از کارگران ایران خود رو دیزل حمایت کنیم

 

 

کارگران شرکت ایران خود رو دیزل ، بیش از یکهفته است در اعتصابند . جمعی از کارگران شرکت ایران خودرو دیزل

 

در اطلاعیه ای که انتشار داده اند آورده اند که تضمین امنیت شغلی ، بازگشت کارگران اخراجی و انحلال شرکتهای  -

 

پیمانکاری و لغو قرار دادهای موقت ، استخدام رسمی کارگران قرار دادی و تشکیل مجمع عمومی خواست اصلی ما

 

کارگران اعتصابی است .

 

در حالی که بیش از یکهفته از اعتصاب کارگران می گذرد، کارگران اخراجی شرکت پیمانکاری احیا گستر سبز به سر

 

کار خود باز نگشته اند و مدیران این شرکت هیچگونه ، اقدامی در این رابطه انجام نداده و مسئولان حکومتی در 

 

وزارت کار و تشکلهای حکومتی نظیر خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار نیز خود را به خواب زده اند .

 

کارگران اعتصابی در اطلاعیه خود به زبان همه کارگران ایران می گویند :  که امروز تنها راه نجات ما کارگران  -

 

اعتصاب است . زمانی که کوجکترین جواب ما کارگران سرکوب و اخراج می باشد زمانی که ایجاد هر تشکل کارگری

 

ممنوع می باشد . وظیفه ما کارگران است که با هم متحد شده و به اعتصاب و مبارزه منفی خود ادامه بدهیم .

 

ما کارگران شرکت ایران خود رو دیزل تا زمان بازگشت دوستان اخراجی خود به سر کار همچنان به اعتصاب خود

 

ادامه خواهیم داد . روز پنجشنبه و جمعه که از طرف شرکت اضافه کاری اعلام شده است به عنوان پشتیبانی با

 

کارگران قرار دادی و اخراجی در سر کار حاضر نخواهیم شد و تا رسیدن به خواستهای خود به اعتصاب ادامه

 

خواهیم داد . کارگران ایران خودرو دیزل، کارگران ایران و جهان را به یاری طلبیده اند تا از خواست بر حق شان

 

برای تضمین امنیت شغلی و بازگشت کارگران اخراجی و انحلال شرکت های پیمانکاری و لغو قرار داد های موقت،

 

استخدام رسمی کارگران قرار دادی و تشکیل مجمع عمومی کارگران حمایت کنند .

 

سازمان ما در کنار شماست و صدای بر حق شما را در ایران و جهان فریاد خواهد کرد .  

 

حق کار، حق تشکل مستقل کارگری، حق اعتصاب نیازی انسانی است و مردم ایران در کنار شمایند !

 

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران- راه کارگر