مردم آزاده ایران

 

آزادیخواهان متحصن در مقابل اوین را تنها نگذارید

 

سه شنبه 24 خرداد 84 در برابر دربزرگ زندان اوین، از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر در گرد همایی و تحصن دفاع از ناصر زرافشان ، در دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی ، در دفاع از حقوق قربانیان قتلهای سیاسی شرکت کنید .

 

ناصر زرافشان وکیل مدافع خانواده های قربانیان قتلهای سیاسی، هشتمین روز اعتصاب غذای خود را از سر گذراند و خطر مرگ او را تهدید می کند. ناصر مبتلا به بیماری حاد کلیوی است و هر لحظه بر وخامت بیماری او افزوده می شود . کانون نویسندگان ایران همه مردم ایران را فراخوانده است که در اعتراض به وضعیت ناگوار ناصر زرافشان ، برای آزادی ناصر و دیگر زندانیان سیاسی در تجمع اعتراضی تحصن کنندگان مقابل زندان اوین سه شنبه 24 خرداد شرکت کنید.

 

سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر ضمن حمایت کامل خود از خواستهای بحق ناصر زرافشان و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی ، نگرانی عمیق خود را نسبت به جان و سلامتی ناصر زرافشان و دیگر زندانیان سیاسی اعتصابی اعلام می کند و رژیم اسلامی را مسئول هر گونه صدمه به جان و سلامتی آنان میداند . سازمان ما همه جریانات بشر دوست و ترقیخواه و همه مردم مبارز ایران، خصوصاً دانشجویان و معلمان، کارگران ، جوانان و زنان ایران را فرا میخواند که با شرکت در این تحصن اعتراضی، فریاد رسای زندانیان سیاسی ایران باشند:

 

فریادی برای رهایی، برای آزادی و برابری

 

زنده باد آزادی زنده باد برابری

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر