" رژیم اسلامی مسئول جان و سلامتی زندانیان سیاسی است "

 

 

آدمکشان دستگاه قضایی حکومت اسلامی باسیاست انکار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندانهای اوین و گوهر دشت و رجایی شهر، با تبعید زندانیان سیاسی به زندانهای خطرناک و هم بند کردن زندانیان سیاسی با قاتلین و جنایتکاران و اشرار و معتادین . سیاست آزار و شکنجه زندانیان سیاسی را بشکل بسیار خطرناکی پیش می برد. علاوه بر آن با برنامه ریزی اعزام افراد شرور به سلولهای انفرادی وایجاد دعواها و کشاکش ها قصد کشتن زندانیان سیاسی خصوصاً اکبر گنجی، ناصر زرافشان و برخی دیگر از زندانیان را دارد . افشای توطئه قتل اکبرگنجی توسط یک قاچاقچی مواد مخدر، در شرایطی که اکبر گنجی در اعتصاب غذا بسر می برد، نشان دیگری است از توطئه ها و طرحهای حساب شده دستگاه آدم کشی قضایی.

 

در عین حال وضعیت بسیار دردناک وخطرناکی که در رابطه با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی خصوصاً آقای دکتر ناصر زرافشان، امید عباسقلی زاده ودیگر زندانیان سیاسی در اوین و گوهر دشت جریان دارد و احتمال مرگ تدریجی زندانیان سیاسی اعتصابی این هشدار را به همه مردم ایران ، نهادهای حقوق بشر وطرفداران حقوق انسانی می دهد که باید اقدامات خود را برای آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی تشدید کنند . نامه های ارسالی به ناصر زرافشان و اکبر گنجی و دیگر زندانیان توسط خانواده های زندانیان سیاسی و قربانیان قتلهای زنجیره ای و گروهی از آزادیخواهان و برای پایان اعتصاب غذا ، همه و همه نشانگر بیم و هراسی است که خانواده ها از امکان صدمات جبران ناپذیر به سلامتی و جان زندانیان اعتصابی دارد .

سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر ضمن هشدار به سران حکومتی در سازمان دادن طرحهای جنایتکارانه علیه زندانیان سیاسی ، رژیم اسلامی رامسئول هرگونه صدمه به جان و سلامتی زندانیان سیاسی میداند . و از زندانیان سیاسی اعتصابی مصرانه تقاضا دارد که پیام خانواده های زندانیان سیاسی و قربانیان قتلهای سیاسی و آزادیخواهان ایران را برای پایان اعتصاب غذا بپذیرند . مردم ایران و جهان پیام شما را به جان و دل شنیده اند و بیش از هر چیز به سلامتی شما برای ادامه مبارزه برای آزادی و برابری نیاز دارند .

 

سازمان ما در عین حال همه مردم ایران ، نهادهای آزادیخواه و بشر دوست ایرانی و بین المللی را فرامی خواند که تمام تلاش خود را برای آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران فراهم کنند و نگذارند که جانیان حاکم بر ایران فرزندان آزادیخواه و حق طلب آنان را بیش از این بخاطر حفظ قدرت حکومتی قربانی کنند.

 

 

زنده باد آزادی زنده باد برابری

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر

23 ژوئن 2005