سازمان راه کارگر
اسناد کنگره ها      بولتن مباحث نظری      آرشیو تک برگی      تک برگی 61      رادیو تلویزیون برابری      تماس با سازمان یا انتشار مقاله در سایت
سایت ساده راه کارگر برای اینترنت کم سرعت و برای ایرانتداوم اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ارومیه و اقدامات حمایتی در خارج ، یوسف سلطانی

بهروز فراهانی : اعتراف سنای امریکا به اعمال شکنجه توسط سازمان سیا

سایت سازمان راه کارگر
<< آرشیو اعلامیه
 • روز جهانی حقوق بشر و نقض روزمره آن در ایران
 • گرامی باد۱۶ آذر، روز دانشجو !
 • از خواست های زندانیان سیاسی اعتصابی ارومیه دفاع کنیم !
 • << آرشیو سخن ما
  کوبانی : مبارزه برای زندگی - بخش دوم
  بدون آزادی زنان ، آزادی و برابری در جامعه امکان ناپذیر است. و اگر از این منظر به جنبش دمکراتیک در کردستان سوریه و پیشرفتها ئی که این زمینه صورت گرفته و تلاشهای که در جهت دخالت دادن و قدرتمند کردن زنان بعنوان شهروند برابر در همه عرصه ها بنگریم، این حقیقت را در می یابیم که کردستان سوریه در حال گذراندن یک انقلاب زنانه است که در ضدیت کامل با بنیاد های ایدئولوژیک، فکری، طبقاتی پوسیده ارتجاع اسلامی، فرهنگ مرد سالار و نیروهای ارتجاعی مذهبی و فرهنگ زن ستیز قرار دارد.

  کوبانی : مبارزه برای زندگی - 1

  بحران اکراین ,کدام سیاست؟ به کدام سو؟ - بخش چهارم
  سایت علیه ستم جنسیتی
  سایت کارگری
  سایت مسائل ملی
  اقتصادی
  جنبش, حزب و برنامه چپ
  تمامی مقالات >>
      مبارزه برای افزایش سطح "حداقل دستمزد" مبارزه ای لازم اما ناکافی - بخش دوم
  حزب چپ و تشکلات کارگری
  تقسیم کار و وظایف میان احزاب چپ و تشکلات کارگری در ایران همواره بحث انگیز بوده است. بدون شک قدرت یابی بخشی از مدافعان طبقه کارگر (بلشویک ها) در همسایگی ایران و استبداد سیاسی در ایران به در هم آمیختگی و زدودن مرز بین تشکلات کارگری و احزاب چپ نقش اساسی ایفاء کرده اند. ادامه
      حمید موسوی پوراصل : مبارزه برای افزایش سطح "حداقل دستمزد" مبارزه ای لازم اما ناکافی
  بخش اول
  بایستی جنبش صنفی عدالتخوهانه که در صدد بهبود معیشت کارگران است را به جنبش نیروی کار در برابر حکومت سرمایه فرا رویاند. انجام این امر بدون شک تنها در چارچوبهای تنگ تشکلات شورایی, سندیکایی و اتحادیه ای میسر نیست. در این جا نیاز به سازماندهی و تقسیم کار میان جنبش سیاسی چپ (احزاب و سازمانهای سیاسی) و تشکلات کارگری است. ادامه
      زنده باد مارکس!
  با نگاهی به «پرسش‌هایی از مارکس» نوشته تری ایگلتون
  آریامن احمدی
  مارکسِ پیامبر، نه مرز می‌شناسد، نه آدمی؛ او عصیانگری است وسوسه‌گر، که با مارکس و مارکسیسم، مارکس و ناکجااندیشی، مارکس و اقتصاد، مارکس و ماتریالیسم، مارکس و طبقه، مارکس و دولت، مارکس و جنبش‌های اجتماعی، و مارکس و مارکس دست به دست هم می‌دهند تا رستاخیزی به پا کنند که جهان را دو شق کند؛ اما رستاخیز مارکس ..... ادامه
      مجید دارابیگی : بیماری سبک کار
  بیش از یک سده از انقلاب مشروطیت  و آغاز فعالیت حزبی و انجمن های سیاسی  و نیز  تاسیس حزب «اجتماعیون عامیون»، نخستین حزب هوادار کارگران و زحمت کشان ایران می گذرد و بیش از یک صد سال است که هواداران سوسیالیسم و پیش روان کارگری، در کشور ما تلاش دارند به پیروی از.....  ادامه
      چرا درك ماركس را از فرارفتن از تولید ارزش كندوكاو می‌كنیم؟ چرا اكنون؟
  پیتر هیودیس / ترجمه حسن مرتضوی و فریدا آفاری
  دو دهه پس از فروپاشی كمونیسم دولت‌سالار در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و اروپای شرقی، كه بسیاری ادعا كردند آثار ماركس را به زباله‌دان تاریخ انداخته، حال و هوای جدیدی پدید آمده كه در آن اندیشه‌های او دستخوش بحث‌و بررسی تازه‌ای شده است. ادامه
      محمد قراگوزلو: سازمان یابی کارگری
  13. حزب سیاسی
  روزهای منتهی به فروپاشی شوروی و دیوار برلین را به یاد آورید تا به مصداق شعر شفیعی برسید. روزان تیره و تاری بود. هر که از سوسیالیسم و مارکس و انگلس و لنین و تروتسکی سخن می گفت نشانی تیمارستان کف دستش می گذاشتند. تاچریسم هار چنان گرد و خاکی راه انداخته بود که حتا شرافت انسانی را نیز با متر و خط کش بازار آزاد اندازه می گرفتند و ........ ادامه
      حزبی که باید ساخت
  نگاهی به مشخصه های اساسی حزبی که پاسخگویی به الزامات امر " خود رهانی کارگران" را هدف خود دارد
  (آخرین قسمت)
  حزب دفاع از خود رهانی کارگران" با حذف تسخیر قدرت دولتی از اهداف خود، بی تردید در برابر همه احزاب متعارف، حزبی از نوع دیگر است. این حزب در عین حال با فاصله گرفتن از الگوی حزب ایدئولوژیک، با کنار نهادن برنامه ای مطول و معطوف به اصوا آئینی – اعتقادی و جزئیات طرح های اجرایی از جایگاه معمول و متعارف آن در احزاب کارگری دولت گرا و با........ ادامه
  دمکراسی, سوسیالیسم و دولت
  تمامی مقالات >>
      تقی روزبه : ما جزأ دموکراسی بی دولت را در روژاوا ایجادکرده ایم!
  بر این نظرم که شفاف تر شدن هرچه بیشترخطوط اصلی سیمای جهان نو و در حال رویش، در جهانی که در حال اشباع شدن از بحران های بی شماراست و بقول معروف سگ صاحبش را نمی شناسد، شناخت مختصات اصلی پارادایمی که جنبش های جدید و ضدسرمایه داری هرکدام به درجاتی حامل آن هستند، برای کاستن از گیچ سری های دوره های انتقالی و اکنده از روندهای متناقض، و استفاده بهینه از فرصت ها در راستای بنای جهانی دیگر اهمیت کلیدی دارد. ادامه
      محمد قراگوزلو : دموکراسی کارگری- دموکراسی بورژوایی
  3.تعرض امپریالیسم به رویزیونیسم فرتوت
  شما مهمان باشید!
  آن چه در افغانستان و عراق می گذرد از نظر "جامعه ی جهانی" چیزی جز تلاش تهاتری به منظور"سلطه ی دموکراتیک" نیست. ما نفت شما را به غارت می بریم، به شما سلاح و دولت دموکراتیک غالب می کنیم؛ ادامه
      نادر فتورهچي - بدنها و ميدانها: دشمنانِ جامعه باز
  آيا هر شکلي از مخالفت با ايده هاي حامي «دموکراسي واقعاً موجود» يا همان فُرم دولتيشدهي انتخابات، منشايي ارتجاعي و «بنيادگرايانه» دارند؟ آيا اجازه هست که از «مردم» در برابر «ملت» دفاع کرد و در ايدهي «دموکراسي خواهي» يک گام از وضع موجود فراتر رفت؟ آيا ميتوان ساختار دموکراتيکي را تخيل کرد که ....
  آيا.... ادامه
      محمد قراگوزلو: دموکراسی کارگری؛ دموکراسی بورژوایی
  2. سه جانبه گرایی
  ترم سیاسی سه جانبه گرایی برای فعالان جنبش کارگری پدیده یی آشناست. نماد یک کمیسیون به غایت ضددموکراتیک در وزارت کار. به طور معمول اواخر هر سال این کمیسیون تشکیل می شود تا به ارزیابی و تصویب حداقل دستمزد کارگران بپردازد.این دیگی است که برای حفظ منافع سرمایه و دفاع از سود و استثمار می جوشد و از نظر کارگران آگاه و آزاد و سوسیالیست مصوبات آن نیز یکسره در خدمت اردوی سرمایه داران است. ادامه
  امبرتو چرونی     بحثی پیرامون رابطه میان دموکراسی و سوسیالیسم
  اینکه سوسیالیسم به سادگی فاقد این مشخصه اساسی علمی میگردد، از اینروست که در جنبش، یا امپریسم مبارزه روزمره )شاید به نام آن غریزه کارگری که به ضرر تحلیل ماتریالیستی بیش از حد به آن تکیه شده(، و یا بی نیازی به رهبری سیاسی )به معنی وسیع کلمه( که خود را حامل هر نوع حقیقتی میپندارد مسلط میگردد. بدین ترتیب، از آنجا که خود پراتیک به مثابه تئوری قلمداد شده و یا به تصور اینکه با دمیدن روح به طبقه میتوان اساس استراتژی آنرا بنا کرد، تئوری ضرورتا کنار گذاشته میشود. ادامه
      محمد قراگوزلو : دموکراسی بورژوایی، دموکراسی کارگری
  دموکراسی در مسلخ کلوب ‌رم
  چپ پست مدرن به زعامت اسلاوی ژیژک ترهاتی را سر هم بندی کرد که بر مبنای آن از یک سو بمب های آمریکایی و فرانسوی در افغانستان و عراق و لیبی را مبشر "دموکراسی" می خواند و "جنایت" خمرهای سرخ را زیر چشم سوسیالیست های ارتدوکس می نشاند. برای این چپ پسامارکسیست انتخابات همیشه منشا تحول مثبت بوده است. ادامه
      مجید دارابیگی : مقوله ی دموکراسی در آرایش طبقاتی
       نقد نظام های سوسیالیستی گذشته و سوسیالیسم واقعن موجود، نشان از آن دارد که از خود بیگانه گی شهروندان و انبوه مزدبگیران را در فقدان دموکراسی نمی توان انکار نمود.
  در نظام سوسیالیستی آینده، حکومت نخبه گان، جای خود را به توده های زحمت کش می سپارد و دموکراسی نماینده گی، جای خود را به مداخله ی مداوم همه گانی!  ادامه
  قدرت سیاسی
  و جنبش های ضد سرمایه داری

  تمامی مقالات >>
      ديالکتيک تعيّن مکاني سرمايه / پیتر هیودیس / ترجمهمهدی صابری/
  بازبینی كتاب انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ
  معروفیت رزا لوکزامبورگ از آن روست كه نخستین مارکسیست پسازمارکس بود که استدلال کرد انباشت سرمایه نه تنها به پویش زمانی درونی جوامع سرمایهداری خاص، بلکه بیش از هر چیز به نفوذ مکانی سرمایهداری و نابودی جهان غیرسرمایهداری وابسته است. ادامه
      سعيد آوا : مفهوم مقوله ی دولتِ ايدئولوژيک
  در ادبياتِ مارکسيستي، از دولت ها؛ و يا حکومت هايي که زاده ی بحران های اقتصادی و بن بست های سياسي – ايدئولوژيک مي باشند با حکومت های استثنايي نام بُرده شده است. اين حکومت ها در واقع به عنوان راه حلٌ موقتي؛ وعلاج مُسٌکن وار بن بست ناشي از يک جنگِ مغلوبه ، يا توازن قوای نسبي وموقتي مابين طبقاتِ اصلي جامعهً بورژوازی ظاهر مي شوند. ادامه
  بهنام چنگائی     فصل بازستانی قدرت سیاسی و اقتصادی از
  دو هم پشت ذاتی «دین و سرمایه»
  بخش پایانی
  در قلب اقتصاد و فرهنگ دنیای بشدت بی رحم، وحشی و نابرابر امروز، یک جامعه کوچک سرمایه داران کلان، در پیوند با کاسه لیسان دینمدار ِمظهراش، هستی انسان فقیر را در طول تاریخ و در پهنه ی جهان، پیگیر غارت و به کام خود و وابستگان خرداش تصرف کرده اند. ادامه
  بهنام چنگائی     آغاز فاز عملی، در طیف بندی طبقات
  بهنام چنگائی در گذشته ی نه چندان دور، تلاش های پوشیده و آشکار متعددی در راستای همکارهای سیاسی، جهت ایجاد اتحاد نیروئی متشکل و همرأی، در راستائی اهداف مختلف و یا شاید از دید بعضی: زمینه ی پیدائی راه حل اراده ی منسجم، به عنوان نیروی جایگزین در بین نیروهای مخالف نظام ولائی، در داخل و خارج روی نشان داده است. ادامه
  بهنام چنگائی     فصل باستانی قدرت سیاسی و اقتصادی ازدو هم پشت ذاتی
  «دین و سرمایه» بخش 3
  امکان سمتگیری درست و لازمه ی عبور مطمئن از گیجی های بین راه مبارزه ی طبقاتی، کشف موانع رسیدن به هدف و مرتفع نمودن آسیب پذیری توده ها در حین نبرد سراسری، تنها شامل سازماندهی ارگانهای توده ای،... ادامه
  بهنام چنگائی     فصل بازستانی قدرت سیاسی و اقتصادی ازدو هم پشت ذاتی ِ جهانی
  « سرمایه و دین»
  آیا نیروی کار جهان امروز، و به ویژه ایران و کشورهای مسلمان، در شرایط و فرصت مناسب برای بازستانی قدرت سیاسی و افتصادی خود از این سرمایه و هم پشت تاریخی اش دین نیست؟ قطعن هست! ادامه
      تقابل دواستراتژی
  " تحریم گسترده نفتی وبانکی وتهدیدات نظامی" و "تهدید دربرابرتهدید"
  بااین همه تقابل دواستراتژی تهدید دربرابرتهدید وشروع جنگ سردهمه جانبه،بیش ازپیش ..ضرورت گسترش فعالیت نیروهای مخالف دوقطب ارتجاع و افشاء هردوی آنها وحضورسازمان یافته تر جنبش های اجتماعی پیرامون مطالبات راستین خود ازاهمیت زیادی برخورداراست. ادامه
  بحران اکراین : بررسی چند تاکتیک
  بخش پنجم و آخر
  بحران سیاسی ـ اقتصادی اکراین روز به روز عمیق‌تر می‌شود. حاکمان این کشور که هر یک با بخشی از امپریالیسم غرب همکاری می‌کنند، بی توجه به وضعیت فلاکت بار مردم، در پی تحکیم پایه های قدرت و نفوذ خویشند. حتی بین آرسنی یازنیوک، نخست وزیر، و پترو پروشنکو، رئیس جمهور بر سر شیوه بر خورد با جدایی طلبان شرق کشور و نزدیکی با اتحادیه اروپا اتفاق نظر وجود ندارد.
  محمود صالحی: کارگران مبارز،فعالين کارگری و مردم آزاديخواه!     
  نهاد وابستە به امپرياليسم آمريکا "سوليداريتی سنتر" با استفاده از امکانات نا محدود مالی خود که حاصل خون کارگران در گوشە و کنار جهان است، تلاش دارد در تشکلات کارگری نفوذ کرده تا طبقه کارگر را برای پيش برد اهداف ضد کارگری سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی دولت امپرياليستی آمريکا بە خدمت در آورد.

  تناقض‌های پسامدرنیسم
  تری ایگلتون ترجمه: محسن ملکی
      
  چرا همه درباره‌ی فرهنگ حرف می‌زنند؟ آن‌هم زمانی که مسائل نسبتا مهم‌تری برای بحث هست. این ایده که همه چیز فرهنگی است، ایده‌ای که اینک در بینِ بخش‌هایی از جناحِ چپ غرب مُدِ روز است، به آموزه‌ای تعلق دارد که با نام فرهنگ‌‌گرایی شناخته می‌شود؛

  تقی روزبه : جنبش دانشجوئی در ِاغماء؟!
  رکودجنبش دانشجوئی از منظرمیزگردبی بی سی*
  جنبش دانشجوئی در سه پرده– بخش دوم
      
  در بخش نخست (پرده اول) به منازعات درونی حاکمیت در دانشگاه ها و مضمون آن ها پرداختیم همراه با این پرسش: در شرایطی که جدال سختی بین باندهای حاکمیت برای کنترل دانشگاه ها جریان دارد، خوددانشجویان که موضوع این جدال ها هستند چه می کنند؟

  فراسوی سرمایه‌ی ایستوان مزاروش
  مفهوم‌پردازی بدیلی رهایی‌بخش
  پیتر هیودیس ترجمه: نوید قیداری
      
  به‌ندرت می‌توان با اثری روبرو شد که چنین مستقیم به مواجهه‌ی مسأله‌ی محوری زمانه رفته باشد.* جهانی‌سازی سرمایه و کالایی‌سازی هر بخش تصورپذیر زندگی روزمره، همراه با فروپاشی مجموعه‌یی از جنبش‌های انقلابی در سراسر جهان، بنیانی تقریباً تزلزل‌ناپذیر برای این ادعا فراهم کرده است که آینده‌ی ما را این یا آن شکل سرمایه‌داری تعیین خواهد کرد.

  محمد قراگوزلو : انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد
  فرضیه و فاکت1
      
  انقلاب بهمن 57 برآیند یک سلسله چالش های مستمری بود که از سال 1352 و متعاقب افزایش شدید قیمت نفت گریبان حاکمیت پهلوی دوم را گرفت و از سال 1355 به صورت یک بحران عمیق کاپیتالیستی در اقتصاد سیاسی ایران عینیت یافت. بورژوازی ایران در پاسخ به این بحران در مقاطع مختلف می توانست راهکارهای مختلف داشته باشد.

  ملاحظاتی در باره ی "امپریالیسم و اقتصاد سیاسی جهانی"پاسخی به الکس کالینیکوس
  لئو پانیچ و سام گیندینترجمه ی ح. ریاحی
      
  از توجهی که الکس کالینیکوس به نوشته ی ما (در اینترنشنال سوسیالیسم، شماره ۸۰۱ ) مبذول داشته است، سپاسگزاریم. و به ویژه خوشحالیم که او این کار ما را "اصلاح مفیدی" بر "ادعای نادرست" پیشین خود تلقی میکند؛ این ادعا که با پایان گرفتن جنگ سرد رقابتهای قدیمی میان کشورهای امپریالیستی باز می- گردند. او میپذیرد که بحث ما به او کمک کرده است تا دریابد که پس از سال 1989 انتظارِ تکرار "الگوهای تاریخی پیشین به سادگی و فارغ از اثراتِ شکلهای مشخص رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیک" دوره ی بعد از 1945 اشتباه بوده است.

  روز جهانی حقوق بشر و نقض روزمره آن در ایران     
  ما ضمن واقف بودن به محدودیت های جدی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های متمم آن ، معتقدیم که امر رهایی انسان از چنگال ستم ، تبعیض ، استبداد و استثمار راه طولانی و دشواری را در پیش دارد ، با این همه ، قرنها مبارزه برای حقوق بشر ، تا کنون دستاوردهای مثبت و دمکراتیکی در عقب راندن دولتها و نظام های اجتماعی – اقتصادی به ارمغان آورده ، که نباید از دید ما پنهان بمانند . ما با چنین نگرشی است که ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر را گرامی میداریم و عزم خود را برای دنیایی بهتر بیش از پیش جزم می کنیم .

  مجید دارابیگی : بازیابی هویت ملی در تعیین سرنوشت!     
  همه پرسی از مردم اسکاتلند برای اعلام استقلال و جدائی از بریتانیا در چهاردهم ماه اکتبر سال جاری با شکست رو به رو شد، اما نه شکستی رسواآمیز و روی دادی زودگذر و بدون پس خورد، که مساله ی استقلال، احتمال دست یابی مردم اسکاتلند به استقلال و جنبش استقلال خواهانه ی مردم این سرزمین را برای همیشه خاتمه یافته تلقی نمود.

  از خواست های زندانیان سیاسی اعتصابی ارومیه دفاع کنیم !     
  بیش از دو هفته است که ۲۹ نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به وضعیت بد زندان، رفتارهای غیر انسانی و عدم رعایت تفکیک جرائم در نگهداری زندانیان دست به اعتصاب غذا زده‌ اند.

  گزارش جلسه مباحثه دانشجویان کمونیست یکی از دانشگاه های ایران
  به مناسبت روز دانشجو
      
  ما چه بخواهیم چه نخواهیم در جامعه و دانشگاه چپ خود را بازتولید می کند. اگر همه چپ های دانشگاه ای ایران را از دانشگاه بیرون کنیم، خواهیم دید که چند سال دیگر به ضرورت تاریخی نسبت به بحران های آن دوره یک چپ دیگر شکل می گیرد. مهم این است که نطفه های چپ شکل یافته کنونی وارد عمل شوند و پایه لازمی باشد که چپ در مقابل سایر جریانات رفورمیستی، ارتجاعی و آلترناتیوهای پروغربی بایستد. با نوعی تحزب کمونیستی در آینده بتواند جایگزین حمهوری اسلامی یا هر نظام سرمایه سالار دیگر در ایران شود.

  تقی روزبه : نگاهی به جنبش دانشجوئی در سه پرده!     
  اکنون مدت هاست که کشمکش داغی بین جناح های حاکمیت برای کنترل بر دانشگاه ها و فضاهای دانشجوئی بر قراراست. روحانی اخیرا در استان گلستان گفته بود اگر لازم بود 50 وزیر را هم معرفی می‌کردم زیرا برای تحقق وعده‌هایم از حرکت باز نخواهم ایستاد. چکیده دعوای مجلس با دولت را می توان در یک جمله چنین خلاصه کرد: دانشگاه جای شوخی نیست.

  ابراهیم محمودی : کارآگاه، چونان نقشه‌نگار قدرت
  شرحی بر کتاب «کشف حجاب: بازخوانی یک مداخله‌ی مدرن»
      
  اگر عکس‌ها را همان تصاویری تاریخی درنظر بگیریم، آن‌گاه آن‌ها به چه چیز ارجاع می‌دهند؟ به واقعیتی تمام‌شده در گذشته؟ نسبت آن گذشته با اکنون چیست؟ آیا بازنمایی سوژه‌ها در عکاسی مبتنی بر واقعیت است؟ برخلاف نقاشی که بنا به ماهیت‌اش، طرحی ذهنی و «غیر واقعی» از موضوع است، یا سینما که با نوعی پیش‌آگاهی، ......

  گرامی باد۱۶ آذر، روز دانشجو !     
  ! کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ توطئه ای بود علیه خیزش استقلال طلبانه و ضد استبدادی مردم ایران، زمینه ساز مبارزاتی بود که از جمله رهروان آنها دانشجویان آگاه و آزادیخواه بودند. طی این مبارزات سه دانشجوی استقلال طلب و آزادیخواه: قندچی، رضوی و بزرگ نیا در ۱۶ آذر به دست دژخیمان رژیم سلطنتی کشته و صدها دانشجو دستگیر، شکنجه و زندانی شدند. اما دانشجویان باهمه افت و خیزها هرگز نگذاشتند مشعلی که همرزمانشان برافروخته بودند، خاموشی بگیرد.

  «با تکرار بی اندازه کاربُرد خشونت، خشونت در درون جامعه ی اسرائیل طنین انداخته است»: رونی برومن - ترجمه بهروز عارفی     
  رونی برومن: من عمدا نام کتاب را بیانیه برای فلسطینیان گذاشته ام و نه بیانیه ای برای فلسطین، چرا که این کتاب، یک اعلامیه ی ملی گرا نیست. در این اثر جمعی، خبری از دفاعیات مشترک برای دفاع از بینشی ناسیونالیست نیست، بلکه کار ما اقدامی است برای راه یابی در جهت شناسائی رسمی کرامت و نیز حقوق فردی فلسطینیان. در این مانیفست، از نویسندگانی دعوت کرده ام که زمینه های مختلفی را از نظر می گذرانند.

  حسین نقی پور: یادی از زنده یاد محمد مختاری
  در شانزدهمین سالگرد قتل های سیاسی زنجیره ای اهل قلم
      
  محمد مختاری زمستان 1996 در ادامۀ سفر فرهنگی پربارش به آمریکا و اروپا، توقفی هم در هانوفر داشت و توانستیم پس از مدت ها دیداری تازه کنیم و احیای خاطره های شیرین دور. هنگامی که برای دیدن مکان های دیدنی هانوفر برنامه می گذاشتیم از من خواست که به اردوگاه مرگ در برگن بلزن که اکنون به صورت موزه ای تاریخی از جنایات نازی ها درآمده بود برویم.

  شاهرخ زمانی : زندان گوهر دشت
  خطاب به فعالین و تلاش گران جنش کارگری
      
  ایجاد تشکل های سراسری (اتحادیه ها و فدراسیون سراسری و حزب طبقه کارگر) چگونه و با کی ؟
  آیا جنبش 200 ساله کارگری غیر از اتحادیه های سراسری و یا حزب سیاسی ظرف دیگری برای تشکل یابی صنفی – سیاسی کارگران در بعد سراسری تعریف کرده است؟

  حسن حسام : من از تفنگ بیزارم     
  من
  از تفنگ و سنگ
  بیزارم
  از خون منتشر شده بر اسفالت
  و قلب عاشق خاموش
  از زخم ِ سردِ مرگ
  و کینه سترون ِخونخواه
  از ازدحام عاطفه‌ی کور
  و خشکسالی گلزار عاشقی

  اردشیر مهرداد : "آقای محصص" را نمی توان به خاک سپرد!     
  عصر آن روز پاییزی، آنانی که او را ترک می کردند نه سوگواران و به ماتم نشستگان، مشتاقانی بودند که از دیدار فاتحی باز می آمدند. باجنگاوری وداع گفته بودند که در نبردی طولانی با بردگی و حقارت و تسلیم پیروزشده بود. پیکارجویی که دررویارویی با انسان ستیزی و ستم پیشه گی و جباریت آتش بس نپذیرفته بود.

  تقی روزبه : ما جزأ دموکراسی بی دولت را در روژاوا ایجادکرده ایم!     
  بر این نظرم که شفاف تر شدن هرچه بیشترخطوط اصلی سیمای جهان نو و در حال رویش، در جهانی که در حال اشباع شدن از بحران های بی شماراست و بقول معروف سگ صاحبش را نمی شناسد، شناخت مختصات اصلی پارادایمی که جنبش های جدید و ضدسرمایه داری هرکدام به درجاتی حامل آن هستند، برای کاستن از گیچ سری های دوره های انتقالی و اکنده از روندهای متناقض، و استفاده بهینه از فرصت ها در راستای بنای جهانی دیگر اهمیت کلیدی دارد.

  دردنامه یک کارگر
  احمد ناب دل : تبریز جهنم کارگران
      
  با توجه به وضعیت سرسام آور گرانی ها و تورم در سالهای اخیر وضعیت معیشتی کارگران واقعا" اسفناک است وقتی حقوق کارگری چند برابرکمتر از خط فقر است حتی آن تعداد از کارگرانی را که کار میکنند با وجود کارکردن قادر به تامین اولیه ترین و اساسی ترین نیازهای زندگی خود نیستند و

  سحر: بازتولید نیروی کار ارزان، ضرورت تداوم سود     
  کسب سود، محور نظام سرمایه‌داری است. سود بدون گردش چرخه‌ی تولید کالا و خدمات حاصل نمی‌شود. در این مقاله ‌‌می‌خواهیم به طرح تعالی خانواده از این منظر نگاه کنیم که چگونه افزایش جمعیت به تداوم سود سرمایه کمک‌‌ می‌‌کند.

  بهروزسورن: اینبار در جهرم! جنایت ادامه دارد     
  قدر مسلم این است که این مزدوران و اشرار جنایتکار فرزند خلف مرشد خود هستند که چاقو بدست در عکس دیده میشود و بارها شنل افتخار برای آزاده کشی و آزادیخواه دریدن را بر گردن انداخته است و به افتخارات سیاه خود افزوده است. نام این طیف گسترده چماقداران, چاقوکشان, قمه و زنجیرکشان , اشرار باصطلاح خودسر بوده است. سابقه ای دارند چند دهه و

  جعفر ابراهیمی-معلم : آنسوی قتل دلخراش محسن خشخاشی
  با نگاهی به نقش ساختار نظام آموزشی در بازتولید خشونت
      
  پرداختن به علل اجتماعی این فاجعه اسف بار بدون توجه به ریشه های اقتصادی آن آب در هاون کوبیدن است. در شرایطی که آموزش عمومی، رایگان و کیفی هر روز در سایه سیاست های نئولیبرالیستی دولت روحانی در عرصه اقتصاد، به محاق رفته است تا صاحبان ثروت و قدرت در سایه سیاست خصوصی سازی عرصه آموزش را جولانگاه خود سازند.

  هاله صفرزاده : خصوصی‌سازی معادن در ایران     
  مطابق با آخرین آمار منتشره‌ی مرکز آمار ایران در سال 92 معادن تحت مالکیت بخش خصوصی به 98 درصد کل معادن رسیده است. برمبنای آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 92 خصوصی‌سازی در بخش معدن و صنایع معدنی درآمد 26 هزار میلیارد تومانی را به همراه داشته؛

  تقی روزبه : جنبش ضدنژادپرستی در آمریکا، ژرفش شکاف ها و دو پیام مهم نهفته در آن!     
  ژرفای تناقضات جامعه آمریکا به عنوان مهد و دژسرمایه داری و البته همزمان ژاندارم و نگهبان آن شگفت انگیز و قابل تأمل است. اگر دژسرمایه داری جهان حامل چنین گسل هائی است، پس سرمایه داری به عنوان نظم حاکم بر جهان چه پیامی و ادعائی برای معضلات جهان امروز دارد؟!.

  تئوری بحران، قانون گرايش نزولی نرخ سود، و پژوهش‌های مارکس در دهه‌ی هفتادِ قرن نوزدهم(۱۸۷۰)
  (میکاییل هاینریش) برگردانِ: نیکو پورورزان
      
  در آثار مارکس نمی‌توان فرمول‌بندی نهايی‌اش را در زمينه‌ی تئوری بحران پيدا کرد. اما، در عوض رويکردهای گوناگونی را در آثار وی در تشريح بحران[های نظام سرمايه‌داری] می‌توان يافت. جلد سوم "سرمايه" که نسخه‌ی خطی‌اش در سال‌های ١٨٦٥-١٨٦٤ نگاشته شده بود، نقطه‌ی آغازين و رهنمون تمامی بحث‌های مارکسيستی قرن بيستم بر سر تئوری بحران بود.

  زنانی دیگر: زن، خشونت، سرمايه داري، بنيادگرايي
  به مناسبت سال روز مبارزه با خشونت
      
  تقویم نانوشته‌ی زنان از تاریخ زن ستیزی، تاریخی که به آنان تعلقی نداشته و کماکان ندارد، هر روز و هر لحظه‌ی این تاریخ را زمان مبارزه با خشونت می‌نامد. تاریخ زنانی که برده‌ی جنسی شدند، زنده به گور شدند، در آتش سوزانده شدند، سنگسار شدند و....

  لاله حسین پور: جنگ، عالی ترین شکل خشونت علیه زنان     
  جنگی را که در جریان است، باید جنایت علیه بشریت شمرد. مسئولان این جنگ باید در دادگاه مردمی محاکمه شوند. آنها اما، با سازمان دادن و رهبری این آدم کشی وحشیانه به نظاره نشسته اند. آن ها نقش فرماندهان را بازی می کنند و برای شان مهم نیست در این جنگ، چه تعداد انسان جان خود را از دست بدهند و ..

  راه کارگر خبری
  فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عضو آن جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
  زندانیان عقیدتی در خطر محکومیت به اعدام
  زندانی عقیدتی آقای محمد علی طاهری گویا با اتهام هایی مواجه است که بر اساس مقررات قانون مجازات اسلامی سال 1392 مستوجب اعدام است.
  در راه کارگر خبری بیشتر بخوانید
  یاد جان باختگان خاتون‌آباد شهر بابک
  گرامی باد
      
  کار در معدن همواره یکی از سخت‌ترین کارها بوده است. علاوه بر آن کارگران معدن همواره در معرض خطرات جانی، نقص عضو، زنده به گور شدن و انواع خطرات دیگر قرار دارند. هنوز مدت زیادی از کشته شدن بیش از 700 صد تن در معدن سومای ترکیه نمی‌گذرد. فاجعه‌ای که نظام سرمایه‌داری به راحتی از کنار آن گذشت. اما یکی از بدترین وقایع برای این کارگرانی که همواره در معرض خطر جانی هستند، عبارت است از سرکوب پلیسی و نیروی‌های امنیتی.


  گفتگو با محمود صالحی : تشکل سراسری کارگران, ضرورتی عینی یا اقدامی زودرس!     
  شما یکی از شرکت کنندگان در نشست هایی که هدف خود را “ایجاد تشکل سراسری کارگری” اعلام کرده,بوده اید. در مورد این نشست ها بگوئید. با چه مشکلاتی برای انجام این نشست ها روبرو شدید؟ و دستاورد آن چیست؟


  گفتگو با جهانگیر محمود ویسی:تشکل سراسری کارگران, ضرورتی عینی یا اقدامی زودرس!
  گفتگوهای گزارشگران با فعالین کارگری
      
  هوا بس ناجوانمردانه, برای کارگران و زحمتکشان کشورمان سرد است,. سرمایه و سرمایه دار همچنان که تا کنون بر سفره حقیر آنان میتازند و آن سفره تهی تر از هر زمان دیگر است. بر طبق امار و گزارشات منتشر شده اکثریت کارگران ایران زیر خط فقر چند برابری بسر میبرند و اهرم های دفاعی آنان که همانا تشکل و همبستگی است کفاف مقابله با دوران خاکستری کنونی را نمیدهد.


  پاسخ شاهرخ زمانی به کانون مدافعان حقوق کارگر از زندان گوهر دشت
  آقای ثقفی ، زندانیان سیاسی را دست کم نگیرید!!!
      
  در شرایطی که مجامع جهانی و انسانهای آزاده و شریف، رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر نقض ابتدایی ترین اشکال قانونی فعالیت، سرکوب ابتدایی ترین اشکال تشکل و اعتصاب، دستگیری ، شکنجه ، صدورحکم حبسهای طولانی مدت و اعدامهای فله ای و ... زیر منگنه قرار داده است.


  مرتضی فاتح : بودجه سرمایه داران و دستمزد کارگران     
  دو موضوع درماههای پایانی هر سال شکل و شمایل زندگی در سال بعد را ترسیم میکنند. بودجه دولتی و تعیین حداقل دستمزد. این دو موضوع ،جدای از وقایع غیر منتظره، عواملی هستند که اگر چه ظاهرا دغدغه طبقات متفاوتی از جامعه هستند، اما مستقیما به مشغله عمومی تبدیل شده اند


  فراخوان کارگران و نیروی کار در ایران     
  کارگران و زحمتکشان ایران در اعتراض به مقررات زدایی از قانون کار مطالبه خود را علنی کنید.
  حذف عجولانه ی قانون کار از مناطق مختلف و کارگاه های بیشمار و مقررات زدایی از مناسبات کار با سرعت هر چه بیشتر علیه کارگران در جریان است.


  کاوه بنائی : اعتصاب عمومی در ایتالیا     
  اتحادیه ها می گویند: ما در شرایط دشوار قرار داریم.تغییر سیاست دولت در محل کار,قانون ثبات بر اقدامات افزایش اشتغال و اقتصاد فراهم نیست. شعار انتخاب شده توسط کنفدراسیون ” راه بازگشتی نیست” به بیان اختلاف , بین دولت و طرح های اتحادیه کارگری در اصلاح عمده قانون مشاغل و سیاست اقتصادی است.


  محمد قراگوزلو : ضرورت همبسته گی منطقه یی وبین المللیِ سوسیالیست ها با کانتون کوبانی     
  سکوت "جامعه ی جهانی" در خصوص تعرض همه سویه ی داعش به کوبانی چندان محل حیرت نیست. "جامعه ی جهانی" تیتر دیگر دولت های امپریالیستی است که از طرح و نقشه برای شکست کمونیسم روسی در افغانستان تا لحظه ی حال القاعده را مانند گروه فشار خود چرخانده اند در عین این که مانند تعارضات و تضادهای درونی سرمایه داری به سر و کول هم زده اند.


  سمیر تحریری : کند‌و‌کاوی در خشونت برعلیه زنان
  از کدامین مسیر باید رفت، قانون‌اساسی یا انقلاب؟
      
  قتل ناموسی، یکی از سبعانه‌ترین و قدیمی‌ترین انواع خشونت علیه زنان، در سطح جهانی و در طول تاریخ جامعه بشری تحت حاکمیت مرد سالاری بوده است. هر سال هزاران زن قربانی این شکل از خشونت نظام مردسالار می شوند. اگر در گذشته قتل ناموسی خبرساز نبود و پایمال کردنِ حقِ حیاتِ هر زن در سکوت مرگبار خانواده، جامعه، پارلمان، حکومت و رسانه ها به فراموشی سپرده می شد، اما امروز پرده پوشی این جنایت به آسانی میسر نیست.


  پیام شاهرخ زمانی به دانشجویان :از زندان گوهر دشت کرج
  حماسه ١٦ آذر، اوج پیوند آگاهانه جنبش سوسیالیستی دانشجویی با جنبش کارگری – دمکراتیک گرامی باد
      
  جنبش آگاهانه سوسیالیستی عمدتاً در دانشگاه ها و جنبش مبارزاتی مستمر کارگران در مراکز تولیدی دو نیروی سازنده ابزاری هستند که هموار کننده راه آزادی می باشد، و این ابزار حزب طبقه کارگر است که می تواند با سازماندهی و هدایت طبقه کارگر و نیروهای همپیمان آن چنان قدرت و توازونی را نسیب کارگران کند که طبقه کارگر ستم و بهره کشی را از جامعه محو کرده و حاکمیت شورایی و دمکراتیک کارگران را مستقر نماید.


  سهراب شباهنگ : بخش 2 - ساختار طبقاتی جامعۀ ایران     
  آنچه در مورد طبقات مختلف جامعۀ سرمایه داری گفتیم و مبنای روش ما در مورد محاسبۀ وزن نسبی طبقات جامعۀ آمریکا قرار گرفت، در خطوط کلی خود در مورد ایران نیز صادق است. یعنی در جامعۀ سرمایه داری ایران نیز طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمایه دار طبقات اصلی جامعه را تشکیل می دهند و برای توصیف کامل جامعۀ ایران و ترکیب طبقاتی آن باید وزن و جایگاه خرده بورژوازی (شهر و روستا) و زمینداران را نیز در این جامعه تعیین کرد. طبیعتا وزن نسبی طبقات از نظر جمعیت نگاری و نیز به لحاظ اقتصادی – اجتماعی و سیاسی در کشورهای مختلف سرمایه داری متفاوت اند.


  کارزار پشتیبانی از کارگران ایران : طبقه کارگر و اوضاع اقتصادی: گفتگو با مرتضی فاتح     
  گرانی نرخ نان و وعده مسئولان دولتی برای افزایش قریب الوقوع قیمت حامل های انرژی، لبنیات و سایر مواد غذائی، نشانه هائی از وخامت تشدید شونده شرایط اقتصادی کشور است.


  تراب حق شناس: تشدید حمله به گرایش چپ درون مجاهدین: چرا؟
  (اشاره‌ای به شماره‌های اخیر مهرنامه و چشم انداز ایران، چاپ تهران)
      
  پنجاه سال از پاییز 44-1343 که جمع نخست مجاهدین به تدریج شکل گرفت تا در 20 بهمن 1350 به نام سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام موجودیت کند، می‌گذرد. برای برخی خوش‌آیند باشد یا بدآیند، من از کسانی بودم که این شانس و افتخار را دارم که با آن کاروان انتقادی، سیاسی، انقلابی و عدالت جو همراه بوده‌ام. نه همیشه پیشرو، نه پیرو بلکه همواره رهرو.


  مصاحبه نجیب توعیبیه با لیلا شهید، سفیر فلسطین در اتحادیه اروپا ترجمه بهروز عارفی
  لیلا شهید: «نتانیاهو می خواهد کشمکشی استعماری را به جنگ مذهبی تبدیل کند»
      
  لیلا شهید، سفیر فلسطین در اتحادیه اروپا توضیح می دهد که در بیت المقدس، آتشی از زیر خاکستر بلند می شود که می تواند انتفاضه سوم را به راه اندازد. پس از دو ماه جنگ در غزه، دولت اسرائیل و کولون های ساکن شهرک های استعماری فلسطینیان را به ستوه آورده اند و به ویژه جوانان دست به عملیات مقاومت خود به خودی و مایوسانه می زنند که رهبری سیاسی ندارد


  کانون نویسندگان ایران
  بیانیه ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت شانزدهمین سالگرد قتل های سیاسی زنجیره ای
  و گرامیداشت یاد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده
      
  مردم ایران !
  شانزده سال پیش ، در آذرماه سال 1377 جنایتی سازمان یافته و هولناک در کشور ما رخ داد که طی آن چندین انسان آزاده و روشنفکر به وحشیانه ترین شیوه به قتل رسیدند. شماری از اعضای کانون نویسندگان ایران، ازجمله محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، در میان جان باخته گان بودند.


  کانون نویسندگان ایران « در تبعید»
  13 آذر، روز مبارزه با سانسور
      
  نامگزاری سالها و روزها از دیر باز در ایران و در جهان مرسوم بوده است. هر کدام از این نامها به مناسبت و حکمتی انتخاب شده اند و اغلب یاد آور رخدادی مهم تاریخی‌اند. کانون نویسندگان ایران نیز بر این نمط، هفت سال پیش، سیزده آذر ماه را روز مبارزه با «سانسور» اعلام کرد ....


  هاله صفرزاده (معلم و مشاور دبستان): نقش مدارس و سیستم آموزشی در بازتولید چرخه‌ی خشونت،     
  شنیدن خبر یک قتل همیشه هولناک است و از آن هولناک‌تر خود عمل قتل است. هولناک‌تر از همه این که این بار قتلی در مدرسه و سرکلاس رخ داده است، پیش چشمان دانش‌آموزان. معلمی قربانی خشونت شده و قربانی دیگر ِخشونت، دانش‌آموز 15 ساله‌ای که به نام قاتل فراری است و پدرش به جای او در زندان.


  محمد حبیبی: مربیان پیش دبستانی قربانیان سیاست‌های انقباضی دولت روحانی     
  شاید مربیان پیش دبستانی اولین قربانیان سیاست‌های انقباضی دولت جدید باشند اما به طور حتم آخرین آنها نخواهند بود. نشانه‌هایی از برنامه ریزی‌هایی از حذف بخش دیگری از معلمان از چرخه آموزشی کشور به بهانه های مختلف وجود دارد که زنگ خطر را برای معلمان و درکل ساختار آموزشی کشوربه صدا در می‌آورد.


  13 آذر، روز مبارزه با سانسور را گرامی بداریم     
  سیزده آذر امسال هفتمین سالی است که دوست¬داران آزادی بیان به پیشنهاد کانون نویسندگان ایران روز مبارزه با سانسور را گرامی می¬دارند.


  از سلسله گفتگوهای گزارشگران: گفتگو با یوسف زرکار فعال سیاسی و آگاه با مسائل منطقه درباره کوبانی     
  گفته میشود که در کوبانی و مناطق اطراف آن حکومتی از پائین و شبه شورائی و خودگردان موجود بوده است. قدرت از طریق اراده مردم اعمال میشده است. ار کانتون نام برده می شود. کانتون چیست و در اینمورد دانسته های شما چیست؟


  منصوره بهكیش : ساک‌هایی که مسافری به همراه نداشت!     
  هر گاه ساکی را می‌بینی، نگاهت به دنبال مسافرش می‌گردد که شاد و خندان از سفر باز می‌آید و تو نیز چه خوشحالی که مسافرت به سلامت رسیده است. عزیزانی که قرار بود از زندان بیرون بیایند و ساک به دست، شاهد آزادی‌شان باشیم، ولی ساک‌های‌شان را بدون آن‌ها دیدیم، آن هم ساک‌هایی که معلوم نبود واقعا مال آن‌هاست یا دیگری.


  شهلا حیدری.: هرچه گسترده تر باد مقاومت و مبارزه زنان علیه خشونت مذهبی
  بمناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان
      
  با پیدایش ورشد گروههای بغایت ارتجاعی و بنیادگرای اسلامی همچون القاعده و الشباب و بوک وحرام و داعش و حزب الله وانصار الشریعه و غیره


  کمپین مبارزه با خشونت علیه زنان در ایران     
  خشونت سازمان یافته علیه زنان


  بهرام رحمانی : 25نوامبر را به روز اعتراض عمومی علیه کلیت حکومت اسلامی ایران تبدیل کنیم!     
  بی‌تردید وحشیانه‌ترین و آشکارترین نمونه‌های اخیر خشونت بر زنان، توسط گروه «خلافت اسلامی» یا همان «داعش» در عراق و سوریه، بوکو حرام در نیجریه، 22 کشور عربی، حکومت اسلامی ایران و... صورت گرفته است.


  علی‌رضا ثقفی : ضرورت ایجاد تشكل سراسری     
  جنبش كارگری ایران كه دور جدید فعالیت خود را از ابتدای دهه هشتاد آغاز كرد تا كنون با مشكلات خاصی مواجه بوده كه البته اكنون اكثر آنها را یكی پس از دیگری پشت سر گذارده است و می‌رود تا فصل جدیدی را آغاز كند.


  برنامه تلویزیونی برابری : یکشنبه 21 دسامبر 2014 - برابر با 30 آذر 1393
  الف- گفتگوی سعید افشار با بهروز فراهانی در مورد اعتراف سنای امریکا به استفاده وسیع سازمان سیا از شکنجه
  ب – بخش دوم و پایانی گفتگوی بیژن سعیدپور با بهروز عارفی در مورد تازه ترین تحولات فلسطین اشغالی و انزوای رژیم اسرائیل
  ج – گفتگوی بهروز خباز با احمد شهید گزارشگر سازمان ملل در زمینه حقوق بشر ایران که به دعوت اتحادیه کارگران ترانسپورت سوئد و برای گزارش در زمینه نقض حقوق فعالین کارگری ایران به استکهلم سفر کرده بود
  ---------------------
  ساعت پخش برنامه های تلویزیونی برابری :
  - هر یکشنبه ساعت هفت و نیم عصر بوقت ایران ( هشت صبح بوقت لس انجلس و پنج بعدازظهر بوقت اروپای مرکزی ) بازپخش این برنامه : دوشنبه هفت و نیم صبح بوقت ایران ( هشت بعد از ظهر یکشنبه بوقت لس انجلس و پنج صبح دوشنبه بوقت اروپای مرکزی)
  تلویزیون دیدگاه از طریق ماهواره Yah Sat برای ایران و کشورهای همسایه آن پخش می شود
  ویدئو کلیپ های دیدنی
  از میان مطالب رسیده
  مقالات     تمامی مقالات >>
 • یاد جان باختگان خاتون‌آباد شهر بابک
  گرامی باد

 • یوسف اردلان : الوداع با"آیت خدا"

 • روزبه کوراغلی : بمناسبت شصت و نهمین سالگرد تشکیل حکومت دمکراتیک آذربایجان

 • سمینار سالانه تشکلهای مستقل : زنان و زنان دگر وهم جنسگرای ایرانی در آلمان ـ آفرینش گفتمان فمینیستی

 • انجمن قلم ایران در تبعید، برگزار می‌کند: شانزدهمین سالگرد قتلهای سیاسی پائیز ۱٣٧٧ در پالتاک

 • بحران اکراین : بررسی چند تاکتیک
  بخش پنجم و آخر

 • گفتگو با محمود صالحی : تشکل سراسری کارگران, ضرورتی عینی یا اقدامی زودرس!

 • برنامه تلویزیونی برابری : یکشنبه 21 دسامبر 2014 - برابر با 30 آذر 1393

 • محمود صالحی: کارگران مبارز،فعالين کارگری و مردم آزاديخواه!

 • ديگر هرگز استفان اسکوت! : نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى

 • اعجاز احمد : امپریالیسم عصر ما - برگردان ناهید جعفرپور

 • بهرام رحمانی : کمیته انتخاب برنده جایزه صلح نوبل از آبرو ریزی تا آبرو خری!

 • اکبر یگانه - تقدیم به دختر نازنینم طاهره: با عشق می رویند

 • تناقض‌های پسامدرنیسم
  تری ایگلتون ترجمه: محسن ملکی

 • گفتگو با جهانگیر محمود ویسی:تشکل سراسری کارگران, ضرورتی عینی یا اقدامی زودرس!
  گفتگوهای گزارشگران با فعالین کارگری

 • بهرام رحمانی : آیا اسلام دین رحمانی‌ست یا دین جهل و جنایت!

 • تقی روزبه : جنبش دانشجوئی در ِاغماء؟!
  رکودجنبش دانشجوئی از منظرمیزگردبی بی سی*
  جنبش دانشجوئی در سه پرده– بخش دوم

 • پاسخ شاهرخ زمانی به کانون مدافعان حقوق کارگر از زندان گوهر دشت
  آقای ثقفی ، زندانیان سیاسی را دست کم نگیرید!!!

 • اخباروگزارشات کارگری 24 - 23 - 22 آذر1393

 • مرتضی فاتح : بودجه سرمایه داران و دستمزد کارگران

 • فراخوان کارگران و نیروی کار در ایران

 • فراسوی سرمایه‌ی ایستوان مزاروش
  مفهوم‌پردازی بدیلی رهایی‌بخش
  پیتر هیودیس ترجمه: نوید قیداری

 • کاوه بنائی : اعتصاب عمومی در ایتالیا

 • ستاره.تهران : عطر شکوفه های درخت به

 • اخباروگزارشات کارگری 17 ـ 18 ـ 19 ـ20 ـ 21 آذر1393

 • محمد قراگوزلو : انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد
  فرضیه و فاکت1

 • محمد قراگوزلو : ضرورت همبسته گی منطقه یی وبین المللیِ سوسیالیست ها با کانتون کوبانی

 • بهرام رحمانی : در حکومت تبه‌کاران اسلامی، فساد مالی و اقتصادی عمومیت دارد!

 • کانون مدافعان حقوق کارگر : نکاتی پیرامون اتفاقات اخیر

 • محسن حکیمی : کشتن مخالفان سیاسی و عقیدتی چیزی بیش از «اشتباه» است، آقای حق شناس!

 • سمیر تحریری : کند‌و‌کاوی در خشونت برعلیه زنان
  از کدامین مسیر باید رفت، قانون‌اساسی یا انقلاب؟

 • ملاحظاتی در باره ی "امپریالیسم و اقتصاد سیاسی جهانی"پاسخی به الکس کالینیکوس
  لئو پانیچ و سام گیندینترجمه ی ح. ریاحی

 • پیام شاهرخ زمانی به دانشجویان :از زندان گوهر دشت کرج
  حماسه ١٦ آذر، اوج پیوند آگاهانه جنبش سوسیالیستی دانشجویی با جنبش کارگری – دمکراتیک گرامی باد

 • سهراب شباهنگ : بخش 2 - ساختار طبقاتی جامعۀ ایران

 • روز جهانی حقوق بشر و نقض روزمره آن در ایران

 • کارزار پشتیبانی از کارگران ایران : طبقه کارگر و اوضاع اقتصادی: گفتگو با مرتضی فاتح

 • آگهی تلویزیون برابری
  برنامه های تلویزیون برابری روی شبکه 24 ساعته تلویزیون " دیدگاه" به ترتیب زیر از اینترنت و ماهواره یاه ست پخش میشود.

 • مجید دارابیگی : بازیابی هویت ملی در تعیین سرنوشت!

 • از خواست های زندانیان سیاسی اعتصابی ارومیه دفاع کنیم !

 • اخباروگزارشات کارگری 13ـ 14 ـ 15ـ 16 آذر1393

 • خیزش ارگان گارگران انقلابی متحد ایران شمارۀ ۳٦

 • نشریه کودکان مقدمند شماره ١١۹ منتشر شد

 • گزارش جلسه مباحثه دانشجویان کمونیست یکی از دانشگاه های ایران
  به مناسبت روز دانشجو

 • تقی روزبه : نگاهی به جنبش دانشجوئی در سه پرده!

 • ابراهیم محمودی : کارآگاه، چونان نقشه‌نگار قدرت
  شرحی بر کتاب «کشف حجاب: بازخوانی یک مداخله‌ی مدرن»

 • گرامی باد۱۶ آذر، روز دانشجو !

 • «با تکرار بی اندازه کاربُرد خشونت، خشونت در درون جامعه ی اسرائیل طنین انداخته است»: رونی برومن - ترجمه بهروز عارفی

 • تراب حق شناس: تشدید حمله به گرایش چپ درون مجاهدین: چرا؟
  (اشاره‌ای به شماره‌های اخیر مهرنامه و چشم انداز ایران، چاپ تهران)

 • حسین نقی پور: یادی از زنده یاد محمد مختاری
  در شانزدهمین سالگرد قتل های سیاسی زنجیره ای اهل قلم

 • کوبانی : مبارزه برای زندگی - بخش دوم

 • مصاحبه نجیب توعیبیه با لیلا شهید، سفیر فلسطین در اتحادیه اروپا ترجمه بهروز عارفی
  لیلا شهید: «نتانیاهو می خواهد کشمکشی استعماری را به جنگ مذهبی تبدیل کند»

 • شاهرخ زمانی : زندان گوهر دشت
  خطاب به فعالین و تلاش گران جنش کارگری

 • اخباروگزارشات کارگری 10 و11 آذر1393

 • نامه سرگشاده به آقای John Ralston Saul پرزیدنت پن جهانی درباره احتمال اعدام ارژنگ داودی

 • کانون نویسندگان ایران
  بیانیه ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت شانزدهمین سالگرد قتل های سیاسی زنجیره ای
  و گرامیداشت یاد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده

 • کانون نویسندگان ایران « در تبعید»
  13 آذر، روز مبارزه با سانسور

 • حسن حسام : من از تفنگ بیزارم