سازمان راه کارگرسایت موبایل

گفتگوی فرزین ایران فر با هدایت سلطان زاده ، چالش های گفتمان چپ در پیوند با مساله ملی و حقوق ملیت ها در ایران

اهمیت گزارش تازه سازمان عفو بین الملل: اسرار به خون آعشته، گفتگو با دو زندانی سیاسی سابق: فریبا ثابت و مهدی اصلانی
اعلامیه های کمیته مرکزی
(سخن ما (سایت راه کارگر
سایت راه کارگر
جنبش اجتماعی مردمان ایران با اعتصاب عمومی مردم کردستان، گامی بزرگ برداشت!
باید جنبش چپ وکارگری خودرا برای شورشها واعتصابات وتظاهرات بزرگ توده ای در سراسر ایران آماده کند، باید از هم اکنون تلاش گسترده را برای ایجاد اتحادهای پایدار نیروی چپ وکارگری وترقیخواه سازمان دهیم. تنها از این طریق است که میتوانیم مانع از بروز فاجعه های بزرگ وویرانیهای گسترده ای باشیم که در مقابل ما چشم گشوده اند. آینده میتواند از آن مردمان ایران ونیروی آزادی وبرابری وترقیخواهی باشد ،اگربتوانیم همبستگیهایی همچون چهارشنبه های سرخ کردستان در ۲۱ شهریور۹۷را در ابعاد سراسری در ایران تکرار کنیم!
مباحث جاری پیرامون تغییر برنامه سازمان
 • اسماعیل سپهر: مواجه با مجلس موسسان از موضع دفاع از دمکراسی مشارکتی و دولت نوع شورایی
 • هدایت سلطانزاده : مجلس موسسان یا شورا؟
 • طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران
 • کمیسیون اصلاح برنامه : سند پیشنهادی به کنگره ۲۳ برای اصلاح برنامه سازمان راه کارگر
 • مجید دارابیگی: پیرامون سبک کار و برنامه
 • حمید پور قاسمی: چند نکته درباره حذف مجلس موسسان از برنامه سازمان
 • آرش کمانگر: درک غیرطبقاتی از دمکراسی به مثابه شکلی از حاکمیت، ربطی به مارکسیزم ندارد!
 • حمید موسوی پوراصل:مسئله اصلی تلاش برخی برای حذف مجلس موسسان و دمکراسی از برنامه راه کارگر است
 • آرش کمانگر: پرسش کلیدی این است: پارلمانتاریسم بورژوایی یا دولت نوع کمون؟
 • حمید موسوی پوراصل: دمکراسی و سوسیالیسم هم نوع نیستند و سوسیالیسم نوعی از حاکمیت نیست. سوسیالیسم ساختار اقتصادی - اجتماعی است - اغتشاش نظری در بحث اصلاح برنامه سازمان
 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ برابر با 9 دسامبر 2018
  این برنامه محصول دو گفتگوی علی دماوندی با ابراهیم آوخ و تقی روزبه است. ابتدا با ابراهیم آوخ درباره جنبش جلیقه زرد ها در فرانسه، مطالبات و درخواستهای این جنبش، سیاست دولت فرانسه و تاثیرات این حرکت گفتگو میکنیم و سپس در بخش دوم دیدگاههای تقی روزبه درباره اوضاع سیاسی در ایران، مشخصه های اصلی بحران، نقش تحریمهای بین المللی و جنبشهای اعتراضی و سیاست چپ را می شنوید.
  * ساعت پخش برنامه های ماهواره ای تلویزیون برابری :
  - هر یکشنبه ساعت نه و نیم شب بوقت ایران بازپخش: دوشنبه نه و نیم صبح بوقت ایران مشخصات ماهواره:
  ویدئو کلیپ های دیدنی
  از میان مطالب رسیده
  اکتبر
  در باره استقلال اقلیم کردستان عراق
  ۲۸ مرداد
  سایت کارگری
  سایت علیه ستم جنسیتی
  سایت مسائل ملی
  اقتصادی
  جنبش, حزب و برنامه چپ
      حمید موسوی پوراصل:مسئله اصلی تلاش برخی برای حذف مجلس موسسان و دمکراسی از برنامه راه کارگر است
  برخی اعتقاد به رژیم های کودتایی چپ و موج سواری بر فراز انقلاب مردم ایران دارند و گمان می کنند اگر بخت یار شد و جایی شورای دلخواه آنها تشکیل شد و ... می توان حق دمکراتیک مردم ایران را دور زد و در اینصورت دیگر نیازی به مجلس موسسان و مراجعه مستقیم به آراء مردم ایران برای تعیین نظام نیست. تبلیغ اینگونه نظرات غیر دمکراتیک که مجلس موسسان را تنها در صورت تحمیل شرایط می پذیرد در قرن 21 و در ایران امروز جدی گرفته نخواهند شد. اما این از حدت خطر جدی اینگونه نظرات غیر دمکراتیک نمی کاهد. عدم مززبندی قاطع با این نظرات غیر دمکراتیک از جدیت چپ به عنوان یک نیروی جدی و مسئول سیاسی در فردای ایران می کاهد. ادامه
      حمید موسوی پوراصل: دمکراسی و سوسیالیسم هم نوع نیستند و سوسیالیسم نوعی از حاکمیت نیست. سوسیالیسم ساختار اقتصادی - اجتماعی است - اغتشاش نظری در بحث اصلاح برنامه سازمان
  طرح این نکته که دمکراسی ذاتا بخشی از سوسیالیسم است مطلب جدیدی نیست. این را تمامی رهبران روس البته پس از کسب قدرت سیاسی از لنین تا آندره پف اذعان داشته اند. تنزل دمکراسی به "دمکراسی اقتصادی" و لوث کردن دمکراسی از طریق دو شقه کردن آن به "دمکراسی سیاسی" و" دمکراسی اقتصادی" و دمکرات جلوه دادن نظام های استبدادی و تمامی خواه اما "عدالت گستر" دقیقا همیشه با استفاده از این تعریف یا بهتر بگویم تحریف صورت گرفته است. موجه نشان دادن نظام سرکوبگر آزادی بلشویک ها در روسیه و همچنین رژیم مستضعف دوست, کاخ شکن و کوخ نشین دوست اسلامی توسط حزب توده و سازمان اکثریت در ایران دقیقا با تبلیغ چنین نظریه انحرافی و غیرعلمی انجام شد. ادامه
      اعتراض‌های اجتماعی در بستر تاریخ / مارسل فن درلیندن / ترجمه‌ی کاووس بهزادی
  بسیاری از جنبش‌های اجتماعی شکست خوردند، و فقط شمار نسبتاً کمی از آن‌ها موفقیت‌آمیز بودند. اما شکست‌ها نیز در درازمدت می‌توانند برای شورشیان «بارآور» باشند، این شکست‌ها نه فقط درس‌‌های تاکتیکی و سازمانی را به همراه داشته‌اند، بلکه هشداری هم به صاحبان قدرت هستند که پای‌شان را از مرزهای معینی فراتر نگذارند. انسان‌ها از طریق مقاومت «کنش مستقیم و مستقل» را که برای جامعه‌ای دموکراتیک ضروری است یاد می‌گیرند. [...]

  ادامه

      حمید موسوی پوراصل: برقراری مجلس موسسان سنگ بنای دمکراسی در ایران است
  پس از سرنگونی نظام استبدادی اسلامی هر نظام سیاسی دیگری که بدون اعتناء بر آراء آزاد آحاد مردم بخواهد برقرار شود و قرار باشد که ابدی تلقی شود و در آن راهکار عملی برای تجدید نظر در شکل حکومتی برای آیندگان بسته باشد نباید قابل قبول باشد و چپ نمی بایست و نمی تواند مدافع این اقدام ضد دمکراتیک باشد. مجلس موسسان با صراحت به عنوان نخستین سنگ بنای دمکراسی در برنامه سازمان ما قید شده است. در کنار شعارهای مردم به عنوان نخستین سنگ بنای دمکراسی در ایران به تبلیغ مجلس موسسان بپردازیم. ادامه
      حمید موسوی پوراصل : روند کار و پیشنهادات کمیسیون اصلاح برنامه سازمان شفافیت می طلبد
  تغییراتی اساسی در برنامه پیشنهادی کمیسیون اصلاح برنامه وجود دارند که تغییری ماهوی در اهداف و خصلت دمکراتیک سازمان ما میدهند و در صورت تصویب برنامه پیشنهادی جدید با شکل کنونی آن سازمان ما به صفوف سازمان های چپ غیر دمکرات ایران رانده می شود. بندی در برنامه کنونی سازمان که در آن از مجلس موسسان به عنوان نخستين تجلی آرای عمومی و نخستين سنگ بنای دمکراسی در ایران نام برده شده در طرح پیشنهاد کمیسیون اصلاح برنامه تماما حذف شده است ادامه
      تقی روزبه : پیرامون رابطه "دموکراسی" و گفتمان سوسیالیستی
  درک بورژوائی از دموکراسی جای درک سوسیالیستی از دموکراسی را می گیرد و مفهوم دموکراسی به امری فراطبقاتی و قائم به ذات تبدیل می گردد که می تواند فصل مشترک توافق طبقات گوناگون جامعه باشد. وقتی سنگ بنای این دوگانگی گذاشته شد، و وظیفه چپ حمایت فعال از این "دموکراسی"شد، آنگاه دیگر برداشتن گام بعدی چندان دشوار نخواهد بود: تبدیل شدن به "جناح چپ" بلوک بورژوائی و به مبلغ آشتی طبقاتی. ادامه
      آرش کمانگر: سوسیالیسمی که دمکراتیک نباشد، سوسیالیسم نیست! اما کدام دمکراسی: دمکراسی لیبرالی – نیابتی یا دمکراسی شورایی – مشارکتی ؟

  اما دمکراسی بر خلاف آزادی، مفهومی عام نیست، بلکه خاص است و دارای انواع و اشکال گوناگون میباشد. دمکراسی نوعی از حکومت یا حکومت داری میباشد و همچون مناسبات اقتصادی یک پیدیده واحد و غیرطبقاتی و تک بعدی نیست و بدیل های طبقاتی و سیاسی مختلف پاسخهای متفاوت و راه حلهای گوناگونی برای تحقق آن دارند. بنابراین سخن گفتن از دمکراسی بی هیچ پیشوند و پسوندی در عالم واقعی سیاست، معنایی ندارد.

  ادامه

  دمکراسی, سوسیالیسم و دولت
      بهروز فراهانی : در باره دمکراسی ، دولت و گذار به سوسیالیسم
  بخش اول
  این نقد فرصتی به من میدهد که نظرم را درین موارد به شکلی گسترده تر بیان کنم . قبل از هر چیز باید یادآور شوم که من " پسا مارکسیست" نیستم ، به این معنا که فکر میکنم تا سرمایه داری پابرجاست ، پایه های اصلی تحلیل و انتقاد ما ازین نظام بر پایه آموزه های مارکس و انگلس ، و در آنچه به انقلاب سوسیالیستی ، تحلیل مراحل جنبش کارگری و تلاش برای برپاِیی دولت نوع جدید ، همان " نه دولت " انگلس ، بر رجوع مکرر بر نظرات انگلس ، لنین و پس از آنان قرار دارد . ادامه
      محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی شوروی!
  26. بسترهای ظهور بوروکراسی
  استراتژی صنعتی‌سازی و تولید بیشتر، آونگ حرکت حزب به سوی جذب و جلب توجه متخصصان را سرعت بخشید. این متخصصان به نحو مشخصی از حقوق و امتیازات برتر جامعه برخوردار بودند. برخلاف مناسبات و روابط اجتماعی حاکم بر کمون پاریس، در شوروی متعاقب اجرای نپ طیف تازه¬یی از اقشار فرادست به وجود آمدند که به موازات عقب نشینی‌های ناشی از گسترش مناسبات بازار و قیمت و سود و کالایی شدن نیروی کار و تفاوت فاحش دستمزدها در قلب حزب بلشویک پیش رفتند. ادامه
      بهروز سورن: سوسیالیسم یا بربریت؟
  داستان امروز اما داستان دیگری است. نه تنها این طیف خرده بورژوا سیاسی شده اند که تشر آنها به حکومتیان نیز آتشین تر است. نافرمانی ها و اعتصابات مکرر بازاریان و صرافان و بخش هایی از سپرده گزاران نمونه ای از رفتار سیاسی کنونی آنهاست. روند پر شتاب فروپاشی اقتصادی نظام سرمایه داری حکومتی نه تنها تاکیدی بر فاسد بودن و گندیدگی نظام است بلکه گامی بلند بر حقانیت اندیشه سوسیالیستی برای مبارزه با فقر و فلاکت و استبداد نیز میباشد. ادامه
      محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتیِ شوروی!
  23. صنعتی سازی!
  برنامه­ ریزی اقتصادی شوروی هدف خود را بر مبنای صنعتی ‌سازی جامعه تعریف کرده بود. این برنامه بر متن سیاست‌ های معطوف به ملی‌ سازی و نرخ رشد بالا و تبدیل مالکیت خصوصی به دولتی، سوسیالیسم را تا حد ارتقای صنعتی تقلیل داده بود. در واقع سیاست های حزب کمونیست در قالب یک تغییر جهتِ معنادار از اهداف انقلابی بلشویک ها فاصله گرفته و به استخدام همان سیاست های بورژوائی منشویک ها در آمده بود. ادامه
      نسرین ابراهیمی :سوسیالیسم چیست؟
  خلاقیت انسانی و آزادی فقط در شرایط مهم و خطیر دخالت گری و به مبارزه طلبی خود مردمان رشد میکند. کارگران فرشته نیستند. همه ما از جهان کنونی به شکل موجودش وحشت داریم . درونی کردن و غلبه تبعیض ها و دیدگاه های کوته بینانه و محدود کردن زندگی به وظایف و کار، باز دارنده رشد خلاقیت های انسانها می باشد و جان و روان را فرسوده میکند. برای غلبه بر طبقه سرمایه دار و تغییر نه تنها جهان ، بلکه خودمان نیز نیاز به انقلاب داریم. ادامه
      شماره ششم نشریه «کندوکاو»، دوره­ی سوم، فروردین ۱۳۹۷، «ویژه آنارشیسم» منتشر شد
      نازنین و یامین: نقدی به بنیان‌های نظری-سیاسی آنارکو- کُلِکتیویسم (باکونینیسم)
  برگرفته از: کند و کاو
  اسم آنارشیسم و باکونین شاید این تصور را ایجاد کند که ما هنوز در کار نبش قبر گذشته ایم و به مباحث بی ربط با مسایل جامعه امروز مشغولیم .ابدا چنین نیست !نگاهی به جریانات اعتراضی دهه های اخیر نشان می دهد که در سطح جهان، بخشی از جنبش های اعتراضی خصلت آنارشیستی بخود گرفته اند. ادامه
  قدرت سیاسی و جنبش های ضد سرمایه داری
      محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
  6. سرمایه¬‌ داری خالص و قانون ارزش
  بر این باور هستیم که به منظور پیشگیری از هر نوع اشتباه بهتر است بین این دو مفهوم تمایز قائل شد. واژه ی سرمایه‌ داری دولتی تنها برای مشخص کردن مرحله‌ یی است که دولت سرمایه ‌داری مخزن وسائل تولید می‌ شود، در حالی که اقتصاد جنگی سرمایه‌ داری “سرمایه ‌داری انحصاری دولتی” خوانده می‌ شود. ادامه
      امپریالیسمِ نولیبرال، تازه‌ترین مرحله‌ی سرمایه‌داری / سعید رهنما - به مناسبت یک صد سالگی نظًری یِ امپریالیسم لنین
  لنین، همان‌طور که خود اشاره دارد، در نگارش این اثر از نظرات ج. ا. هابسون و رودُلف هیلفردینگ بهره برده. در واقع بنیان تز لنین و تمامیِ مفاهیم اصلی آن از جمله سرمایه‌ی انحصاری، کارتل‌ها، صدور سرمایه، سرمایه‌ی مالیه، مصرفِ ناکافی، توسعه‌طلبیِ، دولتِ رانت‌خوار، خود ـ حمایتی، رقابت بین قدرت‌ها، و به‌زیر سلطه کشیدن کشورهای ضعیف‌تر، به‌تمامی بر پایه‌ی ایده‌های این دو نفر و در چند زمینه بر ایده‌‌های بوخارین استوار است ــ البته با نتیجه‌گیری‌های متفاوت لنین که به آن اشاره خواهد شد. حتی عنوان جزوه‌ی لنین از عنوانِ فرعیِ کتاب سرمایه‌ی مالیه هیلفردینگ («بررسیِ تازه‌ترین فازتوسعه‌ی سرمایه‌داری») الهام گرفته است.

  ادامه

  یونس پارسابناب     آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم
  در تاریخ مدرن جهان بویژه در 230 سال گذشته انقلابات و دگردیسی های متعددی در اکناف جهان بوقوع پیوسته اند که هر یکی بنوعی در زندگی جوامع بشری تاثیرگذار بوده اند ادامه
      اصغرایزدی - تقی روزبه: بحثی پیرامون بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت!
  "بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت، یعنی به حلقه مفقوده ای که در نگاه کلاسیک ها موجود بود و چه بسا به تقدیس آن هم چون ابزاری انقلابی و نجات بخش که پرولتاریا باید آن را تصرف و تصاحب کرده و بکارگرفت دخیل بسته بودند". بنظر می رسد نتوان همه کلاسیگ ها را در این نگاه سهیم دانست، از جمله مارکس که با توجه به تجربه کمون پاریس، به یک تجدید نظر اساسی نسبت به مبارزه طبقاتی پرولتاریا و دولت پرداخت؟. ادامه
      محمد قراگوزلو : از اصلاحات سیاسی تا انقلاب کلنگی !
  و پاسخی هم به آقای اکبر گنجی
  به موازات رادیکالیزه شدن مطالبات اجتماعی مردم ایران جنبش اصلاحات سیاسی برهه به برهه بیش از گذشته به راست می چرخد. این جماعت که دی روز عبای "عالیجناب سرخپوش" تن رفسنجانی کرده بودند در سال 84 تمام قد زیر همان عبا رفتند. این جریان که موسوی را محافظه کار و دولت گرا می دانستند در سال 88 به زائده ی گرایش موسوی تبدیل شدند. ادامه
      مانیفست حزب کمونیست ( کارل مارکس و فریدریک انگلس ) ترجمه شهاب برهان
  سال ها پیش در مراجعاتی موردی به تنها ترجمه ای فارسی از که آن زمان در دسترس داشتم » مانیفست حزب کمونیست « ) برهان رضائی انتشارات فانوس نیویورک 0111 ( گاه به - - عباراتی نا مفهوم و عجیب و جملاتی ثقیل یا بی معنی برمی خوردم و یقین داشتم که در اصل نباید چنین بوده باشند. ادامه
      ديالکتيک تعيّن مکاني سرمايه / پیتر هیودیس / ترجمهمهدی صابری/
  بازبینی كتاب انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ
  معروفیت رزا لوکزامبورگ از آن روست كه نخستین مارکسیست پسازمارکس بود که استدلال کرد انباشت سرمایه نه تنها به پویش زمانی درونی جوامع سرمایهداری خاص، بلکه بیش از هر چیز به نفوذ مکانی سرمایهداری و نابودی جهان غیرسرمایهداری وابسته است. ادامه
  یاد یاران
      علی دماوندی : دوسال از فقدان یارمهربان و عزیزمان پرویز برادران گذشت!
  پرویز برادران در ۱۲ آبانماه از میان مارفت و دنیای سراسر تبعیض و بیعدالتی و استبداد ، دنیای مبارزه بی امان مردمان وانسانهای شریف وآگاه علیه این نظم یک درصدیها را واگذاشت تا ما با وظیفه ای سنگین تر ،آرمانهای اورا برای ازادی وبرابری وسوسیالیسم، برای حاکمیت اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم، برای دنیایی که با کودک وانسان وطبیعت ووحش مهربان باشد را پی گیریم. ادامه
      مسعود فروزش راد: پیش درآمدی بر جنایت روی تپه های اوین در فروردین ماه 1354
      خدیجه جابری ما را تنها گذاشت
  خدیجه جابری در روز ۱۹ فروردین پس از یک بیماری کوتاه، در بیمارستانی در شهر کرمانشاه درگذشت. خدیجه از هواداران اولیه‌ی «راه‌کارگر» بود. او در سال‌های پیش از انقلاب ۵۷، به‌عنوان معلمی فداکار و مبارز در مدرسه‌های محلات زحمتکش‌نشین کرمانشاه تدریس می‌کرد. معلمان کرمانشاه نقش مهمی در مبارزات ضد سلطنتیِ دوران انقلاب داشتند، و خدیجه همراه با دیگر معلمان مدرسه‌اش در محله‌ی زحمتکش‌نشینِ اربابی، از شمار آنان بودند. ادامه
      از گفتگوهای گزارشگران با زندانیان سیاسی سابق
  – گفتگو با جعفر امیری
  اما من متوجه نشدم منظور از: " قطعا امکان تقلیل ابعاد سرکوب از سوی سازمانها و تشکلات سیاسی موجود بود." دقیقن چیست؟ اگر منظور این است که با واقع بینی و درست دیدن روند سرکوب می‌توانستند حفظ نیرو کنند و کمتر تلفات بدهند تا حدودی می‌تواند درست باشد و حق با شماست. اما ابعاد سرکوب و دامنه و گسترش آن به نظر من در ویژگی و در ذات سرکوبگر جمهوری اسلامی نهفته است، هم چنان که می‌بینیم سازمان‌های سیاسی که در آن دوران در ایران حضور داشتند، و اکنون سالیان سال است از آن دورند و هیچ فعالیتی در داخل ندارند، اما روند سرکوب هرگز کند نشده است و ابعاد آن هر روز بیش از روز پیش در گسترش است. ادامه
      علی دروازه غاری: عمو عسگر و آخوند آغالار
      رخشنده حسین‌پور: ملاقات قاچاقی در اوین; بازجو، زندانی و معشوقه‌اش

  اوین مکان خاطره، مکان یاد آوری، مکان ارزش گذاری و جدال با فراموشی باید همیشه بماند.

  اوین را خیلی‌ها از داخل می‌شناسند، بندها و راهروهایش را، اتاق‌های بازجویی و حسینیه، انفرادی و زیرهشت، حمام و هواخوری.اما این تمام اوین نیست. خیلی‌ها حتی یک بار هم پایشان به داخل دنیای پشت دیوارها نیافتاده ولی زندگی‌شان با هزار رشته به آن پیوند خورده است و من یکی از آنهایم. اوین بخشی از جوانی، برادر و همسرم را بلعیده و سالهاست در خواب و بیداری دست از سرم بر نمی دارد.

  ادامه

      پیام همدردی سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشت رفیق عمر محمدی (کاک کاوه)
  ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷ جنبش کمونیستی ایران و خلق مبارز کرد، یکی از یاران ثابت قدم خویش را از دست داد. او که دوران تبعید خود را در برلین آلمان میگذراند در آستانه ۶۵ سالگی بر اثر سکته قلبی جان خود را از دست داد. او فعالیت اجتماعی و سیاسی خود را در رژیم ستم شاهی از دوره جوانی بویژه از موقعی که در دانشگاه رازی سنندج تحصیل میکرد شروع کرد و خیلی زود به عنوان سمپات جنبش فدایی به صف مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم پیوست. ادامه
      علی دماوندی : بدرود رفیق
  با درد وتاسفی عمیق باخبر شدم که رفیق عُمر محمدی (رفیق کاوه) در اثر سکته قلبی در برلین جانباخته است. این خبر ،چنان غیر منتظره وباورنکردنی مینماید که همچنان در بهت مانده ام...عُمر محمدی از یاران قدیمی ما بودواز مبارزین شناخته شده ی جنبش چپ وکردستان ،که مبارزه علیه رژیم اسلامی،نظام سرمایه داری و در دفاع از منافع محرومترین مردمان جزء جدایی ناپذیر زندگی اش بود. انسان پرشور وشری که به زندگی وبرابری وآزادی ،به نیروی کار وزحمت وبه رفقا ویارانش عشق میورزید. ادامه
      خاموشی یار دیرینه مان مهرانگیز ریاحی
  قلب مهربان مهرانگیز این یار همیشه آشنای مبارزین از زمان شاه ، امروز چهارشنبه هجدهم مرداد از طپش افتاد.
  مهرانگیز از سال 1350 پس از دستگیری برادرش رفیق نورالدین ریاحی ، درپشت درهای زندان با دیگر خانواده های زندانیان سیاسی پیوند خورد و در تمام فعالیتهای جمعی خانواده ها همگام ،وهمواره یاورمادران زندانیان سیاسی بود . پس از انقلاب و با تشکیل راه کارگر با ما همراه شد و در همین ارتباط دستگیر و پس از سه سال از شکنجه گاههای رژیم آزاد شد . ادامه
      محمد فارسی : کوچکِ بزرگ! - برای رفیق مهران شهاب‌الدین
  ای کوچکِ بزرگ
  ای ناباوری استقامت انسانی لبانت
  جز ترانهً عشق، نمی‌خواند
  و کبوتر جانت
  بر آتش گشود بال ادامه
      یاد غلام ،یاد مهربانیهایش ،یاد فداکاری ،یاد گذشت و سادگی اش ،
  یاددوست داشتن هایش و دوست داشته شدنش،یاد یاد!
  اینک باز تیرماه لعنتی رسیده است. ...روزهای ملاقات در قزل قلعه ،اوین وقصر...روزهای انقلاب و فریادها و شعارهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد،روزهای تاریک سال های خونین دهه 60 ومخفی شدنها،فداکاریها ،سلاخی شدن یاران و جراحی لبخند بر لب ها،و.... تیرماه باردیگر میرسد و غلام در مقابل من با لبخندی ایستاده است و کتاب "چوبه دار وفلیکس " را میدهد و مقاومت و فداکاری وعشق را درمن جاری میکند...برادر و رفیق و معلم من ،با لبخندی ماندگار هماره بامن و درکنارم ایستاده است. در هر اعتراض ،در هر همستگی ،در هر مبارزه و گفتگویی غلام و غلامهای زن ومردی ایستاده اند که در دهه خونین 60 ایستاده بردارشدند و هر روز تکرار میشوند. ادامه
      حسن مرتضوی : به ياد علي مهديزاده
  تك تك‌مان را بوسيد و خداحافظي كرد
  ما در اتاق قبل از علي با يكي ديگر از اعضاي «راه‌كارگر» فرج‌الله سعيدي آشنا شده بوديم و علي دومين عضو (كادر)‌ «راه كارگر» بود كه با او آشنا مي‌شديم. طبعا آشنايي با فردي مانند علي كه هفت سال زمان شاه زنداني سياسي بود، براي همه‌ي ما هيجان‌آور بود. ورود علي را به خوبي به ياد دارم. چهره‌ي خندانش كه گويا آن موقع از كميته مشترك به اوين انتقال پيدا كرده بود (شايد هم از بهداري اوين) و حس گرمي كه ورودش در اتاق ايجاد كرد و منش ساده و صميمي‌اش كه خود را به سادگي معرفي كرد تاثير خوبي بر آن فضاي متشنج گذاشت. ادامه
      منصور نجاتی
  تاریخ و محل تولد: 12 فروردین 1333 شاهین دژ شغل: حساب دار وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند نام پدر : علی تاریخ دستگیری : 16 آبان 1364 محل دستگیری : تهران وابستگی سازمانی : راه کارگر تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

  ادامه

      عبدالمجید سیمیاری
  تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۰ قزوین شغل: معلم/ دبیر وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر نام پدر : تقی تاریخ دستگیری : اردیبهشت ۱۳۶۴ محل دستگیری : تهران وابستگی سازمانی : راه کارگر

  ادامه

      رفیق هادی آزاد
  رفیق هادی متولد اراک بود. 17 سال بیشتر نداشت. اما شور و عشق بزرگی در سر داشت. رفیق هادی، رفیقی پر شور و با استعداد و فعال بود و در حرکت عظیم کارگران و زحمتکشان کشورمان علیه رژیم سرمایه داری شاه شرکت فعال داشت. بعد از انتشار سلسله بحث های راه کارگر به سازمان ما پیوست و یکی از فعال ترین و پر شور ترین رفقای ما در اراک بود. او در پخش و تکثیر اعلامیه های راه کارگر، فروش نشریه، تبلیغ در مدرسه و خیابان و ... نقش فعالی به عهده داشت و زبانزد همۀ رفقایش بود. رفیق هادی به کوه و کوه نوردی علاقه وافری داشت و به اتفاق دوستان و رفقایش در اکثر جمعه ها به کوه می رفت، به خاطر روحیه پر شور و شاد و انقلابیش، هرجا که قدم می گذاشت....

  ادامه

      رفیق غلامحسین ابراهیم زاده (عضو کمیته مرکزی)
  رفیق غلامحسین در آذرماه 1322 در کنگاور متولد شد. از دوره مدرسه محصلی با استعداد بود و علاقه فراوانی به مسائل سیاسی داشت. از اواخر سال های دهۀ 30 با مارکسیسم – لنینیسم آشنا شد. در تشکیل گروه هایی در کنگاور و کرمانشاه که به فعالیت انقلابی و تبلیغ و ترویج مارکسیسم می پرداختند، نقش بسزائی داشت. با علاقه بی کرانی که به مردم داشت، همواره محرم اسرار و مقبول آنها بود. قبل از رفرم ارضی و بعد از آن، غلام و همرزمانش به سازماندهی دهقانان علیه مالکان می پرداختند و رفرم ارضی شاه جنایت کار و مواضع مرتجعانۀ آخوندها در دفاع از ملاکین را افشا می کردند. در سال 1340 اعتصاب وسیع توده ای را علیه گرانی برق در کنگاور با موفقیت سازمان دادند. غلام در سال 41 در رشتۀ پزشکی دانشگاه شیراز قبول شد و از همان آغاز به یکی از فعالین و سازمانگران اصلی جنبش دانشجویی تبدیل شد.

  ادامه

      رفیق یوسف آل یاری (عضو کمیته مرکزی)
  رفیق یوسف آل یاری در سال 1324 در تبریز و در یک خانوادۀ مرفه زاده شد، تحصیلاتش را تا پایان دبیرستان در تبریز ادامه داد و بعد در تهران در دانشگاه ملی، رشته حقوق خواند. او نزدیک ترین دوست رفیق کرامت دانشیان بود. آن دو در سال های آخر دبیرستان، همکلاس و با همدیگر آشنا شدند و به خاطر گرایشات سیاسی مشترک، دوستی شان به سرعت محکم شد، بعد از پایان دبیرستان، آنها یک محفل مارکسیستی به وجود آوردند و به مبارزه سازمان یافته علیه رژیم خودکامه پهلوی پرداختند

  ادامه

      کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
  رفیق پرویز عزیز ما خاموشی گرفت
  رفیق پرویز برادران در روز ۱۲ آبان قلب بزرگش از حرکت باز ایستاد. و ما با بهت و نا باوری مجبوریم بپذیریم که چهره مهربان و زلال وهماره خندان او را دیگر در برابرخود نخواهیم داشت.
  با رفتن پرویز سازمان ما رفیقی همراه ، صدیق و فداکار را از دست داد. پرویز رفیقی متواضع و فروتن، ساده و بی ادعا و کمونیستی صادق و ایستاده بر سر پیمان بود.
  ما خاموشی نا بهنگام پرویز عزیز را به همسر و فرزندانش ، رفیق گرامیمان نسرین و دیگر اعضای خانواده و همه راه کارگریها تسلیت می گوییم و در اندوه آنان شریک میباشیم . ادامه
      یار مهربان و عزیزمان پرویز برادران از میان ما رفت !
  با کمال تاسف مطلع شدیم که رفیق عزیزمان پرویز برادران روز چهارشنبه 12 آبان در اثر حمله قلبی در شهر هانوفر آلمان درگذشت. او رفت اما برای همه اشنایان و رفقایش که هیچگاه چهره مهربان و روحیه صمیمی و یاری دهنده او را فراموش نمیکنند باری از اندوه و دل تنگی برجای گذاشت.
  ما در گذشت نابهنگام پرویز برادران را که یار مهربان همه کسانی بود که او را میشناختند به همسر وفرزندان، خواهران و برادر ، فامیل و آشنایان ،همه راه کارگریها ، رفقا ودوستان دیگر که با او اشنا بودند، تسلیت می ِگوِییم و یاد او را گرامی میداریم. ادامه
      علی به روایت شعری محمد : فرج سرکوهی - محمد فارسی
  دو شعری که در پی می آید روایت محمد فارسی است در باره علی رضا شکوهی که در ۱۱ دی ماه ۶۲ اعدام شد. من (فرج سرکوهی)، علی و محمد را با هم شناختم در آن سال های پر تب و تاب جست و جوی شورشی راه و تدارک پرشور پیوند زدن نظر و عمل برای تغییر جهان در دهه چهل. دانشجو و همخانه بودند. سابقه دوستی آنان به نوجوانی برمی گشت ... ادامه
      پیام همدردی سازمان راه کارگر
  پروین صدیقی از میان ما رفت !
  با اندوه فراوان متاسفیم که به خانواده بزرگ جنبش چپ و زندانیان سیاسی سابق و خانواده عزیز جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم اعلام کنیم که رفیق پروین صدیقی سرانجام بعد از دو سال نبرد جانکاه با بیماری سرطان در سن ۵۷ سالگی جان شیفته اش را از دست داد. ادامه
      سیمای شکنجه نویسنده: بهروز سورن
  این نوشته تلاشی است برای همیاری و همبستگی با انبوه انسانهائی که در متن حادثه و وقایع خونبار تاریخ حاکمیت مذهبی به ثبت خاطرات و یادهای خویش و بازبینی فجایع واقع شده در کشور اقدام کرده اند.
  شاید ثبت دوباره این وقایع و آن چه بر این نسل رفت, بتواند برای نسل بعدی و جوانان, نسلی که پرشور, پویا و انقلابی سینه به سینه استبداد می ساید, ادامه
      دل‌ نوشته‌ای در وصف فیروز الوندی
  در تمام این سالها ، هر بار که به بهشت زهرا میروم - که ایمان دارم تو در یک جایی اش خوابیده ایی - و خستگی ناپذیر به دنبال مزارت میگردم، همیشه این احساس را دارم که شاید در گوشه ایی ، لا به لای سنگ قبرها ، شاید مثلا در قطعه‌ی ۹۹ ، روزی به مزار گمنامی بر بخورم که تو از بیش از سی سال پیش در آن آرام گرفته ایی و هیچکس روی سنگ مزارت ننوشته : فیروز الوندی / فرزند فریدون ؛ که به تراژیک ترین مرگ، این دنیا را برای ما گذاشت و رفت ادامه
      فیروز الوندی و «لاله‌های سرنگونش»
  در ارتباط با سازمان راه کارگر دستگیر شده بود. پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ اکثر فعالین سیاسی دانشکده‌ی دندانپزشکی دانشگاه تهران که به خاطر فعالیت سیاسی آزاد پس از پیروزی انقلاب هویت‌شان برای «انجمن اسلامی» و «دفتر تحکیم وحدت» مشخص بود، دستگیر و تعدادی‌شان به جوخه‌‌های اعدام سپرده شده بودند. ادامه
      علی دماوندی . به یاد رفیق شهید رضا طالبي کلخوران
  رضا وقتی با شورش توده ای مردمان و تعرض پیشمرگان کرد علیه دولت ظلم و جور صدامی روبرو شد، تنها وظیفه انترناسیونالیستی خود را یاری به این مردمان دید و همدوش پیشمرگان به جنگ با نظام پلیدی برخاست که جز با زبان زور و توپ و تانک و بمب بامردمش سخن نگفته بود. ادامه
      بهروز سورن: نکته ای وارده برنوشته ارزشمند شبی از هزار و یک شب
  چگونگی تحویل وسایل شخصی زندانیان سیاسی قتلعام شده در سال شصت و هفت توسط جلادان حکومتی نیز موضوعی امنیتی بود. جمهوری اسلامی از هراس تجمع خانواده های زندانیان سیاسی برای دریافت وسایل زندانیان مقتول تصمیم گرفت که ... ادامه
      شبی ازهزار و یک شب
  پای صحبت رخشنده ی حسین پور نشستن عالمی دارد
  به خودم گفتم چه خوب که خواهرم هم هست، آدم فقط برای تحمل روزهای بد به همراه نیاز ندارد، گاهی دلش می‌خواهد ساعات خوب زندگیش را هم با کسی تقسیم کند و این حتمأ یکی از آن ساعات خوب بود. ..... ادامه
      جعفر یعقوبی
  به
  علیرضا تشید
  دوُرش جمع شدیم تا درموردِ خودش و تجربۀ زندان‌اش برایمان صحبت کند. او این‌چنین صحبت آغاز نمود: "من علی‌رضا تشیُّد از اعضای گروهِ راهِ کارگر هستم. شهریورماهِ سالِ ٦١ دستگیر شدم، و بیش از سه سال است که زیرِ بازجویی و در انفرادی‌های بندِ ٢٠٩ و آسایش‌گاه بوده‌ام. .... ادامه
      محبوبه مجتهد : محل تولد: زندان اوین
  فعالیت سیاسى محبوبه مجتهد از دوران دبیرستان در سال ۵۶ آغاز شد. او پس از انقلاب به سازمان راه کارگر پیوست. در سال ۶۴ در حالی که باردار بود به همراه منصور نجاتى، همسرش بازداشت شد. منصور نجاتى در زندان اعدام شد و محبوبه مجتهد فرزندش را در زندان به دنیا آورد. ادامه
      اسد سیف: جنازه‌ی سرگردان یک کافر
  جواد را من به عنوان یکی از فعالان «سازمان راه کارگر» در اراک می‌شناختم. دانشجو بود. به همراه دخترعمو و پسرعمویش از چهره‌های فعال شهر اراک در فعالیت‌های سیاسی بودند. آنان هم‌چنین از نخستین کسانی در اراک بودند که در رابطه با فعالیت‌های سیاسی بازداشت شدند. ادامه
      محبوبه پرچم کاشانی یکی از سمبل های درخشان مقاومت زنان کمونیست در زندانهای رژیم اسلامی ایران بود
  یاد عزیز رفیق محبوبه پرچم کاشانی ، کمونیست ، قهرمان ژیمناستیک و داور بین المللی ، هماره گرامی خواهند ماند . او در اصفهان به دنیا آمد لیسانس تربیت بدنی گرفت و دبیر ورزش محبوب دبیرستانهای اصفهان بود . ادامه
      هاشم آزادی : شام آخر (10 شهریور) 1
  با آغاز نوشتنَ وقایع و نام های زندانیان جلوی چشمم نمایان می شوند و در پی آن رفقا کنارم می نشینند و سرهایشان را درون نوشته هایم برو می کنندو سپس رفیق همیشگی ما مرگ بلاتکلیف در گوشه ای به نظارت می نشیند ادامه
  بهروز سورن     منتظری, چهره ای دوگانه در سیاست
  در سالهای 60 و 61 و 62 ارقام اعدام شدگان در اصفهان بسیار بالا بود و رژیم با قاطعیت فقاهتی و وحشیانه توسط قاضی جلاد مظاهری و سایرین, به اعدام های فله ای میپرداخت و این پیروزی های ! امام زمانی را با افتخار کامل به امدادهای غیبی منسوب میکرد و در نشریات حکومتی منتشر میکرد ادامه
  حسن حسام     یلدای مادرانِ سیه پوش
  صدایت
  از حنجرۀ خونین می گذرد
  و بر لبان خشک و ماسیده
  یخ می بندد
  هنوزهجرانی می خوانی
  با نگاهی مات گمشده در هیچ جا ادامه
      حسن حسام : با سعید در راه
  چهره‌اش رودرروی من قرار دارد، با همان چشمان شفاف و تیز و بُز، به مهربانی نگاهم می کند و بی آن‌که چشم ا ز من بکند، تندتند پلک‌هایش به‌هم می کوبد و می زند به خند ه، سر و شانه را اندکی عقب می کشد و قاه‌قاه می خندد. ادامه
      بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها! بخش سوم
  در نظر اول این روایت شبیه داستان سازی و قهرمان پروری هاست. یادآور شخصیت های کتابهای رمان حماسی است. اما حقیقت است و علی مهدیزاده چنین بود. گویا شخصیت او را از درون کتابهای رمان ماکسیم گورکی استخراج کرده باشی و یااز خرمگس اقتباس کرده باشی. ادامه
      بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها! بخش دوم
  ماندن یا رفتن؟ مسئله این بود.
  انقلاب مرد و زنده باد انقلاب. این گفته به نهایت صحیح بود و اگر چه بخش اعظم تشکل های انقلابی منهای حزب توده و سازمان اکثریت به این گفته اعتقاد داشتند اما هیچ یک آمادگی و توان تغییر سازماندهی متناسب با شرایط مخفی فوق العاده وقت را نداشتند. ادامه
      بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها !
  بخش اول: این نوشته با شتاب و بمناسبت سی و هفت ساله شدن سازمان راه کارگر نوشته شده است. چنانچه کم و کاستی موجود باشد از همینروست. این مناسبت و نزدیک شدن به سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت محرک نوشتن این مکتوب شد. یاد این عزیزان همواره با عزیزانشان و همروان آنها است و خاطره جاودانشان همچنان میماند. ادامه
      علی دماوندی : شهلایی که طلعت رهنمای ما شد
  روز شنبه 30 خرداد ماه 60، پاسداران مزدور جمهوری اسلامی، رفیق شهلا را از خیابان ها ربودند و سحرگاه یک شنبه او را به همراه چندین کمونیست دلیر دیگر در حالی که سرود می خواندند، به جوخه های اعدام سپردند. بدین سان پیکر این زن پیکارجو، این کمونیست جوان و انقلابی پرشور در خون نشست ادامه
      هاشم آزادی : یوسف به من گفت
  این نوشته بخشی از خاطرات من در زندان حکومت اسلامی است . هدفم از نگارش آن روشن کردن بخشی از ناشناخته های زندان برای رفقا و نسلهای آینده میباشد٫ اگرچه بازگو کردن آن برای من آسان نیست. ادامه
      هاشم آزادی : دلاوران
  تلاش من در این نوشته مرتب کردن خانه مغزم است۰ مرتب کردن خاطراتیست که گاه وبی گاه مثل بادی آرام ازپنجرها می آیند پرده را به نرمی می لرزانند وهنگام خارج شدن ازدر، آن را محکم روی سرم می کوبند ادامه
      هاشم آزادی : شام آخر است - 2
  عفو۲۲ بهمن ۱۳۶۷
  خوانندگان عزیز، هدف من از نگارش این بخش از خاطراتم در زندانهای حکومت اسلامی فقط یک گزارش ساده نیست، بلکه آشکار نمودن زوایای تاریکی ازبیرحمی افسار گسیخته ای ا ست که حکومت اسلامی به زندانیان سیاسی دهه شصت روا داشته است ادامه
      اکبر معصوم بیگی : برگی از دفتر ایام (سی) یادِ چنگیز احمدی
  ساعت دو از بازجویی برگشته بودم که زیر هشت نگهبان سالن چهار ازم پرسید: "کدام اتاق ؟". گفتم: "اتاق 61". گفت: "مطمئنی؟" گفتم: "خب آره، تا سه-چهار ساعت پیش که توی این اتاق بودم، مگر ...". گفت: "خب برویم". اتاق 61 نزدیک درِ اصلی سالن بود. ادامه
      بهروز سورن: یاد مادر مهین یزدی و فرزندانش حسن صدیقی ( مسعود ) و محمد صدیقی گرامی باد!
  برای زندانیان سیاسی مطلع شدن از اعدام و تیرباران اعضای خانواده, نزدیکان و دوستان و هم رزمان خود از جمله دردآورترین لحظات است. مسعود نیز در غم از دست دادن برادر بزرگ خود و همرزمانش از جمله مقصود فتحی, تقی امانی و سایر رفقایش اندوهی گران داشت ادامه
  مقالات     تمامی مقالات >>
 • اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت بیست امین سالگرد قتل های زنجیره ای

 • اطلاعیه مشترک
  رانندگان زندانی باید فورا آزاد شوند!
  ما از مبارزه و اعتصاب برحق رانندگان حمایت می کنیم!

 • کمیته برگزاری یادمان بیستمین سالگرد قتل های سیاسی پاییز 1377
  سر دبیر گرامی سایت سازمان راه کارگر ، با درود های فراوان،

 • کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر
  بیانیه

 • اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست
  تهدید و زندان، صدای اعتراض کارگران را خاموش نخواهد ساخت
  اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان باید بدون قید و شرط آزاد گردند

 • اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر بمناسبت ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر

 • شهاب برهان : استراتژی جنبش کارگری در ایران

 • شهزاد سرمدی : نبرد چریک شهری در پاریس؛ جنگ داخلی در فرانسه

 • سیروس بینا : رفیق ابوالحسن (اصلان) اصلانیان

 • اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت بیست امین سالگرد قتل های زنجیره ای

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ برابر با 9 دسامبر 2018

 • بهروز سورن: دهه شصتی هایی که من میشناسم

 • در گرامیداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو
  فرزند کارگرانیم ، کنارشان می مانیم!

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷ برابر با 6 دسامبر 2018

 • علی آزاد : مشکلات ومعضلات پناهندگی و مهاجرت گسترده و توده ای درابعاد جهانی به کجا ختم می شود؟

 • منصوره بهکیش : مادری دیگر از مادران عاشق خاوران، از میان ما رفت!

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ برابر با 2 دسامبر 2018

 • برای آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان ، علی نجاتی و همه کارگران و معلمین زندانی، کارزاری وسیع سازمان دهیم

 • بهروز فراهانی : در باره دمکراسی ، دولت و گذار به سوسیالیسم
  بخش اول

 • حسن حسام : سرخ باد
  برای اسماعیل بخشی و همدستان بی شمار ه اش

 • اطلاعیه دو تن از فعالین « جنبش فدرال دموکرات آذربایجان»
  محمد آزادگر- هدایت سلطان زاده

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷ برابر با 29 نوامبر 2018

 • فراخوان گزارشگران: با تمام توان در کنار کارگران و معلمان!

 • فراخوان عمومی !: توطئه جدید رژیم جمهوری اسلامی برای سندیکا سازی فرمایشی را افشاء و خنثی کنیم!

 • تقی روزبه : اسلاوی ژیژک در حسرت یک ترامپ چپ!

 • پرویز صداقت: چرا بر وجه نولیبرالی سیاست‌های اقتصادی در ایران تأکیدمی‌کنیم؟

 • تقی روزبه : شعبان بی مخ تاج بخش
  اگر ف.م .سخن مشاوررضاپهلوی می شد؟

 • چهره ای دیگر از خشونت بر زنان
  خطر نزدیک می شود!
  نشریه اِما، شماره 340 برگردان: لاله حسین پور

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۴ آذر ۱۳۹۷ برابر با ۲۵نوامبر ۲۰۱۸

 • جمعی از کمونیست های ایران :جنبش کارگری ایران، درخت تناوری است که بر سراسر کشور سایه خواهد افکند!

 • به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت بر علیه زنان

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه اول آذر ۱۳۹۷ برابر با ۲۲ نوامبر 2018

 • اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر درباره:
  اهمیت طبقاتی مبارزات کارگران هفت تپه و ضرورت برپایی کارزاری وسیع برای آزادی کارگران زندانی

 • اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست
  با اتحاد و همبستگی، کارگران دستگیرشده را آزاد سازیم !

 • تقی روزبه : رویش گفتمان ضدسرمایه داری و درس های بزرگ مبارزه پرشکوه کارگران هفت تپه!

 • «نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد»! نان، کار، آزادی، اداره شورایی !
  علی دماوندی - گزارشی برای رادیو-تلویزیون برابری
  خیزش کارگران نیشکر هفت‌ تپه

 • حسن حسام : اعلامیه

 • نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
  با تمام قوا به افشای تشکل سازی دولتی ادامه دهیم!

 • هاله صفرزاده : گزارشی از مناطق زلزله زده، یک سال پس از زلزله

 • اکبریگانه : شقایق

 • آیا عصر نولیبرال رو به پایان است؟
  دیوید کاتز ترجمه‌ی سیدرحیم تیموری

 • نسرین هزاره مقدم : موانع ساختاریِ «همگرایی» معلمان و کارگران

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ برابر با 18 نوامبر 2018

 • موج دستگیری معلمین اعتصابی و بازداشت و اعدام فعالین عرب را محکوم می کنیم

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ برابر با 15 نوامبر 2018

 • فراخوان عمومی: توطئه جدید رژیم جمهوری اسلامی برای سندیکا سازی فرمایشی را افشاء و خنثی کنیم!

 • یادمان بیستمین سالگرد قتل های سیاسی پاییز ١٣۷۷
  برگزارکنندگان بیستمین یادمان: خانواده پوینده
  کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست-هانوفر

 • مجید دارابیگی : جنایت محمد بن سلمان و باج خواهی اردوغان

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ برابر با 11 نوامبر 2018

 • « خطابه ی صلح »
  محمود درویش ترجمه ی آزاد : حسن عزیزی .

 • سمینار: بحران اقتصادی و سیاسی در ایران
  چشم اندازها و ضرورت آلترناتیو سوسیالیستی

 • تقی روزبه : نتیجه انتخابات میان دوره ای آمریکا و پی آمدها، و چشم اندازبحران سرمایه داری؟

 • محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی شوروی!
  27. شکاف طبقاتی در فرایند تحکیم بوروکراسی!

 • آرش کمانگر : رویال دیریم* ابر- پروژه بازگشت به نظام موروثی سلطنتی در ایران

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷ برابر با 8 نوامبر 2018

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ برابر با چهار نوامبر 2018

 • کنفرانس استکهلم و اهداف آن
  (میزگرد نشریه کمونیست هفتگی با سخنرانان کنفرانس استکهلم)
  سیاوش دانشور،صلاح مازوجی،حسن حسام،اعظم نوری،یدی شیشوانی،سعید سهرابی

 • علی دماوندی : دوسال از فقدان یارمهربان و عزیزمان پرویز برادران گذشت!

 • حسن حسام : آواز خوان

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ برابر با اول نوامبر 2018

 • اعلامیه مشترک در حمایت از موج اعتصابات و اعتراضات عمومی در ایران
  بگیر و ببندهای اخیر، نشانه ترس حاکمان است نه گویای اقتدارشان

 • تقی روزبه : نگاهی به چند رویدادمهم بین المللی:
  با تصمیم به خروج دولت آمریکا از پیمان موشک های هسته ای میان برد، جهان به کدام سو می رود؟

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۶ آبان۱۳۹۷ برابر با 28 اکتبر 2018

 • اطلاعیه مشترک
  رانندگان زندانی باید فورا آزاد شوند!
  ما از مبارزه و اعتصاب برحق رانندگان حمایت می کنیم!
      
  بعد از پایان دور آخر اعتصاب رانندگان، نه فقط مطالبات آنها متحقق نشده است، بلکه با گرانی روزافزون قطعات یدکی و کاهش کرایه بار و انواع بیحرمتی روبرو شدند و کماکان تعداد کثیری از همکارانشان در زندان بسرمیبرند. رانندگان اعلام کردند که "دوباره برمیگردیم" و تا تحقق مطالباتمان از پای نمی نشینیم. همینطور رانندگان خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط همکارانشان هستند
  اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست
  تهدید و زندان، صدای اعتراض کارگران را خاموش نخواهد ساخت
  اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان باید بدون قید و شرط آزاد گردند
      
  ۲۱ روز از بازداشت اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، سپیده قلیان، از حامیان کارگران نیشکر هفت‌تپه، ده روز از بازداشت علی نجاتی، کارگر و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و ۵ روز از دستگیری عسل محمدی دانشجو و فعال سیاسی کارگری می‌گذرد. در این مدت، آنان ضرب و شتم شده‌اند و تحت شکنجه‌‌های جسمی و روحی قرار گرفته‌اند. اینها در حالی است که هنوز چندین تن از معلمان مبارز که در جریان اعتصاب سراسری معلمان بازداشت شدند، در زندان به سر می برند و هر روز در بی دادگاه‌های جمهوری اسلامی برای فعالین جنبش کارگری و مبارزین سیاسی حکم بازداشت و زندان و شلاق صادر می‌گردد.
  اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر بمناسبت ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر     
  هفتاد سال از تصویب منشور جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میگذرد. اما مبارزه و احترام برای حقوق اولیه انسانها نه با این مصوبه شروع شده و نه سازمان ملل ظرفی برای نظارت بر روند پیشبرد و توسعه آن است. انسانها از هزاران سال قبل برای حقوق ابتدایی مبارزه کرده اند. آنها در این جدال نفس گیر با سه هیولای مذهب، مالکیت و دولت مواجه بوده اند. اما تنها در دوران زایش نظام سرمایه داری به دلیل پیدایش طبقه کارگر، و رشد آگاهی روشنفکران مترقی و انقلابی ؛ شرایط عینی واقعی برای رهایی بشریت از چنگال تبعیض، نابرابری، استبداد و استثمار فراهم می شود. زیرا تنها تحت رهبری این طبقه مجهز به آگاهی و آلترناتیو سوسیالیستی است که جهان میتواند از شر مادر همه نابرابریها و پمپاژ کننده همه تبعیض ها یعنی بهره کشی طبقاتی و استثمار انسان از انسان نجات یابد.
  شهاب برهان : استراتژی جنبش کارگری در ایران     
  هفته پیش در بحبوحه ی فشارهای همه جانبه حکومت برای از پا انداختن اعتصابات و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و استمداد خود کارگران هفت تپه و نیز فعالان کارگری، مدنی و سیاسی از همه جنبش ها درسراسر کشور برای پیوستن به کارزار حمایت از هفت تپه، مقاله ی « نظم اجتماعی نو و جنبش کارگری» از رفیق فروغ اسدپور منتشر شد * که واکنش های متفاوتی در موافقت و مخالفت برانگیخت. من نیز در فیس بوک چند جمله ای در باره این نوشته رفیق فروغ نوشتم و بعد از خواندن چند باره آن و نیز خواندن برخی بازخوردها به آن نوشته، لازم می بینم برداشت و ارزیابی ام را از آن اندکی مبسوط تر ولی به اختصار بنویسم.
  اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت بیست امین سالگرد قتل های زنجیره ای     
  جمهوری اسلامی پس از دهه ی خونین شصت، که هزاران زندانی سیاسی را جنایت کارانه به چوبه ها ی دار سپرد و برای تثبیت حاکمیت خود، طی هشت سال جنگ با عراق، بیش از یک میلیون قربانی و از کار افتاده بر جای گذاشت، در پایان جنگ ، با گزینش مشی اقتصادی و مالی نئولیبرالی در پیوند تنگاتنگ با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، و اطمینان خاطر از تثبیت بقای خود، در ظاهر امر در صدد گشایش فضای سیاسی نیم بندی برآمد. در پرتو این چشم انداز، نویسندگان و روزنامه نگاران مترقی با انتشار چند هفته نامه ی ادبی - سیاسی به جنب و جوش افتادند و سیاست سانسور و زیان های ناشی از آن را به چالش کشیدند. که انتشار بیانیه ی "ما نویسنده ایم" با امضای صد و سی تن از نویسندگان، شاعران و مترجمان، سرآمد آن بود. بیانیه ای در مخالفت با سانسور و در تائید آزادی های بی قید و شرط اندیشه و قلم!
  در گرامیداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو
  فرزند کارگرانیم ، کنارشان می مانیم!
      
  بر متن تحولات کنونی ، بر بستر شرایط مناسب تر از گذشتە و در تغییر توازن قوا میان جبهە انقلاب و ضد انقلاب ، امسال جنبش دانشجویی در شرایط مناسب تری به استقبال ١٦ آذر روز دانشجو می رود. جنبش دانشجویی در ایران امروز بیش از هر زمان دیگری ، به هم سرنوشتی جنبش کارگری و جنبش دانشجویی و جنبش های اجتماعی دیگر ، برای تغییر شرایط موجود و سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی پی برده وبا شعار " فرزند کارگرانیم ، کنارشان میمانیم" ، آینده روشنی از پیوندهای طبقاتی را در مبارزه علیه رژیم سرمایه داری اسلامی نوید میدهد.
  برای آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان ، علی نجاتی و همه کارگران و معلمین زندانی، کارزاری وسیع سازمان دهیم     
  مجموعه رخدادها بار دیگر نشان میدهد که اردوی کار و رنج ایران جدا از مبارزه برای خواستهای خود و پیکار نفس گیر با استبداد و فلاکت حاکم، درک درستی از ضرورت حفظ رهبران و سازماندهندگان جنبشهای کارگری و مردمی دارد و مبارزه برای آزادی کارگران و معلمان زندانی و همه زندانیان سیاسی و عقیده تی ایران را به جزیی تفکیک ناپذیر از مبارزات روزمره خود تبدیل نموده است.
  بهروز فراهانی : در باره دمکراسی ، دولت و گذار به سوسیالیسم
  بخش اول
      
  این نقد فرصتی به من میدهد که نظرم را درین موارد به شکلی گسترده تر بیان کنم . قبل از هر چیز باید یادآور شوم که من " پسا مارکسیست" نیستم ، به این معنا که فکر میکنم تا سرمایه داری پابرجاست ، پایه های اصلی تحلیل و انتقاد ما ازین نظام بر پایه آموزه های مارکس و انگلس ، و در آنچه به انقلاب سوسیالیستی ، تحلیل مراحل جنبش کارگری و تلاش برای برپاِیی دولت نوع جدید ، همان " نه دولت " انگلس ، بر رجوع مکرر بر نظرات انگلس ، لنین و پس از آنان قرار دارد .
  حسن حسام : سرخ باد
  برای اسماعیل بخشی و همدستان بی شمار ه اش
      
  پرچم ها
  مُشت ها
  و حنجره ها ی زخمی :
  نان
  کار
  آزادی
  اداره شورایی
  اطلاعیه دو تن از فعالین « جنبش فدرال دموکرات آذربایجان»
  محمد آزادگر- هدایت سلطان زاده
      
  مابراین باوریم که نه چپ ایران می تواند بدون توجه به مساله ملی ریشه عمیقی در کشور ما داشته باشد و نه ملیت ها و خلق های ایران می توانند بدون پیوند با جنبش سیاسی و اجتماعی دموکراتیک ، که چپ می تواند پرچمدار راستین آن باشد ، درمسیر اهداف خود گام بردارد. ما در حد خود در این راستا همچنان تلاش خواهیم کرد، لیکن چهار چوب پیشین فعالیت ما پاسخگوی چنین نیازی نیست و از آن کناره گیری میکنیم.
  فراخوان گزارشگران: با تمام توان در کنار کارگران و معلمان!     
  بازداشت, حبس و شکنجه نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه پاسخ مسئولین جمهوری اسلامی به خروش و فریاد حق خواهی هزاران کارگر گرسنه و خانواده هایشان بود. بر اساس گزارشات منتشر شده تا کنون تعدادی از نمایندگان این سندیکا ( شورا ) دستگیر و روانه زندان شده اند تا بخش خصوصی و نزدیکان حکومتگران در پناه حمایت نیروهای امنیتی و سرکوب جمهوری اسلامی بتوانند نیات سودجویانه خود را جامه عمل بپوشانند, استثمار را تشدید و سفره خالی کارگران و خانواده هایشان را تهی تر کنند.
  تقی روزبه : اسلاوی ژیژک در حسرت یک ترامپ چپ!     
  نوشته اسلاوی ژیژک در باره بحران جهانی شامل دو نکته اصلی است. یکی ارزیابی از وضعیت حاکم برجهان و دیگری راهبردی که برای خروج از آن پیشنهاد می کند:
  در مورداوضاع بطورخلاصه می گوید که شکاف درونی سرمایه بین بخش لیبرال دموکراسی و پوپولیست راست و ملی گرا، اجماع موجود دراین جوامع را از بین برده و باید کاربسودیکی از آن ها یکسره شود
  پرویز صداقت: چرا بر وجه نولیبرالی سیاست‌های اقتصادی در ایران تأکیدمی‌کنیم؟     
  طی سه دهه‌ی اخیر ایده‌های نولیبرالی از قبیل تعدیل ساختاری، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی، انواع مقررات‌زدایی‌ها و مقررات‌گذاری‌ها، آزادسازی‌ها و جز آن ترجیع‌بند برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی بوده است. در عین حال اما در عمل شاهد تکوین و گسترش و فربه شدن هرچه بیش‌تر یک بخش بزرگ فرادولتی بوده‌ایم که طی همین دوره دایم بر قدرت اقتصادی ـ سیاسی‌اش افزوده شده است.
  تقی روزبه : شعبان بی مخ تاج بخش
  اگر ف.م .سخن مشاوررضاپهلوی می شد؟
      
  معرکه گیری که هنوز هم مرکب فراخوانش برای گرم کردن تنور انتخابات دوردوم ریاست جمهوری روحانی خشک نشده است، ظاهرا با تغییردادن قبله قدرت، به آموزش راه و رسم حکمرانی به رضاپهلوی پرداخته و باو نشان می دهد که چگونه می توان چاشنی انتقادی هنرمندان متعهد و مستقل را بیرون کشید. خیلی راحت و ارزان!: با دعوت به یک دیدار(بخوانید شرفیابی ) ناقابل و نمک گیرکردن می توان آن ها را براه آورد.
  چهره ای دیگر از خشونت بر زنان
  خطر نزدیک می شود!
  نشریه اِما، شماره 340 برگردان: لاله حسین پور
      
  در هر حال آغاز زندگی، یک لحظه معین نیست، بلکه یک پروسه است. هم چنان که زندگی تا لحظه مرگ نیز پروسه تبدیل این به آن را نشان می دهد و هم چنان که جنسیت نیزسیال بوده و نمی توان میان دو جنس مذکر و مؤنث مرز مشخصی کشید. مسلما چنین بینشی برای بسیاری از مذاهب قابل پذیرش نیست.
  اما واقعیت این است که انسان آرام به داخل زندگی می خزد و آرام از آن خارج می شود.
  به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت بر علیه زنان     
  خشونت، تبعیض ، نابرابری، سرکوب و بی حقوقی زنان از پایه های رژیم جمهوری اسلامی است که از ذهنیت زن ستیزی بر می خیزد که ریشه در دیدگاه تبعیض آمیز و خشن نسبت به زن در قوانین اسلامی و نیزعرف و سنت دارد. جمهوری اسلامی مروج خشونت درهمه ابعاد جامعه و به طریق اولی ، مروج خشونت علیه زنان است. مبارزه برای محو خشونت علیه زنان بخشی از مبارزه برای رهائی کامل زنان از قید و بند مرد سالاری و نظام سرمایه داری است. از این رو برای مبارزه با اعمال خشونت علیه زنان باید رژیم اسلامی حاکم بر ایران را از میان برداشت. از آنجا که مسأله زنان مسأله کل جامعه است زنان با پیوند با جنبش های اجتماعی دیگر است که می توانند مبارزه ای پیگیری برای از بین بردن هر گونه ستم و استثمار را به پیش ببرند.
  اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر درباره:
  اهمیت طبقاتی مبارزات کارگران هفت تپه و ضرورت برپایی کارزاری وسیع برای آزادی کارگران زندانی
      
  سازمان ما از همه فعالین خود و نیز کلیه حامیان جنبش کارگری در داخل و خارج از کشور میخواهد که وسیعا در این کارزار شرکت کنند. هفت تپه نشان داد که با مجموعه ای از تاکتیکها و استراتژی طبقاتی و انقلابی روشن میتوان مهر طبقه کارگر آگاه را بر جنبش کوبید و از هم اکنون تشکلهای کارگری پیشرو را برای رهبری انقلابی نوین آماده ساخت. شرایط مبارزه طبقاتی هیچگاه اینچنین مهیا نبوده است
  اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست
  با اتحاد و همبستگی، کارگران دستگیرشده را آزاد سازیم !
      
  در چهاردهمین روز اعتصاب و اعتراضات یکپارچه، باز هم سیل شکوهمند کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه خیابان‌های شوش را با شعار: "نان، کار، آزادی، اداره شورایی" درنوردید. کارگرانی که زنان و فرزندان‌، بازنشستگان هفت‌تپه، دانشجویان، معلمان و مردم شوش نیز هم‌گام و همراه‌شان شدند. مسئولان رژیم جمهوری اسلامی هراسان از گسترش اعتراضات کارگران به خیابان‌های شهر و خیزش موج همبستگی نه تنها مردم شوش، بلکه کارگران و معلمان شهرهای دیگر، در ساعات اولیه روز، یگان ضد شورش خود را به محل کارخانه گسیل کرد تا با مسدود کردن گیت‌های کارخانه از خروج کارگران جلوگیری کند. ترفندی که در برابر اتحاد و عزم راسخ کارگران تاب نیاورد.
  تقی روزبه : رویش گفتمان ضدسرمایه داری و درس های بزرگ مبارزه پرشکوه کارگران هفت تپه!     
  مبارزات درخشان کارگران هفت تپه تا همین جا هم دارای پپام های مهم و الهام بخشی برای کل کارگران و دیگر جنبش های اجتماعی و رادیکالیزه کردن جنبش ضدسیستم بوده است. آن ها در عین مبارزه مشخص علیه وضعیت مشخص خود و بکارگیری انواع ابتکارات در مقاومت و مبارزه خود، اما درعین خاص بودگی اش به شکل نمایانی حامل مؤلفه های عام و فرامحلی هستند. و همین ترکیب خلاق در متن یک مقاومت درخشان است که به آن اهمیتی بیش از یک مبارزه مشخص و محلی یک مؤسسه تولیدی در شرایط مشخص می دهد.
  «نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد»! نان، کار، آزادی، اداره شورایی !
  علی دماوندی - گزارشی برای رادیو-تلویزیون برابری
  خیزش کارگران نیشکر هفت‌ تپه
      
  حمایت و پشتیبانی وهمبستگی با اعتراض وحرکت کارگران نیشکرهفت‌ تپه ، خواست فوری وبی قید وشرط آزدی همه ی بازداشت شده گان واسماعیل بخشی ، پایان دادن به سرکوب وحضور نیروهای سرکوبگر در کارخانه و منطقه ، وظیقفه همه ی نیروهای پیشرو وترقیخواه وچپ وسوسیالیست و همه ی انسانهای شریف است. باید اقدامات واکسیونهای داخلی وبین المللی را برای حمایت کارگران وخواست فوری ازادی همه بازداشت شده گان وزندانیان سیاسی وفعالان کارگری ومعلمی و ...وجلب حمابت از اعتصابیون را سازمان دهیم
  حسن حسام : اعلامیه     
  در جهاردهمین روز اعتصاب باشکوه کار گران هفت تپه که با پرچم : نان ، کار ، آزادی و اداره شورایی، در میدانند ؛ شعر اعلامیه را باز پخش می کنم . این شعر را که در اولین تظاهرات کارگران هفت تپه به علی نجاتی عزیز تقدیم شده بود ، به نوگل شکفته اش ، بخشی عزیز و زنان و مردان شجاع و حق طلب هفت تپه و شوش هم پیشکش می کنم.
  باد آتش از جنوب سوخته می آید
  همچون توفان
  پیچان
  پیچان
  می پیچد
  درگنبدِ امامِ جماران
  نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
  با تمام قوا به افشای تشکل سازی دولتی ادامه دهیم!
      
  ما با تمام نیرو در کنار فعالینی قرار داریم که در عمل در گرماگرم مبارزه جاری کارگری دخیلند و در حد توانمان اجازه نخواهیم داد که نیروهای اطلاعاتی - امنیتی با خاطری آسوده و با استفاده از عناصر مزدور و همکاری محافل فرقه گرا، حقانیت مبارزات فعالان مستقل جنبش کارگری ایران‌را خدشه دار کنند .
  درصفی همسو با اتحاد عمل کارگران سندیکاهای شرکت واحد ، هفت تپه و کارگران رزمنده فولاد اهواز و مبارزات معلمان ، بازنشستگان ، دانشجویان ، زنان و پرستاران و... در همپیوندی با مبارزات آنان تلاش ورزیم.
  آیا عصر نولیبرال رو به پایان است؟
  دیوید کاتز ترجمه‌ی سیدرحیم تیموری
      
  بحران و تجدیدساختار در سرمایه‌داری آمریکایی: رویدادهای 2009-2008 تنها یک بحران مالی شدید و رکود اقتصادی بزرگ نبود. آن‌ها نشانه‌ی آغاز یک بحران ساختاری در شکلِ نولیبرال سرمایه‌داری بودند که بعد از 1979 صورت یافته بود – یعنی، بحرانی که از ویژگی‌های ساختاریِ یک رژیم سرمایه‌دارانه‌ی انباشت پدید می‌آید که نمی‌تواند بدون ساخت یک رژیم نهادی جدید برطرف شود.
  نسرین هزاره مقدم : موانع ساختاریِ «همگرایی» معلمان و کارگران     
  نگاه منزلتی و تا اندازه‌ای محافظه‌کارانه‌ی رایج در بین معلمان ایران، آنان را از همتایانشان در کشورهایی مثل تونس و ترکیه با جامعه‌ی مدنیِ دیرپاتر متمایز می‌سازد؛ در آن کشورها، فدراسیون‌های صنفی- کارگری با حضور کارگران، معلمان و سایر اقشار مزدبگیر سال‌هاست که به وجود آمده و در حال کنشگری هستند ( برای نمونه، DISC در ترکیه[i] و UGTT در تونس[ii]) ولی در ایران، فقدان چنین فدراسیون‌هایی که برآیند هرمی ساختارهای اتحادیه‌ای صنفی است، احساس می‌شود. پرسش مهم این است که آیا دستمزدبگیران ایرانی روزی خواهند توانست صاحب اتحادیه‌های صنفی مستقل و در سطح بالاتر، همگرایی در قالب فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های ملی شوند؟
  موج دستگیری معلمین اعتصابی و بازداشت و اعدام فعالین عرب را محکوم می کنیم     
  علیرغم این سرکوبها و بگیر و ببندها و اعدامها، جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی در ایران سر باز ایستادن ندارند. اعتصاب و تظاهرات یک هفته ای کارگران شرکت ملی فولاد اهواز، اعتصاب و تجمع ۱۲ روزه هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در شوش و درخواست آنها از کارگران و زحمتکشان سراسر ایران برای اعتصاب عمومی، اعتصاب کارگران روغن نباتی جهان که وارد پنجمین روز خود شده است و نیز مبارزه دانشجویان و مقاومت و نافرمانی گسترده زنان، همگی نشان از آن دارد که جنبش توده ای برای نان و آزادی، قصد توقف ندارد و سرکوب و تهدید و زندان و شکنجه و حتی اعدام نخواهد توانست جلوی اراده اکثریت زحمتکش جامعه را بگیرد.
  فراخوان عمومی: توطئه جدید رژیم جمهوری اسلامی برای سندیکا سازی فرمایشی را افشاء و خنثی کنیم!     
  با اوج یابی مبارزات بخش های وسیعی از مزد و حقوق بگیران به ویژه پس از خیزش دی ماه گذشته، باید این توطئه برای شکاف انداختن و در هم شکستن صفوف واحد کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران و نابود ساختن استقلال تشکل های آن ها، از سوی همه وجدان های آگاه و همه فعالان مسئول و متعهد به اردوی کار و زحمت افشاء و خنثی شود.همه با هم از تشکلهای مستقل کارگران و حقوق بگیران دفاع کنیم! ما امضاء کنندگان این فراخوان شما را فرا می خوانیم که بهر طریق ممکن و موثر و از جمله با بسیج سازمان های مدافع اردوی کارو زحمت و افکار...
  مجید دارابیگی : جنایت محمد بن سلمان و باج خواهی اردوغان     
  ماجرای قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار پنجاه و پنج ساله، یا شصت ساله ی سعودی در روز دوم ماه اکتوبر سال جاری در کنسولگری عربستان در شهر استانبول، آن چنان بیخ پیداکرده، که ارکان دولت سعودی را به لرزه در آورده است. بازتاب گسترده ی این جنایت در رسانه های جهان، سران آمریکا و اتحادیه ی اروپا را ناچار به موضع گیری ساخته و هر کدام به نوبه ی خود، از دولت سعودی خواستار روشن شدن چه گونه گی این جنایت و مجازات دست اندرکاران آن شده اند.
  سمینار: بحران اقتصادی و سیاسی در ایران
  چشم اندازها و ضرورت آلترناتیو سوسیالیستی
      
  سخنرانان: عنوان سخنرانی
  نسرین ابراهیمی: اهمیت تشکل یابی در خود رهانی طبقه کارگر
  آرمان کوشا: جنبش کارگری، بحران چپ و چشم اندازهای جبهه سوسیالیستی
  ستار رحمانی: بررسی جنبش معلمان و جایگاه آن در جنبش کارگری ایران
  سیاوش دانشور: آلترناتیو سوسیالیستی، راه حل کارگری بحران
  صلاح مازوجی: راهکار شکل دادن به آلترناتیو سوسیالیستی در ایران
  درروز شنبه ١٧ نوامبر از ساعت :١١:٣٠صبح تا ٧ عصر در مکان زیر برگزار میشود :
  Ealing Green Church, Ealing Broadway, Ealing W5 5QT
  تقی روزبه : نتیجه انتخابات میان دوره ای آمریکا و پی آمدها، و چشم اندازبحران سرمایه داری؟     
  آن چه که بطورتلگرافی می توان گفت آنست که این شقاق جهان سرمایه داری، بی گمان بر جنبش های مستقل ضدسرمایه داری از هرنوع آن و تقویت و تاثیرگذاری آن در مقیاس جهانی تاثیرمخرب خواهد گذاشت و متاسفانه تا کنون هم کم تاثیرنگذاشته است. مقابله با بلعیده شدن جنبش به درون سیاه چاله های سیستم نیاز به فعالیت ها و مبارزات وسیع تر و هوشمندانه تری دارد.
  محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی شوروی!
  27. شکاف طبقاتی در فرایند تحکیم بوروکراسی!
      
  صد سال پیش در چنین روزهایی تمام توجه جهان معطوف انقلابی یک ساله بود که در مطلع قرن جدید به "دوزخیان روی زمین" وعده ی آزادی و برابری می داد و در همان مدت کوتاه گام های بلندی به سوی دنیایی بهتر برداشته بود. خطر دنیای سرمایه و سود و استبداد را تهدید می کرد.
  آرش کمانگر : رویال دیریم* ابر- پروژه بازگشت به نظام موروثی سلطنتی در ایران     
  اكثريت مردم خواستار نابودى استبداد مذهبى حاكم و در آرزوى فناى رژيم قرون وسطايى مى‌باشند. آنها اين خواست و آمال بزرگ را در اشكال مبارزاتى بى‌نهايت متنوع فرياد مى‌زنند. خیزشها و جنبشهای یکساله اخير نيز بار دیگر اين اراده انسانى را به نمايش‏ گذاشته است. بنابراين در اينكه ادامه حيات براى رژيم اسلامى دشوار شده و شبح نابودی، خواب آرام را از چشمانش‏ ربوده، شكى وجود ندارد.
  کنفرانس استکهلم و اهداف آن
  (میزگرد نشریه کمونیست هفتگی با سخنرانان کنفرانس استکهلم)
  سیاوش دانشور،صلاح مازوجی،حسن حسام،اعظم نوری،یدی شیشوانی،سعید سهرابی
      
  کنفرانس استکهلم در تاریخ ٢٢ سپتامبر برگزار شد. اهداف و نقطه عزیمت این کنفرانس چیست و چه پاسخ سیاسی به شرایط امروز کشمکش طبقاتی در ایران می دهد؟
  علی دماوندی : دوسال از فقدان یارمهربان و عزیزمان پرویز برادران گذشت!     
  پرویز برادران در ۱۲ آبانماه از میان مارفت و دنیای سراسر تبعیض و بیعدالتی و استبداد ، دنیای مبارزه بی امان مردمان وانسانهای شریف وآگاه علیه این نظم یک درصدیها را واگذاشت تا ما با وظیفه ای سنگین تر ،آرمانهای اورا برای ازادی وبرابری وسوسیالیسم، برای حاکمیت اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم، برای دنیایی که با کودک وانسان وطبیعت ووحش مهربان باشد را پی گیریم.
  حسن حسام : آواز خوان     
  نقل است دکتر حشمت ِ جنگلی از بالکن عمارت اداره فرهنگ در با غ سبزه میدان رشت خطاب به جمعیت مشتاق، فریادبرآورد : شاااااه ه ه...اَه ، چه لفظ کثیفی
  درجدال با مرده ریگ خواران وپرستندگان« شاهِ شاهان »در گورستان پاسارگاد

  آواز خوان
  بر این فلاتِ کهن
  بارانِ مرگ
  در هر چهار فصل
  ماننده‌ی تگرگ
  می‌بارد

  اعلامیه مشترک در حمایت از موج اعتصابات و اعتراضات عمومی در ایران
  بگیر و ببندهای اخیر، نشانه ترس حاکمان است نه گویای اقتدارشان
      
  ما امضاکنندگان این بیانیه از همه کارگران و مزد و حقوق‌بگیران و تشکل‌های مدنی و اجتماعی، احزاب و سازمان‌ها، نهادها و افراد چپ و کمونیست و ترقی‌خواهی که برای سرنگونیِ انقلابی رژیم و برقراری آزادی و سوسیالیسم مبارزه می‌کنند، دعوت می‌کنیم به هر شکلی که می توانند از اعتصابات کارگران و اعتراضات توده‌ه ای حمایت کنند.
  ما از تمامی نیروهای کمونیست و انقلابی خارج از کشور می‌خواهیم در همبستگی و حمایت از اعتراضات کارگران و زحمتکشان ایران، و در پاسخ به فراخوان‌های پنجم تا دهم آبان ماه رانندگان کامیون و کامیون‌داران و کارگران راه‌آهن متحداً کارزارهای اعتراضی و حمایتی تدارک بینند.
  تقی روزبه : نگاهی به چند رویدادمهم بین المللی:
  با تصمیم به خروج دولت آمریکا از پیمان موشک های هسته ای میان برد، جهان به کدام سو می رود؟
      
  در ۲۶ ژانویه ۲۰۱۸ بود که عقربه ساعت نمادین آخرالزمان ۳۰ ثانیه بدلیل تشدید بحران های مهم و عدیده بین قدرت ها و نابودی طبیعت به جلوکشیده شد و به دو دقیقه مانده به نیمه شب رسید که از سال ۱۹۵۳ تا به حال که آمریکا و شوروی سابق در اوج جنگ سرد بمب هیدروژنی را آزمایش کردند، هیچ‌وقت ساعت آخرالزمان به این اندازه به نیمه شب نزدیک نبوده است*
  مبارزه برای آزادی تمامی معلمان زندانی و عموم زندانیان سیاسی - عقیده تی را گسترش دهیم     
  سمیرا قنبرنژاد :بازار کساد پوشاک و کارگران دوزنده ای که میان فاکتورهای کارفرما و فروشندگان له می شوند     
  تاثیرات منفی اقتصاد ورشکسته و رو به زوال ایران دامن بازار پوشاک را هم در امان نگذاشته است. در این آشفته بازاری که کارفرمایان از یک سو و فروشندگان از سویی دیگر به دنبال سود حداکثری هستند، کارگران دوزنده، اما، سهمشان تنها دستمزد کمتر، هزینه¬های بیشتر، و در نهایت، فشار چندین برابر زندگی است.
  تقی روزبه : قدرت بحران و بحران قدرت!
  به مناسب قطعه قطعه کردن استخوان های جمال خاشقجی و بحرانی که در جهان برانگیخته است
      
  پژواک فاجعه قطعه قطعه کردن روزنامه نگارمخالف قدرت حاکم، آن هم در کنسولگری دولتی شهری چون استانبول چنان بود که حتی ماکیاول هم در گورخود از رعشه های آن در امان نماند‌ و زبان به اعتراض گشود: گفته بودم که در فن و فوت کسب و اعمال قدرت توسط شهریار، هدف، بکارگیری هر وسیله ای را توجیه می کند؛ اما نه تا آن اندازه که خودهدف قربانی وسیله شود! چرا آش را آنقدر شورمی کنید که روح مرا هم بیازارید و آرامش را در گور هم از من بربائید!
  گزارش پنجاهمین کنفرانس سالانه‌ی اتحادیه‌ی اقتصاد سیاسی رادیکال
  مایکل رابرتز، ترجمه: پرویز صداقت
      
  پنجاهمین کنفرانس سالانه‌ی اتحادیه‌ی اقتصاد سیاسی رادیکال سی‌ام سپتامبر به پایان رسید. این اتحادیه نقش مهمی در توسعه و ارتقای نظریه و تحلیل اقتصادی بدیل در برابر نظریه‌های مسلط جریان اصلی در اقتصادشناسی مدرن ایفا کرده است. به‌رغم عقب‌گرد مدید علم اقتصاد در خلال دوران «نولیبرالی» که از دهه‌ی 1980 دستخوش آن بودیم ( آن‌گاه که حتی اقتصادشناسیِ به‌اصطلاح «مترقی» کینزی در برابر اقتصادشناسی «بازار آزادِ» مبتنی بر تعادل عمومیِ متعلق به جریان اصلی نئوکلاسیکی محو شد) این اتحادیه به حیات خود ادامه داد.
  مبارزه برای آزادی تمامی معلمان زندانی و عموم زندانیان سیاسی - عقیده تی را گسترش دهیم     
  بگیر و ببند معلمین مبارز و خط و نشان کشیدن برای آنها در حالی صورت میگیرد که در آستانه تحصن دو روزه اخیر، معاون پرسنلی وزارت آموزش و پرورش فاش کرده است که دستگاه آموزشی کشور از کمبود سیصد هزار معلم رنج می برد و حقوق معلمان بین یک میلیون و دویست هزار تومان تا دو ونیم میلیون تومان در نوسان است. این در حالی است که برخی نهادهای رژیم اعتراف میکنند که خط فقر برای یک خانواده چهارنفره به بیش از چهار و نیم میلیون تومان در ماه رسیده است در حالیکه اقتصاددانان مستقل و فعالین کارگری آنرا اکنون بیش از شش میلیون تومان میدانند. فقر مطلقی که روزبروز سفره کارگران و زحمتکشان را خالی و خالی تر میکند و کارد را به تمام معنا به استخوان رسانده و جان دهها میلیون تهیدست شهر و روستا را به لب رسانده است.
  در برابر این موج سرکوب و بحران اقتصادی، راهی جز گسترش مبارزه و اعتصابات عمومی و خیزش انقلابی برای سرنگونی رژیم اسلامی سرمایه داری وجود ندارد. پیش بسوی این هدف بزرگ!
  تقی روزبه : افزایش کشاکش بین حاکمیت و حوزه به چه معناست؟     
  با وجودآن که جمهوری اسلامی برای دست و پنجه نرم کردن با بحران های کلانی که با آن مواجه شده است سعی می کند که صفوف خود را در بالاترین رده ها یکدست کند، اما از آن جا که دوره های نزول و افت عموما با تشدیدتضادهای درونی همراه است، حوزه قم و مراجع نیز از این آفت در امان نیستند.
  محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی شوروی!
  26. بسترهای ظهور بوروکراسی
      
  استراتژی صنعتی‌سازی و تولید بیشتر، آونگ حرکت حزب به سوی جذب و جلب توجه متخصصان را سرعت بخشید. این متخصصان به نحو مشخصی از حقوق و امتیازات برتر جامعه برخوردار بودند. برخلاف مناسبات و روابط اجتماعی حاکم بر کمون پاریس، در شوروی متعاقب اجرای نپ طیف تازه¬یی از اقشار فرادست به وجود آمدند که به موازات عقب نشینی‌های ناشی از گسترش مناسبات بازار و قیمت و سود و کالایی شدن نیروی کار و تفاوت فاحش دستمزدها در قلب حزب بلشویک پیش رفتند.
  اسماعیل سپهر: مواجه با مجلس موسسان از موضع دفاع از دمکراسی مشارکتی و دولت نوع شورایی     
  در چهارچوب دفاع از دستگاه فکری لنینی، بخش بزرگی از نیروهای متعلق به چپ رادیکال ایران همواره دفاع از مجلس موسسان را بخشی مهم از وظیفه سیاسی – ایدئولوژیک خود تلقی می کرده است. با اینهمه، در سال های اخیر با برجسته شدن انتقادات جدی به برخی از عناصر مهم سنت لنینی و با بروز جهت گیری های ایدئولوژیک نوین در طیف های مختلف چپ رادیکال، موضع طیف های مختلف آن در برابر مجلس موسسان، دستخوش تغییرات مهمی شده است.
  گرامشی و استعاره‌­ی نظامی
  دانیل اِگان ترجمه‌ی حسن آزاد
      
  درباره‌ی اهمیت آنتونیو گرامشی در تفکر اجتماعی معاصر کم‌تر می‌­توان تردید کرد. سهم گرامشی در جامعه‌شناسی، فلسفه‌ی سیاسی و مطالعات فرهنگی او را به یکی از پرآوازه‌ترین نمایندگان دیدگاه نومارکسیستی تبدیل کرده است. ادای سهم او به نظریه‌ی اجتماعی مارکسیستی محدود نشده، و بسی از آن فراتر می­‌رود. توماس می‌گوید که «امروزه در سنت مارکسیستی، گرامشی بیش از هر متفکر دیگری از جمله مارکس و انگلس به معروف‌ترین نظریه‌­پرداز در بحث­‌های جاری دانشگاهی تبدل شده است».
  تقی روزبه :روحانی ، تغییرشیفت از گفتاردرمانی به امیددرمانی!     
  روحانی به عنوان دولتمردی با پیشینه طولانی امنیتی، و کسی که برای نجات نظام برگزیده شده بود، اکنون پس از چندسال مانور و میدان داری و بقول خودش گفتاردرمانی به سیمای اصلی و واقعی خود بازگشته است. او وقتی وعده هایش به سنگ خورد و برنامه هایش را شکست خورده دید و وقتی با ورودبه فازجدید و بی سابقه رژیم در بحران موجودیت و مشاهده امواج مهلکه برانگیز وطوفانی مواجه شد؛ با سقوط آزاد خود را به آغوش رهبرمطلق العنان پرتاب کرد.
  نظام حسنی:کشتار ۶۷ و دلیل خاموشی اصلاح طلبان     
  دو سال پیش (۱۳۹۵) انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری و اینک پخش یک فایل صوتی دیگر از میرحسین موسوی ؛ واقعه نابخشودنی و فراموش ناشدنی اعدام های دهه ی شصت را به سطوح کم مانندی وارد کرد. تا آن جا که به امکان و فرصت مطالعه نگارنده مربوط می شود انبوه "مقالات" و موضع گیری های جدید و قدیم به طور خاصی بر محور مقولات اخلاقی و تا حدودی حقوقی شکل بسته است.
  هاله صفرزاده: تشکل مستقل زنان کارگر یک مطالبه یا ضرورت؟!     
  بحران اقتصادی، تورم، گرانی و بیکاری، زندگی تمام زحمتکشان (فارغ از جنسیتشان) را بیش از پیش دشوارتر کرده است. دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر، سبب شده که بیش از گذشته زنان به بازار کار وارد شوند و با دستمزدهایی بسیار کمتر از مردان در بخش غیر رسمی مشغول به کار باشند؛ چرا که با درآمد مرد خانواده دیگر نمی توان چرخ زندگی را چرخاند؛ آن هم در جامعه ای که بار تامین هزینه های زندگی به طور قانونی بر دوش مرد گذاشته شده است و وظیفه فرزندآوری و فرزند پروری و در واقع بازتولید نیروی کار بر عهده ی زن.
  آرش کمانگر : مرگ بر مرگ !!
  بگذار این آخرین آرزوی ما برای نیستی باشد!
  به انگیزه ده اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام
      
  ماركس‏ در مقاله‌اى با عنوان مشخص‏ « مجازات اعدام » كه آن را مى‌توانيد در جلد هشتم مجموعه آثارش‏ بيابيد، مى‌نويسد:
  « اگر غيرممكن نباشد، در واقع بسيار دشوار است، اصلى بنا گردد كه در نظر باشد با آن « اصل » برحق بودن و مفيد بودن مجازات اعدام در جامعه‌اى كه به متمدن بودن خود مى‌بالد، اثبات گردد.» او سپس‏ مى‌افزايد: « اين چه نوع جامعه‌اى است كه وسيله بهترى براى دفاع از خود جز جلاد نمى‌شناسد؟ آيا ضرورى نيست به جاى ستايش‏ جلادى كه دسته‌اى از جنايتكاران را اعدام مى‌كند تا جا را براى جانيان بعدى باز كند، به طور جدى درباره تغيير سيستمى انديشيد كه چنين جنايت‌هايى را به وجود مى‌آورد؟ »
  محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی شوروی!
  25. اختلال در استقرار دیکتاتوری پرولتاریا
      
  انقلاب اکتبر نه کودتا بود، نه زودرس بود، نه توطئه ی بلانکیستی بود، نه صرفا نتیجه ی فعالیت مخفی حزب انقلابیون حرفه¬یی بود و نه...
  انقلاب اکتبر بی تردید انقلابی کارگری و سوسیالیستی بود که به دلائل مختلفی که در این مجموعه به آن پرداخته ایم و می پردازیم در نهایت به شکست انجامید.
  اعلامیه کمیته مرکزی سازمان بمناسبت ده اکتبر روز جهانی پیکار برای الغای مجازات اعدام
  باید ماشین جنایت سازمانیافته دولتی را درهم شکست!
      
  سازمان راه کارگر که خود را بخشی از جنبش جهانی علیه اعدام میداند ، از مبارزه مردم در همه کشورها برای پایان دادن به اعدام ، قاطعانه حمایت میکند. برای ما ده اکتبر مناسبتی است که بار دیگر از همه سازمانها و گروهها و نهادهای بشردوست و مترقی و همه مردم ایران و جهان بخواهیم در مقابل این توحش قد علم کنند و با صدای بلند اعلام نمایند که اعدام در همه کشورهای جهان باید فورا، قانونا و عملا ممنوع اعلام شود و حکم همه محکومین به اعدام فورا لغو گردد.
  اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت بیست امین سالگرد قتل های زنجیره ای
  راه کارگر نیوز - سایت خبری راه کارگر
  بهنام ابراهیم‌زاده بازداشت شد
  بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری در ساعات پایانی امروز در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری ساعاتی پیش پس از تفتیش منزل، توسط ۶ تن از ماموران امنیتی در منزل شخصی خود در شهر تهران بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شده است.
  در راه کارگر خبری بیشتر بخوانید
  کمیته برگزاری یادمان بیستمین سالگرد قتل های سیاسی پاییز 1377
  سر دبیر گرامی سایت سازمان راه کارگر ، با درود های فراوان،
      
  کمیته برگزار کننده : یادمان بیستمین سالگرد قتل های سیاسی پاییز ۷۷ که از طرف کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر و خانواده پوینده برگزاری مراسم را به عهده داشتند . توانست با همکاری صمیمانه خانواده های قربانیان قتل های سیاسی پاییز ۷۷ این مراسم را با موفقیت به پیش برد. در طول یک سال فعالیت و همکاری پیگیر بسیاری از دوستان با این کمیته و حمایت بیدریغ شما ، در روزهای جمعه هفتم وشنبه هشتم دسامبر ، تبعیدیان ومهاجران ایرانی و علاقمندان آلمانی در شهر هانوفر شاهد به ثمر نشستن این تلاشهای مشترک شدیم
  کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر
  بیانیه
      
  قتل های سیاسی پاییز 77 دنبال سلسله ترورهای سیتماتیکی بودند که ماشین اعدام و سرکوب جمهوری اسلامی از سال 57 از پشت بام مدرسه رفاه شروع کرد و هنوز در چهارمین دهه حاکمیت سیاه خود برای حفظ این نظام ضد انسانی از آن بهره می گیرد
  شهزاد سرمدی : نبرد چریک شهری در پاریس؛ جنگ داخلی در فرانسه     
  " جلیقه زردها" پیر و جوان، بازنشسته و شاغل، کارگر، پیشه ور، خرده بازرگان، بیکار، دانشجو و دانش آموز، کشاورزان و بویژه شرکت وسیع زنان در این جنبش و..... نه تنها استعفای امانوئل مکرون، رئیس جمهور متکی بر CAC40 و بیست و سه در صد فرانسویان را فریاد می زنند بلکه پارلمان فرانسه و تمام نهاد های اداری و سیاسی و قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه را به مصاف مستقیم دعوت می کنند.
  سیروس بینا : رفیق ابوالحسن (اصلان) اصلانیان     
  لحظه ای پیش، رفیقی متعهد خبر زیر را برایم ارسال کرد و بار دیگر چهره های مصمم چریک های فدائی خلق و در پیشاپیش آنان صورت نازنین امیر پرویز پویان را در نظرم مجّسم کرد. این خبر ناگوار در رابطه با رفیق ابوالحسن (اصلان) اصلانیان است که حدود دوهفته پیش (در بیست و نهم آبان 1397) چشم از جهان فرو بسته است.
  بهروز سورن: دهه شصتی هایی که من میشناسم     
  مدتهاست که عبارت دهه شصتی ها در داخل کشور ورد زبانهاست. مشخصه این دهه شصتی های یاد شده اما معلوم نیست. منظور از دهه شصتی ها چیست و تحت چه شرایطی این دهه شصتی ها ظهور یافتند. آیا منظور متولدین این دهه در زمان جنگ ایران و عراق است؟ آیا مقصود از دهه شصتی ها آنهایی هستند که جنگ هشت ساله ایران و عراق را تجربه کرده اند و با بحرانهای همه جانبه ان رشد کرده اند؟ گفته میشود که دهه شصتی ها خود را نسلی سوخته میدانند. نسلی که امکان شکوفائی نیافت و در لابلای چرخ دنده های ارابه تاریخ تلخ و خونین جامعه له شد.
  علی آزاد : مشکلات ومعضلات پناهندگی و مهاجرت گسترده و توده ای درابعاد جهانی به کجا ختم می شود؟     
  هرسال صدها هزار و شاید میلیونها نفر به دلایل سیاسی و سرکوب دولتی یا جنگ و قحطی و نداشتن دورنمای روش از آینده خود و... دل به دریا می زند تا شاید در مکانی امن تر در سرزمین دیگری زندگی تازه ای را شروع کنند. "بنا به آمارهای آژانس پناهندگی سازمان ملل فقط 206 میلیون نفراز پناهجویان در اردوگاه های و کمپ های پناهندگی زندگی می کنند"، بخشی از آنها دو یا سه نسل است که در این اردوگاه ها متولد شده ا ند
  منصوره بهکیش : مادری دیگر از مادران عاشق خاوران، از میان ما رفت!     
  وای، چه زخم هایی که این جنایت کاران بر تن و جان ما زده اند و باز هم می زنند و هر روز با رفتن هر کدام از این عزیزان، دوباره و دوباره زخم ما عمیق‌تر و خون ریزی آن بیشتر می شود.
  ایستگاه آخر، جایی نیست جز نقطه ای از گلزار خاوران که مادر اخوت ما در آن جا می نشست و آن محل را به یاد پسر نازنین اش حسین، با دستان خود می آراست و گل هایی کوچک بر آن می گذاشت و با او راز و نیاز می کرد.
  فراخوان عمومی !: توطئه جدید رژیم جمهوری اسلامی برای سندیکا سازی فرمایشی را افشاء و خنثی کنیم!     
  فراخوان عمومی !: توطئه جدید رژیم جمهوری اسلامی برای سندیکا سازی فرمایشی را افشاء و خنثی کنیم! ')">
  به سندیکاهای کارگری در سراسر جهان و نهادهای مدافع حقوق کارگری و حقوق شهروندی
  باید این توطئه برای شکاف انداختن و در هم شکستن صفوف واحد کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران و نابود ساختن استقلال تشکل های آن ها، از سوی همه وجدان های آگاه و همه فعالان مسئول و متعهد به اردوی کار و زحمت افشاء و خنثی شود.همه با هم از تشکلهای مستقل کارگران و حقوق بگیران دفاع کنیم! ما امضاء کنندگان این فراخوان شما را فرا می خوانیم که بهر طریق ممکن و موثر و از جمله با بسیج سازمان های مدافع اردوی کارو زحمت و افکار عمومی مسئول ومترقی، با افشاء این توطئه رژیم جمهوری اسلامی به توانمندی هر چه بیشتر جنبش مزد وحقوق بگیران ایران یاری رسانید
  جمعی از کمونیست های ایران :جنبش کارگری ایران، درخت تناوری است که بر سراسر کشور سایه خواهد افکند!     
  پشتیبانی بی دریغ، مجدانه و پیگیرانه از مبارزات کارگران و در لحطۀ کنونی از تلاش های قهرمانانۀ کارگران هفت نپه و خانواده هایشان وظیفۀ همۀ مبارزات آزادی طبقۀ کارگر و همۀ آزادیخواهان راستین جامعه است. ما به تلاش های رفقای «کمیتۀ حمایت از خیزش مردم و مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران» در هلند ارج می نهیم و از همۀ کسانی که امکان شرکت در تظاهرات اعلام شده توسط این رفقا در میدان دام آمستردام در روز شنبه 24 نوامبر 2018 از ساعت 13 تا 16 دارند تقاضا می کنیم در این عمل اعتراضی به رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و حمایت از میارزات کارگران ایران حضور به هم رسانند
  هاله صفرزاده : گزارشی از مناطق زلزله زده، یک سال پس از زلزله     
  زندگی سر ایستادن ندارد و مسیر خود را می‌یابد. در سر پل ذهاب و روستاهای زلزله زده، نیز این گونه است. یک سال از روزی که زمین در استان کرمانشاه لرزید، گذشته است. به رغم آنکه قلب‌های بسیاری در زیر آوار از تپش بازایستادند، قلب‌هایی نیز به تپیدن ادامه دادند و ...
  اکبریگانه : شقایق     
  من و شقایق
  هردو
  هم سرنوشت بودیم
  او در دشت
  می خرامید
  ومن در دامان مادرم
  یادمان بیستمین سالگرد قتل های سیاسی پاییز ١٣۷۷
  برگزارکنندگان بیستمین یادمان: خانواده پوینده
  کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست-هانوفر
      
  بیست سال از قتل های سیاسیِ پاییز ۷۷ می گذرد. در آن برهه ی زمانی، پیروز دوانی، فعال سیاسی و مؤسس بولتن پژوهشی «پیام امروز»، حمید حاجی زاده، شاعر و منتقد حکومت، به همراه پسر ٩ ساله اش کارون، داریوش فروهر و پروانه اسکندری از چهره های سیاسی دگر اندیش، مجید شریف، عضو هیئت تحریریه ی «ایران فردا»، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از اعضای فعال و مؤثر دوره ی سوم کانون نویسندگان، به گونه ای زنجیره ای و فجیع ترور می شوند.
  « خطابه ی صلح »
  محمود درویش ترجمه ی آزاد : حسن عزیزی .
      
  واما ، آنان که به دفاع ازخاطرات و پندارشان برخاستند...
  گناه و ثواب شان با خدای شان .
  حرام شان ، حلال ..
  وحلال شان ، حرام باد .
  مجید پهلوان : ما و گفتمان دموکراسی     
  یــک رونــد اعتــلای انقلابــی بــا ســرعت جامعــه را در برمــی گیــرد. نیــروی کار و زحمــت پیــش قــراول اعتراضــات متشــکل شــده و تــلاش مــی کنــد تــا خــود را در پنــاه مطالبــات صنفــی و معیشــتی صفــوف خــود را گســترش داده و در پیونــد بــا جنبــش هــای دیگــر قــرار گیــرد. میداننــد کــه جــز بــا تغییــر بنیــادی سیســتم سیاســی حاکــم بــر کشــور و ابتــدا ، ســرنگونی نظــام تروریســتی نمــی تواننــد حتــی بــه حداقل هــای خــود برســند و در ایــن میــان شــعار و خواســت دموکراســی در مرکــز مطالبــات و برنامــه تشــکلات مبــارز قــرار گرفتــه اســت.
  بیژن نیابتی : جنایت سازمانیافته ، نبرد سازمانهای اطلاعاتی     
  جمال قاشقچی یا به روایت عربی خاشقچی ستون نویس روزنامه واشنگتن پست که خود سالها از اعضای عالیرتبه سازمان اطلاعاتی سعودی و مشاور شاهزاده ترکی الفیصل در موضع رئیس سازمان اطلاعاتی مذکور بوده است اول اکتبر 2018 هدف یک جنایت سازمانیافته می گردد که ابعاد ان بسا فراتر از هر تحلیل و تفسیری به آن می ماند که به یک آرایش قوای جدید در خاورمیانه بزرگ می تواند منتهی گردد.
  علی اشرافی : از آموزگاران می آموزیم     
  سال تحصیلی ٩٧-٩٨ آغاز شد. من به عنوان یک از بسیار معلم هایی که در همان "بهار آزادی!" قربانی نه! گفتن خویش شد، و به اجبار کلاس را و دانش آموز را و آزادی را و وطن اش را یک جا وانهاد و اکنون آوارگی و شهروندی جهان را از سر می گذراند، پس از گذشت 39 سال هنوز اول مهر ماه که سال تحصیلی آغاز می شود به حال و احوال آن سال ها و به گم شده ام بر می گردم. گر چه می دانم که در بر همان پاشنه ى بی پاشنه گى می چرخد اما، باز هم در خیال شادم و با گوش جانم آن زنگ را – که نغمه ی شور زندگی بود، - می شنوم.
  آخرین افسانه ها، دروغ های واشنگتن، و جنگ های نفتی
  ویلیام انگداهل ترجمه ی: علی قره جه لو
      
  وقتی مصرف کنندگان آمریکایی از افزایش قیمت نفت شکایت می کنند، حکومت ترامپ و شرکت های نفتی و بانک های پشت سر آن خوشحال اند. اگر به حوادث ظاهرا جدا ازهم در ایران، ونزوئلا، و اکنون در لیبی، نگاه کنیم، روشن می شود که یک استراتژی هماهنگ برای خرابکاری در مسیر جریان کلیدی نفت به نفع حاکمیت نفتی آمریکا در جریان است.
  یونس پارسا بناب: فرهنگ گرایی در نظام جهانی سرمایه: نگاهی مجدد بر تز "برخورد تمدن ها"     
  در پرتو افزایش و گسترش امپراتوری آشوب و نزدیک به یک ساله شدن عمر رژیم نئوفاشیستی دانلد ترامپ(که خود معلول نفوذ و گسترش امپراتوری آشوب در شکم خود هیولای نظام جهانی سرمایه سه سره است) برماست که نگاهی مجدد به چند و چون پیدایش تز و سیاست های "برخورد تمدن ها" و اشاعه آن در جهان بویژه در کشورهای دربند پیرامونی و نیمه پیرامونی بیاندازیم. مبرهن و روشن است که تشدید و گسترش امپراتوری آشوب در جهان معاصر منبعث از پیاده کردن تئوری های فرهنگ گرائی و برخورد و تلاقی تمدن ها توسط معماران و اولیگارشی های حاکم در کشورهای سه سره امپریالیستی نظام جهانی سرمایه در سراسر جهان است.
  « زیباترین عشق » *
  از : محمود درویش ترجمه : حسن عزیزی
      
  چون سبزه ای روئیده ازلابلای سنگ ،
  دو بیگانه بودیم که به هم رسید یم .
  آسمان بهاری ، پر ستاره بود .
  و من شاه بیتِ عاشقانه ای ،
  دروصف چشمانت سرودم ..
  وبه آوازخواندم .
  بهروز سورن: علی مانده است و حوضش! - نیمه شب نوشته ها     
  اعتصاب سراسری بازاریان نیز در پی یک فراخوان از دیروز صبح دوشنبه آغاز شد. گفتمان اعتصاب اینروزها روزمره و خصلت آن سراسری بودنش است. آگاهی مبارزاتی مردم ایران افزایش یافته و دریافته اند که تنها در همبستگی عمومی میتوانند حکومت دژخیمان را به عقب نشینی وادارند. کارگران, رانندگان, معلمان و دانشجویان, جوانان و بیکاران, مالباختگان همه و همه خیز برداشته اند تا در فرصتی مناسب تاروپود حاکمان را بهم ریزند. اینبار بازاریان و کسبه آغازگر شدند اما این حرکت غافلگیر کننده تنها به آنان ختم نمیشود و سایر کسبه و اصناف نیز همراه آنان هستند
  بهروز سورن: آنچه در جریان است!     
  بهروز سورن: آنچه در جریان است! ')">
  امروز شانزدهمین روز اعتصاب سراسری رانندگان کامیون ها و ترانزیت است. این اعتصابات و اعتراضات در اکثر شهرها و بنادر ایران در جریان است و میرود تا ارتباطات و مکانیسم ارتباطی رژیم حاکم را فلج کند. سران جمهوری اسلامی همانند گذشته با شیوه تهدید و ارعاب و نشان دادن سرنیزه و چوبه دار با خواست ها و مطالبات این طیف گسترده زحمتکش روبرو میشوند. بسیاری بازداشت و به کنج سیاهچالهای مخوف رژیم گسیل شدند و انواع مجازات از جمله تعلیق موقت پروانه و مجوز فعالیت و حتی مجازات اعدام نیز بعنوان راه مقابله با نیازهای کامیونداران در نظر گرفته شده است.
  جعفر امیری : به یاد دو دلاوری که همواره نام و یاد یکی از آنان مرا به یاد دیگری می‌اندازد.     
  اخیرا باز متنی را با عکسی جدید (جدید برای من) در رابطه با رفیق یحیی رحیمی در دنیای مجازی دیدم و باز یاد او و یاد رفیق اسماعیل عابدی افتادم، دو دلاوری که همواره نام و یاد یکی از آنان مرا به یاد دیگری می‌اندازد.
  تقی روزبه : ‍سرنوشت برجام: در پاسخ به پرسش های ندای آزادی تارنمای جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران     
  سؤال اول: با توجه به شرایط سال‌های قبل از برجام مانند تحریم‌های بین المللی و خطر جدی جنگ، آیابرجام (برنامه جامع اقدام مشترک) قرارداد مثبتی برای کشور ما بود و یا فقط باعث بقای جمهورى اسلامى شد؟
  به پرسش های پیچیده ای چون بحران هسته ای ایران با ابعادجهانی که در آن بازیگران مختلفی نقش آفرینی می کنند، دشوار بتوان با آره یا نه پاسخ داد. تمرکز بر روندهای نسبتا پایدار و جاری و چه بسا متضاد در آن و نیز شیوه برخورداصولی عموما این نوع ارزیابی ها را مشروط می کند.
  بهروز سورن: سوسیالیسم یا بربریت؟     
  بهروز سورن: سوسیالیسم یا بربریت؟ ')">
  داستان امروز اما داستان دیگری است. نه تنها این طیف خرده بورژوا سیاسی شده اند که تشر آنها به حکومتیان نیز آتشین تر است. نافرمانی ها و اعتصابات مکرر بازاریان و صرافان و بخش هایی از سپرده گزاران نمونه ای از رفتار سیاسی کنونی آنهاست. روند پر شتاب فروپاشی اقتصادی نظام سرمایه داری حکومتی نه تنها تاکیدی بر فاسد بودن و گندیدگی نظام است بلکه گامی بلند بر حقانیت اندیشه سوسیالیستی برای مبارزه با فقر و فلاکت و استبداد نیز میباشد.
  درباره‌ی اتحادیه‌ی جنبش اجتماعی
  تحلیلی بر نظریه‌ی کیم مودی در باب اتحادیه‌ی جنبش اجتماعی
  مایکل اسکایوونی ترجمه‌ی حسن آزاد
      
  اتحادیه‌ی جنبش اجتماعی برای چپ دانشگاهی و کسانی که از اصلاح اتحادیه‌ها جانبداری می‌کنند، به واژه‌ای نوین و پُرآوازه تبدیل شده است. همان‌گونه که یان رابینسون اشاره می‌کند «هم تحلیل‌گران و هم فعالان کارگری، از این اصطلاح برای توصیف کار سازمان‌یافته در ایالات متحده بهره گرفته‌اند؛» از این‌رو، جنبش کارگری سازمان‌یافته باید چه برای صورت‌بندی برخی اتحادیه‌ها در درون جنبش گسترده‌تر، و چه به‌عنوان هدفی مطلوب برای کسب دوباره‌ی توان سیاسی و اقتصادی ازدست‌رفته‌ی کارگران، در این جهت گام بردارد.»
  عبدالرحمن حيدري : چرا احواز؟... چرا پادماز؟     
  روز شنبه 22 سپتامبر 2018 مصادف با 31 شهریور 1397 یک گروه چهار نفره به رژه نظامی نیروهای مسلح در شهر احواز حمله کرده وتعدادی را کشته وچندین نفر را زخمی کردند. در پی این حادثه رژیم ایران با کلی گویی انگشت اتهام را به سوی فعالان احوازی نشانه گرفت. وزارت اطلاعات وسخنگوی سپاه پاسداران وبه تبع آنها رسانه های رژیم، گروه "الأحوازیه" را متهم کردند. گروهی که اصلاً وجود خارجی ندارد.
  محمد صفوی : بحران زیست‌ محیطی در جنوب و یادآوری مبارزه کارگران برای تأمین آب     
  بحران جدی کم‌آبی که هم‌اکنون با تخریب تدریجی محیط زیست کشورمان گره خورده است روندی است که از انقلاب ۱۳۵۷ تا به امروز شتاب بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است. طی چهار دهه‌ی گذشته مشکلات زیست‌محیطی شامل آلودگی هوای شهرها، ریزگردها، خشکیدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، نابودی جنگل‌ها و مراتع، آلوده‌شدن رودخانه‌ها و شوری و کم‌آبی، ایران را با بحرانی فاجعه‌آمیز روبه‌رو کرده است.
  قطر در جستجوي دوست!
  آلن گرش ترجمه بهروز عارفي
      
  براي درک مسئله اي که در حول اين گزارش به جريان افتاده، بايد به بحراني برگشت که از سال ٢٠١٧، قطر و برخي همسايگانش، به ويژه عربستان سعودي و امارات متحده عربي با حمايت مصر را رودررو قرار داده است.(٤) اين سه کشور قطر را تحريم اقتصادي کرده اند. آن ها از حکومت دوحه مي خواهند که با ايران قطع رابطه کرده وتلويزيون الجزيره را منحل و پايگاه نظامي در حال ساخت ترکيه در قطر را تعطيل کرده و به ارتباطش با سازمان هاي « تروريستي » از جمله اخوان المسلمين و حزب الله پايان دهد.
  طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران     
  ما فکر می کنیم در فرصتی در حدود شش یا هفت ماه یعنی تا پیش از اردیبهشت ١٣٩٨، زمان لازم برای ارائۀ نقد، پیشنهاد یا طرح جایگزین در برحورد به طرح ما وجود داشته باشد. از این رو از همۀ فعالان جنبش کمونیستی و کارگری خواهان برخورد فعال به این طرح برنامه هستیم. ما هر نقد یا برخورد به این طرح را در سایت آذرخش درج خواهیم کرد.
  پروین اشرفی - توجیه ناپذیر: ادلب و چپ     
  آنها بخاطر زندگیشان دست به تظاهرات زدند. اکنون ادلب محل سکونت 3 میلیون تن است که یک سوم آن را کودکان تشکیل میدهند. بیش از نیمی از جمعیت کنونی ادلب، از مناطق دیگر به این استان کوچ داده شده و یا مجبور به ترک محل زندگی خود شده اند. گزینه های آنها برای فرار از حملات محدود است. مرزها را بسته اند و هیچ منطقه امنی هم باقی نمانده است. آنها نمیخواهند مجبور به ترک خانه هایشان گردند.
  جنبش فدرال دموکرات آذربایجان : حمله به مقر احزاب کرد در کردستان عراق واعدام سه زندانی سیاسی کرد را بشدت محکوم میکنیم!     
  جنبش فدرال دموکرات آذربایجان اعدام زندانیان سیاسی کرد و حمله به مقر حزب دمکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران را بشدت محکوم میکند. ما بعنوان یک تشکیلات آذربایجانی از مبارزات بحق مردم کردستان برای حق تعیین سرنوشت خود شان حمایت میکنیم .
  جنبش فدرال دموکرات آذربایجان همدردی عمیق خود را به خانوده ها، دوستان و همرزمانِ کشته شده گان وقایع اخیر اعلام میکند و به خانواده ها، دوستان و همرزمانشان صمیمانه تسلیت میگوید.
  اسماعیل فتاحی : ترکیه به یک باتلاق و جهنمی ابدی برای پناهجویان مبدل شده است .     
  اینها تصاویر یکی از صدها معدن سنگِ موجود در ترکیه است که پناهجویانی از ملیت‌های مختلف فاقد بیمه، بدون رعایت ایمنی کار به صورت وحشیانه در آن استثمار می‌شوند، پناهجویان در ترکیه به عنوان ارزان قیمت ترین نیروی کار محسوب شده و به علت عدم برخوداری از مجوز کار برای تامین اولیه ترین نیازهای معیشتی و مایحتاج زندگی خود تحت جبر به این استثمار با عنوان کارسیاه (کار غیرقانونی) تن می‌دهند .
  مادران پارک لاله ایران : چرا جمهوری اسلامی می‌تواند هم چنان جنایت کند؟     
  در سی امین سالگرد کشتن انسانیت در تابستان ۶۷ و انکار حقیقت، طرح پرسش ها و مطالباتی با مردم شریف و آزاده ایران،
  چرا جمهوری اسلامی می‌تواند هم چنان جنایت کند؟
  سی سال از کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ گذشت و هنوز نه تنها خانواده ها،‌بلکه جامعه ی دادخواه هم نمی‌داند که در آن تابستان شوم چه گذشته است؟
  جهانگیر پیکارگر:     
  اخیرا سایت تابنک ارگان محسن رضائی از اعضای سابق گروه منصورون ( گروه متهم به آتش سوزی سینما رکس ) در سالروز فاجعه آتش سوزی سینما رکس گزارش زیر را منشر نموده که با توجه به عدم تقارن این گزارش با “گزارش فاجعه آتش سوزی سینما رکس- منتشر شده توسط گروه یاران حیدرعمواوغلی " که مستندترین گزارش این فاجعه تا کنون بوده ما متن گزارش محس رضائی را که بارنگ مشکی منتشر شده عینا نقل و با حاشیه نویسی با خط قرمز نکات نامکشوف را به نقل از راوی اصلی گزارش فاجعه آتس سوزی سینما رکس به آن اضافه کرده ایم تا مردم ایران بدانند بر سر آبادان و آبادانیها چه آمد؟
  اعلامیه تشکلهای چپ ایرانی در امریکای شمالی
  بمناسبت یادمان جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم و سی امین سالگرد فاجعه تابستان ۶۷
  همراه با جزئیات مراسم یادمان در شهرهای شیکاگو، مونتریال، ونکوور، واشنگتن
      
  سردمداران جمهوری اسلامی لازم نبود در بهمن ۵۷ به قدرت برسند تا ماهیت عمیقا ارتجاعی و جنایتکارانه خویش را بر ملا کنند. سه دهه قبل وقتی خمینی نظریه ولایت فقیه را تدوین میکرد و در کتاب "کاشف الاسرار" رویای خلافت اسلامی را در ذهن می پروراند و یا در کتاب "توضیح المسائل" نحوه آمیزش جنسی مردان مسن با دختربچه های زیر سن بلوغ را تشریح میکرد و یا در سال ۴۱ با دادن حق رای به زنان مخالفت میکرد، باید بر همگان مشخص میبود و یا می شد که او و همفکرانش، جامعه ای قرون وسطایی مبتنی بر انگیزاسیون، قصاص، شکنجه و کشتار طلب میکنند.
  ناصر زرافشان : حیف دانا مردن و افسوس نادان زیستن
  به مناسبت درگذشت سمیر امین، اقتصاددان مشهور فرانسوی- مصری
      
  سمیر امین، اقتصاددان و اندیشمند شریف و پرآوازه فرانسوی-مصری 12 اوت (21 مرداد) درگذشت. امین در تاریخ سوم سپتامبر سال 1931 در قاهره، از مادری فرانسوی و پدری مصری که هر دو پزشک بودند، متولد شد. تحصیلات خود را در مدارس فرانسوی مصر آغاز کرد و پس از اتمام تحصیلات دبیرستانی در پورت سعید برای تحصیلات دانشگاهی به فرانسه رفت.
  محمود بهشتی لنگرودی، معلم زندانی: برای شریف باجور و یارانش     
  به امید روزی که دیگر نه خبری از دیوارهای بلند اوین باشد و نه از لهیب آتش جنگل های بلوط زاگرس... آن روز داستان شرافت و ایثار کاک شریف را در تمام مدارس ایران برای کودکانمان روایت خواهیم کرد.
  بهروز سورن: نیمه شب نوشته ها شماره 82 - دهه شصت - هتل اموات     
  می گفت: هر زمان که بازجو حوصله اش سر می رود مرا به بازجویی می خواند, شکنجه می کند, در حین کتک زدن می خندد, ریسه می رود و بی حوصلگی و خستگی روزانه اش را این طور رفع می کند. در طی مدتی که با او در سلول بودم, ورم پاهایش هیچ وقت نخوابید و روی صورتش اثر انگشت های بازجو ها مانده بود. از اتهامات یاد شده وی آنطور که خود می گفت تنها مالکیت تفنگ برنو قنداق شکسته اش را پذیرفته بود که آن هم میراث اجدادش بود. پس از مدتی به زندان بالا ( زندان دستگرد اصفهان ) منتقل شد و با همین اتهام چهار سال در زندان ماند.
  کانون مدافعان حقوق کارگر :ریشه های فقر فزاینده ی هر روزه ی کارگران و زحمتکشان در کجا است؟
  خریداران سکه شش ماهه چقدر سود می کنند؟!
      
  بر اساس معاملاتی که شنبه-۲۷مردادماه، در بازار آزاد بر روی سکه صورت گرفت؛ قیمت هر قطعه سکه ی تمام بهار آزادی طرح جدید سه میلیون و ۷۸۶ هزار تومان به ثبت رسیده بود که اگر بخواهیم مابه‌التفاوت نرخ پیش‌فروش را که یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان بوده است، از این رقم کم کنیم، خریداران سکه های پیش‌فروش شش ماهه، بر مبنای نرخ دیروز، بر روی هر قطعه سکه دو میلیون و ۳۱۱ هزار تومان سود خواهند کرد.
  سیروس بینا : مصدق، بحران نفت و بهای استقلال     
  در این بحث مقدمتا توجه خوانندگان گرامی را را ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ ﺟﻠﺐ ﻣﯽکنم . اوﻻ ،بررسی حاضر هرگز مدعی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ از اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان در راﺑﻄﻪ ّ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺼﺪق و دوﻟﺖ ﻣلی وی نیست . ﭼﻪ، اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﯾﺪ بشود . ًﺛﺎﻧﯿﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺘﮕﻮ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺻﺮﻓﺎبه گوشه کوچکی از بحث حول محور بررسی ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎن، ملی شدن ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در اﯾﺮان و ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎز ﻣﺼﺪق ﺗﻌلق دارد دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاین ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی خلاق آﯾﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺳﺨﻦ را در ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ آﻏﺎزﻣﯽ ﮐﻨﻢ:
  كانون مدافعان حقوق كارگر: چرا سهم ایران در استفاده از دریای خزر کاهش یافت؟     
  پس از شکست فتحعلی خان قاجار در سال 1241 قمری (1828) از سپاه روس تزاری و بستن عهدنامه ترکمنچای و جداشدن شهرهای نخجوان، شیروان و باکو از ایران، امتیاز صید در دریای خزر نیز به دولت تزاری واگذار شد.
  بهروز سورن: نیمه شب نوشته ها 80 - گرد فراموشی بر کشتار سراسری زندانیان سیاسی 67 هرگز!     
  چنانچه گذر زمان میتوانست بر وقایع تلخ و شیرین مردم سایه بیافکند, امروز تاریخی نداشتیم. فرمان جنایتکارانه خمینی جلاد در این سال هزاران زندانی سیاسی بی دفاع را به کام مرگ نشاند. کشتار سراسری زندانیان سیاسی در ایام تابستان 67 نیز از مواردی است که فراموش شدنی نیست.
  امید بهرنگ : سمیرامین: نامی آشنا؛ اقتصاددانی توانا!     
  روز یکشنبه 12 آگوست سمیرامین (مارکسیست فرانسوی مصری تبار) درگذشت. او از موسسین و تئوریسین های فورم اجتماعی جهانی بود. از او آثار بسیاری در زمینه نقد اقتصاد سیاسی به جا مانده است. او تا آخر عمر منتقد نظام سرمایه داری باقی ماند. سمیرامین در دهه هفتاد میلادی نقش ویژه ای در جدل های نظری مرتبط با ساختار اقتصادی- اجتماعی کشورهای تحت سلطه ایفا کرد.
  دکتر سیروس بینا: ملی کردن نفت، کودتای سیا، و کاریکاتورهای ضّد مصدق     
  فرایند تولید، عرصه ی مبادله، پدیده ی مالکیت و اشکال آن در سرمایه داری، مفاهیم دولت، رقابت در سرمایه داری، تراکم و تمرکز، سرمایه نه بمعنای شئ بل رابطه ی ارگانیک در روند انباشت، سود، رانت یا اجاره (تفاضلی) و انتقاد از جوجه نئولیبرال های کم سواد و پرمدعای وطنی در جناح "اصلاح طلب" جمهوری اسلامی
  بهروز سورن: نیمه شب نوشته ها 79 - از میان خاطرات زندان و9 میلیارد دلار گم شده ناقابل!     
  بخش غالب دوران جنگ هشت ساله را در زندان بودم. زندانهای اصفهان و اوین بخش 209 و اخبار مربوط به جنگ را توسط رادیو زندان و روزنامه های دولتی دنبال میکردم. یکبار هم حمله جنگنده عراقی در نزدیکی زندان دستگرد اصفهان شیشه های بند را شکست.در اوین غالبا در انفرادی بسر بردم و ارتباطم با دنیای خارج فلش مقوایی بود که برای گرفتن دارو و یا برای بهداری رفتن از زیر در بیرون میگذاشتم. هم ملاقات ممنوع بودم و هم از گرفتن روزنامه که هر روز برای سلول های دیگر تقسیم میشد, محروم. بخشی از روزنامه ها...
  رضا باقری : آیا آقای خاتمی هم جنایت کار است؟     
  بطور مثال بیش از ۳ میلیون نفر معتاد در یک سرزمین وجود دارند. آنان تمامی آینده و شادی های نرمال زندگی را از دست داده اند، برخا" کنار خیابان میمیرند و یا از نداری و بدبختی بیماری و گرسنگی تمامی سرنوشتشان دگر گون گردیده؛ چهل سال است که این چنین میباشد؛ از چهل سال پیش تاکنون چند نفر معتاد جوانمرگ شده اند ؛ چه بچه هائی در کنار خیابان بدنیا آمده و بدلیل عدم امکانات لاشه هایشان را در زباله دانی یافته اند؟
  گزارشی از «همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه»
  گزارشی از سفر ۵ هفته ای نمایندگان جنبش کارگری و معلمان ایران به اروپا
      
  سه فعال مستقل در این سفر تا توانستند شرایط طبقه کارگر، نهادهای مستقل کارگری، و خواست های خود را در اروپا و با طبقه کارگر جهانی در میان گذاشتند. آنان در نشست با نهادهای کارگری فرانسه، آلمان، سوئد، ایتالیا، تونس، مصر، فلسطین، لبنان، ترکیه، سنگال، نروژ، اسپانیا و نیز برخی از مسئولین سازمان جهانی کار، سخنی جز بیان درد و رنج و خواست‌های کارگران ایران نداشتند و سخنی جز اتحاد و همبستگی نگفتند. در هر تریبون همان گفتند که در بازداشتگاه ها، زندان ها، بازجویی ها، اعتصاب ها، حوزه کار و تولید گفته بودند. آنان سخنگویان آگاه و مبارز نیروی کار در صحنه نبرد کار و سرمایه بودند. در یک کلام آن ها در تریبون ها، در نشست ها، درپرسش و پاسخ ها، و در مصاحبه ها برملا می ساختند.
  ژاله احمدی : آزادی راهبر مردم     
  اعلام خروج آمریکا از تعهدنامۀ برجام و تهدید به بایکوت اقتصادی ایران از طرف ترامپ، برای جمهوری اسلامی موقعیت مناسبی فراهم کرد تا اذهان عمومی را از قیام مردم و دختر خیابان انقلاب در دی‌ماه 1396، به سمت خطر آمریکا و اسرائیل منحرف گرداند. کارائی ارعاب با شعارهای عام "مرگ  بر  امپرياليسم" و "مرگ  بر  صهیونیسم" در عمل تجربه شده بود: با این شعارها ضدانقلاب ایران به قدرت رسیده، با شعارهای "مرگ  بر  بي حجاب"، " مرگ  بر   کمونیسم" و "مرگ  بر  منافق" حکومتی برپا و مستقر کرده بود.
  رضاباقری : وای بر من     
  وای بر من
  که نمیدانم بر چه گریستم
  که اشکانم بوی جسدی خسته دارند
  آخ که نمیدانم بر چه نگریستم
  تا در چشمانم منظر قبرستانی منقوش شود
  هاشم آزادی : درخت     
  نوشته حاضر مربوط است به آخرین چپ هایی که در سال67 و پس از اعدامها باقی ماندند، شرایط عفو رژیم را در بهمن ماه نپذیرفته و سه نفر آنها را رژیم اسلامی پس از آزادی دیگر زندانیان چپ تا اوایل سال 70 در زندان نگه داشته است.
  نام آنها: علی اکبر شالگونی، محمد تقی دلجویی شهیر، همایون راستان