سازمان راه کارگر
اسناد کنگره ها      بولتن مباحث نظری      آرشیو تک برگی      تک برگی 60      رادیو تلویزیون برابری      تماس با سازمان یا انتشار مقاله در سایت
سایت ساده راه کارگر برای اینترنت کم سرعت و برای ایران


دکتر اجمد ابراهیمی : چگونگی پیدایش و زمینه های اجتماعی گسترش و سرایت ابولا صدا
بهروز فراهانی : داعش، کوبانی، قدرتهای جهانی، دولتهای منطقه و ایران صدا

سایت سازمان راه کارگر
اسناد کنگره نوزدهم
اطلاعیه برگزاری کنگره نوزدهم سازمان
همراه با اسناد و قطعنامه های مصوب
<< آرشیو اعلامیه
 • کارزار ممانعت از اعدام ریحانه جباری را شدت بخشیم !
 • بمباران مقر " پ ک ک " و ادامه همکاری دولت اسلامگرای ترکیه با داعش را محکوم می کنیم !
 • کارزار علیه اعدام ، کارزار زندگیست ، جهانی را باید علیه آن سازمان داد
 • << آرشیو سخن ما
  بحران اکراین
  کدام سیاست؟ به کدام سو؟
  بخش چهارم
  افشای جنایات هر دو بلوک مداخله گر و متجاوز غرب و شرق و همه ی حامیان بین‌المللی آن‌ها که عمدتا از احزاب راست، نازیست و فاشیست اروپا تشکیل شده و سیاست مدارانی چون هلموت اشمیت و گرهارد شرودر که تجاوز پوتین را توجیه می‌کنند و حمایت از کارزارهای مدنی، آزادی خواه و نیروهایی که از حق تعیین سرنوشت اقوام ساکن اکراین دفاع می کنند، را باید باتمامی نیرو پی گرفت.

  بحران اکراین : بن‌بست ها همچنان بر جاست!
  بخش سوم
  سایت علیه ستم جنسیتی
  سایت کارگری
  سایت مسائل ملی
  اقتصادی
  جنبش, حزب و برنامه چپ
  تمامی مقالات >>
      مبارزه برای افزایش سطح "حداقل دستمزد" مبارزه ای لازم اما ناکافی - بخش دوم
  حزب چپ و تشکلات کارگری
  تقسیم کار و وظایف میان احزاب چپ و تشکلات کارگری در ایران همواره بحث انگیز بوده است. بدون شک قدرت یابی بخشی از مدافعان طبقه کارگر (بلشویک ها) در همسایگی ایران و استبداد سیاسی در ایران به در هم آمیختگی و زدودن مرز بین تشکلات کارگری و احزاب چپ نقش اساسی ایفاء کرده اند. ادامه
      حمید موسوی پوراصل : مبارزه برای افزایش سطح "حداقل دستمزد" مبارزه ای لازم اما ناکافی
  بخش اول
  بایستی جنبش صنفی عدالتخوهانه که در صدد بهبود معیشت کارگران است را به جنبش نیروی کار در برابر حکومت سرمایه فرا رویاند. انجام این امر بدون شک تنها در چارچوبهای تنگ تشکلات شورایی, سندیکایی و اتحادیه ای میسر نیست. در این جا نیاز به سازماندهی و تقسیم کار میان جنبش سیاسی چپ (احزاب و سازمانهای سیاسی) و تشکلات کارگری است. ادامه
      زنده باد مارکس!
  با نگاهی به «پرسش‌هایی از مارکس» نوشته تری ایگلتون
  آریامن احمدی
  مارکسِ پیامبر، نه مرز می‌شناسد، نه آدمی؛ او عصیانگری است وسوسه‌گر، که با مارکس و مارکسیسم، مارکس و ناکجااندیشی، مارکس و اقتصاد، مارکس و ماتریالیسم، مارکس و طبقه، مارکس و دولت، مارکس و جنبش‌های اجتماعی، و مارکس و مارکس دست به دست هم می‌دهند تا رستاخیزی به پا کنند که جهان را دو شق کند؛ اما رستاخیز مارکس ..... ادامه
      مجید دارابیگی : بیماری سبک کار
  بیش از یک سده از انقلاب مشروطیت  و آغاز فعالیت حزبی و انجمن های سیاسی  و نیز  تاسیس حزب «اجتماعیون عامیون»، نخستین حزب هوادار کارگران و زحمت کشان ایران می گذرد و بیش از یک صد سال است که هواداران سوسیالیسم و پیش روان کارگری، در کشور ما تلاش دارند به پیروی از.....  ادامه
      چرا درك ماركس را از فرارفتن از تولید ارزش كندوكاو می‌كنیم؟ چرا اكنون؟
  پیتر هیودیس / ترجمه حسن مرتضوی و فریدا آفاری
  دو دهه پس از فروپاشی كمونیسم دولت‌سالار در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و اروپای شرقی، كه بسیاری ادعا كردند آثار ماركس را به زباله‌دان تاریخ انداخته، حال و هوای جدیدی پدید آمده كه در آن اندیشه‌های او دستخوش بحث‌و بررسی تازه‌ای شده است. ادامه
      محمد قراگوزلو: سازمان یابی کارگری
  13. حزب سیاسی
  روزهای منتهی به فروپاشی شوروی و دیوار برلین را به یاد آورید تا به مصداق شعر شفیعی برسید. روزان تیره و تاری بود. هر که از سوسیالیسم و مارکس و انگلس و لنین و تروتسکی سخن می گفت نشانی تیمارستان کف دستش می گذاشتند. تاچریسم هار چنان گرد و خاکی راه انداخته بود که حتا شرافت انسانی را نیز با متر و خط کش بازار آزاد اندازه می گرفتند و ........ ادامه
      حزبی که باید ساخت
  نگاهی به مشخصه های اساسی حزبی که پاسخگویی به الزامات امر " خود رهانی کارگران" را هدف خود دارد
  (آخرین قسمت)
  حزب دفاع از خود رهانی کارگران" با حذف تسخیر قدرت دولتی از اهداف خود، بی تردید در برابر همه احزاب متعارف، حزبی از نوع دیگر است. این حزب در عین حال با فاصله گرفتن از الگوی حزب ایدئولوژیک، با کنار نهادن برنامه ای مطول و معطوف به اصوا آئینی – اعتقادی و جزئیات طرح های اجرایی از جایگاه معمول و متعارف آن در احزاب کارگری دولت گرا و با........ ادامه
  دمکراسی, سوسیالیسم و دولت
  تمامی مقالات >>
      محمد قراگوزلو: دموکراسی کارگری؛ دموکراسی بورژوایی
  2. سه جانبه گرایی
  ترم سیاسی سه جانبه گرایی برای فعالان جنبش کارگری پدیده یی آشناست. نماد یک کمیسیون به غایت ضددموکراتیک در وزارت کار. به طور معمول اواخر هر سال این کمیسیون تشکیل می شود تا به ارزیابی و تصویب حداقل دستمزد کارگران بپردازد.این دیگی است که برای حفظ منافع سرمایه و دفاع از سود و استثمار می جوشد و از نظر کارگران آگاه و آزاد و سوسیالیست مصوبات آن نیز یکسره در خدمت اردوی سرمایه داران است. ادامه
  امبرتو چرونی     بحثی پیرامون رابطه میان دموکراسی و سوسیالیسم
  اینکه سوسیالیسم به سادگی فاقد این مشخصه اساسی علمی میگردد، از اینروست که در جنبش، یا امپریسم مبارزه روزمره )شاید به نام آن غریزه کارگری که به ضرر تحلیل ماتریالیستی بیش از حد به آن تکیه شده(، و یا بی نیازی به رهبری سیاسی )به معنی وسیع کلمه( که خود را حامل هر نوع حقیقتی میپندارد مسلط میگردد. بدین ترتیب، از آنجا که خود پراتیک به مثابه تئوری قلمداد شده و یا به تصور اینکه با دمیدن روح به طبقه میتوان اساس استراتژی آنرا بنا کرد، تئوری ضرورتا کنار گذاشته میشود. ادامه
      محمد قراگوزلو : دموکراسی بورژوایی، دموکراسی کارگری
  دموکراسی در مسلخ کلوب ‌رم
  چپ پست مدرن به زعامت اسلاوی ژیژک ترهاتی را سر هم بندی کرد که بر مبنای آن از یک سو بمب های آمریکایی و فرانسوی در افغانستان و عراق و لیبی را مبشر "دموکراسی" می خواند و "جنایت" خمرهای سرخ را زیر چشم سوسیالیست های ارتدوکس می نشاند. برای این چپ پسامارکسیست انتخابات همیشه منشا تحول مثبت بوده است. ادامه
      مجید دارابیگی : مقوله ی دموکراسی در آرایش طبقاتی
       نقد نظام های سوسیالیستی گذشته و سوسیالیسم واقعن موجود، نشان از آن دارد که از خود بیگانه گی شهروندان و انبوه مزدبگیران را در فقدان دموکراسی نمی توان انکار نمود.
  در نظام سوسیالیستی آینده، حکومت نخبه گان، جای خود را به توده های زحمت کش می سپارد و دموکراسی نماینده گی، جای خود را به مداخله ی مداوم همه گانی!  ادامه
      بوهمیا، تبعید و انقلاب: یادداشت‌هایی درباره‌ی ماركس، بنیامین و تروتسكی / انزو تراورسو / ترجمه علی نورالدینی
  ایده‌ی بوهمیا[1] كه به واسطه‌ی رُمانی از هنری مورگر[2] در سال 1846 بر سر زبان‌ها افتاد، و سپس از طریق اپرای مشهور پوسینی به اوج رسید، در كاربرد امروزی‌اش، شیوه‌ای از زند‌گی و نگاه خاصی به زیبایی‌شناسی را تداعی می‌كند ادامه
      پیام پرتوی : مسئله دمکراسی - بخش دوم
  در دنیای امروز دمکراسی نه تنها به ایدئولوژی سرمایه داری٬ بلکه به فریادهای جنگ طلبانه امپریالیستها مبدل شده است. در گذشته خشونتبارترین جنایتها تحت نام تمدن و یا خدا به اجرا گذاشته میشد امروزه تحت نام دمکراسی. همین کافیست که فقط بگویید عراق. ادامه
      پیام پرتوی : دولت و دمکراسی
  کمونیسم به زبان ساده ٤
  حزب کمونیست سوئد (م-ل) ٢۰۰٧
  ٧ عبارت یونانی دمکراسی به معنای حکومت توده ها یا سلطه تودهاست. این عبارت بوسیله فیلسوف یونانی ارسطو قریب به ٣۰۰ سال پیش از آغاز مبداء تاریخ استفاده شد٬ ولی در آنزمان به هیچ عنوان از آن به مفهوم امروزی آن برداشت نمیشد. ادامه
  قدرت سیاسی
  و جنبش های ضد سرمایه داری

  تمامی مقالات >>
      ديالکتيک تعيّن مکاني سرمايه / پیتر هیودیس / ترجمهمهدی صابری/
  بازبینی كتاب انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ
  معروفیت رزا لوکزامبورگ از آن روست كه نخستین مارکسیست پسازمارکس بود که استدلال کرد انباشت سرمایه نه تنها به پویش زمانی درونی جوامع سرمایهداری خاص، بلکه بیش از هر چیز به نفوذ مکانی سرمایهداری و نابودی جهان غیرسرمایهداری وابسته است. ادامه
      سعيد آوا : مفهوم مقوله ی دولتِ ايدئولوژيک
  در ادبياتِ مارکسيستي، از دولت ها؛ و يا حکومت هايي که زاده ی بحران های اقتصادی و بن بست های سياسي – ايدئولوژيک مي باشند با حکومت های استثنايي نام بُرده شده است. اين حکومت ها در واقع به عنوان راه حلٌ موقتي؛ وعلاج مُسٌکن وار بن بست ناشي از يک جنگِ مغلوبه ، يا توازن قوای نسبي وموقتي مابين طبقاتِ اصلي جامعهً بورژوازی ظاهر مي شوند. ادامه
  بهنام چنگائی     فصل بازستانی قدرت سیاسی و اقتصادی از
  دو هم پشت ذاتی «دین و سرمایه»
  بخش پایانی
  در قلب اقتصاد و فرهنگ دنیای بشدت بی رحم، وحشی و نابرابر امروز، یک جامعه کوچک سرمایه داران کلان، در پیوند با کاسه لیسان دینمدار ِمظهراش، هستی انسان فقیر را در طول تاریخ و در پهنه ی جهان، پیگیر غارت و به کام خود و وابستگان خرداش تصرف کرده اند. ادامه
  بهنام چنگائی     آغاز فاز عملی، در طیف بندی طبقات
  بهنام چنگائی در گذشته ی نه چندان دور، تلاش های پوشیده و آشکار متعددی در راستای همکارهای سیاسی، جهت ایجاد اتحاد نیروئی متشکل و همرأی، در راستائی اهداف مختلف و یا شاید از دید بعضی: زمینه ی پیدائی راه حل اراده ی منسجم، به عنوان نیروی جایگزین در بین نیروهای مخالف نظام ولائی، در داخل و خارج روی نشان داده است. ادامه
  بهنام چنگائی     فصل باستانی قدرت سیاسی و اقتصادی ازدو هم پشت ذاتی
  «دین و سرمایه» بخش 3
  امکان سمتگیری درست و لازمه ی عبور مطمئن از گیجی های بین راه مبارزه ی طبقاتی، کشف موانع رسیدن به هدف و مرتفع نمودن آسیب پذیری توده ها در حین نبرد سراسری، تنها شامل سازماندهی ارگانهای توده ای،... ادامه
  بهنام چنگائی     فصل بازستانی قدرت سیاسی و اقتصادی ازدو هم پشت ذاتی ِ جهانی
  « سرمایه و دین»
  آیا نیروی کار جهان امروز، و به ویژه ایران و کشورهای مسلمان، در شرایط و فرصت مناسب برای بازستانی قدرت سیاسی و افتصادی خود از این سرمایه و هم پشت تاریخی اش دین نیست؟ قطعن هست! ادامه
      تقابل دواستراتژی
  " تحریم گسترده نفتی وبانکی وتهدیدات نظامی" و "تهدید دربرابرتهدید"
  بااین همه تقابل دواستراتژی تهدید دربرابرتهدید وشروع جنگ سردهمه جانبه،بیش ازپیش ..ضرورت گسترش فعالیت نیروهای مخالف دوقطب ارتجاع و افشاء هردوی آنها وحضورسازمان یافته تر جنبش های اجتماعی پیرامون مطالبات راستین خود ازاهمیت زیادی برخورداراست. ادامه
  پاشیدن اسید به زنان و دختران ، جنایتی است هولناک علیه بشریت !
  اسید پاشی زنجیره ای به زنان و دختران در شهر اصفهان که هشت مورد آن تا کنون افشا گردیده، و همزمانی این اقدام جنایت کارانه با تصویب کلیات طرح حمایت از " آمران به معروف" و " ناهیان از منکر" در مجلس شورای اسلامی، و سخنان جهت دار امام جمعه ی جنایتکار اصفهان، یوسف طباطبائی نژاد در خطبه های نماز جمعه این شهر که مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته، باید چوب تر را بالا برد، تردیدی باقی نمی گذارد که پاشیدن اسید بر روی زنان و دختران اقدامی است سازمان یافته و مسولیت این جنایت در درجه اول بر عهده شخص خامنه ای است و در درجه دوم بر عهده مقامات تحت امر او در شهر اصفهان!
  محمد قراگوزلو : ضرورت همبسته گی منطقه یی و بین المللیِ     
  سکوت "جامعه ی جهانی" در خصوص تعرض همه سویه ی داعش به کوبانی چندان محل حیرت نیست. "جامعه ی جهانی" تیتر دیگر دولت های امپریالیستی است که از طرح و نقشه برای شکست کمونیسم روسی در افغانستان تا لحظه ی حال القاعده را مانند گروه فشار خود چرخانده اند در عین این که مانند تعارضات و تضادهای درونی سرمایه داری به سر و کول هم زده اند.

  کوبانی و خطراتی که در کمین نشستهاند
  جل برینسما ترجمه: پرویز صداقت
      
  در حالیکه داعش از کوبانی بیرون رانده شده، خطرات امتیازخواهیهای امپراتورمآبانه ی ایالات متحد در کمین آرمانهای خودگردانی دموکراتیک کردها است.
  . آنان چهگونه داعش را به عقبنشینی واداشتند؟ چرا ایالات متحد به شکل گستردهتری درگیر شد؟ و چه خطراتی در کمین نشستهاند؟

  فراخوان گزارشگران: حملات اسید پاشی به زنان آزاده کشورمان را محکوم می کنیم!     
  ما فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی, نهادها و رسانه های آزاد ضمن محکوم کردن سیاستهای بغایت ارتجاعی جمهوری اسلامی در قبال زنان کشورمان, حملات جنایت کارانه اسید پاشی مزدوران رژیم به زنان در اصفهان را بشدت محکوم نموده و واکنش جهانی نهادهای دمکراتیک, مدافعان حقوق انسانی و بویژه مدافعان حقوق زنان کشورمان را خواستاریم.

  کارزار ممانعت از اعدام ریحانه جباری را شدت بخشیم !     
  رژیم رکورد دار اعدام در جهان ( به لحاظ سرانه جمعیت ) که به گزارش عفو بین الملل شاهد رشدی سی درصدی در دوره ریاست جمهوری دولت حسن روحانی بوده و به رقم هولناک نهصد تا هزار اعدام در سال رسیده است ، بار دیگر عزم خود را جزم کرده که حکم اعدام و قصاص ریحانه جباری را به اجرا درآورد .

  بمباران مقر " پ ک ک " و ادامه همکاری دولت اسلامگرای ترکیه با داعش را محکوم می کنیم !     
  بمباران مقر " پ ک ک " و ادامه همکاری دولت اسلامگرای ترکیه با داعش را محکوم می کنیم ! در حالیکه دولت ترکیه ، تانک های خود را در مرز شمالی شهر محاصره شده کوبانی در کردستان مستقر ساخته است تا از بازگشت کوبانی ها به شهر و ورود نیروی کمکی و امدادرسانی به مدافعان دلیر شهر جلوگیری کند؛ شانزده فروند از هواپیماهای جنگنده این کشور، مقر PKK ( حزب کارگران کردستان ) در اناتولی را بمباران کردند . همزمان گزارش رسیده که چهار دستگاه از تانک های مهاجم داعش که در عملیات اطراف شهر کوبانی به آتش کشیده شده اند آرم ارتش ترکیه را بر خود داشته اند .

  کارزار ممانعت از اعدام ریحانه جباری را شدت بخشیم !     
  رژیم رکورد دار اعدام در جهان ( به لحاظ سرانه جمعیت ) که به گزارش عفو بین الملل شاهد رشدی سی درصدی در دوره ریاست جمهوری دولت حسن روحانی بوده و به رقم هولناک نهصد تا هزار اعدام در سال رسیده است ، بار دیگر عزم خود را جزم کرده که حکم اعدام و قصاص ریحانه جباری را به اجرا درآورد .

  هاشم آزاذی : دلاوران     
  در نیمه دوم سال۶۱ ودرپی ضربات وارده به تشکیلات ، راه کارگر به سختی درحال ترمیم خود بود. بخش ما هم از این موضوع مستثنی نبود. پس از چند ماه در بدری بالاخره مکانی اجاره کردیم وبرای مدتی اگرچه کوتاه پناهی پیدا کردیم. در یکی از قرارهایم٬ مسئولم به من اطلاع داد که یک نفر به خانه ما اضافه می شود.

  شاهرخ زمانی : در مخالفت با حکم اعدام و دفاع از حق تعیین سرنوشت خلقها اعتصاب غذا می کنم!!!     
  بار دیگر مطلع گشتم که "کلیدی در قفل شروع به چرخیدن " کرده است تا خون قربانی دیگری، به مثابه گریس چرخ های وحشت و سرکوب را روغن کاری کند. از آنجاییکه در رژیم های طبقاتی و استثمارگر پدیده های جرم و ناهنجاریهای اجتماعی ریشه در نظم نابرابر و تبعیض آمیز دارند ، هرگونه روند حقوقی ، ماهیتی طبقاتی در سطح ملی و جهانی به خود گرفته و نمی تواند در ریل عدالت طی مسیر کند .

  انجماد باز هم بیشتر دستمزد کارگران در قالب اجرای طرح جدید طبقه بندی در نیشکر هفت تپه     
  آنچه در اعتصاب کارگران هفت تپه و سایر اعتصابات اخیر کارگری در تمامی بخش ها و مراکز کارگری می تواند موازنۀ قوا را به نفع کارگران ایران تقویت نموده آنان را در تعیین سرنوشت کار و زندگیشان دخیل سازد، سازمان یابی آگاهانه این مبارزات و حفظ و کسب دستاوردهای کارگری از جمله ضرورت حفظ و برپا نگه داشتن فعالانۀ سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه است که با مخالفت کارفرما و دخالت مراجع قضائی و نیروهای انتظامی و امنیتی به محدودیت کشانده شد.

  حسن حسام : ملاحظاتی در باره کانون نویسندگان ایران «در تبعید»     
  در آستانه تشکیل مجمع عمومی کانون نویسنگان ایران «درتبعید» بر آن شدم یک بار دیگر نظرم را نسبت به این نهاد، چرایی موجودیت، چگونگی وظایف، عملکرد، و شرایط عضو گیری درآن صراحت بدهم .
  ضرورت این کار ؛ ناشی از آشفتگی ها ، سوء تفاهم ها و شایعه پراکنی های غیر مسئولانه اشخاص است و هم ازتفاسیر و اظهار نظر های متفاوت و گا ها وارونه هموندان !

  محمود کویر : نقد کتاب بازخوانی قتل های سیاسی زنجیره ای
  حضور در آیینه ی پریشان
      
  بازخوانی قتل های سیاسی زنجیره ای
  به کوشش: حمید جهان بخش – سعید افشار
  کتاب بر سر آن است تا پرده های تیره ی این کشتار را کنار زند. این کتاب سندی بسیار ارزشمند از یکی از مهم ترین دوران تاریخی سرزمین ماست. در سرزمینی که کشتارگاه بسی اندیشه ها و اندیشه ورزان بوده است، خواندن و دریافتن حقیقت و چرایی و چگونگی این کشتار از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

  جان بلمی فاستر سردبیر نشریه مانتلی ریویو در سپتامبر ۲۰۱۴ خطاب به دوستان این نشریه چنین می نویسد.     
  عدالت اجتماعی! جان بلمی فاستر سردبیر نشریه مانتلی ریویو- ترجمه ا. مانا دوستانِ عزیز
  ما در جامعه ای با فرهنگی بازاری زندگی می نماییم که از فرهنگِ علمی در آن نشانی نیست. حقیقت، بطور فزاینده ای، آنگونه دیده می شود که بازار (ویا رسانه ها) می نمایانند. یکی از دوستانِ خیرخواه ما اخیراً گفته بود که مانتلی ریویو در حرکتی عقلایی می تواند به حقایقِ مشخصِ زمان ما که قابلیت عرضه در بازار را دارند نزدیکتر گردد.

  سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه:قلب ما در کوبانی می تپد     
  بازهم ظلم انسان بر انسان. بازهم کشتار و بی عدالتی اینبار در خطه ای دیگر .اینبار در کوبانی، نبرد حقیقت وراستی با تیرگی ها وظلمت با شدت درجریانست.اما دردا که همه دنیا مانند نمایش یک سریال تراژدیک فقط به تماشا نشسته اند.تا بعدا همگی بر خرابه های ری اشک بریزند.

  خاورانهای ایران-کزارش ازعلی دماوندی به گردهمایی انجمن دفاع ا ز زندانیان سیاسی - عقیدتی ایران د ر انگلستان     
  در 26 مین سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی در سال 67 قرار داریم. 26سال از قتلعام هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران اسلامی گذشت . کشتاری ، که اوج کشتار آن دهه خونین و تلاشی برای پاکسازی کامل زندانها از مبارزین و مجاهدینی بود که بر آرمان ازادی و برابری پای میفشردند. ....

  چرا جهان کُردهاي انقلابي سوريه را ناديده مي‌گيرد؟
  نویسنده: داويد گربر/ مترجم: رحمان بوذري
      
  سال 1937، پدرم داوطلبانه به بريگادهاي بين‌المللي دفاع از جمهوري اسپانيا پيوست. خيزش کارگران به پيشگامي آنارشيست‌ها و سوسياليست‌ها موقتاً جلوي يک کودتاي قريب‌الوقوع فاشيستي را گرفت، و يک انقلاب اجتماعي حقيقي در اغلب نقاط اسپانيا به‌راه افتاد که به اداره کامل بسياري از شهرها تحت دموکراسي مستقيم، کنترل کارگران بر صنايع، و توان‌مندسازي راديکال زنان انجاميد.

  رنجبر : بحث جامعی در مورد بحران عمیق پایان ناپذیر نظام سرمایه داری     
  مقاله ای را که ما دست به ترجمه آن زدیم بحثی است میان دو استاد دانشگا که اخیراً صورت گرفت.
  پال جی: ناشر ارشد شبکه خبری واقعی دربالتیمور
  مایکل هادسون: استاد تحقیقات ممتاز اقتصاد سیاسی در دانشگاه میسوری، کانزاس سیتی.
  لئو پانیتچ: استاد تحقیقات اقتصاد سیاسی و تحقیقات برجسته علوم سیاسی در دانشگاه یورک، تورنتو- کانادا

  رئوس حرف های «آسیه عبدالله» رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه     
  ما به عنوان مدافعان کوبانی، از حمایت های مردم کردستان ایران (روژهلات) و سایر مردم ایران از کوبانی مطلع هستیم. اعتراضات چند روز گذشته شما علاوه بر اینکه برای مدافعان کوبانی روحیه بخش بوده، از لحاظ سیاسی هم با ارزش و معنادار است. داعش، فقط دشمن ما نیست. داعش دشمن انسانیت است. بگذارید از تمامی انسان هایی که در همه شهرهای کردستان ایران و نیز در تهران از کوبانی حمایت کرده اند، قدردانی کنم و بگویم: حمایت شما برای آینده صلح، آینده همزیستی عادلانه انسان ها در خاورمیانه، آینده برابری طلبی و استقرار یک دموکراسی واقعی در خاورمیانه مهم، ارزشمند و تاثیر گذار است

  جهانی پراز تلاطم و راه رهائی گسست     
  1 – در پرتو جنب و جوش مردم در اکثر کشورهای جهان و فعل و انفعالات پر تلاطم سیاسی و اجتماعی منبعث از آنها به جراُت می توان گفت که توده ها و ملل به حاشیه رانده شده که برای مدتی تا این اواخر به نظر می رسید که سرنوشت خود را به عنوان قربانیان نظام جهانی تر گشته سرمایه داری پذیرفته بودند ، امروز دیگر حاضر نیستند که زیر بار استبداد و استثمار بروند و نقدا در آن کشورها برای کسب حق تعیین سرنوشت بدست خویش بپا خاسته اند .

  تقی روزبه : یک دقیقه سکوت به احترام سگی که آزاد زیست و آزادمرد!*     
  سگ"ولگردی" که همواره پیشاپیش صفوف تظاهرات مردم یونان با پلیس قراردادشت درگذشت و مرگش هم یک مرگ عادی و طیبعی ناشی از کهولت سن نبود، بلکه با سکته صورت گرفت. او بارها و بارها با دودگازاشک آور و صدای انفجارهای مهیب زیسته و مواجه شده بود و در نبردهای خیانانی و فضاهای تیره جنگ و گریزها به گاهِ حمله در نوک آن قرارداشت و به گاهِ عقب نشینی در انتهای صف!.

  سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
  زحمتکشان کوبانی تنها نیستند !
      
  جنگ نابرابر زحمتکشان کرد کوبانی در مقابل توحش داعش و اخلاق بغایت کاسبکارانه سرمایه داری همیشه پیروز است. کوبانی از زن و مرد برای حق تعیین سرنوشت مقاومت می کند ، برای عدالت اجتماعی ، برای حق برابری زن و مرد . حماسه ی رزم زنان کوبانی یادآور حماسه کموناردهای پاریس است .

  کارزار علیه اعدام ، کارزار زندگیست ، جهانی را باید علیه آن سازمان داد     
  در آستانه روز جهانی علیه اعدام قرار داریم . اعدام ، توحش و کشتار در چهار گوشه جهان بیداد می کند. در ایران ما همچنان دارها در انظار عمومی برپاست، ایران همچنان مقام دوم اعدام در جهان را داراست،همچنان اعدام وحلق آویز کردن زندانیان به شکلی سیستماتیک و گسترده در بیش از 15 زندان ایران به اجرا درمیاید؛ همچنان سیستم سکوت ، انکار وفراافکنی در باره این مجازات های وحشیانه ، سیاست رایج در حکومت اسلامی است.

  اتحادیه آزاد کارگران ایران : مروری بر اعتراضات کارگری ازمرداد 92 تا شهریور 93     
  اکنون پرچم اعتراضات کارگران برعلیه تهاجم نظام سرمایه داری در ایران به سطح معیشت، شرایط کار، امنیت شغلی، ایمنی محیط کار، عدم پرداخت به موقع دستمزدها، بیمه بازنشستگی و بیکاری، درمان و سطح دستمزد به شدت زیرخط فقر در بسیاری از معادن، کارخانه ها، کارگاه ها، شهرداری ها، بیمارستان ها، آموزش و پرورش، حمل ونقل، خدمات عمومی، ساختمانی و غیره به اهتزاز در آمده و رژیم را در روند خصوصی سازی و تامین نیروی کار ارزان برای جلب توجه سرمایه ها به سرمایه گذاری در ایران به چالش کشیده است.

  درخواست فوری محمود ستار سخنگوی کانتون دمکراتیک شهر کوبانی
  فراخوان برای کمک فوری به کوبانی
      
  حملات تبه کاران داعش به کوبانی در هر سه جبهه در 25 امین روز ادامه دارد. تبه کاران گذشته از حمله به کوبانی از این سه جبهه، به دروازه مرزی کوبانی (مرشدپنار) هم حمله می‌ کنند تا با محاصره کامل به قتل‌ عام مردم آن شهر دست زنند. مقامات حکومت کوبانی برای دفاع از شهروندان غیرنظامی و نجات آن ها از قتل‌ عام احتمالی، فراخوانی برای کمک ‌رسانی فوری و اضطراری دادند.

  اطلاعیه نشسست مشترک نیروهای چپ وکمونیست در دفاع از مقاومت قهرمانانه مردم کوبانی
  ازحماسه مقاومت کوبانی علیه توحش "دولت اسلامی "
  با همه توان دفاع کنیم
      
  در این میدان که یک طرف آن اوج آزادیخواهی و مقاومت عادلانه و طرف دیگر اوج وحشیگری و ریاکاری است بشریت مترقی بی وظیفه نیست. دفاع از مقاومت عادلانه مردم کوبانی دفاع از سرنوشت مبارزه همه آنهایی است که برای آفرینش یک جهان نوین نبرد می کنند . نباید گذاشت که سر نوشت مقاومت مردم کوبانی در جدال میان آن نیروهایی تعیین شود که در غیاب یک بدیل انقلابی و سوسیالیستی جهان را به صحنه تبهکارترین وحشیگریهای خویش تبدیل کرده اند. حتی اگر کوبانی سقوط کند مقاومت کوبانی سرفراز باقی خواهد ماند. بدون تردید قلب تپنده کوبانی ضرب آهنگ پیشروی همه آنانی خواهد بود که آمال وآرزوهایشان در هم شکستن نظم وارونه کنونی است. ما خود را بخشی از جبهه مقاومت زنان ومردان کوبانی دانسته ودفاع از پیکار شجاعانه آنان را درلحظه خطیر کنونی ضروری ترین وظیفه انترناسیونالیستی خویش می دانیم.

  بهروز سورن: حماسه سازان کوبانی     
  مقاومت درخشان مردان و زنان کوبانی در برابر وحوش مهاجم از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. چنانچه آزادسازی کامل کوبانی واقعیت یابد میتوان شکست داعش را در این منطقه آغازی برای شکست های آتی آن دید. این نکته بر این سپاه آدمکش نیز روشن است. بالارفتن شور مقاومت و امید به پیروزی در سابه همبستکی جامعه کردهای منطقه از نکاتی است که پیامد مقاومتی طولانی بوده است و قطعا تجربیاتی گرانبها و دستاوردهائی ارزشمند را برای کردهای منطقه باقی خواهد گذاشت.

  تقی روزبه : احتمال وقوع فاجعه سقوط شهرکوبانی!     
  برطبق گزارش های انتشاریافته شهرکوبانی پس از سه هفته محاصره و مقاومت حماسه ای زنان و مردان این دیار با نیروهای جرار و بی رحم دولت اسلامی در آستانه سقوط قرارگرفته است و جنگ خیابانی و خانه به خانه به داخل آن کشیده شده و مناطقی از شرق شهر به دست نیروهای داعش افتاده است.

  محمد قراگوزلو: دموکراسی کارگری؛ دموکراسی بورژوایی
  2. سه جانبه گرایی
      
  ترم سیاسی سه جانبه گرایی برای فعالان جنبش کارگری پدیده یی آشناست. نماد یک کمیسیون به غایت ضددموکراتیک در وزارت کار. به طور معمول اواخر هر سال این کمیسیون تشکیل می شود تا به ارزیابی و تصویب حداقل دستمزد کارگران بپردازد.این دیگی است که برای حفظ منافع سرمایه و دفاع از سود و استثمار می جوشد و از نظر کارگران آگاه و آزاد و سوسیالیست مصوبات آن نیز یکسره در خدمت اردوی سرمایه داران است.

  راه کارگر خبری
  تجمع امروز با ضرب و شتم و بازداشت تعدادی از شهروندان خاتمه یافت
  >“امنیت، امنیت، ای مجلس خجالت خجالت”، “قانون گذار حمایت، اسیدپاشی جنایت”، “اصفهان داعش نمی خواهد، اسیدپاشی را متوقف کنید” ، “جنگ با بدن زنان را متوقف کنید” از جمله شعارهای بوده که معترضان در مقابل مجلس شورای اسلامی در خیابان بهارستان تهران سر داده اند.
  در راه کارگر خبری بیشتر بخوانید
  یهروز سورن: سونامی تکذیب و دم خروس سی و چندساله حاکمان     
  روزهای اخیر همراه بوده است با موجی از تکذیب ها در ارتباط با فجایع اخیر اسیدپاشی در شهر اصفهان که علیه زنان ازاده این شهر صورت گرفته است. آمار های حکومتی از 4 مورد و آمارهای غیر حکومتی و به نقل از شاهدان عینی و خبرگزاری های غیر حکومتی از یازده تا شانزده مورد گفته می شود.اینکه آمار دقیق کدام است دقیقا مشخص نیست و نیروی انتظامی و مقامات حکومتی یا در اینمورد سکوت می کنند و یا آماری بسیار متفاوت با شاهدان عینی و خبرگزاری های آزاد اعلام می کنند.


  مازیارگیلانی نژاد : کوبانی سرزمین زحمتکشان     
  خبر کوتاه بود :« نیروهای داعش از کوبانی بیرون رفتند.»
  تازه از سرکار آمده بودم و لباسهایم را در می آوردم و هم زمان خبر ساعت ۱۲ شبکه ۵ تلویزیون را تماشا می کردم. منهم مانند میلیونها انسان دیگر خوشحال شدم. کوبانی تاریخ را برایم تکرار کرد.


  مصاحبه با علیرضا ثقفی درباره دفاعیات خسرو گلسرخی     
  مصاحبه زير توسط روزنامه شرق با اقاي عليرضا ثقفي در باره دفاعيات خسرو گلسرخي در دادگاه نظامي زمان شاه در سال 1352 انجام گرفت .به گفته مسئولان روزنامه شرق آنها مشكلي با پخش اين مصاحبه نداشته اند ،اما مقاما ت كنترل كننده روزنامه از انتشار ان جلو گيري كرده و گفته اند كه انتشار مطلب از عليرضا ثقفي در رسانه هاممنوع است . اكنون اين مصاحبه يدون كم و كاست منتشر ميشود .


  سرشت انسان و نظریه ی اجتماعی
  نویسنده: اریش فروم برگردان: پارسا نیک جو
      
  اریش فروم، نامه ای را که در پی می آید، در سال 1969 در پاسخ به نامه ی ولادیمیر دوبرنکوف، فیلسوف روسی، نوشته است. این نامه، با ارزش ترین سندی است که نشان می دهد وی بسیار علاقه مند بوده است که با متفکران سوسیالیست پیوند برقرار کند و درباره ی تلقی خود از مارکس و سوسیالیسم، با آن ها بحث کند.


  سوریه: گرایش دوگانه‌ی ترکیه
  امانوئل والرشتاین ترجمه: پرویز صداقت
      
  در میان تغییرات بسیار و همواره تحول‌یابنده‌ی سیاست‌ها و ائتلاف‌های ژئوپلتیکی در کشورهای مختلف خاورمیانه معمولاً اطمینان وجود داشت که هدف‌های اصلی بازیگران اصلی، هم در سطح منطقه و هم در بیرون منطقه، چیست.


  اتحاد برای آموزش با کیفیت : علم و دانش را از كالائي شدن برهانيم     
  آموزش و پرورش براي بقای جامعه انساني و تمدن ضروري است از اين رو براي انجام اين امر مهم هر يك از جوامع مختلف خودشان را موطف به تهيه شرایط آموزش براي انتقال علم و دانش به نسل هاي آينده ميدانستند.


  "منطقه امن" اردوغان: "نیروی ضربت" ثانی *
  رفعت باللی ترجمه: محمود جوشغون
      
  ماه های مارچ و اپریل سال 1991 .
  جنگی که با اشغال کویت شروع شده بود پایان یافته است.
  عراق صدام حسین شکست خورده است.
  احزاب کرد فرصت را مغتنم شمرده، شورش کرده اند.


  بیانیه ی اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه تبریز در اعتراض به جنایات وحشیانه ی تبه کاران داعش و سکوت جامعه ی جهانی در قبال محاصره و کشتار مردم کوبانی     
  شبحی در حال تسخیر خاورمیانه است: شبح کوبانی! تمامی قدرت ها برای راندن این شبح در اتحادی شوم گرد هم آمده اند. حال کوبانی در برابر که ایستاده است؟ جز دو چشم بینا به چه چیزی نیاز است تا ببینیم شیهه ی وحشیانه ی تروریست¬های بنیادگرا رعشه بر پیکره ی انسانیتی افکنده است که امروز نامی ندارد مگر کوبانی؛


  دولت و پلیس ترکیه، قاتلین 31 تظاهرکننده هستند!
  بهرام رحمانی     
  به اقرار وزیر کشور ترکیه در درگیری های چهار روز گذشته در ۳۵ شهر این کشور، دست ‌کم ۳۱ نفر کشته و ۳۶۰ تن دیگر زخمی شده ‌اند. اِوکان آلا ‌وزیر کشور ترکیه، که روز جمعه 10 اکتبر 2014، در آنکارا سخن می گفت، ادعا کرده که پنج تن که به گفته او تروریست مسلح بوده اند نیز توسط نیروهای امنیتی آن کشور کشته شده ‌اند. او هم چنین از کشته شدن دو پلیس در این درگیری ‌ها خبر داده است. به گفته وزیر کشور ترکیه،‌ در جریان درگیری های چهار روز گذشته در این کشور، ‌بیش از یک هزار تن هم بازداشت شده‌اند.


  علی فکری : زایشی دیگر با کوبانی     
  دیری از نوشتن باز ایستاده بودم. شوق پرواز در دلم به کُنجی خزیده بود. همان گونه که روزها و شب ها تکرار می شدند، واژه ها نیز تکراری شده بودند. یاوه سرایان در هر کوی و برزن، با چَنگ و چَغانه از پایان تاریخ حکایات ها می بافتند.


  بهرام رحمانی : تقدیم به قهرمانان زن و مرد کوبانی!     
  ترجمه این شعر «ناظم حکمت» را به قهرمانان زن و مرد کانتون کوبانی تقدیم می کنم که در برابر حملات وحشیانه نیروهای «خلافت اسلامی» (داعش)، با قامتی استوار و سرافراز برای آزادی، برابری و حفظ حرمت و موجودیت انسانی خود و جامعه شان می جنگند. بهرام رحمانی


  بهرام قدیمی : مصاحبه با دوریش چیمان رئیس مرکز ارتباط همگانی کردی در آلمان     
  دیگر جنبش مقاومت مردم در کوبانی برای کسی ناشناخته نیست. جهان سرمایه داری علیه کوبانی به مبارزه ای متحدانه دست زده است. همبستگی با کوبانی نیز بین المملی می شود. از گوشه و کنار جهان صدای اعتراض بر می خیزد تا جلوی قتل عام گرفته شود.


  اطلاعیه اتحاد چپ ایرانیان درخارج از کشور در دفاع از مقاومت مردم کوبانی     
  کارگران و زحمتکشان ایران!
  ماهها است که مردم شهر کوبانی در کردستان سوریه در محاصره همه جانبه آدمخواران اسلامی داعش از یک سو و رژیم شوونیست ترکیه از سوی دیگر قرار دارند و هر روز صحنه های دلخراش هجوم وحشیانه تروریست های داعش برای جهانیان از طریق میدیای سرمایه داری ارسال میشود و قلب هر انسان شرافتمند و آزاد اندیشی را میآزارد.


  سعيد آوا تقديم به :کوبانه     
  شبنم تاريخ
  من از
  قعر منجلابِ نيستي
  و مُغاکِ حجم تاريکي
  دل بر سُرود قطره ای سُرخ
  بسته ام
  و چشم بر شور تنها ستاره
  در آسمان قيرگون
  دوخته ام .


  بهرام رحمانی : مقاومت سنندج در کوبانی تکرار شد! (از مبارزات مردم کوبانی حمایت کنیم!)     
  مقاومت کوبانی شباهت زیادی به مقاومت سنندج دارد. کوبانی بیست و سه روز است که از سه طرف مورد حمله وحشیانه نیروهای داعش قرار است و این آدم کشان اسلامی با توپ و تانک و موشک و خمپاره شهر را زیر آتش خود گرفته اند. حتی برخی اخبار و گزارشات ضد و نقیض، حاکی از آن است که داعش به داخل شهر کوبانی نفود کرده و جنک تن به تن آغاز شده است.


  بهرام رحمانی : ادامه سیاست های ریاکارانه دولت ترکیه در مبارزه علیه «تروریسم» و مقاومت کوبانی!     
  حکومت هایی که کارنامه شان در رابطه با سرکوب شهروندان و ترور مخالفین شان سیاه و سیاه است؛ حکومت هایی که گروه های تروریستی را آموزش داده و مسلح کرده و در راستای اهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی خود از آن ها بهره می برند پس جامعه جهانی چگونه می تواند ادعاهای آن ها را در مبارزه علیه «تروریسم»، باور کند؟!


  كانون مدافعان حقوق كارگر: بايد با تمام و جود ازمردم كوباني دفاع كرد     
  چرا داعش ها را مي سازند:
  بيش از سه هزارنفراز شهروندان اروپائي در صفوف داعش ميجنگند كه ازاين ميان 150زن فرانسوي جهاد نكاح ميكنند وخودرادراختيارمردان داعش قرارميدهند
  گروه داعش با استنادات فراوان ساخته و پرداخته مشترك آمريكا و عربستان سعودي، قطر و شيخ نشين هاي عجيب و غريب است يعني آميزه اي از ارتجاع ونظام سرمايه داري.و يا بهتر بگو ئيم نظام سر مايه داري در عر يان ترين شكل آن .


  ناصر اصغری : داعش‌ها حاصل چه سیاستی هستند؟     
  آمریکا و متحدینش بار دیگر دندانهایشان را تیز کرده‌اند که این بار به بهانه داعش باز هم به "جنگ" تروریستها بروند.(۱) یک سال پیش در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۳، مطلبی تحت عنوان "دخالت های خارجی و متدهای متفاوت"(۲) نوشتم که آنجا به متد مارکسیستی در برخورد به دخالتهای دولت غربی پرداخته بودم. .


  حسن جداری : آغاز سال تحصیلی در ایران و مشکل زبان!     
  در کشوری که در حدود دو سوم اهالی آن را ملتهای های غیر فارس کرد و بلوچ و عرب و ترکمن و ترک آذربایجانی و قشقائی و ..... تشکیل می دهند، مجبور ساختن کودکان دبستانی و دبیرستانی به تحصیل به زبان فارسی که برای این ملت ها زبان بیگانه ای محسوب میگردد، جرمی نا بخشودنی و به مثابه زیر پا انداختن و نقض آشکار حقوق بشر می باشد.


  مارکس ما
  نویسنده: آنتونیو گرامشی برگردان: پارسا نیک جو
      
  مارکس، جبهه ی یک پارچه ی وجدان و تفکر انسانیت است: کسی که به گاه سخن گفتن، مراقب زبان خویش نیست، و به گاه احساس، دست اش را روی قلب اش نمی گذارد، او منطق قیاسی پولادینی را پی افکنده است که واقعیت را در ذات خویش˚ احاطه و آن را مهار می کند، منطقی که با نفوذ در ذهن مردم، سبب تحلیل رفتن رشد و نمو پیش داوری ها و افکار متحجّر می شود، منطقی که منش اخلاقی را تقویت و تحکیم می کند.


  محمد قراگوزلو : کوبانی شهری به وسعت هستی اجتماعی ما...     
  اکراین را نمی دانم اما در کوبانی جهان تغییر نمی کند . بی شک. در این سرزمین سوخته برهه ی ویژه یی از جهان تفسیر می شود. خوانش سوسیالیستی از این تفسیر برای همه ی جریان هایی که به دنبال تشکیل جبهه ی سوم هستند ، ترجمان یک فرصت تاریخی ست. تاریخ در کوبانی بر در می کوبد . سپیده دم یک انتخاب دیگر فرا رسیده است. حتا اگر مقاومت کوبانی تغییر و تفسیر گوشه یی ملتهب از جهان ما نباشد باز هم یک انتخاب است. مرگ یا زنده گی؟


  گزارش ترمیم جان پناه و بزرگداشت پنجاهمین سال ساخت جان پناه کارگر توچال / گروه کوهنوردان فلزکار     
  پنجاه سال پیش از این در اول ماه مه 1343 ،گروه کوهنوردان فلزکار وابسته به سندیکای کارگران فلزکارمکانیک پس از صعود به قله توچال تهران در ارتفاع 4000 هزار متری از دریا ، در اولین جلسه گروه کوهنوردان تصمیم می گیرند در قله توچال با هزینه شخصی خود و بدون امکانات دولتی جان پناهی برای کوهنوردان بسازند.


  فلسطين و امپرياليسم آمريکا - استفان بکمان مترجم: پيام پرتوى     
  مبارزه عربى/فلسطينى توده ها بر عليه استبداد٬ ترور و آوارگى بيش از ۵۰ سال ادامه داشته است• امپرياليسم٬ صهيونيسم٬ سرمايه دارى خودى٬ اشراف زاده گان و طبقات حاکم در کشورهاى عربى اطراف همواره دشمنان آنان بوده اند• مبارزه براى يک فلسطين آزاد بطور خاص در سه نوبت دچار شکست سنگينى شده است٬ ۱۹۳۶-۳۹ ٬ ۱۹۴۸-۴۹ و ۱۹۶۷•


  «کارگران» و «اوباش و اراذل زورگیر» در دو کفۀ ترازوی عدالت حاکمان!     
  کارگران پروژه های پارس جنوبی
  فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان
  فعالان کارگری جنوب
  جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقۀ ویژه ماهشهر و بندر امام
  بخشی از کارگران محور تهران – کرج


  نامه شاهرخ زمانی به دخترش     
  صد در صد بدان و آگاه باش که این حکم تاریخ است، عاقبت ستمگران و ظالمین زباله دان تاریخ است ، بشنو از پدرت کهدر چنین جامعه ی طبقاتی کشتارگاه عاطفی انسانها خداوند زر وزور و تزویر با تزریق سم فردگرایی بر محور منافع شخصی و مصرف گرایی ادمی را تا سطح حیوان تنزل می دهد.


  سرمقاله ی پیام سندیکا شماره 31     
  هرگاه کارخانه ای می خواهد صرفه جویی کند اول به سراغ کارگران آمده آنان را بیرون می کند ، حقوقشان را دیر پرداخت می کند ،یا اضافه کاری هایشان را قطع می کند و یا امکانات رفاهی کارگران از جمله رستوران و سرویس حمل و نقل را حذف می کند.دولت ها هم به بهانه رونق دادن به کسب و کار و اشتغال زایی اول به سراغ قانون کار آمده موادی که به نفع کارگران است را حذف می کنند.


  علي اصغر زاده : تشكيل يگان ويژه زنان براي برخورد با اغتشاشات     
  در پي جداسازي در اتوبوس و مترو و دانشگاه و ادارات شهر داري و ورزش و غيره و گسترش جدا سازي هاي جنسيتي در همه زمينه ها، اين بار شاهد شكل گيري نيروي انتظامي ويژه زنان در مقابله با اغتشاشات خياباني زنان هستيم . در خبر ها آمده است كه يگان و يژه زنان براي مقابله با اغتشاشات خياباني زنان دوره هاي مخصوص را مي گذراند .


  یونس پارسا بناب : باز هم پیرامون رسانه های گروهی فرمانبر     
  امروز در فاز فعلی گلوبالیزاسیون سرمایه ( بازار آزاد نئولیبرالی ) قدرت تصمیم گیری در امور اقتصادی و سیاسی در سطح جهان در دست " انحصارات پنجگانه " ( منابع طبیعی ، تکنولوژی ، امور مالی ، ارتباطات و اطلاعات و تسلیحات کشتار دسته جمعی ) در کشورهای مسلط مرکز ( آمریکا ، اتحادیه اروپا ، ژاپن ) قبضه گشته است .


  بهرام رحمانی : آینده کردستان عراق     
  رویدادهای اخیر در منطقه خاورمیانه بیش از پیش به نگرانی حکومت هایی منجر شده است که همواره با خفقان و دیکتاتوری حاکمیت و موقعیت خود را حفظ می کنند. البته این نگرانی ¬ها بی دلیل نمی ¬تواند باشد چرا که امروزه منطقه مهم و استراتژیک خاورمیانه به انبار باروتی در آستانه انفجار شبیه است.


  تینا. ف : داعش و زنان     
  تاریخچه: داعش گروهی تروریستی است که تفکر سلفی دارد. در سال 2004 این گروه شاخه‌ای از سازمان القاعده در عراق بود. در اکتبر 2006 پس از نشست شماری از گروه‌های اسلامی مسلح درعراق شکل سازمان یافته‌تری پیدا کرد و بسیاری از حملات تروریستی در عراق را به عهده گرفت. بیشتر این تروریست‌ها با همکاری عربستان، لیبی، یمن و… جمع‌آوری و سازماندهی شده‌اند.


  برنامه تلویزیونی برابری : پنجشنبه 23 اکتبر 2014 - برابر با 31 مهر 1393

  - گفتگوی آرش کمانگر با حمیلا نیسگیللی پیرامون سیاستهای زن ستیزانه اخیر رژیم ایران برای تشدید آپارتاید و تفکیک جنسیتی ، خانه نشین کردن زنان ، تحکیم حجاب اجباری و فاجعه اسید پاشی در اصفهان
  - نگاهی به نقش زنان در مقاومت تاریخی کوبانی ، گفتگوی سعید افشار با نگین شیخ الاسلامی در سوئد و نیز گفتگوی مهناز قزللو با " نهیر پاله " روزنامه نگار کرد در شهر کوبانی
  ---------------------
  ساعت پخش برنامه های تلویزیونی برابری :
  - هر پنجشنبه ساعت نه ونیم شب بوقت ایران ( ساعت ده صبح بوقت لس انجلس و هفت عصر بوقت اروپای مرکزی ) بازپخش این برنامه : جمعه نه و نیم صبح بوقت ایران ( ده بعداز ظهر پنجشنبه بوقت لس انجلس و هفت صبح جمعه بوقت اروپای مرکزی)
  تلویزیون دیدگاه از طریق ماهواره Yah Sat برای ایران و کشورهای همسایه آن پخش می شود
  از میان مطالب رسیده
  مقالات     تمامی مقالات >>
 • یهروز سورن: سونامی تکذیب و دم خروس سی و چندساله حاکمان

 • محمد قراگوزلو : ضرورت همبسته گی منطقه یی و بین المللیِ

 • برنامه تلویزیونی برابری : پنجشنبه 23 اکتبر 2014 - برابر با 31 مهر 1393

 • مازیارگیلانی نژاد : کوبانی سرزمین زحمتکشان

 • اخباروگزارشات کارگری26 29 - 28 - 27- مهر1393

 • پاشیدن اسید به زنان و دختران ، جنایتی است هولناک علیه بشریت !

 • کوبانی و خطراتی که در کمین نشستهاند
  جل برینسما ترجمه: پرویز صداقت

 • مصاحبه با علیرضا ثقفی درباره دفاعیات خسرو گلسرخی

 • فراخوان گزارشگران: حملات اسید پاشی به زنان آزاده کشورمان را محکوم می کنیم!

 • کارزار ممانعت از اعدام ریحانه جباری را شدت بخشیم !

 • سرشت انسان و نظریه ی اجتماعی
  نویسنده: اریش فروم برگردان: پارسا نیک جو

 • بمباران مقر " پ ک ک " و ادامه همکاری دولت اسلامگرای ترکیه با داعش را محکوم می کنیم !

 • کارزار ممانعت از اعدام ریحانه جباری را شدت بخشیم !

 • هاشم آزاذی : دلاوران

 • داعش، کریدور کرد، و ترکیه
  محمد بدری گولتکین: ترجمه: محمود جوشغون

 • شاهرخ زمانی : در مخالفت با حکم اعدام و دفاع از حق تعیین سرنوشت خلقها اعتصاب غذا می کنم!!!

 • اخباروگزارشات کارگری 24 و25 مهر1393

 • بیانیه اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران : در همبستگی با کوبانی

 • چهارمین شماره پیام آور سندیکا ( نشریه انگلیسی زبان پیام سندیکا ) منتشر شد .

 • سوریه: گرایش دوگانه‌ی ترکیه
  امانوئل والرشتاین ترجمه: پرویز صداقت

 • اتحاد برای آموزش با کیفیت : علم و دانش را از كالائي شدن برهانيم

 • اخباروگزارشات کارگری23مهر1393

 • فلسطين و امپرياليسم آمريکا
  استفان بکمان مترجم: پيام پرتوى

 • استقبال گرم از مادورو در برونکس
  نويسنده: آگوست الياسون مترجم: پيام پرتوى

 • بهرام رحمانی : دروغ های شیخ حسن روحانی!

 • انجماد باز هم بیشتر دستمزد کارگران در قالب اجرای طرح جدید طبقه بندی در نیشکر هفت تپه

 • حسن حسام : ملاحظاتی در باره کانون نویسندگان ایران «در تبعید»

 • محمود کویر : نقد کتاب بازخوانی قتل های سیاسی زنجیره ای
  حضور در آیینه ی پریشان

 • اخباروگزارشات کارگری- 16- 17 - 18 -19 - 20 - 21 -2215مهر1393

 • جان بلمی فاستر سردبیر نشریه مانتلی ریویو در سپتامبر ۲۰۱۴ خطاب به دوستان این نشریه چنین می نویسد.

 • "منطقه امن" اردوغان: "نیروی ضربت" ثانی *
  رفعت باللی ترجمه: محمود جوشغون

 • سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه:قلب ما در کوبانی می تپد

 • خاورانهای ایران-کزارش ازعلی دماوندی به گردهمایی انجمن دفاع ا ز زندانیان سیاسی - عقیدتی ایران د ر انگلستان

 • بیانیه ی اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه تبریز در اعتراض به جنایات وحشیانه ی تبه کاران داعش و سکوت جامعه ی جهانی در قبال محاصره و کشتار مردم کوبانی

 • دولت و پلیس ترکیه، قاتلین 31 تظاهرکننده هستند!

 • علی فکری : زایشی دیگر با کوبانی

 • چرا جهان کُردهاي انقلابي سوريه را ناديده مي‌گيرد؟
  نویسنده: داويد گربر/ مترجم: رحمان بوذري

 • رنجبر : بحث جامعی در مورد بحران عمیق پایان ناپذیر نظام سرمایه داری

 • رئوس حرف های «آسیه عبدالله» رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه

 • جهانی پراز تلاطم و راه رهائی گسست

 • تقی روزبه : یک دقیقه سکوت به احترام سگی که آزاد زیست و آزادمرد!*

 • سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
  زحمتکشان کوبانی تنها نیستند !

 • بهرام رحمانی : تقدیم به قهرمانان زن و مرد کوبانی!

 • کارزار علیه اعدام ، کارزار زندگیست ، جهانی را باید علیه آن سازمان داد

 • اتحادیه آزاد کارگران ایران : مروری بر اعتراضات کارگری ازمرداد 92 تا شهریور 93

 • بهرام قدیمی : مصاحبه با دوریش چیمان رئیس مرکز ارتباط همگانی کردی در آلمان

 • روزبه کوراغلی : کوبانی

 • اطلاعیه اتحاد چپ ایرانیان درخارج از کشور در دفاع از مقاومت مردم کوبانی

 • سعيد آوا تقديم به :کوبانه

 • فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر امروز به مناسبت دوازدهمین (12امین) روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام،

 • درخواست فوری محمود ستار سخنگوی کانتون دمکراتیک شهر کوبانی
  فراخوان برای کمک فوری به کوبانی

 • اطلاعیه نشسست مشترک نیروهای چپ وکمونیست در دفاع از مقاومت قهرمانانه مردم کوبانی
  ازحماسه مقاومت کوبانی علیه توحش "دولت اسلامی "
  با همه توان دفاع کنیم

 • درباره وقایع اخیر در موصل و دیگر شهرهای عراق
  فلاح الوان (رئیس فدراسیون شوراها و اتحادیه های کارگری در عراق) ترجمه: ناصر اصغری

 • بهرام رحمانی : مقاومت سنندج در کوبانی تکرار شد! (از مبارزات مردم کوبانی حمایت کنیم!)

 • بهروز سورن: حماسه سازان کوبانی

 • تقی روزبه : احتمال وقوع فاجعه سقوط شهرکوبانی!

 • اخباروگزارشات کارگری11تا14مهر1393

 • محمد قراگوزلو: دموکراسی کارگری؛ دموکراسی بورژوایی
  2. سه جانبه گرایی

 • ویدئو کلیپ های دیدنی