يورش مزدوران خانه‌ كارگر و شوراى اسلامی کاربه جلسه‌

         هيات موسس سنديكاى شركت واحد را محکوم می کنیم !

 

روز  دوشنبه 19/2/84، حدود سیصد نفر از مزدوران خانه‌ كارگر و اعضاى شوراى اسلامى كار شركت واحد به جلسه‌ اعضاى هيات موسس سنديكاى شركت واحد تهران حمله کرده و به تخريب محل و ضرب و شتم افراد حاضر در آن پرداختند . انها با شكستن درب سنديكا، خرد كردن شيشه‌ها و پاره كردن اسناد و كتاب‌هاى موجود در كتابخانه‌ سنديكا ، به ضرب و شتم حدود 10 تن از اعضاى هيات موسس سنديكاى شركت واحد مي‌پردازند. در اين يورش يكى از اعضاى هيات موسس به شدت مجروح مي‌شود.  مهاجمين به رهبرى حسن صادقى ( رييس هيات مديره‌ كانون عالى هماهنگى شوراهاى اسلامى كار) ،  احمدى پنجكى ( رييس هيات مديره‌ كانون هماهنگى شوراهاى اسلامى كار استان)، اكبر عيوضى ( از خانه‌ كارگر)، به ضرب و شتم اعضاى هيات موسس پرداخته‌ وديگر مهاجمين با حمل پلاكارد‌هايى با مضمون  " سنديكا، پس‌مانده‌ طاغوت "  و " مرگ بر منافق" به حمايت از مهاجمان ‌پرداختند.  اين همه در حالى بود كه عوامل نيروى انتظامى در محل حضور داشته‌اند و نظاره‌ گر ماجرا بوده‌اند و با اين كه خود اقدام به فيلم‌بردارى از حوادث مي‌كرده‌اند دوربين و گزارش خبرنگاران ايسنا و چند روزنامه را ضبط مي‌كنند.

 سازمان  ما ضمن محکوم کردن این تهاجم افسار گسیخته ، همه مدافعان جنبش کارگری و آزادیخواهانه را به اقدام مشترک در برابر آن فرا میخواند. رژیم اسلامی سرمایه بدنبال شکست در برابر موج گسترش یابنده ایجاد تشکل های آزاد ومستقل  کارگری در میان کارگران وتحریم و برهم خوردن مراسم   دولتی اول ماه مه  ، سرکوب فعالان جنبش کارگری را شدت بخشیده است.

ما ضمن دفاع از حق ایجاد تشکل های آزاد و مستقل کارگری ، در عین حال خواهان  آزادی بی قید و شرط پرویز سالاروند از کارگران ایران خود رو که از 23 فروردین هیچ خبری از او در دست نیست و صادق امیری یکی از فعالین کارگری که با " کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای مستقل کارگری " ، همکاری می کرد و توسط سه تن از ماموران اطلاعاتی رژیم ربوده شدند ، هستیم .

 

              متحدانه از حق کارگران برای ایجاد تشکلهای مستقل خود دفاع کنیم !

 

سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)

 

10 مه 2005