مسئول هر اتفاقى كه در زندان براي اميد عباسقلى نژاد  رخ دهد رژيم اسلامى است

 

اكنون يك هفته است كه اميد عباسقلي نژاد در بند اندرزگاه حفاظت اطلاعات دست به اعتصاب غذاي نامحدود زده و خواستار انتقال به بند 3 زندان اوين، بندي كه زندانيان سياسي در آن نگهداري مي شوند شده است. خبر تازه اي از وضعيت اين زنداني سياسي كه در جريان اعتراضات 18 تير 81 دستگير و زنداني شده در دست نيست و گزارشي از پايان اين اعتصاب غذا هم منتشر نشده است.

رژيم اسلامي همچنان به آزار و شكنجه جسمي و رواني زندانيان سياسي ادامه مي دهد و اوليه ترين خواست زندانيان سياسي مبني بر تفكيك آنان از زندانيان عمومي و بند تبهكاران و مجرمان را نمي پذيرد. ما اعلام مي كنيم كه مسئول هر اتفاقي كه براي اميد عباسقلي نژاد  رخ دهد رژيم اسلامي است.

ما از نهادهاي حقوق بشر مي خواهيم اين رژيم را به خاطر رفتار غيرانساني و شكنجه زندانيان سياسي محكوم كند.

 

شماره 703

كميته مركزي سازمان كارگران انقلابي ايران _ راه كارگر

 

چهارشنبه 9 بهمن 1381 _ 29 ژانويه 2003