سازمان راه کارگر
اسناد کنگره ها      بولتن مباحث نظری      آرشیو تک برگی      تک برگی 60      رادیو تلویزیون برابری      تماس با سازمان یا انتشار مقاله در سایت
سایت ساده راه کارگر برای اینترنت کم سرعت و برای ایران


سعید افشار: امپراطوری و داعش ، زمینه های شکل گیری بنیاد گرائی اسلامی صدا
تحولات در خاورمیانه ، گفتگو با هدایت سلطانزاده صدا
برابری جنسیتی، گفتگوی مهناز قزلّو با میلاد و مریم صدا

سایت سازمان راه کارگر
اسناد کنگره نوزدهم
اطلاعیه برگزاری کنگره نوزدهم به همراه اسناد و قطعنامه های مصوب
<< آرشیو اعلامیه
 • جنبش دادخواهی را علیه فراموشی و جنایت دامن زنیم!
 • پیرامون بحران عراق ، عروج داعش ، اقلیم کردستان و نقش امپریالیسم و ارتجاع منطقه ای
 • سیمین بانوی غزل زندگی و آزادگی درگذشت اما امید او به جهانی عاری از خفقان و فلاکت همچنان زنده است
 • << آرشیو سخن ما

  بحران اکراین : بن‌بست ها همچنان بر جاست!
  بخش سوم

  "سیاست های کلی جمعیت" در جمهوری اسلامی
  ایدئولوژی خانواده در آلمان هیتلری
  یک مقایسه ی اجمالی
  سایت علیه ستم جنسیتی
  سایت کارگری
  سایت مسائل ملی
  اقتصادی
  جنبش, حزب و برنامه چپ
  تمامی مقالات >>
      مبارزه برای افزایش سطح "حداقل دستمزد" مبارزه ای لازم اما ناکافی - بخش دوم
  حزب چپ و تشکلات کارگری
  تقسیم کار و وظایف میان احزاب چپ و تشکلات کارگری در ایران همواره بحث انگیز بوده است. بدون شک قدرت یابی بخشی از مدافعان طبقه کارگر (بلشویک ها) در همسایگی ایران و استبداد سیاسی در ایران به در هم آمیختگی و زدودن مرز بین تشکلات کارگری و احزاب چپ نقش اساسی ایفاء کرده اند. ادامه
      حمید موسوی پوراصل : مبارزه برای افزایش سطح "حداقل دستمزد" مبارزه ای لازم اما ناکافی
  بخش اول
  بایستی جنبش صنفی عدالتخوهانه که در صدد بهبود معیشت کارگران است را به جنبش نیروی کار در برابر حکومت سرمایه فرا رویاند. انجام این امر بدون شک تنها در چارچوبهای تنگ تشکلات شورایی, سندیکایی و اتحادیه ای میسر نیست. در این جا نیاز به سازماندهی و تقسیم کار میان جنبش سیاسی چپ (احزاب و سازمانهای سیاسی) و تشکلات کارگری است. ادامه
      زنده باد مارکس!
  با نگاهی به «پرسش‌هایی از مارکس» نوشته تری ایگلتون
  آریامن احمدی
  مارکسِ پیامبر، نه مرز می‌شناسد، نه آدمی؛ او عصیانگری است وسوسه‌گر، که با مارکس و مارکسیسم، مارکس و ناکجااندیشی، مارکس و اقتصاد، مارکس و ماتریالیسم، مارکس و طبقه، مارکس و دولت، مارکس و جنبش‌های اجتماعی، و مارکس و مارکس دست به دست هم می‌دهند تا رستاخیزی به پا کنند که جهان را دو شق کند؛ اما رستاخیز مارکس ..... ادامه
      مجید دارابیگی : بیماری سبک کار
  بیش از یک سده از انقلاب مشروطیت  و آغاز فعالیت حزبی و انجمن های سیاسی  و نیز  تاسیس حزب «اجتماعیون عامیون»، نخستین حزب هوادار کارگران و زحمت کشان ایران می گذرد و بیش از یک صد سال است که هواداران سوسیالیسم و پیش روان کارگری، در کشور ما تلاش دارند به پیروی از.....  ادامه
      چرا درك ماركس را از فرارفتن از تولید ارزش كندوكاو می‌كنیم؟ چرا اكنون؟
  پیتر هیودیس / ترجمه حسن مرتضوی و فریدا آفاری
  دو دهه پس از فروپاشی كمونیسم دولت‌سالار در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و اروپای شرقی، كه بسیاری ادعا كردند آثار ماركس را به زباله‌دان تاریخ انداخته، حال و هوای جدیدی پدید آمده كه در آن اندیشه‌های او دستخوش بحث‌و بررسی تازه‌ای شده است. ادامه
      محمد قراگوزلو: سازمان یابی کارگری
  13. حزب سیاسی
  روزهای منتهی به فروپاشی شوروی و دیوار برلین را به یاد آورید تا به مصداق شعر شفیعی برسید. روزان تیره و تاری بود. هر که از سوسیالیسم و مارکس و انگلس و لنین و تروتسکی سخن می گفت نشانی تیمارستان کف دستش می گذاشتند. تاچریسم هار چنان گرد و خاکی راه انداخته بود که حتا شرافت انسانی را نیز با متر و خط کش بازار آزاد اندازه می گرفتند و ........ ادامه
      حزبی که باید ساخت
  نگاهی به مشخصه های اساسی حزبی که پاسخگویی به الزامات امر " خود رهانی کارگران" را هدف خود دارد
  (آخرین قسمت)
  حزب دفاع از خود رهانی کارگران" با حذف تسخیر قدرت دولتی از اهداف خود، بی تردید در برابر همه احزاب متعارف، حزبی از نوع دیگر است. این حزب در عین حال با فاصله گرفتن از الگوی حزب ایدئولوژیک، با کنار نهادن برنامه ای مطول و معطوف به اصوا آئینی – اعتقادی و جزئیات طرح های اجرایی از جایگاه معمول و متعارف آن در احزاب کارگری دولت گرا و با........ ادامه
  دمکراسی, سوسیالیسم و دولت
  تمامی مقالات >>
  امبرتو چرونی     بحثی پیرامون رابطه میان دموکراسی و سوسیالیسم
  اینکه سوسیالیسم به سادگی فاقد این مشخصه اساسی علمی میگردد، از اینروست که در جنبش، یا امپریسم مبارزه روزمره )شاید به نام آن غریزه کارگری که به ضرر تحلیل ماتریالیستی بیش از حد به آن تکیه شده(، و یا بی نیازی به رهبری سیاسی )به معنی وسیع کلمه( که خود را حامل هر نوع حقیقتی میپندارد مسلط میگردد. بدین ترتیب، از آنجا که خود پراتیک به مثابه تئوری قلمداد شده و یا به تصور اینکه با دمیدن روح به طبقه میتوان اساس استراتژی آنرا بنا کرد، تئوری ضرورتا کنار گذاشته میشود. ادامه
      محمد قراگوزلو : دموکراسی بورژوایی، دموکراسی کارگری
  دموکراسی در مسلخ کلوب ‌رم
  چپ پست مدرن به زعامت اسلاوی ژیژک ترهاتی را سر هم بندی کرد که بر مبنای آن از یک سو بمب های آمریکایی و فرانسوی در افغانستان و عراق و لیبی را مبشر "دموکراسی" می خواند و "جنایت" خمرهای سرخ را زیر چشم سوسیالیست های ارتدوکس می نشاند. برای این چپ پسامارکسیست انتخابات همیشه منشا تحول مثبت بوده است. ادامه
      مجید دارابیگی : مقوله ی دموکراسی در آرایش طبقاتی
       نقد نظام های سوسیالیستی گذشته و سوسیالیسم واقعن موجود، نشان از آن دارد که از خود بیگانه گی شهروندان و انبوه مزدبگیران را در فقدان دموکراسی نمی توان انکار نمود.
  در نظام سوسیالیستی آینده، حکومت نخبه گان، جای خود را به توده های زحمت کش می سپارد و دموکراسی نماینده گی، جای خود را به مداخله ی مداوم همه گانی!  ادامه
      بوهمیا، تبعید و انقلاب: یادداشت‌هایی درباره‌ی ماركس، بنیامین و تروتسكی / انزو تراورسو / ترجمه علی نورالدینی
  ایده‌ی بوهمیا[1] كه به واسطه‌ی رُمانی از هنری مورگر[2] در سال 1846 بر سر زبان‌ها افتاد، و سپس از طریق اپرای مشهور پوسینی به اوج رسید، در كاربرد امروزی‌اش، شیوه‌ای از زند‌گی و نگاه خاصی به زیبایی‌شناسی را تداعی می‌كند ادامه
      پیام پرتوی : مسئله دمکراسی - بخش دوم
  در دنیای امروز دمکراسی نه تنها به ایدئولوژی سرمایه داری٬ بلکه به فریادهای جنگ طلبانه امپریالیستها مبدل شده است. در گذشته خشونتبارترین جنایتها تحت نام تمدن و یا خدا به اجرا گذاشته میشد امروزه تحت نام دمکراسی. همین کافیست که فقط بگویید عراق. ادامه
      پیام پرتوی : دولت و دمکراسی
  کمونیسم به زبان ساده ٤
  حزب کمونیست سوئد (م-ل) ٢۰۰٧
  ٧ عبارت یونانی دمکراسی به معنای حکومت توده ها یا سلطه تودهاست. این عبارت بوسیله فیلسوف یونانی ارسطو قریب به ٣۰۰ سال پیش از آغاز مبداء تاریخ استفاده شد٬ ولی در آنزمان به هیچ عنوان از آن به مفهوم امروزی آن برداشت نمیشد. ادامه
      سوسیالیسم کامل: پیش شرط ها، گذارها
  اثر: دیوید لایبمن برگردان : ح. ریاحی
  چکیده مقاله: تئوری مراحل (مبتنی بر مراحل) رابطه ی بین مفهوم تحول یابنده ی سوسیالیسم کامل را، از یک سو، و تجارب برنامه‌ریزی مرکزی و "سوسیالیسم بازار"، از دیگر سو را توضیح می دهد. بن مایه ی سوسیالیسم کامل، نظام همآهنگی دمکراتیک چند پایه بر اساس [مشاوره] پی در پی (MDIC) است، که ....... ادامه
  قدرت سیاسی
  و جنبش های ضد سرمایه داری

  تمامی مقالات >>
      سعيد آوا : مفهوم مقوله ی دولتِ ايدئولوژيک
  در ادبياتِ مارکسيستي، از دولت ها؛ و يا حکومت هايي که زاده ی بحران های اقتصادی و بن بست های سياسي – ايدئولوژيک مي باشند با حکومت های استثنايي نام بُرده شده است. اين حکومت ها در واقع به عنوان راه حلٌ موقتي؛ وعلاج مُسٌکن وار بن بست ناشي از يک جنگِ مغلوبه ، يا توازن قوای نسبي وموقتي مابين طبقاتِ اصلي جامعهً بورژوازی ظاهر مي شوند. ادامه
  بهنام چنگائی     فصل بازستانی قدرت سیاسی و اقتصادی از
  دو هم پشت ذاتی «دین و سرمایه»
  بخش پایانی
  در قلب اقتصاد و فرهنگ دنیای بشدت بی رحم، وحشی و نابرابر امروز، یک جامعه کوچک سرمایه داران کلان، در پیوند با کاسه لیسان دینمدار ِمظهراش، هستی انسان فقیر را در طول تاریخ و در پهنه ی جهان، پیگیر غارت و به کام خود و وابستگان خرداش تصرف کرده اند. ادامه
  بهنام چنگائی     آغاز فاز عملی، در طیف بندی طبقات
  بهنام چنگائی در گذشته ی نه چندان دور، تلاش های پوشیده و آشکار متعددی در راستای همکارهای سیاسی، جهت ایجاد اتحاد نیروئی متشکل و همرأی، در راستائی اهداف مختلف و یا شاید از دید بعضی: زمینه ی پیدائی راه حل اراده ی منسجم، به عنوان نیروی جایگزین در بین نیروهای مخالف نظام ولائی، در داخل و خارج روی نشان داده است. ادامه
  بهنام چنگائی     فصل باستانی قدرت سیاسی و اقتصادی ازدو هم پشت ذاتی
  «دین و سرمایه» بخش 3
  امکان سمتگیری درست و لازمه ی عبور مطمئن از گیجی های بین راه مبارزه ی طبقاتی، کشف موانع رسیدن به هدف و مرتفع نمودن آسیب پذیری توده ها در حین نبرد سراسری، تنها شامل سازماندهی ارگانهای توده ای،... ادامه
  بهنام چنگائی     فصل بازستانی قدرت سیاسی و اقتصادی ازدو هم پشت ذاتی ِ جهانی
  « سرمایه و دین»
  آیا نیروی کار جهان امروز، و به ویژه ایران و کشورهای مسلمان، در شرایط و فرصت مناسب برای بازستانی قدرت سیاسی و افتصادی خود از این سرمایه و هم پشت تاریخی اش دین نیست؟ قطعن هست! ادامه
      تقابل دواستراتژی
  " تحریم گسترده نفتی وبانکی وتهدیدات نظامی" و "تهدید دربرابرتهدید"
  بااین همه تقابل دواستراتژی تهدید دربرابرتهدید وشروع جنگ سردهمه جانبه،بیش ازپیش ..ضرورت گسترش فعالیت نیروهای مخالف دوقطب ارتجاع و افشاء هردوی آنها وحضورسازمان یافته تر جنبش های اجتماعی پیرامون مطالبات راستین خود ازاهمیت زیادی برخورداراست. ادامه
  تقی روزبه     "انتخابات" مجلس شورای اسلامی واهمیت یک جنبش تحریم گسترده
  اکنون ما شاهد رشدتضادها درهرسه مؤلفه شکاف های درون حکومتی،شکاف بین مردم ورژیم(هم سیاسی وهم اقتصادی) ونیزشکاف بین حاکمیت با دولتهای آمریکا واروپا به مرحله تازه ای هستیم.ویژگی وضعیت کنونی فعال شدن همزمان این تضادها وورود آنها به فازجدید و ادامه
  از اعتصاب کارگران معدن بافق حمایت کنیم!
  سازمان راه کارگر ضمن حمایت و پشتیبانی از اعتصاب کارگران معدن باقق، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی می باشد. ما سرکوب اعتصاب حق طلبانه کارگران بازداشت فعالان و رهبران کارگری را بشدت محکوم میکنیم ، از همه فعالان و پیشروان جنبش کارگری و همه مردمی که به عدالت و آزادی باور دارند، از تمام تشکلها و نهاد و سازمانها و اتحادیه های کارگری و گروههای همبستگی بین المللی میخواهیم که در همبستگی با کارگران معدن بافق به حمایت از اعتصاب آنان پرداخنه و خواهان آزادی بی قید وشرط کارگران دستگیر شده و همه زندانیان سیاسی شوند.
  هدایت سلطان زاده : آیا خاورمیانه در آستانه یک تغییر بزرگ قرار گرفته است؟     
  جوامع خاورمیانه در کلیت خود دچار بحران جدی است و با چشم اندازی تیره روبروست . بحران نداشتن افقی روشن ، بحرانی شبیه آنچه که زمانی آنتونیو گرامشی از درون سلولِ زندان خود نوشته بود: « بحران دقیقا زمانی خود را نشان می دهد که کهنه در حال مرگ است و نو توانِ زایش و تولد را ندارد . در فاصله این مرگ و زایشِ نوست که اشکال گونه گونی از علائمِ احتضار آمیز خود را ظاهر می سازند» ، احتضاری که با ضدِ انقلاب اسلامی در ایران آغاز گردید و داعش و حزب الله و القاعده و حماس و جند الله و اخوان المسلمین وغیره ، اشکالِ گوناگون این احتضارِ درد آلودهستند.

  منصوره بهکیش : مقاومت مادران و خانواده‌های خاوران، حکومت را به عقب‌نشينی وادار کرد!     
  پس از نزديک به هفت سال، امروز توانستيم با خيالی راحت تر در مراسم يادبود زندانيان سياسی اعدام شده در تابستان ۶۷، در خاوران گرد هم آييم. هرچند تعداد خانواده ها نسبت به سال هايی که مراسم دسته جمعی برگزار می کرديم، بسيار کمتر بود، ولی مهم اين است که بالاخره توانستيم دور هم جمع شويم، عکس های کشته شدگان را کنار هم بگذاريم و مراسمی گروهی برگزار کنيم

  مقاومت در برابر اشغال اسرائیل می‌تواند و باید اشکال متفاوتی داشته باشد*
  سوزان ابوحوا **/ برداشت و تلخیص ‌هاله صفرزاده
      
  هدف نهایی اسرائیل، تشکیل اسرائیل بزرگ است از مدیترانه تا رود اردن. برای رسیدن به این هدف از هر وسیله‌ای استفاده می‌کند، از تخریب نظامی موسسات فلسطینی به طور منظم ، اعدام‌های فرا قضائی، بازداشت‌های گسترده تصادفی، ظلم و ستم نهادینه شده در تمام جنبه‌های زندگی گرفته تا کشتار و بمباران و موشک باران مردم غزه در روزهای اخیر.

  جنبش دادخواهی را علیه فراموشی و جنایت دامن زنیم!     
  علیرغم آن جنایت هولناک و خلق خاورانهای ایران از طریق کشتارهای دامنه دار وادامه دار ، ما شاهد آن هستیم که در ازای هر مبارزی که در تابستان 67 بخاک افتاده ، چندین آزادیخواه جدید برخاسته اند تا ضمن دادخواهی آن عزیزان و پیگیری مطالبه بر حق محاکمه آمرین و عاملین آن جنایات هولناک، با شعار آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیده تی، بساط دیکتاتوری و فاشیسم را به لرزه در آورند . میتوان افزود که در این 26 سال تلاشهای بی شائبه خانواده های جانباختکان و زندانیان رها شده و فعالین سیاسی در داخل و در سطح بین المللی تا حد زیادی ابعاد این جنایات را روشن کرده است. این جنایات امروز بعنوان جنایت علیه بشریت در بسیاری از مجامع حقوق بشر جهانی برسمیت شناخته شده است. . هر چند تا به محاکمه کشیدن آمران و عاملان این جنایات در یک دادگاه عادلانه و کشف تمام حقیقت راه درازی در پیش داریم و باید همه ما برای روشن شدن ابعاد این جنایات و دادخواهی عادلانه هرچه بیشتر به تلاشهایمان ادامه داده و بر ابعاد آن بیفزاییم.

  لشكركشي‌هاي اسرائيل و كشتار مردم آيا پاياني دارد علیرضا ثقفی     
  اكنون كه اسرائيليان با به جاي گذاردن يك سرزمين سوخته به لانه‌هايشان برگشته‌اند و باريكه غزه را براي چندمين بار به صورت ويرانه‌اي به ساكنانش واگذارده‌اند، مي‌توان با ديدي روشن‌تر به اصل ماجرا پرداخت. اين چندمين بار است كه در چند دهه‌ی گذشته آنان هر از چندگاه يك بار به بخش‌هاي مختلف فلسطين يا جنوب لبنان، سوريه و غيره حمله مي كنند

  پیرامون بحران عراق ، عروج داعش ، اقلیم کردستان و نقش امپریالیسم و ارتجاع منطقه ای     
  فاجعه ای که امپریالیستها ، رژیم های مرتجع منطقه و اسلامگرایان شیعی و سنی و از جمله بقایای حزب بعث در عراق پدید آورده اند و نیز در یک کاتاگوری بزرگتر ، سرنوشتی که " بهار عربی " دچار آن شده - دیکتاتوری نظامی از یکسو و عروج انواع وحوش اسلامی در خاورمیانه و شمال افریقا از دیگر سو– بار دیگر نشان میدهد که تنها یک بدیل سوم و چپ ، متکی بر منافع درازمدت کارگران و زحمتکشان ، فارغ از تقسیم بندیهای قومی و عشیره ای و مذهبی ، باورمند به آزادی بی قید و شرط اندیشه ، بیان و تشکل ، برابری کامل زن و مرد ، مبتنی بر عدالت اجتماعی و دمکراسی عمیق مشارکتی و نظام سکولار و حاکمیتی مستقل از دخالتگری قدرتهای امپریالیستی و منطقه ای است که میتواند خاورمیانه ای عاری از جنگ و سلاخی و آوارگی و بحران را نوید دهد ....

  اطلاعیه برگزاری کنگره نوزدهم به همراه اسناد و قطعنامه های مصوب     

  مصاحبه با لیلا خالد :فلسطین برای من بهشت است علیرضا ثقفی     
  من فکر می‌کنم ما ابتدا نیاز داریم که به ماهیت دولت اسرائیل توجه کنیم. در ثانی ما باید بیشتر در باره‌ی پروژه‌ها و نقشه‌های آنها بدانیم. و در ثالث ما می‌دانیم که اسرائیل در بعضی حوزه‌ها قدرتمندتر از ماست. اما ما نیز قدرتمندیم. تمام این امر بستگی به مردم خودمان دارد. ما می‌خواهیم با این مبارزه رودررو شویم که اسرائیل در جلوی ما گذاشته است. این یک ضرب المثل انگلیسی است که می‌گوید:"وقتی که چیزی را می‌خواهی راهش پیدا می‌شود". ما هنوز معتقدیم که این حق ماست و ما برای آن مبارزه می‌کنیم

  برشی از شورش سیاهان آمریکا با شعار"دست ها بالا، شلیک نکن"! تقی روزبه     
  اکنون بیش از دوهفته است که شهرک فرگوسن با بیست هزارجمعیت که در حومه سنت لوئیس در ایالت میسوری قراردارد علیه تبعیض نژادی به پاخاسته است. از آن جا که انگشت برروی رنجی سراسری و جاری در کالبدایالات متحده نهاد، واکنش های گسترده ای را برانگیخت

  همبستگی های جهانی در مبارزه علیه امپریالیسم “مرز محور” یونس پارسا بناب     
  میلیاردها دلاری که در واقع مزد و حقوق این پناهندگان و مهاجرینی هستند که روزانه در زندان ها و خارج از زندان ها با کار ارزان خود کسب کرده و سر هر ماه به وکلای خود می پردازند . امپریالیسم سه سره نظام جهانی چه در داخل خود راس نظام و چه در بیرون از مرزهایش ، با اعمال سیاست های غیرقانونی و مجرم سازی میلیون ها انسان که سالانه تعدادشان در حال افزایش است

  دولت حرف! - بررسی وعده های انتخاباتی حسن روحانی محمد قراگوزلو     
  در زمینه ی آزادی های فردی نیز هیچ گشایشی رخ نداده است. یک روز گرم به ساپورت پوشان گیر می دهند و روز سرد دیگر به چکمه پوشان. و این حکایت آشنایی است که با احمدی نژاد نیز تکرار شده است. آن جا که می فرمودند "مگر مشکل ما دو تا تار موی دختران است......" و بعد کمر همت بستند تا پیاده روها را نیز تفکیک کنند.

  داعش فرزند خلف اشغال و ارتجاع منطقه نسرین ابراهیمی     
  همزمان و با وجود فرو پاشی اجتماعی جامعه عراق بیلیونها دلار عمدتا در صنایع نفتی سرمایه گذاری شد که در آن کمپانیهای چینی؛ اروپائی ، روسی، کره ای و ترکی همه سهیم هستند. اکنون تولید به میزان پیش از تحریمها رسیده است. مجله بیزنس هفتگی به اصطلاح " شکوفائی" عراق را اینگونه توصیف میکند: در سال 2012 عراق بر ایران پیشی گرفت و پس از عربستان سعودی دومین صادر کننده نفت اوپک شد و با میزان 3.4 میلیون بشکه نفت بالاترین میزان تولید در سی و پنج سال گذشته را داشته است. مقامات دولتی حتی صحبت از 9 میلیون بشکه تا قبل از سال 2020 میکنند.

  اعضا و بوروکراسی اتحادیه ها - بخش دوم رالف دارلینگتون ترجمه: نسرین ابراهیمی     
  در حالیکه تشکل "مقاومت متحد" به وضوح بیان سازمانی رویکرد جبهه متحد است، زمینه و زیربنای رویکرد آن این است که سوسیالیستهای انقلابی نیاز دارند که در موقعیت های مختلف شبکه هائی از فعالان (شامل طیف گسترده چپها، مجامع مردمی، شبکه نمایندگان سراسری کارگری، که میخواهند مبارزه را بنا کنند،) را دور هم جمع کنند، و خود را با آن تطبیق دهند.

  رابطه سازمان یابی افقی و دموکراسی مستقیم ومشارکتی تقی روزبه     
  رابطه بین تئوری و پراتیک اجتماعی و ابتذال تئوری وقتی که اصول بجای تحلیل واقعیت های اجتماعی (و از آن جمله جنبش طبقاتی کارگران) می نشیند. حقیقت پیشینی وجود ندارد بلکه توسط انسان در پراکسیس خود آفریده می شود. در این فرایند چه بسا حقایق پیشین بی اعتبار و ملغی می شوند و حقایق نوینی ساخته و پرداخته می شوند. انسان و حقیقت توأمان آفریده می شوند.

  سیمین بهبهانی درگذشت
  اطلاعیه انجمن قلم ایران در تبعید     
  انجمن قلم ایران در تبعید با اندوه درگذشت سیمین بهبهانی شاعر و نویسنده بزرگ را تسلیت می گوید. سیمین بهبهانی به دنبال بیماری های ریوی و قلبی و پس از مدتی که پزشکان تلاش کردند او را به زندگی بازگردانند تاب سختی های این جهان را نیاورد و رفت.

  استیضاح وزیرعلوم: زورآزمائی دوجناح برای کنترل دانشگاه ها! تقی روزبه     
  البته نتیجه استیضاح بیش از همه به موضع گیری پشت پرده خامنه ای و اصول گرایان میانه رو در مجلس و چانه زنی ها و بندوبست های پیرامون آن وابسته است. اگر روحانی نتواند حمایت ضمنی آن ها را درپشت پرده بدست بیاورد و اگر از بیت رهبری نشانه ای از تمایلی منبی برکوتاه آمدن استیضاح کنندگان به مجلس نرسد، چه بسا استیضاح کنندگان علیرغم مخالف های کمابیش وسیع علیه آن و تهدید وزیرعلوم به روشنگری رأی خواهند آورد و این پیروزی مسیرگام های بعدی آنها برای افزایش فشاررا هموارترخواهد کرد.

  ش . والا منش : کار مولد و کار نا مولد     
  تمایز بین کار مولد و کار نا مولد و اهمیت تشخیص این تمایز مانند بسیاری دیگر از گرهگاهای تئوریک نقد اقتصاد سیاسی در پوسته ای از تلقیات ایدئولوژیک پوشیده شده است ......

  حشمت محسنی : مفهوم طبقه کارگر در نظریه مارکسیستی     
  بحث درباره مفهوم طبقه در میان فعالان چپ در ایران را میتوان به دو دوره تقسیم کرد. دوره اول از پیش از انقلاب شروع میشود و تا دهه ی 60 ادامه دارد. هر چند در این دوره ادبیات درخور و قابل پذیرشی برای روشنایی این مفهوم وجود ندارد، اما میتوان گفت در این دوره درک جسمانی از کار چه به نحو آشکار و چه به طور تلویحی فرادستی دارد.

  کار مولد و غیر مولد: تلاشی برای تبیین و طبقه بندی آن
  احمت توناک و سنگور سوران : حسن آزاد
      
  علاقه مندی مجدد به مبانی نقد مارکسی بر اقتصاد سیاسی که از اوایل دهه ی 70 شروع شده، به بررسی دقیق تر تمایز بین کار مولد و غیرمولد نزد مارکس منجر شده است. اما این امر، بحث های جدیتری را در مورد تعریف و اصولا سودمندی کاربرد معیار مارکسیستی برای تمایز بین کار مولد و غیرمولد نیز برمیانگیزد.

  شناخت آپارتايد اسرائيلي
  نویسنده: اندرو چيزمن/ مترجم: احسان پورخيري
      
  اسرائيل در قبال ايفاي نقش بازيگر خشنِ غرب در منطقه، کمک‌هاي نظامي اساسي‌اي دريافت کرده است – به‌طور معمول سالانه 3 ميليارد دلار از دولت ايالات متحده – و به تکنولوژي نظامي و پشتيباني سياسي و ديپلماتيک دست پيدا کرده است. اسرائيل جالوت است نه داوود.

  داعش( ISIS) مواضع خودرا بیش از پیش محمکترمیکند
  پاتریک چوکبرن . ترجمه هدایت سلطان زاده
      
  در حالی که توجه جهانیان به اوکراین و غزه معطوف شده است ، «دولت اسلامی عراق و سوریه » ، یک سوم از سرزمین سوریه و یک چهارم ازخاک عراق را در ماه ژوئن بتصرف خود درآورد است. مرزهای خلیفه جدید ، بنا به اعلام داعش در ۲۹ ژوئن روزبه روز گسترش می یابد و اکنون وسعتی بیشتر از بریتانیای کبیر و سکنه یی دستکم ۶ میلیون نفررا در کنترل خود دارد که بیشتر از جمعیت دانمارک ، فنلاند و یا ایرلند است.

  ناصر اصغری : جدال بر سر دستمزد جهانی شده است     
  بحث درباره حداقل دستمزدی که دریافت کننده آن بتواند صرفا یک زندگی بخور و نمیری داشته باشد، امروز دیگر مختص یکی دو کشور نیست. در ایران امروز تعداد بیکارانی که دستشان به هیچ جائی بند نیست، بیشتر از کسانی است که شاغلند. رقم بیکاری در بعضی از کشورهای اروپائی به حدود ٢٥ درصد رسیده است.

  فلسطین: اکنون تنها راه‌حل، راه‌حلِ یک دولت است
  جان ریس ترجمه بابک پاشاجاوید
      
  آیا هدف مبارزه باید یک راه‌حل دو دولتی باشد که در آن اسراییل به قلمرویی که پیش از الحاق بخش دیگر سرزمین‌ فلسطین در سال 1967 اشغال کرده بود باز‌گردد و یک دولت فلسطینی در بخش باقی‌مانده پدید آید یا باید یک دولت کاملاً جدید تشکیل شود که در آن فلسطینی‌ها، مسیحیان و یهودیان بتوانند بار دیگر در کنار هم زندگی کنند، همان‌گونه‌که در منطقه‌ی فلسطین تاریخی پیش از ایجاد دولت اسراییل می‌زیستند؟

  تاریخ پُرتلاطم یک سرزمین استرتژیک
  غزه ی نافرمان، آزمون ناسیونالیسم فلسطینی
  آلن گرش، ترجمه بهروز عارفی
      
  تجاوز اسرائیل از طریق هوا و سپس زمین علیه غزه، که از 9 ژوئیه آغاز شده، موجب مرگ بیش از هفتصد نفر گشته است (تا 24 ژوئیه)*. با این حال، احتمال کمی می رود که محاصره شده گان تسلیم شوند. همه ی تاریخ این سرزمین، که کادرهای اصلی الفتح را پرورانده، تاکیدی است بر سنت استوار مقاومت مردمی که هرگز ناپدیدی فلسطین را پس از 1948 نپذیرفته اند.

  هدایت سلطانزاده : بیاد رفیق دلاورم یوسف آلیاری     
  الوداع گل ساری چنگیز آیتاماتف را چندین بار خوانده بود. آخرین الوداع اونیز با یادی از آن شروع شده بود.چهره مردی شبیه چشمه آب زلال در وسط تابستانی گرم در یک بیابان ، که تنها رهنوردانِ بیابان کوبِ ناخسته ، شاید امکان یافتن ونوشیدن جرعه هائی از آنرا پیدا کنند.سمبل مردی در جامعه ای رو بانحطاط ،که پاسدار شرافت انسانی خود است.

  فلسطين و ضد-انقلاب عرب
  نویسنده: کري اوکلی
      
  هم‌چنان‌که دستگاه وحشتناک توليد مرگ در مقياس صنعتي غزه را زير آتش گرفته است، بدن‌ها را تکه‌تکه مي‌کند، مردمان را زيرخروارها آوار دفن مي‌کند، و حتي آمبولانس‌هايي را هدف قرار مي‌دهد که براي نجات مجروحان به‌صحنه آمده‌اند، هرکاري مگر خشم و خروش عليه جنايات دولت اسرائيل ناممکن است.

  ریشه های خشونت اسرائیل٭
  نویسنده : تونی کلیف مترجم : هوشنگ سپهر
      
  هنگامی که تجارب دوران جوانی ام در فلسطین را مرور می کنم درمی یابم که رویداد های کوچک وبه ظاهر بی اهمیت آن روزها، سنگ بنای خشونت و وحشیگری امروزی دولت اسرائیل بودند .صهیونیسم، یعنی باور به جدا کردن یهودی ها از سایر مردم و اعتقاد به سرزمین و میهن یهودی، به خشونت دولتی منجر شده است. پدر ومادر من از پیشگامان صهیونیست بودند که

  روزبه کوراغلی : اروپای متحد مسئول مستقیم جنایات و توحش دولت صهیونیستی در فلسطین است     
  کشتار وحشیانه ی مردم بی گناه فلسطین از کودکان خردسال گرفته تا زنان و مردان پیر و جوان، بدون کوچکترین واهمه و ترس از اینکه افکار جامعه جهانی این توحش و سبعت را چگونه برای تاریخ بازگو خواهد کرد، همچنان و در نظاره گری جامعه بین الملی و شنیع تر از آن تحت حمایت دولت های سرمایه داری و سکوت باصطلاح مدافعان آن که خود زنجیر سرسپردگی بر گردن دارند، ادامه دارد.

  راه کارگر خبری
  پشتیبانی از مبارزات دلیرانۀ کارگران سنگ آهن بافق
  کارگران پروژه های پارس جنوبی
  فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان
  فعالان کارگری جنوب
  جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقۀ ویژه ماهشهر و بندر امام
  بخشی از کارگران محور تهران – کرج
  در راه کارگر خبری بیشتر بخوانید
  پتیشن در حمایت از بهنام ابراهیم زاده
  The Iranian labour activist Behnam Ebrahimzadeh, a member of the Committee to Pursue the Establishment of Workers’ Organizations and a Children's Rights advocate, has been incarcerated since June 2010. ....
  ناصر اصغری : اعدامی‌ها قبل از اعدام     
  دنبال خبری درباره خط فقر در ایران در سایت ایلنا می‌گشتم که با تیتر خبر «جراحان زیرخط فقر زندگی می‌کنند» مواجه شدم. نکته‌ای که توجهم را به خود جلب کرد، اهمیت اینکه جراحان چگونه زندگی می‌کنند و صحت‌وسقم اظهارات مطلب فوق نیست، بلکه این جمله از ایرج فاضل، رئیس «جامع جراحان ایران» است که می‌گوید: «استفاده از اعضای محکومین به اعدام برای پیوند به بیماران جز بدنامی چیزی ندارد.»


  یادمان جانباختگان راه آزادی در ونکوور     
  سخنران : مهدی اصلانی ( نویسنده و از زندانیان سیاسی دهه شصت )
  زمان : یکشنبه 21 سپتامبر از ساعت 6 تا 10 بعدازظهر
  مکان : سالن کاپیلانو ، واقع در تقاطع خیابانهای 23 شرقی و سنت جورجز در نورت ونکوور


  ارزیابی نیروهای چپ از مقاومت ملت فلسطین و دعوت برای تقویت اتحاد د سایت جبهه خلق برای آزادی فلسطین     
  رهبران نیروهای چپ فلسطین در یک دیدار سیاسی ، بر اهمیت نقش چپهای فلسطین در جریان جنگ غزه و پس از آن ، چه در تقویت وپایداری وایستادگی در برابر تجاوز دشمن صهیونیستی وهمچنین در مشارکت عملی در جنگ و به اشکال مختلف در غزه و در غرب رود اردن تاکید ورزیدند ، همچنین نیروهای چپ درمستحکم ساختن بنیه ووحدت سیاسی هیئت فلسطینی مذاکره کننده ، میتوان به وضوح آن را در شرکت این هیئت در مذاکرات قاهره ، مشاهده کرد


  در حمایت از بهنام ابراهیم زاده - استکهلم     
  اکنون بیش از دو هفته از اعتصاب غذای بهنام و انتقال وی به سلول انفرادی میگذرد. سلامت بهنام به دلیل فشارهای زندانبانان و اعتصاب غذا , به طور جدی درخطر است. تنها با فشار بر قوه قضائیه ومسئولان زندان, در جهت رسیدگی به خواسته های وی, میتوان به پایان یافتن هر چه سریعتر اعتصاب غذای بهنام امیدوار بود.


  اين اولين بار نيست كه پاسخ اعتراض به حق كارگران و زحمتكشان با بازداشت و زنداني كردن آنان داده مي‌شود. کانون مدافعان حقوق کارگر     
  پس از دستگيري 18 نفر از كارگران معترض با شكايت كارفرما ، كارگران معدن بافق كه به خصوصي سازي معدن اعتراض داشتند در اعتراضات خود مصمم‌تر شدند. اعتراضات وسيع‌تر و خواست آزادي كارگران هم به خواسته‌هاي كارگران اضافه شد. خانواده‌هاي كارگران زنداني نيز به تظاهركنندگان پيوستند. نيروي انتظامي و گارد ويژه‌ی سركوب براي تهديد كارگران در محل حضور پيدا كردند.


  برگزاری مراسم یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران در مونترال - کانادا     


  کارگر فلزکار از ایران خودرو گزارش می دهد روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک     
  پس از تعطیلات تابستانی در ایران خودرو ، در سالن ال 90 تولید کاهش پیدا کرده و از طرف مدیریت هم اعلام شده که چون در تحریم هستیم و قطعات نمی آید تولید ال 90 کم شده ، که نمی تواند درست باشد. همچنین از طرف مدیریت ایران خودرو اعلام شده که مبلغ 600 هزار تومان به هر کارگر پاداشی به نام رکورد داده خواهد شد.که این پاداش هر ششماه یک بار داده شود. البته به سرپرستان و مدیران مبلغ بسیار بالاتر از این مبلغ داده خواهد شد، چون 600 هزار تومان فقط به کارگران داده خواهد شد.در سالنهای تولید کارگران می پرسند که چرا 600 هزار تومان و چرا 700 هزار تومان نه ؟ با چه فرمولی به چنین مبلغ پولی رسیده اند و به کارگران داده می شود


  «بهشت» زیر پای مادران است؟! بهرام رحمانی     
  مذاهب به ویژه اسلام، مدعی ست که «بهشت» زیر پای مادران است در حالی که در حاکمیت های اسلامی، انسان ها و فرزندان و دیگر عزیزان بی گناه و بی دفاع همین مادران سلاخی می شوند. در بیش از سی و پنج سال حاکمیت جمهوری ایران، صدها هزار مادر فرزندان خود را به دلایل مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از دست داده اند و داغدارند؟ دین و مذهب و بهشت و جهنم خرافه هایی هستند که به مرور زمان ساخته شده اند و توسط حاکمان بازتولید شده اند.


  یادمان به خون خفته گان دهه ی شصت و قتل عام زندانیان سیاسی     
  روز شنبه 30 آگوست 2014 بر گزاری یادمان به خون خفته گان دهه ی شصت و قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67، در میدان دام آمستردام از ساعت 2 بعد از ظهر تا 6 عصر


  ۳۰ تا ۳۵ درصد کارگران مراکز صنعتی و تولیدی ایران معتادند     
  "ستاد مبارزه با مواد مخدر" و نیروی انتظامی ایران آمار افراد معتاد در کشور را حدود دو میلیون نفر اعلام کرده‌اند که ۳ درصد کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد. حدود ۷۰ درصد معتادان افراد شاغل هستند.


  پرونده سازی های جدید برای رسول بداقی و بهنام ابراهیم زاده و یک نکته درباره سیاست ناصر اصغری     
  در ادامه اذیت و آزار بدون وقفه فعالین کارگری دربند، شکنجه گران رژیم اسلامی جهت ایجاد فشار هر چه بیشتر، "اتهامات" جدیدی وارد پرونده رسول بداقی و بهنام ابراهیم زاده کرده اند.


  بحثی پیرامون رابطه میان دموکراسی و سوسیالیسم امبرتو چرونی ترجمه: س. بهرامی     
  اینکه سوسیالیسم به سادگی فاقد این مشخصه اساسی علمی میگردد، از اینروست که در جنبش، یا امپریسم مبارزه روزمره )شاید به نام آن غریزه کارگری که به ضرر تحلیل ماتریالیستی بیش از حد به آن تکیه شده(، و یا بی نیازی به رهبری سیاسی )به معنی وسیع کلمه( که خود را حامل هر نوع حقیقتی میپندارد مسلط میگردد. بدین ترتیب، از آنجا که خود پراتیک به مثابه تئوری قلمداد شده و یا به تصور اینکه با دمیدن روح به طبقه میتوان اساس استراتژی آنرا بنا کرد، تئوری ضرورتا کنار گذاشته میشود.


  جان همسرم بهنام ابراهیم زاده بیش از پیش در خطر است!
  نامه زبیده حاجی زاده و نیما ابراهیم زاده     
  اتحادیه های کارگری، سازمانهای انسادوست، تشکهای مدافع حقوق انسان و عفو بین الملل، سازمانهای مدافع حقوق کودک و مدافع حقوق زنان! جان بهنام ابراهیم زاده پدر فرزند بیمارم در خطر است! این نامه را من و فرزند مریضم نیما که مبتلا به سرطان خون است خطاب به شما همه وجدانهای بیدارمینویسیم


  اگر مارکس زنده بود باز هم می گفت: «مذهب افیون توده هاست!» - بخش یازدهم بهرام رجمانی     
  گروه¬های اسلامی مصری، سودانی، کنیایی، تانزانیایی و... از جمله گروه های ترویستی اسلامی هستند که برخی از اعضای آن ها، در سومالی، به طور مخفیانه آموزش دیده اند و در گیری ها و حملات ترویستی فعالند. بخش های روستا نشین مرکزی و جنوبی سومالی توسط گروه اسلامی «شباب»، کنترل می ¬شود. این گروه در فوریه 2012، با القاعده متحد شده بود.


  موانع تشکلیابی کارگران ایران جمعی از کارگران تهران     
  یکی از موانع رشد و گسترش تشکل یابی کارگری در شرایط کنونی ایران سرکوب آزادی های سیاسی و اجتماعی است. نظام سرمایه داری در ایران به حداقل آزادی های رایج در بسیاری از جوامع دیگر از جمله، مقاوله نامه ۸۷ در باره آزادی سندیکایی و مقاوله نامه ۹۸ در رابطه با پیمان های جمعی تن نمی دهد – در صورتی که برای استثمار نیروی کار از آخرین دستاوردهای این نظام بهره مند می شود – و حتی به قانون اساسی خودش در رابطه با فعالیت های احزاب و گروه ها و انجمن های صنفی پای بند نیست


  بهنام ابراهیم زاده به حمایت گسترده نیاز دارد     
  همانگونه که همگان میدانند، اکنون بیش از 10 روز از اعتصاب غذای بهنام ابراهیم زاده در زندان گوهردشت میگذرد. وی در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولین زندان و قوه قضائیه به وضعیت سلامتی و جلوگیری آنان از درمان آسیب های جسمی ناشی از ضرب و شتم زندانبانان طی یورش به بند 350 زندان اوین و شکنجه های روحی وجسمی و همچنین اعتراض به مزاحمت ها و فشارهای نیروهای امنیتی بر خانواده اش، دست به اعتصاب غذا زده است.


  رویا در رویا تقدیم به رضا سپهری اکبر یگانه     
  رویاهایم را
  دنبال می کنم
  حتی
  در بیداری


  جمهوری اسلامی ایران و فرزند خلفش داعش بهمن یوسفی     
  اگر چه که داعش و رژیم اسلامی حاکم بر ایران در حرف مخالف هم هستند (شیعه و سنی وهابی) اما بطور ساختاری و ریشه ای یکی هستند و آنچه داعشیها انجام میدهند از رژیم جمهوری اسلامی ایران آب می خورد و خط و مشق می گیرند. ما داعش را در ایران تجربه کرده ایم. بطور مثال اعدامهای دسته جمعی مردان و زنان وکودکان و به صلیب کشیدن مخالفان و با شمشیر و قمه سر بریدن و تجاوز کردن به دختران مجرد قبل از اعدام که به بهشت نروند و اعدام زنان باردار با بچه های داخل شکمشان از جمله کارهای مشابه رژیم اسلامی ایران و قاتلان حرفه ای داعش می باشند.


  مردم کمک کنید تا زنده بمانیم!!!     
  در فایل زیر قسمت از مطالبی جمع آوری شده است که در رابطه با مواد غذایی و موارد دیگری که سالهاست آلوده بوده و بخورد ما داده اند قرار دارد. برای اینکه خوانندگان بتوانند هر مطلبی را که خواستند کامل بخوانند زیر هر بخشی از هر مطالب آدرس اینترنتی هر کدام از آنها گذاشته شده است، تا شما عزیزان به مطالب کامل نیز دسترسی داشته باشید.


  شهناز نيكو‌روان : آرزوی یک دولت واحد برای طبقه کارگر فلسطین و اسرائیل     
  شصت و هفت سال اشغال و مبارزه‌ی زحمتکشان فلسطین به مرحله‌ای تعیین‌کننده رسیده است. نه دیگر سرکوبگران توانایی مرعوب کردن دارند و نه سرکوب‌شدگان خیال تسلیم. اسرائیل برای فرار از توافق صلح که باید در اوریل2014 صورت می‌گرفت با درگیری‌های ساختگی خواست از زیر بار آن به در رود.


  شخصیت اقتدار طلب
  نویسنده: اریش فروم برگردان: پارسا نیک جو
      
  مُراد مان از "شخصیت اقتدار طلب" چیست؟ ما به طور معمول، تفاوت میان فردی که می خواهد بر دیگران تسلط یابد و آن ها را کنترل و مهار کند، و فردی که به تسلیم شدن و فرمان بُردن گرایش دارد و پذیرای تحقیر شدن است را به روشنی درمی یابیم. اگر بخواهیم از اصطلاح قدری مودبانه تر استفاده کنیم، می باید از "رهبر" و "پیرو" اش سخن بگوییم.


  رحیم کریمیان : نظری اجمالی به جنایات نولیبرالیسم در جهان     
  تاریخ را بخوانیم و ماتریالیسم دیالتیک را به خدمت بگیریم، ازمفاهیمی که این مکتب در اختیار بشریت نهاده ، حقوق طبیعی و رابطه آن با حقوق مدنی را بفهمیم ، ازعدالت ، آزادی ،آزادگی، استقلال ، همبستگی، برابری ، برادری ، تسامح ، بردباری ، بیک کلام از بلشویسم بیآموزیم


  محمد قراگوزلو : روشنفکران چپ و "بازی ناجوانمردانه" یی به نام غزه!     
  کشتار در غزه آن قدر عیان و به دور از منطق جنگ میان دولت هاست که حتا خانم ناوی پیلای با سابقه ی بی تردید پرواسراییلی از "جنایت جنگی اسراییلی ها در نوار غزه" سخن گفته است و البته به رسم مالوف دیپلوماتیک "راکت پراکنی" حماس را نیز محکوم کرده است. راکت پراکنی کجا و هجوم ارتش تا بن دندان مسلح اسراییل به یک نوار پرترافیک انسانی کجا؟


  ادگار کرت (نویسنده‌ی اسراییلی) : چرا اسرائیل نمی‌تواند پیروز شود     
  همه‌ی آنهایی که تفکر دیگری دارند خرابکار محسوب می‌شوند:
  چگونه در وطن ما پلیس ناظر بر افکار دست بالا دارد
  چند روزی است که خواهی نخواهی با شعار «بگذار ارتش دفاعی اسراییل پیروز شود» رو به رو می‌شوم. بسیاری جوانان که این شعار را روی صفحه‌ی فیسبوک مشاهده می‌کنند، تصور می‌کنند این شعار به مناسبت عملیات نظامی اخیر ارتش در نوار غزه ابداع شده است. اما من مسن‌تر از این جوانان هستم و خوب به خاطر دارم که این شعار مدتها پیش ابداع شد: ابتدا به صورت برچسب‌ها روی خودروها و سپس چنان عمومی شد که هر کودکی در اسراییل آن را تکرار می‌کرد.


  حماس واقعا چه میخواهد؟
  نویسنده: گیدیون لوی ترجمه: سایرا رفیعی
      
  حماس واقعا چه می‌خواهد؟» عنوان مقاله‌ای است به قلم گیدیون لوی، عضو شورای سردبیری روزنامه اسرائیلی هاآرتص که روز یکشنبه در این روزنامه منتشر شده است. گیدیون لوی در این مقاله می‌نویسد «فهرست شرایط اعلام شده به نام حماس و جهاد اسلامی را بخوانید و صادقانه قضاوت کنید کدامیک از مطالبات‌شان غیر منصفانه است».


  فراخوان دبیران کانون نویسندگان ایران «در تبعید»     
  نزدیک به سی سال از مهاجرت اجباری و یا «تبعید»‌ اهل‌ اندیشه و قلم و از عمرکانون نویسندگان ایران «درتبعید» می گذرد. در همة این سالها، با وجود دشواریهای ریز و درشت و آوارگی و پراکندگی در چهار گوشة جهان، این نهاد دموکراتیک به رسالت و پیمانی که در آغاز راه بسته بود وفادار ماند وکم و بیش، افتان و خیزان، وظایف اش را انجام داد.


  به کشتار مردم فلسطین بی درنگ پایان دهید!     
  کشتاری که این روزها در فلسطین جریان دارد ناشی از جنگ بین دو دولت جنایتکار و ضدمردمی است و هیچ ربطی به منافع مردم محروم و ستمدیدهی فلسطین ندارد، مردمی که اکنون بهراستی گوشت دَم توپ یک جنگ ارتجاعی شدهاند. منفعت کنونی و عاجل مردم فلسطین در پایاندادن سریع به این جنگ است و آنان که در آتش این جنگ میدمند فقط ضدیت خود را با منافع مردم فلسطین نشان میدهند.


  محمد قراگوزلو : احمد شاملو در متن پروژه ی "چپ زدایی"!     
  چه باید گفت به این مهملات و ترهات؟ از کسانی که پس از کودتای 1332 و بازگشت تاج و تخت به صراحت در منبرهای شان گفتند "زنبورها ملکه دارند مگر می شود امت مسلمان شاه نداشته باشد" از کسانی که دسته دسته در سال های 52 تا 56 "تقاضای عفوملوکانه" نوشتند، .............


  گرامی داشت شاعری که سرود: "بیهوده مرگ/ به تهدید/ چشم می¬دراند"     
  "اهمیت و ارج زندگی در همین است که موقت است، که تو باید جاودانگی خودت را در جای دیگر نشان بدهی؛ و آنجا انسانیت است"- ا. بامداد دوم مرداد سالروز درگذشت شاعری است که خاک را سبز می¬خواست و یقین¬اش بود که هستی معنای خود را با انسان محک می¬زند.


  نامه ی سندیکاهای فرانسه به وزیر امور خارجه فرانسه در مورد رضا شهابی
  وزارت امور خارجه - 37 که دورسه پاریس 75351
  آقای لوران فابیوس
      
  آقای وزیر،
  سازمان های سندیکائی فرانسوی ث.ژ.ت، و سولیدر توجه شما را نسبت به وضعیت رضا شهابی، عضو هیئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از ماه ژوئن 2010 به علت فعالیت برای احقاق حقوق کارگران زندانی است، جلب می کند. این حبس تخطی از معائده های اساسی و زیرپا گذاشتن قواعد و اصول بین المللی کار است. به همین دلایل است که سندیکاهای فرانسوی و همچنین جنبش سندیکائی جهانی سال ها است آزادی نامبرده را مطالبه می کنند.


  از میان مطالب رسیده
  مقالات     تمامی مقالات >>
 • ماهنامه پیام سندیکا (شماره 30) نشریه درونی سندیکاهای کارگری ایران

 • اخباروگزارشات کارگری8تا10شهریور1393

 • ناصر اصغری : اعدامی‌ها قبل از اعدام

 • هدایت سلطان زاده : آیا خاورمیانه در آستانه یک تغییر بزرگ قرار گرفته است؟

 • از اعتصاب کارگران معدن بافق حمایت کنیم!

 • منصوره بهکیش : مقاومت مادران و خانواده‌های خاوران، حکومت را به عقب‌نشينی وادار کرد!

 • مقاومت در برابر اشغال اسرائیل می‌تواند و باید اشکال متفاوتی داشته باشد*
  سوزان ابوحوا **/ برداشت و تلخیص ‌هاله صفرزاده

 • پشتیبانی از مبارزات دلیرانۀ کارگران سنگ آهن بافق

 • جنبش دادخواهی را علیه فراموشی و جنایت دامن زنیم!

 • یادمان جانباختگان راه آزادی در ونکوور

 • لشكركشي‌هاي اسرائيل و كشتار مردم آيا پاياني دارد

 • ارزیابی نیروهای چپ از مقاومت ملت فلسطین و دعوت برای تقویت اتحاد

 • پیرامون بحران عراق ، عروج داعش ، اقلیم کردستان و نقش امپریالیسم و ارتجاع منطقه ای

 • در حمایت از بهنام ابراهیم زاده - استکهلم

 • اين اولين بار نيست كه پاسخ اعتراض به حق كارگران و زحمتكشان با بازداشت و زنداني كردن آنان داده مي‌شود.

 • برگزاری مراسم یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران در مونترال - کانادا

 • اطلاعیه برگزاری کنگره نوزدهم به همراه اسناد و قطعنامه های مصوب

 • مصاحبه با لیلا خالد :فلسطین برای من بهشت است

 • کارگر فلزکار از ایران خودرو گزارش می دهد

 • «بهشت» زیر پای مادران است؟!

 • یادمان به خون خفته گان دهه ی شصت و قتل عام زندانیان سیاسی

 • ۳۰ تا ۳۵ درصد کارگران مراکز صنعتی و تولیدی ایران معتادند

 • پرونده سازی های جدید برای رسول بداقی و بهنام ابراهیم زاده و یک نکته درباره سیاست

 • برشی از شورش سیاهان آمریکا با شعار"دست ها بالا، شلیک نکن"!

 • بحثی پیرامون رابطه میان دموکراسی و سوسیالیسم

 • جان همسرم بهنام ابراهیم زاده بیش از پیش در خطر است!

 • همبستگی های جهانی در مبارزه علیه امپریالیسم “مرز محور”

 • اگر مارکس زنده بود باز هم می گفت: «مذهب افیون توده هاست!» - بخش یازدهم

 • دولت حرف! - بررسی وعده های انتخاباتی حسن روحانی

 • داعش فرزند خلف اشغال و ارتجاع منطقه

 • موانع تشکلیابی کارگران ایران

 • بهنام ابراهیم زاده به حمایت گسترده نیاز دارد

 • رویا در رویا تقدیم به رضا سپهری

 • اعضا و بوروکراسی اتحادیه ها - بخش دوم

 • رابطه سازمان یابی افقی و دموکراسی مستقیم ومشارکتی

 • جمهوری اسلامی ایران و فرزند خلفش داعش

 • سیمین بهبهانی درگذشت

 • استیضاح وزیرعلوم: زورآزمائی دوجناح برای کنترل دانشگاه ها!

 • اخباروگزارشات کارگری24مرداد1393

 • فلسطين و امپرياليسم آمريکا :استفان بکمانمترجم: پيام پرتوى
  امپرياليسم آمريکا در در آسياى غربى- فتح نفت - سياست شرکتهاى نفتى در کشورهاى توليد کننده

 • اخباروگزارشات کارگری22و23مرداد1393

 • کودتا - يرواند آبراهاميان ترجمه محمد ابراهيم فاتح

 • حقيقتى که آشکار نشد - نويسنده:ماريو سوسا مترجم: پيام پرتوى

 • اخباروگزارشات کارگری 19تا21 مرداد 1393

 • بهرام رحمانی : جنگ دولت اسرائیل علیه مردم بی دفاع فلسطین، ریشه های تاریخی دارد!

 • تلویزیون برابری ، پنجشنبه و جمعه در شبکه دیدگاه
  و یکشنبه و دوشنبه در شبکه اندیشه

 • مردم کمک کنید تا زنده بمانیم!!!

 • ش . والا منش : کار مولد و کار نا مولد

 • شهناز نيكو‌روان : آرزوی یک دولت واحد برای طبقه کارگر فلسطین و اسرائیل

 • سعيد آوا : از غزٌه تا....

 • محسن حکیمی : !آقای زرافشان! فعلاً این را داشته باش تا بعد

 • ناصر زرافشان : همسوئی با مواضع امپریالیستی– صهیونیستی در توجیه تجاوز اسرائیل با پوشش شعارهای رادیکال

 • محسن حکیمی : همسویی با ارتجاع مذهبی در پوشش حمایت از مقاومت مردم فلسطین

 • ناصر زرافشان : توضیح پیرامون بیانیه ” به کشتار مردم فلسطین بی درنگ پایان دهید

 • حشمت محسنی : مفهوم طبقه کارگر در نظریه مارکسیستی

 • کار مولد و غیر مولد: تلاشی برای تبیین و طبقه بندی آن
  احمت توناک و سنگور سوران : حسن آزاد

 • اخباروگزارشات کارگری18 - 17مرداد1393

 • برهان عظیمی : امپریالیسم امریکا و جریان لابی

 • علی یوسفی : بلاهت را می بینید ؟

 • ویدئو کلیپ های دیدنی