سازمان راه کارگر


اسناد کنگره ها      بولتن مباحث نظری      آرشیو تک برگی      تک برگی 61      رادیو تلویزیون برابری      تماس با سازمان یا انتشار مقاله در سایت
سایت ساده راه کارگر برای اینترنت کم سرعت و برای ایران

سایت سازمان راه کارگر


در این روزهای نوروز
شش طرح بهاری، یاد یاران. حسن حسام


ویژه برنامه روز جهانی زن با مهناز قزللو ، شعله ایرانی ، مهری جعفری ، ژاله احمدی ، صدیقه محمدی ، لیلی نیکونظر و...
<< آرشیو اعلامیه
 • پیام نوروزی سازمان راه کارگر
 • گرامی باد هشت مارس روز همبستگی بین المللی زنان برای آزادی و برابری
 • << آرشیو سخن ما
  گسترش فقر, سقوط درآمد سرانه و فربه کردن سپاه در بودجه پیشنهادی دولت روحانی برای سال 1394
  بودجه سال 1394 نشان دهنده ی کاهش در آمد سرانه و سقوط ایران از رده 96 به رده 112 در مقیاس جهانی است. بودجه سال 1394 در مقایسه با آمار جهانی سال 2013 حدود 8 میلیون و 379 هزار و 801 میلیارد ریال یا رقمی حدود 239 میلیارد و چهار صد میلیون دلار اعلام شده است . اگر بر فرض محال و معجزه ای، دولت روحانی بتواند کسری بودجه خود را جبران کند، مخارج روزانه آن حدود 656 میلیون دلار است. با احتساب حدود 75 میلیون جمعیت ایران بودجه سرانه 8.73 دلار خواهد بود. البته چون همه این پولها مستقیم به حساب مردم نمی رود و خرج ارتش, بنگاههای مذهبی, ساخت و ساز راهها و ... می شود.

  ملاحظاتی در باره تشکل سراسری کارگری
  سایت علیه ستم جنسیتی
  سایت کارگری
  سایت مسائل ملی
  اقتصادی
  جنبش, حزب و برنامه چپ
  تمامی مقالات >>
      فرامرز دادور : نگاهی به استراتژی چپ در ایران
  از دیدگاهِ جنبشِ چپ، در مقابلِ شرایطِ سیاسیِ ستمگرانه و سلطهِ ناعادلانهِ سرمایه داری در ایران و اکثرِ مناطقِ جهان، چشم انداز انسانیتر در پیش روی جوامع بشری وجود دارد و هدف سوسیالیست ها نیز در پرتوِ اعتقاد به جهانبینی ماتریالیسم دیالکتیک ، ساختنِ جهان دیگری با ارزشهای رهائی خواهانه و برابری طلبِ اجتماعی میباشد. ادامه
      رکود و پیشرفت مارکسیسم : رزا لوکزامبورگ ترجمه نوید قیداری
  به بهانه ۱۵ ژانویه، سالروز ترور لوکزامبورگ
  کارل گروئن در نوشته‌یی سطحی و در عین حال جالب با عنوان «جنبش سوسیالیستی در فرانسه و بلژیک» به طرزی کمابیش ماهرانه اظهار می‌دارد نظریّات فوریه و سن‌سیمون، تأثیر سراپا متفاوتی بر طرفداران خاصّ خودشان دارند. ادامه
      پارسا نیک جو : نگاهی به ترجمه های فارسی مانیفست حزب کمونیست
  خوشبختانه به تازه گی رفیق شهاب برهان، که خود از مبارزان و متفکران کمونیست است، با کوشش و دقتی ستودنی، ترجمه ی جدیدی از مانیفست را چاپ و منتشر کرده است. ایشان بر پایه ی ویرایش نهایی متن آلمانی مانیفست و بهره گرفتن از ترجمه ی انگلیسی ساموئل مور و ترجمه ی فرانسوی لورا لافارگ، و هم چنین بازخوانی انتقادی ترجمه های فارسی مانیفست که پیش از این چاپ و منتشر شده اند کوشیده است تا حد امکان و توانِ خود̊ ترجمه ای دقیق از مانیفست ارائه دهد. ادامه
      مبارزه برای افزایش سطح "حداقل دستمزد" مبارزه ای لازم اما ناکافی - بخش دوم
  حزب چپ و تشکلات کارگری
  تقسیم کار و وظایف میان احزاب چپ و تشکلات کارگری در ایران همواره بحث انگیز بوده است. بدون شک قدرت یابی بخشی از مدافعان طبقه کارگر (بلشویک ها) در همسایگی ایران و استبداد سیاسی در ایران به در هم آمیختگی و زدودن مرز بین تشکلات کارگری و احزاب چپ نقش اساسی ایفاء کرده اند. ادامه
      حمید موسوی پوراصل : مبارزه برای افزایش سطح "حداقل دستمزد" مبارزه ای لازم اما ناکافی
  بخش اول
  بایستی جنبش صنفی عدالتخوهانه که در صدد بهبود معیشت کارگران است را به جنبش نیروی کار در برابر حکومت سرمایه فرا رویاند. انجام این امر بدون شک تنها در چارچوبهای تنگ تشکلات شورایی, سندیکایی و اتحادیه ای میسر نیست. در این جا نیاز به سازماندهی و تقسیم کار میان جنبش سیاسی چپ (احزاب و سازمانهای سیاسی) و تشکلات کارگری است. ادامه
      زنده باد مارکس!
  با نگاهی به «پرسش‌هایی از مارکس» نوشته تری ایگلتون
  آریامن احمدی
  مارکسِ پیامبر، نه مرز می‌شناسد، نه آدمی؛ او عصیانگری است وسوسه‌گر، که با مارکس و مارکسیسم، مارکس و ناکجااندیشی، مارکس و اقتصاد، مارکس و ماتریالیسم، مارکس و طبقه، مارکس و دولت، مارکس و جنبش‌های اجتماعی، و مارکس و مارکس دست به دست هم می‌دهند تا رستاخیزی به پا کنند که جهان را دو شق کند؛ اما رستاخیز مارکس ..... ادامه
      مجید دارابیگی : بیماری سبک کار
  بیش از یک سده از انقلاب مشروطیت  و آغاز فعالیت حزبی و انجمن های سیاسی  و نیز  تاسیس حزب «اجتماعیون عامیون»، نخستین حزب هوادار کارگران و زحمت کشان ایران می گذرد و بیش از یک صد سال است که هواداران سوسیالیسم و پیش روان کارگری، در کشور ما تلاش دارند به پیروی از.....  ادامه
  دمکراسی, سوسیالیسم و دولت
  تمامی مقالات >>
      یونس پارسا بناب : ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم در تاریخ جهان (2)
  اولین انقلاب سوسیالیستی ( کمون پاریس ) در یک کشور توسعه یافته متروپل ( فرانسه ) به وقوع پیوست که در آن زمان ( آغاز دهه 1870 ) بعد از انگلستان مقام دوم را در جهان سرمایه داری امپریالیستی به خود اختصاص داده بود ادامه
      گفتوگوی سعید رهنما با سام گیندین
  مسئله ی گذار از سرمایه داری
  سام گیندین: پروژه ی سوسیالیستی پروژه ای به غایت دشوار و به لحاظ زمانی طولانی است و هنوز روشن نیست که آیا شکست خورده ایم یا "هنوز پیروز نشده ایم". ادامه
      یونس پارسا بناب : ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم در تاریخ جهان - 1
  در نیمه دوم قرن نوزدم و دهه های اول و دوم قرن بیستم ( دوره سرآغاز و گسترش مرحله سرمایه داری انحصاری ) تاریخ جهان شاهد فراز امواج خروشان قیام ها و جنبش های فراگیری در کشورهای مرکز مسلط امپریالیستی علیه سرمایه داری و برله استقرار سوسیالیسم ، گشت .... ادامه
      . نسرین ابراهیمی : پنجاه ویکمین شماره ی سوسیالیست ریجستر
  پنجاه ویکمین شماره ی سالنامه ی سوسیالیست ریجستر ( ۲۰۱۵) به سردبیری لئو پانیچ و گِرِگ آلبو، به تازگی انتشار یافته است. تِم اصلی این شماره زیر عنوان ‘دگرگونی طبقات’ بر روی جلد آن نقش بسته است. این شماره، در ادامه ی بررسی های شماره ی پیشین، به موضوع آرایش طبقاتی و مبارزات طبقات در مقیاس جهانی میپردازد: ادامه
      پارسا نیک جو : نقدی بر فرهنگ گراییِ نخبه گرایانه ی سعید کرامت
  سعید کرامت در دو نوشته ی « بازتاب شیعه گری در نگرش روشنفکران ایران» و « تاثیر فرهنگ شیعه بر پراتیک چپ ایران» کوشیده است با رویکردی فرهنگی و نخبه گرایانه به توصیف، تبیین و ارزیابیِ نفوذ و رسوخ آموزه های شیعه گری و ارزش های شیعی در رفتار و فرهنگِ سیاسیِ الیت سیاسی- فکری، روشنفکران، چپ ها و کمونیست ها بپردازد. ادامه
      محمد قراگوزلو : انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد!
  2. توهم توطئه و کارتریزاسیون
  در آمد ( تبیین انقلاب)
  انقلاب بهمن 57 به عنوان شاخص ترین انقلاب توده یی پایان قرن بیستم از زوایای مختلفی ارزیابی شده است. بی شک این نقد و بررسی ها – از فوکو تا آبراهامیان – درجه یی از واقعیت را با خود حمل می کند که محل تامل و تانی قرار گرفته است. ادامه
      تقی روزبه : ما جزأ دموکراسی بی دولت را در روژاوا ایجادکرده ایم!
  بر این نظرم که شفاف تر شدن هرچه بیشترخطوط اصلی سیمای جهان نو و در حال رویش، در جهانی که در حال اشباع شدن از بحران های بی شماراست و بقول معروف سگ صاحبش را نمی شناسد، شناخت مختصات اصلی پارادایمی که جنبش های جدید و ضدسرمایه داری هرکدام به درجاتی حامل آن هستند، برای کاستن از گیچ سری های دوره های انتقالی و اکنده از روندهای متناقض، و استفاده بهینه از فرصت ها در راستای بنای جهانی دیگر اهمیت کلیدی دارد. ادامه
  قدرت سیاسی
  و جنبش های ضد سرمایه داری

  تمامی مقالات >>
      مانیفست حزب کمونیست ( کارل مارکس و فریدریک انگلس ) ترجمه شهاب برهان
  سال ها پیش در مراجعاتی موردی به تنها ترجمه ای فارسی از که آن زمان در دسترس داشتم » مانیفست حزب کمونیست « ) برهان رضائی انتشارات فانوس نیویورک 0111 ( گاه به - - عباراتی نا مفهوم و عجیب و جملاتی ثقیل یا بی معنی برمی خوردم و یقین داشتم که در اصل نباید چنین بوده باشند. ادامه
      ديالکتيک تعيّن مکاني سرمايه / پیتر هیودیس / ترجمهمهدی صابری/
  بازبینی كتاب انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ
  معروفیت رزا لوکزامبورگ از آن روست كه نخستین مارکسیست پسازمارکس بود که استدلال کرد انباشت سرمایه نه تنها به پویش زمانی درونی جوامع سرمایهداری خاص، بلکه بیش از هر چیز به نفوذ مکانی سرمایهداری و نابودی جهان غیرسرمایهداری وابسته است. ادامه
      سعيد آوا : مفهوم مقوله ی دولتِ ايدئولوژيک
  در ادبياتِ مارکسيستي، از دولت ها؛ و يا حکومت هايي که زاده ی بحران های اقتصادی و بن بست های سياسي – ايدئولوژيک مي باشند با حکومت های استثنايي نام بُرده شده است. اين حکومت ها در واقع به عنوان راه حلٌ موقتي؛ وعلاج مُسٌکن وار بن بست ناشي از يک جنگِ مغلوبه ، يا توازن قوای نسبي وموقتي مابين طبقاتِ اصلي جامعهً بورژوازی ظاهر مي شوند. ادامه
  بهنام چنگائی     فصل بازستانی قدرت سیاسی و اقتصادی از
  دو هم پشت ذاتی «دین و سرمایه»
  بخش پایانی
  در قلب اقتصاد و فرهنگ دنیای بشدت بی رحم، وحشی و نابرابر امروز، یک جامعه کوچک سرمایه داران کلان، در پیوند با کاسه لیسان دینمدار ِمظهراش، هستی انسان فقیر را در طول تاریخ و در پهنه ی جهان، پیگیر غارت و به کام خود و وابستگان خرداش تصرف کرده اند. ادامه
  بهنام چنگائی     آغاز فاز عملی، در طیف بندی طبقات
  بهنام چنگائی در گذشته ی نه چندان دور، تلاش های پوشیده و آشکار متعددی در راستای همکارهای سیاسی، جهت ایجاد اتحاد نیروئی متشکل و همرأی، در راستائی اهداف مختلف و یا شاید از دید بعضی: زمینه ی پیدائی راه حل اراده ی منسجم، به عنوان نیروی جایگزین در بین نیروهای مخالف نظام ولائی، در داخل و خارج روی نشان داده است. ادامه
  بهنام چنگائی     فصل باستانی قدرت سیاسی و اقتصادی ازدو هم پشت ذاتی
  «دین و سرمایه» بخش 3
  امکان سمتگیری درست و لازمه ی عبور مطمئن از گیجی های بین راه مبارزه ی طبقاتی، کشف موانع رسیدن به هدف و مرتفع نمودن آسیب پذیری توده ها در حین نبرد سراسری، تنها شامل سازماندهی ارگانهای توده ای،... ادامه
  بهنام چنگائی     فصل بازستانی قدرت سیاسی و اقتصادی ازدو هم پشت ذاتی ِ جهانی
  « سرمایه و دین»
  آیا نیروی کار جهان امروز، و به ویژه ایران و کشورهای مسلمان، در شرایط و فرصت مناسب برای بازستانی قدرت سیاسی و افتصادی خود از این سرمایه و هم پشت تاریخی اش دین نیست؟ قطعن هست! ادامه
  یاد یاران
  تمامی مقالات >>
      هاشم آزادی : یوسف به من گفت
  این نوشته بخشی از خاطرات من در زندان حکومت اسلامی است . هدفم از نگارش آن روشن کردن بخشی از ناشناخته های زندان برای رفقا و نسلهای آینده میباشد٫ اگرچه بازگو کردن آن برای من آسان نیست. ادامه
      هاشم آزادی : دلاوران
  تلاش من در این نوشته مرتب کردن خانه مغزم است۰ مرتب کردن خاطراتیست که گاه وبی گاه مثل بادی آرام ازپنجرها می آیند پرده را به نرمی می لرزانند وهنگام خارج شدن ازدر، آن را محکم روی سرم می کوبند ادامه
      هاشم آزادی : شام آخر است - 2
  عفو۲۲ بهمن ۱۳۶۷
  خوانندگان عزیز، هدف من از نگارش این بخش از خاطراتم در زندانهای حکومت اسلامی فقط یک گزارش ساده نیست، بلکه آشکار نمودن زوایای تاریکی ازبیرحمی افسار گسیخته ای ا ست که حکومت اسلامی به زندانیان سیاسی دهه شصت روا داشته است ادامه
      اکبر معصوم بیگی : برگی از دفتر ایام (سی) یادِ چنگیز احمدی
  ساعت دو از بازجویی برگشته بودم که زیر هشت نگهبان سالن چهار ازم پرسید: "کدام اتاق ؟". گفتم: "اتاق 61". گفت: "مطمئنی؟" گفتم: "خب آره، تا سه-چهار ساعت پیش که توی این اتاق بودم، مگر ...". گفت: "خب برویم". اتاق 61 نزدیک درِ اصلی سالن بود. ادامه
      بهروز سورن: یاد مادر مهین یزدی و فرزندانش حسن صدیقی ( مسعود ) و محمد صدیقی گرامی باد!
  برای زندانیان سیاسی مطلع شدن از اعدام و تیرباران اعضای خانواده, نزدیکان و دوستان و هم رزمان خود از جمله دردآورترین لحظات است. مسعود نیز در غم از دست دادن برادر بزرگ خود و همرزمانش از جمله مقصود فتحی, تقی امانی و سایر رفقایش اندوهی گران داشت ادامه
  پیام نوروزی سازمان راه کارگر
  بهاری دیگر، به رسم هر سال، خبر از زایش مادر طبیعت می دهد، جویبارها به هم می پیوندند و رودخانه ها را پرآب می سازند شکوفه های بهاری، بر نشاط زنده گی می افزایند به امید آن که شکوفه های مبارزاتی را به ارمغان آورند و شکوفه های خرد مبارزاتی، هم چون جویبارها، به هم بپیوندند و نوروز امسال، پیام آور بهار آزادی، ره گشای دورانی نو و پایان بخش دوران کهنه ی خشونت، پلشتی و پلیدی نظام اسلامی باشد!
  نوروز در سرزمین ما، آغازگر بهار، مژده دهنده ی خیزش دوباره ی طبیعت، آغاز رویش دوباره ی گل و سبزه، و با ریزش باران های پرطراوت بهاری هم راه و هم زاد است، بارانی که به رستنی ها یاری می رساند تا سر از خاک بر دارند و با سبزینه خود بر زیبائی طبیعت بیفزایند، درختان بر گل و میوه نشینند و نشاط زنده گی را با هوای لطیف بهاری دو چندان سازند. باران بهاری فراگیر می شود و کویر تشنه را هم سیراب می سازد. بارانی که پلشتی های طبیعت را می شوید و خیزش دوباره ی مردمانی که به پلشتی های سیاسی پایان می دهند.
  مارکسیسم و فمینیسم در جنبش دانشجویی
  نوشته ای از فدراسیون دانشجویان مارکسیست – بریتانیا - برگردان : پروین اشرفی - کانادا
      
  ایده فمینیسم بطور سنتی در دانشگاه ها حمایت شد. اکنون این اندیشه ها از موجی از محبوبیت در میان دانشجویان بهره مند است. زمانی که اندیشه های مارکسیستی نیز در میان جنبش دانشجویی انعکاس رو به رشدی یافته است، مارکسیست ها چه برخوردی نسبت به ایده های مختلف فمینیستی دارند؟

  شعر تلخ
  سروده : حسن حسام : برگی از کتاب گوزن و ضخره - دفتر اول
      
  همیشه ساعت ِ تحویل ِ سال
  غمگین است
  هر سال هم
  هماره چنین است
  در شادی ِ شکفته ی کاذب
  غمگین و وازده می گردم
  و مثل احمق ها می خندم

  تقی روزبه : کوتاه در دو پرده
  پیام این شعله های سرخ فام آتش؟!
      
  الف- بی تردید جشن آتش بازی سالانه چهارشنبه سرخ در نظام اسلامی را باید شب جشن مردم ایران و بویژه جوانان و البته شب عزای حاکمان دانست. جشنی برای تکاندن تن و زندگی از گردوغبار ملالت ها و رنج های سالی که به پایان می رسد و رفتن به پیشوازسالی نو با امیدهائی نو.

  حسن آزاد : در دفاع از نظریهی ارزش مارکس     
  جُستار حاضر میکوشد تا انتقادهای بوم باورک(Eugen Böhm-Bawerk, 1851-1914) و مدافع ایرانی او موسی غنی نژاد)۱( را به نظریه ی ارزش مارکس در ترازوی سنجش قرار دهد. از اینرو، نخست مهمترین گرایشهای انتقادی و خوانشهای گوناگون از این نظریه در سنت مارکسیستی معرفی میشوند. آنگاه شرح فشردهای از نظریه ی ارزش مارکس ارائه میشود، و در پی آن انتقادهای بوم باورک به این نظریه، از منظر اندیشه ی مارکسی، واکاوی میشوند.

  آرش - کانادا : هشیار باشیم بنام دفاع از حق پناهندگی سیاسی با طناب دست راستی ترین حکومت تاریخ معاصر کانادا به چاه نرویم !     
  اخیرا جمعی از فعالین سیاسی ایرانی مقیم اروپا که متاسفانه شماری از فعالین چپ نیز میان انها مشاهده می شوند در حال جمع آوری امضا برای طوماری هستند که از اقدام اخیر دولت محافظه کار کانادا مبنی بر لغو حق اقامت و حق شهروندی کسانیکه بعد از دریافت حق سکونت دائم با کیس پناهنگی به ایران سفر میکنند ، پشتیبانی کرده و از اتحادیه اروپا خواسته اند که قانون مشابه ای را تصویب کند .

  تقی روزبه : جنبش زنان وضرورت عبور از چندین گسست مهم!     
  در جمهوری اسلامی تبعیض، جداسازی و آپارتایدزنان روبافزایش است و سال گذشته را باید سال تشدیدتبعیض و سرکوب دانست. به عنوان مثال اکنون حتی رژیم همخوانی زنان در موسیقی را نیز نمی تواند تحمل کند.

  کاوه مظفری : مرور برخی تجارب اعتراضی زنان در یک سال اخیر مقاومتی از جنس واکنش     
  فرارسیدن هشتم مارسِ هرسال که از اتفاق تاحدودی مقارن است با انتهای تقویم خورشیدی، علاوه بر یادآوری ضرورت همگرایی و گردهمآیی کنشگران حوزه زنان، این وسوسه را هم به دنبال دارد تا نگاهی بیاندازیم بر سالی که گذشت.

  اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب، سازمان ها و نیروهای چپ و کمونیست 8
  مارس، روز جها نی زن، روز مبارزه با بهره کشی از زنان، روز به چالش کشیدن مردسالاری
      
  مبارزه برای خودرهایی انسان، مبارزه برای از بین بردن استثمار انسان از انسان بدون به چالش کشیدن فرهنگ پدر- مردسالار ناممکن ست. در دنیایی که سرمایه حاکم است، در دنیایی که انباشت سودِ بیشتر غایتِ تولید است،....

  لاله حسین پور : هیس س س!
  گویا صدایی از زنان به گوش نمی رسد
      
  می خواهم در 8 مارس صدای زنان را بشنوم، صدای زنانی را که بر روی پاهای استوار خود ایستاده اند و می دانند بدون آن ها تغییری صورت نخواهد گرفت. زنانی که همواره تاریخ را ورق زده اند و اکنون نیز می توانند به پیش روند.

  تقی روزبه : به بهانه گزارش فیگارو به مناسب پیشرفت بیماری خامنه ای!*
  معضلات بزرگی که رهبرنظام اسلامی ناگزیراست در واپسین سال های عمرخود با وجودبیماری و کهولت سن با آن ها دست و پنجه نرم کند! بخش 1
      
  برای درک بهتروضعیت کنونی عقب گردی (فلاش بگ) به گذشته، دوره خمینی و واپسین سالهای عمراو و مقایسه وضعیت این دو دوره خالی از فایده نیست. از همین رو این مطلب را در دو پرده به پایان می بریم.

  ناهید ناظمی : بی حقی تاریخی زن:
  گفتاری کوتاه به مناسبت 8 مارس
      
  ادیان مختلف زن اغلب نقش فریبنده, جادوگر و فتنه انگیز را داشته است که همیشه باید به دیده شک به او نگریسته شود. بسیاری ازعالمان و فیلسوفان دورانهای مختلف تاریخی ارزیابیشان از زن موجودی است که از عقل و هوش کافی بی بهره بوده و فقط با هیجان و احساس خود به امور و مسائل می نگرد.

  جشن پیروزی سیریزا در آتن
  نوشته: بو روبنر هانسن برگردان: رضا جاسکی
      
  هم اکنون، کمی پس از پیروزی سیریزا در یونان، بعد از آنکه شوق و شعف طرفداران چپ کمی فروکش نمود، نگرانی و التهاب جایگزین شادمانی گشته است.

  پابلو ایگلسیاس، رهبر پودموس در گفتوگو با امی گودمن
  ریاضت به معنی پایان دموکراسی است
      
  "دموکراسی، گرفتن قدرت از کسانی که آن را ذخیره کرده اند و تقسیم کردن آن میان همه است." این جمله پابلو ایگلسیاس را شاید بتوان کلیدی ترین برنامه حزب چپگرای پودموس به حساب آورد؛.

  "این راه فقط میتواند به معنای شکست باشد"
  گفتگوی مایک واتسون با استاتیس کوولاکیس ( عضو کمیته مرکزی سیریزا ) ترجمه : پروین اشرفی
      
  دولت جدید، پس از توافق یونان با اتحادیه اروپا – به همراه تمدید برنامه کمک مالی در ازای ادامه اصلاحات ساختاری – به بن بست رسیده است. امید کسانی که به دنبال پایان بخشیدن به سیاست ریاضت کشی بودند، حتی یک ماه هم به طول نیانجامید.

  مهرداد امامی : دُنکیشوتهای مجازی و مبارزان زیر پتو     
  این روزها واژههایی که بیش از هر چیز در شبکههای اجتماعی ایرانیان جلب توجه میکنند، نسل جدیدی از واژگان سیاسی-اجتماعی غالباً مربوط به پیوند مبارزات اجتماعی واقعی و مجازی هستند

  محمد قراگوزلو : انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد!
  ۸. یک روایت از بحران اقتصادی
      
  درباره ی چیستی و چرایی شکست انقلاب ایران باید در فرصتی مناسب سخن گفت اما واقعیت این است که "انقلاب شکست خورد" به تنهایی نمی تواند در تبیین شکست انقلاب ایران بسنده کند. نگفته پیداست که انقلاب ایران نخستین و آخرین انقلابی نیست که شکست خورده است

  اعلامیه مشترک احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست
  اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی توسط رژیم جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنیم!
      
  ما موج اخیر اعدام‌ها را قویاً محکوم کرده و خواهان الغاء مجازات اعدام و آزادی بی قید و شرط فعالین کارگری زندانی و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. ما از همه وجدان‌های آگاه و مردم آزاده ایران می‌خواهیم که با شعارهای «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «ترور، شکنجه، اعدام، ملغا باید گردد» به مقابله با دستگاه کشتار رژیم جمهوری اسلامی برخیزند.

  کانون نویسندگان ایران : حمایت از خواست های معلمان، پرستاران و کارگران     
  شرایط زندگی مزدبگیران درایران روز به روز دشوارتر می شودو فاصله میان دریافتی آنها و آهنگ تورم هر دم فزونی می گیرد. معلمان، پرستاران و کارگران از سختی زیستن در چنین موقعیتی به جان آمده و در روزهای اخیر به اعتراض های گسترده تر دست زده اند .

  آزاده حسینی : معمای تعیین حداقل دستمزد و موضوع خط فقر     
  محتوای سیاست اقتصادی پشت پرده‌ی آن که دست‌پخت شورای عالی کار و نمایندگان سه جانبه‌ی آن ( نه سه گروه دولت ، کارفرمایان و کارگران، بلکه سه گروه دولت سرمایه‌داری، کارفرمایان و نمایندگان کارفرمایان در میان کارگران) می‌باشد چیزی جز فقیرتر کردن کارگران و حقوق‌بگیران نسبت یه سال‌های قبل از آن نیست.

  علی دماوندی : در دفاع از حق ملیتهای ساکن ایران ،خواست برابری و آزادی چگونه متحقق میشود؟ همبستگی ملیتها بر چه پایه ای ممکن است؟     
  اگرحق تعیین سرنوشت ملل حقی عمومی و خدشه ناپذیراست که انکارآن بمعنای تایید سرکوب و اجبار جهت ادغام است، پس تنها راه ممکن برای دفاع ازاتحاد ملل و ادغام درمسیر تکامل نیروهای مادی، مبارزه با ناسیونالیسم برپاپه دمکراسی وبرابری حقوقی و پیشرفت مبارزه طبقاتی است.

  . نسرین ابراهیمی : پنجاه ویکمین شماره ی سوسیالیست ریجستر     
  پنجاه ویکمین شماره ی سالنامه ی سوسیالیست ریجستر ( ۲۰۱۵) به سردبیری لئو پانیچ و گِرِگ آلبو، به تازگی انتشار یافته است. تِم اصلی این شماره زیر عنوان ‘دگرگونی طبقات’ بر روی جلد آن نقش بسته است. این شماره، در ادامه ی بررسی های شماره ی پیشین، به موضوع آرایش طبقاتی و مبارزات طبقات در مقیاس جهانی میپردازد:

  ارسلان ريحان‌زاده : شبحِ مردم: از ائتلاف چپ يونان تا پوپوليسم سيريزا     
  شبحي جنوب اروپا را فرا گرفته است، شبحي که از يونان آغاز شده و اکنون مي‌رود تا اسپانيا را نيز در بر بگيرد. شبحي که در قلب‌ها و بر زبان‌ها به سيريزا و پودوموس اشتهار دارد، ليکن نام تکنيکي آنْ مردم است.

  بیانیه مشترک شش تشکل مستقل کارگری ایران
  پیرامون تعیین حداقل مزد برای سال جدید
      
  امروز هر انسان شریف و منصفی بر این واقعیت غیر قابل انکار واقف است که میلیونها کارگر و انسان زحمتکش از کارگران صنایع بزرگ و کوچک تا معلمان و پرستاران و بازنشستگان در بدترین وضعیت معیشتی ممکن در تاریخ ۵۰ ساله اخیر کشور قرار دارند،

  چگونه طبقه متوسط یونان رادیکالیزه شد: ترجمه هدایت سلطان زاده     
  عده ای از مفسرین در این مورد نوشته اند که چگونه «سیریزا» توانست حمایت بخش وسیعی از جامعه یونان را در انتخابات ۲۵ ژانویه به حمایت از برنامه خود بکشاند. واسیلیس لئون تیتسیس حمایت خانواده های لایه های پائین طبقه متوسط از «سیرازا» را یکی از عوامل کلیدی در این انتخابات می داند.

  تقی روزبه : خودکامگی در اوجی تازه!
  رشدخودخوارگی و خودویرانگری در نظام اسلامی نشانه چیست؟
      
  فقط استنشاق ریزگردها در فضای تنفسی کشور نیست که زندگی را برمردم ایران و بویژه نواحی جنوب آن تلخ و سخت کرده است، بلکه فضای مسموم سیاسی هم بهمان اندازه خفقان آوربوده و آلوده به ریزگردهای مداوم استبدادبی امان است.

  یونان تسلیم تروئیکا نمیشود !
  نوشته : فرد وستون ترجمه: پروین اشرفی
      
  پیروزی سیریزا نقطه عطفی در بحران های یونان و اروپا است. خبر انجام بخش هایی از برنامه تسالونیکی سیریزا، در بازار مالی و استراتژیست های سرمایه داری اروپا، وحشت بوجود آورده است. این برنامه پایان سیاست ریاضت کشی و مفاد تفاهمنامه را برای مردم یونان، نمایندگی میکند

  شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست برگزار می کند
  نشست پالتاکی ، بحث و تبادل نظر پیرامون : کوبانی و درس های آن
      
  اتاق پالتاکی شورای نمايندگان احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونيست- زمان : یکشنبه ۲۲فوریه ۲۰۱۵ ساعت 20:00 بوقت اروپای مرکزی،

  جدائی دین از دولت یا دین از سیاست؟ کدمیک؟!     
  آن چه که در لائیسیته و بر طبق قانون اساسی 1905 فرانسه مطرح است، جدائی دولت (دولت در معنای در برگیرنده همه قوا) و نهادهای عمومی (مثل آموزش و بهداشت و....) از دین و نهادهای دینی (کلیسا) و حفظ استقلال و بی طرفی آن در اموردینی و مذهب می باشد و این به معنای آن است که دین رسمی وجود ندارد.

  محمد قراگوزلو : انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد!
  7.بسترهای فروپاشی رژیم شاه
      
  در این بخش خواهم کوشید ضمن خم شدن به ابعاد شاخص بحران اقتصاد سیاسی ایران در دهه ی پنجاه – به عنوان زیرساخت قیام توده ها و دلیل اصلی شکل بندی انقلاب بهمن- به اختصار نکاتی را در میان بگذارم. اهمیت این بحث به ویژه برای نسل بعد از انقلاب در پاسخ به این چالش جدی طراحی می شود که گاه و بی گاه با لحن و ادبیاتی طلب کار و نکوهش گر پدران و مادران انقلابی خود را زیر ضرب می گیرند که "چرا انقلاب کردید؟"

  وقت آن است که به پیش برویم
  طبقه حاکم از "ویروس" سیریزا وحشت دارد
  گرایش کمونیستی سیریزا – یونان ترجمه : پروین اشرفی - کانادا
      
  بانکداران اروپا و الیگارشی از "ویروس" سیریزا می ترسند. اما سیریزا باید محکم بایستد و در مقابل فشار مقاومت کند! از بانکها شروع کند و قدرت را از الیگارشی بگیرد! جا نزند و وام را نپذیرد،

  بازنگری فوکو و انقالب ایران
  ژانت آفاری و کوین اندرسون ترجمه ی آیدین ظریف
      
  مردم ایران از سپتامبر 1978 تا فوریه ی 1979، در روند یک انقلاب شهری توده ای با مشارکت میلیونها نفرر، رژیم محمدرضاشاه پهلوی (1941تا 1979 )را که برنامه ی به شدت اقتدارگرایانه ی مدرنیزاسیون اقتصادی و فرهنگی را پی گرفته بود سرنگون کردند .....

  بهروز سورن: یاد مادر مهین یزدی و فرزندانش حسن صدیقی ( مسعود ) و محمد صدیقی گرامی باد!     
  برای زندانیان سیاسی مطلع شدن از اعدام و تیرباران اعضای خانواده, نزدیکان و دوستان و هم رزمان خود از جمله دردآورترین لحظات است. مسعود نیز در غم از دست دادن برادر بزرگ خود و همرزمانش از جمله مقصود فتحی, تقی امانی و سایر رفقایش اندوهی گران داشت

  اتحاد با مردم يونان
  اتحاد ميزگردي با حضور اتي‌ين باليبار، سوزان جورج و فرانسيس وِرتز/ مترجم: نيما عيسي‌پور
      
  زماني‌که نوبت به بحث بر سر مذاکرات مجدد درخصوص بدهي‌ها مي‌رسد، دولت يونان به‌رهبري آلکسي سيپراس چندان هم تنها نيست. اگرچه اين دولت با واکنش‌هاي سرسختانه‌ي تروئيکا، بازارهاي مالي و افراد شاخص طرف‌دار سياست‌هاي رياضتي مواجه بوده

  آسیب های طبقاتی
  مایکل دی ییتس برگردان محمود رضا عبداللهی
      
  مایکل دی ییتس از نویسندگان ثابت ماهنامه مانثلی رویو و عضو شورای دبیران آن است. او سالها استاد اقتصاد در دانشگاه پیتسبورگ در جیمز تاون بوده است. ییتس در عین حال سالهای زیادی در چندین ایالت آمریکا به آموزش کارگران در زمینه علم اقتصاد پرداخته و

  راه کارگر خبری
  کانون مدافعان حقوق کارگر : تشدید فشار بر فعالان کارگری محکوم است
  سال 1393 ، شاهد گسترش اعتراضات کارگری علیه بی‌عدالتی‌ها بودیم. هزاران کارگر در اعتراض به خصوصی‌سازی، بیکاری، دستمزدهای معوقه، نداشتن و پرداخت نشدن حق بیمه، تعطیلی مراکز تولید و آزادی کارگران بازداشت شده ...
  در راه کارگر خبری بیشتر بخوانید
  رضا مقدم : مبارزه برای افزایش دستمزد در فاز تازه     
  افزایش هفده درصدی حداقل دستمزد و بیانیه شش تشکل کارگری برای حداقل دستمزد سه میلیون تومانی نقطه پایانی بود بر اتکا و استناد جنبش کارگری ایران بر ماده چهل و یک قانون کار در مبارزه برای حداقل دستمزد.


  بهرام رحمانی : مرتجعین اسلامی «فرخنده» را به «اتهام» آتش‎زدن قرآن، زنده‌زنده سوزاندند!     
  صدها تن در کابل، پایتخت افغانستان در اعتراض به قتل یک زن جوان به نام «فرخنده»، که به اتهام سوزاندن قرآن توسط جمعی از مردان مذهبی کشته شد، تظاهرات کردند و خواهان اجرای عدالت شدند.


  یونس پارسا بناب : ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم در تاریخ جهان (2)     
  اولین انقلاب سوسیالیستی ( کمون پاریس ) در یک کشور توسعه یافته متروپل ( فرانسه ) به وقوع پیوست که در آن زمان ( آغاز دهه 1870 ) بعد از انگلستان مقام دوم را در جهان سرمایه داری امپریالیستی به خود اختصاص داده بود


  سیریزا، چپگرایی و سیاست؛
  گفتگو با استاتیس کووِلاکیس - ترجمه ی فریدون تیموری
      
  توضیح پروبلماتیکا: در مصاحبه ی زیر که برای نخستین بار در نشریه ی نوول اُبزرواتور منتشر شد، استاتیس کووِلاکیس نظریه پرداز سیاسی و عضو کمیته ی مرکزی سیریزا، به خاستگاه های سیاسی اجتماعی حزب – سیریزا و مسائلِ پیشِ روی آن میپردازد.


  رضا پورکریمی: دولت کانادا و قراردادهای نامکتوب     
  کشور کانادا با حکومت فدرال و دمکراتیک و با قانون اساسی مشتمل بر قوانین آزادی و رعایت کامل حقوق بشر خود را به مردم جهان معرفی کرده است .


  گفتوگوی سعید رهنما با سام گیندین
  مسئله ی گذار از سرمایه داری
      
  سام گیندین: پروژه ی سوسیالیستی پروژه ای به غایت دشوار و به لحاظ زمانی طولانی است و هنوز روشن نیست که آیا شکست خورده ایم یا "هنوز پیروز نشده ایم".


  تراب حق‌شناس : نامه‌ای عاشقانه به پوران بازرگان در هشتمین سالگرد درگذشت او     
  "عشق من و تو/ آه، این هم حکایتی ست"
  دو سال است که در چنین روزی نمی‌توانم به دیدارت بیایم. فکر کردم خوب است گوشه کوچکی از زندگی مشترک مبارزاتی و رفیقانه‌ای را که با تو داشته‌ام برایت بنویسم.


  پس از توافق به کجا میرویم ؟
  آنتونیس داوانلوس، عضو کمیته مرکزی سیریزا ترجمه : پروین اشرفی
      
  نشست کمیته مرکری ائتلاف چپ یا سیریزا، در آخر فوریه تشکیل شد. توافقی که در مذاکره الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان و یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی با گروه یورو بر روی آن مذاکره شده بود، به شدت در این نشست مورد بحث قرار گرفت.


  •با درود و به بهانه 8 مارچ روز جهانی زن
  گزارشي از يک خانم معلم نانوا ,شغلم نانوايي است و معلمي عشق و علاقه ام
      
  پوران، بانوی نانوا، معلمي است که عاشقانه به بچه ها درس مي دهد، بچه هايي که روزي خودشان او رامعلم صدا کردند و از آن روز شد معلم دختران و پسران افغان منطقه.


  مصاحبه با يكي از معلمان در مورد اعتراضات اخير     
  كانون مدافعان حقوق كارگر - در ماه هاي اخير اعتراضات سراسري كارگران و پرستاران و به خصوص معلمان در شهر هاي مختلف براي داشتن يك زندگي مناسب و مقابله با فقر روز افزون مزد و حقوق بگيران ادامه داشته است


  گزارشی از ایران . زهرا 53 ساله از زندگی اش می گوید     
  زهرا 53 ساله از زندگی اش می گوید، از همسر و دو فرزند اش می گوید، از گرانی سرسام آور، از دخل و خرج اش، از دختر دمِ بخت اش که در حال تدارک جهیزیه برای اوست. زندگی زهرا و خانواده اش، می تواند نمونه ای از ستمی باشد که بر زحمت کشان جامعه ایران می رود؛


  روز جهانی زن از نگاه طنز آلود یک زن روزنامه نگار عرب . ترجمه از هدایت سلطان زاده     
  یک زن روزنامه نگار عرب ، با اشاره طنز آلودی به قوانین اسلامی در مورد زنان ، هشت مارس را اینگونه تبریک گفت:
  میخواهم روزجهانی زن را با اشاره به مقام شامخ زن در اسلام و حرمت بزرگی که اسلام به زن قائل است ، و موارد زیر نمونه های بارز آنست جشن بگیرم:


  شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست برگزار می کند
  نشست پالتاکی ، بحث و تبادل نظر پیرامون
  ارزیابی از وضعیت زنان وسطح مبارزات کنونی
      
  سخنرانان نشست پالتاکی
  رفیق مهرنوش شفیعی: شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران - استکهلم
  رفیق نسرین ابراهیمی : سازمان راه کارگر
  رفیق آناهیتا رحمانی : حزب کمونیست ایران - مارکسیست- لنینیست- مائوئیست


  نسرین هزاره مقدم: صدای بی رمق زنان کارگر، صدایی که شنیده نمی شود     
  هرساله، مراسم روز جهانی زن در مقیاس ها و اندازه های متفاوت در کشورهای سراسر جهان برگزار می شود. در ایران نیز سالهاست که با وجود ممانعت ها و سنگ اندازی های مسئولین، فعالان حقوق زن، از مطالبات قانونی و انسانی خود شجاعانه دفاع می کنند، با شهامت، از برابری می گویند و برای رفع تبعیض جنسی در همه ابعاد زندگی زن ایرانی تلاش می کنند،


  گرامیداشت هشت مارس روز جهانی زن     
  در ایران جنبش برابری طلبی زنان که بخشی از جنبش جهانی زن و هشت مارس نماد آن است، حضوری نیرومند و پردامنه دارد. حتی اسید پاشی¬های زنجیره¬ای نتوانست آن را از مطالبات خود که در کلی¬ترین بیان چیزی جز حقوق انسانی و برابری نیست، دور کند.


  سروده ای برای به یادماندن : «پوستر سرخ»
  لوئی آراگون ترجمه بهروز عارفی
      
  21 فوریه 1944، در تپه های مون والرین، واقع در غرب پاریس، مبارزان گروه مقاومت منوکیان تیرباران شدند. میساک منوکیان، فرانسوی ارمنی تبار، کمونیست و مبارز با گروه خود به مقاومت فرانسه پیوسته بود.


  بهرام رحمانی : موج جدید اعدام‌ها توسط حکومت جهل و جنایت، ترور و اعدام اسلامی ایران     
  به نظر می‌رسد که تبه‌کاران و آدمش‌کشان حکومت اسلامی ایران، موج جدیدی از اعدام زندانیان سیاسی را در دستور اقدامات جنایت‌کارنه خود قرار داده‌اند.


  فعالان کارگری جنوب – احیاگران تشکل سندیکائی
  نقدي بر تشكل هاي كارگري
      
  یکی از معضلات سازمانیابی کارگران ، شقه شقه شدن فعالان عرصه جنبش کارگری است. این مسئله و موضوع که هرچند نفری درقالب یک تشکل و محفل برای خودشان برنامه و دیدگاه نظری تدوین نموده اند وحاضر نیستند از چارچوب این مجموعه‌های ناکارآمد خود ساخته، اندکی فراتر روند،


  ناصر پیشرو : جهانی شدن، اصلاحات ساختاری و جابجایی در جنبش های زنان     
  جهان گرایی سرمایه و گسترش فزاینده آن در قرن جدید، سیاست های نئولیبرالی و تاثیرات آن بر سازمان اجتماعی کار، تغییرات ژرفی در موقعیت طبقاتی و وضعیت اجتماعی زنان ایجاد کرده است.


  قطعنامه پایانی تجمع معلمان تهران در اعتراض به وضعیت اسف‌بار آموزش و پرورش     
  ما معلمان امروز در مقابل خانه ملت گرد آمده‌ایم تا قوی‌ترین هشدارها را پیرامون مسایل حادی که آموزش و پرورش کشور را زمین‌گیر نموده و نفس‌های آن را به شماره انداخته است، اعلام نماییم.


  تریبونی برای زنان چپ:از زنان کارگر نیویورک تا... زنان کوبانی، استانبول، آتن، تهران، کابل، نیجریه و... متحد علیه ستم جنسی و استثمار     
  بیش از صد سال پیش زنان کارگر نیویورک برای بهبود شرایط کار خود، قهرمانانه علیه استثمار وحشیانه سرمایه دست به تظاهرات زدند و خواستار بهبود شرایط کار و پایان استثمار شدند. پلیس نیویورک این تظاهرات را به خاک و خون کشید اما فریاد خونین آن زنان همچنان در گوش زنان آزادیخواه جهان طنین انداز و سرچشمه الهام آنان است.


  زنانی دیگر: بیا تا نام خود را هزاران بار بر لوح رهایی بنویسیم     
  هشت مارس، روزجهانی زن، تجلی تاریخی مبارزات هزاران ساله‌ی زنان است. در این روز به خون کشیده شدن زنان کارگر نیویورک آغازگر تقویم مقاومت‌ها، اعتراضات و مبارزات زنان شد.


  واقعیت عقب نشینی یونان
  نوشته : کوولاکیس ( عضو کمیته مرکزی سیریزا ) ترجمه : پروین اشرفی
      
  در چند روز اخیر دو سفسطه در میان کسانی که از نگریستن مسقیم به چهره واقعیت و از تشخیص عقب نشینی ای که سیریزا به آن مجبور شد و همچنین عواقب احتمالی آن، امتناع میورزند، در حال گردش است.


  ناهید جعفرپور : زنان، سرمایه داری، بنیادگرائی اسلامی
  بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن
      
  پیامد شرایط حاضر و ریاضت های اقتصادی و خصوصی سازی ووو باعث شده است تا ميليونها زن در سراسر قاره ها به طور مستقيم، فقر، بيکاری، کار در مقابل دستمزد ناچيز و عدم امنيت حقوقی را تجربه می کنند.


  ونداد اولادعظیمی : لیست اسامی و شرح وضعیت ۶۲ زن زندانی در جمهوری اسلامی ایران – فوریه ۲۰۱۵     
  در آستانه روز جهانی زن، و در آستانه دور دوم از دومین بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در جریان بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو ، ....


  گفت‌وگویی با فریدا آفاری درباره ی مسائل زنان     
  آیا تبعیض جنسیتی پیامد منطق سرمایه است؟ به عبارت دیگر، آیا رابطهٔ مستقیمی میان جدایی سازی جنسیتی و شیوهٔ تولید حاکم وجود دارد؟ آگر اینگونه است کارکرد ایدئولوژیک آن چیست؟


  یونس پارسا بناب : ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم در تاریخ جهان - 1     
  در نیمه دوم قرن نوزدم و دهه های اول و دوم قرن بیستم ( دوره سرآغاز و گسترش مرحله سرمایه داری انحصاری ) تاریخ جهان شاهد فراز امواج خروشان قیام ها و جنبش های فراگیری در کشورهای مرکز مسلط امپریالیستی علیه سرمایه داری و برله استقرار سوسیالیسم ، گشت ....


  امجد حسین‌پناهی : مجازات خانواده‌ها بعد از اعدام‌ و یا عدم اعدام شش زندانی سیاسی زندان ارومیه     
  جنگ روانی حکومت ایران با خانواده‌های زندانیان سیاسی و اعدام‌شدگان از طریق نگهداشتن آن‌ها در نگرانی و بی‌خبری کامل امری سابقه‌دار است. جمهوری اسلامی به جز اجرای حکم متهمین، خانواده‌های آنها را نیز مجازات می‌کند. امری که به نظر می‌رسد در اتفاقات اخیر هم تکرار شده است


  شهناز نیکوروان : خوزستان و گرد وغبار 13 ساله     
  "وارد پمپ بنزین شلنگ آباد1 که می‌شوی انبوهی از زنان و دختران و کودکان و حتی مردان جوانی را می‌بینی که معتاد و به گدایی مشغولند."


  کانون مدافعان حقوق کارگر : جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری بخش 6ـ 7 ـ 8     
  آشنایی با برخی اتحادیه‌های کارگری ترکیه

  اعتراضات کارگری و اقدامات مشترک اتحادیه‌های کارگری در ترکیه

  روابط بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری ترکیه  برنامه ه تلویزیون برابری : یکشنبه 29 مارس 2015 برابر با 9 فروردین 1394
  بخش اول : گفتاری کوتاه از بیژن سعید پور به بهانه انتشار گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با ایران
  بخش دوم : گفتگو با ابراهیم آوخ در مورد انتخابات اسراییل و نتایج آن
  بخش سوم : جمع بندی از جنبش کارگری در سالی که گذشت : گفتگو با علیرضا نوا یی ـ قسمت دوم
  ---------------------
  ساعت پخش برنامه های تلویزیونی برابری :
  یکشنبه ساعت هفت و نیم عصر بوقت ایران ( هشت صبح بوقت لس انجلس و پنج بعدازظهر بوقت اروپای مرکزی ) بازپخش این برنامه : دوشنبه هفت و نیم صبح بوقت ایران ( هشت بعد از ظهر یکشنبه بوقت لس انجلس و پنج صبح دوشنبه بوقت اروپای مرکزی)
  تلویزیون دیدگاه از طریق ماهواره Yah Sat برای ایران و کشورهای همسایه آن پخش می شود
  ویدئو کلیپ های دیدنی
  از میان مطالب رسیده
  مقالات     تمامی مقالات >>
 • برنامه ه تلویزیون برابری : یکشنبه 29 مارس 2015 برابر با 9 فروردین 1394

 • اکبر یگانه : بهاری بدون فرخنده

 • رحیم کریمیان : شادی جشن نوروز یا شادی یواشکی

 • امجد حسین پناهی : سامان نسیم کجاست؟

 • شاهین میر محمد حسینی : «رهبری مجتبی»

 • بهرام رحمانی : اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران در سال 1393

 • رضا مقدم : مبارزه برای افزایش دستمزد در فاز تازه

 • مارکسیسم و فمینیسم در جنبش دانشجویی
  نوشته ای از فدراسیون دانشجویان مارکسیست – بریتانیا - برگردان : پروین اشرفی - کانادا

 • برنامه ه تلویزیون برابری : پنجشنبه 26 مارس 2015 برابر با 6 فروردین 1394

 • بهرام رحمانی : مرتجعین اسلامی «فرخنده» را به «اتهام» آتش‎زدن قرآن، زنده‌زنده سوزاندند!

 • یونس پارسا بناب : ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم در تاریخ جهان (2)

 • سیریزا، چپگرایی و سیاست؛
  گفتگو با استاتیس کووِلاکیس - ترجمه ی فریدون تیموری

 • شعر تلخ
  سروده : حسن حسام : برگی از کتاب گوزن و ضخره - دفتر اول

 • رضا پورکریمی: دولت کانادا و قراردادهای نامکتوب

 • پیام نوروزی سازمان راه کارگر

 • گفتوگوی سعید رهنما با سام گیندین
  مسئله ی گذار از سرمایه داری

 • تقی روزبه : کوتاه در دو پرده
  پیام این شعله های سرخ فام آتش؟!

 • تراب حق‌شناس : نامه‌ای عاشقانه به پوران بازرگان در هشتمین سالگرد درگذشت او

 • نشریه کنترل کارگری شماره 15

 • اخباروگزارشات کارگری16 تا 25 اسفند1393

 • حسن آزاد : در دفاع از نظریهی ارزش مارکس

 • پس از توافق به کجا میرویم ؟
  آنتونیس داوانلوس، عضو کمیته مرکزی سیریزا ترجمه : پروین اشرفی

 • •با درود و به بهانه 8 مارچ روز جهانی زن
  گزارشي از يک خانم معلم نانوا ,شغلم نانوايي است و معلمي عشق و علاقه ام

 • مصاحبه با يكي از معلمان در مورد اعتراضات اخير

 • آرش - کانادا : هشیار باشیم بنام دفاع از حق پناهندگی سیاسی با طناب دست راستی ترین حکومت تاریخ معاصر کانادا به چاه نرویم !

 • گزارشی از ایران . زهرا 53 ساله از زندگی اش می گوید

 • هاشم آزادی : یوسف به من گفت

 • روز جهانی زن از نگاه طنز آلود یک زن روزنامه نگار عرب . ترجمه از هدایت سلطان زاده

 • شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست برگزار می کند
  نشست پالتاکی ، بحث و تبادل نظر پیرامون
  ارزیابی از وضعیت زنان وسطح مبارزات کنونی

 • نسرین هزاره مقدم: صدای بی رمق زنان کارگر، صدایی که شنیده نمی شود

 • تقی روزبه : جنبش زنان وضرورت عبور از چندین گسست مهم!

 • کاوه مظفری : مرور برخی تجارب اعتراضی زنان در یک سال اخیر مقاومتی از جنس واکنش

 • اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب، سازمان ها و نیروهای چپ و کمونیست 8
  مارس، روز جها نی زن، روز مبارزه با بهره کشی از زنان، روز به چالش کشیدن مردسالاری

 • اخباروگزارشات کارگری از4 تا 15 اسفند1393

 • لاله حسین پور : هیس س س!
  گویا صدایی از زنان به گوش نمی رسد

 • شاهین میر محمد حسینی: «بر علیه این ظلم می توان کاری کرد»

 • تقی روزبه : به بهانه گزارش فیگارو به مناسب پیشرفت بیماری خامنه ای!*
  معضلات بزرگی که رهبرنظام اسلامی ناگزیراست در واپسین سال های عمرخود با وجودبیماری و کهولت سن با آن ها دست و پنجه نرم کند! بخش 1

 • گرامیداشت هشت مارس روز جهانی زن

 • سروده ای برای به یادماندن : «پوستر سرخ»
  لوئی آراگون ترجمه بهروز عارفی

 • ناهید ناظمی : بی حقی تاریخی زن:
  گفتاری کوتاه به مناسبت 8 مارس

 • جشن پیروزی سیریزا در آتن
  نوشته: بو روبنر هانسن برگردان: رضا جاسکی

 • بهرام رحمانی : موج جدید اعدام‌ها توسط حکومت جهل و جنایت، ترور و اعدام اسلامی ایران

 • فعالان کارگری جنوب – احیاگران تشکل سندیکائی
  نقدي بر تشكل هاي كارگري

 • ترجمه‌ی گروه شورش : دو سخنرانی تا کنون منتشر نشده به زبان فارسی از ولادیمیر لنین در خصوص مسئله‌ و جنبش زنان کارگر

 • آبتين درفش : آيا نسل سوخته از خاكستر خود ققنوس‌وار برخواهد خاست؟

 • بیانیه انجمن قلم ایران‌(در تبعید) : خجسته باد هشت مارس روز جهانی زن!

 • پابلو ایگلسیاس، رهبر پودموس در گفتوگو با امی گودمن
  ریاضت به معنی پایان دموکراسی است

 • ناصر پیشرو : جهانی شدن، اصلاحات ساختاری و جابجایی در جنبش های زنان

 • "این راه فقط میتواند به معنای شکست باشد"
  گفتگوی مایک واتسون با استاتیس کوولاکیس ( عضو کمیته مرکزی سیریزا ) ترجمه : پروین اشرفی

 • قطعنامه پایانی تجمع معلمان تهران در اعتراض به وضعیت اسف‌بار آموزش و پرورش

 • مهرداد امامی : دُنکیشوتهای مجازی و مبارزان زیر پتو

 • تریبونی برای زنان چپ:از زنان کارگر نیویورک تا... زنان کوبانی، استانبول، آتن، تهران، کابل، نیجریه و... متحد علیه ستم جنسی و استثمار

 • زنانی دیگر: بیا تا نام خود را هزاران بار بر لوح رهایی بنویسیم

 • واقعیت عقب نشینی یونان
  نوشته : کوولاکیس ( عضو کمیته مرکزی سیریزا ) ترجمه : پروین اشرفی

 • محمد قراگوزلو : انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد!
  ۸. یک روایت از بحران اقتصادی

 • اعلامیه مشترک احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست
  اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی توسط رژیم جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنیم!

 • شاهین میر محمد حسینی : نرمش قهرمانانه دیکتاتور

 • هاشم آزادی : دلاوران

 • " کودار" : به‌افکار عمومی

 • ناهید جعفرپور : زنان، سرمایه داری، بنیادگرائی اسلامی
  بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن

 • کانون نویسندگان ایران : حمایت از خواست های معلمان، پرستاران و کارگران

 • برهان عظیمی : در بزرگداشت روز انترناسیونالیست (جهانی) پرولتری زنان

 • بهرام رحمانی : جنبش کارگری ایران و نقش کارگران در ملی کردن صنایع نفت ایران

 • آزاده حسینی : معمای تعیین حداقل دستمزد و موضوع خط فقر

 • ونداد اولادعظیمی : لیست اسامی و شرح وضعیت ۶۲ زن زندانی در جمهوری اسلامی ایران – فوریه ۲۰۱۵

 • اکبر یگانه: آن روز فرا می رسد

 • علی دماوندی : در دفاع از حق ملیتهای ساکن ایران ،خواست برابری و آزادی چگونه متحقق میشود؟ همبستگی ملیتها بر چه پایه ای ممکن است؟

 • اخباروگزارشات کارگری 1 ـ 2 ـ 3 اسفند1393

 • اخباروگزارشات کارگری 28ـ 29 ـ30 بهمن1393

 • گفت‌وگویی با فریدا آفاری درباره ی مسائل زنان

 • یونس پارسا بناب : ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم در تاریخ جهان - 1

 • امجد حسین‌پناهی : مجازات خانواده‌ها بعد از اعدام‌ و یا عدم اعدام شش زندانی سیاسی زندان ارومیه

 • شهناز نیکوروان : خوزستان و گرد وغبار 13 ساله

 • علی امینی نجفی - صداهای ممنوع: وجه ناگفته‌ پیروزی اسرائیل در جنگ شش روزه

 • کانون مدافعان حقوق کارگر : جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری بخش 6ـ 7 ـ 8

 • . نسرین ابراهیمی : پنجاه ویکمین شماره ی سوسیالیست ریجستر

 • ارسلان ريحان‌زاده : شبحِ مردم: از ائتلاف چپ يونان تا پوپوليسم سيريزا

 • بیانیه مشترک شش تشکل مستقل کارگری ایران
  پیرامون تعیین حداقل مزد برای سال جدید

 • هاشم آزادی : شام آخر است - 2
  عفو۲۲ بهمن ۱۳۶۷

 • اکبر معصوم بیگی : برگی از دفتر ایام (سی) یادِ چنگیز احمدی

 • بهروز سورن: یاد مادر مهین یزدی و فرزندانش حسن صدیقی ( مسعود ) و محمد صدیقی گرامی باد!

 • ناصر اصغری : معنای جدید آنتی سمتیزم از جانب دولت کانادا!

 • ستم نژادی و مهاجرت به طبقه کارگر- مترجم: پویان.م

 • بهرام رحمانی : شانزدهمین سال ربودن عبدالله اوجالان و خبرهای متناقض درباره پیشرفت مذاکرات وی با دولت ترکیه!

 • مصاحبه با خانم پترا وایلد - مترجم: سپیده

 • پارسا نیک جو : نقدی بر فرهنگ گراییِ نخبه گرایانه ی سعید کرامت

 • جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری (5)
  اتحادیه‌های کارگری ترکیه

 • اسد رخساریان: کوبانی
  ادبیات و هنر مقاومت نوین* به کوشش عباس سماکار و بهرام رحمانی

 • چگونه طبقه متوسط یونان رادیکالیزه شد: ترجمه هدایت سلطان زاده

 • تقی روزبه : خودکامگی در اوجی تازه!
  رشدخودخوارگی و خودویرانگری در نظام اسلامی نشانه چیست؟

 • مهرنوش شفیعی : فوروم سرخ ــ سی ریزا و پودموس

 • محمدجعفر پوینده در پرتو آثارش
  گفتگوی اکبر معصوم بیگی با محسن حکیمی تهیه و تنظیم: کیوان باژن