سازمان راه کارگر
اسناد کنگره ها      بولتن مباحث نظری      آرشیو تک برگی      تک برگی 60      رادیو تلویزیون برابری      تماس با سازمان یا انتشار مقاله در سایت
سایت ساده راه کارگر برای اینترنت کم سرعت و برای ایران


تغییرات زیست محیطی در نشست سازمان ملل و تظاهرات جهانی ، گفتگو با نسیم صداقت صدا
فجایع زیست محیطی در ایران - گفتگوی سعید افشار با جلال ایجادی صدا
بهروز فراهانی : ائتلاف بین المللی علیه داعش با حضور آفرینندگان و متحدان آن !؟ صدا

سایت سازمان راه کارگر
اسناد کنگره نوزدهم
اطلاعیه برگزاری کنگره نوزدهم سازمان
همراه با اسناد و قطعنامه های مصوب
<< آرشیو اعلامیه
 • راز جهانی شدن Happy
  و در دفاع از آزادی بی قید وشرط همه بازیگران ویدئوی " هپی " در ایران
 • به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در ایران
 • << آرشیو سخن ما

  بحران اکراین : بن‌بست ها همچنان بر جاست!
  بخش سوم

  "سیاست های کلی جمعیت" در جمهوری اسلامی
  ایدئولوژی خانواده در آلمان هیتلری
  یک مقایسه ی اجمالی
  سایت علیه ستم جنسیتی
  سایت کارگری
  سایت مسائل ملی
  اقتصادی
  جنبش, حزب و برنامه چپ
  تمامی مقالات >>
      مبارزه برای افزایش سطح "حداقل دستمزد" مبارزه ای لازم اما ناکافی - بخش دوم
  حزب چپ و تشکلات کارگری
  تقسیم کار و وظایف میان احزاب چپ و تشکلات کارگری در ایران همواره بحث انگیز بوده است. بدون شک قدرت یابی بخشی از مدافعان طبقه کارگر (بلشویک ها) در همسایگی ایران و استبداد سیاسی در ایران به در هم آمیختگی و زدودن مرز بین تشکلات کارگری و احزاب چپ نقش اساسی ایفاء کرده اند. ادامه
      حمید موسوی پوراصل : مبارزه برای افزایش سطح "حداقل دستمزد" مبارزه ای لازم اما ناکافی
  بخش اول
  بایستی جنبش صنفی عدالتخوهانه که در صدد بهبود معیشت کارگران است را به جنبش نیروی کار در برابر حکومت سرمایه فرا رویاند. انجام این امر بدون شک تنها در چارچوبهای تنگ تشکلات شورایی, سندیکایی و اتحادیه ای میسر نیست. در این جا نیاز به سازماندهی و تقسیم کار میان جنبش سیاسی چپ (احزاب و سازمانهای سیاسی) و تشکلات کارگری است. ادامه
      زنده باد مارکس!
  با نگاهی به «پرسش‌هایی از مارکس» نوشته تری ایگلتون
  آریامن احمدی
  مارکسِ پیامبر، نه مرز می‌شناسد، نه آدمی؛ او عصیانگری است وسوسه‌گر، که با مارکس و مارکسیسم، مارکس و ناکجااندیشی، مارکس و اقتصاد، مارکس و ماتریالیسم، مارکس و طبقه، مارکس و دولت، مارکس و جنبش‌های اجتماعی، و مارکس و مارکس دست به دست هم می‌دهند تا رستاخیزی به پا کنند که جهان را دو شق کند؛ اما رستاخیز مارکس ..... ادامه
      مجید دارابیگی : بیماری سبک کار
  بیش از یک سده از انقلاب مشروطیت  و آغاز فعالیت حزبی و انجمن های سیاسی  و نیز  تاسیس حزب «اجتماعیون عامیون»، نخستین حزب هوادار کارگران و زحمت کشان ایران می گذرد و بیش از یک صد سال است که هواداران سوسیالیسم و پیش روان کارگری، در کشور ما تلاش دارند به پیروی از.....  ادامه
      چرا درك ماركس را از فرارفتن از تولید ارزش كندوكاو می‌كنیم؟ چرا اكنون؟
  پیتر هیودیس / ترجمه حسن مرتضوی و فریدا آفاری
  دو دهه پس از فروپاشی كمونیسم دولت‌سالار در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و اروپای شرقی، كه بسیاری ادعا كردند آثار ماركس را به زباله‌دان تاریخ انداخته، حال و هوای جدیدی پدید آمده كه در آن اندیشه‌های او دستخوش بحث‌و بررسی تازه‌ای شده است. ادامه
      محمد قراگوزلو: سازمان یابی کارگری
  13. حزب سیاسی
  روزهای منتهی به فروپاشی شوروی و دیوار برلین را به یاد آورید تا به مصداق شعر شفیعی برسید. روزان تیره و تاری بود. هر که از سوسیالیسم و مارکس و انگلس و لنین و تروتسکی سخن می گفت نشانی تیمارستان کف دستش می گذاشتند. تاچریسم هار چنان گرد و خاکی راه انداخته بود که حتا شرافت انسانی را نیز با متر و خط کش بازار آزاد اندازه می گرفتند و ........ ادامه
      حزبی که باید ساخت
  نگاهی به مشخصه های اساسی حزبی که پاسخگویی به الزامات امر " خود رهانی کارگران" را هدف خود دارد
  (آخرین قسمت)
  حزب دفاع از خود رهانی کارگران" با حذف تسخیر قدرت دولتی از اهداف خود، بی تردید در برابر همه احزاب متعارف، حزبی از نوع دیگر است. این حزب در عین حال با فاصله گرفتن از الگوی حزب ایدئولوژیک، با کنار نهادن برنامه ای مطول و معطوف به اصوا آئینی – اعتقادی و جزئیات طرح های اجرایی از جایگاه معمول و متعارف آن در احزاب کارگری دولت گرا و با........ ادامه
  دمکراسی, سوسیالیسم و دولت
  تمامی مقالات >>
  امبرتو چرونی     بحثی پیرامون رابطه میان دموکراسی و سوسیالیسم
  اینکه سوسیالیسم به سادگی فاقد این مشخصه اساسی علمی میگردد، از اینروست که در جنبش، یا امپریسم مبارزه روزمره )شاید به نام آن غریزه کارگری که به ضرر تحلیل ماتریالیستی بیش از حد به آن تکیه شده(، و یا بی نیازی به رهبری سیاسی )به معنی وسیع کلمه( که خود را حامل هر نوع حقیقتی میپندارد مسلط میگردد. بدین ترتیب، از آنجا که خود پراتیک به مثابه تئوری قلمداد شده و یا به تصور اینکه با دمیدن روح به طبقه میتوان اساس استراتژی آنرا بنا کرد، تئوری ضرورتا کنار گذاشته میشود. ادامه
      محمد قراگوزلو : دموکراسی بورژوایی، دموکراسی کارگری
  دموکراسی در مسلخ کلوب ‌رم
  چپ پست مدرن به زعامت اسلاوی ژیژک ترهاتی را سر هم بندی کرد که بر مبنای آن از یک سو بمب های آمریکایی و فرانسوی در افغانستان و عراق و لیبی را مبشر "دموکراسی" می خواند و "جنایت" خمرهای سرخ را زیر چشم سوسیالیست های ارتدوکس می نشاند. برای این چپ پسامارکسیست انتخابات همیشه منشا تحول مثبت بوده است. ادامه
      مجید دارابیگی : مقوله ی دموکراسی در آرایش طبقاتی
       نقد نظام های سوسیالیستی گذشته و سوسیالیسم واقعن موجود، نشان از آن دارد که از خود بیگانه گی شهروندان و انبوه مزدبگیران را در فقدان دموکراسی نمی توان انکار نمود.
  در نظام سوسیالیستی آینده، حکومت نخبه گان، جای خود را به توده های زحمت کش می سپارد و دموکراسی نماینده گی، جای خود را به مداخله ی مداوم همه گانی!  ادامه
      بوهمیا، تبعید و انقلاب: یادداشت‌هایی درباره‌ی ماركس، بنیامین و تروتسكی / انزو تراورسو / ترجمه علی نورالدینی
  ایده‌ی بوهمیا[1] كه به واسطه‌ی رُمانی از هنری مورگر[2] در سال 1846 بر سر زبان‌ها افتاد، و سپس از طریق اپرای مشهور پوسینی به اوج رسید، در كاربرد امروزی‌اش، شیوه‌ای از زند‌گی و نگاه خاصی به زیبایی‌شناسی را تداعی می‌كند ادامه
      پیام پرتوی : مسئله دمکراسی - بخش دوم
  در دنیای امروز دمکراسی نه تنها به ایدئولوژی سرمایه داری٬ بلکه به فریادهای جنگ طلبانه امپریالیستها مبدل شده است. در گذشته خشونتبارترین جنایتها تحت نام تمدن و یا خدا به اجرا گذاشته میشد امروزه تحت نام دمکراسی. همین کافیست که فقط بگویید عراق. ادامه
      پیام پرتوی : دولت و دمکراسی
  کمونیسم به زبان ساده ٤
  حزب کمونیست سوئد (م-ل) ٢۰۰٧
  ٧ عبارت یونانی دمکراسی به معنای حکومت توده ها یا سلطه تودهاست. این عبارت بوسیله فیلسوف یونانی ارسطو قریب به ٣۰۰ سال پیش از آغاز مبداء تاریخ استفاده شد٬ ولی در آنزمان به هیچ عنوان از آن به مفهوم امروزی آن برداشت نمیشد. ادامه
      سوسیالیسم کامل: پیش شرط ها، گذارها
  اثر: دیوید لایبمن برگردان : ح. ریاحی
  چکیده مقاله: تئوری مراحل (مبتنی بر مراحل) رابطه ی بین مفهوم تحول یابنده ی سوسیالیسم کامل را، از یک سو، و تجارب برنامه‌ریزی مرکزی و "سوسیالیسم بازار"، از دیگر سو را توضیح می دهد. بن مایه ی سوسیالیسم کامل، نظام همآهنگی دمکراتیک چند پایه بر اساس [مشاوره] پی در پی (MDIC) است، که ....... ادامه
  قدرت سیاسی
  و جنبش های ضد سرمایه داری

  تمامی مقالات >>
      ديالکتيک تعيّن مکاني سرمايه / پیتر هیودیس / ترجمهمهدی صابری/
  بازبینی كتاب انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ
  معروفیت رزا لوکزامبورگ از آن روست كه نخستین مارکسیست پسازمارکس بود که استدلال کرد انباشت سرمایه نه تنها به پویش زمانی درونی جوامع سرمایهداری خاص، بلکه بیش از هر چیز به نفوذ مکانی سرمایهداری و نابودی جهان غیرسرمایهداری وابسته است. ادامه
      سعيد آوا : مفهوم مقوله ی دولتِ ايدئولوژيک
  در ادبياتِ مارکسيستي، از دولت ها؛ و يا حکومت هايي که زاده ی بحران های اقتصادی و بن بست های سياسي – ايدئولوژيک مي باشند با حکومت های استثنايي نام بُرده شده است. اين حکومت ها در واقع به عنوان راه حلٌ موقتي؛ وعلاج مُسٌکن وار بن بست ناشي از يک جنگِ مغلوبه ، يا توازن قوای نسبي وموقتي مابين طبقاتِ اصلي جامعهً بورژوازی ظاهر مي شوند. ادامه
  بهنام چنگائی     فصل بازستانی قدرت سیاسی و اقتصادی از
  دو هم پشت ذاتی «دین و سرمایه»
  بخش پایانی
  در قلب اقتصاد و فرهنگ دنیای بشدت بی رحم، وحشی و نابرابر امروز، یک جامعه کوچک سرمایه داران کلان، در پیوند با کاسه لیسان دینمدار ِمظهراش، هستی انسان فقیر را در طول تاریخ و در پهنه ی جهان، پیگیر غارت و به کام خود و وابستگان خرداش تصرف کرده اند. ادامه
  بهنام چنگائی     آغاز فاز عملی، در طیف بندی طبقات
  بهنام چنگائی در گذشته ی نه چندان دور، تلاش های پوشیده و آشکار متعددی در راستای همکارهای سیاسی، جهت ایجاد اتحاد نیروئی متشکل و همرأی، در راستائی اهداف مختلف و یا شاید از دید بعضی: زمینه ی پیدائی راه حل اراده ی منسجم، به عنوان نیروی جایگزین در بین نیروهای مخالف نظام ولائی، در داخل و خارج روی نشان داده است. ادامه
  بهنام چنگائی     فصل باستانی قدرت سیاسی و اقتصادی ازدو هم پشت ذاتی
  «دین و سرمایه» بخش 3
  امکان سمتگیری درست و لازمه ی عبور مطمئن از گیجی های بین راه مبارزه ی طبقاتی، کشف موانع رسیدن به هدف و مرتفع نمودن آسیب پذیری توده ها در حین نبرد سراسری، تنها شامل سازماندهی ارگانهای توده ای،... ادامه
  بهنام چنگائی     فصل بازستانی قدرت سیاسی و اقتصادی ازدو هم پشت ذاتی ِ جهانی
  « سرمایه و دین»
  آیا نیروی کار جهان امروز، و به ویژه ایران و کشورهای مسلمان، در شرایط و فرصت مناسب برای بازستانی قدرت سیاسی و افتصادی خود از این سرمایه و هم پشت تاریخی اش دین نیست؟ قطعن هست! ادامه
      تقابل دواستراتژی
  " تحریم گسترده نفتی وبانکی وتهدیدات نظامی" و "تهدید دربرابرتهدید"
  بااین همه تقابل دواستراتژی تهدید دربرابرتهدید وشروع جنگ سردهمه جانبه،بیش ازپیش ..ضرورت گسترش فعالیت نیروهای مخالف دوقطب ارتجاع و افشاء هردوی آنها وحضورسازمان یافته تر جنبش های اجتماعی پیرامون مطالبات راستین خود ازاهمیت زیادی برخورداراست. ادامه
  امپریالیسم، ضدّ امپریالیسم و سوسیالیسم
  جان ریس برگردان مهرداد امامی
      
  امپریالیسم نظامی دگرگونشونده است. از همان نخستین روزهای سرمایهداری، گسترش بینالمللی بر ساختار آن حک شده است. اتحاد با اسکاتلند و استعمار ایرلند منجر به شکلگیری یکی از نخستین دولتهای سرمایهداری یعنی بریتانیا شد. هر دو این وقایع به نحو سرنوشتسازی به واسطهی انقلاب قرن هفدهم شکل گرفتند.

  فریدا آفاری : نقدی برکتاب “سرمایه”ی توماس پیکتی     
  بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ که جدی‌ترین بحران اقتصادی پس از رکود بزرگ ۱۹۲۹ بود، سرمایه داری را لرزاند و تا به امروز نیز اقتصاد آمریکا و اروپا را تضعیف کرده است. این بحران همچنین منجر به ایجاد جنبش‌های ضد سرمایه داری در آمریکا و اروپا شد که هنوز آتش زیر خاکستر است. نقد پیکتی بر سرمایه داری تا حد زیادی نمایانگر نقطه نظرات جنبش اشغال وال استریت در مبارزه با نابرابری‌های توزیعی در نظام موجود است

  تقی روزبه : آیا هشدار به احتمال وقوع جنگ جهانی سوم را باید جدی گرفت؟!     
  درنگی برهشدارپاپ!
  اوضاع جهان باردیگر واردبرج قمر در عقرب می شود. ابرهای تیره و پراکنده بحران، درحال پیوستن به یکدیگرند. چنان که وزیرامورخارجه دولت آلمان اخیرا از خارج شدن مهارجهان سخن گفته و کیسینجر از وقوع جنگ های مذهبی در منطقه خاورمیانه که می تواند حتی از جنگ های مذهبی چندقرن پیش اروپا هم شدید ترباشد.

  راز جهانی شدن Happy
  و در دفاع از آزادی بی قید وشرط همه بازیگران ویدئوی " هپی " در ایران
      
  راز جهانی شدن ترانه فارل ویلیامز، لزوما به معنای بی بدیل بودن شعر آن نیست ، نیاز انسان معاصر است برای شادی و شادابی در همین دنیای واقعی ، و اصلا هم نمی خواهد این حلوای نقد را با بهشت نسیه زاهدان و مرتاضان عوض کند . آری ما خود را شاد نگه میداریم نه برای فراموشی غم دیگران و رفتن به کومایی که حاکمان جهان از ما طلب میکنند ، بلکه برای تندرست نگه داشتن خویش و کسب انرژی افزونتر برای مقابله و مقاومت در برابر نابرابریهای جهان متناقض کنونی . جهانی که ابزار و امکانات لازم را برای لذت بردن از زندگی و شادی ، از میلیاردها نفر از ساکنان خود دریغ میکند و با اینکار هر دم بر دامنه انواع بحرانهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی می افزاید و هیولای تحجر و توحش را در جای جای این جهان بازتولید میکند .

  رو شنفكران حقوق بگير وروشنفكران ازاد
  ادوارد سعيد ترجمه عليرضا ثقفي
      
  اين مقاله از سري سخنراني هائي است كه ادوارد سعيد روشنفكر فلسطيني در اواخر سالهاي زندگيش در باره و ظايف رو شنفكران متعهدايراد كرده و سپس آن را به صورت مقاله در اورده است . واز انجهت كه تحقيق جامعي در باره و ظايف رو شنفكران در دوره حاكميت سر مايه داري است ميتواند همواره اموزنده باشد .

  ديالکتيک تعيّن مکاني سرمايه / پیتر هیودیس / ترجمهمهدی صابری/
  بازبینی كتاب انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ
      
  معروفیت رزا لوکزامبورگ از آن روست كه نخستین مارکسیست پسازمارکس بود که استدلال کرد انباشت سرمایه نه تنها به پویش زمانی درونی جوامع سرمایهداری خاص، بلکه بیش از هر چیز به نفوذ مکانی سرمایهداری و نابودی جهان غیرسرمایهداری وابسته است.

  اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
  به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در ایران
      
  با پایان تعطیلات تابستانی و آغاز پائیز ، حدود دوازده میلیون دانش آموز و چهار میلیون دانشجو به همراه یک میلیون معلم و استاد و کادر آموزشی به سر کلاسهای درس بازمیگردند تا سال تحصیلی 93 – 94 خورشیدی را با هزاران آرزو آغاز کنند . عظیم ترین قشر اجتماعی کشورمان ، در شرایطی سال تحصیلی جدید را آغاز میکند که نه تنها معضلات بنیادی سیستم آموزشی کشور و سیاستهای عقب مانده و ارتجاعی رژیم اسلامی به قوت خود باقیست ، بلکه سیاستهای ارتجاعی دیگری نیز به آن افزوده شده است . تو گویی این رژیم هیچ درسی از ناکامی خود در تمام 36 سال گذشته نگرفته است و همچنان در رویای شکل دهی یک امت اسلامی سربراه از نوجوانان و جوانان ایران است .

  علی دماوندی : بزرگترين راهپيمايي محيط زيستي جهان برگزار شد     
  بزرگترين راهپيمايي محيط زيستي جهان امروز، همزمان با ملاقات وزرا و روساي کشورهاي جهان در مقابل سازمان ملل برگزار شد. نیویورک ،شاهد تظاهرات و مارش صدها هزار نفر از مردمی بود که با شعار "عمل ، بهتر از سخن است" علیه سیاستهای سرمایه دارانه و امپریالیستی دولتهای بزرگ و قدرتمند سرمایه داری به خبایان آمده بودند.

  علی دماوندی : ده سال از خاموشی رفیق آلبرت سهرابیان گذشت!     
  نه مشقات زندان؛ نه سختی های بی حساب دوران تبعید درغربت؛ و نه سرانجام دست و پنجه نرم کردن با مرگ، نتوانست ذره ای در باور استوار آلبرت به خودرهائی کارگران و در تلاش او تا آخرین لحظه حیات در این راه، خللی وارد آورد.

  کانون مدافعان حقوق کارگر : حکم شلاق براي فعالان كارگري بيان‌گر وحشت از فعاليت‌‌هاي كارگري     
  شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام خمینی چهار کارگر پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده است. این حکم در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام «اخلال در نظم» و «توهین و تهدید» صادر شده است در رای دادگاه درج شده که “بنا به ادعای شاکی این ۴ فعال کارگری در تاریخ ۲۸ بهمن ۹۲ کارگران پتروشیمی رازی را تحریک و ترغیب به اعتصاب کردند و با طرح درخواست‌های غیر موجه و خارج از موضوع روابط کاری، باعث تجمع کارگران پیمانکاری و تعطیلی کارگاه شده‌اند.”!!؟؟......

  نامه شاهرخ زمانی و بهنام ابراهیم زاده به کارگران‎     

  چاره ما کارگران در برابر اخراجها ، بیکاری ، فقر و مقابله با یورش سرمایه داری "وحدت و تشکلات است "!!!
  کارگران ، زحمتکشان ، هم زنجیران :
  ضمن خسته نباشید ما فعالین کارگری از زندان رجایی شهر به شما همرزمان سلام کرده و صمیمانه دست پرمهرتان را می فشاریم .

  هدایت سلطان زاده : جنگ اوکراین و سوریه، پوششی بر جنگ انرژی آمریکا علیه روسیه     
  کلوویتس ، استراتژیست بزرگ پروسی نوشته است که جنگ ادامه سیاست است بشکلی دیگر. در صفحه شطرنج ژئوپولیتیک جهان که از دید استراتژیست های قدرت های رقیب ، منطقه « اورو ـ آسیا » مرکز ثقل آن تلقی میشود ، بجرات میتوان گفت که «استراتژی گاز» ، با استراتژی جنگ های منطقه ای تاحد زیادی منطبق برهم هستند. اروپا بعنوان یک مکان جغرافیائی دراین منطقه « اورو-ـ آسیا» و بعنوان بزرگترین مصرف کننده انٰرژی گاز، محور این رقابت استراتژیک در ژئوپولیتیک جهان بشمار میرود . در این رابطه ، سه حرکت قدرت های رقیب را می توان مشاهده کرد:

  فرزان نصر : نقدی بر جنبشهای مجازی     
  و شايد هنوز آنقدر زمان نگذشته است که بتوانيم به صورت کامل و با نگاهي وسيع‌تر به موضوع جنبش‌هاي مجازي در ايران بپردازيم. اما بي‌شک زمان نسبتاً زيادي از اين پديده‌ي سياسي- اجتماعي در جامعه مي‌گذرد که انديشيدن در اين باب را ناگزير مي‌کند.

  محمود صفدری : بررسی دیدگاه محافل و فعالان کارگری برای تشکل یابی سراسری کارگران     
  برای بیرون رفتن از بن بست های کنونی و پیشروی طبقه کارگر در بحرانی ترین شرایط اقتصادی – اجتماعی موجود، نیاز به نقد و بررسی همه جانبه دیدگاهها و تحلیل های فعالین و کارگران آگاه برای برون رفت از این وضعیت است ، تا با نقد و بررسی چند جانبه و رفع موانع، راهی بسوی آینده گشوده شود . در اینجا دیدگاه "جمعی از کارگران تهران" مورد بررسی قرار می کیرد

  اسکاتلند : چراغی که خاموش نخواهد شد ترجمه ازهدایت سلطان زاده     
  این پنجشنه ، مردم اسکاتلند سخن خواهند گفت. آنان در باره پیشنهاد یک قانون اساسی تصمیم خواهند گرفت ، لیکن در هردو سوی رای آری ونه ،هنوز مردم اسکاتلند باید در مورد سوال مهمتری بیندیشند : میخواهیم در چه نوع کشوری زندگی کنیم؟

  نه ، هر مخالفتی با اسرائیل بمعنی ضد سامی( یهودی) بودن نیست
  نویسنده جودیت باتلرـ ترجمه هدایت سلطان زاده
      
  ما با یهودیانی که هویت خود را با کلمه اسرائیل و یا دولت اسرائیل یکی نمیدانند ، چه باید بکنیم؟یا حتی با یهودیانی که هویت خود را با دولت اسرائیل یکی میدانند ولی پاره ای از سیاست های آنرا تایید نمی کنند چه رفتاری باید داشت؟ در این رابطه ، یهودیان در طیف های مختلفی قرار دارند : کسانی هستند که در مورد اشغال سرزمین های فلسطینی ها ، شک و تردید های خود را با نق زدن بیان میکنند ،.

  تقی روزبه : کشف تؤطئه، و بحران جانشینی!
  توطئه خطرناکی که توسط احمدجنتی کشف شد!
      
  با وجود انواع سازمان های ریز و درشت و رنگارنگ اطلاعاتی- امنیتی در حکومت اسلامی که به ادعای خودشان هیچ چیز نمی تواند از رصد چشمان تیزبین سربازان گمنام بدور بماند، با کمال شگفتی این پیرمرد88 ساله توانست از بزرگترین توطئه علیه نظام و رهبری پرده بردارد!.

  ناصر زرافشان : کارگران پتروشیمی رازی به استناد قانون «برخورد با اوباش» محکوم شده‌اند     
  در پی محکومیت چهار نفر از کارگران پتروشیمی رازی به تحمل حبس و شلاق، یک حقوق‌دان گفت: حکم محکومیت این کارگران براساس مستندات فاقد اعتبار است چرا که بر اساس قانون غیر مرتبط صادر شده است.

  عباس هاشمی : پاسخ به سوالات یک پژوهشگر!     
  ساده بگویم در آن برهه که «دیوار موش داشت و موش گوش» قصة «مشت و درفش» بود و کسی نفس نمی‌کشید، چند روشنفکر انقلابی، انسان‌های دلیر، باهوش و با فرهنگ، پرچمی افراختند علیه بیداد سیاسی و طبقاتی و سرود عشق خواندند در راه رهائی خلق ... جز ادای احترام، به این زیبائی چگونه میتوان نگریست؟

  بهمن یوسفی : کارگران معدن سنگ آهن بافق به ما درس مبارزه طبقاتی و همبستگی پرولتری می دهند     
  کارگران معادن سنگ آهن شهر بافق با پشتیبانی وهمبستگی خانواده هایشان و مردم شهردر طی دو اعتصاب طولانی مدت و مشقت بار دشمن طبقاتی ستمدیدگان و رنج دیدگان را به کرنش وادار کردند. اعتصاب دور دوم که از تاریخ 27 مرداد ماه 1393 شروع شد و در روز چهارشنبه دوازدهم شهریور یعنی 16 روز طول کشید و پنج هزار کارگر شبانه روز و سرسختانه در مقابل دشمن طبقاتی تا دندان مسلح خود ایستادگی و بر خواسته های کارگری خود پافشاری کردند تا اینکه دشمن کارگران به زانو در آمد و به تمام خواسته های آنان جواب مثبت داد

  سكوت‌هاي كاپيتال : نويسنده: مايكل لبوويتز برگردان: آبتين درفش     
  اين پرسش كه چرا بعد از تفريبا يك و نيم قرن كه از انتشار كاپيتال ماركس مي‌گذرد سرمايه، به‌رغم تمامي‌بحران‌هايش، هنوز با ما ست، اگر چه از طرف برخي دشمنان و خرده‌گيران ماركسيسم طرح شده است، اما پرسشي است جدي كه براي هر ماركسيست اصيلي نيز مطرح است.

  پیروز زورچنگ-علی دماوندی : فراموش نمیکنیم و نمی بخشیم
  در سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی
      
  بیش از سه دهه است که این سوال مدام تکرار میشود؛ مردم ایران چرا انقلاب کردند. نسل جوان در پی پاسخ به چیستی و چرایی انقلابیست که با رنجها و هزینه ها و فداکارهای بزرگ در اواخر قرن بیستم در گرفت. مردم ایران بزرگترین وپرشمارترین حضورانسانی میلیونی مردمان را در انقلاب 57 تجربه کردند. انقلابی که هدفش تحقق آزادی ، برابری و حق تعیین سرنوشت مردم بود و میخواست سایه خدا را از روی سرش بردارد.

  مصاحبه ی سايت طبقه دات کام با آقای حسن مرتضوی مترجم فارسیِ کتاب سرمايه کارل مارکس     
  در ابتدا از شما به عنوان مترجم اين کار سترگ درخواست ميکنيم اطلاعاتي تاريخي به ما بدهيد و از شرايط کار صحبت کنيد تا بعد وارد بحث محتوايي بشويم.

  مجید دارابیگی : در ستایش غزل بانو     
  بانوی غزل، شاعر به نام، سراینده ی ترانه های شاد و مبارز آزادی خواه، سیمین بهبهانی خاموشی گزید. اگر جمهوری اسلامی با تمام شررات های اش در کشتن او ناکام ماند و با همه ی ترفندهای اش نتوانست او را به گریز از میهن و خاموشی وا دارد و وی با جسارتی بی همتا، در زادگاه خویش باقی می ماند و چهره ی دژخیمان اسلامی را در مصراح های بلند و کوتاه شعری اش رسوا می سازد و...

  تقی روزبه : دولت اسرائیل و "قدرت مشرف برزندگی"     
  فوکو با پردازش مفهوم زیست قدرت یا قدرت مشرف برزندگی، آن را برای مرحله ای از پوست اندازی و تحول مناسبات قدرت در جامعه سرمایه داری بکارگرفته است که در آن قدرت از فاز انضباطی به مرحله کنترل زندگی گذرمی کند. او از دو سطح تکنولوژی قدرت صحبت می کند که یکی تکنیک انضباط است که برای کنترل جامعه بربدن افرادجامعه تمرکزدارد

  شهاب برهان : چراترجمۀ تازه از مانیفست     
  با وجود ترجمه های فارسی متعدد، برای عرضۀ ترجمه ای دیگر دلائل زیر را داشته ام:
  - وفور واژه های بی ربط ، جملات نامفهوم و گاه اختلاف‌های مهم مضمونی ميان ترجمه‌های فارسی که من دیده ام، با اصل آلمانی.
  - وجود برخی تفاوت‌های مضمونی و مفهموی ميان ترجمه های معتبر انگليسی و فرانسوی ی مورد تحسین انگلس با اصل آلمانی، که مرجع بسیاری از کسانی اند که آلمانی نمی دانند.
  - غيبت جملاتی در بعضی ترجمه ها از جمله در ترجمۀ اصیل انگلیسی.
  - آسان فهمی و روان خوانی
  ..........

  جنبش دادخواهی را علیه فراموشی و جنایت دامن زنیم!     
  سازمان راه کارگر در بيست و ششمین سالگرد ياد جانباختگان تابستان خونين ۱۳۶۷ و همه جانباختگان راه رهایی در طول 36 سال حیات خونبار رژیم اسلامی سرمایه ، با اداي احترام به خاطره تابناك جانباختگان راه آزادي و سوسياليسم و همۀ سربدارانی که بر اعتقادات خود ایستادند، پايداري و مقاومت ستودني خانواده هاي داغدار اين جانفشانان را كه بيش از سه دهه بار سنگين يك مسئوليت عظيم اجتماعي را به تنهائي بدوش كشيدند و نگذاشتند اين جنايات درسكون و سكوت به فراموشي سپرده شود را بيش از پيش ارج مي نهد. ما بار ديگر با تاكيد بر آرمانخواهي اين نسل از خود گذشته در مقابله با استبداد و امپرياليسم، براین باوریم كه جنبش دادخواهي خانواده ها میتواند با ديگر جنبش هاي عدالت خواهانه مردم ايران پيوند خورد ه و از این طریق به جنبشي وسيع و فراگيرو توده اي تبدیل شود. جنبشی عظیم و عدالت طلبانه ای که رژيم جمهوري اسلامي را با همه دستگاه های زندان و شکنجه و کشتارش از اريكه قدرت به زير كشد و آمران و عاملان جنايت هاي سي و پنج ساله رژيم را به پاي ميز محاكمه اي علني و عادلانه كشاند. باشد كه با كشف حقايق اين جنايت و افشای گسترده ی آن درمیان افکار عمومی مردم ایران و جهان مانع از تكراراین جنایات و ایجاد دولتی اسلامی در منطقه خاورمیانه شویم.

  راه کارگر خبری
  کانون همبستگی و پشتیبانی از مبارزات مردم ایران ـ هانور یادمان کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت
  سخنرا نان : فرخنده ـ باقر ابرهیم زاده موسیقی : گلرخ جهانگیری
  حرکات موزون : سهیلا هادپور
  در راه کارگر خبری بیشتر بخوانید
  ناصر اصغری : داعش‌ها حاصل چه سیاستی هستند؟     
  آمریکا و متحدینش بار دیگر دندانهایشان را تیز کرده‌اند که این بار به بهانه داعش باز هم به "جنگ" تروریستها بروند.(۱) یک سال پیش در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۳، مطلبی تحت عنوان "دخالت های خارجی و متدهای متفاوت"(۲) نوشتم که آنجا به متد مارکسیستی در برخورد به دخالتهای دولت غربی پرداخته بودم. .


  حسن جداری : آغاز سال تحصیلی در ایران و مشکل زبان!     
  در کشوری که در حدود دو سوم اهالی آن را ملتهای های غیر فارس کرد و بلوچ و عرب و ترکمن و ترک آذربایجانی و قشقائی و ..... تشکیل می دهند، مجبور ساختن کودکان دبستانی و دبیرستانی به تحصیل به زبان فارسی که برای این ملت ها زبان بیگانه ای محسوب میگردد، جرمی نا بخشودنی و به مثابه زیر پا انداختن و نقض آشکار حقوق بشر می باشد.


  مارکس ما
  نویسنده: آنتونیو گرامشی برگردان: پارسا نیک جو
      
  مارکس، جبهه ی یک پارچه ی وجدان و تفکر انسانیت است: کسی که به گاه سخن گفتن، مراقب زبان خویش نیست، و به گاه احساس، دست اش را روی قلب اش نمی گذارد، او منطق قیاسی پولادینی را پی افکنده است که واقعیت را در ذات خویش˚ احاطه و آن را مهار می کند، منطقی که با نفوذ در ذهن مردم، سبب تحلیل رفتن رشد و نمو پیش داوری ها و افکار متحجّر می شود، منطقی که منش اخلاقی را تقویت و تحکیم می کند.


  محمد قراگوزلو : کوبانی شهری به وسعت هستی اجتماعی ما...     
  اکراین را نمی دانم اما در کوبانی جهان تغییر نمی کند . بی شک. در این سرزمین سوخته برهه ی ویژه یی از جهان تفسیر می شود. خوانش سوسیالیستی از این تفسیر برای همه ی جریان هایی که به دنبال تشکیل جبهه ی سوم هستند ، ترجمان یک فرصت تاریخی ست. تاریخ در کوبانی بر در می کوبد . سپیده دم یک انتخاب دیگر فرا رسیده است. حتا اگر مقاومت کوبانی تغییر و تفسیر گوشه یی ملتهب از جهان ما نباشد باز هم یک انتخاب است. مرگ یا زنده گی؟


  گزارش ترمیم جان پناه و بزرگداشت پنجاهمین سال ساخت جان پناه کارگر توچال / گروه کوهنوردان فلزکار     
  پنجاه سال پیش از این در اول ماه مه 1343 ،گروه کوهنوردان فلزکار وابسته به سندیکای کارگران فلزکارمکانیک پس از صعود به قله توچال تهران در ارتفاع 4000 هزار متری از دریا ، در اولین جلسه گروه کوهنوردان تصمیم می گیرند در قله توچال با هزینه شخصی خود و بدون امکانات دولتی جان پناهی برای کوهنوردان بسازند.


  فلسطين و امپرياليسم آمريکا - استفان بکمان مترجم: پيام پرتوى     
  مبارزه عربى/فلسطينى توده ها بر عليه استبداد٬ ترور و آوارگى بيش از ۵۰ سال ادامه داشته است• امپرياليسم٬ صهيونيسم٬ سرمايه دارى خودى٬ اشراف زاده گان و طبقات حاکم در کشورهاى عربى اطراف همواره دشمنان آنان بوده اند• مبارزه براى يک فلسطين آزاد بطور خاص در سه نوبت دچار شکست سنگينى شده است٬ ۱۹۳۶-۳۹ ٬ ۱۹۴۸-۴۹ و ۱۹۶۷•


  «کارگران» و «اوباش و اراذل زورگیر» در دو کفۀ ترازوی عدالت حاکمان!     
  کارگران پروژه های پارس جنوبی
  فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان
  فعالان کارگری جنوب
  جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقۀ ویژه ماهشهر و بندر امام
  بخشی از کارگران محور تهران – کرج


  نامه شاهرخ زمانی به دخترش     
  صد در صد بدان و آگاه باش که این حکم تاریخ است، عاقبت ستمگران و ظالمین زباله دان تاریخ است ، بشنو از پدرت کهدر چنین جامعه ی طبقاتی کشتارگاه عاطفی انسانها خداوند زر وزور و تزویر با تزریق سم فردگرایی بر محور منافع شخصی و مصرف گرایی ادمی را تا سطح حیوان تنزل می دهد.


  سرمقاله ی پیام سندیکا شماره 31     
  هرگاه کارخانه ای می خواهد صرفه جویی کند اول به سراغ کارگران آمده آنان را بیرون می کند ، حقوقشان را دیر پرداخت می کند ،یا اضافه کاری هایشان را قطع می کند و یا امکانات رفاهی کارگران از جمله رستوران و سرویس حمل و نقل را حذف می کند.دولت ها هم به بهانه رونق دادن به کسب و کار و اشتغال زایی اول به سراغ قانون کار آمده موادی که به نفع کارگران است را حذف می کنند.


  علي اصغر زاده : تشكيل يگان ويژه زنان براي برخورد با اغتشاشات     
  در پي جداسازي در اتوبوس و مترو و دانشگاه و ادارات شهر داري و ورزش و غيره و گسترش جدا سازي هاي جنسيتي در همه زمينه ها، اين بار شاهد شكل گيري نيروي انتظامي ويژه زنان در مقابله با اغتشاشات خياباني زنان هستيم . در خبر ها آمده است كه يگان و يژه زنان براي مقابله با اغتشاشات خياباني زنان دوره هاي مخصوص را مي گذراند .


  یونس پارسا بناب : باز هم پیرامون رسانه های گروهی فرمانبر     
  امروز در فاز فعلی گلوبالیزاسیون سرمایه ( بازار آزاد نئولیبرالی ) قدرت تصمیم گیری در امور اقتصادی و سیاسی در سطح جهان در دست " انحصارات پنجگانه " ( منابع طبیعی ، تکنولوژی ، امور مالی ، ارتباطات و اطلاعات و تسلیحات کشتار دسته جمعی ) در کشورهای مسلط مرکز ( آمریکا ، اتحادیه اروپا ، ژاپن ) قبضه گشته است .


  بهرام رحمانی : آینده کردستان عراق     
  رویدادهای اخیر در منطقه خاورمیانه بیش از پیش به نگرانی حکومت هایی منجر شده است که همواره با خفقان و دیکتاتوری حاکمیت و موقعیت خود را حفظ می کنند. البته این نگرانی ¬ها بی دلیل نمی ¬تواند باشد چرا که امروزه منطقه مهم و استراتژیک خاورمیانه به انبار باروتی در آستانه انفجار شبیه است.


  تینا. ف : داعش و زنان     
  تاریخچه: داعش گروهی تروریستی است که تفکر سلفی دارد. در سال 2004 این گروه شاخه‌ای از سازمان القاعده در عراق بود. در اکتبر 2006 پس از نشست شماری از گروه‌های اسلامی مسلح درعراق شکل سازمان یافته‌تری پیدا کرد و بسیاری از حملات تروریستی در عراق را به عهده گرفت. بیشتر این تروریست‌ها با همکاری عربستان، لیبی، یمن و… جمع‌آوری و سازماندهی شده‌اند.


  برزویه طبیب : کار مولد یا نامولد
  در رفع ابهامات مقاله سایت راه کارگر به قلم ش . والامنش
      
  هدف غایی کار مولد، خلق ارزش مصرفی نوین، یا حفظ ارزش مصرفی موضوع کار، است. فعالیتی که ارزش مصرفی نوینی را ایجاد، و یا ارزش مصرفی موضوع فعالیت خویش را حفظ، نکند، کار مولد، نیست. یک تکه فلز، به چاقو تبدیل میشود، بنابراین فلز بی شکلی که نمیتوانست چیزی را ببرد، برا، شده است. نت های یک قطعه موسیقی، نواخته میشوند، بنابراین چیزی که شنیده نمیشد، اکنون، نه تنها شنیده میشود، بلکه گوشنواز هم هست.


  گزارش هیئت دبیران به مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران     
  اعضای محترم:
  خوش وقتیم که فرصتی دیگر فراهم آمده تا امروز همراه یکدیگر مجمع عمومی، اصلی¬ترین رکن کانون نویسندگان ایران را تشکیل دهیم. امری که حاکمیت 12 سال از آن جلوگیری کرد اینک در سایه¬ی کوشش بی¬وقفه¬ی اعضا و رویارویی آنها با مشکلات در حال انجام است. ما اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران این موقعیت را گرامی می‏داریم و آرزو می‏کنیم اعضای برگزیده¬ی مجمع عمومی بتوانند با موفقیت در راه اهداف منشور گام بردارند و وظایف پیش‏بینی شده در اساسنامه را به خوبی پیش برند.


  ناصر اصغری : اعدامی‌ها قبل از اعدام     
  دنبال خبری درباره خط فقر در ایران در سایت ایلنا می‌گشتم که با تیتر خبر «جراحان زیرخط فقر زندگی می‌کنند» مواجه شدم. نکته‌ای که توجهم را به خود جلب کرد، اهمیت اینکه جراحان چگونه زندگی می‌کنند و صحت‌وسقم اظهارات مطلب فوق نیست، بلکه این جمله از ایرج فاضل، رئیس «جامع جراحان ایران» است که می‌گوید: «استفاده از اعضای محکومین به اعدام برای پیوند به بیماران جز بدنامی چیزی ندارد.»


  یادمان جانباختگان راه آزادی در ونکوور     
  سخنران : مهدی اصلانی ( نویسنده و از زندانیان سیاسی دهه شصت )
  زمان : یکشنبه 21 سپتامبر از ساعت 6 تا 10 بعدازظهر
  مکان : سالن کاپیلانو ، واقع در تقاطع خیابانهای 23 شرقی و سنت جورجز در نورت ونکوور


  ارزیابی نیروهای چپ از مقاومت ملت فلسطین و دعوت برای تقویت اتحاد د سایت جبهه خلق برای آزادی فلسطین     
  رهبران نیروهای چپ فلسطین در یک دیدار سیاسی ، بر اهمیت نقش چپهای فلسطین در جریان جنگ غزه و پس از آن ، چه در تقویت وپایداری وایستادگی در برابر تجاوز دشمن صهیونیستی وهمچنین در مشارکت عملی در جنگ و به اشکال مختلف در غزه و در غرب رود اردن تاکید ورزیدند ، همچنین نیروهای چپ درمستحکم ساختن بنیه ووحدت سیاسی هیئت فلسطینی مذاکره کننده ، میتوان به وضوح آن را در شرکت این هیئت در مذاکرات قاهره ، مشاهده کرد


  در حمایت از بهنام ابراهیم زاده - استکهلم     
  اکنون بیش از دو هفته از اعتصاب غذای بهنام و انتقال وی به سلول انفرادی میگذرد. سلامت بهنام به دلیل فشارهای زندانبانان و اعتصاب غذا , به طور جدی درخطر است. تنها با فشار بر قوه قضائیه ومسئولان زندان, در جهت رسیدگی به خواسته های وی, میتوان به پایان یافتن هر چه سریعتر اعتصاب غذای بهنام امیدوار بود.


  اين اولين بار نيست كه پاسخ اعتراض به حق كارگران و زحمتكشان با بازداشت و زنداني كردن آنان داده مي‌شود. کانون مدافعان حقوق کارگر     
  پس از دستگيري 18 نفر از كارگران معترض با شكايت كارفرما ، كارگران معدن بافق كه به خصوصي سازي معدن اعتراض داشتند در اعتراضات خود مصمم‌تر شدند. اعتراضات وسيع‌تر و خواست آزادي كارگران هم به خواسته‌هاي كارگران اضافه شد. خانواده‌هاي كارگران زنداني نيز به تظاهركنندگان پيوستند. نيروي انتظامي و گارد ويژه‌ی سركوب براي تهديد كارگران در محل حضور پيدا كردند.


  برگزاری مراسم یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران در مونترال - کانادا     


  کارگر فلزکار از ایران خودرو گزارش می دهد روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک     
  پس از تعطیلات تابستانی در ایران خودرو ، در سالن ال 90 تولید کاهش پیدا کرده و از طرف مدیریت هم اعلام شده که چون در تحریم هستیم و قطعات نمی آید تولید ال 90 کم شده ، که نمی تواند درست باشد. همچنین از طرف مدیریت ایران خودرو اعلام شده که مبلغ 600 هزار تومان به هر کارگر پاداشی به نام رکورد داده خواهد شد.که این پاداش هر ششماه یک بار داده شود. البته به سرپرستان و مدیران مبلغ بسیار بالاتر از این مبلغ داده خواهد شد، چون 600 هزار تومان فقط به کارگران داده خواهد شد.در سالنهای تولید کارگران می پرسند که چرا 600 هزار تومان و چرا 700 هزار تومان نه ؟ با چه فرمولی به چنین مبلغ پولی رسیده اند و به کارگران داده می شود


  «بهشت» زیر پای مادران است؟! بهرام رحمانی     
  مذاهب به ویژه اسلام، مدعی ست که «بهشت» زیر پای مادران است در حالی که در حاکمیت های اسلامی، انسان ها و فرزندان و دیگر عزیزان بی گناه و بی دفاع همین مادران سلاخی می شوند. در بیش از سی و پنج سال حاکمیت جمهوری ایران، صدها هزار مادر فرزندان خود را به دلایل مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از دست داده اند و داغدارند؟ دین و مذهب و بهشت و جهنم خرافه هایی هستند که به مرور زمان ساخته شده اند و توسط حاکمان بازتولید شده اند.


  یادمان به خون خفته گان دهه ی شصت و قتل عام زندانیان سیاسی     
  روز شنبه 30 آگوست 2014 بر گزاری یادمان به خون خفته گان دهه ی شصت و قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67، در میدان دام آمستردام از ساعت 2 بعد از ظهر تا 6 عصر


  پرونده سازی های جدید برای رسول بداقی و بهنام ابراهیم زاده و یک نکته درباره سیاست ناصر اصغری     
  در ادامه اذیت و آزار بدون وقفه فعالین کارگری دربند، شکنجه گران رژیم اسلامی جهت ایجاد فشار هر چه بیشتر، "اتهامات" جدیدی وارد پرونده رسول بداقی و بهنام ابراهیم زاده کرده اند.


  بحثی پیرامون رابطه میان دموکراسی و سوسیالیسم امبرتو چرونی ترجمه: س. بهرامی     
  اینکه سوسیالیسم به سادگی فاقد این مشخصه اساسی علمی میگردد، از اینروست که در جنبش، یا امپریسم مبارزه روزمره )شاید به نام آن غریزه کارگری که به ضرر تحلیل ماتریالیستی بیش از حد به آن تکیه شده(، و یا بی نیازی به رهبری سیاسی )به معنی وسیع کلمه( که خود را حامل هر نوع حقیقتی میپندارد مسلط میگردد. بدین ترتیب، از آنجا که خود پراتیک به مثابه تئوری قلمداد شده و یا به تصور اینکه با دمیدن روح به طبقه میتوان اساس استراتژی آنرا بنا کرد، تئوری ضرورتا کنار گذاشته میشود.


  جان همسرم بهنام ابراهیم زاده بیش از پیش در خطر است!
  نامه زبیده حاجی زاده و نیما ابراهیم زاده     
  اتحادیه های کارگری، سازمانهای انسادوست، تشکهای مدافع حقوق انسان و عفو بین الملل، سازمانهای مدافع حقوق کودک و مدافع حقوق زنان! جان بهنام ابراهیم زاده پدر فرزند بیمارم در خطر است! این نامه را من و فرزند مریضم نیما که مبتلا به سرطان خون است خطاب به شما همه وجدانهای بیدارمینویسیم


  اگر مارکس زنده بود باز هم می گفت: «مذهب افیون توده هاست!» - بخش یازدهم بهرام رجمانی     
  گروه¬های اسلامی مصری، سودانی، کنیایی، تانزانیایی و... از جمله گروه های ترویستی اسلامی هستند که برخی از اعضای آن ها، در سومالی، به طور مخفیانه آموزش دیده اند و در گیری ها و حملات ترویستی فعالند. بخش های روستا نشین مرکزی و جنوبی سومالی توسط گروه اسلامی «شباب»، کنترل می ¬شود. این گروه در فوریه 2012، با القاعده متحد شده بود.


  موانع تشکلیابی کارگران ایران جمعی از کارگران تهران     
  یکی از موانع رشد و گسترش تشکل یابی کارگری در شرایط کنونی ایران سرکوب آزادی های سیاسی و اجتماعی است. نظام سرمایه داری در ایران به حداقل آزادی های رایج در بسیاری از جوامع دیگر از جمله، مقاوله نامه ۸۷ در باره آزادی سندیکایی و مقاوله نامه ۹۸ در رابطه با پیمان های جمعی تن نمی دهد – در صورتی که برای استثمار نیروی کار از آخرین دستاوردهای این نظام بهره مند می شود – و حتی به قانون اساسی خودش در رابطه با فعالیت های احزاب و گروه ها و انجمن های صنفی پای بند نیست


  بهنام ابراهیم زاده به حمایت گسترده نیاز دارد     
  همانگونه که همگان میدانند، اکنون بیش از 10 روز از اعتصاب غذای بهنام ابراهیم زاده در زندان گوهردشت میگذرد. وی در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولین زندان و قوه قضائیه به وضعیت سلامتی و جلوگیری آنان از درمان آسیب های جسمی ناشی از ضرب و شتم زندانبانان طی یورش به بند 350 زندان اوین و شکنجه های روحی وجسمی و همچنین اعتراض به مزاحمت ها و فشارهای نیروهای امنیتی بر خانواده اش، دست به اعتصاب غذا زده است.


  آگهی تلویزیون برابری
  برنامه های تلویزیون برابری روی شبکه 24 ساعته تلویزیون " دیدگاه" به ترتیب زیر از اینترنت و ماهواره یاه ست پخش میشود.

  مشخصات ماهواره :
  نام ماهواره: یاه ست Yah Sat.
  فرکانس: 11765
  سیمبل ریت: 27500
  پولاریزاسیون: عمودی
  اف ای سی: 5/6
  درجه: 52.2 درجه شرقی
  ساعت پخش برنامه های تلویزیونی برابری :
  - پنجشنبه ساعت نه ونیم شب بوقت ایران ( ساعت ده صبح بوقت لس انجلس و هفت عصر بوقت اروپای مرکزی ) بازپخش این برنامه : جمعه نه و نیم صبح بوقت ایران ( ده بعداز ظهر پنجشنبه بوقت لس انجلس و هفت صبح جمعه بوقت اروپای مرکزی )
  - یکشنبه ساعت هفت و نیم عصر بوقت ایران ( هشت صبح بوقت لس انجلس و پنج بعدازظهر بوقت اروپای مرکزی ) بازپخش این برنامه : دوشنبه هفت و نیم صبح بوقت ایران ( هشت بعد از ظهر یکشنبه بوقت لس انجلس و پنج صبح دوشنبه بوقت اروپای مرکزی )
  از میان مطالب رسیده
  مقالات     تمامی مقالات >>
 • اخباروگزارشات کارگری6 و 7 مهر1393

 • ناصر اصغری : داعش‌ها حاصل چه سیاستی هستند؟

 • امپریالیسم، ضدّ امپریالیسم و سوسیالیسم
  جان ریس برگردان مهرداد امامی

 • اخباروگزارشات کارگری4 و 5 مهر1393

 • بهرام رحمانی : توافقات پنهانی دولت ترکیه و داعش و مقاومت کوبانی!

 • حسن جداری : آغاز سال تحصیلی در ایران و مشکل زبان!

 • راز جهانی شدن Happy
  و در دفاع از آزادی بی قید وشرط همه بازیگران ویدئوی " هپی " در ایران

 • اخباروگزارشات کارگری29.و30 و 31 شهریورـ 1 تا 3 مهر 1393

 • فریدا آفاری : نقدی برکتاب “سرمایه”ی توماس پیکتی

 • مارکس ما
  نویسنده: آنتونیو گرامشی برگردان: پارسا نیک جو

 • اکبر یگانه: مهاجر - تقدیم به شهلای عزیز

 • تقی روزبه : آیا هشدار به احتمال وقوع جنگ جهانی سوم را باید جدی گرفت؟!

 • خیزش ارگان کارگران انقلابی متحد ایران شمارۀ 34

 • رو شنفكران حقوق بگير وروشنفكران ازاد
  ادوارد سعيد ترجمه عليرضا ثقفي

 • ديالکتيک تعيّن مکاني سرمايه / پیتر هیودیس / ترجمهمهدی صابری/
  بازبینی كتاب انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ

 • اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
  به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در ایران

 • محمد قراگوزلو : کوبانی شهری به وسعت هستی اجتماعی ما...

 • بیانیه اتحاد بین المللی: در رابطه با حکم شلاق و زندان علیه کارگران پتروشیمی

 • علی دماوندی : بزرگترين راهپيمايي محيط زيستي جهان برگزار شد

 • علی دماوندی : ده سال از خاموشی رفیق آلبرت سهرابیان گذشت!

 • کانون مدافعان حقوق کارگر : حکم شلاق براي فعالان كارگري بيان‌گر وحشت از فعاليت‌‌هاي كارگري

 • نامه شاهرخ زمانی و بهنام ابراهیم زاده به کارگران‎

 • گزارش ترمیم جان پناه و بزرگداشت پنجاهمین سال ساخت جان پناه کارگر توچال / گروه کوهنوردان فلزکار

 • نشریه رهائی زن سری سوم شماره بیست وهفتم منتشر شد

 • هدایت سلطان زاده : جنگ اوکراین و سوریه، پوششی بر جنگ انرژی آمریکا علیه روسیه

 • فرزان نصر : نقدی بر جنبشهای مجازی

 • محمود صفدری : بررسی دیدگاه محافل و فعالان کارگری برای تشکل یابی سراسری کارگران

 • فلسطين و امپرياليسم آمريکا - استفان بکمان مترجم: پيام پرتوى

 • اخباروگزارشات کارگری25 ـ 26 ـ 27 شهریور1393
  همراه باضمیمه صدور حکم زندان و شلاق برای ۴ کارگر پتروشیمی رازی

 • «کارگران» و «اوباش و اراذل زورگیر» در دو کفۀ ترازوی عدالت حاکمان!

 • اسکاتلند : چراغی که خاموش نخواهد شد ترجمه ازهدایت سلطان زاده

 • نه ، هر مخالفتی با اسرائیل بمعنی ضد سامی( یهودی) بودن نیست
  نویسنده جودیت باتلرـ ترجمه هدایت سلطان زاده

 • تقی روزبه : کشف تؤطئه، و بحران جانشینی!
  توطئه خطرناکی که توسط احمدجنتی کشف شد!

 • فرامرز دادور : طرح عناصرِ کلیدی در استراتژی برای دمکراسی و سوسیالیسم

 • خسارات فراوان براى کيف : نويسنده: ماريو سوسا مترجم: پيام پرتوى

 • فرح نوتاش : اعضاء حزب لیکود

 • نامه شاهرخ زمانی به دخترش

 • ناصر زرافشان : کارگران پتروشیمی رازی به استناد قانون «برخورد با اوباش» محکوم شده‌اند

 • عباس هاشمی : پاسخ به سوالات یک پژوهشگر!

 • اخباروگزارشات کارگری20-21 24 - 23 - 22- شهریور1393

 • سرمقاله ی پیام سندیکا شماره 31

 • بهمن یوسفی : کارگران معدن سنگ آهن بافق به ما درس مبارزه طبقاتی و همبستگی پرولتری می دهند

 • سكوت‌هاي كاپيتال : نويسنده: مايكل لبوويتز برگردان: آبتين درفش

 • بهرام رحمانی : نتایج انتخابات پارلمانی سوئد

 • آگهی تلویزیون برابری
  برنامه های تلویزیون برابری روی شبکه 24 ساعته تلویزیون " دیدگاه" به ترتیب زیر از اینترنت و ماهواره یاه ست پخش میشود.

 • ناصر اصغری : این آقا دوست دخترش را کتک زده!

 • علي اصغر زاده : تشكيل يگان ويژه زنان براي برخورد با اغتشاشات

 • : پویان.م : بازتعریف اپورتونیسم از رادیکالیسم

 • شماره سوم پیام آور سندیکا (پیام سندیکای زبان انگلیسی) منتشر شد

 • اخباروگزارشات کارگری19شهریور1393

 • بهروز جلیلیان : به یاد: عباس پاك ايمان ( كريم)

 • تلویزیون برابری ، هر هفته پنجشنبه ، جمعه ، یکشنبه و دوشنبه در شبکه 24 ساعته دیدگاه

 • یونس پارسا بناب : باز هم پیرامون رسانه های گروهی فرمانبر

 • پیروز زورچنگ-علی دماوندی : فراموش نمیکنیم و نمی بخشیم
  در سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی

 • اخباروگزارشات کارگری18شهریور1393

 • بهرام رحمانی : آینده کردستان عراق

 • برهان عظیمی : رادیکالیسم از نوع کمونیسم علمی در تقابل با آپورتونیسم

 • ویدئو کلیپ های دیدنی