سازمان راه کارگر
اسناد کنگره هجدهم      بولتن مباحث نظری      آرشیو تک برگی      تک برگی 60      رادیو تلویزیون برابری      تماس با سازمان یا انتشار مقاله در سایت
سایت ساده راه کارگر برای اینترنت کم سرعت و برای ایران


تاریخ ما بایستی در هنر و ادبیات ما، تبلور یابد. گفتگو با حسین دولت آبادی صدا
سمیناراستکهلم درباره حقوق دگرباشان جنسی ، گفتگو با مهناز قزلو صدا

سایت سازمان راه کارگر
<< آرشیو اعلامیه
 • پیرامون اهمیت کارزار شادی و نه به حجاب اجباری
 • همدردی با قربانیان انفجار معدن سوما ی ترکیه و ضرروت همبستگی بین المللی علیه سیاستهای نئولیبرال وضد کارگری جهان سرمایه !
 • در محکومیت اعدام ۹ زندانی دیگر در زندان کارون اهواز
 • << آرشیو سخن ما

  بحران اکراین : بن‌بست ها همچنان بر جاست!
  بخش سوم

  "سیاست های کلی جمعیت" در جمهوری اسلامی
  ایدئولوژی خانواده در آلمان هیتلری
  یک مقایسه ی اجمالی
  سایت علیه ستم جنسیتی
  سایت کارگری
  سایت مسائل ملی
  اقتصادی
  جنبش, حزب و برنامه چپ
  تمامی مقالات >>
      مبارزه برای افزایش سطح "حداقل دستمزد" مبارزه ای لازم اما ناکافی - بخش دوم
  حزب چپ و تشکلات کارگری
  تقسیم کار و وظایف میان احزاب چپ و تشکلات کارگری در ایران همواره بحث انگیز بوده است. بدون شک قدرت یابی بخشی از مدافعان طبقه کارگر (بلشویک ها) در همسایگی ایران و استبداد سیاسی در ایران به در هم آمیختگی و زدودن مرز بین تشکلات کارگری و احزاب چپ نقش اساسی ایفاء کرده اند. ادامه
      حمید موسوی پوراصل : مبارزه برای افزایش سطح "حداقل دستمزد" مبارزه ای لازم اما ناکافی
  بخش اول
  بایستی جنبش صنفی عدالتخوهانه که در صدد بهبود معیشت کارگران است را به جنبش نیروی کار در برابر حکومت سرمایه فرا رویاند. انجام این امر بدون شک تنها در چارچوبهای تنگ تشکلات شورایی, سندیکایی و اتحادیه ای میسر نیست. در این جا نیاز به سازماندهی و تقسیم کار میان جنبش سیاسی چپ (احزاب و سازمانهای سیاسی) و تشکلات کارگری است. ادامه
      زنده باد مارکس!
  با نگاهی به «پرسش‌هایی از مارکس» نوشته تری ایگلتون
  آریامن احمدی
  مارکسِ پیامبر، نه مرز می‌شناسد، نه آدمی؛ او عصیانگری است وسوسه‌گر، که با مارکس و مارکسیسم، مارکس و ناکجااندیشی، مارکس و اقتصاد، مارکس و ماتریالیسم، مارکس و طبقه، مارکس و دولت، مارکس و جنبش‌های اجتماعی، و مارکس و مارکس دست به دست هم می‌دهند تا رستاخیزی به پا کنند که جهان را دو شق کند؛ اما رستاخیز مارکس ..... ادامه
      مجید دارابیگی : بیماری سبک کار
  بیش از یک سده از انقلاب مشروطیت  و آغاز فعالیت حزبی و انجمن های سیاسی  و نیز  تاسیس حزب «اجتماعیون عامیون»، نخستین حزب هوادار کارگران و زحمت کشان ایران می گذرد و بیش از یک صد سال است که هواداران سوسیالیسم و پیش روان کارگری، در کشور ما تلاش دارند به پیروی از.....  ادامه
      چرا درك ماركس را از فرارفتن از تولید ارزش كندوكاو می‌كنیم؟ چرا اكنون؟
  پیتر هیودیس / ترجمه حسن مرتضوی و فریدا آفاری
  دو دهه پس از فروپاشی كمونیسم دولت‌سالار در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و اروپای شرقی، كه بسیاری ادعا كردند آثار ماركس را به زباله‌دان تاریخ انداخته، حال و هوای جدیدی پدید آمده كه در آن اندیشه‌های او دستخوش بحث‌و بررسی تازه‌ای شده است. ادامه
      محمد قراگوزلو: سازمان یابی کارگری
  13. حزب سیاسی
  روزهای منتهی به فروپاشی شوروی و دیوار برلین را به یاد آورید تا به مصداق شعر شفیعی برسید. روزان تیره و تاری بود. هر که از سوسیالیسم و مارکس و انگلس و لنین و تروتسکی سخن می گفت نشانی تیمارستان کف دستش می گذاشتند. تاچریسم هار چنان گرد و خاکی راه انداخته بود که حتا شرافت انسانی را نیز با متر و خط کش بازار آزاد اندازه می گرفتند و ........ ادامه
      حزبی که باید ساخت
  نگاهی به مشخصه های اساسی حزبی که پاسخگویی به الزامات امر " خود رهانی کارگران" را هدف خود دارد
  (آخرین قسمت)
  حزب دفاع از خود رهانی کارگران" با حذف تسخیر قدرت دولتی از اهداف خود، بی تردید در برابر همه احزاب متعارف، حزبی از نوع دیگر است. این حزب در عین حال با فاصله گرفتن از الگوی حزب ایدئولوژیک، با کنار نهادن برنامه ای مطول و معطوف به اصوا آئینی – اعتقادی و جزئیات طرح های اجرایی از جایگاه معمول و متعارف آن در احزاب کارگری دولت گرا و با........ ادامه
  دمکراسی, سوسیالیسم و دولت
  تمامی مقالات >>
      محمد قراگوزلو : دموکراسی بورژوایی، دموکراسی کارگری
  دموکراسی در مسلخ کلوب ‌رم
  چپ پست مدرن به زعامت اسلاوی ژیژک ترهاتی را سر هم بندی کرد که بر مبنای آن از یک سو بمب های آمریکایی و فرانسوی در افغانستان و عراق و لیبی را مبشر "دموکراسی" می خواند و "جنایت" خمرهای سرخ را زیر چشم سوسیالیست های ارتدوکس می نشاند. برای این چپ پسامارکسیست انتخابات همیشه منشا تحول مثبت بوده است. ادامه
      مجید دارابیگی : مقوله ی دموکراسی در آرایش طبقاتی
       نقد نظام های سوسیالیستی گذشته و سوسیالیسم واقعن موجود، نشان از آن دارد که از خود بیگانه گی شهروندان و انبوه مزدبگیران را در فقدان دموکراسی نمی توان انکار نمود.
  در نظام سوسیالیستی آینده، حکومت نخبه گان، جای خود را به توده های زحمت کش می سپارد و دموکراسی نماینده گی، جای خود را به مداخله ی مداوم همه گانی!  ادامه
      بوهمیا، تبعید و انقلاب: یادداشت‌هایی درباره‌ی ماركس، بنیامین و تروتسكی / انزو تراورسو / ترجمه علی نورالدینی
  ایده‌ی بوهمیا[1] كه به واسطه‌ی رُمانی از هنری مورگر[2] در سال 1846 بر سر زبان‌ها افتاد، و سپس از طریق اپرای مشهور پوسینی به اوج رسید، در كاربرد امروزی‌اش، شیوه‌ای از زند‌گی و نگاه خاصی به زیبایی‌شناسی را تداعی می‌كند ادامه
      پیام پرتوی : مسئله دمکراسی - بخش دوم
  در دنیای امروز دمکراسی نه تنها به ایدئولوژی سرمایه داری٬ بلکه به فریادهای جنگ طلبانه امپریالیستها مبدل شده است. در گذشته خشونتبارترین جنایتها تحت نام تمدن و یا خدا به اجرا گذاشته میشد امروزه تحت نام دمکراسی. همین کافیست که فقط بگویید عراق. ادامه
      پیام پرتوی : دولت و دمکراسی
  کمونیسم به زبان ساده ٤
  حزب کمونیست سوئد (م-ل) ٢۰۰٧
  ٧ عبارت یونانی دمکراسی به معنای حکومت توده ها یا سلطه تودهاست. این عبارت بوسیله فیلسوف یونانی ارسطو قریب به ٣۰۰ سال پیش از آغاز مبداء تاریخ استفاده شد٬ ولی در آنزمان به هیچ عنوان از آن به مفهوم امروزی آن برداشت نمیشد. ادامه
      سوسیالیسم کامل: پیش شرط ها، گذارها
  اثر: دیوید لایبمن برگردان : ح. ریاحی
  چکیده مقاله: تئوری مراحل (مبتنی بر مراحل) رابطه ی بین مفهوم تحول یابنده ی سوسیالیسم کامل را، از یک سو، و تجارب برنامه‌ریزی مرکزی و "سوسیالیسم بازار"، از دیگر سو را توضیح می دهد. بن مایه ی سوسیالیسم کامل، نظام همآهنگی دمکراتیک چند پایه بر اساس [مشاوره] پی در پی (MDIC) است، که ....... ادامه
      گفتگو با ارنست مندل: سوسیال دموکراسی و جنبش‌های اجتماعی ترجمه مهرداد امامی
  اخیراً شاهد انتخاب دولتی کارگری در استرالیا بوده‌ایم، پیروزی بزرگی که مشابه آن، سه یا چهار دهه است که اتفاق نیافتاده. همچنین شاهد انتخاب دولت‌های سوسیالیست در فرانسه، اسپانیا و یونان و افول متناظر احزاب کمونیست در این کشورها بوده‌ایم. ادامه
  قدرت سیاسی
  و جنبش های ضد سرمایه داری

  تمامی مقالات >>
      سعيد آوا : مفهوم مقوله ی دولتِ ايدئولوژيک
  در ادبياتِ مارکسيستي، از دولت ها؛ و يا حکومت هايي که زاده ی بحران های اقتصادی و بن بست های سياسي – ايدئولوژيک مي باشند با حکومت های استثنايي نام بُرده شده است. اين حکومت ها در واقع به عنوان راه حلٌ موقتي؛ وعلاج مُسٌکن وار بن بست ناشي از يک جنگِ مغلوبه ، يا توازن قوای نسبي وموقتي مابين طبقاتِ اصلي جامعهً بورژوازی ظاهر مي شوند. ادامه
  بهنام چنگائی     فصل بازستانی قدرت سیاسی و اقتصادی از
  دو هم پشت ذاتی «دین و سرمایه»
  بخش پایانی
  در قلب اقتصاد و فرهنگ دنیای بشدت بی رحم، وحشی و نابرابر امروز، یک جامعه کوچک سرمایه داران کلان، در پیوند با کاسه لیسان دینمدار ِمظهراش، هستی انسان فقیر را در طول تاریخ و در پهنه ی جهان، پیگیر غارت و به کام خود و وابستگان خرداش تصرف کرده اند. ادامه
  بهنام چنگائی     آغاز فاز عملی، در طیف بندی طبقات
  بهنام چنگائی در گذشته ی نه چندان دور، تلاش های پوشیده و آشکار متعددی در راستای همکارهای سیاسی، جهت ایجاد اتحاد نیروئی متشکل و همرأی، در راستائی اهداف مختلف و یا شاید از دید بعضی: زمینه ی پیدائی راه حل اراده ی منسجم، به عنوان نیروی جایگزین در بین نیروهای مخالف نظام ولائی، در داخل و خارج روی نشان داده است. ادامه
  بهنام چنگائی     فصل باستانی قدرت سیاسی و اقتصادی ازدو هم پشت ذاتی
  «دین و سرمایه» بخش 3
  امکان سمتگیری درست و لازمه ی عبور مطمئن از گیجی های بین راه مبارزه ی طبقاتی، کشف موانع رسیدن به هدف و مرتفع نمودن آسیب پذیری توده ها در حین نبرد سراسری، تنها شامل سازماندهی ارگانهای توده ای،... ادامه
  بهنام چنگائی     فصل بازستانی قدرت سیاسی و اقتصادی ازدو هم پشت ذاتی ِ جهانی
  « سرمایه و دین»
  آیا نیروی کار جهان امروز، و به ویژه ایران و کشورهای مسلمان، در شرایط و فرصت مناسب برای بازستانی قدرت سیاسی و افتصادی خود از این سرمایه و هم پشت تاریخی اش دین نیست؟ قطعن هست! ادامه
      تقابل دواستراتژی
  " تحریم گسترده نفتی وبانکی وتهدیدات نظامی" و "تهدید دربرابرتهدید"
  بااین همه تقابل دواستراتژی تهدید دربرابرتهدید وشروع جنگ سردهمه جانبه،بیش ازپیش ..ضرورت گسترش فعالیت نیروهای مخالف دوقطب ارتجاع و افشاء هردوی آنها وحضورسازمان یافته تر جنبش های اجتماعی پیرامون مطالبات راستین خود ازاهمیت زیادی برخورداراست. ادامه
  تقی روزبه     "انتخابات" مجلس شورای اسلامی واهمیت یک جنبش تحریم گسترده
  اکنون ما شاهد رشدتضادها درهرسه مؤلفه شکاف های درون حکومتی،شکاف بین مردم ورژیم(هم سیاسی وهم اقتصادی) ونیزشکاف بین حاکمیت با دولتهای آمریکا واروپا به مرحله تازه ای هستیم.ویژگی وضعیت کنونی فعال شدن همزمان این تضادها وورود آنها به فازجدید و ادامه
  کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
  کشتار مردم غزه توسط اسرائیل جنایت علیه بشریت است !
  برای اینکه جنگ و تجاوز و کشتار پایان یابد، برای اینکه بنیادگرایی ، جنگهای صلیبی و فرقه ای سیمای خاورمیانه نباشد ، برای دستیابی ملت فلسطین به حق تعیین سرنوشت خود، به آزادی، به امنیت، رفاه و برخورداری از یک زندگی شایسته انسانی ، باید همراه با مردم فلسطین و همه سازمانها، نهادها و مردم آزایخواه ، نیروهای مترقی و صلح دوست جهان ، همبستگی بین المللی برای صلح، آزادی و برابری و مقابله با بنیادگرائی مذهبی از هر نوع آن و کلا بربریت و بحرانهایی که نظام جهانی سرمایه ، پدید می آورد، را سازمان داد.
  یونس پارسا بناب: مسئله فلسطین - صهیونیسم     
  - پروژه جهانی آمریکا ( ایجاد و تامین " نظم نوین " در سطح جهان از طریق سلطه نظامی بر سراسر کره خاکی ) که به درجات متغیر و گوناگون از طرف " شرکا " و متحدین راس نظام حمایت می شود ، توسط تحلیلگران منجمله مارکسیست ها بویژه در دوره بعد از پایان " جنگ سرد " مورد بررسی قرار گرفته است .

  غزه بزرگ‌ترین زندان جهان است
  گفت‌وگو با فلیسیا لانگر / برگردان: ژیلا سیاسی
      
  من الان چنان درمانده و خشمگینم، که نمی‌توانم احساس خود را بیان کنم.
  هنگامی که در این تصویر‌ها چشمم به کودکان، سالخوردگان و مردگان می‌افتد، می‌گویم: شرم باد بر ما! فلیسیا ـ آمالیا لانگر در سال ۱۹۳۰ در خانواده‌ای یهودی در شهر تارنوو (لهستان) دیده به جهان گشود. بیشتر اعضای این خانواده در «شوآه» به قتل رسیدند. او در سال ۱۹۵۰ راهی اسرائیل شد و از سالهای ۷۰ تا کنون یکی از مشهور‌ترین وکلای مدافع جهان بشمار می‌رود.

  بيانه‌ي جمعي از روشنفکران و هنرمندان عليه اسرائيل     
  اسرائيل، بار ديگر، در تهاجم نظامي‌اي غيرانساني و نامشروع، تمام قدرت خود را عليه جمعيت فلسطيني محبوس به کار گرفته است، به‌ويژه در نوار غزه‌ي تحت محاصره. توانايي اسرائيل در انجام خودسرانه‌ي حملاتي چنين گسترده عمدتاً از همکاري و تجارت نظامي بين‌المللي آن با حکومت‌هاي همدستش درسراسر جهان ناشي مي‌شود.

  مصاحبه با عليرضا ثقفي در باره شرائط فعلي و وظايف جنبش كارگري     
  شرایط کنونی جامعه به گونه ای است که هر روز وضعیت کارگران و حقوق بگیران سقوط کرده و در برابر صاحبان صنایع و قدرتمداران، زندگی های پر زرق و برق تری پیدا میکنند. سرمایه های بادآورده برای عده ای خاص سبب شده است تا آنکه هر روز تعداد بیشتری از چپاولگران وابسته به قدرت، دار و ندار مردم را با کوله های خود به اقصی نقاط دنیا ببرند.

  بهروز نوایی، ایوب رحمانی : درس های اعتصاب کارگران معادن بافق     
  اعتصاب کارگران معادن شرکت سنگ آهن مرکزی بافق در اواخر اردیبهشت یکی از بزرگترین و طولانی ترین اعتصاب های کارگری در سال های اخیر بود. در اوج این مبارزه کارگری حدود 5000 هزار نفر از کارگران بطور یک پارچه در اعتصابی شرکت کردند که 39 روز ادامه یافت. کارگران سر انجام تنها پس از آن به کار برگشتند که دولت را مجبور کردند که از طرح اولیه خود مبنی بر خصوصی سازی کامل معدن عقب نشینی کند و رسما " لغو موقت " طرح فروش سهام شرکت را اعلام کند.

  رضا شهابى و شاهرخ زمانى : تنها راه مقابله با اعمال ضد کارگری متشکل شدن در تشکل کارگری است     
  تنها راه مقابله با اعمال ضد کارگری متشکل شدن در تشکل کارگری است
  نمونه های از اعمال ضد کارگری :
  رد بیمه بیکاری برای کارگران و جوانان جویای کار توسط شورای نگهبان . یعنی صدور حکم گسترش گرسنگی ، بی سوادی ، فساد ، فحشا ، اعتیاد و طلاق برای خانواده میلیون ها کارگر توسط شورای نگهبان :

  اطلاعیه نشست احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست
  پیرامون تحولات اخیر عراق
      
  عراق طی هفته های اخیر به صحنه درگیری های خونین و وسیع نظامی میان جنگجویان دولت اسلامی عراق و شام "داعش" و نیروهای وابسته به نوری مالکی مبدل شده است. عروج جریان موسوم به "داعش" و پیشروی و تصرف بخشی از عراق، روی دادی بدون پیش زمینه و خلق الساعه نیست. تصویر هولناک دیگری است از تقابل نیروهای واپسگرای حاکم بر منطقه و جهان ما؛ یک سو ارتجاع بنیادگرایان اسلامی و سوی دیگر ارتجاع امپریالیستی و رژیمهای بورژوائی منطقه.

  تراب حق شناس : من فریاد می کشم پس هستم ! ما فریاد...     
  امروز شنبه 12 روز از تهاجم جدید اسرائیل و کشتار عام مردم فلسطین می گذرد. بیش از 300 کشته و هزاران زخمی و ویرانی های فراوان بر جا مانده است. دنیای رسمی ساکت است و کسی از هدف واقعی اسرائیل که روزنامه نگار معروف گیدئون لوی آنرا کشتار عرب ها نامیده است چیزی نمی گوید. ویکتور هوگو گفته بود: "پلیس همه جا، عدالت هیچ جا". عینا وضع کنونی ست. امروز تجمع مدافعان حقوق فلسطین را در پاریس ممنوع کرده اند که خیلی وقیحانه است.

  اسرائیل: یک دولت تروریست
  روزنامه آلترناتیو سوسیالیستی ترجمه و تلخیص: نسیم صداقت
      
  غزه بار دیگر در شعله های آتش می سوزد. جمعیت زجر کشیده این منطقه از حمله دیگری از اسرائیل در رنج است. از طرف دیگر، در منطقه اشغالی کرانه باختری، به خانه های فلسطینیان حمله و در برخی موارد خانه ها با خاک یکسان می شوند، جوانان ناپدید می گردند و فعالین سیاسی به تعداد بی سابقه ای در زندان به سر می برند.

  هدف واقعی اسرائیل در عملیات غزه چیست؟ کُشتن عرب ها
  گیدئون لوی، هارتص، 13 ژوئیه 2014 ترجمه بهروز عارفی
      
  از جنگ لبنان در سی سال پیش تا کنون، استراتژی اصلی اسرائیل کشتن عرب ها بوده. جنگ شقاوت بار کنونی غزه تفاوتی با آن ندارد.
  هدف عملیات «کرانه حفاظتی» برقراری آرامش است. شعار مافیا سیاست رسمی اسرائیل گشته است. اسرائیل صادقانه معتقد است که اگر صدها فلسطینی را در غزه به قتل برساند، آرامش حکم فرما خواهد شد.

  اعضا و بوروکراسی اتحادیه ها - بخش اول
  رالف دارلینگتون برگردان آزاد نسرین ابراهیمی
      
  مشکل اساسی که انقلابیون سوسیالیست بریتانیا در حال حاضر در رابطه با اتحادیه ها با آن مواجه اند فاصله عظیمی است که میان نارضایتی کارگران از ریاضت اقتصادی و حمله به دستآوردهای آنها از یکسو و فقدان اعتماد به نفس توده های اتحادیه برای درگیر شدن در مبارزه بدون تکیه به بوروکراسی اتحادیه ها از سوی دیگر است.

  تندر بر آشیانه‌ی چپ
  الکس کالینیکوس برگردان مهرداد امامی
      
  توضیح مترجم: متن پیش رو بخش نخست مقاله‌ی مفصّل و اخیر الکس کالینیکوس، نظریه‌پرداز و کنشگر سیاسی چپ بریتانیایی، در مورد وضعیت به‌اصطلاح احزاب چپ رادیکال در کشورهای اروپایی و آمریکاست. این مقاله در شماره‌ی جدید انترناسیونال سوسیالیسم در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۴ انتشار یافت و ترجمه‌ی آن در سه بخش به فارسی در هفته‌های پیش رو ارائه خواهد شد.

  تقاضا از رضا شهابی برای پایان دادن به اعتصاب غذا
  هشدار به فعالین کارگری
  رضا شهابی در خطر مرگ قرار دارد. بیاریش بشتابیم
      

  مبارزه برای افزایش سطح "حداقل دستمزد" مبارزه ای لازم اما ناکافی - بخش دوم
  حزب چپ و تشکلات کارگری
      
  تقسیم کار و وظایف میان احزاب چپ و تشکلات کارگری در ایران همواره بحث انگیز بوده است. بدون شک قدرت یابی بخشی از مدافعان طبقه کارگر (بلشویک ها) در همسایگی ایران و استبداد سیاسی در ایران به در هم آمیختگی و زدودن مرز بین تشکلات کارگری و احزاب چپ نقش اساسی ایفاء کرده اند.

  درخواست استفان انژارلن‏،دبیر سراسری اتحادیه سندیکایی همبستگی فرانسه
  ازرضاشهابی برای خاتمه دادن به اعتصاب غذایش!
  نامه ی سندیکای سولیدر سود فرانسه به رضا شهابی
      
  رضا شهابی عزیز،‏
  در پیکار دشواری که تو در دفاع از حقوق کارگران و برای کسب حقوق سندیکائی در ایران درگیراش هستی، ‏همانطور که خود به خوبی واقفی، اتحادیه سندیکایی همبستگی فرانسوی (سود سولیدر) را با تمام وجود در کنار خود ‏داری.‏‏

  تقاضا از رضا شهابی برای پایان دادن به اعتصاب غذا
  هشدار به فعالین کارگری
  شهابی در خطر مرگ قرار دارد. بیاریش بشتابیم
      
  ما نگران سلامتی رضا شهابی هستیم. ما وظیفه خود می دانیم که از رضا شهابی تقاضا کنیم، ازآنجائیکه بطور جدی سلامتیش در خطر است به اعتصاب غذای خود پایان دهد. این اعتصاب غذاهای طولانی جان و سلامتی رضا را بخطر انداخته است. باز هم تکرار می کنیم سلامت شما برای جنبش کارگری ایران مهمتر است. رضا باید بداند که جنبش کارگری بیشتر از هر زمان دیگر به وجود او نیاز دارد و این فرصت نباید به دشمن طبقاتی داده شود، که به آرزوی دیرینه اش برسد.
  خطری که امروز رضا شهابی را تهدید می کند، این مسئولیت را بر عهده همه ما می گذارد که به هر طریق ممکن از وی حمایت کنیم و صدای حق طلبی این کارگر مبارز را به گوش سازمانها و نهادهای کارگری آگاه جهان برسانیم.

  حسن حسا م : برای زنان ِ قربا نی ؛ در « جهاد نِکاح » داعشی های عراق ، ایران ، افغانستان نیجریه وو و...

  کابوس ِما هِ تاریک     

  جارچیان :
  مُنجیان ِپیروز ِ مست
  بر تل ِ آبادی های فتح شده
  بر مناره هاومعبر ها
  به بانگ بلند ،
  ندا می دهند:
  دختران
  همسران ِکا فران
  بیوگان
  حَرم های مردان ِ مغلوب !
  ما فا تحا نیم
  به شمشیر ِ آخته

  تقی روزبه : خاورمیانه و بحران زایمان!
  انباشت تضادهای حل نشده و گشودن جعبه پاندورا افسانه نیست، واقعیت دارد!
      
  علت اصلی سترونی اوضاع و بحران زایمان را باید اساسا در وجود روندها و اهداف متضاداجتماعی و کشاکش آنها در صحنه ای که هیچ کدام دارای گفتمان و هژمونی نافذاجتماعی نیستند دانست. باین ترتیب بحران هژمونی و بحران گفتمانی را (هژمونی به معنای فراگیرشدن یک گفتمان و نه الزاما فرادستی و سلطه یک جریان، که خود بحران افرین است) باید یکی از وجوه بارزبحران دانست.

  مجید امینی : معمای سرمایه از نگاه دیوید هاروی     
  هاروی در مقدمه‌ی اثر جدیدش می‌نویسد این کتاب درباره‌ی جریان سرمایه است. سرمایه، خونی است که در کالبد تمامی جوامعی که سرمایه‌داری می‌خوانیم جریان دارد؛ گاهی مثل یک قطره و گاه همچون سیلاب. و وقتی گردش سرمایه مختل می‌شود، مانند گردش خون در بدن انسان، کارکرد کالبد آدمی و نیز کالبد جامعه‌ی سرمایه‌داری را مختل می‌سازد.

  مالِ من، مالِ من است، بر سر مالِ تو، چانه می زنیم.
  چرا مذاکرات خاورمیانه همواره با شکست مواجه می شود؟
  آلن گرش ترجمه بهروز عارفی
      
  مذاکرات اسرائیل – فلسطین باز هم بدون نتیجه ای به پایان رسید. فرستادگان آمریکا نیز از سرسختی بنیامین نتان یاهو دچار حیرت شدند: اما، با وجوداین، این امر تاثیری در ادامه پشتیبانی واشینگتن از تل آویو ندارد. محمود عباس که محبوبیتی ندارد، ناگزیر شد برای بازسازی وحدت فلسطینی ها به حماس روی آورد.

  لاله حسین پور : چرا زن خطرناک است؟     
  اگر اتومبیلی که می خرید، ناگهان راهش را کج کند و به فشار گاز و ترمز شما تن ندهد و از رسیدن به هدفی که شما انتخاب کرده اید، سرپیچی کند، چه می کنید؟
  دلیل خطرناک بودن زن دقیقا در همین چند سطر نهفته است.
  وقتی که زن را به مثابه کالا مالک می شوند، اگر انتظارات شان را پاسخ ندهد، چاره ای جز سرکوب کردنش ندارند!!!!

  یونس پارسابناب: نکاتی پیرامون توسعه ی لومپنی در ایران معاصر- بخش دوم و پایانی     
  کودتای 28 مرداد 1332 (18 اوت 1953) به روند مبارزاتی مردم ایران که با فراز و نشیب های خود از زمان آغاز جنبش و انقلاب مشروطیت تا سال های آغازین دهه 1950 به پیش رفته بود، خاتمه داده و ایران را نیز مثل اکثر کشورهای در بند جهان سوم در باتلاق وابستگی به آمریکا (که به تازگی به عنوان رأس نظام جهانی سرمایه موقعیت هژمونیکی اتخاذ کرده بود) فرو برد.

  هاله صفرزاده : کودک غیر قانونی حق با سواد شدن ندارد!؟
  گفت و گو با معلمی که به جای معلمی سبزی پاک می‌کند
      
  دیگر در کوچه پس کوچه‌های شهرک‌های اطراف تهران، اثری از مدارس خودگردان افغان ديده نمي‌شود. مدارسی که در زیرزمین‌ها با همت جوانان باسواد مهاجر افغان برای سوادآموزی کودکان هم‌وطنشان ایجاد شده بود. این مدارس بسته شدند چرا که افغان‌ها باید به کشورشان برمی‌گشتند.

  بهرام رحمانی : عراق در حال حاضر، به سه بخش کردی، شیعی و سنی تقسیم شده است!     
  از زمان تصرف موصل دومین شهر بزرگ عراق، در اوایل ماه ژوئن 2014، توسط گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به «داعش»، بخش ‌های بزرگی از غرب و شمال عراق به ویژه گذرهای مهم و استراتژیک سوریه و عراق را به تصرف خود در آورده است.

  پرویز صداقت : ادامه‌ی گفت‌وگو با فریدا آفاری     
  در این مقاله، بر آن‌چه به گمانم بنیاد نظری تحلیل فریدا آفاری است متمرکز می‌شوم. بر این اساس، تلاش می‌کنم نوع تعریف و تبیین وی از سرمایه‌داری، و به تبع آن بدیل سرمایه‌داری، را ارزیابی ‌کنم. می‌خواهم نشان دهم، تحلیل آفاری مبتنی بر درکی متن‌گرایانه از اقتصاد سیاسی مارکسی است؛ چنین برداشتی، ناخواسته، می‌تواند پروژه‌ی رهایی را به تأمل نظری صرف تقلیل دهد و به همین دلیل قادر است در عمل و به طور بالقوه مانعی برای راهگشایی پراکسیس در پروژه‌ی رهایی باشد.

  حمید رضا واشقانی فراهانی : بهره‌کشی ایدئولوژیک از کودکان     
  ضد انسانی بودن رابطه مبتنی بر بهره‌کشی در این موضوع نهفته ‌است که استثمارگر، قوای مادی و فکری استثمارشونده را در جهت پیش‌برد منافع فردی خود و بدون درنظر گرفتن خواست، منافع، حقوق و کرامت انسانی فرد استثمارشونده، به کار می‌گیرد.

  کانون مدافعان حقوق کارگر : جنبش لغو کار کودک ؟
  آیا امکان لغو کار کودک وجود دارد؟چگونه؟
      
  در آستانه‌ی روز جهانی لغو کار کودک(12 ژوئن) مصاحبه‌ای داشتیم با دو تن از فعالان حقوق کودک، آقایان حسین میربهاری و محمد لطفی که از فعالان جنبش لغو کار کودک هستند و در جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان مشغول به فعالیتند.

  راه کارگر خبری
  نامه سرگشاده
  فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر موضع اتحادیه‏ اروپا را در باره غزه محکوم می کند و خواهان موضعی بر پایه حقوق بین المللی است
  فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر بیانیه ها و مواضع اتحادیه‏ اروپا در باره وضعیت در غزه را که به ویژه در نتیجه گیری های شورا در روز 22 ژوئیه (31 تیر) (1) و موضع کشورهای عضو اتحادیه‏ اروپا در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز 23 ژوئیه (1 مرداد) مشهود است محکوم می کند (2).
  در راه کارگر خبری بیشتر بخوانید
  ادگار کرت (نویسنده‌ی اسراییلی) : چرا اسرائیل نمی‌تواند پیروز شود     
  همه‌ی آنهایی که تفکر دیگری دارند خرابکار محسوب می‌شوند:
  چگونه در وطن ما پلیس ناظر بر افکار دست بالا دارد
  چند روزی است که خواهی نخواهی با شعار «بگذار ارتش دفاعی اسراییل پیروز شود» رو به رو می‌شوم. بسیاری جوانان که این شعار را روی صفحه‌ی فیسبوک مشاهده می‌کنند، تصور می‌کنند این شعار به مناسبت عملیات نظامی اخیر ارتش در نوار غزه ابداع شده است. اما من مسن‌تر از این جوانان هستم و خوب به خاطر دارم که این شعار مدتها پیش ابداع شد: ابتدا به صورت برچسب‌ها روی خودروها و سپس چنان عمومی شد که هر کودکی در اسراییل آن را تکرار می‌کرد.


  حماس واقعا چه میخواهد؟
  نویسنده: گیدیون لوی ترجمه: سایرا رفیعی
      
  حماس واقعا چه می‌خواهد؟» عنوان مقاله‌ای است به قلم گیدیون لوی، عضو شورای سردبیری روزنامه اسرائیلی هاآرتص که روز یکشنبه در این روزنامه منتشر شده است. گیدیون لوی در این مقاله می‌نویسد «فهرست شرایط اعلام شده به نام حماس و جهاد اسلامی را بخوانید و صادقانه قضاوت کنید کدامیک از مطالبات‌شان غیر منصفانه است».


  فراخوان دبیران کانون نویسندگان ایران «در تبعید»     
  نزدیک به سی سال از مهاجرت اجباری و یا «تبعید»‌ اهل‌ اندیشه و قلم و از عمرکانون نویسندگان ایران «درتبعید» می گذرد. در همة این سالها، با وجود دشواریهای ریز و درشت و آوارگی و پراکندگی در چهار گوشة جهان، این نهاد دموکراتیک به رسالت و پیمانی که در آغاز راه بسته بود وفادار ماند وکم و بیش، افتان و خیزان، وظایف اش را انجام داد.


  به کشتار مردم فلسطین بی درنگ پایان دهید!     
  کشتاری که این روزها در فلسطین جریان دارد ناشی از جنگ بین دو دولت جنایتکار و ضدمردمی است و هیچ ربطی به منافع مردم محروم و ستمدیدهی فلسطین ندارد، مردمی که اکنون بهراستی گوشت دَم توپ یک جنگ ارتجاعی شدهاند. منفعت کنونی و عاجل مردم فلسطین در پایاندادن سریع به این جنگ است و آنان که در آتش این جنگ میدمند فقط ضدیت خود را با منافع مردم فلسطین نشان میدهند.


  محمد قراگوزلو : احمد شاملو در متن پروژه ی "چپ زدایی"!     
  چه باید گفت به این مهملات و ترهات؟ از کسانی که پس از کودتای 1332 و بازگشت تاج و تخت به صراحت در منبرهای شان گفتند "زنبورها ملکه دارند مگر می شود امت مسلمان شاه نداشته باشد" از کسانی که دسته دسته در سال های 52 تا 56 "تقاضای عفوملوکانه" نوشتند، .............


  گرامی داشت شاعری که سرود: "بیهوده مرگ/ به تهدید/ چشم می¬دراند"     
  "اهمیت و ارج زندگی در همین است که موقت است، که تو باید جاودانگی خودت را در جای دیگر نشان بدهی؛ و آنجا انسانیت است"- ا. بامداد دوم مرداد سالروز درگذشت شاعری است که خاک را سبز می¬خواست و یقین¬اش بود که هستی معنای خود را با انسان محک می¬زند.


  نامه ی سندیکاهای فرانسه به وزیر امور خارجه فرانسه در مورد رضا شهابی
  وزارت امور خارجه - 37 که دورسه پاریس 75351
  آقای لوران فابیوس
      
  آقای وزیر،
  سازمان های سندیکائی فرانسوی ث.ژ.ت، و سولیدر توجه شما را نسبت به وضعیت رضا شهابی، عضو هیئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از ماه ژوئن 2010 به علت فعالیت برای احقاق حقوق کارگران زندانی است، جلب می کند. این حبس تخطی از معائده های اساسی و زیرپا گذاشتن قواعد و اصول بین المللی کار است. به همین دلایل است که سندیکاهای فرانسوی و همچنین جنبش سندیکائی جهانی سال ها است آزادی نامبرده را مطالبه می کنند.


  اسرائیل – غزه : چرا تاریخ تکرار می شود
  بنژامن بارت ، لوموند 16 ژوئیه 2014 ترجمه بهروز عارفی
      
  «باران تابستانی» در سال 2006، «سرب سخت شده» در سال های 2009-2008، «ستون دفاعی» در 2012، «کرانه حفاظتی» در 2014: ، از زمانی که کولون های یهودی در سال 2005 این باریکه سرزمین ساحلی را ترک کردند، تاریخ روابط میان اسرائیل و غزه ظاهرا به تکرا عملیات نظامی خلاصه می شود. هنوز دوری از خشونت ها به پایان نرسیده، رویداد جدیدی را تدارک می بینند.


  بهرام رحمانی : اگر مارکس زنده بود باز هم می گفت: «مذهب افیون توده هاست - بخش دهم     
  پس از تشکیل گروه «توحید و جهاد» به سرکردگی «ابومصعب الزرقاوی» در سال 2004 و بیعت او با «اسامه بن لادن» سرکرده سابق «القاعده»، این گروه به شاخه سازمان القاعده در عراق تبدیل شد.
  این گروه با گسترش عملیات خود به یکی از قدرتمندترین گروه های تروریستی در عراق تبدیل شد، تا این که الزرقاوی در سال 2006 در اظهاراتی ضبط شده به صورت مصور از تشکیل «شورای مجاهدین» به رهبری «عبدالله رشید البغدادی» خبر داد.


  تقی روزبه - درپاسخ به یک انتقاد: آیا نگاه و ارزش گذاری جنسیتی بر مقاله بحران زایمان حاکم است؟     
  دوستمان، رزای عزیزیادداشتی برزیرنویس مقاله بحران زایمان گذاشته است که با تشکرصمیمانه از نقدتیز و ابرازنظرش، نکات زیر در پاسخ به آن نگاشته شده است:


  ناصر اصغری : کارگر زن، کارگر ارزانتر و انسان بی حقوق تر     
  این نابرابری واقعیت تلخ جامعه ایران امروز است. ریشه در نابرابری حقوقی انسانها در آن جامعه دارد. در کنار بسیاری از واقعیات تلخ امروزه جامعه ایران برای کارگران که حداقل دستمزد سه تا چهار بار کمتر از خط فقر رسمی در آن کشور است؛ و آنجا که جمعیت بیکار در این کشور بیشتر از جمعیت شاغل آنجاست؛ و آنجا هم که کارگرانی موفق شده اند کار پیدا کنند و برای همین حداقل دستمزد هم کار می کنند، بخش زیادی از آنها ماهها دستمزدی در ازای کارشان دریافت نمی کنند.


  کینه‌جویی در عراق
  الکس کالینیکوس ترجمه‌: بابک پاشاجاوید
      
  استدلال جرج دبلیو بوش و تونی بلر برای توجیه تهاجم مارس ۲۰۰۳ به عراق این بود که این کشور تحت [حاکمیت] صدام حسین یکی از «محورهای شرارت»1 از میانِ «دولت‌‌های درمانده»2 بود، که خطری برای خود و دیگران هستند (دیگر دولت‌های عضو محور شرارت، ایران و کره‌ی شمالی بودند).


  اهمیّت رضا شهابی بودن | پریسا نصرآبادی     
  طی چهارسال گذشته، این بار چهارم است که رضا شهابی زکریا دست به اعتصاب غذای طولانی‌مدت می‌زند. یعنی به‌ طور متوسط هر سال یک‌ مرتبه تنِ فرسوده و بیمارش را ابزار اعتراض و مبارزه در درون زندان کرده و پای خواسته‌هایش سخت‌جانی کرده است؛ آن‌هم به بهای تسریع فرایند اضمحلال بدن در بطن میانسالی.


  درباره‌ی سرمایه داری دولتی و دوره‌ی گذار
  فریدا آفاری پاسخ به پرویز صداقت
      
  مارکس می گوید که در یک جامعه‌ی معین یا یک کشور معین، در چارچوب رقابت بازار جهانی، امکان دارد که «کل سرمایه‌ی اجتماعی {تاکید از من} در دستان یک سرمایه دار واحد یا شرکت سرمایه داری واحد متمرکز» شود. استفاده از عبارت «کل سرمایه‌ی اجتماعی» نشان می دهد که بحث مارکس به هیچ وجه به شکل گیری انحصار تنها در یک صنعت معین محدود نشده است. در نتیجه می توان گفت که امکان انحصار دولتی بر تمامی یک اقتصاد در یک کشور معین را پیش بینی کرده است.


  منصوره بهكیش : چرا در زندان های ایران اعتصاب غذا به امری روزمره تبدیل شده است؟     
  زندانیان سیاسی که برای بهبود شرایط جامعه به زندان می افتند، رسالت خود را انجام داده اند و بر ما فعالان سیاسی- اجتماعی و حقوق بشری است که با حمایت از آن ها نگذاریم شرایط شان از این که هست بدتر شود و خود را بی یار و پشتیبان حس کنند.


  منش انقلابی - بخش دوم و پایانی
  نویسنده: اریش فروم برگردان: پارسا نیک جو
      
  مسائل هر فرد، درست متناسب و هم سطح آزادی است که بدان دست یافته است. انسان آگاه و خلاق، انسانی آزاد است، زیرا او می تواند با اصالت زنده گی کند- وجود خود اش منبع زنده گی اش است. ( همین جا باید یاد آور شوم که این بدان معنا نیست که انسانِ مستقل، انسانی گوشه نشین و گوشه گیر است، بی شک در فراشَد رابطه برقرار کردن با دیگران و جهان پیرامون است که شخصیت رشد می یابد.


  منیره کاظمی : چرا باید از "آزادی های یواشکی" حمایت کرد     
  حجاب وسیله اندازه گیری وابستگی شهروندان به حاکمیت نیز به شمار میرود. در این زمینه اما فقط این وابستگی زن نیست که مورد سنجش قرار میگیرد بلکه وابستگی مردان خانواده نیز با نوع حجاب زنان خانواده سنجیده میشود. این مورد به خوبی نشانگر این است که حجاب زن نه تنها ابزار کنترل زن بلکه مردان نیز هست.
  منبع، " شبکه ی بین المللی همبستگی با مبارزات زنان ایران"


  منش انقلابی - بخش نخست
  نویسنده: اریش فروم برگردان: پارسا نیک جو
      
  مفهوم "منش انقلابی"، مفهومی سیاسی- روان شناختی است. از این لحاظ همانند مفهوم "منش اقتدارطلب" است، که از حدود سی سال پیش در حوزه ی روان شناسی مطرح شده است. مفهوم منش اقتدارطلب، ترکیبی است از مقوله ای سیاسی، ساختار اقتدار در دولت و خانواده، و مقوله ای روان شناختی، ساختار منش که بر پایه ی ساختار سیاسی و اجتماعی شکل می گیرد.


  امین حصوری : نجات از جام جهانی دولتها     
  مسابقات جام جهانی فوتبال بار دیگر سراسر جهان را با وجود شکافها و تنشهای حاد و بیپایانِ آن به سان دهکدهای آرام و یکپارچه نمودار ساخته است. «جادوی فوتبال» چنان در کار به حاشیهراندن حوزههای «غیرجذابِ» اجتماعی-سیاسی است که گویا تا واپسین روز جام جهانی هیچ اختلالی در تماشای این نمایش باشکوه روا نیست.


  علي رضا ثقفي: به مناسبت 22 خرداد روز جهاني مبارزه براي لغو كار كودك
  آيا نظام فعلي جهاني مي‌تواند كار كودكان را لغو كند؟
      
  با توجه به آن كه سال نهادهاي بينالمللي مبارزه‌اي را براي لغو كار كودكان شروع كردهاند و سابقه‌ي ممنوعيت كار كودكان به سال‌ها پيش برمي‌گردد، اما شاهد آن هستيم كه نه تنها در اين زمينه موفقيتي حاصل نشده بلكه در بسياري جهات عقبگرد نيز شده است.


  فاطمه خردمند- روزنامه نگار : دختران قربانی آبرو     
  اگرچه برای زن مدرن شهری امروز، مسئله آزادی‌های فردی در سطح جامعه به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مهم و به رسمیت شناختن حقوق او به‌عنوان یک زن، مطرح است؛ هرچه از مرکز و بافت مدرن شهری فاصله می‌گیریم، مسائل زنان و دغدغه‌های روزمره آنان پیچیده‌تر و عمیق‌تر می‌شود


  رحیم کریمیان - روزبه کوراغلی : بحران عراق
  شکارگاهی که شکارچیان آن در هر دو سو همه از یک جنس اند
      
  چند روزی است حادثه ی سیاسیِ سازمان یافته و مطابق با برنامه ای بسیار دقیق و از پیش تدارک دیده شده، مثل همیشه و بطور ناگهانی ذهن افکار جهانی، بخصوص فعالین جنبش ایران را کاملا غافلگیر کرده است. گویا این جریان یکباره از آسمان نازل شد و هیچ جریان سیاسی و رسانه های گروهی در سراسر جهان از آن خبردار نبوده است.


  زحمتکشان برزیل: "فیفا به خانه ات بر گرد" ، "اینجا خانه ماست و نه تو" ، "خانه ما را غصب و ما را بی خانه مان کردی"     
  ‏ ‏ مردم زحمتکش محله های زاغه نشین و حلبی آبادها و جوانان شورشگر رادیکال برزیل برنده جام جهانی فوتبال 2014...


  پول های "کثیف " مبارزات کارگران را فاسد خواهد کرد ! رضا شهابی     
  این روز ها به نظر می رسد که بار دیگر خطری جدی و توطئه گرانه در راه است .در سال 1386 فعالین واقعی جنبش کارگری با افشاگری عوامل نهاد های ضد کارگری و امپریالیستی توانستند جلو فعالیت های آنها را بگیرند.


  سیما راستین : در انتظار انقلاب جنسی     
  پیشگویی درباره یک انقلاب جنسی قریب‌الوقوع در ایران روز به روز جذابیت بیشتری می‌یابد. گفت‌وگو و گمانه زنی درباره آن نه تنها درشماری از رسانه‌های پرخواننده اروپایی، بلکه در برخی از تارنماهای فارسی زبان نیز رونق گرفته است.


  صدیق اسماعیلی : مرکز همبستگی آمریکایی - سولیداریتی سنتر     
  عصر ما، عصر تحول، تغییر و دگرگونی‌های ژرف و سریع است. با شکست بلوک شرق و بعد از پايان جنگ سرد، تهاجم جهانی طبقه سرمایه‌دار عليه کمونيسم شروع شد. بورژوازی به شيوه‌های مختلف به شرایط کار، سطح معيشت، آرمان، جهانبینی و دستآوردهای مبارزاتی طبقه کارگر در سطح جهان حمله کرد.


  رضا شهابی : پول های "کثیف " مبارزات کارگران را فاسد خواهد کرد !     
  این روز ها به نظر می رسد که بار دیگر خطری جدی و توطئه گرانه در راه است .در سال 1386 فعالین واقعی جنبش کارگری با افشاگری عوامل نهاد های ضد کارگری و امپریالیستی توانستند جلو فعالیت های آنها را بگیرند. اما نهاد های ضد کارگری ودر کل نهاد های بورژوازی هیچ وقت از پای نخواهند نشست و هر بار سعی خواهند کرد در اشکال گوناگون به جنبش کارگری نفوذ کنند و با داشتن عوامل دست گماره جنبش کارگری را به فساد بکشانند.


  بهرام رحمانی : فتوای سیستانی شیعه و بسیج مردمی مالکی شیعه علیه داعش سنی مردم عراق را با فلاکت تازه ای مواجه کرده است!     
  آیت ‌الله سیستانی مرجع تقلید شیعه، از شیعیان عراق خواست که در مقابله با داعش (دولت اسلامی عراق و شام) سلاح بردارند. مالکی نخست وزیر شیعه عراق نیز از مردم خواسته است که داوطلبانه به نیروهای مسلح بپیوندند و از کشور خود در برابر جهادگران دفاع کنند.


  بازهم درباره شارل بتلهایم، انقلاب فرهنگی مائو، سرمایه‌داری دولتی و بدیل آن
  فریدا آفاری پاسخ به پرویز صداقت
      
  از پرویز صداقت متشکرم چون با طرح انتقادات خود از مقاله‌ی من با عنوان ‌»شارل بتلهایم و انقلاب فرهنگی مائو» باعث شد که بحث پیرامون تمایزات بین سرمایه‌داری دولتی و سوسیالیسم ادامه یابد. مایلم از نقد پایانی او آغاز کنم و سپس به دیگر انتقادات او بپردازم.


  سهراب شباهنگ : پیام منصور اسانلو: جانِ کارگران و صدقۀ مالی بخشی از سرمایه داران برای قدرت یابی اپوزیسیون بورژوائی رژیم جمهوری اسلامی!     
  ما، ضمن پشتیبانی از واکنش های افشاگرانه و هشدار دهندۀ فعالان کارگری و سازمان های سیاسی طرفدار آزادی طبقۀ کارگر، می کوشیم به این پدیده، یعنی نفوذ بورژوازی در جنبش کارگری، از دیدگاهی وسیع تر و کلی تر نگاهی بیافکنیم تا جایگاه و ابعاد حرکت اسانلو و امثال او بهتر روشن شود.


  اطلاعیه تلویزیون برابری
  در مورد افزایش ساعت پخش برنامه از طریق شبکه " دیدگاه "
  اطلاعیه تلویزیون برابری
  در مورد افزایش ساعت پخش برنامه از طریق شبکه " دیدگاه " تلویزیون برابری از این پس علاوه بر پخش برنامه از تلویزیون اندیشه ( یکشنبه ساعت هفت و نیم عصر و دوشنبه ساعت یازده و نیم صبح بوقت ایران ) از تاریخ 16 مرداد برابر با 7 آگوست ، هر هفته روزهای پنجشنبه ساعت نه و نیم شب و جمعه نه و نیم صبح بوقت ایران ، از تلویزیون جدید " دیدگاه " نیز پخش خواهد شد که علاوه بر" تلویزیون برابری" ، چند رسانه متعلق به طیف چپ انقلابی نیز از آن برنامه های خود را پخش خواهند کرد که عبارتند از : تلویزیون چشم انداز ، تلویزیون دریچه ، تلویزیون دمکراسی شورایی ، تلویزیون راه کارگر و تلویزیون صدای کارگر سوسیالیست .
  تلویزیون دیدگاه علاوه بر پخش 24 ساعته از طریق اینترنت و " لایو استریم " از طریق ماهواره نیز برای ایران و کشورهای همسایه آن پخش می شود . لطفا مشخصات این ماهواره را به اطلاع دوستان خود در ایران برسانید و آنرا در سایتها و شبکه های اجتماعی مختلف تبلیغ کنید .
  نام شبکه : تلویزیون دیدگاه www.didgah.tv
  نام ماهواره : یاه ست YahSat
  فرکانس: 11765
  سیمبل ریت: 27500
  پولاریزاسیون: عمودی
  اف ای سی: 5/6
  درجه: 52.2 درجه شرقی
  از میان مطالب رسیده
  مقالات     تمامی مقالات >>
 • اطلاعیه تلویزیون برابری
  در مورد افزایش ساعت پخش برنامه از طریق شبکه " دیدگاه "

 • بهرام رحمانی : حکومت اسلامی ایران، از رشد آگاهی و آزادی و مبارزه زنان به وحشت افتاده است!

 • هسته اقلیت : علیه جنگ دولت تروریست اسرائیل در غزه

 • باب آواکیان : علل رشد بنیادگرائی مذهبی در جهان امروز و آلترناتیو جایگزین آن چیست؟

 • یونس پارسا بناب: مسئله فلسطین - صهیونیسم

 • اخباروگزارشات کارگری3 - 4 - 5مرداد1393

 • مصاحبه با عليرضا ثقفي در باره شرائط فعلي و وظايف جنبش كارگري

 • غزه بزرگ‌ترین زندان جهان است
  گفت‌وگو با فلیسیا لانگر / برگردان: ژیلا سیاسی

 • ادگار کرت (نویسنده‌ی اسراییلی) : چرا اسرائیل نمی‌تواند پیروز شود

 • حماس واقعا چه میخواهد؟
  نویسنده: گیدیون لوی ترجمه: سایرا رفیعی

 • اخباروگزارشات کارگری30تیر- 2 مرداد 1393

 • بيانه‌ي جمعي از روشنفکران و هنرمندان عليه اسرائيل

 • فراخوان دبیران کانون نویسندگان ایران «در تبعید»

 • علی جلال : تحلیلی از اوضاع جهان، منطقه و ایران

 • بهروز نوایی، ایوب رحمانی : درس های اعتصاب کارگران معادن بافق

 • فرح نوتاش : چتر نجات

 • به کشتار مردم فلسطین بی درنگ پایان دهید!

 • رضا شهابى و شاهرخ زمانى : تنها راه مقابله با اعمال ضد کارگری متشکل شدن در تشکل کارگری است

 • اطلاعیه فدراسیون آنارشیست فرانسوی زبان در رابطه با غزه

 • اطلاعیه نشست احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست
  پیرامون تحولات اخیر عراق

 • محمد قراگوزلو : احمد شاملو در متن پروژه ی "چپ زدایی"!

 • اخباروگزارشات کارگری27تا29تیر1393

 • گرامی داشت شاعری که سرود: "بیهوده مرگ/ به تهدید/ چشم می¬دراند"

 • همصدا با یکدیگر به دفاع از رضا شهابی برخیزیم

 • تراب حق شناس : من فریاد می کشم پس هستم ! ما فریاد...

 • نامه ی سندیکاهای فرانسه به وزیر امور خارجه فرانسه در مورد رضا شهابی
  وزارت امور خارجه - 37 که دورسه پاریس 75351
  آقای لوران فابیوس

 • همایون جابری : در حاشیه یاری رسانی به یک عمل
  در جواب مقاله آقای فرخ قهرمانی

 • اسرائیل – غزه : چرا تاریخ تکرار می شود
  بنژامن بارت ، لوموند 16 ژوئیه 2014 ترجمه بهروز عارفی

 • اسرائیل: یک دولت تروریست
  روزنامه آلترناتیو سوسیالیستی ترجمه و تلخیص: نسیم صداقت

 • اکبر یگانه : شیرین اما آشفته

 • اسرائیل بشریت را تحقیر می کند

 • بهرام رحمانی : اگر مارکس زنده بود باز هم می گفت: «مذهب افیون توده هاست - بخش دهم

 • سوسیال دمکراتهای ناسیونالیست ایرانی و جنایت جنگی دولت اسرائیل علیه بشریت در فلسطین

 • کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
  کشتار مردم غزه توسط اسرائیل جنایت علیه بشریت است !

 • هدف واقعی اسرائیل در عملیات غزه چیست؟ کُشتن عرب ها
  گیدئون لوی، هارتص، 13 ژوئیه 2014 ترجمه بهروز عارفی

 • اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران کشتار مردم فلسطین توسط رژیم اسرائیل را شدیدا محکوم می کند.

 • اخباروگزارشات کارگری16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 تیر1393

 • اعضا و بوروکراسی اتحادیه ها - بخش اول
  رالف دارلینگتون برگردان آزاد نسرین ابراهیمی

 • تقی روزبه - درپاسخ به یک انتقاد: آیا نگاه و ارزش گذاری جنسیتی بر مقاله بحران زایمان حاکم است؟

 • شهناز نيكوروان : به بهانه حمله اسرائيل به نوار غزه
  در پاسخ به كژانديشي هاي برخي مدعيان حقوق كارگر

 • تندر بر آشیانه‌ی چپ
  الکس کالینیکوس برگردان مهرداد امامی

 • ناصر اصغری : کارگر زن، کارگر ارزانتر و انسان بی حقوق تر

 • تقاضا از رضا شهابی برای پایان دادن به اعتصاب غذا
  هشدار به فعالین کارگری
  رضا شهابی در خطر مرگ قرار دارد. بیاریش بشتابیم

 • فرخ قهرمانی : درحاشیه مسائل مالی و یاری به کارگران ایران
  گزارشی به جنبش کارگری و فعالین صدیق آ ن

 • مبارزه برای افزایش سطح "حداقل دستمزد" مبارزه ای لازم اما ناکافی - بخش دوم
  حزب چپ و تشکلات کارگری

 • درخواست استفان انژارلن‏،دبیر سراسری اتحادیه سندیکایی همبستگی فرانسه
  ازرضاشهابی برای خاتمه دادن به اعتصاب غذایش!
  نامه ی سندیکای سولیدر سود فرانسه به رضا شهابی

 • کینه‌جویی در عراق
  الکس کالینیکوس ترجمه‌: بابک پاشاجاوید

 • اهمیّت رضا شهابی بودن | پریسا نصرآبادی

 • درباره‌ی سرمایه داری دولتی و دوره‌ی گذار
  فریدا آفاری پاسخ به پرویز صداقت

 • تقاضا از رضا شهابی برای پایان دادن به اعتصاب غذا
  هشدار به فعالین کارگری
  شهابی در خطر مرگ قرار دارد. بیاریش بشتابیم

 • حسن حسا م : برای زنان ِ قربا نی ؛ در « جهاد نِکاح » داعشی های عراق ، ایران ، افغانستان نیجریه وو و...

  کابوس ِما هِ تاریک


 • منصوره بهكیش : چرا در زندان های ایران اعتصاب غذا به امری روزمره تبدیل شده است؟

 • منش انقلابی - بخش دوم و پایانی
  نویسنده: اریش فروم برگردان: پارسا نیک جو

 • فرح نوتاش : حملۀ گرگ ها

 • برهان عظیمی : دولت امپریالیسم آمریکا نیروهای ویژه کلاه سبزش را به شمال عراق (کردستان) فرستاد

 • اخباروگزارشات کارگری- 13 -14 - 15 12تیر1393

 • تقی روزبه : خاورمیانه و بحران زایمان!
  انباشت تضادهای حل نشده و گشودن جعبه پاندورا افسانه نیست، واقعیت دارد!

 • مجید امینی : معمای سرمایه از نگاه دیوید هاروی

 • منیره کاظمی : چرا باید از "آزادی های یواشکی" حمایت کرد

 • ویدئو کلیپ های دیدنی