مرداد 1384،   4 اوت 2005 13 

در حمايت از خواسته ها و مبارزات مردم كردستان

 

سه هفته است كه موجى از خيزش ها ، اعتراضات و تظاهرات مردم،  شهرهاى كرددستان را فرا گرفته است. ماموران رژيم اسلامى  با يورش وحشيانه به  سركوب جنايتكارانه تظاهرات و اعتراضات مردم پرداختند.

از 18 تير ، در پى كشتن شوانه قادرى جوان مبارز اهل مهاباد بدست ماموران حكومت اسلامى ،  تظاهرات پى در پى همبستگى مردم در شهرهاى مهاباد ، سنندج ، پيرانشهر، سردشت  ، بوكان ، سقز، بانه ، ديواندره ، اشنويه ، مريوان  ادامه داشته است. از آن هنگام تا كنون ماموران رژيم با آتش گشودن و يورش  بسوى هر گرد هم آئى مردم بى دفاع ، دهها نفر را كشته اند و با ادامه اعتراضات هم دردانه و هم بستگانه مردم در شهرهاى مختلف كردستان ، صد ها نفر را دستگير و بازداشت كرده  و به زندان افكنده اند.

اكنون رژيم با برقرارى حكومت نظامى و ايجاد فضاى رعب و وحشت و ترفند هاى ديگر در تلاش است كه مردم به پا خواسته  را وادار به عقب نشينى كرده و همبستگى آنان را كه در روزهاى اخير در گردهم آئى ها و تظاهرات با خشم و نفرت از رژيم  اسلامى  در سراسر كردستان به نمايش گذاشته شده ، درهم شكند.

 

تنها با مبارزات متحدانه  ميتوان به مقابله با وحشيگرى هاى رژيم پرداخت!

 

در همين رابطه کومه له مردم آزاديخواه کردستان را به يک اعتصاب عمومی در روز يکشنبه 16 مرداد ماه فرا خوانده است که در اين روز با بستن  مغازه ها و بازار و تعطيلی کارخانه، کارگاه، ادارات، مدارس و دانشگاه شهرها را يکپارچه به اعتصاب بکشانند. 
خواستهايی که در طی روزهای گذشته توسط مردم معترض کردستان بارها اعلام شده اند و مطالبه اين اعتصاب عمومی نيز خواهند بود، عبارتند از:
- معرفی و مجازات عاملين جنايات شهر مهاباد و ديگر شهرهای کردستان.
- آزادی و بدون و قيد و شرط کليه دستگير شدگان
- پايان دادن به شرايط غير عادی و حکومت نظامی در شهرهای کردستان و بازگرداندن نيروهای رژيم به پادگانهايشان.
- به رسميت شناختن حق مردم کردستان در برپايی راهپيمايی و تجمعات اعتراضی با هدف دستيابی به حقوق و مطالباتشان.

ما از اين فراخوان  و خواسته هاى  به حق مردم كردستان پشتيبانى مى كنيم ومردم ساير نقاط ديگر ايران را نيز فرا مى خوانيم كه به هر وسيله ممكن و موثر از خواسته ها و اعتراضات مردم كردستان  حمايت كرده و از طريق سراسرى كردن موج اعتراضات اراده رژيم را در سركوب اين اعتراضات فلج كنند.

 

 

روابط عمومى سازمان كارگران انقلابى ايران ( راه كارگر)