یاد یاران

سایت موبایل
اسناد کنگره بیست و یکم


عملیات بازپس گیری موصل، بعد چه؟ گفتگو با احمد اسکندری روزنامه نگار در سوئد و عباس ولی استاد دانشگاه در ترکیه

آسیب شناسی اپوزیسیون چپ در ایران با حضور جمشید اطیابی و سیاوش دانشور
اعلامیه
سخن ما
سایت کارگری
سایت علیه ستم جنسیتی
سایت مسائل ملی
اقتصادی
جنبش, حزب و برنامه چپ
    یونس پارسا بناب : آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم ( بخش دوم )
با پیروزی انقلاب اکتبر 1917 عمر انترناسیونال دوم به پایان خود رسید و به همت بلشویک ها و دیگر کمونیست ها، انترناسیونال سوم در 1919 تاسیس یافت. انترناسیونال سوم علیرغم محدودیت های تاریخی و کمبودهای تئوریکی ، دستاوردهای قابل توجهی در تاریخ جنبش کمونیستی را در دوره 1919 تا 1942 ، به بار آورد که امروز به عنوان آموزه های تاریخی شایان تحلیل و یادگیری هستند. ادامه
    از درس‌گفتارِ آلن بَدیو:دو نکته در نقد جنبش‌های تسخیر میادین در سال‌های اخیر
حرف من این است که ایده‌ی دموکراتیک، ولو در نقطه‌ی اوج خود (یک تجربه‌گریِ مشروع و جالب در مقیاس جنبش‌های تسخیر میادین، خودگردانیِ درونی آنها،...) در صورت جدایی از سه ایده‌ی دیگر، هرآینه معادلِ جدایی از کل جامعه خواهد بود. و این اتفاقی است که به طرزی مشهود در مصر رخ داد. ادامه
    نسخه تازه و کامل ترجمه ی از « مانیفست حزب کمونیست»
مانیفست حزب کمونیست
کارل مارکس و فریدریک انگلس ادامه
    حق با کارل مارکس بود
سخنرانی کریس هجز در کنفرانس فورم چپ در نیویورک ترجمه: پروین اشرفی
کنفرانس فوروم چپ در روزهای 29 الی 31 ماه مه در نیویورک برگزار شد. در این کنفرانس کریس هجز به پروفسور ریچارد وولف و پروفسور گیل داینز پیوست تا در مورد این که چرا کارل مارکس در زمانی که سرمایه داری جهانی در حال فروپاشی است، ضروری می باشد به بحث بپردازند. ادامه
    بازاندیشی رابطه‌ی مارکسیسم با امپریالیسم در قرن بیست و یکم
لیو پانیچ ترجمه‌ حسن آزاد
آن‌چه که نظریه‌های قدیم و جدید امپریالیسم یادآوری می‌کنند، این است که سرانجام به احزاب سیاسی سوسیالیستی احتیاج داریم که بازسازی بنیادی دولت‌ها در تمام قاره‌ها را به نهادهایی اساساً دموکراتیک و کاملاً مغایر با دولت‌های سرمایه‌داری به سرانجام برسانند. ادامه
    شهاب برهان : مارکسیسم سیاسی، دخالت‌گری سوسیالیستی است
این که برای مداخله‌گر بودن چه باید کرد؟ جوابی ساده و آماده وجود ندارد. برای آن که تیر به هدف بخورد، نخستین شرط این است که آن را نشانه بگیریم. اول بدانیم در کجا و روی چه می‌خواهیم اثر بگذاریم. نقشه داشته باشیم و بعد برای اجرایش طرح تهیه کنیم و دنبال وسایل‌اش برویم. ادامه
    واقعیت انقلاب فرهنگی چین : بخش دوم: نقش و جایگاه قانون ارزش در جامعه سوسیالیستی
نقدی بر مقاله «شارل بتلهایم و انقلاب فرهنگی مائو» – اثر فریدا آفاری
زمانی که جامعه‌ای: بتواند با سلب مالکیت از ملاکین بزرگ و سرمایه داران کلان، بزرگ‌ترین جابجایی ثروت در تاریخ جهان را سازمان دهد و بر گرسنگی و فقر مطلق اکثریت مردم خود فائق آید؛ در فاصله چند ساله قادر شود بر معضل اعتیاد 70 میلیون نفر از جمعیت خود چیره شود و ادامه
دمکراسی, سوسیالیسم و دولت
    مجید دارابیگی: چشم انداز سوسیالیسم در برش تاریخی
از سوسیالیسم اردوگاهی، تا سوسیالیسم دموکراتیک!
نظام سوسیالیستی آتی در کشور ما، کشوری با رشد نا هم گون منطقه ای و وجود طبقات و گرایش های طبقاتی چندگانه، در درجه ی نخست و مقدم بر هر چیز، با احترام به حق رای همه گانی، باید مبتنی بر پلورالیسم سیاسی بوده و آزادی احزاب، انجمن ها، رسانه ها و اجتماع رسمیت داشته، حقوق شهروندی به تمام و کمال و دخالت گری شهروندان در همه ی عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری تامین شود. ادامه
    فرامرز دادور : ایده هائی در موردِ سوسیالیسم و کنترل کارگری
در این نوشته سعی میگردد به زمینه های ممکن برایِ ایجادِ کنترلِ دمکراتیک و اجتماعیِ کارگری و مردمی در عرصهِ فعالیتهایِ اقتصادی و اجتماعی، در راستایِ سوسیالیسم دامن زده شود. در این رابطه سوال اساسی این است که آیا چگونه میتوان محیط کار را آنگونه سازماندهی نمود که تمامیِ کارکنان در تصمیم گیریها و نتایجِ مرتبط با پروسهِ تولید، توزیع و مصرف مشارکتِ تعیین کننده داشته باشند. ادامه
    دموکراسی، پیشبُرد مداوم آزادی و برابری است: گفت‌ وگوی «پروبلماتیکا» با جمیل هلال
جنبش‌ های توده ‌ای اخیر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، با وجود شکست‌ ها و ناکامی ‌هایشان، دورنماها و امکان ‌های یک تغییر ترقی‌ خواهانه یا یک سازمان‌ دهیِ توده‌ای ترقی‌ خواهانه در منطقه را نشان دادند. تحقق این امکان‌ ها نیازمند تمرکز بر کسب دانشی جامع و انتقادی از سازوکارها و روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگیِ منطقه است. برای نزدیک ‌شدن به این هدف اولیه، «پروبلماتیکا» مجموعه‌ ای از گفت‌ وگوها را با روشنفکران، فعالان و خاورمیانه‌ پژوهان ترقی‌ خواه یا چپ‌ گرا را آغاز کرده است. ادامه
    فرامرز دادور: چشم اندازِ جمهوری و دمکراسی اجتماعی در ایران
در این سطور نظر بر این است که نیل به یک جامعهِ انسانی عمدتا بر اساسِ برقراریِ دو وجه جدا ناپذیرِ آزادی هایِ دمکراتیک و عدالت اقتصادی انجام میگیرد و تلاش برای ایجادِ دمکراسی سیاسی و دمکراسی اقتصادی، در واقع دو وظیفهِ اصلی در مقابلِ جنبش های مردمی و بویژه فعالانِ سوسیالیست میباشد. ادامه
    آلن بادیو:راه شاهانه ای به رهایی نیست
در باره عشق و سیاست، خیزش شبانه و آینده اروپا - ترجمه ی رحمان بوذری
خیزش شبانه پاریس همچنان همدلی ها و نقدهای روشنفکران فرانسوی را برمی انگیزد. در خلال این بحث ها می توان به اهمیت و گستره این جنبش و نیز ضعف ها و کاستی های آن پی برد. به رغم گذشت بیش از یک ماه، خیزش شبانه پاریس و دیگر شهر های اروپا در تلاش است تعین تازه ای به خود دهد فراتر از صرف اشغال میادین. آنچه در ادامه می آید مصاحبه آلن بدیو ادامه
    تقی روزبه : بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی سوار بر جنبش های اجتماعی!
جنبش ها و فعالین و جریان های چپ اگر در مسیرپیشروی خود مسلح به آگاهی از آن چه که نباید انجام داد و تکرارکرد باشند، آگاهی منفی که از دل منفی بودن نتایج تجربیات صورت گرفته برآمده است، یعنی اگر مسلح به دیالتیک منفی باشند، در واقع گامی بزرگ برای پیشروی به سوی رهائی برداشته اند. ادامه
يحيي رحيمي     سوسیالیسم چیست ؟
در سدههای نوزدهم و بیستم و هنوز هم در آستانه هزاره سوم شاهد جنبشها و انقلابهایی بزرگ برای تحقق سوسیالیسم و کمونیسم با مواضع و عملکردهای گوناگون بوده ایم. انقلابهای 1848 اروپا، کمون پاریس، انقلابهای روسیه، آلمان و ایتالیا در سالهای 1905، 1917 تا 1920، انقلابهای چین، ویتنام، کوبا، نیکاراگوئه و جنبشهای انقلابی چپ در دیگر کشورهای آمریکای لاتین و آسیا، همه با اهداف و عناصر سوسیالیستی در بستری دمکراتیک برای رسیدن به استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی جریان یافته و .. ادامه
قدرت سیاسی و جنبش های ضد سرمایه داری
    امپریالیسمِ نولیبرال، تازه‌ترین مرحله‌ی سرمایه‌داری / سعید رهنما - به مناسبت یک صد سالگی نظًری یِ امپریالیسم لنین
لنین، همان‌طور که خود اشاره دارد، در نگارش این اثر از نظرات ج. ا. هابسون و رودُلف هیلفردینگ بهره برده. در واقع بنیان تز لنین و تمامیِ مفاهیم اصلی آن از جمله سرمایه‌ی انحصاری، کارتل‌ها، صدور سرمایه، سرمایه‌ی مالیه، مصرفِ ناکافی، توسعه‌طلبیِ، دولتِ رانت‌خوار، خود ـ حمایتی، رقابت بین قدرت‌ها، و به‌زیر سلطه کشیدن کشورهای ضعیف‌تر، به‌تمامی بر پایه‌ی ایده‌های این دو نفر و در چند زمینه بر ایده‌‌های بوخارین استوار است ــ البته با نتیجه‌گیری‌های متفاوت لنین که به آن اشاره خواهد شد. حتی عنوان جزوه‌ی لنین از عنوانِ فرعیِ کتاب سرمایه‌ی مالیه هیلفردینگ («بررسیِ تازه‌ترین فازتوسعه‌ی سرمایه‌داری») الهام گرفته است.

ادامه

یونس پارسابناب     آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم
در تاریخ مدرن جهان بویژه در 230 سال گذشته انقلابات و دگردیسی های متعددی در اکناف جهان بوقوع پیوسته اند که هر یکی بنوعی در زندگی جوامع بشری تاثیرگذار بوده اند ادامه
    اصغرایزدی - تقی روزبه: بحثی پیرامون بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت!
"بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت، یعنی به حلقه مفقوده ای که در نگاه کلاسیک ها موجود بود و چه بسا به تقدیس آن هم چون ابزاری انقلابی و نجات بخش که پرولتاریا باید آن را تصرف و تصاحب کرده و بکارگرفت دخیل بسته بودند". بنظر می رسد نتوان همه کلاسیگ ها را در این نگاه سهیم دانست، از جمله مارکس که با توجه به تجربه کمون پاریس، به یک تجدید نظر اساسی نسبت به مبارزه طبقاتی پرولتاریا و دولت پرداخت؟. ادامه
    محمد قراگوزلو : از اصلاحات سیاسی تا انقلاب کلنگی !
و پاسخی هم به آقای اکبر گنجی
به موازات رادیکالیزه شدن مطالبات اجتماعی مردم ایران جنبش اصلاحات سیاسی برهه به برهه بیش از گذشته به راست می چرخد. این جماعت که دی روز عبای "عالیجناب سرخپوش" تن رفسنجانی کرده بودند در سال 84 تمام قد زیر همان عبا رفتند. این جریان که موسوی را محافظه کار و دولت گرا می دانستند در سال 88 به زائده ی گرایش موسوی تبدیل شدند. ادامه
    مانیفست حزب کمونیست ( کارل مارکس و فریدریک انگلس ) ترجمه شهاب برهان
سال ها پیش در مراجعاتی موردی به تنها ترجمه ای فارسی از که آن زمان در دسترس داشتم » مانیفست حزب کمونیست « ) برهان رضائی انتشارات فانوس نیویورک 0111 ( گاه به - - عباراتی نا مفهوم و عجیب و جملاتی ثقیل یا بی معنی برمی خوردم و یقین داشتم که در اصل نباید چنین بوده باشند. ادامه
    ديالکتيک تعيّن مکاني سرمايه / پیتر هیودیس / ترجمهمهدی صابری/
بازبینی كتاب انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ
معروفیت رزا لوکزامبورگ از آن روست كه نخستین مارکسیست پسازمارکس بود که استدلال کرد انباشت سرمایه نه تنها به پویش زمانی درونی جوامع سرمایهداری خاص، بلکه بیش از هر چیز به نفوذ مکانی سرمایهداری و نابودی جهان غیرسرمایهداری وابسته است. ادامه
    سعيد آوا : مفهوم مقوله ی دولتِ ايدئولوژيک
در ادبياتِ مارکسيستي، از دولت ها؛ و يا حکومت هايي که زاده ی بحران های اقتصادی و بن بست های سياسي – ايدئولوژيک مي باشند با حکومت های استثنايي نام بُرده شده است. اين حکومت ها در واقع به عنوان راه حلٌ موقتي؛ وعلاج مُسٌکن وار بن بست ناشي از يک جنگِ مغلوبه ، يا توازن قوای نسبي وموقتي مابين طبقاتِ اصلي جامعهً بورژوازی ظاهر مي شوند. ادامه
یاد یاران
    پیام همدردی سازمان راه کارگر
پروین صدیقی از میان ما رفت !
با اندوه فراوان متاسفیم که به خانواده بزرگ جنبش چپ و زندانیان سیاسی سابق و خانواده عزیز جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم اعلام کنیم که رفیق پروین صدیقی سرانجام بعد از دو سال نبرد جانکاه با بیماری سرطان در سن ۵۷ سالگی جان شیفته اش را از دست داد. ادامه
    سیمای شکنجه نویسنده: بهروز سورن
این نوشته تلاشی است برای همیاری و همبستگی با انبوه انسانهائی که در متن حادثه و وقایع خونبار تاریخ حاکمیت مذهبی به ثبت خاطرات و یادهای خویش و بازبینی فجایع واقع شده در کشور اقدام کرده اند.
شاید ثبت دوباره این وقایع و آن چه بر این نسل رفت, بتواند برای نسل بعدی و جوانان, نسلی که پرشور, پویا و انقلابی سینه به سینه استبداد می ساید, ادامه
    دل‌ نوشته‌ای در وصف فیروز الوندی
در تمام این سالها ، هر بار که به بهشت زهرا میروم - که ایمان دارم تو در یک جایی اش خوابیده ایی - و خستگی ناپذیر به دنبال مزارت میگردم، همیشه این احساس را دارم که شاید در گوشه ایی ، لا به لای سنگ قبرها ، شاید مثلا در قطعه‌ی ۹۹ ، روزی به مزار گمنامی بر بخورم که تو از بیش از سی سال پیش در آن آرام گرفته ایی و هیچکس روی سنگ مزارت ننوشته : فیروز الوندی / فرزند فریدون ؛ که به تراژیک ترین مرگ، این دنیا را برای ما گذاشت و رفت ادامه
    فیروز الوندی و «لاله‌های سرنگونش»
در ارتباط با سازمان راه کارگر دستگیر شده بود. پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ اکثر فعالین سیاسی دانشکده‌ی دندانپزشکی دانشگاه تهران که به خاطر فعالیت سیاسی آزاد پس از پیروزی انقلاب هویت‌شان برای «انجمن اسلامی» و «دفتر تحکیم وحدت» مشخص بود، دستگیر و تعدادی‌شان به جوخه‌‌های اعدام سپرده شده بودند. ادامه
    علی دماوندی . به یاد رفیق شهید رضا طالبي کلخوران
رضا وقتی با شورش توده ای مردمان و تعرض پیشمرگان کرد علیه دولت ظلم و جور صدامی روبرو شد، تنها وظیفه انترناسیونالیستی خود را یاری به این مردمان دید و همدوش پیشمرگان به جنگ با نظام پلیدی برخاست که جز با زبان زور و توپ و تانک و بمب بامردمش سخن نگفته بود. ادامه
    بهروز سورن: نکته ای وارده برنوشته ارزشمند شبی از هزار و یک شب
چگونگی تحویل وسایل شخصی زندانیان سیاسی قتلعام شده در سال شصت و هفت توسط جلادان حکومتی نیز موضوعی امنیتی بود. جمهوری اسلامی از هراس تجمع خانواده های زندانیان سیاسی برای دریافت وسایل زندانیان مقتول تصمیم گرفت که ... ادامه
    شبی ازهزار و یک شب
پای صحبت رخشنده ی حسین پور نشستن عالمی دارد
به خودم گفتم چه خوب که خواهرم هم هست، آدم فقط برای تحمل روزهای بد به همراه نیاز ندارد، گاهی دلش می‌خواهد ساعات خوب زندگیش را هم با کسی تقسیم کند و این حتمأ یکی از آن ساعات خوب بود. ..... ادامه
    جعفر یعقوبی
به
علیرضا تشید
دوُرش جمع شدیم تا درموردِ خودش و تجربۀ زندان‌اش برایمان صحبت کند. او این‌چنین صحبت آغاز نمود: "من علی‌رضا تشیُّد از اعضای گروهِ راهِ کارگر هستم. شهریورماهِ سالِ ٦١ دستگیر شدم، و بیش از سه سال است که زیرِ بازجویی و در انفرادی‌های بندِ ٢٠٩ و آسایش‌گاه بوده‌ام. .... ادامه
    محبوبه مجتهد : محل تولد: زندان اوین
فعالیت سیاسى محبوبه مجتهد از دوران دبیرستان در سال ۵۶ آغاز شد. او پس از انقلاب به سازمان راه کارگر پیوست. در سال ۶۴ در حالی که باردار بود به همراه منصور نجاتى، همسرش بازداشت شد. منصور نجاتى در زندان اعدام شد و محبوبه مجتهد فرزندش را در زندان به دنیا آورد. ادامه
    اسد سیف: جنازه‌ی سرگردان یک کافر
جواد را من به عنوان یکی از فعالان «سازمان راه کارگر» در اراک می‌شناختم. دانشجو بود. به همراه دخترعمو و پسرعمویش از چهره‌های فعال شهر اراک در فعالیت‌های سیاسی بودند. آنان هم‌چنین از نخستین کسانی در اراک بودند که در رابطه با فعالیت‌های سیاسی بازداشت شدند. ادامه
    محبوبه پرچم کاشانی یکی از سمبل های درخشان مقاومت زنان کمونیست در زندانهای رژیم اسلامی ایران بود
یاد عزیز رفیق محبوبه پرچم کاشانی ، کمونیست ، قهرمان ژیمناستیک و داور بین المللی ، هماره گرامی خواهند ماند . او در اصفهان به دنیا آمد لیسانس تربیت بدنی گرفت و دبیر ورزش محبوب دبیرستانهای اصفهان بود . ادامه
    هاشم آزادی : شام آخر (10 شهریور) 1
با آغاز نوشتن ، وقایع ونامهای زندانیان جلو چشمم نمایان می شوند و در پی آن رفقا، در کنارم می نشینند و سرهایشان درون نوشته هایم فرو می کنند .سپس،رفیق همیشگی ما ، مرگ ، بلا تکلیف به نظاره می نشیند . نوشتن آسان نیست ، درواقع من نمی نویسم ، بلکه وقایع را یک بار دیگر تکرار می کنم ، به احترام رفقا ، و برای نسل های آینده که به آنها ایمان دارم . ادامه
بهروز سورن     منتظری, چهره ای دوگانه در سیاست
در سالهای 60 و 61 و 62 ارقام اعدام شدگان در اصفهان بسیار بالا بود و رژیم با قاطعیت فقاهتی و وحشیانه توسط قاضی جلاد مظاهری و سایرین, به اعدام های فله ای میپرداخت و این پیروزی های ! امام زمانی را با افتخار کامل به امدادهای غیبی منسوب میکرد و در نشریات حکومتی منتشر میکرد ادامه
حسن حسام     یلدای مادرانِ سیه پوش
صدایت
از حنجرۀ خونین می گذرد
و بر لبان خشک و ماسیده
یخ می بندد
هنوزهجرانی می خوانی
با نگاهی مات گمشده در هیچ جا ادامه
    حسن حسام : با سعید در راه
چهره‌اش رودرروی من قرار دارد، با همان چشمان شفاف و تیز و بُز، به مهربانی نگاهم می کند و بی آن‌که چشم ا ز من بکند، تندتند پلک‌هایش به‌هم می کوبد و می زند به خند ه، سر و شانه را اندکی عقب می کشد و قاه‌قاه می خندد. ادامه
    بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها! بخش سوم
در نظر اول این روایت شبیه داستان سازی و قهرمان پروری هاست. یادآور شخصیت های کتابهای رمان حماسی است. اما حقیقت است و علی مهدیزاده چنین بود. گویا شخصیت او را از درون کتابهای رمان ماکسیم گورکی استخراج کرده باشی و یااز خرمگس اقتباس کرده باشی. ادامه
    بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها! بخش دوم
ماندن یا رفتن؟ مسئله این بود.
انقلاب مرد و زنده باد انقلاب. این گفته به نهایت صحیح بود و اگر چه بخش اعظم تشکل های انقلابی منهای حزب توده و سازمان اکثریت به این گفته اعتقاد داشتند اما هیچ یک آمادگی و توان تغییر سازماندهی متناسب با شرایط مخفی فوق العاده وقت را نداشتند. ادامه
    بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها !
بخش اول: این نوشته با شتاب و بمناسبت سی و هفت ساله شدن سازمان راه کارگر نوشته شده است. چنانچه کم و کاستی موجود باشد از همینروست. این مناسبت و نزدیک شدن به سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت محرک نوشتن این مکتوب شد. یاد این عزیزان همواره با عزیزانشان و همروان آنها است و خاطره جاودانشان همچنان میماند. ادامه
    علی دماوندی : شهلایی که طلعت رهنمای ما شد
روز شنبه 30 خرداد ماه 60، پاسداران مزدور جمهوری اسلامی، رفیق شهلا را از خیابان ها ربودند و سحرگاه یک شنبه او را به همراه چندین کمونیست دلیر دیگر در حالی که سرود می خواندند، به جوخه های اعدام سپردند. بدین سان پیکر این زن پیکارجو، این کمونیست جوان و انقلابی پرشور در خون نشست ادامه
    هاشم آزادی : یوسف به من گفت
این نوشته بخشی از خاطرات من در زندان حکومت اسلامی است . هدفم از نگارش آن روشن کردن بخشی از ناشناخته های زندان برای رفقا و نسلهای آینده میباشد٫ اگرچه بازگو کردن آن برای من آسان نیست. ادامه
    هاشم آزادی : دلاوران
تلاش من در این نوشته مرتب کردن خانه مغزم است۰ مرتب کردن خاطراتیست که گاه وبی گاه مثل بادی آرام ازپنجرها می آیند پرده را به نرمی می لرزانند وهنگام خارج شدن ازدر، آن را محکم روی سرم می کوبند ادامه
    هاشم آزادی : شام آخر است - 2
عفو۲۲ بهمن ۱۳۶۷
خوانندگان عزیز، هدف من از نگارش این بخش از خاطراتم در زندانهای حکومت اسلامی فقط یک گزارش ساده نیست، بلکه آشکار نمودن زوایای تاریکی ازبیرحمی افسار گسیخته ای ا ست که حکومت اسلامی به زندانیان سیاسی دهه شصت روا داشته است ادامه
    اکبر معصوم بیگی : برگی از دفتر ایام (سی) یادِ چنگیز احمدی
ساعت دو از بازجویی برگشته بودم که زیر هشت نگهبان سالن چهار ازم پرسید: "کدام اتاق ؟". گفتم: "اتاق 61". گفت: "مطمئنی؟" گفتم: "خب آره، تا سه-چهار ساعت پیش که توی این اتاق بودم، مگر ...". گفت: "خب برویم". اتاق 61 نزدیک درِ اصلی سالن بود. ادامه
    بهروز سورن: یاد مادر مهین یزدی و فرزندانش حسن صدیقی ( مسعود ) و محمد صدیقی گرامی باد!
برای زندانیان سیاسی مطلع شدن از اعدام و تیرباران اعضای خانواده, نزدیکان و دوستان و هم رزمان خود از جمله دردآورترین لحظات است. مسعود نیز در غم از دست دادن برادر بزرگ خود و همرزمانش از جمله مقصود فتحی, تقی امانی و سایر رفقایش اندوهی گران داشت ادامه
تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۶ آبان ۱۳۹۵ برابر با 27 اکتبر 2016
در این برنامه ابتدا گفتگوی آرش کمانگر با مجید دارابیگی درباره جنگ موصل و برخی جنبه های بحران خاورمیانه را می شنوید و سپس گفتگوی سعید افشار با بهروز فراهانی درباره تغییرات جدید در قانون کار ایران.
* ساعت پخش برنامه های ماهواره ای تلویزیون برابری :
ویدئو کلیپ های دیدنی
از میان مطالب رسیده
مقالات     تمامی مقالات >>
 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۶ آبان ۱۳۹۵ برابر با 27 اکتبر 2016

 • مساله دولت کاپیتالیستی / مباحثه میان نیکوس پولانزاس و رالف میلی بند در مورد دولت کاپیتالیستی/ مترجم: پ. طاهری

 • " اصلاح قانون کار" یورش جدید رژیم به کارگران

 • حسام یوسفی : جاده‌های کردستان ترانزیتی و پرسود اما مرگبار!

 • اطلاعيه مشترك نيروهای چپ و كمونيست
  اصلاحیه ای برای قانونی کردن بی حقوقی کارگران

 • اطلاعيه مشترك نيروهای چپ و كمونيست در محكوميت احكام بی دادگاههای رژيم عليه كارگران زندانی وزندانیان سیاسی

 • "واپسین غروب" : چند شعر از: زهره مهرجو

 • دو شعر از اکبر یگانه :.وجدان های خواب آلوده
  چرا مردم جهان خاموشند؟

 • در نقد "بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید" وزیر کار و تعاون کاظم فرج الهی

 • مکتب اونو: کژتابی در فهم مارکس، رونویسی از منطق هگل/ حسن آزاد/ معرفی و نقد مکتب اونو

 • سیامک بهاری:عزاداری حکومتی

 • رمز گشائی از شکن های عصری تاریخی * پایان « جهان غرب» ؟

 • مجید پهلوان: خارجی ستیزی کالایی رسوا - ارتجاع بومی وچرایی شکستهای ما

 • تقی روزبه: انتخابات آمریکا و استریپتیزسیاسی!

 • هدایت سلطان زاده: ما و ملا و روزگار

 • پیام همدردی سازمان راه کارگر
  پروین صدیقی از میان ما رفت !

 • تقی روزبه : نگرانی از "جمهوری مداحان" و جنگ قدرتی که در پشت آن جریان دارد!

 • دموکراسی مناسب برای خاورميانه؟ / اجه تملکوران / ترجمه‌ ی سارا يوسف ‌پور‎

 • درباره‌ ی «نقد» مارکسی و ماتریالیسم پراتیکی: گفت ‌وگوی پروبلماتیکا با کمال خسروی (بخش اول)

 • احکام بیدادگاههای رژیم اسلامی سرمایه علیه سه فعال جنبش کارگران و معلمان ایران
  اسماعیل عبدی، جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد مجموعا به ۲۸ سال زندان محکوم شدند

 • علیه بمبارانها
  هم در سوریه ، هم در یمن! ژیلبر اشگار
  نویسنده و پژوهشگر لبنانی ترجمۀ حماد شیبانی

 • احمد رحيمى : تدريس زبان ترکى با محوريت لهجه تبريزى!

 • يحيي رحيمي : یادداشت ها و برداشت های تاریخی و مشخص برای درک و برآورد چشم اندازها
  و پاسخ به ضرورت ها و وظایف و پرسش های مشخص
  قسمت دوم*

 • میلاد جنت : تأسیس بانک فرهنگیان
  «اختصاصی سازی» صندوق ذخیره ی فرهنگیان

 • جنبش فدرال دموکرات آذربايجان
  چرا پيوستيم وچرا درآمدیم؟
  ( در رابطه با کنگره مليتهاى ايران فدرال)

 • تقی روزبه:آیا دولت-ملت پدیده و مفهومی است ایستا یا در حال تحول و دگردیسی؟

 • ﻣﻮﻧﺪراﮔﻮن ، ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﯾﮏ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ در ﺑﺎﺳﮏ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ / ٔ ﺗﺮﺟﻤﻪ آذر ﺗﺸﮑﺮ

 • شماره اول : بولتن مباحثات علنی
  شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها و نهادهای چپ وکمونیست

 • کارزار علیه اعدام ،ضرروتی اجتناب ناپذیر دردفاع از حق زندگی

 • لاله حسین پور : حجاب یا ورزش؟

 • مسعود حسینی : قاب های آینه

 • نظریه‌ ی مارکس درباره‌ ی بی‌ ثباتی طبقه‌ ی کارگر و موضوعیت آن برای امروز / ر. جمیل جونا و جان بلامی فاستر / ترجمه‌ ی فروزان افشار

 • گفت وگویی در باب عدالت و برابری آموزشی
  (اکبر یزدی، جعفر ابراهیمی، هاله صفرزاده)

 • مرتضی فاتح :انتخاب مجدد جرمی کوربین، شورش به سبک لیبر

 • شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها و نیروهای چپ و کمونیست: بیاد جانفشانان دهه شصت
  ابلها مردا ! عدوی تو نیستم من! انکار توام

 • ‌رشد و گسترش علم اقتصاد مارکسی در ژاپن / ماکوتو ایتو / برگردان: مانیا بهروزی

 • زنجیره ‌ی انباشت سرمایه در ایران و بحران ‌های ساختاری آن/ گفت ‌وگوی پروبلماتیکا با محمد مالجو

 • یونس پارسابناب: پیرامون اهمیت شناخت از ماهیت نظام جهانی سرمایه داری - <پیرامون اهمیت شناخت از ماهیت نظام جهانی سرمایه داری: بخش اولbr>1

 • علی جلال : درود بر خانم نرگس محمدی, ننگ و نفرت باد بر جمهوری اسلامی

 • بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت روز جهانی معلم

 • آموزش رایگان، برابر، اجباری و کیفی برای همه­ ی کودکان

 • مجید پهلوان : یکی از هزاران سر به دار - محمدعلی پرتوی

 • اطلاعیه ی جنبش فدرال دموکرات آذربایجان
  در رابطه با جدایی از « کنگره ملیت های ایران فدرال »

 • حسن جداری : دنیائی پرتلاطم، رخدادهای تکان دهنده!

 • تیپ فاطمیون در جنگ سوریه
  (مصاحبه‌ای با یکی از مهاجران افغان که با عضویت در تیپ فاطمیون در سوریه جنگیده است)

 • بازگشت مجدد به قرون وسطا !!
  شانزده سال زندان برای نرگس محمدی ؟!

 • بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
  تلاش رژیم برای ضدکارگری تر کردن قانون کار را با مبارزه ای متحدانه در هم شکنیم !

 • ‌نخستین ویراست فصل کالا در «سرمایه» / کارل مارکس / ترجمه‌ ی کمال خسروی و حسن مرتضوی

 • مجید پهلوان : نخستین مرحله پایان تئاتر وحشت

 • علیرضا ثقفی: آموزش و پرورش طبقاتی و آموزش و پرورش غیرطبقاتی
  به مناسبت آغاز سال تحصیلی

 • هاله صفرزاده : برگی از تاریخ
  آشنایی با تشکل​های معلمان
  کانون مستقل معلمان*

 • تقی روزبه : نگاهی دو انتقاد به مقاله"همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا، و چالشی که این جنبش را تهدید می کند"

 • سرمایه داری‌ دولتی‌ یا‌ اقتصاد‌ دولتِِیِِ‌ توتالیتر‌/ رودولف هیلفردینگ ترجمه ی عباس شهرابی فراهانی

 • نفت و شبکه های آسیب پذیر سرمایه گفتوگو با تیموتی میچل

 • صدایی که از خط قرمز ها عبور کرد!

 • تقی روزبه : نگاهی به همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا علیه داعش، و چالشی که این جنبش را تهدیدمی کند!

 • دموکراسی در عصر نفت و اسلحه/ نقد و بررسی «دموکراسی کربنی» با حضور پرویز صداقت و شهریار خوّاجیان

 • شهناز نیکوروان: دسترنج آموزش در خدمت مبارزات معلمان کره جنوبی

 • تقی روزبه: ابداع واژه جدیدی بنام"ورزشکارنما"!

 • پروین محمدی:هرگونه تلاش برای ایجادتغییرات ضد کارگری در قانون کار و دامن زدن به اخراج و فقر و فلاکت بیشتر،با فوران خشم فرو خورده ما کارگران مواجه خواهد شد

 • جوانمیر مردادی : قانون کارموجود،یوغ سنگین بردگی برگردن طبقه کارگر

 • اطلاعيه مشترك نيروهای چپ و كمونيست در محكوميت احكام بی دادگاههای رژيم عليه كارگران زندانی وزندانیان سیاسی
  طی یک هفته دستگاه قضائی با شتاب قابل توجهی اقدام به تائید و صدور احکام جدید و سنگینی علیه فعالان جنبش های کارگری و معلمان نموده است. اسماعیل عبدی ،جعفر عظیم زاده ،شاپور احسانی راد ازجمله محکوم شده گان این هفته اند!
  مساله دولت کاپیتالیستی / مباحثه میان نیکوس پولانزاس و رالف میلی بند در مورد دولت کاپیتالیستی/ مترجم: پ. طاهری     
  Facebook
  مساله دولت کاپیتالیستی نوشتار پیش رو، برگردان بحث مشهور و ارزشمندی است میان نیکوس پولانزاس و رالف میلی بند در باب نظریه مارکسستی دولت در دهه ی هفتاد قرن گذشته در صفحات نشریه نیو لفت، که تارنمای contretemps ترجمه ی فرانسه آن را در ماه های سپتامبر و اکتبر سال گذشته منتشر نمود. چنان که ویراستار فرانسه یادآور شده است: بدون تردید این پلمیک یکی از سازه های اساسی اندیشه مارکسیستی حول دولت است، عرصه‌ ای که به مدت طولانی مورد غفلت قرار گرفته بود، و امروز هم دوباره به چنین روزی افتاده است.


  اطلاعيه مشترك نيروهای چپ و كمونيست
  اصلاحیه ای برای قانونی کردن بی حقوقی کارگران
      
  Facebook
  هدف اصلاح قانون کار چیست؟ طرح اصلاح قانون کار قرار است به چه نیاز و یا مساله ای پاسخ دهد ؟ آیا این طرح دارد در جهت بهبود وضعیت کارگران تغییر میکند؟ یا درصدد است تا شرایط مناسبی برای سرمایه داران داخلی و خارجی فراهم کند تا نیروی کار ارزان را به طور قانونی تحت انقیاد خود در آورد.

  مکتب اونو: کژتابی در فهم مارکس، رونویسی از منطق هگل/ حسن آزاد/ معرفی و نقد مکتب اونو     
  Facebook
  ژان پل سارتر در جایی می‌ گوید مارکسیسم افق عبورناپذیر زمانه‌ ی ما است، نحله‌ هایی که می‌ کوشند از آن فراتر ‍ر‍‍‍وند، به عقب بازمی ‌گردند. اگر از بیان اغراق ‌آمیز و غیرانتقادی سارتر صرف ‌نظر کنیم، گویی سارتر دارد سرنوشت مکتب اونو را روایت می ‌کند. که به جای فراتر رفتن از مارکس به هگل بازمی ‌گردند.


  تقی روزبه: انتخابات آمریکا و استریپتیزسیاسی!     
  Facebook
  مقدمه: با وجودآن که یکی از مناقشات اصلی و کانونی انتخابات در آمریکا چه در دوره هشت ساله اوباما و چه در اوایل تبلیغات این دوره انتخاباتی از سوی سندرز و ترامپ و... حول زوال طبقه متوسط تمرکزداشت، که زمانی آمریکا به رشدآن می بالید و آن را زیربنای دموکراسی آمریکائی و برتری آن خواند. با این وجود مبارزه انتخاباتی اخیر بتدریج در سیرخود با توجه به ورود"نامحرمی" به حریم انحصاری و خصوصی دو حزب .....

  هدایت سلطان زاده: ما و ملا و روزگار     
  Facebook
  در ماه های محرم ، همیشه قیافه محله کوره باشی ما در تبریز عوض میشد. دسته های سینه زنی و زنجیر زنی و شاه حسین وای حسین ، با طبل و سنج که غالبا لوطی های محله سردسته میشدند ، بزرگترین نمایش سال بحساب می آمد که در روزهای تاسوعا و عاشورا به اوج خود می رسید.یکی شربت امام حسین میداد ، دیگری دسته های عزاداری را دعوت به آش امام و شله زرد می کرد و بعضی ها نیز پیراهن مندرسی را برای گرفتن شفا و بر آوردن حاجتی ، زیر پای عزادارن می انداختند.

  پیام همدردی سازمان راه کارگر
  پروین صدیقی از میان ما رفت !
      
  Facebook
  با اندوه فراوان متاسفیم که به خانواده بزرگ جنبش چپ و زندانیان سیاسی سابق و خانواده عزیز جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم اعلام کنیم که رفیق پروین صدیقی سرانجام بعد از دو سال نبرد جانکاه با بیماری سرطان در سن ۵۷ سالگی جان شیفته اش را از دست داد.

  تقی روزبه : نگرانی از "جمهوری مداحان" و جنگ قدرتی که در پشت آن جریان دارد!     
  Facebook
  همه می دانند که مداحان امروزه بیانگرلمپنیسم مذهبی و چماق گوش بفرمان باندهای وابسته به کانون قدرت اند، که یک پایشان به در بارخامنه ای وصل است و نظرکرده وی بشمار می روند. پای دیگرشان هم به سپاه و دستگاه های امنینی موازی گره خورده و بخشی از ابواب جمعی و مهمات پرسروصدای آن ها بشمارمی روند؛ بطوری که هروقت و به هر سو که دلشان خواست آن ها را کیش می دهند.

  دموکراسی مناسب برای خاورميانه؟ / اجه تملکوران / ترجمه‌ ی سارا يوسف ‌پور‎     
  Facebook
  نوشتار پیش رو، معرفی کتاب «سقوط مدل ترکیه: چگونه خیزش‌ های عربی، لیبرالیسم اسلامی را به نابودی کشاند»، اثر جیهان توگال، استاد جامعه شناسی دانشگاه برکلی کالیفرنیاست.به نظر توگال، مسیر اقتصادی ـ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک ملت، تنها زمانی پایدار خواهد بود که «بر پایه‌ ی بلوک قدرتی سازمان‌ یافته‌ بنا شده باشد»؛ به‌ گونه ‌ای که قادر به درهم ‌آمیزی منافع، خواست‌ ها و دیدگاه‌ های متنوع اقشار‌ عمده‌ و بسیج لایه‌ های اجتماعی گسترده‌ تر‌ در حمایت از پروژه ‌اش باشد.


  درباره‌ ی «نقد» مارکسی و ماتریالیسم پراتیکی: گفت ‌وگوی پروبلماتیکا با کمال خسروی (بخش اول)     
  Facebook
  مقدمه ‌ی پروبلماتیکا: در ادامه‌ ی گفت ‌وگوهایمان با فعالان و نظریه ‌پردازان چپ خاورمیانه و ایران، این بار با پرسش‌ هایمان سراغ کمال خسروی رفتیم. خسروی سال‌ هاست که با نوشته ‌هایش در زمینه ‌ی نظریه‌ ی مارکسی، نخست در نشریه‌ ی «نقد» و سپس در کتاب‌ هایی چون توصیف، تبیین، نقد و نقد ایدئولوژی شناخته شده است. این نخستین بخش از مجموعه گفت ‌وگوهای «پروبلماتیکا» با کمال خسروی است، که بیش‌ تر به مسائل نظری می ‌پردازد.


  احکام بیدادگاههای رژیم اسلامی سرمایه علیه سه فعال جنبش کارگران و معلمان ایران
  اسماعیل عبدی، جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد مجموعا به ۲۸ سال زندان محکوم شدند
      
  Facebook
  سازمان ما ضمن محکوم کردن این احکام قرون وسطایی از همه فعالین چپ، کارگری و اجتماعی در داخل و خارج از کشور میخواهد که ضمن بلند کردن صدای اعتراض خود با تمام قوا به حمایت از این فعالین مقاوم و تشکل های مستقل آنها بپردازند.

  جنبش فدرال دموکرات آذربايجان
  چرا پيوستيم وچرا درآمدیم؟
  ( در رابطه با کنگره مليتهاى ايران فدرال)
      
  Facebook
  برای کسانی که ازدور دستی بر آتش دارند، شاید سوال بر انگیز باشد که چرا ما در مجموعه ای قرار گرفتیم که نام «کنگره مليتهاى ايران فدرال » نام گرفت. چرا در مقطعی از آن در آمدیم و باز وارد آن شده و اکنون از آن خارج شده ایم؟ اطلاعیه ها و مصاحبه های ما، تا حد زیادی دلایل روشن آن را بیان کرده است. ولی لازم است که به نکات بیشتری اشاره شود.

  تقی روزبه:آیا دولت-ملت پدیده و مفهومی است ایستا یا در حال تحول و دگردیسی؟     
  Facebook
  آیا پدیده و مقوله دولت- ملت یک پارادایم ازلی و ابدی است یا یک مقوله تاریخی که مثل هرپدیده اجتماعی تولد و رشد و زوال خود را دارد و لاجرم محکوم به دگرگونی است؟. زمانی بشر کره زمین را هم چون حقیقتی مطلق مرکزعالم می انگاشت که نشستن هرگونه غبارتردید برعارض آن، در حکم پشت کردن به حقیقت و بهم زدن نظم کائنات و در اصل به هم ریختن نظم مستقر و مقدسی بود که صاحبان قدرت و مکنت بربلندای آن تکیه زده بودند

  شماره اول : بولتن مباحثات علنی
  شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها و نهادهای چپ وکمونیست
      
  Facebook
  شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها ونهادهای چپ وکمونیست بعد از مباحثات و رایزنی های متعدد درباره ساختار و مضمون اتحاد، پیشنهادی را تصویب کرد که این مباحث را به صورت علنی به بحث و تبادل نظر همه فعالین جنبش کارگری و کمونیستی بگذارد تا همه اعضاء و هواداران احزاب و سازمان ها و نیز سایر فعالین جنبش کارگری و کمونیستی ایران به سهم خود در این مباحثات شرکت کرده و در ساختمان تشکیلاتی و نظری آن مشارکت داشته باشند. ...

  کارزار علیه اعدام ،ضرروتی اجتناب ناپذیر دردفاع از حق زندگی     
  Facebook
  سازمان راه کارگر که خود را بخشی از جنبش جهانی علیه اعدام میداند ، از مبارزه مردم در همه کشورها برای پایان دادن به اعدام ، قاطعانه حمایت میکند. برای ما ده اکتبر مناسبتی است که بار دیگر از همه سازمانها و گروهها و نهادهای بشردوست و مترقی و همه مردم ایران و جهان بخواهیم در مقابل این توحش قد علم کنند و با صدای بلند اعلام نمایند که اعدام در همه کشورهای جهان باید فورا، قانونا و عملا ممنوع اعلام شود و حکم همه محکومین به اعدام فورا لغو گردد.

  لاله حسین پور : حجاب یا ورزش؟     
  Facebook
  یک سئوال انحرافی که جوابت به هر طرف گرایش داشته باشد، اشتباه کرده ای. طرح چنین سئوالی یک دام است. دامی که دست و پایت را به زنجیر می کشد و نمی گذارد به حرکتت ادامه دهی. نه می گذارد به مبارزه ات علیه حجاب اجباری ادامه دهی و نه می گذارد در ورزش ارتقاء پیدا کنی.

  نظریه‌ ی مارکس درباره‌ ی بی‌ ثباتی طبقه‌ ی کارگر و موضوعیت آن برای امروز / ر. جمیل جونا و جان بلامی فاستر / ترجمه‌ ی فروزان افشار     
  Facebook
  ‌تر استفاده می ‌کنند که همه‌ ی جنبه‌ های اصلی بی ‌ثباتی را تجربه می ‌کنند. همان ‌طور که جامعه ‌شناس فرانسوی بئاتریس اَپِه توضیح می‌ دهد، عبارت پریکاریا «از ادغام دو واژه‌ ی «precarious» به معنای بی‌ ثبات و «پرولتاریا» شکل گرفته است. این واژهْ بیکاران و کارگران ناامن (یدی و فکری) را که در همه ‌ی بخش‌ های فعالیت دست‌ وپا می‌ زنند، در یک گروه می‌ گنجاند». اما ازآن‌ جایی که خود مارکس پرولتاریا را طبقه ‌ای تعریف می ‌کرد که بی‌ ثباتی روی پیشانی‌ اش نوشته شده،...


  شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها و نیروهای چپ و کمونیست: بیاد جانفشانان دهه شصت
  ابلها مردا ! عدوی تو نیستم من! انکار توام
      
  Facebook

  ‌رشد و گسترش علم اقتصاد مارکسی در ژاپن / ماکوتو ایتو / برگردان: مانیا بهروزی     
  Facebook
  مترجم: نوشتار پیش رو تلاشی است برای روشنی‌ بخشی به پیش ‌زمینه‌ های تاریخی و سنت‌ های فکری‌ برسازنده‌ ی مکتب اونو در جامعه‌ ی ژاپن قرن بیستم، ... . ماکوتو ایتو در فرازی از مقدمه‌ ی این نوشتار می‌نویسد: «هدف این مقاله آن است که طرحی کلی از توسعه‌ ی تاریخی اقتصاد مارکسی در ژاپن ارائه دهد. … می‌ خواهم نشان دهم که چرا و چگونه [علم] اقتصاد مارکسی چنین استوار در ژاپن ریشه دوانید و توسعه یافت.»


  زنجیره ‌ی انباشت سرمایه در ایران و بحران ‌های ساختاری آن/ گفت ‌وگوی پروبلماتیکا با محمد مالجو     
  Facebook
  مقدمه‌ ی پروبلماتیکا: در ادامه‌ی گفت وگوهامان با نظریه‌ پردازان چپ‌گرا این بار باب بحث را با محمد مالجو گشوده ‌ایم. مالجو مدتی است که با صورت ‌بندی نظریه‌‌ ی «حلقه ‌های ششگانه ‌ی زنجیره‌ ی انباشت سرمایه در ایران» کوشیده است چارچوبی تحلیلی برای فهم مناسبات سرمایه ‌دارانه در ایران به دست دهد. از این حیث، تلاش نظری او در زمره‌ ی معدود تکاپوهایی است که سودای آن دارند تا اقتصاد ایران را به مثابه‌ ی یک کل بیاندیشیند و برای آن منظومه‌ ای مفهومی تدارک ببینند.


  بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت روز جهانی معلم     
  Facebook
  5 اکتبر روز جهانی معلم را با یاد فرزاد کمانگر عزیز و برای دستیابی به خواست های انسانی مان گرامی میداریم
  همه باهم دوشادوش معلمان، روز جهانی معلم را با تجمع و اعتراض به شرایط فلاکتبار کنونی و با یاد فرزاد عزیزمان گرامی خواهیم داشت

  آموزش رایگان، برابر، اجباری و کیفی برای همه­ ی کودکان     
  Facebook
  روز جهانی معلم (5 اکتبر) برای همه معلمان و دانش آموزان و اولیای دانش آموزان گرامی باد
  به این مناسبت کانون مدافعان حقوق کارگر ویژه نامه ای تحت عنوان خصوصی سازی و آموزش منتشر کرده است.

  بازگشت مجدد به قرون وسطا !!
  شانزده سال زندان برای نرگس محمدی ؟!
      
  Facebook
  رژیم اسلامی استبدادی ایران در طول ۳۷ سال حاکمیت خود مظهر کامل نقض حقوق بشر و صدور احکام فاشیستی زندان، شکنجه، سنگسار، قصاص، تیرباران و اعدام علیه مردم و مخالفین بوده است. این رژیم البته همچون رژیم ستم شاهی که اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل را امضا کرده اند!!! دائما مجبور است که مخالفین خویش را نه به خاطر اندیشه و ابراز عقیده و یا فعالیت اجتماعی شان بلکه با عنواینی چون: خرابکار، محارب، مفسد فی الارض، برانداز، عامل و جاسوس دول معاند و ... به حبس و شکنجه و اعدام محکوم کند.

  بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
  تلاش رژیم برای ضدکارگری تر کردن قانون کار را با مبارزه ای متحدانه در هم شکنیم !
      
  Facebook
  ما نیروهای سوسیالیست – کارگری و انقلابی اگر چه توهمی درباره دستیابی به یک قانون کار مردمی و صدردصد به نفع کارگران در چهارچوب نظام سرمایه داری نداریم و قرار دادن چنین خواستی در برابر رژیم اسلامی سرمایه را چیزی جز توهم پراکنی نمی بینیم و مضاف بر آن توهمی به ماهیت ضدکارگری و ارتجاعی قانون کار فعلی نداریم اما در عین حال قویا با انفعال، دست روی دست گذاشتن و منتظر روز " محشر" انقلاب سوسیالیستی باقی ماندن و دوری جستن از جنبش مطالباتی کارگران برای خواستهای بیواسطه، مخالفیم و معتقدیم حضور پررنگ در این جنبش جاری اهمیتی حیاتی دارد،

  ‌نخستین ویراست فصل کالا در «سرمایه» / کارل مارکس / ترجمه‌ ی کمال خسروی و حسن مرتضوی     
  Facebook
  از توضیح مترجمان: این ترجمه، متن کامل فصل نخست، به‌ علاوه‌ ی پیوستی است که به این ویراست تعلق دارد. ساختمان فصل نخست مربوط به کالا در این ویراست با ساختمان این فصل در ویراست‌ های بعدی تفاوتی آشکار دارد. مارکس به این فصل پیوستی 23 صفحه ‌ای نیز افزوده است با عنوان «شکل ارزش»، که در پایان کتاب (صفحات 626 تا 649 متن آلماني) آمده است.

  علیرضا ثقفی: آموزش و پرورش طبقاتی و آموزش و پرورش غیرطبقاتی
  به مناسبت آغاز سال تحصیلی
      
  Facebook
  اگر بپذیریم كه علم و دانش دست آورد تمدن بشر است و میراث خاص طبقات استثمارگر نیست، پس دسترسی به آن باید در اختیار همه ی انسانها باشد و كسی حق ندارد طبقات زحمتكش و سلب قدرت شده را از دسترسی به علم و دانش منع كند. حال این منع چه به صورت اجبار فیزیكی باشد و یا اجبار اقتصادی.

  هاله صفرزاده : برگی از تاریخ
  آشنایی با تشکل​های معلمان
  کانون مستقل معلمان*
      
  Facebook
  جنبش معلمان در ایران فراز و فرودهای بسیاری را از سر گذرانده است. در برهه​های مختلف تاریخی، تشکل​های مستقل معلمان، بار مبارزات و تلاش​های معلمان آگاه را برای تغییر شرایط بر دوش کشیده و دستاوردهای بسیاری نیز داشته­ اند. کانون مستقل معلمان ​یا بهتر بگوییم کانون​های مستقل معلمان در سال​های 57 تا 60 از جمله این تشکل​ها هستند که کمتر شناخته شده­ اند. کانون​های مستقل معلمان در جریان اعتراضات و اعتصابات گسترده­ ی معلمان و دانش­ آموزان علیه رژیم سلطنتی، از مهر 57 به بعد، در شهرهای مختلف تأسیس شدند.

  تقی روزبه : نگاهی دو انتقاد به مقاله"همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا، و چالشی که این جنبش را تهدید می کند"     
  Facebook
  وقتی از بحران نظم موجود و ضرورت شکل گیری نظم نوین و رهائی بخش سخن می گوئیم طبیعی است که جمهوری اسلامی هم بخشی از همان نظم کهنه است و به عنوان یکی از بازیگران مرتجع منطقه منشأ و محرک بحران. اما این که بخواهیم همه مولفه های بحران پیچیده و مرکب نظم کهنه را به جمهوری اسلامی تقلیل بدهیم، در مغایرت با یک تحلیل علمی و با در نظرگرفتن جوانب و مولفه های گوناگون بحران پیچیده و چندوجهی حاکم برمنطقه است و متأثر از غلبه یک خرده رویکردمحلی گرایانه بر رویکردکلان به کلیت بحران و عوامل برسازنده آن است.

  تقی روزبه : نگاهی به همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا علیه داعش، و چالشی که این جنبش را تهدیدمی کند!     
  Facebook
  می دانیم که دولت آمریکا برای دستیابی به اهداف خود-حفظ و تشدیدسلطه اش بر منطقه اگر منافعش اقتضا کند- ابائی از یارگیری و همکاری با داعش و یا حتی نیروهای چپ و مترقی ندارد. چرا که می تواند با یک تیردونشان بزند: هم درجهت مهاربحران منطقه که کنترلش از دستش خارج شده عمل کند و هم این نیروهای مترقی و رهائی بخش را از درون تهی سازد.

  تقی روزبه: ابداع واژه جدیدی بنام"ورزشکارنما"!     
  Facebook
  واقعیت آن است که پارادایم اسلام سیاسی به فازانحطاط و گندیدگی کامل خود رسیده و مولفه های اصلی آن که تحت شرایط معین داخلی و منطقه ای و جهانی به آن امکان تولد و نضج و ادامه حیات داد، رو به ضعف و پژمردگی نهاده و همین انحطاط به اشکال گوناگون در همه شاخه های اسلام سیاسی اعم از داخل و خارج دیده می شود، نگرانی از دست دادن هویت اسلامی و بحران موجودیت، و مشخصا خطراز دست دادن کنترل جامعه موجب مبادرت به این گونه تلاش های مذبوحانه می شود.

  پروین محمدی:هرگونه تلاش برای ایجادتغییرات ضد کارگری در قانون کار و دامن زدن به اخراج و فقر و فلاکت بیشتر،با فوران خشم فرو خورده ما کارگران مواجه خواهد شد     
  Facebook
  خبرهای منتشره حاکی از آن است که حداقل تا بدینجا دولت دست به یک عقب نشینی ضمنی در مورد لایحه اصلاحیه قانون کار زده است. اما چیزی که در این میان اتفاق افتاده و اتحادیه ازاد کارگران ایران علاوه بر افشاگری در مورد لایحه اصلاحیه دولت، دست به افشاگری در مورد آن زده است، این است که دولت هم در لایحه اصلاحیه و هم در چاپ امسال قانون کار، به ماده 21 این قانون دست اندازی کرده و در اقدامی جاعلانه بند (ح) و (ز) را جزو ماده 21 قانون کار به حساب آورده است تا در صورت باز پس گیری لایحه، حداقل این دو بند به غایت ضد کارگری را در این قانون نهادینه کند.

  جوانمیر مردادی : قانون کارموجود،یوغ سنگین بردگی برگردن طبقه کارگر     
  Facebook
  لایحه اصلایحه قانون کار،تلاش دولت برای سفت وسنگین ترکردن همان یوغ
  بخش اول: قانون کارموجود؛
  بخش دوم : بررسی موادی از قانون کار؛
  برای اکثریت کارگران ایران که ازجانب دولتهاودستگاههای آنان بااستناد به مفاد قانون کارموجودنزدیک به چهل سال است محکوم به زندگی مشقت باردرسطح پنج برابرزیرخط فقرشده اندوهرگونه اعتراضشان به وضعیت معیشت،بیکاری،محرومیت ازبیمه بیکاری وغیره را با توسل به همین قانون کارسرکوب میکنند،

  مجید دارابیگی: چشم انداز سوسیالیسم در برش تاریخی
  از سوسیالیسم اردوگاهی، تا سوسیالیسم دموکراتیک!
      
  Facebook
  نظام سوسیالیستی آتی در کشور ما، کشوری با رشد نا هم گون منطقه ای و وجود طبقات و گرایش های طبقاتی چندگانه، در درجه ی نخست و مقدم بر هر چیز، با احترام به حق رای همه گانی، باید مبتنی بر پلورالیسم سیاسی بوده و آزادی احزاب، انجمن ها، رسانه ها و اجتماع رسمیت داشته، حقوق شهروندی به تمام و کمال و دخالت گری شهروندان در همه ی عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری تامین شود.

  لائیسیته یا هویّت؟ / اتین بالیبار / ترجمه ی مهدی حسینی     
  Facebook
  ممنوعیت بحث ‌انگیز شهرداری‌ های فرانسه بر «بورکینی» در هفته ‌ی اخیر ــ و تعلیق‌ اش توسط شورای دولت ــ بار دیگر پرسش از معنای واقعی لائیسیته و کارکردش در فرانسه‌ ی معاصر را به ‌میان آورد. اتین بالیبار، در این مقاله ‌ی کوتاه که نخستین بار در لیبراسیون منتشر شد سیر تحوّل مفهوم لائیسیته را دنبال می‌ کند تا نشان دهد که چطور ما با «هیولای لائیسیته‌ ی هویّت‌ طلب» به آخر خطر رسیده‌ ایم


  درس‌ هایی از بهار عربی/ کوین اندرسون     
  Facebook
  کوین اندرسون در نوشتار حاضر نگاهی دارد به کتاب دردنمون‌ها: بازگشت از بهار عربی نوشته‌‌ ی ژیلبر اشکار، مارکسیست لبنانی تبار. اندرسون می گوید: نوشته‌‌ ی ژیلبر اشکار که مبتنی بر منابع عربی، انگلیسی و فرانسه است، شفاف‌ ترین و جامع ‌ترین تحلیل از سرنوشت این انقلاب‌ هاست. جدیدترین کتاب اشکار که دنباله‌ ی کتاب خواست مردم: بررسی رادیکال بهار عربی است با تمرکز بر تحولات سوریه و مصر، این گزارش را از دسامبر 2015 دنبال می‌ کند.


  سند چهارم مصوب کنگره سازمان راه کارگر
  درباره حق ملل در تعیین سرنوشت خویش و راهبرد فدرالیسم دمکراتیک
      
  Facebook
  اگر حق تعیین سرنوشت ملل ، حقی عمومی و خدشه ناپذیر است که انکار آن به معنای تائید سرکوب و اجبار جهت ادغام است، پس تنها راه ممکن برای دفاع از اتحاد ملل و اتحاد داوطلبانه و دمکراتیک، مبارزه با شوونیسم و ناسیونالیسم بر پاپه دمکراسی واقعی و پیشرفت مبارزه طبقاتی است. از نظر ما دمکراسی عمیق اجتماعی و ایجاد همبستگی طبقاتی اکثریت ملتها با یکدیگر، در گرو مبارزه توامان با شوونیسم و ناسیونالیسم تفرقه جو میباشد.

  علی دماوندی : دو رویداد: تمام نمای گفتمان وفرهنگ حاکم     
  Facebook
  اگر در مقابل این گفتمان فاشیستی و این اقدامات نژادپرستانه نایستیم، فردایی وحشتناک در مقابل ما وآیندگان خواهد بود. باید بپذیریم که در کشوری چند ملیتی ،با فرهنگها ، زبانها وسنن گوناگون زندگی میکنیم ؛ تاریخ مشترک وسرزمین مشترکی را ساخته ایم ؛ سرزمینی که باید برای حفظ تمدن وتاریخ ومردمانش ،صلح ،همزیستی ، ،آزادی ، برابری ، دمکراسی وحق تعیین سرنوشت مردمانش را برسمیت بشناسد.

  تقی روزبه: پرونده جنایت کهریزک، با این نوع ترفندها پاک شدنی نیست!     
  Facebook
  تبرئه مرتضوی در حکم تبرئه نظام از جنایت کهریزک و با هدف بستن پرونده کهریزک است. اما پرونده کهریزک دردر نزدوجدان جامعه و جنبش دادخواهی هم چنان گشوده است و واژه "کهریزکی شدن"* به عنوان یک شکنجه دسته جمعی و بغایت فاشیستی و ضدانسانی در ادبیات سیاسی متعلق به جمهوری اسلامی ماندگاراست.

  راه کارگر خبری
  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
  پیش بسوی اعتراض و جلوگیری از تغییرات ضد کارگری در قانون کار
  در راه کارگر خبری بیشتر بخوانید
  حسام یوسفی : جاده‌های کردستان ترانزیتی و پرسود اما مرگبار!     
  Facebook
  مردم معتقدند که یکی از دلایل عمده نادیده گرفتن خواسته‌ها و مطالبات شهروندان شهرهای مریوان و پیرانشهر و شهرهای دیگر کردستان در خصوص جاده‌ها ناتوانی مسئولین دولتی است. چنین ناتوانی‌ای سرچشمه در فسادهای مالی بی‌شمار در پروژه‌های احداثی دارد.

  در نقد "بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید" وزیر کار و تعاون کاظم فرج الهی     
  Facebook
  • تا زمانی که مشکل و تهدید بیکاری وجود داشته باشد و تا زمانی که قراردادهای موقت کار در کارهای با ماهیت دایم به رسمیت و قانونی شناخته شود، تمامی این دستور العمل ها و بخشنامه ها هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارند و کوچکترین اثری دربهبود روابط کار و کاهش تبعیض نمی توانند داشته باشند. نکته ی بسیار مهم دیگری که به ناباوری ما کارگران می افزاید نگاه قیم مابانه ایست که در بند سوم این بخشنامه به طبقه ی کارگر و تشکل های کارگری وجود دارد ...

  سیامک بهاری:عزاداری حکومتی     
  Facebook
  یکی از پارچه نوشته‌‌های حکومتی، بخوبی سیاست موازی با برگزاری پر طمطراق مراسم عزاداری امسال، در رابطه با جنگ در باتلاق سوریه را بخوبی نمایان می‌کند: "ای که از غصه زینب به سرت زخم زنی، حَرَمش در خطر است! کو قمه‌ات؟! بسمه‌الله" تبلیغ داعش‌گونه قمه کشی و سر بریدن و خونریزی اسلامی بخوبی در این تبلیغات مسموم مشهود است.
  جنگ در سوریه، عراق و یمن و رقابت با عربستان سعودی در جنگ نیابتی، تا عدم حضور در مناسک حج، بخش دیگری از این هیاهوی تبلیغاتی به سبک جمهوری اسلام است.

  رمز گشائی از شکن های عصری تاریخی * پایان « جهان غرب» ؟     
  Facebook
  «غرب» یا «جهان غرب» ، مفهومی ژئوپولتیک است که در دوران جنگ سرد جایگاه ویژه ای در ادبیات سیاسی کشورهای سرمایه داری یافت تا گاه تفاوت این کشورها با دیگر مدل های اقتصادی- سیاسی ( کشورهای سوسیالیستی به سرکردگی اتحاد شوروی و یا چین) را برجسته کند و گاه توجیه گر استیلای این سیستم باشد(در مقابل جهان عرب، جهانی عقب افتاده و نیازمند سرپرستی). بر گرفته از لوموند دیپلوماتیک


  مجید پهلوان: خارجی ستیزی کالایی رسوا - ارتجاع بومی وچرایی شکستهای ما     
  Facebook
  برای بررسی چرایی یا دلایل و زمینه های گرایش بخشی از جوانان خاور نزدیک (ازلیبــی تا پاکســتان) بــه صفوف ســازمانها وگروه های اســام سیاســی واغلب تروریســتی تاکنون کتب متعددی وبویژه دراروپا واز جمله درفرانســه نوشته شده اســت. این منابع اغلب سمت و ســوی پژوهش خودرا متوجه علل گرایش بخشی از نســل جدید مهاجرین کشــورهای افریقایی وآســیایی دراروپا نموده اند وکمتر خواسته اند که دامنه تحقیق خودرا درجهت مردم منطقه خاور نزدیک بکار برند.

  علیه بمبارانها
  هم در سوریه ، هم در یمن! ژیلبر اشگار
  نویسنده و پژوهشگر لبنانی ترجمۀ حماد شیبانی
      
  Facebook
  جامعۀ روشنفکری و فعالان سیاسی در کشورهای عربی به دو گروه تقسیم شده است. یک گروه بمبارانهای وحشیانه و ویرانگر رژیم اسد و ارباب روس این رژیم علیه شهرها و روستاهای سوریه را محکوم می کنند، در حالی که نسبت به بمبارانهای وحشیانۀ "نیروهای ائتلاف به رهبری پادشاهی عربستان سعودی" علیه یمن اگر آنرا تأئید نکنند، ساکت مانده اند.

  احمد رحيمى : تدريس زبان ترکى با محوريت لهجه تبريزى!     
  Facebook
  تدریس زبان ترکی با محوریت لهجه تبریزی خبر تدریس زبان ترکی در رشته زبان و ادبیات ترکی دانشگاه تبریز حاکی از شروع آن از مهرماه سال جاری بود. آقای احمد فرشبافان رئیس این گروه اعلام داشته است که تدریس این رشته تنها با استفاده از منابع داخلی خواهد بود و گفته است که:

  يحيي رحيمي : یادداشت ها و برداشت های تاریخی و مشخص برای درک و برآورد چشم اندازها
  و پاسخ به ضرورت ها و وظایف و پرسش های مشخص
  قسمت دوم*
      
  Facebook
  قیام 15 خرداد، صرفا" یک قیام مذهبی، محافظه کارانه، رادیکال و یا دمکراتیک نبود. قیام مردم علیه رژیم و شخص محمد رضاشاه بود و همه گرایش های سیاسی و مذهبی را دربر می گرفت . قیام کنند گان ، به ترتیب، بازاریان ، کاسبکاران، دست فروشان ، دانشجویان، دانش آموزان و بی کاران بودند .

  میلاد جنت : تأسیس بانک فرهنگیان
  «اختصاصی سازی» صندوق ذخیره ی فرهنگیان
      
  Facebook
  صندوق ذخیره ی فرهنگیان، به ارزش 10 هزار میلیارد تومان و عضویت بیش از 800 هزار فرهنگی و غیر فرهنگی به عنوان سهام داران متعلق به آن ها است. این صندوق با هدف «تقویت توان مالی و معشیتی فرهنگیان عضو در دوران خدمت و بازنشستگی» و همچنین «بهره وری مطلوب و حداکثری از سرمایه ی اعضا و سپرده گذاران و بازگشت عواید و منافع آن به آنان» شکل گرفت.

  ﻣﻮﻧﺪراﮔﻮن ، ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﯾﮏ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ در ﺑﺎﺳﮏ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ / ٔ ﺗﺮﺟﻤﻪ آذر ﺗﺸﮑﺮ     
  Facebook
  ﻣﻄﻠﺐ زﯾﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯽ ﮔﻮدﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻟﺰاﻣﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻮﻧﺪراﮔﻮن در ﺑﺎﺳﮏ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ٔ داده اﺳﺖ. ﻟﺰاﻣﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﻣﻮﻧﺪراﮔﻮن ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﭼﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻨﺎﺷﺪه وﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ او ﻣﺪل ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﮔﺮان اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.


  مسعود حسینی : قاب های آینه     
  Facebook
  تا آن روز دستگاه فرزِ ثابت ندیده بودم. حیدر قاب طلایی رنگ را به سنگ گردان فرز نزدیک کرد و زائده ی کوچکی که مثل یک تیله ی گنده در پشت قاب بود را به سنگ گردان، چسباند. جرقه های نارنجی رنگ، موازی با هم به دور سنگ گردان به حرکت در آمدند و بعد از پیچیدن در محافظِ فلزیِ بالای فِرِز به سمت زمین پرتاب شدند.

  گفت وگویی در باب عدالت و برابری آموزشی
  (اکبر یزدی، جعفر ابراهیمی، هاله صفرزاده)
      
  Facebook
  برابری آموزشی یکی از مطالبات صنفی معلمان، فعالان حقوق کودک و جنبش کارگری است. در آستانه ی روز جهانی کودک و روز جهانی معلم، گفت و گویی در مورد تبعات نبود عدالت و برابری آموزشی و راهکارهای رسیدن به آن انجام شده است. بحث با "کار کودک" که یکی از تبعات اصلی این نابرابری است آغاز می شود و موضوع از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و لابلای آن راهکارها هم بیان می شود.

  مرتضی فاتح :انتخاب مجدد جرمی کوربین، شورش به سبک لیبر     
  Facebook
  در این حزب دیگر لازم نیست پچ پچ کنید،به این میگویند سوسیالیسم.( اشاره به برنامه اقتصادی دولت سایه جرمی کوربین)
  این آخرین جمله از سخنرانی جان مک دانل، وزیر خزانه داری دولت سایه حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین در کنفرانس این حزب در لیورپول است. انتخاب مجدد جرمی کوربین نماینده جناح چپ حزب لیبر در انتخابات لیدر شیپی این حزب در ماه سپتامبر، آخرین تلاش ها و امیدهای جناح راست حزب کارگر و سرمایه در بریتانیا ، برای حفظ بلریست ها در رهبری این حزب را نقش بر آب کرد.

  یونس پارسابناب: پیرامون اهمیت شناخت از ماهیت نظام جهانی سرمایه داری - <پیرامون اهمیت شناخت از ماهیت نظام جهانی سرمایه داری: بخش اولbr>1     
  Facebook
  وقایع اخیر در نیمۀ دوم سال 2016 بویژه خروج بریتانیا از "اتحادیه اروپا" نه تنها علائم روشنی از گسترش امپراطوری آشوب از خاورمیانه بزرگ به کشور های مسلط مرکز درون نظام جهانی سرمایه هستند بلکه سرآغاز تشدید روند فرتوتی و کهولت کل نظام جهانی را نیز به روشنی نشان میدهند.

  علی جلال : درود بر خانم نرگس محمدی, ننگ و نفرت باد بر جمهوری اسلامی     
  Facebook
  خانم نرگس محمدی را بسیاری از ایرانیان و شاید همگان می شناسند و همچنین مبارزان حقوق بشر در پهنه جهانی از مبارزات او آگاه هستند ایشان از بنیان گذاران کا نون مدافعان حقوق بشر در ایران, از مبارزان راه صلح و مخالفت با جنگ همچنین از مبارزان سرسخت و فداکار برای لغو حکم اعدام درایران می باشند

  مجید پهلوان : یکی از هزاران سر به دار - محمدعلی پرتوی     
  Facebook
  چریک فدایی خلق ودانشــجوی دانشــکده فنی دانشــگاه تهران از خانواده ای اگاه وفرهنگــی درحالیکــه مشــغول زدن انبارک های ذخیره مــواد غذایی برای تدارکات حماســه سیاهکل بود دستگیر وروانه شکنجه گاه های تمدن بزرگ شد. محمدعلی که من اورا با نام کاظم می شناختم زیر شکنجه دلاوری حیرت انگیزی ازخود نشــان داد وعلیرغم معیوب شدن یک پایش لیکن ســرافراز ابتدا به اعدام وســپس به حبس ابد محکوم شــد.

  اطلاعیه ی جنبش فدرال دموکرات آذربایجان
  در رابطه با جدایی از « کنگره ملیت های ایران فدرال »
      
  Facebook
  به اعتقاد ما، عملیات مسلحانه حزب دموکرات کردستان در داخل ایران، اکنون ماهیتی متفاوت از ایستادگی مسلحانه و دفاع از خود مشروع آن در دوره بعد از انقلاب در برابر یورش ارتجاعی ارتش و سپاه پاسداران را به نمایش می گذارد. این نه جنگ آزادی بخش است و نه پیکار برای دموکراسی، بلکه مشارکت در جزئی از جنگ های نیابتی در منطقه است که عربستان یکی از پایه های اصلی و منبع اصلی تامین مالی این ویرانگری ها است، که موجب مرگ صد ها هزار انسان بی گناه و بی خانمانی ده ها میلیون انسان بوده است . دشمنِ دشمن من ضروتا در همه موارد و در هر شرایطی، دوست من نیست، و خطر در همین جا لانه کرده است!

  حسن جداری : دنیائی پرتلاطم، رخدادهای تکان دهنده!     
  Facebook
  این روزها، نشریات و سایت های خارج از کشور پراست از اخبار و تصاویر مربوط به احرام بستن و به زیارت مکه رفتن برخی ازچهره های شناخته شده در طیف اپوزیسیون بورژوائی متعلق به ملت های غیر فارس ایران! این عناصر فرصت طلب که برخی از آنها داعیه لائیک بودن را نیز یدک میکشند، در موسم حج امسال، به دعوت رسمی رژیم ارتجاعی عربستان سعودی، احرام بسته و با « خشوع و خلوص نیت»، به طواف مکه و به سیر و گردش « تحقیقاتی» در یک کشور اسلامی که در آن، همه ساله ده ها تن رامیرغضب های حکومتی وحشیانه گردن می زنند، پرداخته اند!

  تیپ فاطمیون در جنگ سوریه
  (مصاحبه‌ای با یکی از مهاجران افغان که با عضویت در تیپ فاطمیون در سوریه جنگیده است)
      
  Facebook
  در سال‌های اخیر با شروع جنگ در سوریه و دخالت مستقیم جمهوری اسلامی ایران در سوریه، افغان‌های مهاجر در ایران از جنبه‌ای دیگر و به عنوان نیروی جنگی مورد توجه حاکمیت سیاسی ایران قرار گرفته‌اند. به کارگیری افغان‌ها با استفاده از حربه‌های مالی و مذهبی در دستور نیروهای نظامی ایرانی حاضر در جنگ سوریه قرار گرفت.

  مجید پهلوان : نخستین مرحله پایان تئاتر وحشت     
  Facebook
  قربانی نمودن مهره هایی از ماشین سرکوب وجنایت به منظور نجات کلیت یک سیســتم و سلطه تروریســتی-دیکتاتوری (درکل توتالیتر) ویژه شکل بندی هایی اســت سیاسی که ســوخت وتوان ادامه راه به شیوه ســابق برای آنها مقدور نبوده وبه ویژه درفضای روزافزون اگاهی عمومی نسبت به جنایات آن ودرسایه بحران اقتصادی ، دست به خودزنی کنترل شده میزند. جلو انداختن مرتضوی ها وافشا رسمی جنایات درشکنجه گاه کهریزک تازه ابتدای ماجراست و پورمحمدی ها از پس آنها برای زبح اسلامی ونجات دستگاه تروریستی روان میشوند.

  سرمایه داری‌ دولتی‌ یا‌ اقتصاد‌ دولتِِیِِ‌ توتالیتر‌/ رودولف هیلفردینگ ترجمه ی عباس شهرابی فراهانی     
  Facebook
  بنابراین نه نظام روسی و نه نظام توتالیتری به‌ طور عام، با سرشت اقتصادی ‌اش تعیین نمی ‌شود. برعکس، این اقتصاد است که با سیاست‌ گذاریِ قدرت حاکم تعیین می ‌شود و تابع اهداف و مقاصد این قدرت است. قدرت توتالیتر با اقتصاد زیست می‌ کند، اما نه برای اقتصاد یا حتی برای طبقه ‌ی حاکم بر اقتصاد - آن‌ طورکه در دولت ‌های بورژوایی جریان دارد، هرچند دولت بورژوایی نیز (همان‌ طورکه هر دانشجوی سیاست خارجی می ‌تواند نشان دهد) ممکن است اهداف خودش را دنبال کند.


  نفت و شبکه های آسیب پذیر سرمایه گفتوگو با تیموتی میچل     
  Facebook
  اقتصاد سیاسی نفت به عنوان استراتژیک ‌ترین کالای سرمایه ‌داری، مداخلات امپریالیستی در فشرده‌ ترین منبع آن در جهان یعنی خاورمیانه از جنگ و اشغال تا کودتا و سرنگونی، دورنمای ژئوپلیتیک منطقه با بازیگری قدرت‌ های جهانی از یک‌ سو و اسلام‌ سیاسی از سوی دیگر و امکان شکل‌ گیری دموکراسی توده‌ای که «سوخت فسیلی آن را هم ممکن و هم محدود کرد»، از اساسی ‌ترین موضوعاتی هستند که تیموتی میچل در کتاب ۴۰۰صفحه‌ ای خود به آنها می‌ پردازد.


  دموکراسی در عصر نفت و اسلحه/ نقد و بررسی «دموکراسی کربنی» با حضور پرویز صداقت و شهریار خوّاجیان     
  Facebook
  میچل استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه کلمبیا است و تاکنون کتاب‌های «تشکل مستعمره مصر»، «پرسش‌هایی از مدرنیته» و «نقش نخبگان: مصر و‌ سیاست تکنیکی» از او منتشر شده است.کتاب دموکراسی کربنی وی به ‌تازگی به فارسی ترجمه شده است. گفت ‌و‌گوی حاضر درباره مباحث کتاب و ارتباط آن با وضعیت تاریخی ایران است با حضور مترجم کتاب شهریار خواجیان و پرویز صداقت.»

  شهناز نیکوروان: دسترنج آموزش در خدمت مبارزات معلمان کره جنوبی     
  Facebook
  "دولت کره جنوبی همچنان به انکار حقوق معلمان ادامه می دهد. بر اساس گزارش​ها و بیانیه های اتحادیه معلمان کره جنوبی در 23 ژانویه 2016 دادگاه عالی کره جنوبی از تصمیم دولت برای غیرقانونی اعلام کردن اتحادیه معلمان و کارگران آموزش (KTU) حمایت کرد. معنی رای دادگاه این است که اتحادیه معلمان و کارگران آموزش وپرورش غیرقانونی خواهد بود و نخواهد توانست حق عضویت اعضا را جمع آوری کند ،

  بهادر شهبازی : مروری بر كتاب:
  آخرین فرصت گل نوشته مهدی اصلانی، انتشارات باران، سوئد، 2016.
  به یاد رفقای زندانی، شكنجه شده، اعدامی
      
  Facebook
  بایستی یادآور كنم كه مهدی اصلانی در زنده نگاه داشتن یاد زندانیان سیاسی ایران كه در رژیم جمهوری اسلامی جانشان را از دست دادند، همواره هدفی والا و ارزشمند را با خود در طی ده ها سالی كه به خارج آمده، حمل كرده است. همین كتاب با وجود سر وشكل متفاوت و پر رنگ و لعابش و با وجود كاستی هایی كه برخی از آنها را بر می شمرم،

  مجید پهلوان: نعل وارونه مبارزه علیه ولایت فقیه - دریوزگی سیاسی     
  Facebook
  برخــی بوق هــای زنگ زده سیاســی مجددا به صــدا درآمده اند. اگــر روزی به دنبال جنبش خودبخودی مردم واعتراضات عمومی غیرتشکیلاتی وبدون رهبری افتادند تا فرار از مبارزه و بی عملی خودرا پنهان ســازند امروز با برداشــن پرچم رســوای قبلی نعــل وارونه میزنند ودوبــاره مبارزه علیه اصل ولایــت فقیه رامرکز مبارزات و هدف مرحله ای انقلاب مردم جا میزنند!

  حسن جداری: مساله ملی،اپوزیسیون بورژوائی وطبقه کارگر!     
  Facebook
  هر روزکه میگذرد برابعاد مشکلات و بحرانهای اقتصادی و سیاسی که رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی را از هر طرف احاطه کرده است ، افزوده گردیده، این رژیم ارتجاعی به آستانه سرنگونی توسط توده های زحمتکش ایران، نزدیکتر میشود.

  آزادي براي ژوليان آسانژ     
  Facebook
  بيش از چهارسال است ، از ١٩ ژوئن ٢٠١٢، که ژوليان آسانژ، فعال استراليايي فضاي مجازي و قهرمان مبارزه براي آزادي اطلاع رساني از آزادي محروم شده و به سفارت اکوادور در لندن پناه برده است. اين کشور کوچک آمريکاي لاتين شجاعت اين را داشته که به بنيانگذار «ويکي ليکز» که مورد تعقيب و آزار مقامات ايالات متحده و دو کشور متحدش (انگلستان و سوئد) قرارگرفته، پناه دهد.


  منصوره بهکیش: جمهوری اسلامی در منجلاب بی‌عدالتی خود فرو خواهد رفت!     
  Facebook
  مسئولان جمهوری اسلامی گمان می‌کنند، با آزار و اذیت بیشتر ما خانواده‌های دادخواه، می‌توانند ما را از راهی که در پیش گرفته‌ایم باز دارند. زهی خیال باطل! آن‌ها هنوز این حقیقت را نفهیمده‌اند که ظلم پایدار نمی‌ماند و سرانجام روزی حقیقت آن چه ستم‌کاران کرده‌اند و آن چه بر ما ستم‌دیدگان رفته است، روشن خواهد شد و جنایت‌کاران وادار به پاسخ‌گویی شده و به سزای اعمال ظالمانه خویش خواهند رسید.

  "من نگران سرزمینم هستم" مصاحبه کاتیا نیکودموس با الیور استون     
  Facebook
  الیور استون، کارگردان بزرگ، در باره افتضاح هیلاری کلینتون، نژادپرستی لجام گسیخته و ملاقات شگفت انگیزش اش با ادوارد اسنودان، که درباره اش فیلمی ساخته است، سخن می گوید.


  زهره مهرجو : «آن ستاره هنوز می درخشد!»
  در گرامیداشت خاطره کارگر انقلابی – رفیق شاهرخ زمانی
      
  Facebook
  رفیق شاهرخ زمانی (۱۵ شهریور ۱۳۴۳ – ۲۲ شهریور ۱۳۹۴) فعال خستگی ناپذیر جنبش کارگری و سوسیالیستی، عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، عضو هیأت بازگشایی سندیکای کارگران ساختمان و نقاشان؛ و فعال در چندین کمیته و نهاد انقلابی دیگر بود. او در طی سالهای طولانی فعالیت های انقلابی خود، چندین بار طعم تلخ دستگیری و اسارت در زندانهای مخوف سرمایه و مذهب را چشیده بود.

  بهمن یوسفی: نگاهی به دهه شصت و تاریخ فراموش نشده     
  Facebook
  کل سیستم جمهوری اسلامی ایران مسئول همه نابسامانیها و همه افراد ریز ودرشتش شریک جرم هستند. فساد و رانت خواری، سرکوب و چپاول، شلاق زدن، دست و پا قطع کردن ، به دار زدن انسانهای بی گناه، زور و اجحاف، دی ان ای رژیم هستند.