اعلامیه کمیته مرکزی سازمان

 

پیرامون سخنان جنجال برانگیز " احمدی نژاد " !

 

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی در بیست و ششم اکتبر خواهان پاک کردن اسم اسرائیل از نقشه جغرافیا شد.

این موضع نازیستی احمدی نژاد علیه ملت یهود زیر پوشش غلط انداز دفاع از ملت مظلوم فلسطین - که سالیان سال است تحت سیاست پاکسازی نازیستی از طرف دولت صهیونیستی اسرائیل قرار دارد تنها از فطرت ارتجاعی ایدئولوژیک اش سرچشمه نمی گیرد. این اظهار نظر ضد انسانی حتی از روی بلاهت سیاسی و یا از روی چرخش اشتباهی زبان نبود. وی در واکنش به توضیح وزارت خارجه اش که برای خنثی کردن واکنش های تند جهانی گفته بود که حرف احمدی نژاد بد فهمیده شده و منظورش این نبوده است، اعلام کرد که منظورش دقیقاً همان بوده و سؤ تفاهمی در کار نبوده است.

در پشت این اظهار نظر جنون آمیز و تحریک کننده، اساسا یک محرک سیاسی و یک خط سیاسی قرار دارد که دقیقاً دنباله و مکمل سیاست بحران سازی هسته ای رژیم اسلامی است. هر دوی اینها به مشی بحران آفرینی در بیرون از مرزها مربوط می شوند و پشت و روی یک سکه اند که با محاسبه و طراحی قبلی به اجرا گذاشته می شوند.

هدف سران رژیم از این بحران آفرینی ها در سطح جهانی اگر باج خواهی و بالا بردن قدرت چانه زنی اش در زد و بندهائی است که امپریالیست ها با او می کنند؛ اما محل مصرف اصلی این بحران آفرینی خارجی، داخل ایران است. اگر چه رژیم اسلامی با دندان قروچه های امپریالیست ها و تهدیدات رو به فزونی شان رو به روست، اما واقعیت این است که حیات رژیم اسلامی از سوی آتشفشان ملتهب و پر غلیان نارضائی و نفرت مردم ایران بمراتب بیش تر در معرض تهدید قرار دارد تا از خارج. طراحان اصلی سیاست در ایران با آفرینش بحران هسته ای و باد زدن به آن از طریق تحریکات ماجرا جویانه ای نظیر سخنان اخیر احمدی نژاد، دارند ماجرائی شبیه اشغال سفارت آمریکا را می آفرینند تا درست مثل همان زمان، در پشت گرد و خاک آن حساب مردم را برسند و ایران را که این بار دیگر بطور برگشت ناپذیری بیدار شده است، به خیال خودشان به گورستان تبدیل کنند. این بحران سازی هر بهره خارجی برای رژیم اسلامی داشته باشد، اساساً توطئه ای است علیه مبارزات مردم ایران علیه این رژیم و برای خفه کردن هر صدای حق طلب.

در تحریکات و تحرکات هسته ای، رژیم لرزان اسلامی می کوشد بلکه غرور ناسیونالیستی را در ایرانیان شعله ور کرده و آن را اگر بتواند، به عامل حمایت از رژیم تبدیل کند. در تحریکات اخیر برای نابودی اسرائیل هم دارد ریاکارانه به حساسیت و همبستگی مردم ایران با مردم فلسطین تکیه می کند.

مردم ایران باید در برابر این توطئه خطرناک که کشور و زندگی و حیات آنان را از درون و بیرون در معرض تهدید جدی قرار می دهد و به حمله پیشگیرانه اسرائیل و تجاوزگری های ویرانگرانه آمریکا بهانه و مشروعیت هدیه می کند، هشیار باشند و با مخالفت فعال با این بحران آفرینی ها و ماجراجوئی های جنون آمیز، آن را خنثی کنند. همانطور که در مسأله هسته ای باید با دفاع از صلح و خلع سلاح هسته ای در سراسر دنیا و از جمله در اسرائیل و مخالفت با تجهیز ایران به سلاح هسته ای، بحران سازی رژیم را خنثی کرد ؛ تحریکات اخیر احمدی نژاد را هم باید با محکوم کردن قاطع ایدئولوژی ضد یهود و مخالفت با سیاسیت نازیستی رژیم اسلامی برای حل مسأله فلسطین افشاء نمود .

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

 

٣٠ اکتبر ٢٠٠٥ - ٨ آبان ١٣٨٤