زندانیان سیاسی را فراموش نکنیم

 

بیش از یکماه از اعتصاب غذای حجت زمانی ، جعفر اقدامی، خالد حردانی و بینا داراب زند می گذرد و وضعیت

 

جسمی این زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر می رود . این در حالیست که اکبر گنجی در زندان اوین و در سلول

 

انفرادی در اعتصاب غذا بسر می برد و ناصر زرافشان پس از دوره ای طولانی از اعتصاب غذا، در حالت اغماء

 

و بی هوشی به بیمارستان منتقل و عمل جراحی کلیه را بروی انجام داده اند. به این ترتیب گروهی از زندانیان -

 

سیاسی در زندانهای رژیم اسلامی در وضعیت وخیمی بسر می برند و اعزام آنها برای معالجه و آزادی آنان ، اولین

 

شرط بهبودی آنها و جلو گیری از صدمات جبران ناپذیر به سلامتی آنهاست.

 

سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر ضمن ابراز نگرانی خود از وضعیت جسمی و سلامتی زندانیان سیاسی

 

اعتصابی در زندانهای اوین و رجایی شهر ، رژیم اسلامی را مسئول هر گونه صدمه جسمی به زندانیان سیاسی میداند

 

و به همه سازمانها و نهادهای حقوق بشر ایرانی و بین المللی هشدار میدهد که باید اقدامات خود را برای آزادی بی

 

قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی در زندانهای رژیم افزایش دهند و نگذارند که رژیم جنایتکار اسلامی در پس مستی

 

پیروزی در نمایش انتخاباتی و یکدست شدن همه قوا در دست جناح آدمخواران ، زندانیان سیاسی را در سکوت و

 

خاموشی قربانی کنند.

 

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر

1 جولای 2005