زندانیان سیاسی را تنها نگذاریم :

 

زندانیان سیاسی رجائی شهر و پردیس در اعتصاب غذا هستند!

 

بار دیگر زندانیان سیاسی در زندان رجائی شهر و زندان پردیس در کرج ، در اعتراض به انتقال زندانیان سیاسی و هم بندشدن با اشرار و متهمان و محکومان پرونده های جنایی دست به اعتصاب غذا زده اند.

 

امیر ساران ، حجت زمانی، ارژنگ داودی و بینا داراب وند از روز دو شنبه اعتصاب غذای خود را آغاز کرده اند و امید عباسقلی نژاد از روز چهار شنبه به اعتصابیون پیوسته است .

 

زندانیان سیاسی اعتصابی معتقدند که دستگاه سرکوب حکومتی، با انتقال زندانیان سیاسی به بندهای مربوط به زندانیان عادی، معتاد و جنایتکار، امنیت جانی زندانیان سیاسی رابشدت زیر برده و آنان را در مقابل حملات سازمان یافته توسط باندهای جنایتکار آسیب پذیر می کند.

 

مسئولین زندانهای حکومتی در حالی در صدد انتقال زندانیان سیاسی به این بندها هستند که چندی پیش فرزاد حمیدی مورد تهاجم یکی از همین زندانیان قرار گرفته بود و از ناحیه بینی و پیشانی آسیب دیده و به حالت اغماء رفته بود. این سیاست ضد انسانی برای در هم شکستن روحیه مقاومت زندانیان سیاسی و برای مجبور کردن آنان به سکوت و ندامت است .

 

سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به جان زندانیان سیاسی و اعتصاب کنندگان ، ازخواست بر حق زندانیان سیاسی اعتصابی قاطعانه حمایت می کند و خواهان اقدام متحد و فوری همه نیروهای آزادیخواه و بشر دوست و نهادهای بین المللی دفاع از حقوق بشر در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی است .

 

 

زندانیان سیاسی را با اعتراض گسترده و سراسری یاری کنیم.

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران- راه کارگر

2 ژوئن 2005