سال جدید میلادی را به هموطنان مسیحی کشورمان تبریک می‌گوئیم!

 

 

              هموطنان گرامی مسیحی ،

 

  بهترین تبریکات ما را به مناسبت فرارسیدن سال جدید میلادی، سال ٢٠٠٦ بپذیرید.

 رژیم جمهوری اسلامی در تمامی دوره موجودیت خود مردم ایران را از ابتدائی‌ترین حقوق خود محروم ساخته است.  اقلیت‌های مذهبی در ایران همانند سایر اقلیت‌های  ملی،  قومی و  فرهنگی کشورمان  در طی تمامی سالیان حاکمیت سیاه رژیم اسلامی از حقوق اساسی خود محروم و همانند همه شهروندان ایران در شمار قربانیان سرکوبگری‌های  بی‌مهار رژیم جمهموری اسلامی قرار داشته‌اند. اما مبارزه مردم ایران برای رهائی از جهنم حاکمیت فقها همواره ادامه داشته و مبارزه اقلیت‌های ساکن در جامعه مان برای احقاق حقوق‌شان نیز بخش مهمی از این مبارزه را تشکیل داده است.

ما امیدواریم که سال جدید سالی پر از موفقیت و کامیابی برای شما هموطنان گرامی و سال پربار برای ساختن جهانی دیگری، جهانی  رها  از هر گونه تبعیض باشد.

 

                                                                                                      کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

                                                                                                               ١٠ دی ماه ١٣٨٤ ، ٣١ ژانویه ٢٠٠٥