تمام کسانی را شامل میشود که در جریان حیات و بازتولید زندگی شهری فعالاند حق به شهر نسترن صارمی دیوید هاروی و اندی مری فیلد، ترجمه ی خسرو کلانتری، نشر مهر


  خطر بیماری‌های شغلی و کارگران
  از طرف یک کارگر آبادانی ساکن اهواز
      
  کانون مدافعان حقوق کارگر - دوستان در اینجا قصد دارم که درخصوص سروصدای غیر مجاز مبحث کوتاهی را ارایه داده تا آن چه را که در پروسه تولید اتفاق می‌افتد و تاثیرات مخربی را که بر روی روان و جسم کارگر ایجاد می‌کند، در حد اطلاعات محدود خود بیان نمایم. در اینجا لازم می‌دانم برای درک بهتر، از مباحث طب صنعتی و بهداشت کار فاکت‌هایی را ارایه نمایم تا خواننده متوجه این مطلب گردد که بیماری‌های شغلی چه مخاطراتی را برای نیروی کار به ارمغان می‌آورد و چگونه کارگر را تا آخر عمر مبتلا می‌کند. بیماری‌های شغلی غیر قابل درمان وبازگشت ناپذیرند


  نامه ی خبرنگاران اخراج شده ی بخش کارگری خبرگزاری ایلنا
  چرا اخراج شدیم؟
      
  دلیل اخراج دسته جمعی گروه کارگری ایلنا محدود به یک خبر مشخص نمی شود. اما مقاومت در برابر سانسور خبر تجمع کارگران کارخانه «فارسیت دورود» مقابل ساختمان وزارت کار، نقطه اوج اختلافات گروه کارگری با مدیرعامل ایلنا بود که به اخراج ما ختم شد


  روزا لوکزامبورگ در قرن بیست و یکم، بیش از یک قهرمان
  نویسنده : اینگو اشمیت برگردان : پروین اشرفی
      
  در سال 1919 جسد یک زن یهودی لهستانی با یک گلوله در جمجمه او، از کانال لند ور برلین بیرون کشیده شد. امروز چه کسی میداند که این رهبری سوسیال دموکراتهای آلمان مخالف انترناسیونالیسم رادیکال او بود که به همراه شبه نظامیان دست راستی او را به قتل رساند؟


  گرامی باد یاد وخاطره سعید سلطان پور
  تاتر کارگری : عباس آقا، کارگر ایران ناسیونال
      
  سعید سلطانپور و یارانش، نمایشی از زندگی و کار یک کارگر ناسیونال را به روی صحنه تاتر بردند. او این تاتر را با شرکت دسته دوره‌گردان نمایش مستند، در دانشگاه پلی‌تکنیک، پارک‌ها و همه جا به اجرا در آورد، این نمایش مستندی بود متکی بر ضبط سخنان عباس آقا و زنش با عکس‌هایی از خانواده عباس آقا، خانه‌شان و اسباب خانه‌شان


  بهروزسورن:هیاهوی بی بی سی فارسی
  ما را به خیر تو امید نیست, شر مرسان – بخش دوم
      
  تردید در باره عدم وابستگی بی بی سی فارسی به سیاست های دولت انگلیس و وزارت خارجه اش نهایت ساده لوحی است. رسانه بی بی سی تکلیفش مشخص است. نهادی است رسانه ای تابع سیاست های امپریالیستی و سرمایه جهانی


  بهروز سورن: هیاهوی بی بی سی! ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان     
  برای کسانی که با رسانه های عمومی کنونی آشنائی دارند و غرض و مرضی ندارند واضح است که نهادهای رسانه ای وابسته که سرچشمه مالی آنها دول خارجی هستند از سیاست های تعیین شده آن دول نمیتوانند پا را فراتر بگذارند.


  مصاحبه با محمود صالحی پیرامون دستگیری های کارگران و فعالین کارگری در ماه های اخیر و مسایل جنبش کارگری     
  موج دستگیری و فشار بر کارگران و فعالین کارگری در چند روز مانده به اول ماه مه با بازداشت عثمان اسماعیلی، ابراهیم مددی، داوود رضوی، محمود صالحی، پدرام نصرالهی و.... به اوج خود رسید، همچنین طی ماه های اخیر دهها تن از کارگران وفعالین کارگری از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و تهدید شدند که بسیاری از آنان در محاکم قضایی یا به زندان محکوم شده اند و یا در انتظار صدور احکام علیه خود هستند.


  موج اعتصابات کارگری در آلمان
  مارک برگفلد برگردان : پروین اشرفی
      
  بزرگترین موج اعتصاب در چند دهه اخیر: تا همین سال جاری بیش از 350 هزار روز کاری اعتصاب وجود داشته است. این رقم سال گذشته فقط 156 هزار روز و در سال 2010 فقط 28 هزار روز بود.


  ناصر اصغری : به قوانین ضدکارگری تعظیم کنیم؟     
  چهار موضوع شایان توجه در یکی دو سه هفته گذشته یکبار دیگر پرداختن به جایگاه قانون و قانونگرائی در جنبش کارگری و فشار گرایش راست درون جنبش کارگری را الزامی کرده است. یکی از این چهار موضوع نامه نوشتن‌های هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به وزارت کار جمهوری اسلامی و جواب آنهاست که تا بحال مورد نقد هم قرار گرفته است.


  یونس پارسا بناب : احیای خواسته های عهد باندونگ و " جنبش کشورهای غیرمتعهد " در اوضاع کنونی (3)     
  در پیشبرد امر ایجاد بدیل حاکمیت توده ای بهتر است نظری به دستآوردها و نکات مثبت تجارب تاریخی عهد باندونگ و جنبش کشورهای غیر متعهد ( 1980 – 1955 )بیانداریم . در آن عهد بودند کشورهائی در آسیا و آفریقا که با گسست از محور نظام جهانی و استقرار حاکمیت توده ای ، موفق به ایجاد اقتصادهای خودمحور و نسبتاَ متکی به خود گردند .


  حسن جداری : تاریخ معاصرآذربایجان و شوونیست های طیف "چپ " !     
  شوونیست به کسی می گویند که ملت خود را بر دیگرملت ها ترجیح داده، به چشم حقارت به ملتهای غیر خودی نگاه میکند. درایران، نظریات شوونیستی و برتری طلبی نژادی و زبانی به مدت بیش از نود سال، از زمان به قدرت رسیدن رضا خان میر پنج به دست انگلیسی ها تا به امروز، رواج داشته است .


  شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست برگزار می کند
  نشست پالتاکی، بحث و تبادل نظر : « انتخابات اخیرپارلمان ترکیه وپیآمدهای آن درمنطقه»
      
  سخنرانان نشست پالتاکی:
  حزب کمونیست ایران
  حزب کمونیست ایران ( مارکسیست. لینینیست. مائوئیست )
  سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر) – هیئت اجرایی


  نبرد کارگران کشاورزی باخا کالیفرنیا درمکزیک(1)
  دن لا بوتز ترجمه‌هاله صفرزاده
      
  هزاران کارگران کشاورزی باخای کالیفرنیا از 17 مارس 2015 برای افزایش دستمزد روزانه به 200 پزو یا حدود 13 دلار دست به اعتصاب و راهپیمایی در بزرگراه (Trans- Peninsular ) زدند، بزرگراهی که مرز مکزیک و ایالات متحده را به بازارهای امریکا متصل می‌کند.


  ناصر اصغری : زندگی کارگر افغان، انتخاب کارگر افغان     
  برخورد به پناهندگان و مهاجران افغان مقیم ایران تا سر حد راسیسم (نژادپرستی) پیش رفته است. به مسئله کارگران افغان حتی از سر راسیسم هم نمی توان نگاه کرد. مسئله تبعیض است که تا سر حد یک نژادپرستی کور و حاد پیشروی کرده است.


  بهرام قدیمی : “اینجا،روشنائی باقی می‌ماند" در سوگ پزشک انقلابی و انترناسیونالیست، کریستا باتس(ویکتوریا)     
  تجربه پزشکی مردمی در السالوادور یکی از این تجربیات گرانبهاست که با یاری هزاران مبارز و انقلابی از سراسر جهان امکان‌پذیر شده است.


  یاسر ریگی : لزوم اتحاد معلمان با کارگران (وظیفه فعالین صنفی معلمان چیست؟ )     
  بعد از اعتراضات اسفند 93 حرکت صنفی معلمان وارد مرحله‌ای جدیدی شده است و طیف وسیعی از معلمان را به انجام حرکات صنفی در جهت خواسته‌های صنفی‌شان از حقوق و دستمزد تا شرایط کار کشانده است که در تاریخ اعتراضات صنفی معلمان از دو جهت بی‌سابقه است: اول از نظر تعداد و گستره‌ی معلمان شرکت‌کننده در این اعتراضات و حرکت صنفی و دوم از نظر تعداد افراد فعال که خودشان را به عنوان فعال صنفی چه به صورت مستقل یا در قالب کانون صنفی معلمان در استان‌های مختلف معرفی کردند


  واحد تحقیق و پژوهش کانون مدافعان حقوق کارگر : از جنبش تعاونی‌ها‌ی کارگری امریکای لاتین تا مجتمع‌ها‌ی موندرگون باسک اسپانیا     
  "ما از اسپانیای دوران فرانکو صحبت می‌کنیم زمانی که فرانکو باسک را به شدیدترین شکل سرکوب می‌کرد. برای مثال بمباران گرنیکا، در سال 1937( 75 سال پیش .


  امجد حسین پناهی : سناریو سازی وزارت اطلاعات علیه مردم كردستان پایانی ندارد.     
  بيانيەی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دربارەی دستگیری اين تيم به قول آنها "ترويستي" مي تواند زمينه سازي براي برگزاری دادگاەهای نمایشی و سریع و اجرای بلافاصلەی احکام اعدام ، به منظور سرپوش گذاشت بر جنایات اخیر خود در شهر مهاباد و ديگر شهرهاي كردستان و همچنين امنیتی کردن چندبارەی فضای کردستان و


  شهناز نیکوروان : کارگران و معضل اعتیاد در ایران     
  اعتیاد در ایران نه تنها در میان بیکاران بلکه در میان شاغلین نیز آمار بالایی دارد، در واقع اعتیاد مشکلی است که گریبان تمامی اقشار جامعه از جمله دانشجویان، کارگران را گرفته است. مجموعه اخبار رسانه‌های حکومتی و گزارشات علیرضا جزینی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر تنها گوشه‌ای از عمق تباهی نسل جدید را به نمایش می‌گذارد.


  سند فوق محرمانه پنتاگون: داعش، محصول آمریکاست
  راینر روپ، دنیای جوان (Junge Welt) - ترجمه محسن روشن
      
  گزارش فوق سری پنتاگون متعلق به سال 2012 که طی روزهای آخر هفته منتشر شد، نشان می دهد که گروه تروریستی «دولت اسلامی در عراق و سوریه» ساخته و پرداخته ایالات متحده است.
  طبق این سند داعش باید از سویی به عنوان ابزاری در دست واشنگتن برای سرنگونی اسد و از سوی دیگر به عنوان بهانه ای برای بازگشت ارتش ایالات متحده به عراق به خدمت گرفته شود.


  حسن جداری: رژیم جمهوری اسلامی ، مظهر ستم ملی و شوونیسم!     
  رژیم جمهوری اسلامی که 36 سال است بر شئون و مقدرات توده های محرو م و زحمتکش ایران حاکم است، در تمام زمینه های حیات اجتماعی، رژیمی بس ضد دموکراتیک و ارتجاعی است . به سهولت می توان گفت که در دنیای پر تلاطم و پر آشوب کنونی، در سرتاسر جهان کمتر رژیمی وجود دارد که در آزادیکشی وظلم و اجحاف به پای رژیم جمهوری اسلامی برسد.


  ترجمه بهروز عارفی: آیا "نکبه" تنها متعلق به تاریخ فلسطین است؟     
  در مورد جعل تاریخ و هویت ملی اسرائیل، مجبوریم بپذیریم که اسرائیل کشوری است مانند هر کشور دیگر. این تاریخ سازی بر یک سلسله اسطوره استوار است.


  یونس پارسا بناب : احیای خواسته های عهد باندونگ و " جنبش کشورهای غیر متعهد " در حال حاضر (2)     
  در بخش اول این نوشتار به اهمیت کنفرانس باندونگ و فراز " جنبش کشورهای غیر متعهد " و سپس به اوضاع جهان در دوره بعد از غروب باندونگ و غیر متعهدها ، پرداختیم .در بخش دوم نوشتار به چرائی احیای خواسته های عهد باندونگ و جنبش کشورهای غیر متعهد و سپس به چگونگی ایجاد همبستگی سیاسی بین ملل سه قاره می پردازیم .


  یونان: نه "سازش محترمانه" و نه "گسست اتفاقی"
  ستاماتیس کاراجیانوپولوس برگردان : پروین اشرفی
      
  سیریزا و یونانیان مستقل (ANEL) اکنون سه ماه را در دولت یونان پشت سر گذاشته اند. وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در یونان با بدتر شدن بحران عمیق سرمایه داری یونان و با افزایش سخت گیری طلبکاران خارجی توصیف میشود و


  راست می گویید، ما زیادیم!     
  در تاریخ ٢٧ فروردین ۱٣٩۴ معلمان معترض در پی فراخوان عمومی «کانون صنفی معلمان ایران» در بیش از ۱۴۰ شهر کوچک و بزرگ به «اعتراض سکوت» دست زدند. آنها در این تجمعات سراسری با بالا بردن پلاکارت ها، هم مطالبات و خواسته های برحق خود را طرح نمودند و هم قطعنامۀ خویش را خواندند.


  تحادیه آزاد کارگران ایران - شاپور احسانی راد: سرکوب پنهان با دستمزدهای 712 هزارتومانی و جنبش به پا خاسته کارگری     
  در فرهنگ عمومی جامعه به درستی " سرکوب " به خشونت آشکار و عریان که با داغ، تیغ، درفش، شلاق، زندان و... همراه است معنی می شود. امروز سرکوب این خوی غیر انسانی به طور عینی و تمام عیار در بربریت و توحش مناسبات نظام سرمایه‌داری متجلی گشته است.


  آیت نیافر: چرا دستمزدها هرگز از افزایش چشمگیری برخوردار نمی‌شود؟
      
  ویژه نامه تشکل‌های مستقل کارگر به مناسبت اول ماه مه 1394
  کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران
  عدم کسب پیروزی و موفقیت طبقه کارگر را در کدام نقطه از جنبش کارگری باید جستجو کرد!!؟ سوالی که ما فعالان کارگری و کارگران آگاه و پیشرو باید به آن پاسخ دهیم.


  گزارشگران : خطاب به : آنتونیو گوترز رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و رئیس شورای حقوق بشر آقای زید حسین - لیست سوم حامیان     
  بر اساس اخبار و گزارشات دریافتی از پناهجویان ایرانی در کشور ترکیه مایلیم که مراتب تاسف و نگرانی خود را از آنچه در این کشور اتفاق میافتد, ابراز داریم.


  کانون مدافعان حقوق کارگر : سایه روشن‌های یک چشم انداز     
  نوید سعادت - سالی جدی آغاز شده است. در بیم‌ها و امیدها، برای مردم جامعه‌ی ما عموما و برای طبقه‌ی کارگر، خصوصا این بیم‌ها و امیدها به شدت شکل مشترکی می‌یابند.


  اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب ، سازمان ها و نیروهای چپ و کمونیست
  در حمایت از حرکت سراسری معلمان در هفته معلم
  و آزادی بی قید و شرط معلمان زندانی!
      
  اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب ، سازمان ها و نیروهای چپ و کمونیست در حمایت از حرکت سراسری معلمان در هفته معلم و آزادی بی قید و شرط معلمان زندانی! درتاریخ مبارزات مردم ایران علیه استبدادوبرای آزادی ، آموزگاران از جایگاه ویژه ای برخوردارند. در تاریک ترین ادوار، آنها بذرآگاهی و آزادیخواهی را در میان جوانان و مردم کوچه وخیابان افشانده اند.


  شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست برگزار می کند     
  نشست پالتاکی ، بحث و تبادل نظر : ارزیابی و بازبینی اول ماه مه ۱۳۹۴
  سخنرانان نشست پالتاکی
  رفیق امیرجواهری لنگرودی -رفیق سعید سهرابی -رفیق هلمت احمدیان


  اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب و سازمان ها و نیروهای چپ و کمونیست
  درمحکومیت دستگیری و زندانی ساختن فعالان جنبش کارگری در ایران
      
  کارگران، زحمتکشان
  مردم آزادیخواه ایران!
  در بامداد روز چهارشنبه٩اردیبهشت( بیست وهفتم آوریل) مامورین وزارت اطلاعات در تهران ابراهیم مددی رئیس هیئت مدیره، داود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، درشهرستان سقز محمود صالحی ازچهره های شناخته شده سندیکای خبازان سقزو ازاعضاء کمیته هماهنگی و عثمان اسماعیلی سخنگوی کمیته دفاع از کارگران مهاباد را دستگیر کردند.


  اطلاعيه سنديکاهاى کارگرى فرانسه در مورد بازداشت فعالين کارگرى     
  بازداشت های خودسرانه در آستانه اول ماه مه در ایران !


  کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری: شدت دستگیری ها نشان از اوج گیری نبرد طبقاتی است!!!     
  اول ماه مه باید تعطیل شود،این تعطیلی هرج ومرج نیست،این تعطیل انقلاب هم نیست.این روز دادخواهی است»


  پروین اشرفی : به بهانه اول ماه مه
  عصر ریاضت کشی و تشدید شکاف جنسیتی
      
  در دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم دو روند کاملا متفاوت، در نقطه مقابل هم و عکس یکدیگر در جریان است. یکی روند نابود کردن جوامع ، محیط زیست و همه دستاوردهای پیشرفته بشریت مترقی توسط نظام سرمایه داری، ... و دیگری روند مقاومت و مقابله برای واژگون ساختن این نظام .


  کارزار پشتیبانی از کارگران ایران : گفتگو با مرتضی فاتح پیرامون شرایط حاضر و جنبش کارگری     
  در بیانیه کارزار تحت عنوان" شرایط حاضر ونیازهای جنبش کارگری" عنوان شده است که شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی، به دلیل فعل و انفعالات طبقاتی درونی جامعه ایران است، به نظر شما بحران اقتصادی عمومی جهان و یا مشکلات حکومت ایران با کشورهای غربی در ایجاد این شرایط بی تاثیر بوده است؟


  شورای نمایندگان احزاب و سازمان ها و نیروهای چپ و کمونیست
  بزرگداشت اول ماه مه
      
  ما برآنیم که امروز طبقه کارگرایران برای دستیابی به مطالبات بیشمارخود همچون گذشته ، نیازمند سازمانیابی تشکل مستقل وطبقاتی خود است. برای موفقیت درمبارزه پیش روی و وحدت همه بخش های طبقه کارگر( کارگران مناطق و بخش های مختلف اقتصاد، کارگران زن و مرد، کارگران ملیت های مختلف و مهاجر) وهمکاری همه تشکل های کارگری ایران، یک ضرورت حتمی و غیرقابل اجتناب است.


  سهراب بهداد و فرهاد نعمانی : سی سال جابه جایی طبقات اجتماعی در ایران     
  انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران نظم سیاسی موجود را واژگون کرد. مناسبات و نهادهای موجود اجتماعی را از هم گسیخت تا بدانها سرشت و قالبی تازه بخشد


  تلاشی شرم آور برای پنهان کردن هولوکاست ارمنیان رابرت فیسک* – ترجمه: آرسن نظریان     
  صدمین سالروز حمله نیروهای متفقین به ترکیه در ۱۹۱۵ را برای سرپوش گذاشتن بر خاطره کشتارهای جمعی شهروندان ارمنی امپراتوری عثمانی، یعنی اولین هولوکاست (نسل کشی) قرن بیستم، به کاربرد


  کانون مدافعان حقوق کارگراقتصاد سیاسی بشر دوستانه “جامعه باز” نهادهاي سرمايه‌داري و توطئه عليه كارگران     
  اين تحقيق به ما نشان مي‌دهد كه براي كارگران و فعالان كارگري هيچ راهي جز استقلال و تكيه به نيروي خود در جهت ايجاد تشكل هاي سراسري باقي نمانده و هر گونه چشمداشتي به نهادها يا جناح‌هایي از سرمايه‌داري ره به ناكجاآباد است.


  یونس پارسا بناب : احیای خواسته های عهد باندونگ در حال حاضر (1)     
  - اخیرا تعدادی از خوانندگان علاقمند و همچنین بعضی از شرکت کنندگان در " کنفرانس فوروم چپ نیویورک " پرسش هائی درباره اهمیت و ویژگی های تاریخی عهد باندونگ و جنبش غیر متعهدها (1980-1955) در زمان عروج جنبش های رهایئبخش ملی ( که بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم در کشورهای آسیا و آفریقا شروع گشتند ) ، مطرح ساختند که به نوبه خود آموزنده و بحث انگیز هستند .


  محمد قراگوزلو: کلاپس اتمی و افلاس سوسیال دموکراسی!     
  یک دوجین سوسیال دموکرات توهم زده و "چپ" لیبرالِ آسمانی و خیال پرداز دور هم جمع شده اند و از مراجع بزرگ تقلید خود در مکاتب "اقتصاد توسعه" و "نو" و "فرانکفورت" فتوا گرفته اند که " شما ای ارتدوکس های محافظه کار! چه نشسته اید که روزگار پرولتاریای مارکس مقهور مولتی تود شده و دوران هژمونی طبقه متوسط مدرن فرا رسیده است!"


  بهروز سورن:اینجا میخواهند پناهجو درو کنند؟     
  در همین لحظاتی که این متن نوشته میشود مقامات کشور استرالیا و مسئولین سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی به معامله مشغولند و گویا به تفاهم نیز رسیده اند.


  گفت‌وگو با میشل لوی، متفكر فرانسوی درباره نیكوس پولانزاس
  پولانزاسی كه می‌شناختمش - ترجمه: رحمان بوذری
      
  ژانویه گذشته سمینار بین‌المللی بررسی آرای نیكوس پولانزاس در دانشگاه سوربن برگزار شد و میشل لوی نیز یكی از سخنرانان آن بود. لوی هفت سال همكار نیكوس پولانزاس در دانشگاه پاریس هشت بوده است.


  آگهی تلویزیون برابری
  برنامه های تلویزیون برابری روی شبکه 24 ساعته تلویزیون " دیدگاه" به ترتیب زیر از اینترنت و ماهواره یاه ست پخش میشود.
  مشخصات ماهواره :
  نام ماهواره: یاه ست Yah Sat.
  فرکانس: 11765
  سیمبل ریت: 27500
  پولاریزاسیون: عمودی
  اف ای سی: 5/6
  درجه: 52.2 درجه شرقی
  ساعت پخش برنامه های تلویزیونی برابری :
  پنجشنبه ساعت نه ونیم شب بوقت ایران بازپخش این برنامه : جمعه نه و نیم صبح بوقت ایران
  یکشنبه ساعت هفت و نیم عصر بوقت ایران بازپخش این برنامه : دوشنبه هفت و نیم صبح بوقت ایران
  ویدئو کلیپ های دیدنی
  از میان مطالب رسیده
  مقالات     تمامی مقالات >>
 • علیه افترا، و در دفاع از شادی امین

 • شهناز نیکوروان : نگاهی طبقاتی به توافق هسته‌ای

 • حمید جهان بخش : عبور از مرز فرقه های در خودمانده، از کدام مسیر

 • از اسناد سیاسی پیشنهادی به کنگره سازمان راه کارگر : پیش نویس قطعنامه: در رابطه با
  جنبش کارگری ایران در سال گذشته و تشکل مستقل سراسری کارگری

 • از اسناد سیاسی پیشنهادی به کنگره سازمان راه کارگر :
  نگاهی به بحران عمیق خاورمیانه

 • اسماعيل فتاحي - تبريز : عاشقانه اي ديگر

 • ژئوپولیتیک و اقتصاد توافق هسته‌ای ایران
  اریک دریتسر ترجمه احمد سیف

 • دو جریان در سیریزا: یورو و دیکتاتوری سرمایه
  کارل لودنهوف ترجمه مهرداد امامی

 • اصغر ایزدی : نامه سر گشاده به آقای داریوش کریمی و بی بی سی فارسی
  پیرامون ساواک در برنامه پرگار

 • از اسناد سیاسی پیشنهادی به کنگره : نگاهی به بحران عمیق خاورمیانه

 • پیش نویس قطعنامه: در رابطه با جنبش کارگری ایران در سال گذشته و تشکل مستقل سراسری کارگری

 • نه به اولتیماتوم، نه به تفاهم نامه بردگی
  متن سخنرانی زوئی کونستانتاپولوس، رئیس پارلمان یونان برگردان : پروین اشرفی

 • علیرضا ثقفی : تئوری های ارزش اضافی کارل مارکس - قسمت سوم

 • یحیی رحیمی : ضرورت و چگونگی تعاونی‌های تولید و پژوهشی خودگردان

 • هاله صفرزاده : حکایت‌های اجلاس‌های سازمان جهانی کار و کارگران ایران

 • تقی روزبه : به نام چپ و به کام راست، نمایشنامه یک عروج و سقوط!

 • یونان و نولیبرال‌های خشک‌اندیش
  نیک دیردن ترجمه: احمد سیف

 • داوری هابرماس در رابطه با توافق مالی بین اتحادیه اروپا و یونان
  فیلیپ اولترمان / مترجم: آرمین خامه

 • محمد قراگوزلو : هژمونی و بقا !
  بحثی پیرامون کلاپس هسته یی

 • آینده هم‌اکنون است
  پاناگیوتیس سوتیریس ترجمه: احمد سیف

 • یونس پارسا بناب: رابطه مکمل میلیتاریسم راس نظام با فاز فعلی جهانی گرائی سرمایه

 • برای قضاوت در مورد سیریزا عجله نکنیم
  مایکل البرت ترجمه: احمد سیف

 • از بیهوده گی تا تراژدی
  آنان که یونان و چپ آنرا به تسلیم هدایت می کنند باید مورد مخالفت قرار بگیرند
  استاتیس کوولاکیس برگردان : پروین اشرفی

 • شهاب برهان : جشن هسته ای یا ضد هسته ای ؟!

 • تقی روزبه : آغازشمارش معکوس مذاکرات هسته ای در وقت اضافی!
  دودسفید، سیاه و یا خاکستری؟! کدامیک؟

 • امپراتوری جهانی یا امپریالیسم؟
  اشلی اسمیت ترجمه صادق فلاح‌پور

 • تقی روزبه : تصویب نسخه جدیدریاضت اقتصادی و این بار با طعم خودی!

 • لاله حسین پور : مطالبه چیست، راه کار کدام هست؟

 • سیامک بهاری : چرا آموزش و پرورش در ایران رایگان نیست؟!

 • يازده نکته با الهام از وضعيت يونان
  نویسنده: آلن بديو/ مترجم: تز يازدهم

 • درباب کوري یک قیاس سیاسی
  حسام سلامت : به بهانهي موضعگیري اخیر علی علیزاده

 • حمید جهان بخش : عبور از مرز فرقه های در خودمانده، از کدام مسیر

 • یاسر ریکی : بررسی مفهوم طبقه‌ی اجتماعی و تحلیل جایگاه طبقاتی معلمان در ایران

 • بررسی مقاله‌ای در مورد کار مولد و غیر مولد نوشته‌‌ی: میک بروکس ترجمه‌: پویان فرد

 • تکیه بر «نه» می‌تواند تغییری واقعی ایجاد کند / الکس کالینیکوس / ترجمه سینا چگینی

 • حسین نقی پور : گفت و گو با چارلی براون
  از فعالان جنبش های اجتماعی و سندیکائی در هانوفر(آلمان)

 • تقی روزبه : نه مردم یونان، جان تازه ای به رؤیای اروپای اجتماعی می دمد!

 • "آلمان هرگز نپرداخت"
  گفتگوی نشریه دی سایت با توماس پیکتی در مورد بدهی یونان : برگردان : پروین اشرفی

 • رحیم کریمیان : بدهی که امروز بر دوش مردم یونان و سایر کشورهای اروپائی ستگینی می کند

 • حسن حسام : با سعید در راه

 • میشل لووی : اهمیتِ تاریخیِ همه ‌پُرسیِ یونان

 • هدایت سلطانزاده : مذاکرات هسته ای وجام زهری تازه : لیکن بکام کی؟

 • حسنعلی بی ادراک : هسته یی، بسته یی یا دسته یی؟

 • احمد رحيمى : فرهنگستانى که بنياد نشد، «بنياد» شد.

 • هدایت سلطانزاده : نفت ، میلیتاریسم وحاکمیت دراکولا ها در خاورمیانه

 • پس از این چه؟
  مجموعه مصاحبه‌هایی با فعالین جنبش‌های اجتماعی در یونان

 • تقی روزبه : نگاهی به پیچ و خم های همه پرسی یونان و ماهیت خرده پارادایم دولت های متکی بر جنبش های اجتماعی

 • 9 افسانه درباره‌ی بحران یونان
  جیمز گالبریث ترجمه: احمد سیف

 • سیریزا، ترویکا و طعنه‌ها
  مایکل رابرتز / ترجمه احمد سیف

 • علیرضا ثقفی : لغو تحریم‌های ایران و تاثیر آن بر زندگی مردم

 • تئوری های ارزش اضافی
  کارل مارکس ترجمه علیرضا ثقفی

 • امین قضایی : آیا مذاهب سامی در زمان خود مترقی بودند؟

 • مزد، سود و سرمایه‌گذاری در یونان
  مایکل برک / ترجمه احمد سیف

 • بهروز سورن: تلنگری به خاطرات - بخش چهارم - رحیم حسین پور رودسری - مقصود فتحی و حسن صادقی

 • لحظه تصمیمات بزرگ برای سیریزا
  استاتیس کوولاکیس ، ترجمه از پروین اشرفی:

 • پروین اشرفی
  پول کمک مالی به یونان کجا رفت؟

 • در رفراندوم یونان چه رأیی می دهم؟
  جوزف استیگلیتز ترجمه ی عباس شهرابی فراهانی

 • ناصر اصغری : زنان کارگر باید جمهوری اسلامی را سرنگون کنند

 • تقی روزبه : آیا از اتاق مذاکرات هسته ای دودسفید برخواهد خاست یا دودسیاه؟

 • بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها! بخش سوم

 • یاد غلام ،یاد مهربانیهایش ،یاد فداکاری ،یاد گذشت و سادگی اش ،یاددوست داشتن هایش و دوست داشته شدنش،یاد یاد...

 • هنوز فرصت هست تا از يک تراژدی يونانی ديگر جلوگيری کرد
  نویسنده: استاتيس کوولاکيس/ مترجم: احسان پورخيری

 • رحیم کریمیان : یونان آینه ای برای سایر کشورهای اروپائی

 • سیامک بهاری : افغانستان در آتش

 • شاهرخ زمانی: در ضرورت حزب انقلابی در ایران ـ قسمت دوم

 • بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها! بخش دوم

 • فلاخن شماره ۲۰: سازمان همه چیز ما بود، گفت‌ و گو با تراب حق‌شناس

 • اروپا حاضر است یونان را بکشد تا "تینا" زنده بماند
  میکال روزورسکی برگردان : پروین اشرفی

 • بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها !

 • واقعیت بخشی به یوتوپیاها
  درباره ي شیوه هاي بدیل سازماندهی اقتصادي- سیاسی
  اریک اُلین رایت / ترجمه ي عباس شهرابی فراهانی

 • درباره ی دانيل بن سعيد
  مصاحبه با آلن بديو/ ترجمهی نيما پرژام

 • گروندریسه ی مارکس و "منطق" هگل
  هیروشی اوشیدا ترجمه آیدین ترکمه

 • حق به شهر: نسترن صارمی
  دیوید هاروی و اندی مری فیلد، ترجمه ی خسرو کلانتری

 • خطر بیماری‌های شغلی و کارگران
  از طرف یک کارگر آبادانی ساکن اهواز

 • علی دماوندی : ۳۷ سالگی سازمان راه کارگر مبارک باد
  انقلاب مرد ، زنده باد انقلاب

 • نامه ی خبرنگاران اخراج شده ی بخش کارگری خبرگزاری ایلنا
  چرا اخراج شدیم؟

 • حمزه جهانگیری : به انگیزه شروع ماه رمضان

 • تقی روزبه : اخراج دسته جمعی خبرنگاران بخش کارگری ایلنا و نقش مافیائی "خانه کارگر"!

 • روزا لوکزامبورگ در قرن بیست و یکم، بیش از یک قهرمان
  نویسنده : اینگو اشمیت برگردان : پروین اشرفی

 • علی دماوندی : شهلایی که طلعت رهنمای ما شد

 • گرامی باد یاد وخاطره سعید سلطان پور
  تاتر کارگری : عباس آقا، کارگر ایران ناسیونال

 • ستاره.تهران : کوتاه. مختصر. همین

 • بهروزسورن:هیاهوی بی بی سی فارسی
  ما را به خیر تو امید نیست, شر مرسان – بخش دوم

 • بهروز سورن: هیاهوی بی بی سی! ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان

 • محمد قراگوزلو : از اصلاحات سیاسی تا انقلاب کلنگی !
  و پاسخی هم به آقای اکبر گنجی

 • مصاحبه با محمود صالحی پیرامون دستگیری های کارگران و فعالین کارگری در ماه های اخیر و مسایل جنبش کارگری

 • موج اعتصابات کارگری در آلمان
  مارک برگفلد برگردان : پروین اشرفی

 • اسماعیل سپهر: مرزهای هویتی چپ رادیکال نوین
  نقدی بر برخی نظرگاه های رفیق شیدان وثیق

 • رژیم اسلامی ایران در دست انداز
  اوج کرنش در خارج ، موج توحش در داخل

 • حسین نقی پور : گفتگوئی با زیلکه هلفریش از گروه استراتژی های کمونی
  حضور کمون در دنیای معاصر

 • ناصر اصغری : به قوانین ضدکارگری تعظیم کنیم؟

 • یونس پارسا بناب : احیای خواسته های عهد باندونگ و " جنبش کشورهای غیرمتعهد " در اوضاع کنونی (3)

 • نشریه کودکان مقدمند شماره ١۲٤ منشر شد

 • حسن جداری : تاریخ معاصرآذربایجان و شوونیست های طیف "چپ " !

 • شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست برگزار می کند
  نشست پالتاکی، بحث و تبادل نظر : « انتخابات اخیرپارلمان ترکیه وپیآمدهای آن درمنطقه»

 • بسته ریاضت کشی قریب الوقوع
  کوستاس لاپاویتساس - برگردان : پروین اشرفی

 • اسماعيل فتاحي : " سوال بي جواب "

 • رحیم کریمیان : ارمغان فدائی به جنبش کمونیتسی عمل مسلحانه و یا تئوری انقلابی؟

 • سیروس ماهان : سربداران 1992

 • تقی روزبه: مرعوب شدگی مدافعان سرنگونی یا تلاش برای سترون سازی اپوزیسیون انقلابی، کدامیک؟!

 • زلزله سیاسی در انتخابات ترکیه
  فرانچسکو مرلی برگردان : پروین اشرفی

 • شهلا دانشفر : تشکل کارگری یک عرصه مهم نبرد کارگران

 • اکبریگانه : زندگی

 • نبرد کارگران کشاورزی باخا کالیفرنیا درمکزیک(1)
  دن لا بوتز ترجمه‌هاله صفرزاده

 • ناصر اصغری : زندگی کارگر افغان، انتخاب کارگر افغان

 • مبارزه با بحران زیست محیطی
  مستلزم مبارزه با سیستم سرمایه داری است
  "نائومی کلاین" - برگردان: آناهیتا اردوان

 • رحیم کریمیان : نشست جی 7

 • رحیم کریمیان : نگاهی به انتخابات ترکیه

 • وحشت‌های پیش روی زنان در دنیای "مدرن" سرمایه داری جهانی

 • چطور فمنیسم خدمتگزار سرمایه داری شد و چگونه آن را احیا کنیم؟

 • بررسی برابری جنسیتی در صنعت سینمای ۱۱ کشور آیا تصویر نشان داده‌ شده از زنان در سینما منطبق بر واقعیت است؟ برگردان: بنفشه جمالی

 • مریم جزایری : خشونت مدرن علیه زنان؛ پدیده‌ای متاخر و متعلق به عصر سرمایه‌داری

 • حق با کارل مارکس بود
  سخنرانی کریس هجز در کنفرانس فورم چپ در نیویورک -برگردان: پروین اشرفی

 • بهرام قدیمی : “اینجا،روشنائی باقی می‌ماند" در سوگ پزشک انقلابی و انترناسیونالیست، کریستا باتس(ویکتوریا)

 • یاسر ریگی : لزوم اتحاد معلمان با کارگران (وظیفه فعالین صنفی معلمان چیست؟ )

 • واحد تحقیق و پژوهش کانون مدافعان حقوق کارگر : از جنبش تعاونی‌ها‌ی کارگری امریکای لاتین تا مجتمع‌ها‌ی موندرگون باسک اسپانیا

 • یونان : نه "سازش محترمانه" و نه "گسست اتفاقی" (۶)
  استاماتیس کاراجیانوپولوس برگردان : پروین اشرفی

 • بهروز سورن: تعرض گسترده به دستفروشان تهرانی

 • ناصر اصغری : کارگران مجرم‌اند!

 • امجد حسین پناهی : سناریو سازی وزارت اطلاعات علیه مردم كردستان پایانی ندارد.

 • شهناز نیکوروان : کارگران و معضل اعتیاد در ایران

 • یونان : نه "سازش محترمانه" و نه "گسست اتفاقی" (۵)
  استاماتیس کاراجیانوپولوس برگردان : پروین اشرفی

 • امید به پیروزی در یونان و اروپا

 • ساختار تشکیلاتی و اهداف اتحاد بين المللى در حمايت از كارگران در ايران

 • سند فوق محرمانه پنتاگون: داعش، محصول آمریکاست
  راینر روپ، دنیای جوان (Junge Welt) - ترجمه محسن روشن

 • یونان : نه " سازش محترمانه" و نه " گسست اتفاقی" ( قسمت سوم و چهارم )
  استاماتیس کاراجیانوپولوس برگردان : پروین اشرفی

 • حسن جداری: رژیم جمهوری اسلامی ، مظهر ستم ملی و شوونیسم!

 • تقی روزبه : این پیرمرد به کجا رهسپاراست؟

 • ترجمه بهروز عارفی: آیا "نکبه" تنها متعلق به تاریخ فلسطین است؟

 • محمد قراگوزلو: انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد!
  ۹. شاه در شرایط مات

 • رحیم کریمیان : پاسخ فدائی به یاوه سرائی های دشمنان خلق

 • یونان: نه "سازش محترمانه" و نه "گسست اتفاقی" (۲)
  استاماتیس کاراجیانوپولوس ، برگردان : پروین اشرفی

 • سایت پروسه: کارگرانِ پروژه‌ای - جمعی از کارگران پروژه‌ایِ جنوب

 • یونس پارسا بناب : احیای خواسته های عهد باندونگ و " جنبش کشورهای غیر متعهد " در حال حاضر (2)

 • هیات هماهنگی شورای نمانیدگان احزاب،سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست
  فراخوان برای کارزارسراسری درروزسی ام ماه مه ۲۰۱۵

 • یونان: نه "سازش محترمانه" و نه "گسست اتفاقی"
  ستاماتیس کاراجیانوپولوس برگردان : پروین اشرفی

 • راست می گویید، ما زیادیم!

 • از کارخانه به متروپليس
  گفت‌وگو با آنتونيو نگري/ مترجم: ارسلان ريحان‌زاده

 • شاهین میر محمد حسینی : محو دیکتاتور

 • تقی روزبه : آقای شهردار از «اوین جدید» چه خبر؟!
  به بهانه موافقت قوه قضائیه با تبدیل زندان اوین به پارک!

 • تحادیه آزاد کارگران ایران - شاپور احسانی راد: سرکوب پنهان با دستمزدهای 712 هزارتومانی و جنبش به پا خاسته کارگری

 • تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا -نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى

 • ویژه نامه کانون مدافعان حقوق کارگر به مناسبت روز جهانی کارگر

 • آیت نیافر: چرا دستمزدها هرگز از افزایش چشمگیری برخوردار نمی‌شود؟

 • بهرام رحمانی : ایران امن‌ترین کشور برای زنان؟!

 • اکبر یگانه : ستاره گمشده ما

 • جعفر عظیم زاده : شبح پیشروان، کارگران بی سر - یک مقاله با دو تیتر – قسمت اول

 • تقی روزبه: اوج گیری جنبش مطالباتی و اهمیت هم بستگی بخش های مختلف نیروی کار!- بخش دوم

 • اسماعیل سپهر : مرزهای هویتی چپ رادیکال نوین
  نقدی بر برخی نظرگاه های رفیق شیدان وثیق
  قسمت اول

 • پروین اشرفی : کاش فریناز، خود هتل تارا را به آتش می کشید

 • گزارشگران : خطاب به : آنتونیو گوترز رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و رئیس شورای حقوق بشر آقای زید حسین - لیست سوم حامیان

 • کانون مدافعان حقوق کارگر : سایه روشن‌های یک چشم انداز

 • غلامحسین حسینی : شبح پیشروان، کارگران بی سر
  بررسی تظاهرات کارگران در اول ماه مه 94

 • ستار رحمانی: تجمع اعتراضی معلمان در ایران - خبر ها تا ساعت 05.8 به وقت لندن

 • اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب ، سازمان ها و نیروهای چپ و کمونیست
  در حمایت از حرکت سراسری معلمان در هفته معلم
  و آزادی بی قید و شرط معلمان زندانی!

 • میلاد پشتیوان : نام‌ها، سوژه‌ها و سیاست
  ملاحظاتی درباب بازنمایی‌های دولتیِ "روز کارگر"

 • شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست برگزار می کند

 • ویژه نامه ي روز جهانی کارگر تشکل هاي مستقل کارگري

 • آیا طبقه‌ی کارگر طبقه‌ای انقلابی است؟
  هنری لوفور ترجمه‌ی ایمان واقفی

 • اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب و سازمان ها و نیروهای چپ و کمونیست
  درمحکومیت دستگیری و زندانی ساختن فعالان جنبش کارگری در ایران

 • مجید دارابیگی : سلاح نفت، شمشیر دو لب
  کالای بی همتا .

 • بیژن جزنی و روحانیت در ایران
  متن سخنرانی بهروز فراهانی در چهلمین سالگرد کشتار تپه های اوین ۲۵ آوریل ۲۰۱۵--- پاریس

 • اطلاعيه سنديکاهاى کارگرى فرانسه در مورد بازداشت فعالين کارگرى

 • کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری: شدت دستگیری ها نشان از اوج گیری نبرد طبقاتی است!!!

 • تقی روزبه : اوج گیری جنبش های مطالباتی و اهمیت هم بستگی بخش های مختلف نیروی کار!

 • فعالين سوسياليسم – کنترل کارگری : گرامي باد 11 ارديبهشت روز جهاني كارگر

 • پروین اشرفی : به بهانه اول ماه مه
  عصر ریاضت کشی و تشدید شکاف جنسیتی

 • پرویز صداقت : ایدئولوژی برنامه‌های توسعه در ایران و سرنوشت و رسالت طبقه‌ی کارگر

 • کارگران انقلابی متحد ایران: به مناسبت اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت ۱٣٩۴

 • کارزار پشتیبانی از کارگران ایران : گفتگو با مرتضی فاتح پیرامون شرایط حاضر و جنبش کارگری

 • شورای نمایندگان احزاب و سازمان ها و نیروهای چپ و کمونیست
  بزرگداشت اول ماه مه

 • اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
  اول ماه مه نماد وحدت و مبارزه جهانی طبقه کارگر علیه نظام سرمایه داری بر همه کارگران مبارک باد!

 • حشمت محسنی : ضرورت توجه به الزامهای مبارزه برای تشکل سراسری کارگری

 • چرا تعظیم میکنند؟
  گفتگوی خبرگزاری کار ایران با محمد مالجو

 • سهراب بهداد و فرهاد نعمانی : سی سال جابه جایی طبقات اجتماعی در ایران

 • بیانیه شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر- ایران سال 94

 • توسعه طلبی جمهوری اسلامی در یمن به نفع کیست؟

 • پیام سندیکاهای فرانسه به کارگران ایران

 • قطعنامه تشکلها و نهادهای مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه ٢٠١۵ – ١١ اردیبهشت ١٣٩٤

 • بهرام رحمانی: چرا دولت ترکیه، نسل‌کشی ارمنی‌ها را نمی‌پذیرد!

 • تلاشی شرم آور برای پنهان کردن هولوکاست ارمنیان رابرت فیسک* – ترجمه: آرسن نظریان

 • یونان در صد روز آینده
  گفتگوی کاترینا پرینسیپه و جورج سولیس با النا پاپادوپولو ترجمه پروین اشرفی

 • کانون مدافعان حقوق کارگراقتصاد سیاسی بشر دوستانه “جامعه باز” نهادهاي سرمايه‌داري و توطئه عليه كارگران

 • اطلاعيه كميته ى هنرى ششمین گردهمائی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران/ برلین

 • آيا يک گسست ريشه‌اي از حوزه يورو امکان‌پذير است؟
  گفت‌و‌گوي آلن بديو و استاتيس کوولاکيس درباره «سيريزا»/ مترجم: تز يازدهم

 • تقی روزبه : درام واقعی که هرروز در برابرمان به نمایش در می آید!
  دریای مدیترانه گورستان فراریان از جهنم!

 • یونس پارسا بناب : احیای خواسته های عهد باندونگ در حال حاضر (1)

 • محمد قراگوزلو: کلاپس اتمی و افلاس سوسیال دموکراسی!

 • بهروز سورن:اینجا میخواهند پناهجو درو کنند؟

 • بولتن خبری انجمن همبستگی فرانسه-فلسطین- ترجمه : بهروز عارفی

 • گفت‌وگو با میشل لوی، متفكر فرانسوی درباره نیكوس پولانزاس
  پولانزاسی كه می‌شناختمش - ترجمه: رحمان بوذری

 • تجديد نظر طلبى تاريخى ليبرالى نویسنده: روبرت ما تيا سون مترجم: پيام پرتوی

 • شاهین میر محمد حسینی:«جمهوری اسلامی»

 • نگاهی به مبارزات و اعتراض های کارگری در سال 1393

 • برهان عظیمی : گزیده‌ای از متن دفاعیات پرولتر کمونیست انقلابی هوشنگ تره گل به پیشباز روز جهانی کارگر

 • پویان.م : در برابر فاشیسم و عرب ستیزی های اخیر چه باید کرد؟

 • آزاده حسینی : مبارزه طبقاتی ، اسطوره‌ها و فضیلت‌های اخلاقی

 • فراخوان گزارشگران: جان پناهجویان سیاسی در استرالیا در خطر است!
  پناهجویان ایرانی در استرالیا قربانی معاملات اقتصادی و معادلات سیاسی!

 • تقی روزبه: آیا کارزارتحریم حج و قبورامامان و امامزاده ها توسط سکولارها به یک جنبش سراسری می تواند یک تاکتیک کارگشا باشد؟

 • سیاست ریاضت‌ کشی: تأمین سود از نابرابری زنان - ترجمه: پروین اشرفی

 • آرش کمانگر : پیرامون کمپیین بایکوت حج

 • آلترناتیوی وجود ندارد، مگر اینکه آنرا بسازیم
  ابداع مجدد سیاست سوسیالیستی
  اینگو اشمیت ، ترجمه پروین اشرفی

 • اکرم احقاقی : واقعیات تکان‌دهنده زندگی زنان معتاد

 • فراخوان فعالین کارگری در بند به مناسبت روز جهانی کارگر

 • بهروز سورن: دامی که دولت استرالیا برای پناهجویان ایرانی پهن کرده است

 • اخباروگزارشات کارگری1 تا 22 فروردین 1394

 • بیانیه لوزان تغییر اساسی در سیاست هسته ای رژیم نیست!

 • "قطعه‌ی ماشین‌ها، سوءبرداشت ماركسی در گروندریسه و غلبه بر آن در سرمایه"
  مایکل هاینریش - ترجمه حسن آزاد

 • کانون مدافعان حقوق کارگر : کودک و استثمار

 • ح ریاحی : تفاهم هسته ای، رویکردها و تضاد منافع

 • تقی روزبه : رویدادتاریخی یا ضدتاریخی؟!
  وقتی یک بیانیه بدون امضاء و اعتبار اجرائی، به یک رویدادجهانی و تاریخی تبدیل شود؟!
  مناقشه حول خوانش های متفاوت از بیانیه!

 • بیانیه ی مجمع جنبش های اجتماعی- فوروم اجتماعی جهان 2015

 • گفتگوی نیکی زورمپاس با پاناگیوتیس لافازانیس: شاخه پلاتفورم چپ سیریزا - ترجمه پروین اشرفی

 • رضا باقری : تفاهم هسته ای ارتجاع اسلامی و 5+ 1
  علیه درخواستهای دمکراتیک مردم

 • محمد قراگوزلو : صلح اتمی در چند پرده !

 • علامت سوال جلوی خود دموکراسی است
  دیوید هاروی درباره سیریزا و پودموس ترجمه: رحمان بوذری

 • حسن مرتضوی : درس گفتارهای مجلد دوم «سرمایه»
  /خوانش فصل های یکم تا سوم/

 • شهنازنیکوروان : سیر صعودی تعطیلی کارخانه‌ها و تهی‌تر شدن سفره کارگران کمیسیون صنایع مجلس: "50درصد کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند"

 • بهرام رحمانی : سیدعلیخامنه‌ای، جام زهر هسته‌ای را سر کشید!

 • باقر مرتضوی : کتاب "حلقه‌ی گمشده"

 • خاطره گذری به یونان
  آلکساندر کلاب- ترجمه هدایت سلطان زاده

 • اخباروگزارشات کارگری 26ـ 27 ـ 28 ـ 29اسفند1393

 • تقی روزبه : چالش های مذاکرات هسته ای و آنچه که گفته نمی شود!

 • زمان به نفع ما نیست
  گزینه ای به جای "عقب نشینی استراتژیک" وجود دارد
  استاتیس کوولاکیس ، عضو کمیته مرکزی سیریزا برگردان : پروین اشرفی

 • اکبر یگانه : بهاری بدون فرخنده

 • پیام نوروزی سازمان راه کارگر