سازمان راه کارگر


اسناد کنگره ها      بولتن مباحث نظری      آرشیو تک برگی      تک برگی 61      رادیو تلویزیون برابری      تماس با سازمان یا انتشار مقاله در سایت
سایت ساده راه کارگر برای اینترنت کم سرعت و برای ایران

سایت سازمان راه کارگر


وضعیت جنبش کارگری در ایران ، گفتگوی بهروز خباز با ایوب رحمانی - بخش دوم

بهروز فراهانی : تحولات و تغییرات ژئوپولیتیک درآسیا
<< آرشیو اعلامیه
 • جام زهری با هزینه های بسیار برای مردم ایران درباره " تفاهم " لوزان
 • << آرشیو سخن ما
  گسترش فقر, سقوط درآمد سرانه و فربه کردن سپاه در بودجه پیشنهادی دولت روحانی برای سال 1394

  ملاحظاتی در باره تشکل سراسری کارگری
  سایت علیه ستم جنسیتی
  سایت کارگری
  سایت مسائل ملی
  اقتصادی
  جنبش, حزب و برنامه چپ
  تمامی مقالات >>
      فرامرز دادور : نگاهی به استراتژی چپ در ایران
  از دیدگاهِ جنبشِ چپ، در مقابلِ شرایطِ سیاسیِ ستمگرانه و سلطهِ ناعادلانهِ سرمایه داری در ایران و اکثرِ مناطقِ جهان، چشم انداز انسانیتر در پیش روی جوامع بشری وجود دارد و هدف سوسیالیست ها نیز در پرتوِ اعتقاد به جهانبینی ماتریالیسم دیالکتیک ، ساختنِ جهان دیگری با ارزشهای رهائی خواهانه و برابری طلبِ اجتماعی میباشد. ادامه
      رکود و پیشرفت مارکسیسم : رزا لوکزامبورگ ترجمه نوید قیداری
  به بهانه ۱۵ ژانویه، سالروز ترور لوکزامبورگ
  کارل گروئن در نوشته‌یی سطحی و در عین حال جالب با عنوان «جنبش سوسیالیستی در فرانسه و بلژیک» به طرزی کمابیش ماهرانه اظهار می‌دارد نظریّات فوریه و سن‌سیمون، تأثیر سراپا متفاوتی بر طرفداران خاصّ خودشان دارند. ادامه
      پارسا نیک جو : نگاهی به ترجمه های فارسی مانیفست حزب کمونیست
  خوشبختانه به تازه گی رفیق شهاب برهان، که خود از مبارزان و متفکران کمونیست است، با کوشش و دقتی ستودنی، ترجمه ی جدیدی از مانیفست را چاپ و منتشر کرده است. ایشان بر پایه ی ویرایش نهایی متن آلمانی مانیفست و بهره گرفتن از ترجمه ی انگلیسی ساموئل مور و ترجمه ی فرانسوی لورا لافارگ، و هم چنین بازخوانی انتقادی ترجمه های فارسی مانیفست که پیش از این چاپ و منتشر شده اند کوشیده است تا حد امکان و توانِ خود̊ ترجمه ای دقیق از مانیفست ارائه دهد. ادامه
      مبارزه برای افزایش سطح "حداقل دستمزد" مبارزه ای لازم اما ناکافی - بخش دوم
  حزب چپ و تشکلات کارگری
  تقسیم کار و وظایف میان احزاب چپ و تشکلات کارگری در ایران همواره بحث انگیز بوده است. بدون شک قدرت یابی بخشی از مدافعان طبقه کارگر (بلشویک ها) در همسایگی ایران و استبداد سیاسی در ایران به در هم آمیختگی و زدودن مرز بین تشکلات کارگری و احزاب چپ نقش اساسی ایفاء کرده اند. ادامه
      حمید موسوی پوراصل : مبارزه برای افزایش سطح "حداقل دستمزد" مبارزه ای لازم اما ناکافی
  بخش اول
  بایستی جنبش صنفی عدالتخوهانه که در صدد بهبود معیشت کارگران است را به جنبش نیروی کار در برابر حکومت سرمایه فرا رویاند. انجام این امر بدون شک تنها در چارچوبهای تنگ تشکلات شورایی, سندیکایی و اتحادیه ای میسر نیست. در این جا نیاز به سازماندهی و تقسیم کار میان جنبش سیاسی چپ (احزاب و سازمانهای سیاسی) و تشکلات کارگری است. ادامه
      زنده باد مارکس!
  با نگاهی به «پرسش‌هایی از مارکس» نوشته تری ایگلتون
  آریامن احمدی
  مارکسِ پیامبر، نه مرز می‌شناسد، نه آدمی؛ او عصیانگری است وسوسه‌گر، که با مارکس و مارکسیسم، مارکس و ناکجااندیشی، مارکس و اقتصاد، مارکس و ماتریالیسم، مارکس و طبقه، مارکس و دولت، مارکس و جنبش‌های اجتماعی، و مارکس و مارکس دست به دست هم می‌دهند تا رستاخیزی به پا کنند که جهان را دو شق کند؛ اما رستاخیز مارکس ..... ادامه
      مجید دارابیگی : بیماری سبک کار
  بیش از یک سده از انقلاب مشروطیت  و آغاز فعالیت حزبی و انجمن های سیاسی  و نیز  تاسیس حزب «اجتماعیون عامیون»، نخستین حزب هوادار کارگران و زحمت کشان ایران می گذرد و بیش از یک صد سال است که هواداران سوسیالیسم و پیش روان کارگری، در کشور ما تلاش دارند به پیروی از.....  ادامه
  دمکراسی, سوسیالیسم و دولت
  تمامی مقالات >>
      یونس پارسا بناب : ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم در تاریخ جهان (2)
  اولین انقلاب سوسیالیستی ( کمون پاریس ) در یک کشور توسعه یافته متروپل ( فرانسه ) به وقوع پیوست که در آن زمان ( آغاز دهه 1870 ) بعد از انگلستان مقام دوم را در جهان سرمایه داری امپریالیستی به خود اختصاص داده بود ادامه
      گفتوگوی سعید رهنما با سام گیندین
  مسئله ی گذار از سرمایه داری
  سام گیندین: پروژه ی سوسیالیستی پروژه ای به غایت دشوار و به لحاظ زمانی طولانی است و هنوز روشن نیست که آیا شکست خورده ایم یا "هنوز پیروز نشده ایم". ادامه
      یونس پارسا بناب : ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم در تاریخ جهان - 1
  در نیمه دوم قرن نوزدم و دهه های اول و دوم قرن بیستم ( دوره سرآغاز و گسترش مرحله سرمایه داری انحصاری ) تاریخ جهان شاهد فراز امواج خروشان قیام ها و جنبش های فراگیری در کشورهای مرکز مسلط امپریالیستی علیه سرمایه داری و برله استقرار سوسیالیسم ، گشت .... ادامه
      . نسرین ابراهیمی : پنجاه ویکمین شماره ی سوسیالیست ریجستر
  پنجاه ویکمین شماره ی سالنامه ی سوسیالیست ریجستر ( ۲۰۱۵) به سردبیری لئو پانیچ و گِرِگ آلبو، به تازگی انتشار یافته است. تِم اصلی این شماره زیر عنوان ‘دگرگونی طبقات’ بر روی جلد آن نقش بسته است. این شماره، در ادامه ی بررسی های شماره ی پیشین، به موضوع آرایش طبقاتی و مبارزات طبقات در مقیاس جهانی میپردازد: ادامه
      پارسا نیک جو : نقدی بر فرهنگ گراییِ نخبه گرایانه ی سعید کرامت
  سعید کرامت در دو نوشته ی « بازتاب شیعه گری در نگرش روشنفکران ایران» و « تاثیر فرهنگ شیعه بر پراتیک چپ ایران» کوشیده است با رویکردی فرهنگی و نخبه گرایانه به توصیف، تبیین و ارزیابیِ نفوذ و رسوخ آموزه های شیعه گری و ارزش های شیعی در رفتار و فرهنگِ سیاسیِ الیت سیاسی- فکری، روشنفکران، چپ ها و کمونیست ها بپردازد. ادامه
      محمد قراگوزلو : انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد!
  2. توهم توطئه و کارتریزاسیون
  در آمد ( تبیین انقلاب)
  انقلاب بهمن 57 به عنوان شاخص ترین انقلاب توده یی پایان قرن بیستم از زوایای مختلفی ارزیابی شده است. بی شک این نقد و بررسی ها – از فوکو تا آبراهامیان – درجه یی از واقعیت را با خود حمل می کند که محل تامل و تانی قرار گرفته است. ادامه
      تقی روزبه : ما جزأ دموکراسی بی دولت را در روژاوا ایجادکرده ایم!
  بر این نظرم که شفاف تر شدن هرچه بیشترخطوط اصلی سیمای جهان نو و در حال رویش، در جهانی که در حال اشباع شدن از بحران های بی شماراست و بقول معروف سگ صاحبش را نمی شناسد، شناخت مختصات اصلی پارادایمی که جنبش های جدید و ضدسرمایه داری هرکدام به درجاتی حامل آن هستند، برای کاستن از گیچ سری های دوره های انتقالی و اکنده از روندهای متناقض، و استفاده بهینه از فرصت ها در راستای بنای جهانی دیگر اهمیت کلیدی دارد. ادامه
  قدرت سیاسی
  و جنبش های ضد سرمایه داری

  تمامی مقالات >>
      مانیفست حزب کمونیست ( کارل مارکس و فریدریک انگلس ) ترجمه شهاب برهان
  سال ها پیش در مراجعاتی موردی به تنها ترجمه ای فارسی از که آن زمان در دسترس داشتم » مانیفست حزب کمونیست « ) برهان رضائی انتشارات فانوس نیویورک 0111 ( گاه به - - عباراتی نا مفهوم و عجیب و جملاتی ثقیل یا بی معنی برمی خوردم و یقین داشتم که در اصل نباید چنین بوده باشند. ادامه
      ديالکتيک تعيّن مکاني سرمايه / پیتر هیودیس / ترجمهمهدی صابری/
  بازبینی كتاب انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ
  معروفیت رزا لوکزامبورگ از آن روست كه نخستین مارکسیست پسازمارکس بود که استدلال کرد انباشت سرمایه نه تنها به پویش زمانی درونی جوامع سرمایهداری خاص، بلکه بیش از هر چیز به نفوذ مکانی سرمایهداری و نابودی جهان غیرسرمایهداری وابسته است. ادامه
      سعيد آوا : مفهوم مقوله ی دولتِ ايدئولوژيک
  در ادبياتِ مارکسيستي، از دولت ها؛ و يا حکومت هايي که زاده ی بحران های اقتصادی و بن بست های سياسي – ايدئولوژيک مي باشند با حکومت های استثنايي نام بُرده شده است. اين حکومت ها در واقع به عنوان راه حلٌ موقتي؛ وعلاج مُسٌکن وار بن بست ناشي از يک جنگِ مغلوبه ، يا توازن قوای نسبي وموقتي مابين طبقاتِ اصلي جامعهً بورژوازی ظاهر مي شوند. ادامه
  بهنام چنگائی     فصل بازستانی قدرت سیاسی و اقتصادی از
  دو هم پشت ذاتی «دین و سرمایه»
  بخش پایانی
  در قلب اقتصاد و فرهنگ دنیای بشدت بی رحم، وحشی و نابرابر امروز، یک جامعه کوچک سرمایه داران کلان، در پیوند با کاسه لیسان دینمدار ِمظهراش، هستی انسان فقیر را در طول تاریخ و در پهنه ی جهان، پیگیر غارت و به کام خود و وابستگان خرداش تصرف کرده اند. ادامه
  بهنام چنگائی     آغاز فاز عملی، در طیف بندی طبقات
  بهنام چنگائی در گذشته ی نه چندان دور، تلاش های پوشیده و آشکار متعددی در راستای همکارهای سیاسی، جهت ایجاد اتحاد نیروئی متشکل و همرأی، در راستائی اهداف مختلف و یا شاید از دید بعضی: زمینه ی پیدائی راه حل اراده ی منسجم، به عنوان نیروی جایگزین در بین نیروهای مخالف نظام ولائی، در داخل و خارج روی نشان داده است. ادامه
  بهنام چنگائی     فصل باستانی قدرت سیاسی و اقتصادی ازدو هم پشت ذاتی
  «دین و سرمایه» بخش 3
  امکان سمتگیری درست و لازمه ی عبور مطمئن از گیجی های بین راه مبارزه ی طبقاتی، کشف موانع رسیدن به هدف و مرتفع نمودن آسیب پذیری توده ها در حین نبرد سراسری، تنها شامل سازماندهی ارگانهای توده ای،... ادامه
  بهنام چنگائی     فصل بازستانی قدرت سیاسی و اقتصادی ازدو هم پشت ذاتی ِ جهانی
  « سرمایه و دین»
  آیا نیروی کار جهان امروز، و به ویژه ایران و کشورهای مسلمان، در شرایط و فرصت مناسب برای بازستانی قدرت سیاسی و افتصادی خود از این سرمایه و هم پشت تاریخی اش دین نیست؟ قطعن هست! ادامه
  یاد یاران
  تمامی مقالات >>
      هاشم آزادی : یوسف به من گفت
  این نوشته بخشی از خاطرات من در زندان حکومت اسلامی است . هدفم از نگارش آن روشن کردن بخشی از ناشناخته های زندان برای رفقا و نسلهای آینده میباشد٫ اگرچه بازگو کردن آن برای من آسان نیست. ادامه
      هاشم آزادی : دلاوران
  تلاش من در این نوشته مرتب کردن خانه مغزم است۰ مرتب کردن خاطراتیست که گاه وبی گاه مثل بادی آرام ازپنجرها می آیند پرده را به نرمی می لرزانند وهنگام خارج شدن ازدر، آن را محکم روی سرم می کوبند ادامه
      هاشم آزادی : شام آخر است - 2
  عفو۲۲ بهمن ۱۳۶۷
  خوانندگان عزیز، هدف من از نگارش این بخش از خاطراتم در زندانهای حکومت اسلامی فقط یک گزارش ساده نیست، بلکه آشکار نمودن زوایای تاریکی ازبیرحمی افسار گسیخته ای ا ست که حکومت اسلامی به زندانیان سیاسی دهه شصت روا داشته است ادامه
      اکبر معصوم بیگی : برگی از دفتر ایام (سی) یادِ چنگیز احمدی
  ساعت دو از بازجویی برگشته بودم که زیر هشت نگهبان سالن چهار ازم پرسید: "کدام اتاق ؟". گفتم: "اتاق 61". گفت: "مطمئنی؟" گفتم: "خب آره، تا سه-چهار ساعت پیش که توی این اتاق بودم، مگر ...". گفت: "خب برویم". اتاق 61 نزدیک درِ اصلی سالن بود. ادامه
      بهروز سورن: یاد مادر مهین یزدی و فرزندانش حسن صدیقی ( مسعود ) و محمد صدیقی گرامی باد!
  برای زندانیان سیاسی مطلع شدن از اعدام و تیرباران اعضای خانواده, نزدیکان و دوستان و هم رزمان خود از جمله دردآورترین لحظات است. مسعود نیز در غم از دست دادن برادر بزرگ خود و همرزمانش از جمله مقصود فتحی, تقی امانی و سایر رفقایش اندوهی گران داشت ادامه
  شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست برگزار می کند
  نشست پالتاکی ، بحث و تبادل نظر پیرامون :در گرامیداشت اول ماه مه ، روز جهانی کارگر
  سخنرانان نشست :
  رفیق نسرین ابراهیمی : سازمان راه کارگر تحت عنوان: «تاثيرات جهاني شدن و نئوليبراليسم بر طبقه كارگر و تشكلهاي آن»
  رفیق مریم محسنی : فعال کارگری از سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) تحت عنوان:«اول ماه مه، موقعیت مبارزات کارگران ایران درسالی که گذشت»
  رفیق اکبرنادری : از سازمان اتحاد فدائیان کمونیست تحت عنوان : «مسئله کار و معضل بزرگ افزایش بیکاری در شرایط کنونی »
  یونان در صد روز آینده
  گفتگوی کاترینا پرینسیپه و جورج سولیس با النا پاپادوپولو ترجمه پروین اشرفی
      
  تأمین عدالت، برابری و امید به فرار یونان از این دایره تبه کارانه ریاضت کشی، تنها راهنمای معتبر دولت می باشد، نه فقط برای دوره مذاکرات، بلکه برای اداره کشور بطور کلی .

  تقی روزبه : درام واقعی که هرروز در برابرمان به نمایش در می آید!
  دریای مدیترانه گورستان فراریان از جهنم!
      
  موج پناهندگی و گریز از کشورهای جنگ زده ابعادگسترده ای پیداکرده است. فاجعه فقط در وسعت این گونه مهاجرت که حالت انفجاری بخودگرفته و به عنوان مثال طبق گزارش ها تنها در عرض شش روز به 11هزارنفر بالغ شده نیست، بلک......

  تقی روزبه: آیا کارزارتحریم حج و قبورامامان و امامزاده ها توسط سکولارها به یک جنبش سراسری می تواند یک تاکتیک کارگشا باشد؟     
  تاکتیک فوق توسط ر.آرش کمانگر با عنوان"پیرامون کمپین بایکوت حج"* و در متن کشاکش دولت ایران و عربستان حول مناقشات منطقه و یمن پیشنهاد شده است. ملاحظات زیر که ابتدا در فیسبوک مطرح شدند در همین رابطه است:

  آيا يک گسست ريشه‌اي از حوزه يورو امکان‌پذير است؟
  گفت‌و‌گوي آلن بديو و استاتيس کوولاکيس درباره «سيريزا»/ مترجم: تز يازدهم
      
  در گفت‌و‌گويي که در پي مي‌آيد و توسط ديويد برودر به انگليسي ترجمه شده، روزنامه‌نگار فرانسوي «اود لانسلَن» و فيلسوف سياسي آلن بديو با استاتيس کوولاکيس عضو کميته مرکزي سيريزا و از نويسندگان نشريه «ژاکوبن» به بحث و تبادل نظر درباره موضوعات مختلف مي‌پردازند؛

  آزاده حسینی : مبارزه طبقاتی ، اسطوره‌ها و فضیلت‌های اخلاقی     
  در هیچ عصری از تاریخ حکومتگران و طبقه‌ی حاکم فقط با سرباز و زندان و ترساندن مردم ستم‌دیده حکومت نکرده‌اند، بلکه کوشیده‌اند اینان را به طرق دیگری نیز به اطاعت از فرامین و قوانین وا دارند.

  آرش کمانگر : پیرامون کمپیین بایکوت حج     
  سکولارهای ایران ( اعم از مذهبی و غیر مذهبی ) باید کارزار تحریم حج و قبور امامان و امامزاده ها را به یک جنبش سراسری تبدیل کنند !
  کارزار بایکوت حج و مقبره امامان و امامزاده ها را باید از عقده گشایی های نژادپرستانه و نیز شوخی های زشت جنسی به دور نگه داشت و آنرا از مسیر انسانیت ، سکولاریم ، آزادگی و مبارزه با خرافات و جهالت منحرف نکرد

  فراخوان فعالین کارگری در بند به مناسبت روز جهانی کارگر     
  هم زنجیران سلام و دورد های آتشین ما کارگران و فعالین زندانی را از زندانهای جهنمی جمهوری اسلامی بپذیرید.
  در شرایطی به روز رزم و اتحاد جهانی کارگران علیه بهره کشی و استبداد سرمایه داری و روز لغو استثمار و ایجاد حاکمیت شورایی و دمکراتیک کارگران و زحمتکشان نزدیک می شویم

  ح ریاحی : تفاهم هسته ای، رویکردها و تضاد منافع     
  در‌ واقع، سه زاویه دید متفاوت بر این مذاکرات سایه افکنده است: دید آمریکا، آلمان و انگلیس که در پی حل هرچه سریعتر مساله اند، دید یکجانبه فرانسه که مدافع سرسخت اسراییل است و دید روسیه و چین که مستقل عمل می‌کنند.

  تقی روزبه : رویدادتاریخی یا ضدتاریخی؟!
  وقتی یک بیانیه بدون امضاء و اعتبار اجرائی، به یک رویدادجهانی و تاریخی تبدیل شود؟!
  مناقشه حول خوانش های متفاوت از بیانیه!
      
  ظریف در گفتگو با صدا و سیما تفاهم نامه لوزان را چک نویسی خوانده است که فاقد جنبه اجرائی بوده و قابل تغییراست. با این وجود، همین چک نویس برای شماری از حامیان ظریف که به استقبال او رفته و بدورماشینش حلقه زده بودند، از اهمیتی هم چون ملی کردن صنعت و هم ارزکردن وی با مصدق برخورداراست!

  رضا باقری : تفاهم هسته ای ارتجاع اسلامی و 5+ 1
  علیه درخواستهای دمکراتیک مردم
      
  نا برابری های اجتماعی و خصوصا نابرابری زنان و مردان در این رژیم سرکوبگر با تفاهم اتمی با کشورهای بزرگ از بین نخواهد رفت.
  خواست مردم رفع تمامی نابرابری های اجتماعی؛ سیاسی و اقتصادیست که رژیم کنونی قادر به بر آورده کردن آن ها نیست چرا که خود جزی از نابرابری هاست.

  محمد قراگوزلو : صلح اتمی در چند پرده !     
  صلح اتمی در چند پرده ! روزی روزگاری – که خاطره اش چندان تاریخی نشده است – قراربود "راه قدس از کربلا بگذرد" و " تا رفع فتنه از عالم" جنگ ادامه یابد حتا اگر "بیست سال" طول بکشد. اما چنان نشد به حکم این که "حفظ نظام اوجب واجبات است" و این یعنی پراگماتیسمی که در جهان سیاست نوبراست!

  علامت سوال جلوی خود دموکراسی است
  دیوید هاروی درباره سیریزا و پودموس ترجمه: رحمان بوذری
      
  دیوید هاروی، جغرافی‌دان مارکسیست و فیلسوف معاصر، معتقد است به راحتی نمی‌توان گفت پیروزی یا شکست سیریزا در چیست. هر چه هست، به اعتقاد او سیریزا و پودموس توانسته‌اند فضای سیاسی جدیدی را در خلق سیاست مبتنی بر زندگی روزمره بگشایند.

  حسن مرتضوی : درس گفتارهای مجلد دوم «سرمایه»
  /خوانش فصل های یکم تا سوم/
      
  هدف ماركس در اثر بزرگ خويش يعني « سرمايه» فهم رابطه ي استثمار با حيات و رشد سرمايه بود.] 1[ اما براي شرح جامع ، منطق فرايند حيات سرمايه لازم بود كه از پويش مبارزه ي طبقاتي در محل توليد كه در نخستين مجلد اين اثر بررسي شده بود فراتر برود.

  خاطره گذری به یونان
  آلکساندر کلاب- ترجمه هدایت سلطان زاده
      
  بسیاری از کسانی که با همدلی ناظر چپ ِیونان هستند ، می گویند که سیرازا در موقعیتی نیست که بتواند دستگاه دولتی را اصلاح کند. آنها به رابطه نامطمئنی بین ارتش، پلیس، سیستم دادگستری و اولیگارک ها در داخل و خارج اشاره می کنند.«یانیس وریوفاکیس » وزیر امور مالی یونان ، اینها را « نیروهای تاریک» می نامد.

  تقی روزبه : چالش های مذاکرات هسته ای و آنچه که گفته نمی شود!     
  بدون کنش و حضورآگاهانه و مستقلانه مردم و نقش آگاهگرانه نیروهای پیشرو در خنثی کردن مانورهای فریبنده رژیم، و دامن زدن به گفتگو ها و کارزارهای گسترده برای شکل گیری قطب سوم برای مقابله با بحران ها و تحولات بزرگی که در راه است، چیزی نصیب مردم و دموکراسی واقعی و برابری نخواهد شد.

  زمان به نفع ما نیست
  گزینه ای به جای "عقب نشینی استراتژیک" وجود دارد
  استاتیس کوولاکیس ، عضو کمیته مرکزی سیریزا برگردان : پروین اشرفی
      
  از همان زمانی که چرخش رسانه ها توافق مابین دولت یونان و گروه یورو در بیستم فوریه را بعنوان تقریبا آغاز فروکش یک پیروزی قلمداد کرد، بحث اصلی حامیان آن این بود که برایمان "مقداری زمان خرید".

  پیام نوروزی سازمان راه کارگر     
  بهاری دیگر، به رسم هر سال، خبر از زایش مادر طبیعت می دهد، جویبارها به هم می پیوندند و رودخانه ها را پرآب می سازند شکوفه های بهاری، بر نشاط زنده گی می افزایند به امید آن که شکوفه های مبارزاتی را به ارمغان آورند و شکوفه های خرد مبارزاتی، هم چون جویبارها، به هم بپیوندند و نوروز امسال، پیام آور بهار آزادی، ره گشای دورانی نو و پایان بخش دوران کهنه ی خشونت، پلشتی و پلیدی نظام اسلامی باشد!

  مارکسیسم و فمینیسم در جنبش دانشجویی
  نوشته ای از فدراسیون دانشجویان مارکسیست – بریتانیا - برگردان : پروین اشرفی - کانادا
      
  ایده فمینیسم بطور سنتی در دانشگاه ها حمایت شد. اکنون این اندیشه ها از موجی از محبوبیت در میان دانشجویان بهره مند است. زمانی که اندیشه های مارکسیستی نیز در میان جنبش دانشجویی انعکاس رو به رشدی یافته است، مارکسیست ها چه برخوردی نسبت به ایده های مختلف فمینیستی دارند؟

  شعر تلخ
  سروده : حسن حسام : برگی از کتاب گوزن و ضخره - دفتر اول
      
  همیشه ساعت ِ تحویل ِ سال
  غمگین است
  هر سال هم
  هماره چنین است
  در شادی ِ شکفته ی کاذب
  غمگین و وازده می گردم
  و مثل احمق ها می خندم

  تقی روزبه : کوتاه در دو پرده
  پیام این شعله های سرخ فام آتش؟!
      
  الف- بی تردید جشن آتش بازی سالانه چهارشنبه سرخ در نظام اسلامی را باید شب جشن مردم ایران و بویژه جوانان و البته شب عزای حاکمان دانست. جشنی برای تکاندن تن و زندگی از گردوغبار ملالت ها و رنج های سالی که به پایان می رسد و رفتن به پیشوازسالی نو با امیدهائی نو.

  حسن آزاد : در دفاع از نظریهی ارزش مارکس     
  جُستار حاضر میکوشد تا انتقادهای بوم باورک(Eugen Böhm-Bawerk, 1851-1914) و مدافع ایرانی او موسی غنی نژاد)۱( را به نظریه ی ارزش مارکس در ترازوی سنجش قرار دهد. از اینرو، نخست مهمترین گرایشهای انتقادی و خوانشهای گوناگون از این نظریه در سنت مارکسیستی معرفی میشوند. آنگاه شرح فشردهای از نظریه ی ارزش مارکس ارائه میشود، و در پی آن انتقادهای بوم باورک به این نظریه، از منظر اندیشه ی مارکسی، واکاوی میشوند.

  آرش - کانادا : هشیار باشیم بنام دفاع از حق پناهندگی سیاسی با طناب دست راستی ترین حکومت تاریخ معاصر کانادا به چاه نرویم !     
  اخیرا جمعی از فعالین سیاسی ایرانی مقیم اروپا که متاسفانه شماری از فعالین چپ نیز میان انها مشاهده می شوند در حال جمع آوری امضا برای طوماری هستند که از اقدام اخیر دولت محافظه کار کانادا مبنی بر لغو حق اقامت و حق شهروندی کسانیکه بعد از دریافت حق سکونت دائم با کیس پناهنگی به ایران سفر میکنند ، پشتیبانی کرده و از اتحادیه اروپا خواسته اند که قانون مشابه ای را تصویب کند .

  تقی روزبه : جنبش زنان وضرورت عبور از چندین گسست مهم!     
  در جمهوری اسلامی تبعیض، جداسازی و آپارتایدزنان روبافزایش است و سال گذشته را باید سال تشدیدتبعیض و سرکوب دانست. به عنوان مثال اکنون حتی رژیم همخوانی زنان در موسیقی را نیز نمی تواند تحمل کند.

  کاوه مظفری : مرور برخی تجارب اعتراضی زنان در یک سال اخیر مقاومتی از جنس واکنش     
  فرارسیدن هشتم مارسِ هرسال که از اتفاق تاحدودی مقارن است با انتهای تقویم خورشیدی، علاوه بر یادآوری ضرورت همگرایی و گردهمآیی کنشگران حوزه زنان، این وسوسه را هم به دنبال دارد تا نگاهی بیاندازیم بر سالی که گذشت.

  اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب، سازمان ها و نیروهای چپ و کمونیست 8
  مارس، روز جها نی زن، روز مبارزه با بهره کشی از زنان، روز به چالش کشیدن مردسالاری
      
  مبارزه برای خودرهایی انسان، مبارزه برای از بین بردن استثمار انسان از انسان بدون به چالش کشیدن فرهنگ پدر- مردسالار ناممکن ست. در دنیایی که سرمایه حاکم است، در دنیایی که انباشت سودِ بیشتر غایتِ تولید است،....

  راه کارگر خبری
  فشارسیستماتیک به اعضاء کمیته هماهنگی درشهر سنندج
  روزی نیست که اخبار مربوط به احضار، دستگیری و صدور احکام سنگین برای کارگران و فعالین کارگری را نشنویم. سرمایه داری به خوبی می داند که تحمیل دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر، گسترش ناامنی شغلی از طریق تحمیل قراردادهای موقت، اخراج و بیکارسازی کارگران، کاهش خدمات تامین اجتماعی و چپاول این صندوق،......
  در راه کارگر خبری بیشتر بخوانید
  تلاشی شرم آور برای پنهان کردن هولوکاست ارمنیان رابرت فیسک* – ترجمه: آرسن نظریان     
  صدمین سالروز حمله نیروهای متفقین به ترکیه در ۱۹۱۵ را برای سرپوش گذاشتن بر خاطره کشتارهای جمعی شهروندان ارمنی امپراتوری عثمانی، یعنی اولین هولوکاست (نسل کشی) قرن بیستم، به کاربرد


  کانون مدافعان حقوق کارگراقتصاد سیاسی بشر دوستانه “جامعه باز” نهادهاي سرمايه‌داري و توطئه عليه كارگران     
  اين تحقيق به ما نشان مي‌دهد كه براي كارگران و فعالان كارگري هيچ راهي جز استقلال و تكيه به نيروي خود در جهت ايجاد تشكل هاي سراسري باقي نمانده و هر گونه چشمداشتي به نهادها يا جناح‌هایي از سرمايه‌داري ره به ناكجاآباد است.


  یونس پارسا بناب : احیای خواسته های عهد باندونگ در حال حاضر (1)     
  - اخیرا تعدادی از خوانندگان علاقمند و همچنین بعضی از شرکت کنندگان در " کنفرانس فوروم چپ نیویورک " پرسش هائی درباره اهمیت و ویژگی های تاریخی عهد باندونگ و جنبش غیر متعهدها (1980-1955) در زمان عروج جنبش های رهایئبخش ملی ( که بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم در کشورهای آسیا و آفریقا شروع گشتند ) ، مطرح ساختند که به نوبه خود آموزنده و بحث انگیز هستند .


  محمد قراگوزلو: کلاپس اتمی و افلاس سوسیال دموکراسی!     
  یک دوجین سوسیال دموکرات توهم زده و "چپ" لیبرالِ آسمانی و خیال پرداز دور هم جمع شده اند و از مراجع بزرگ تقلید خود در مکاتب "اقتصاد توسعه" و "نو" و "فرانکفورت" فتوا گرفته اند که " شما ای ارتدوکس های محافظه کار! چه نشسته اید که روزگار پرولتاریای مارکس مقهور مولتی تود شده و دوران هژمونی طبقه متوسط مدرن فرا رسیده است!"


  بهروز سورن:اینجا میخواهند پناهجو درو کنند؟     
  در همین لحظاتی که این متن نوشته میشود مقامات کشور استرالیا و مسئولین سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی به معامله مشغولند و گویا به تفاهم نیز رسیده اند.


  گفت‌وگو با میشل لوی، متفكر فرانسوی درباره نیكوس پولانزاس
  پولانزاسی كه می‌شناختمش - ترجمه: رحمان بوذری
      
  ژانویه گذشته سمینار بین‌المللی بررسی آرای نیكوس پولانزاس در دانشگاه سوربن برگزار شد و میشل لوی نیز یكی از سخنرانان آن بود. لوی هفت سال همكار نیكوس پولانزاس در دانشگاه پاریس هشت بوده است.


  فراخوان گزارشگران: جان پناهجویان سیاسی در استرالیا در خطر است!
  پناهجویان ایرانی در استرالیا قربانی معاملات اقتصادی و معادلات سیاسی!
      

  جنایتی مهیب در جریان است که در هیاهوی تفاهم و تبلیغات هسته ای پنج باضافه یک گم شده است.سفر دو جانبه وزیر خارجه استرالیا جولیا بیشاب به ایران پس از تفاهم هسته ای در پیش است و بزودی مقامات دولتی و اطلاعاتی رژیم حمهوری اسلامی نیز از نزدیک به اطلاعات مربوط به پناهجویان دسترسی خواهند داشت و


  سیاست ریاضت‌ کشی: تأمین سود از نابرابری زنان - ترجمه: پروین اشرفی     
  وقت آن است دست به کار بشویم و نشان بدهیم که برای زندگی زنان و کاری که آنها می‌کنند، ارزش قائلیم. این بخشی از آن چیزی است که اتحاد در مقابله با سیاست ریاضت کشی معنا میدهد.


  آلترناتیوی وجود ندارد، مگر اینکه آنرا بسازیم
  ابداع مجدد سیاست سوسیالیستی
  اینگو اشمیت ، ترجمه پروین اشرفی
      
  تاریخ انواع چپ که قدمت آن به قرن نوزدهم میرسد، همراه است با کسب نیرویی در دوره پرآشوب دهه های اول قرن بیستم و کمی بعد از آن. این پیشینه، بین کودتای شیلی (1973)، انتخابات مارگارت تاچر (1979) ، رونالد ریگان (1981)، چرخش سیاسی فرانسوا میتران (1986) و دنگ ژیائوپینگ و فروپاشی کمونیسم شوروی (1991) به یک صورتی به پایان خود رسید.


  بهروز سورن: دامی که دولت استرالیا برای پناهجویان ایرانی پهن کرده است     
  صدها پناهجوی ایرانی که خطر کردند و دار و ندار خود را برای رسیدن به خاک استرالیا و تقاضای پناهندگی به قاچاقچیان انسان پرداخته اند هم اکنون در مکانهائی خارج از استرالیا و با محدودیت های بسیار و در شرایطی غیر انسانی در جزیره مانوس بسر میبرند.


  "قطعه‌ی ماشین‌ها، سوءبرداشت ماركسی در گروندریسه و غلبه بر آن در سرمایه"
  مایکل هاینریش - ترجمه حسن آزاد
      
  گروندریسه متنی است که هم¬چنان مورد علاقه مفسران مارکس قرار دارد. برخی از مولفان معتقد اند که به اصطلاح "قطعه¬ای در باب ماشین" برای نظریه¬ی مارکسی "زوال"¬ سرمایه¬داری، سندی اساسی به شمار می¬رود.


  کانون مدافعان حقوق کارگر : کودک و استثمار     
  استفاده از نیروی کار ارزان کودکان برای کسب سود بیشتر قدمتی بسیار دارد. در طول سده‌ها شرایط کار کودکان به نسبتپیشرفت های اجتماعی در جامعه انسانی، بسیار کم تغییر کرده و اکنون در دهه‌ی دوم قرن بیست و یکم ما باز هم شاهد کار کودکان در شرایطی هستیم که بیشتر شبیه بردگی است و این شرایط در کشورهای متختلف تفاوت چندانی ندارد


  بیانیه ی مجمع جنبش های اجتماعی- فوروم اجتماعی جهان 2015     
  تونس 27 مارس 2015
  مردم متحد هرگز شکست نمی خورند!
  مجمع جنبش های اجتماعی فوروم اجتماعی جهان 2015 ، تونس جائی است که ما به رغم گونه گون بودنمان گرد هم می آئیم تا یک دستور کار جمعی برای نبرد علیه سرمایه داری، امپریالیسم، پدرسالاری، نژادپرستی و همه اشکال تبعیض و سرکوب را قالب ریزی کنیم.


  گفتگوی نیکی زورمپاس با پاناگیوتیس لافازانیس: شاخه پلاتفورم چپ سیریزا - ترجمه پروین اشرفی     
  لافازانیس : ملاقات الکسیس تسیپراس با انگلا مرکل در برلین باید رخ میداد، و این مثبت است که برخی از مشکلات بسیار مهم از سوی یونان رودررو برجسته گردید. فراتر از آن، بهرحال من فکر نمیکنم که مقامات آلمان استراتژی خود را تغییر میدهند. میگویم کاملا برعکس است.


  شهنازنیکوروان : سیر صعودی تعطیلی کارخانه‌ها و تهی‌تر شدن سفره کارگران کمیسیون صنایع مجلس: "50درصد کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند"     
  وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران به سمتی می‌رود که یک فروپاشیدگی اقتصادی در آن مشهود است. از زمان شروع جنگ ایران و عراق اقتصاد ایران بیشتر گرایش به سنت اقتصاد بازاری یا واسطه گری داشته است، این دلال منشی که ساده ترین نوع فعالیت اقتصادی است تمامی ابعاد اقتصاد جامعه را در برگرفته است


  بهرام رحمانی : سیدعلیخامنه‌ای، جام زهر هسته‌ای را سر کشید!     
  آخرین دور مذاکرات میان ایران و گروه پنج به علاوه یک در لوزان سوئیس، به پایان رسید. به این ترتیب، سیدعلی خامنهای، سردمدار حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی ایران، جام زهر هستهای را سر کشید.


  رضا مقدم : مبارزه برای افزایش دستمزد در فاز تازه     
  افزایش هفده درصدی حداقل دستمزد و بیانیه شش تشکل کارگری برای حداقل دستمزد سه میلیون تومانی نقطه پایانی بود بر اتکا و استناد جنبش کارگری ایران بر ماده چهل و یک قانون کار در مبارزه برای حداقل دستمزد.


  بهرام رحمانی : مرتجعین اسلامی «فرخنده» را به «اتهام» آتش‎زدن قرآن، زنده‌زنده سوزاندند!     
  صدها تن در کابل، پایتخت افغانستان در اعتراض به قتل یک زن جوان به نام «فرخنده»، که به اتهام سوزاندن قرآن توسط جمعی از مردان مذهبی کشته شد، تظاهرات کردند و خواهان اجرای عدالت شدند.


  یونس پارسا بناب : ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم در تاریخ جهان (2)     
  اولین انقلاب سوسیالیستی ( کمون پاریس ) در یک کشور توسعه یافته متروپل ( فرانسه ) به وقوع پیوست که در آن زمان ( آغاز دهه 1870 ) بعد از انگلستان مقام دوم را در جهان سرمایه داری امپریالیستی به خود اختصاص داده بود


  سیریزا، چپگرایی و سیاست؛
  گفتگو با استاتیس کووِلاکیس - ترجمه ی فریدون تیموری
      
  توضیح پروبلماتیکا: در مصاحبه ی زیر که برای نخستین بار در نشریه ی نوول اُبزرواتور منتشر شد، استاتیس کووِلاکیس نظریه پرداز سیاسی و عضو کمیته ی مرکزی سیریزا، به خاستگاه های سیاسی اجتماعی حزب – سیریزا و مسائلِ پیشِ روی آن میپردازد.


  رضا پورکریمی: دولت کانادا و قراردادهای نامکتوب     
  کشور کانادا با حکومت فدرال و دمکراتیک و با قانون اساسی مشتمل بر قوانین آزادی و رعایت کامل حقوق بشر خود را به مردم جهان معرفی کرده است .


  گفتوگوی سعید رهنما با سام گیندین
  مسئله ی گذار از سرمایه داری
      
  سام گیندین: پروژه ی سوسیالیستی پروژه ای به غایت دشوار و به لحاظ زمانی طولانی است و هنوز روشن نیست که آیا شکست خورده ایم یا "هنوز پیروز نشده ایم".


  تراب حق‌شناس : نامه‌ای عاشقانه به پوران بازرگان در هشتمین سالگرد درگذشت او     
  "عشق من و تو/ آه، این هم حکایتی ست"
  دو سال است که در چنین روزی نمی‌توانم به دیدارت بیایم. فکر کردم خوب است گوشه کوچکی از زندگی مشترک مبارزاتی و رفیقانه‌ای را که با تو داشته‌ام برایت بنویسم.


  پس از توافق به کجا میرویم ؟
  آنتونیس داوانلوس، عضو کمیته مرکزی سیریزا ترجمه : پروین اشرفی
      
  نشست کمیته مرکری ائتلاف چپ یا سیریزا، در آخر فوریه تشکیل شد. توافقی که در مذاکره الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان و یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی با گروه یورو بر روی آن مذاکره شده بود، به شدت در این نشست مورد بحث قرار گرفت.


  •با درود و به بهانه 8 مارچ روز جهانی زن
  گزارشي از يک خانم معلم نانوا ,شغلم نانوايي است و معلمي عشق و علاقه ام
      
  پوران، بانوی نانوا، معلمي است که عاشقانه به بچه ها درس مي دهد، بچه هايي که روزي خودشان او رامعلم صدا کردند و از آن روز شد معلم دختران و پسران افغان منطقه.


  مصاحبه با يكي از معلمان در مورد اعتراضات اخير     
  كانون مدافعان حقوق كارگر - در ماه هاي اخير اعتراضات سراسري كارگران و پرستاران و به خصوص معلمان در شهر هاي مختلف براي داشتن يك زندگي مناسب و مقابله با فقر روز افزون مزد و حقوق بگيران ادامه داشته است


  گزارشی از ایران . زهرا 53 ساله از زندگی اش می گوید     
  زهرا 53 ساله از زندگی اش می گوید، از همسر و دو فرزند اش می گوید، از گرانی سرسام آور، از دخل و خرج اش، از دختر دمِ بخت اش که در حال تدارک جهیزیه برای اوست. زندگی زهرا و خانواده اش، می تواند نمونه ای از ستمی باشد که بر زحمت کشان جامعه ایران می رود؛


  روز جهانی زن از نگاه طنز آلود یک زن روزنامه نگار عرب . ترجمه از هدایت سلطان زاده     
  یک زن روزنامه نگار عرب ، با اشاره طنز آلودی به قوانین اسلامی در مورد زنان ، هشت مارس را اینگونه تبریک گفت:
  میخواهم روزجهانی زن را با اشاره به مقام شامخ زن در اسلام و حرمت بزرگی که اسلام به زن قائل است ، و موارد زیر نمونه های بارز آنست جشن بگیرم:


  شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست برگزار می کند
  نشست پالتاکی ، بحث و تبادل نظر پیرامون
  ارزیابی از وضعیت زنان وسطح مبارزات کنونی
      
  سخنرانان نشست پالتاکی
  رفیق مهرنوش شفیعی: شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران - استکهلم
  رفیق نسرین ابراهیمی : سازمان راه کارگر
  رفیق آناهیتا رحمانی : حزب کمونیست ایران - مارکسیست- لنینیست- مائوئیست


  نسرین هزاره مقدم: صدای بی رمق زنان کارگر، صدایی که شنیده نمی شود     
  هرساله، مراسم روز جهانی زن در مقیاس ها و اندازه های متفاوت در کشورهای سراسر جهان برگزار می شود. در ایران نیز سالهاست که با وجود ممانعت ها و سنگ اندازی های مسئولین، فعالان حقوق زن، از مطالبات قانونی و انسانی خود شجاعانه دفاع می کنند، با شهامت، از برابری می گویند و برای رفع تبعیض جنسی در همه ابعاد زندگی زن ایرانی تلاش می کنند،


  برنامه تلویزیون برابری یکشنبه 6 اردیبهشت 1394 برابر با 26 آوریل 2015
  تلویزیون برابری یکشنبه 6 اردیبهشت 1394 برابر با 26 آوریل 2015 بخش اول – نقطه از سر خط ، عدم تفاهم بر سر تفاهم هسته ای ، گفتاری از مجید دارابیگی
  بخش دوم – فاجعه انسانی و تراژدی مرگ پناهجویان از استرالیا تا اروپا ، گفتگوی یاور اعتماد با فرشته حسینی فعال حقوق پناهندگی در سیدنی
  بخش سوم – جنبش کارگری ایران در استانه اول ماه مه ، بخشی از سخنرانی اینترنتی بهروز فراهانی
  ---------------------
  ساعت پخش برنامه های تلویزیونی برابری :
  هر یکشنبه ساعت هفت و نیم عصر بوقت ایران ( هشت صبح بوقت لس انجلس و پنج بعدازظهر بوقت اروپای مرکزی ) بازپخش این برنامه : دوشنبه هفت و نیم صبح بوقت ایران ( هشت بعد از ظهر یکشنبه بوقت لس انجلس و پنج صبح دوشنبه بوقت اروپای مرکزی)
  تلویزیون دیدگاه از طریق ماهواره Yah Sat برای ایران و کشورهای همسایه آن پخش می شود
  ویدئو کلیپ های دیدنی
  از میان مطالب رسیده
  مقالات     تمامی مقالات >>
 • بهرام رحمانی: چرا دولت ترکیه، نسل‌کشی ارمنی‌ها را نمی‌پذیرد!

 • تلاشی شرم آور برای پنهان کردن هولوکاست ارمنیان رابرت فیسک* – ترجمه: آرسن نظریان

 • برنامه تلویزیون برابری یکشنبه 6 اردیبهشت 1394 برابر با 26 آوریل 2015

 • یونان در صد روز آینده
  گفتگوی کاترینا پرینسیپه و جورج سولیس با النا پاپادوپولو ترجمه پروین اشرفی

 • کانون مدافعان حقوق کارگراقتصاد سیاسی بشر دوستانه “جامعه باز” نهادهاي سرمايه‌داري و توطئه عليه كارگران

 • اطلاعيه كميته ى هنرى ششمین گردهمائی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران/ برلین

 • آيا يک گسست ريشه‌اي از حوزه يورو امکان‌پذير است؟
  گفت‌و‌گوي آلن بديو و استاتيس کوولاکيس درباره «سيريزا»/ مترجم: تز يازدهم

 • شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست برگزار می کند
  نشست پالتاکی ، بحث و تبادل نظر پیرامون :در گرامیداشت اول ماه مه ، روز جهانی کارگر

 • برنامه تلویزیون برابری در پنجشنبه 3 اردیبهشت 1394 برابر با 23 آوریل 2015

 • تقی روزبه : درام واقعی که هرروز در برابرمان به نمایش در می آید!
  دریای مدیترانه گورستان فراریان از جهنم!

 • یونس پارسا بناب : احیای خواسته های عهد باندونگ در حال حاضر (1)

 • محمد قراگوزلو: کلاپس اتمی و افلاس سوسیال دموکراسی!

 • بهروز سورن:اینجا میخواهند پناهجو درو کنند؟

 • بولتن خبری انجمن همبستگی فرانسه-فلسطین- ترجمه : بهروز عارفی

 • گفت‌وگو با میشل لوی، متفكر فرانسوی درباره نیكوس پولانزاس
  پولانزاسی كه می‌شناختمش - ترجمه: رحمان بوذری

 • تجديد نظر طلبى تاريخى ليبرالى نویسنده: روبرت ما تيا سون مترجم: پيام پرتوی

 • شاهین میر محمد حسینی:«جمهوری اسلامی»

 • نگاهی به مبارزات و اعتراض های کارگری در سال 1393

 • برهان عظیمی : گزیده‌ای از متن دفاعیات پرولتر کمونیست انقلابی هوشنگ تره گل به پیشباز روز جهانی کارگر

 • پویان.م : در برابر فاشیسم و عرب ستیزی های اخیر چه باید کرد؟

 • آزاده حسینی : مبارزه طبقاتی ، اسطوره‌ها و فضیلت‌های اخلاقی

 • فراخوان گزارشگران: جان پناهجویان سیاسی در استرالیا در خطر است!
  پناهجویان ایرانی در استرالیا قربانی معاملات اقتصادی و معادلات سیاسی!

 • تقی روزبه: آیا کارزارتحریم حج و قبورامامان و امامزاده ها توسط سکولارها به یک جنبش سراسری می تواند یک تاکتیک کارگشا باشد؟

 • سیاست ریاضت‌ کشی: تأمین سود از نابرابری زنان - ترجمه: پروین اشرفی

 • آرش کمانگر : پیرامون کمپیین بایکوت حج

 • آلترناتیوی وجود ندارد، مگر اینکه آنرا بسازیم
  ابداع مجدد سیاست سوسیالیستی
  اینگو اشمیت ، ترجمه پروین اشرفی

 • اکرم احقاقی : واقعیات تکان‌دهنده زندگی زنان معتاد

 • فراخوان فعالین کارگری در بند به مناسبت روز جهانی کارگر

 • بهروز سورن: دامی که دولت استرالیا برای پناهجویان ایرانی پهن کرده است

 • اخباروگزارشات کارگری1 تا 22 فروردین 1394

 • بیانیه لوزان تغییر اساسی در سیاست هسته ای رژیم نیست!

 • "قطعه‌ی ماشین‌ها، سوءبرداشت ماركسی در گروندریسه و غلبه بر آن در سرمایه"
  مایکل هاینریش - ترجمه حسن آزاد

 • کانون مدافعان حقوق کارگر : کودک و استثمار

 • ح ریاحی : تفاهم هسته ای، رویکردها و تضاد منافع

 • تقی روزبه : رویدادتاریخی یا ضدتاریخی؟!
  وقتی یک بیانیه بدون امضاء و اعتبار اجرائی، به یک رویدادجهانی و تاریخی تبدیل شود؟!
  مناقشه حول خوانش های متفاوت از بیانیه!

 • بیانیه ی مجمع جنبش های اجتماعی- فوروم اجتماعی جهان 2015

 • گفتگوی نیکی زورمپاس با پاناگیوتیس لافازانیس: شاخه پلاتفورم چپ سیریزا - ترجمه پروین اشرفی

 • رضا باقری : تفاهم هسته ای ارتجاع اسلامی و 5+ 1
  علیه درخواستهای دمکراتیک مردم

 • محمد قراگوزلو : صلح اتمی در چند پرده !

 • علامت سوال جلوی خود دموکراسی است
  دیوید هاروی درباره سیریزا و پودموس ترجمه: رحمان بوذری

 • حسن مرتضوی : درس گفتارهای مجلد دوم «سرمایه»
  /خوانش فصل های یکم تا سوم/

 • شهنازنیکوروان : سیر صعودی تعطیلی کارخانه‌ها و تهی‌تر شدن سفره کارگران کمیسیون صنایع مجلس: "50درصد کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند"

 • بهرام رحمانی : سیدعلیخامنه‌ای، جام زهر هسته‌ای را سر کشید!

 • باقر مرتضوی : کتاب "حلقه‌ی گمشده"

 • خاطره گذری به یونان
  آلکساندر کلاب- ترجمه هدایت سلطان زاده

 • اخباروگزارشات کارگری 26ـ 27 ـ 28 ـ 29اسفند1393

 • تقی روزبه : چالش های مذاکرات هسته ای و آنچه که گفته نمی شود!

 • زمان به نفع ما نیست
  گزینه ای به جای "عقب نشینی استراتژیک" وجود دارد
  استاتیس کوولاکیس ، عضو کمیته مرکزی سیریزا برگردان : پروین اشرفی

 • اکبر یگانه : بهاری بدون فرخنده

 • پیام نوروزی سازمان راه کارگر

 • رحیم کریمیان : شادی جشن نوروز یا شادی یواشکی

 • امجد حسین پناهی : سامان نسیم کجاست؟

 • شاهین میر محمد حسینی : «رهبری مجتبی»

 • بهرام رحمانی : اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران در سال 1393

 • رضا مقدم : مبارزه برای افزایش دستمزد در فاز تازه

 • مارکسیسم و فمینیسم در جنبش دانشجویی
  نوشته ای از فدراسیون دانشجویان مارکسیست – بریتانیا - برگردان : پروین اشرفی - کانادا

 • بهرام رحمانی : مرتجعین اسلامی «فرخنده» را به «اتهام» آتش‎زدن قرآن، زنده‌زنده سوزاندند!

 • یونس پارسا بناب : ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم در تاریخ جهان (2)

 • سیریزا، چپگرایی و سیاست؛
  گفتگو با استاتیس کووِلاکیس - ترجمه ی فریدون تیموری

 • شعر تلخ
  سروده : حسن حسام : برگی از کتاب گوزن و ضخره - دفتر اول

 • رضا پورکریمی: دولت کانادا و قراردادهای نامکتوب

 • گفتوگوی سعید رهنما با سام گیندین
  مسئله ی گذار از سرمایه داری

 • تقی روزبه : کوتاه در دو پرده
  پیام این شعله های سرخ فام آتش؟!

 • تراب حق‌شناس : نامه‌ای عاشقانه به پوران بازرگان در هشتمین سالگرد درگذشت او

 • نشریه کنترل کارگری شماره 15

 • اخباروگزارشات کارگری16 تا 25 اسفند1393

 • حسن آزاد : در دفاع از نظریهی ارزش مارکس

 • پس از توافق به کجا میرویم ؟
  آنتونیس داوانلوس، عضو کمیته مرکزی سیریزا ترجمه : پروین اشرفی

 • •با درود و به بهانه 8 مارچ روز جهانی زن
  گزارشي از يک خانم معلم نانوا ,شغلم نانوايي است و معلمي عشق و علاقه ام

 • مصاحبه با يكي از معلمان در مورد اعتراضات اخير

 • آرش - کانادا : هشیار باشیم بنام دفاع از حق پناهندگی سیاسی با طناب دست راستی ترین حکومت تاریخ معاصر کانادا به چاه نرویم !

 • گزارشی از ایران . زهرا 53 ساله از زندگی اش می گوید

 • هاشم آزادی : یوسف به من گفت

 • روز جهانی زن از نگاه طنز آلود یک زن روزنامه نگار عرب . ترجمه از هدایت سلطان زاده

 • شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست برگزار می کند
  نشست پالتاکی ، بحث و تبادل نظر پیرامون
  ارزیابی از وضعیت زنان وسطح مبارزات کنونی

 • نسرین هزاره مقدم: صدای بی رمق زنان کارگر، صدایی که شنیده نمی شود

 • تقی روزبه : جنبش زنان وضرورت عبور از چندین گسست مهم!