سازمان راه کارگر


اسناد کنگره ها      بولتن مباحث نظری      آرشیو تک برگی      تک برگی 61      رادیو تلویزیون برابری      تماس با سازمان یا انتشار مقاله در سایت
سایت ساده راه کارگر برای اینترنت کم سرعت و برای ایران

سایت سازمان راه کارگر


سوسیالیسم و دمکراسی مشارکتی ، گفتگوی سعید افشار با اسماعیل سپهر

نقد و نظر با بهروز فراهانی ، درباره تحولات جدید یونان و خاورمیانه
<< آرشیو اعلامیه
 • جنبش چپ ، باید با تمام قوا به تقویت جنبش حیاتی دفاع از محیط زیست ،همت گمارد و جوهر ضد سرمایه داری آنرا تقویت کند !
 • پیام به مراسم بزرگداشت زنده یاد محمود راسخ افشار
 • به مناسبت بیست و دو بهمن و انقلابی که سرکوب شد !
 • << آرشیو سخن ما
  گسترش فقر, سقوط درآمد سرانه و فربه کردن سپاه در بودجه پیشنهادی دولت روحانی برای سال 1394
  بودجه سال 1394 نشان دهنده ی کاهش در آمد سرانه و سقوط ایران از رده 96 به رده 112 در مقیاس جهانی است. بودجه سال 1394 در مقایسه با آمار جهانی سال 2013 حدود 8 میلیون و 379 هزار و 801 میلیارد ریال یا رقمی حدود 239 میلیارد و چهار صد میلیون دلار اعلام شده است . اگر بر فرض محال و معجزه ای، دولت روحانی بتواند کسری بودجه خود را جبران کند، مخارج روزانه آن حدود 656 میلیون دلار است. با احتساب حدود 75 میلیون جمعیت ایران بودجه سرانه 8.73 دلار خواهد بود. البته چون همه این پولها مستقیم به حساب مردم نمی رود و خرج ارتش, بنگاههای مذهبی, ساخت و ساز راهها و ... می شود.

  ملاحظاتی در باره تشکل سراسری کارگری
  سایت علیه ستم جنسیتی
  سایت کارگری
  سایت مسائل ملی
  اقتصادی
  جنبش, حزب و برنامه چپ
  تمامی مقالات >>
      فرامرز دادور : نگاهی به استراتژی چپ در ایران
  از دیدگاهِ جنبشِ چپ، در مقابلِ شرایطِ سیاسیِ ستمگرانه و سلطهِ ناعادلانهِ سرمایه داری در ایران و اکثرِ مناطقِ جهان، چشم انداز انسانیتر در پیش روی جوامع بشری وجود دارد و هدف سوسیالیست ها نیز در پرتوِ اعتقاد به جهانبینی ماتریالیسم دیالکتیک ، ساختنِ جهان دیگری با ارزشهای رهائی خواهانه و برابری طلبِ اجتماعی میباشد. ادامه
      رکود و پیشرفت مارکسیسم : رزا لوکزامبورگ ترجمه نوید قیداری
  به بهانه ۱۵ ژانویه، سالروز ترور لوکزامبورگ
  کارل گروئن در نوشته‌یی سطحی و در عین حال جالب با عنوان «جنبش سوسیالیستی در فرانسه و بلژیک» به طرزی کمابیش ماهرانه اظهار می‌دارد نظریّات فوریه و سن‌سیمون، تأثیر سراپا متفاوتی بر طرفداران خاصّ خودشان دارند. ادامه
      پارسا نیک جو : نگاهی به ترجمه های فارسی مانیفست حزب کمونیست
  خوشبختانه به تازه گی رفیق شهاب برهان، که خود از مبارزان و متفکران کمونیست است، با کوشش و دقتی ستودنی، ترجمه ی جدیدی از مانیفست را چاپ و منتشر کرده است. ایشان بر پایه ی ویرایش نهایی متن آلمانی مانیفست و بهره گرفتن از ترجمه ی انگلیسی ساموئل مور و ترجمه ی فرانسوی لورا لافارگ، و هم چنین بازخوانی انتقادی ترجمه های فارسی مانیفست که پیش از این چاپ و منتشر شده اند کوشیده است تا حد امکان و توانِ خود̊ ترجمه ای دقیق از مانیفست ارائه دهد. ادامه
      مبارزه برای افزایش سطح "حداقل دستمزد" مبارزه ای لازم اما ناکافی - بخش دوم
  حزب چپ و تشکلات کارگری
  تقسیم کار و وظایف میان احزاب چپ و تشکلات کارگری در ایران همواره بحث انگیز بوده است. بدون شک قدرت یابی بخشی از مدافعان طبقه کارگر (بلشویک ها) در همسایگی ایران و استبداد سیاسی در ایران به در هم آمیختگی و زدودن مرز بین تشکلات کارگری و احزاب چپ نقش اساسی ایفاء کرده اند. ادامه
      حمید موسوی پوراصل : مبارزه برای افزایش سطح "حداقل دستمزد" مبارزه ای لازم اما ناکافی
  بخش اول
  بایستی جنبش صنفی عدالتخوهانه که در صدد بهبود معیشت کارگران است را به جنبش نیروی کار در برابر حکومت سرمایه فرا رویاند. انجام این امر بدون شک تنها در چارچوبهای تنگ تشکلات شورایی, سندیکایی و اتحادیه ای میسر نیست. در این جا نیاز به سازماندهی و تقسیم کار میان جنبش سیاسی چپ (احزاب و سازمانهای سیاسی) و تشکلات کارگری است. ادامه
      زنده باد مارکس!
  با نگاهی به «پرسش‌هایی از مارکس» نوشته تری ایگلتون
  آریامن احمدی
  مارکسِ پیامبر، نه مرز می‌شناسد، نه آدمی؛ او عصیانگری است وسوسه‌گر، که با مارکس و مارکسیسم، مارکس و ناکجااندیشی، مارکس و اقتصاد، مارکس و ماتریالیسم، مارکس و طبقه، مارکس و دولت، مارکس و جنبش‌های اجتماعی، و مارکس و مارکس دست به دست هم می‌دهند تا رستاخیزی به پا کنند که جهان را دو شق کند؛ اما رستاخیز مارکس ..... ادامه
      مجید دارابیگی : بیماری سبک کار
  بیش از یک سده از انقلاب مشروطیت  و آغاز فعالیت حزبی و انجمن های سیاسی  و نیز  تاسیس حزب «اجتماعیون عامیون»، نخستین حزب هوادار کارگران و زحمت کشان ایران می گذرد و بیش از یک صد سال است که هواداران سوسیالیسم و پیش روان کارگری، در کشور ما تلاش دارند به پیروی از.....  ادامه
  دمکراسی, سوسیالیسم و دولت
  تمامی مقالات >>
      یونس پارسا بناب : ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم در تاریخ جهان - 1
  در نیمه دوم قرن نوزدم و دهه های اول و دوم قرن بیستم ( دوره سرآغاز و گسترش مرحله سرمایه داری انحصاری ) تاریخ جهان شاهد فراز امواج خروشان قیام ها و جنبش های فراگیری در کشورهای مرکز مسلط امپریالیستی علیه سرمایه داری و برله استقرار سوسیالیسم ، گشت .... ادامه
      . نسرین ابراهیمی : پنجاه ویکمین شماره ی سوسیالیست ریجستر
  پنجاه ویکمین شماره ی سالنامه ی سوسیالیست ریجستر ( ۲۰۱۵) به سردبیری لئو پانیچ و گِرِگ آلبو، به تازگی انتشار یافته است. تِم اصلی این شماره زیر عنوان ‘دگرگونی طبقات’ بر روی جلد آن نقش بسته است. این شماره، در ادامه ی بررسی های شماره ی پیشین، به موضوع آرایش طبقاتی و مبارزات طبقات در مقیاس جهانی میپردازد: ادامه
      پارسا نیک جو : نقدی بر فرهنگ گراییِ نخبه گرایانه ی سعید کرامت
  سعید کرامت در دو نوشته ی « بازتاب شیعه گری در نگرش روشنفکران ایران» و « تاثیر فرهنگ شیعه بر پراتیک چپ ایران» کوشیده است با رویکردی فرهنگی و نخبه گرایانه به توصیف، تبیین و ارزیابیِ نفوذ و رسوخ آموزه های شیعه گری و ارزش های شیعی در رفتار و فرهنگِ سیاسیِ الیت سیاسی- فکری، روشنفکران، چپ ها و کمونیست ها بپردازد. ادامه
      محمد قراگوزلو : انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد!
  2. توهم توطئه و کارتریزاسیون
  در آمد ( تبیین انقلاب)
  انقلاب بهمن 57 به عنوان شاخص ترین انقلاب توده یی پایان قرن بیستم از زوایای مختلفی ارزیابی شده است. بی شک این نقد و بررسی ها – از فوکو تا آبراهامیان – درجه یی از واقعیت را با خود حمل می کند که محل تامل و تانی قرار گرفته است. ادامه
      تقی روزبه : ما جزأ دموکراسی بی دولت را در روژاوا ایجادکرده ایم!
  بر این نظرم که شفاف تر شدن هرچه بیشترخطوط اصلی سیمای جهان نو و در حال رویش، در جهانی که در حال اشباع شدن از بحران های بی شماراست و بقول معروف سگ صاحبش را نمی شناسد، شناخت مختصات اصلی پارادایمی که جنبش های جدید و ضدسرمایه داری هرکدام به درجاتی حامل آن هستند، برای کاستن از گیچ سری های دوره های انتقالی و اکنده از روندهای متناقض، و استفاده بهینه از فرصت ها در راستای بنای جهانی دیگر اهمیت کلیدی دارد. ادامه
      محمد قراگوزلو : دموکراسی کارگری- دموکراسی بورژوایی
  3.تعرض امپریالیسم به رویزیونیسم فرتوت
  شما مهمان باشید!
  آن چه در افغانستان و عراق می گذرد از نظر "جامعه ی جهانی" چیزی جز تلاش تهاتری به منظور"سلطه ی دموکراتیک" نیست. ما نفت شما را به غارت می بریم، به شما سلاح و دولت دموکراتیک غالب می کنیم؛ ادامه
      نادر فتورهچي - بدنها و ميدانها: دشمنانِ جامعه باز
  آيا هر شکلي از مخالفت با ايده هاي حامي «دموکراسي واقعاً موجود» يا همان فُرم دولتيشدهي انتخابات، منشايي ارتجاعي و «بنيادگرايانه» دارند؟ آيا اجازه هست که از «مردم» در برابر «ملت» دفاع کرد و در ايدهي «دموکراسي خواهي» يک گام از وضع موجود فراتر رفت؟ آيا ميتوان ساختار دموکراتيکي را تخيل کرد که ....
  آيا.... ادامه
  قدرت سیاسی
  و جنبش های ضد سرمایه داری

  تمامی مقالات >>
      مانیفست حزب کمونیست ( کارل مارکس و فریدریک انگلس ) ترجمه شهاب برهان
  سال ها پیش در مراجعاتی موردی به تنها ترجمه ای فارسی از که آن زمان در دسترس داشتم » مانیفست حزب کمونیست « ) برهان رضائی انتشارات فانوس نیویورک 0111 ( گاه به - - عباراتی نا مفهوم و عجیب و جملاتی ثقیل یا بی معنی برمی خوردم و یقین داشتم که در اصل نباید چنین بوده باشند. ادامه
      ديالکتيک تعيّن مکاني سرمايه / پیتر هیودیس / ترجمهمهدی صابری/
  بازبینی كتاب انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ
  معروفیت رزا لوکزامبورگ از آن روست كه نخستین مارکسیست پسازمارکس بود که استدلال کرد انباشت سرمایه نه تنها به پویش زمانی درونی جوامع سرمایهداری خاص، بلکه بیش از هر چیز به نفوذ مکانی سرمایهداری و نابودی جهان غیرسرمایهداری وابسته است. ادامه
      سعيد آوا : مفهوم مقوله ی دولتِ ايدئولوژيک
  در ادبياتِ مارکسيستي، از دولت ها؛ و يا حکومت هايي که زاده ی بحران های اقتصادی و بن بست های سياسي – ايدئولوژيک مي باشند با حکومت های استثنايي نام بُرده شده است. اين حکومت ها در واقع به عنوان راه حلٌ موقتي؛ وعلاج مُسٌکن وار بن بست ناشي از يک جنگِ مغلوبه ، يا توازن قوای نسبي وموقتي مابين طبقاتِ اصلي جامعهً بورژوازی ظاهر مي شوند. ادامه
  بهنام چنگائی     فصل بازستانی قدرت سیاسی و اقتصادی از
  دو هم پشت ذاتی «دین و سرمایه»
  بخش پایانی
  در قلب اقتصاد و فرهنگ دنیای بشدت بی رحم، وحشی و نابرابر امروز، یک جامعه کوچک سرمایه داران کلان، در پیوند با کاسه لیسان دینمدار ِمظهراش، هستی انسان فقیر را در طول تاریخ و در پهنه ی جهان، پیگیر غارت و به کام خود و وابستگان خرداش تصرف کرده اند. ادامه
  بهنام چنگائی     آغاز فاز عملی، در طیف بندی طبقات
  بهنام چنگائی در گذشته ی نه چندان دور، تلاش های پوشیده و آشکار متعددی در راستای همکارهای سیاسی، جهت ایجاد اتحاد نیروئی متشکل و همرأی، در راستائی اهداف مختلف و یا شاید از دید بعضی: زمینه ی پیدائی راه حل اراده ی منسجم، به عنوان نیروی جایگزین در بین نیروهای مخالف نظام ولائی، در داخل و خارج روی نشان داده است. ادامه
  بهنام چنگائی     فصل باستانی قدرت سیاسی و اقتصادی ازدو هم پشت ذاتی
  «دین و سرمایه» بخش 3
  امکان سمتگیری درست و لازمه ی عبور مطمئن از گیجی های بین راه مبارزه ی طبقاتی، کشف موانع رسیدن به هدف و مرتفع نمودن آسیب پذیری توده ها در حین نبرد سراسری، تنها شامل سازماندهی ارگانهای توده ای،... ادامه
  بهنام چنگائی     فصل بازستانی قدرت سیاسی و اقتصادی ازدو هم پشت ذاتی ِ جهانی
  « سرمایه و دین»
  آیا نیروی کار جهان امروز، و به ویژه ایران و کشورهای مسلمان، در شرایط و فرصت مناسب برای بازستانی قدرت سیاسی و افتصادی خود از این سرمایه و هم پشت تاریخی اش دین نیست؟ قطعن هست! ادامه
  یاد یاران
  تمامی مقالات >>
      هاشم آزادی : دلاوران
  تلاش من در این نوشته مرتب کردن خانه مغزم است۰ مرتب کردن خاطراتیست که گاه وبی گاه مثل بادی آرام ازپنجرها می آیند پرده را به نرمی می لرزانند وهنگام خارج شدن ازدر، آن را محکم روی سرم می کوبند ادامه
      هاشم آزادی : شام آخر است - 2
  عفو۲۲ بهمن ۱۳۶۷
  خوانندگان عزیز، هدف من از نگارش این بخش از خاطراتم در زندانهای حکومت اسلامی فقط یک گزارش ساده نیست، بلکه آشکار نمودن زوایای تاریکی ازبیرحمی افسار گسیخته ای ا ست که حکومت اسلامی به زندانیان سیاسی دهه شصت روا داشته است ادامه
      اکبر معصوم بیگی : برگی از دفتر ایام (سی) یادِ چنگیز احمدی
  ساعت دو از بازجویی برگشته بودم که زیر هشت نگهبان سالن چهار ازم پرسید: "کدام اتاق ؟". گفتم: "اتاق 61". گفت: "مطمئنی؟" گفتم: "خب آره، تا سه-چهار ساعت پیش که توی این اتاق بودم، مگر ...". گفت: "خب برویم". اتاق 61 نزدیک درِ اصلی سالن بود. ادامه
      بهروز سورن: یاد مادر مهین یزدی و فرزندانش حسن صدیقی ( مسعود ) و محمد صدیقی گرامی باد!
  برای زندانیان سیاسی مطلع شدن از اعدام و تیرباران اعضای خانواده, نزدیکان و دوستان و هم رزمان خود از جمله دردآورترین لحظات است. مسعود نیز در غم از دست دادن برادر بزرگ خود و همرزمانش از جمله مقصود فتحی, تقی امانی و سایر رفقایش اندوهی گران داشت ادامه
  کانون نویسندگان ایران : حمایت از خواست های معلمان، پرستاران و کارگران
  شرایط زندگی مزدبگیران درایران روز به روز دشوارتر می شودو فاصله میان دریافتی آنها و آهنگ تورم هر دم فزونی می گیرد. معلمان، پرستاران و کارگران از سختی زیستن در چنین موقعیتی به جان آمده و در روزهای اخیر به اعتراض های گسترده تر دست زده اند .
  آزاده حسینی : معمای تعیین حداقل دستمزد و موضوع خط فقر     
  محتوای سیاست اقتصادی پشت پرده‌ی آن که دست‌پخت شورای عالی کار و نمایندگان سه جانبه‌ی آن ( نه سه گروه دولت ، کارفرمایان و کارگران، بلکه سه گروه دولت سرمایه‌داری، کارفرمایان و نمایندگان کارفرمایان در میان کارگران) می‌باشد چیزی جز فقیرتر کردن کارگران و حقوق‌بگیران نسبت یه سال‌های قبل از آن نیست.

  علی دماوندی : در دفاع از حق ملیتهای ساکن ایران ،خواست برابری و آزادی چگونه متحقق میشود؟ همبستگی ملیتها بر چه پایه ای ممکن است؟     
  اگرحق تعیین سرنوشت ملل حقی عمومی و خدشه ناپذیراست که انکارآن بمعنای تایید سرکوب و اجبار جهت ادغام است، پس تنها راه ممکن برای دفاع ازاتحاد ملل و ادغام درمسیر تکامل نیروهای مادی، مبارزه با ناسیونالیسم برپاپه دمکراسی وبرابری حقوقی و پیشرفت مبارزه طبقاتی است.

  . نسرین ابراهیمی : پنجاه ویکمین شماره ی سوسیالیست ریجستر     
  پنجاه ویکمین شماره ی سالنامه ی سوسیالیست ریجستر ( ۲۰۱۵) به سردبیری لئو پانیچ و گِرِگ آلبو، به تازگی انتشار یافته است. تِم اصلی این شماره زیر عنوان ‘دگرگونی طبقات’ بر روی جلد آن نقش بسته است. این شماره، در ادامه ی بررسی های شماره ی پیشین، به موضوع آرایش طبقاتی و مبارزات طبقات در مقیاس جهانی میپردازد:

  ارسلان ريحان‌زاده : شبحِ مردم: از ائتلاف چپ يونان تا پوپوليسم سيريزا     
  شبحي جنوب اروپا را فرا گرفته است، شبحي که از يونان آغاز شده و اکنون مي‌رود تا اسپانيا را نيز در بر بگيرد. شبحي که در قلب‌ها و بر زبان‌ها به سيريزا و پودوموس اشتهار دارد، ليکن نام تکنيکي آنْ مردم است.

  بیانیه مشترک شش تشکل مستقل کارگری ایران
  پیرامون تعیین حداقل مزد برای سال جدید
      
  امروز هر انسان شریف و منصفی بر این واقعیت غیر قابل انکار واقف است که میلیونها کارگر و انسان زحمتکش از کارگران صنایع بزرگ و کوچک تا معلمان و پرستاران و بازنشستگان در بدترین وضعیت معیشتی ممکن در تاریخ ۵۰ ساله اخیر کشور قرار دارند،

  چگونه طبقه متوسط یونان رادیکالیزه شد: ترجمه هدایت سلطان زاده     
  عده ای از مفسرین در این مورد نوشته اند که چگونه «سیریزا» توانست حمایت بخش وسیعی از جامعه یونان را در انتخابات ۲۵ ژانویه به حمایت از برنامه خود بکشاند. واسیلیس لئون تیتسیس حمایت خانواده های لایه های پائین طبقه متوسط از «سیرازا» را یکی از عوامل کلیدی در این انتخابات می داند.

  تقی روزبه : خودکامگی در اوجی تازه!
  رشدخودخوارگی و خودویرانگری در نظام اسلامی نشانه چیست؟
      
  فقط استنشاق ریزگردها در فضای تنفسی کشور نیست که زندگی را برمردم ایران و بویژه نواحی جنوب آن تلخ و سخت کرده است، بلکه فضای مسموم سیاسی هم بهمان اندازه خفقان آوربوده و آلوده به ریزگردهای مداوم استبدادبی امان است.

  یونان تسلیم تروئیکا نمیشود !
  نوشته : فرد وستون ترجمه: پروین اشرفی
      
  پیروزی سیریزا نقطه عطفی در بحران های یونان و اروپا است. خبر انجام بخش هایی از برنامه تسالونیکی سیریزا، در بازار مالی و استراتژیست های سرمایه داری اروپا، وحشت بوجود آورده است. این برنامه پایان سیاست ریاضت کشی و مفاد تفاهمنامه را برای مردم یونان، نمایندگی میکند

  شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست برگزار می کند
  نشست پالتاکی ، بحث و تبادل نظر پیرامون : کوبانی و درس های آن
      
  اتاق پالتاکی شورای نمايندگان احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونيست- زمان : یکشنبه ۲۲فوریه ۲۰۱۵ ساعت 20:00 بوقت اروپای مرکزی،

  جدائی دین از دولت یا دین از سیاست؟ کدمیک؟!     
  آن چه که در لائیسیته و بر طبق قانون اساسی 1905 فرانسه مطرح است، جدائی دولت (دولت در معنای در برگیرنده همه قوا) و نهادهای عمومی (مثل آموزش و بهداشت و....) از دین و نهادهای دینی (کلیسا) و حفظ استقلال و بی طرفی آن در اموردینی و مذهب می باشد و این به معنای آن است که دین رسمی وجود ندارد.

  محمد قراگوزلو : انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد!
  7.بسترهای فروپاشی رژیم شاه
      
  در این بخش خواهم کوشید ضمن خم شدن به ابعاد شاخص بحران اقتصاد سیاسی ایران در دهه ی پنجاه – به عنوان زیرساخت قیام توده ها و دلیل اصلی شکل بندی انقلاب بهمن- به اختصار نکاتی را در میان بگذارم. اهمیت این بحث به ویژه برای نسل بعد از انقلاب در پاسخ به این چالش جدی طراحی می شود که گاه و بی گاه با لحن و ادبیاتی طلب کار و نکوهش گر پدران و مادران انقلابی خود را زیر ضرب می گیرند که "چرا انقلاب کردید؟"

  وقت آن است که به پیش برویم
  طبقه حاکم از "ویروس" سیریزا وحشت دارد
  گرایش کمونیستی سیریزا – یونان ترجمه : پروین اشرفی - کانادا
      
  بانکداران اروپا و الیگارشی از "ویروس" سیریزا می ترسند. اما سیریزا باید محکم بایستد و در مقابل فشار مقاومت کند! از بانکها شروع کند و قدرت را از الیگارشی بگیرد! جا نزند و وام را نپذیرد،

  بازنگری فوکو و انقالب ایران
  ژانت آفاری و کوین اندرسون ترجمه ی آیدین ظریف
      
  مردم ایران از سپتامبر 1978 تا فوریه ی 1979، در روند یک انقلاب شهری توده ای با مشارکت میلیونها نفرر، رژیم محمدرضاشاه پهلوی (1941تا 1979 )را که برنامه ی به شدت اقتدارگرایانه ی مدرنیزاسیون اقتصادی و فرهنگی را پی گرفته بود سرنگون کردند .....

  بهروز سورن: یاد مادر مهین یزدی و فرزندانش حسن صدیقی ( مسعود ) و محمد صدیقی گرامی باد!     
  برای زندانیان سیاسی مطلع شدن از اعدام و تیرباران اعضای خانواده, نزدیکان و دوستان و هم رزمان خود از جمله دردآورترین لحظات است. مسعود نیز در غم از دست دادن برادر بزرگ خود و همرزمانش از جمله مقصود فتحی, تقی امانی و سایر رفقایش اندوهی گران داشت

  اتحاد با مردم يونان
  اتحاد ميزگردي با حضور اتي‌ين باليبار، سوزان جورج و فرانسيس وِرتز/ مترجم: نيما عيسي‌پور
      
  زماني‌که نوبت به بحث بر سر مذاکرات مجدد درخصوص بدهي‌ها مي‌رسد، دولت يونان به‌رهبري آلکسي سيپراس چندان هم تنها نيست. اگرچه اين دولت با واکنش‌هاي سرسختانه‌ي تروئيکا، بازارهاي مالي و افراد شاخص طرف‌دار سياست‌هاي رياضتي مواجه بوده

  آسیب های طبقاتی
  مایکل دی ییتس برگردان محمود رضا عبداللهی
      
  مایکل دی ییتس از نویسندگان ثابت ماهنامه مانثلی رویو و عضو شورای دبیران آن است. او سالها استاد اقتصاد در دانشگاه پیتسبورگ در جیمز تاون بوده است. ییتس در عین حال سالهای زیادی در چندین ایالت آمریکا به آموزش کارگران در زمینه علم اقتصاد پرداخته و

  چرا «پودِه موس» خطر عمده ای برای دستگاه سیاسی اسپانیا بشمار می میرود؟
  ونسنته ناواریو - ترجمه هدایت سلطان زاده
      
  بدنبال پیروزی «سیرازا» در یونان در ۲۵ ژانویه ، عده ای از مفسرین ، توجه خود را به اسپانیا، به « پودِه موس» (ما میتوانیم) دست چپی معطوف کرده اند. پودِموس ،برخاسته از جنبش اعتراضی « اندینادوس یا جنبش خشم »Indignados است

  سلسله گفتگوهای گزارشگران با فعالین کارگری: تشکل سراسری کارگران, ضرورتی عینی یا اقدامی زودرس! - گفتگو با بهروز فراهانی     
  باید توجه داشت که به جز سندیکای شرکت واحد و نیشکر هفت تپه ، اکثریت قاطع این نهادهای کارگری در خارج از محیطهای کار تشکیل شدند. ضربات پلیس در محیطهای کار بیرحمانه است. هرچه نفوذ تشکلات دست ساخته رژیم در میان کارگران کمتر شده ، شدت سرکوب پلیسی علیه فعالان مستقل کارگری بیشترشده و

  تزهایی درباره پودموس و «انقلاب دمکراتیک» در اسپانیا
  سایت موسسه رزا لوکزامبورگ برگردان: آرش برومند
      
  زمانی مارکس نوشته بود «شبحی در اروپا در گشت و گذار است». اینک پس از دویست سال باز این «شبح» در بسیاری از کشورهای اروپایی به راه افتاده است. پس از پیروزی چپ های یونان، اینک نوبت پودموس در اسپانیا است.

  هدایت سلطان زاده . آیا یونانی ها دموکراسی را بازنویسی خواهندکرد؟     
  « بسیاری از کسانی را که با استفاده از قانون و یا نیرنگ ، بدور از سرزمین طلائی خود بعنوان بردگانی شوربخت فروخته شدند ،آری من آنان را به آتن بازگرداندم. بسیاری از آنانی را که بخاطر بار سنگین قرضه ها به تبعید فرستاده بودند و به کلامی جز زبان گرامی آتن سخن نمی گفتند ، و سرگردان در اینجا و آنجا بسر می بردند ، من بخانه باز آوردم.و آنانی را که زیر یوغ بی رحمانه ترین بردگی مستبدی قرار داشتند ، من آزاد شان کردم ». سولون ، خطیب و حقوقدان و سیاستمدار یونانی ۵۵۸-۶۳۸ قبل از میلاد ). نقل شده در ارسطو: « قانون اساسی آتنی ها».

  محمد قراگوزلو : انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد!
  6. بحران جهانی اقتصاد
      
  طی مدتی که این سلسله مقالات منتشر می شود عزیزانی به طرق مختلف با نگارنده تماس گرفته و ضمن ابراز لطف و ارائه ی نکات و نظرات انتقادی و امتناعی و ایجابی خود پرسش هایی را نیز مطرح کرده اند. بخش مهم این نکات در برگیرنده ی ملاحظاتی است پیرامون :

  هاشم آزادی : شام آخر است - 2
  عفو۲۲ بهمن ۱۳۶۷
      
  خوانندگان عزیز، هدف من از نگارش این بخش از خاطراتم در زندانهای حکومت اسلامی فقط یک گزارش ساده نیست، بلکه آشکار نمودن زوایای تاریکی ازبیرحمی افسار گسیخته ای ا ست که حکومت اسلامی به زندانیان سیاسی دهه شصت روا داشته است

  اصغر ایزدی، تقی روزبه و پیران آزاد
  یک بحث فیسبوکی : رویکردهای متفاوت پیرامون انتخابات یونان و پیروزی سی ریزا.
      
  روزبه عزیز، در قسمت " چه رویکردی می توان داشت؟" همه انچه را که در پاراگراف های اولیه نقد کرده ای، نقض می کنی! اگر از نکات مربوط به افشا گری و "روشنگری و توضیح" بگذریم، آنچه که می ماند همانا دعوت از تود ه ها برای تعمیق و گسترده کردن رفرم ها در نظام سرمایه داری یونان است : "

  رابطه آنتارسیا (جبهه چپ ضد سرمایه داری یونان) با سیریزا
  ایانیس دلاتولاس برگردان : پروین اشرفی
      
  نیس دلاتولاس با نیو پولیتیکس به گفتگو می نشیند. او یک هنرمند عکاس و از اعضاء بنیانگذار جنبش همبستگی یونان و همچنین یکی از حامیان آنتارسیا (جبهه چپ ضد سرمایه داری یونان) و گرایش انترناسیونال سوسیالیستی است. وی همچنین در جنبش همبستگی یونان بر علیه فاشیست ، در مبارزات حقوق ال جی بی تی کیو، حق سقط جنین، و در فعالیت های ضد جنگ و دیگر جنبش های عدالت اجتماعی درگیر بوده است.

  نگاهی به معامله میان سیریزا و حزب یونانیان مستقل
  نوشته : کاون آوندن - ترجمه : صفار ساعد
      
  یونان صاحب یک دولت جدید است. به دنبال شادمانی شگفت انگیز پیروزی دیروز سیریزا، اکنون نوبت به این امر ناامیدانه میرسد که آنها باید یک دولت اتئلافی دولتی را تشکیل بدهند و اینکه این ائتلاف هم با حزب دست راستی یونانیان مستقل - ANEL - خواهد بود. کاون آوندن که انتخابات را عمیقا پوشش داده بود، برخی از نکاتی را که فورا به ذهن میرسد، ارائه میدهد.

  سیریزا در قدرت - لیو پانیچ ترجمه: مهیار نیازی     
  انتقال قدرت به حزب رادیکال و چپ‌گرای سیریزا در یونان یکی از مهم‌ترین تحولاتی است که در نخستین ماه سال جدید میلادی شاهد آن بودیم. یادداشت حاضر را لیو پانیچ، نظریه‌پرداز برجسته‌ی معاصر و از سردبیران سوشیالیست رجیستر در همان روز انتخابات نوشته و در آن به اهمیت روی کار آمدن سیریزا و مهم‌ترین برنامه‌ها و چالش‌های این حزب پرداخته است.

  علي اكبر نظري : دستمزد كارگران بايد چقدر باشد؟     
  با نزديك شدن به ماه هاي پاياني سال همه ي اميدها به اعلام دستمزد كارگران است . هر چند تا امروز افزايش دستمزدها هيچ گونه هم خواني با شرايط موجود اقتصادي جامعه نداشته است و سفره هاي خالي كارگران هر روز كم رنگ و كم رنگ تر مي شود. به اعتقاد نگارنده گوشه اي از معضلات كارگران (در خانواده و جامعه) كه در ذيل به آن مي پردازم را به اختصار توضيح مي دهم

  محمد قراگوزلو : انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد!
  5. از سنت – مدرنیته تا اوضاع منطقه
      
  سنت – مدرنیته
  یکی دیگر از تحلیل های رایج از انقلاب بهمن روایتی است که مبنای نظری خود را به یک مفهوم از ماکس وبر وام می گیرد و مبتنی بر نقد تعارض های سنت - مدرنیته است. چنین روایتی در میان طیف های مختلف سیاسی ایران هواخواهان پروپاقرصی دارد. از سلطنت طلبان و جمهوری خواهان و اصلاح طلبان بگیرید تا "چپ" های اخیرا – بعد از شوروی – دموکرات شده!

  امید در راه است :سیریزا چه میگوید؟
  کاترینا پرینسیپ* ترجمه ي مصطفی درویشی
      
  : خیابانهاي آتن مملو از پوسترهاي حزب سیریزا است که رویشان نوشته شده است .« امید در راه است » . و بسیاري از افراد حقیقتاًچنین احساسی دارند. این برایشان نه فقط امید، بلکه آخرین امید است . آلکسیس [سیپراس] شکست بخورد، فقط فاشیسم » .« باقی می ماند . این جمله را یک نفر پس از ورودم به یونان، و در اشاره به رهبر حزب میگوید.

  تقی روزبه : نگاهی به یک بحث دو جانبه با دو رویکردمتفاوت پیرامون اوضاع یونان!     
  جنش های اعتراضی با تأکید بر حفظ استقلال و پایداری بر مطالبات خود، بدون چشم دوختن به معجزه از بالا ، به تعمیق سازمان یابی خود برای تشکیل هرچه بیشترتشکل ها و مجامع خودگردان و مداخله مستقیم در کلیه امورات زندگی و کشوری درسطوح گوناگون ادامه دهند...

  پیروزی سیاست ضد ریاضت کشی سیریزا بازی را تغییر میدهد
  تولا دریمونیس برگردان : پروین اشرفی
      
  انتخابات یونان ثابت می کند که خشم و امید میتواند از ترس قوی تر باشد
  والدین من ، مثل بسیاری از هموطنان دیگر خود، یونان را در سال های 1960 ترک کردند تا از ویرانی عمیق اقتصادی ای که جنگ جهانی دوم و جنگ داخلی یونان بوجود آورده بود، فرار کنند.

  راه کارگر خبری
  کارزار پشتیبانی از کارگران ایران : از اعتراضات معلمان و کارکنان آموزش و پرورش پشتیبانی کنیم
  اعتراضات روزمره کارگران در مراکز تولیدی و صنعتی، اعتراضات آموزگاران و کارکنان آموزشی، اعتراضات پرستاران و... طی ماههای گذشته نشان داده است که جامعه دیگر حاضر نیست بیش از این هزینه های غارت و چپاول ثروت اجتماعی را به قیمت خانه خرابی میلیونها نفر تحمل کند.
  در راه کارگر خبری بیشتر بخوانید
  ناهید جعفرپور : زنان، سرمایه داری، بنیادگرائی اسلامی
  بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن
      
  پیامد شرایط حاضر و ریاضت های اقتصادی و خصوصی سازی ووو باعث شده است تا ميليونها زن در سراسر قاره ها به طور مستقيم، فقر، بيکاری، کار در مقابل دستمزد ناچيز و عدم امنيت حقوقی را تجربه می کنند.


  ونداد اولادعظیمی : لیست اسامی و شرح وضعیت ۶۲ زن زندانی در جمهوری اسلامی ایران – فوریه ۲۰۱۵     
  در آستانه روز جهانی زن، و در آستانه دور دوم از دومین بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در جریان بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو ، ....


  گفت‌وگویی با فریدا آفاری درباره ی مسائل زنان     
  آیا تبعیض جنسیتی پیامد منطق سرمایه است؟ به عبارت دیگر، آیا رابطهٔ مستقیمی میان جدایی سازی جنسیتی و شیوهٔ تولید حاکم وجود دارد؟ آگر اینگونه است کارکرد ایدئولوژیک آن چیست؟


  یونس پارسا بناب : ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم در تاریخ جهان - 1     
  در نیمه دوم قرن نوزدم و دهه های اول و دوم قرن بیستم ( دوره سرآغاز و گسترش مرحله سرمایه داری انحصاری ) تاریخ جهان شاهد فراز امواج خروشان قیام ها و جنبش های فراگیری در کشورهای مرکز مسلط امپریالیستی علیه سرمایه داری و برله استقرار سوسیالیسم ، گشت ....


  امجد حسین‌پناهی : مجازات خانواده‌ها بعد از اعدام‌ و یا عدم اعدام شش زندانی سیاسی زندان ارومیه     
  جنگ روانی حکومت ایران با خانواده‌های زندانیان سیاسی و اعدام‌شدگان از طریق نگهداشتن آن‌ها در نگرانی و بی‌خبری کامل امری سابقه‌دار است. جمهوری اسلامی به جز اجرای حکم متهمین، خانواده‌های آنها را نیز مجازات می‌کند. امری که به نظر می‌رسد در اتفاقات اخیر هم تکرار شده است


  شهناز نیکوروان : خوزستان و گرد وغبار 13 ساله     
  "وارد پمپ بنزین شلنگ آباد1 که می‌شوی انبوهی از زنان و دختران و کودکان و حتی مردان جوانی را می‌بینی که معتاد و به گدایی مشغولند."


  کانون مدافعان حقوق کارگر : جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری بخش 6ـ 7 ـ 8     
  آشنایی با برخی اتحادیه‌های کارگری ترکیه

  اعتراضات کارگری و اقدامات مشترک اتحادیه‌های کارگری در ترکیه

  روابط بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری ترکیه  ناصر اصغری : معنای جدید آنتی سمتیزم از جانب دولت کانادا!     
  وزیر امور خارجه دولت دست راستی کانادا، دولت استیون هارپر، روزهای اول فوریه ۲۰۱۵ از سمت خود استعفا داد و به گفته خودش به زندگی خصوصی برمی گردد. وی اما چند روز قبل از این استعفا، تفاهم نامه ای با وزیر امور خارجه اسرائیل، در روز ۱۸ ژانویه ۲۰۱۵ امضا کرد که......


  مصاحبه با خانم پترا وایلد - مترجم: سپیده     
  عنوان کتاب شما: «تبعیض نژادى، نسل کشی وبراندازی قومی در فلسطین و عواقب «استعمار شهرک سازی» صهیونیسی در حرف و در عمل!» است• آیا شما بخاطر «انتفاضه»* که موضوع بسیار داغی میباشد، به آسانى قادر به یافتن ناشرى برای کتابتان شدید؟


  پارسا نیک جو : نقدی بر فرهنگ گراییِ نخبه گرایانه ی سعید کرامت     
  سعید کرامت در دو نوشته ی « بازتاب شیعه گری در نگرش روشنفکران ایران» و « تاثیر فرهنگ شیعه بر پراتیک چپ ایران» کوشیده است با رویکردی فرهنگی و نخبه گرایانه به توصیف، تبیین و ارزیابیِ نفوذ و رسوخ آموزه های شیعه گری و ارزش های شیعی در رفتار و فرهنگِ سیاسیِ الیت سیاسی- فکری، روشنفکران، چپ ها و کمونیست ها بپردازد.


  جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری (5)
  اتحادیه‌های کارگری ترکیه
      
  کانون مدافعان حقوق کارگر – تاریخچه جنبش اتحادیه‌ای ترکیه را می‌توان در دو بخش قبل از کودتای 1980 و پس از آن بررسی کرد. نسل اول این جنبش مربوط به کارگران ماهر بود.


  اسد رخساریان: کوبانی
  ادبیات و هنر مقاومت نوین* به کوشش عباس سماکار و بهرام رحمانی
      
  این کتاب ره آوردی همگانی است. چکیده ی اشک و اندوه و خونِ دل خوردن های نویسندگان و شاعرانِ بسیاری در شب های مقاومت زنان و مردانِ کوبانی در برابرِ جنایتکاران است.


  مهرنوش شفیعی : فوروم سرخ ــ سی ریزا و پودموس     
  در روزهای 30 و 31 ژانویه 2015 فوروم سرخ در استکهلم برگزار شد. حزب سوسیالیستی سوئد دعوت کننده بود و تقریبا اکثر جریانات واحزاب چپ ، از نحله های مختلف وهمچنین فعالین اجتماعی چپ درعرصه های مختلف به این دعوت پاسخ مثبت دادند.


  محمدجعفر پوینده در پرتو آثارش
  گفتگوی اکبر معصوم بیگی با محسن حکیمی تهیه و تنظیم: کیوان باژن
      

  اکبر معصوم بیگی: چه طور شد ویراستاری کتاب «تاریخ و آگاهی طبقاتی» به عهده ی شما افتاد. آیا پیشنهاد ناشر بود یا توافق بین شما و زنده یاد پوینده؟


  مصاحبه با نوام چامسکی در باره جدائی دین از دولت و آنارشیسم - برگردان ناهید جعفرپور     
  پرسش: آیا ایالات متحده آمریکا کشوری سکولار است؟
  پاسخ: به نحوی یک مخلوطی عجیب غریب و غیر عادی است. ظاهرا کشوری سکولار است. اما


  جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری (4)
  قانون کار ترکیه و تغییرات آن
      
  کانون مدافعان حقوق کارگر - اولین قانون در مورد فعالیت اتحادیه‌های کارگری در سال 1947 تدوین شد. در این قانون برای اتحادیه‌های کارگری حق مداخله در چانه‌زنی جمعی یا حق اعتصاب در نظر گرفته نشده بود و موقعیت کنفدراسیون بالاتر از سیاست‌های حزبی بود و در واقع یک رویکرد مسالمت‌جویانه رو در رو با دولت را داشت.


  جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری (بخش3)
  زنان یک سوم نیروی کار در ترکیه
      
  کانون مدافعان حقوق کارگر - زنان ترک مانند زنان تمام نقاط جهان، نقش مهمی در تولید و بازتولید نیروی کار دارند و در کنار ستم طبقاتی از انواع تبعیض‌های جنسیتی و قومی و... رنج می‌برند.


  بحران‌هاي چندجانبه‌ي امپرياليسم : نوشته‌ي: الكس كاليني‌كوس برگردان: آبتين درفش     
  اگرچه ايالات متحد در مركز فرماندهي سرمايه‌داري جهاني قرار دارد، اما در چند ماه گذشته صفحه‌ي كامپيوترها و تلويزيون‌هايش حاكي از چندين بحران بوده‌اند. بيائيد آن‌ها را، از منظر تصميم‌سازان ايالات متحد، به‌ترتيب اهميت‌شان درنظر گيريم


  بهرام رحمانی : اگر مارکس زنده بود باز هم می گفت: «مذهب افیون توده هاست!» (بخش دوازدهم)     
  همه واقعیت‌های تاریخی، حاکی از آن است که کسب و کار دایمی گردانندگان همه مذاهب، ترویج و تبلیغ جهل و جنایت و ترور بوده است. به عبارت دیگر، بنابراین، جنایاتی که امروز گروه‌های اسلامی تروریستی هم‌چون بوکو حرام، القاعده، جبهه النصر، حزب‌الله، حماس، داعش، طالبان و یا حکومت‌هایی هم‌چون حکومت اسلامی عربستان، عراق، لیبی، حکومت اسلامی و...،


  اقتصاددانان جهان در رابطه با یونان فراخوان
  برگردان از آلمانی:کامران صادقی
      
  ما امضاءکنندگان، حکومت های اروپا، کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول را فرا می خوانیم، به تصمیم مردم یونان مبنی بر انتخاب مسیری نو احترام بگذارند و با حسن نیت در مذاکرات با حکومت جدید یونان جهت حل معضل بدهی های این کشور، شرکت کنند.


  بحران‌هاي چند جانبه‌ي امپرياليسم
  نوشته‌ي: الكس كاليني‌كوس برگردان: آبتين درفش
      
  اگرچه ايالات متحد در مركز فرماندهي سرمايه‌داري جهاني قرار دارد، اما در چند ماه گذشته صفحه‌ي كامپيوترها و تلويزيون‌هايش حاكي از چندين بحران بوده‌اند. بيائيد آن‌ها را، از منظر تصميم‌سازان ايالات متحد، به‌ترتيب اهميت‌شان در نظر گيريم.


  کانون مدافعان حقوق کارگر : جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری (بخش دوم)
  موقیعت جغرافیایی ترکیه
      
  کانون مدافعان حقوق کارگر - ترکیه از نظر جغرافیای سیاسی جایگاه ویژه‌ای دارد. بخشی از این کشور در آسیا (97درصد) و بقیه در اروپا واقع شده است و می‌توان گفت پلی است میان خاورمیانه و اروپا.


  نه،‌ این یک انقلاب واقعی است! | مصاحبه با دیوید گرِبِر | ترجمه: سارا امیریان     
  توضیح پراکسیس: این متن برای آشنایی بیشتر مخاطبان با وضعیت مبارزه در ٰکوردستان سوریه (روژئاوا) و مناسبات شکل‌گرفته در آنجا منتشر می‌گردد. انتشار این مطلب به معنای موافقت پراکسیس با تمامی دیدگاه‌ها و رویکردهای مندرج در متن نیست.


  سیریزا سوسیالدموکراتیزه شد
  گفتگو با کارل هاینس روت ترجمه کاووس بهزادی
      
  کارل هاینس روت از مبارزان جنبش دانشجویی مه 68 و از اعضای گردانندهی دانشجویان سوسیالیست در آلمان بود. او بعدها به سبب همکاری با جنبش مسلحانهی آلمان دستگیر و مدتی در زندان بود.


  جنبش کارگری ترکیه وتشکل های سراسری
  واحد تحقیق و پژوهش کانون مدافعان حقوق کارگر
      
  جنبش کارگری ترکیه ویژگی‌های خاص خود را دارد. در دهه‌ی گذشته ترکیه رشد اقتصادی بسیاری نسبت به سایر کشورهای منطقه داشته است. البته در کنار این رشد، از تبعات بحران اقتصادی نظام سرمایه‌داری نیز برکنار نبوده است. بی‌تردید پیامد اجتناب‌ناپذیر رشد اقتصاد و صنعت ترکیه در سه دهه گذشته، رشد زحمتکشان ترکیه است و بحران‌ها نیز بر فشارهایی که به این زحمتکشان وارد شده، افزوده است.


  پیام و قدر دانی شاهرخ زمانی از ابراز همدردی تشکلها و فعالین
  جهت بزرگداشت مرگ خانم زرین نجاتی( مادر شاهرخ)
      
  رفقا ، دوستان و کارگران
  با تشکر از غمخواری و بر گذاری مراسم خوب بزرگ داشت مرگ مادرم، سلام و درود های گرم و آتشین مرا از زندان جهنمی رجایی شهر بپذیرید.


  فرامرز دادور : نگاهی به استراتژی چپ در ایران     
  از دیدگاهِ جنبشِ چپ، در مقابلِ شرایطِ سیاسیِ ستمگرانه و سلطهِ ناعادلانهِ سرمایه داری در ایران و اکثرِ مناطقِ جهان، چشم انداز انسانیتر در پیش روی جوامع بشری وجود دارد و هدف سوسیالیست ها نیز در پرتوِ اعتقاد به جهانبینی ماتریالیسم دیالکتیک ، ساختنِ جهان دیگری با ارزشهای رهائی خواهانه و برابری طلبِ اجتماعی میباشد.


  «سـُـــرخ» و «سـه ‌رنگ»
  آلن بدیو ترجمه ی بابک فراهانی
      
  امروز جهان تماما در چنبره ی سیمای سرمایه دار ی جهانی قرار دارد، سربه فرما ن الیگارش ی بین الملل ی حاکم بر آن و در بند تجرید پولی به مثابه یگانه سیمای پذیرفته شده ی کلیّت .


  امین حصوری : ژیژک و شارلی ابدو
  یا جهانی سازی ترور * تطهیر دکترین (آنتی) تروریسم
      
  کشتار روزنامه نگاران نشریه ی شارلی ابدو را حتی پس از افول ناگزیر التهاب عمومی حاضر باید رویدادی جهانی بشماریم؛ نه به خاطر تکاندهنده بودن آن برای جوامع غربی و در نتیجه خبرساز شدن آن، بلکه به دلیل آنکه با این جنایت سرفصل تازهای برای گسترش تروریسم و جهانی سازی تروریسم گشوده شده است؛


  دیدگاه‌ مارکس، لوکزامبورگ ، لوفور و هاروی درباره‌ی فضا
  پیتر هیودیس ترجمه‌ی فریدا آفاری
      
  در پی انتشار مقاله‌ی "دیالکتیک تعین مکانی سرمایه" نوشته‌ی پیتر هیودیس، یکی از خوانندگان سایت خواستار توضیحات بیش‌تر هیودیس در زمینه‌ی تفاوت دیدگاه‌های مارکس و متفکران بعدی مانند رزا لوکزامبورگ، هانری لوفور و دیوید هاروی شد.


  برنامه تلویزیون برابری : پنجشنبه 26 فوریه 2015 برابر با 7 اسفند 1393
  بخش اول : گفتار بهروز فراهانی در مورد تحولات خاورمیانه و ریشه های بحران
  بخش دوم : پاسخ دکتر محمد قره گوزلو در ایران به یک پرسش : آیا نتایج فاجعه بار " بهار عرب " سبب وحشت مردم ایران از هر نوع انقلاب شده است ؟
  بخش سوم : نگاهی به مهمترین رویدادهای جنبش کارگری ایران در سال 1393 خورشیدی
  بخش چهارم : گفتگوی سعید افشار با اسماعیل سپهر درباره دمکراسی و سوسیالیسم مشارکتی
  ---------------------
  ساعت پخش برنامه های تلویزیونی برابری :
  هر پنجشنبه ساعت نه ونیم شب بوقت ایران ( ساعت ده صبح بوقت لس انجلس و هفت عصر بوقت اروپای مرکزی ) بازپخش این برنامه : جمعه نه و نیم صبح بوقت ایران ( ده بعداز ظهر پنجشنبه بوقت لس انجلس و هفت صبح جمعه بوقت اروپای مرکزی)
  تلویزیون دیدگاه از طریق ماهواره Yah Sat برای ایران و کشورهای همسایه آن پخش می شود
  ویدئو کلیپ های دیدنی
  از میان مطالب رسیده
  مقالات     تمامی مقالات >>
 • هاشم آزادی : دلاوران

 • " کودار" : به‌افکار عمومی

 • ناهید جعفرپور : زنان، سرمایه داری، بنیادگرائی اسلامی
  بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن

 • کانون نویسندگان ایران : حمایت از خواست های معلمان، پرستاران و کارگران

 • برهان عظیمی : در بزرگداشت روز انترناسیونالیست (جهانی) پرولتری زنان

 • بهرام رحمانی : جنبش کارگری ایران و نقش کارگران در ملی کردن صنایع نفت ایران

 • آزاده حسینی : معمای تعیین حداقل دستمزد و موضوع خط فقر

 • برنامه تلویزیون برابری : پنجشنبه 26 فوریه 2015 برابر با 7 اسفند 1393

 • ونداد اولادعظیمی : لیست اسامی و شرح وضعیت ۶۲ زن زندانی در جمهوری اسلامی ایران – فوریه ۲۰۱۵

 • اکبر یگانه: آن روز فرا می رسد

 • علی دماوندی : در دفاع از حق ملیتهای ساکن ایران ،خواست برابری و آزادی چگونه متحقق میشود؟ همبستگی ملیتها بر چه پایه ای ممکن است؟

 • اخباروگزارشات کارگری 1 ـ 2 ـ 3 اسفند1393

 • اخباروگزارشات کارگری 28ـ 29 ـ30 بهمن1393

 • گفت‌وگویی با فریدا آفاری درباره ی مسائل زنان

 • یونس پارسا بناب : ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم در تاریخ جهان - 1

 • امجد حسین‌پناهی : مجازات خانواده‌ها بعد از اعدام‌ و یا عدم اعدام شش زندانی سیاسی زندان ارومیه

 • شهناز نیکوروان : خوزستان و گرد وغبار 13 ساله

 • علی امینی نجفی - صداهای ممنوع: وجه ناگفته‌ پیروزی اسرائیل در جنگ شش روزه

 • کانون مدافعان حقوق کارگر : جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری بخش 6ـ 7 ـ 8

 • . نسرین ابراهیمی : پنجاه ویکمین شماره ی سوسیالیست ریجستر

 • ارسلان ريحان‌زاده : شبحِ مردم: از ائتلاف چپ يونان تا پوپوليسم سيريزا

 • بیانیه مشترک شش تشکل مستقل کارگری ایران
  پیرامون تعیین حداقل مزد برای سال جدید

 • هاشم آزادی : شام آخر است - 2
  عفو۲۲ بهمن ۱۳۶۷

 • اکبر معصوم بیگی : برگی از دفتر ایام (سی) یادِ چنگیز احمدی

 • بهروز سورن: یاد مادر مهین یزدی و فرزندانش حسن صدیقی ( مسعود ) و محمد صدیقی گرامی باد!

 • ناصر اصغری : معنای جدید آنتی سمتیزم از جانب دولت کانادا!

 • ستم نژادی و مهاجرت به طبقه کارگر- مترجم: پویان.م

 • بهرام رحمانی : شانزدهمین سال ربودن عبدالله اوجالان و خبرهای متناقض درباره پیشرفت مذاکرات وی با دولت ترکیه!

 • مصاحبه با خانم پترا وایلد - مترجم: سپیده

 • پارسا نیک جو : نقدی بر فرهنگ گراییِ نخبه گرایانه ی سعید کرامت

 • جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری (5)
  اتحادیه‌های کارگری ترکیه

 • اسد رخساریان: کوبانی
  ادبیات و هنر مقاومت نوین* به کوشش عباس سماکار و بهرام رحمانی

 • چگونه طبقه متوسط یونان رادیکالیزه شد: ترجمه هدایت سلطان زاده

 • تقی روزبه : خودکامگی در اوجی تازه!
  رشدخودخوارگی و خودویرانگری در نظام اسلامی نشانه چیست؟

 • مهرنوش شفیعی : فوروم سرخ ــ سی ریزا و پودموس

 • محمدجعفر پوینده در پرتو آثارش
  گفتگوی اکبر معصوم بیگی با محسن حکیمی تهیه و تنظیم: کیوان باژن

 • وضعیت انقلابی چیست ؟ نوشته‌ باب آواکیان ترجمه برهان عظیمی

 • مصاحبه با نوام چامسکی در باره جدائی دین از دولت و آنارشیسم - برگردان ناهید جعفرپور

 • جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری (4)
  قانون کار ترکیه و تغییرات آن

 • یونان تسلیم تروئیکا نمیشود !
  نوشته : فرد وستون ترجمه: پروین اشرفی

 • يک اٸتلاف جنگى گسترش يافته: نويسنده: کنت هالده بومترجم: پيام پرتوى

 • اخبار و گزارشات کارگری 24ـ 25ـ26 و 27 بهمن 1393

 • م. ائینالی : روایتی دیگر از سوریه، داعش، عین العرب (کوبانی)،PYD (PKK) و ترکیه

 • شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست برگزار می کند
  نشست پالتاکی ، بحث و تبادل نظر پیرامون : کوبانی و درس های آن

 • گزارش شب کوبانی در استکهلم و رونمائی کتاب : «کوبانی ادبیات و هنرمقاومت نوین»

 • برهان عظیمی : ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ سرنگونی رژیم آمریکایی پهلوی

 • بار مسٸوليت جنگ در اوکراين بر دوش چه کسيست؟ : نويسنده: روبرت ماتياسون مترجم: پيام پرتوى

 • کارل بيلد و اوکراين : نويسنده: منير رهابى هالنر مترجم: پيام پرتوى

 • جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری (بخش3)
  زنان یک سوم نیروی کار در ترکیه

 • بحران‌هاي چندجانبه‌ي امپرياليسم : نوشته‌ي: الكس كاليني‌كوس برگردان: آبتين درفش

 • بهرام رحمانی : اگر مارکس زنده بود باز هم می گفت: «مذهب افیون توده هاست!» (بخش دوازدهم)

 • اقتصاددانان جهان در رابطه با یونان فراخوان
  برگردان از آلمانی:کامران صادقی

 • جدائی دین از دولت یا دین از سیاست؟ کدمیک؟!

 • محمد قراگوزلو : انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد!
  7.بسترهای فروپاشی رژیم شاه

 • اخبار و گزارشات کارگری از 16 تا 23 بهمن

 • وقت آن است که به پیش برویم
  طبقه حاکم از "ویروس" سیریزا وحشت دارد
  گرایش کمونیستی سیریزا – یونان ترجمه : پروین اشرفی - کانادا

 • بحران‌هاي چند جانبه‌ي امپرياليسم
  نوشته‌ي: الكس كاليني‌كوس برگردان: آبتين درفش

 • بازنگری فوکو و انقالب ایران
  ژانت آفاری و کوین اندرسون ترجمه ی آیدین ظریف

 • سعيد آوا: بهمنِ سوخته

 • بهروز سورن: یاد مادر مهین یزدی و فرزندانش حسن صدیقی ( مسعود ) و محمد صدیقی گرامی باد!

 • نقد استراتژی سوسیالیستی فمینیستی : نویسنده: آوانتی/ ترجمه: پویان.م

 • کانون مدافعان حقوق کارگر : جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری (بخش دوم)
  موقیعت جغرافیایی ترکیه

 • ناهید جعفرپور: نئولیبرالیسم اقتصادی و سازمان تجارت جهانی
  بیستمین سالگرد تاسیس سازمان تجارت جهانی.

 • بهرام رحمانی : شیوخ عربستان، اصلی‌ترین وارث سیاست‌های قرون وسطایی محمد پیامبر مسلمانان هستند!

 • اتحاد با مردم يونان
  اتحاد ميزگردي با حضور اتي‌ين باليبار، سوزان جورج و فرانسيس وِرتز/ مترجم: نيما عيسي‌پور

 • آسیب های طبقاتی
  مایکل دی ییتس برگردان محمود رضا عبداللهی

 • نه،‌ این یک انقلاب واقعی است! | مصاحبه با دیوید گرِبِر | ترجمه: سارا امیریان

 • چرا «پودِه موس» خطر عمده ای برای دستگاه سیاسی اسپانیا بشمار می میرود؟
  ونسنته ناواریو - ترجمه هدایت سلطان زاده

 • سلسله گفتگوهای گزارشگران با فعالین کارگری: تشکل سراسری کارگران, ضرورتی عینی یا اقدامی زودرس! - گفتگو با بهروز فراهانی

 • تزهایی درباره پودموس و «انقلاب دمکراتیک» در اسپانیا
  سایت موسسه رزا لوکزامبورگ برگردان: آرش برومند

 • سیریزا سوسیالدموکراتیزه شد
  گفتگو با کارل هاینس روت ترجمه کاووس بهزادی

 • شاهین میر محمد حسینی: « شعر رپ در مورد حسن روحانی »

 • ترانه س – كرج : سانسوروتعيين حد ومرز براي آزادي بيان و هنر به اسم احترام به مذهب مضحك است

 • جنبش کارگری ترکیه وتشکل های سراسری
  واحد تحقیق و پژوهش کانون مدافعان حقوق کارگر

 • روزبه کوراغلی : جنبش "سیاهکل" پایانی بر درک داروینیستی از مفهوم انقلاب!

 • پیام و قدر دانی شاهرخ زمانی از ابراز همدردی تشکلها و فعالین
  جهت بزرگداشت مرگ خانم زرین نجاتی( مادر شاهرخ)

 • فرامرز دادور : نگاهی به استراتژی چپ در ایران

 • هدایت سلطان زاده . آیا یونانی ها دموکراسی را بازنویسی خواهندکرد؟

 • محمد قراگوزلو : انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد!
  6. بحران جهانی اقتصاد

 • «سـُـــرخ» و «سـه ‌رنگ»
  آلن بدیو ترجمه ی بابک فراهانی

 • هاشم آزادی : شام آخر است - 2
  عفو۲۲ بهمن ۱۳۶۷

 • اخبار و گزارشات کارگری از 4 بهمن تا 15 بهمن 1393

 • امین حصوری : ژیژک و شارلی ابدو
  یا جهانی سازی ترور * تطهیر دکترین (آنتی) تروریسم

 • سیامک ستوده : تاریخ اسلام

 • دیدگاه‌ مارکس، لوکزامبورگ ، لوفور و هاروی درباره‌ی فضا
  پیتر هیودیس ترجمه‌ی فریدا آفاری

 • در بارۀ عربستان سعودی - بخش دوم : تهیه وترتیب گزارش: ا. ق . عدالت

 • فرح نوتاش : فریاد یونان ... دولت چپ و ماهیت بدهی ها

 • بهرام رحمانی : شبکه‌های یاری‌رسانی به کوبانی را سازمان‌دهی کنیم!

 • چشم اندازهاي سیریزا: گفتگو با لئو پانیچ ترجمه ‌ی روزبه آقاجری

 • اصغر ایزدی، تقی روزبه و پیران آزاد
  یک بحث فیسبوکی : رویکردهای متفاوت پیرامون انتخابات یونان و پیروزی سی ریزا.

 • رابطه آنتارسیا (جبهه چپ ضد سرمایه داری یونان) با سیریزا
  ایانیس دلاتولاس برگردان : پروین اشرفی

 • اکبر یگانه : راز عشق

 • بهرام رحمانی : با محاکمه رحیمی، دعواهای جناح‌های درونی حکومت اسلامی بالا گرفته است!

 • انقلاب و ناامیدی
  در برابر یأس پساانقلابی چه باید کرد؟
  آصف بیات/ ترجمه ی انور محمدی

 • نگاهی به معامله میان سیریزا و حزب یونانیان مستقل
  نوشته : کاون آوندن - ترجمه : صفار ساعد

 • سیریزا در قدرت - لیو پانیچ ترجمه: مهیار نیازی

 • علي اكبر نظري : دستمزد كارگران بايد چقدر باشد؟

 • پراکسیس : برای پیروزی سیریزا

 • اکبر معصوم بیگی : برگی از دفتر ایام (سی)
  یادِ چنگیز احمدی

 • یونس پارسا بناب : اوضاع رو به رشد و آینده جهان

 • نگاهی به معامله میان سیریزا و حزب یونانیان مستقل
  نوشته : کاون آوندن - ترجمه : صفار ساعد