اسناد کنگره پنجم

اطلاعیه مطبوعاتی برپایی کنگره پنجم - کنگره شاملو
 • سند سیاسی: برای پا گرفتن جنبش مستقل اکثریت عظیم
 • پیام به مردم ایران
 • بولتن مباحث کنگره
  در باره پایان دوره هم سویی اصلاح طلبان و مردم      محمد رضا شالگونی

  پیرامون خصلت انتقالی دوره کنونی      تقی روزبه

  توضیحاتی در باره پایان دوره هم سویی اصلاح طلبان و مردم      محمد رضا شالگونی

  ورقی که در ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ برگشت      برهان

  شرایط نوین ؟ تاکتیکی نوین ؟      تقی روزبه

  نگاهی به سیر منحنی مبارزات توده ای از دوم خرداد بدینسو      تقی روزبه

  اصلاحات در اساسنامه      برهان

  رتوش برنامه      برهان

  در باره اصلاح طلبان دولتی و رابطه آن با جنبش انقلابی مردم      لاله حسین پور

  برخی نکات قابل بحث      لاله حسین پور

  پیش نویس در باره وظائف سیاسی دوره ای      پیران

  با برسمیت شناختن حق <<گرایش جنسی>> با << هموفوبیا>> مقابله کنیم      بابک مشتاق