عليه سياست سرکوب و اعدام ، به اعتراض برخيزيم !

 

 

بنا به گزارشات انتشار يافته ، صیح روز شنبه دوازده هم شهريورماه ، رژيم جمهوری اسلامي ، اسماعيل محمدی زنداني سياسی چپ را پس از سالها شکنجه و زندان اعدام کرد .

در گزارشات امده است که اسماعيل محمدی متولد 1344 متاهل و دارای 5 فرزند بود که در مرداد ماه 1382 به جرم همکاری و عضويت در کومه له دستگير شده بود. اسماعيل محمدی بعد از يکسال بلاتکليفي و تحمل شکنجه های بسيار ، سال گذشته توسط شعبه 32 ديوان عالي کشور به اعدام محکوم شد . پس از آن از طرف خانواده و دوستان و همچنين سازمانهای سياسي ، نهادهای مدافع حقوق بشر ، اتحاديه های کارگری و " عفو بین الملل " تلاشهای وسيعي برای جلوگيری از اعدام او صورت گرفت که متاسفانه جنايتکاران جمهوری اسلامي بويژه با سرکار آمدن احمدی نژاد و يک کاسه شدن قدرت و تشکيل کابينه ای از درنده ترين جنايتکاران نظامي امنیتی که پرونده سنگینی در سرکوب مردم دارند ، به اين نامه ها و تلاشها توجهي نکرده و کينه و نفرت کور خود را عليه مردم کردستان و جنبش آزاديخواهانه و برابری طلبانه آنها با ريختن خون اسماعيل محمدی بيشتر به مردم نشان دادند .

روز يکشنبه 13 شهريورماه دو دختر کوچک اسماعيل که برای ملاقات پدرشان به زندان اروميه مراجعه ميکنند وصيت نامه پدرشان همراه با لباسهايش را تحويل مي گيرند . بدين ترتيب جنايتکاران جمهوری اسلامي خبر اعدام اسماعيل را به آنها اعلام ميکنند.

سازمان کارگران انقلابی ايران ـ راه کارگر ضمن محکوم کردن اين جنايت سازمانيافته حکومتی از همه سازمانها و نهادهای بشردوست دعوت ميکند عليه سياست سرکوب و اعدام مردم و پيشروان جنبشهای اجتماعی به اعتراض برخيزند و نگذارند جنايتکاران حاکم بيش از اين زندانيان سياسی را قربانی کنند . خصوصا با توجه به اينکه دهها و صدها نفر درتظاهرات و اعتراضات توده ای در کردستان و خوزستان دستگير و زندانی شده اند رژيم جنايتکار حاکم برای کنترل خشم و اعتراض مردم خواهد کوشيد زندانيان ديگری را در مقابل جوخه های مرگ قرار دهد . اعتراض گسترده عليه اين سياست حکومتی تنها راه برای نجات جان زندانيان سياسی است .درنگ جايز نيست خانوادهای زندانيان سياسی به اعتراض گسترده ما چشم دوخته اند .

 

سازمان کارگران انقلابی ايران ـ راه کارگر

 

6 سپتامبر 2005

 

__________________________________________________