گلوله باران عوامل رژیم در مهاباد وکشتن شیرکوه امینی راقویا محکوم می کنیم!

مردم مهابادکردستان ایران،هنوز پاسخ مثله شدن شوانه قادری رااز سران رژیم ومقامات محلی شهرستان مهاباد دریافت نکرده در روز یکشنبه 20نوامبر2005(29آبان1384)جوان دیگر مهابادی به نام شیرکوه امینی ، تنها به صرف تذکرواعتراض به هتک حرمت چند دختر رهگذر دريکی از ميادين شهر مهاباد توسط مزاحمين و هتاکين به زنان قربانی گرديد. وقتی کار به درگیری کشیدوبا مداخله افسری درمحله باغ شایگان ،شیرکوه توسط آن فرد وچند تن دیگر مورد حمله قرارگرفته وبه دفاع ازخود برمی آید، افسر زخمی وشیرکوه امینی 27 ساله با سه گلوله روبرو،زخمی و براثر جراحات وارده شیرکوه درمسیر بیمارستان جان می سپارد.

شهر خشمگین مهاباد تجمع می کنند وجوانان دختروپسر وارد صحنه رودررویی ها می کشندوشهر مملو از نیروهای امنیت وقوای ضد شورش می گردد.مردم شهرمهابادهمچنان درداغ از دست دادن شیرکوه امینی به سوگ نشسته وگرامیداشت یاد وی علیرغم ممنوعیت دولتی با استقبال وسیع مردم روبرو گردید وجوانان خشمگین مهابادی ضمن آتش زدن لاستیک ها،چند دستگاه خودرو دولتی وتمام شیشه های پایگاه محله شیرکوه را درهم شکستند.

روز پنجشنبه سوم آذر(24 نوامبر)بازار مهاباددراعتراض به کشته شدن شیرکوه ودستگیری عده ای ازجوانان معترض شهروفضای نظامی حاکم بر مهاباد،مغازه های خود را بسته واعتراض یک پارچه نمودند.

سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر با اعلام تاثر خویش به خانواده شیرکوه .مردم آزاده مهاباد،ضمن محکوم نمودن این جنایت، خواهان شناسایی آمرین وعاملین این گونه حوادث خونبارمی باشد ،ضرورت نمايان ساختن زوايای پنهان حوادث تابستان گذشته ومرگ خون بار شوانه قادری و قتل اخير از اهمیت سیاسی ویژه ای برخوردار است.

تلاش فعالین سازمان ما در کنار سایر سازمان ها واحزاب آزادیخواه اپوزیسیون ایرانی درسطح جهان بازتاباندن وضعیت کردستان در کنار محکوم نمودن دستگیریهای سیاسی جوانان، تعطیلی کشاندن مطبوعات مستقل محلی ومنطقه ای، صدوراحکام غیرقانونی فعالان کارگری سقز به جرم تلاش برای برگزاری گراميداشت روز جهانی کارگر محاکمه و به حبسهای چندين ساله و تبعيد ازشهر وسایرسرکوب گری های مردم آزاده کردستان دربرابرافکار عمومی بشریت مترقی خواهدبود. سازمان ماباردیگریاد وخاطره شیرکوه امینی جوان عدالت طلب مهابادی را گرامی داشته وخود رادرکنارمبازرات هرروزه ضد استبدادی وآزادی خواهانه مردم کردستان می یابد !

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر

جمعه 25نوامبر2005 برابر 4 آذر1384