پیام سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

به سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران ( کومه‌له)

به مناسبت ٢٧‌مین سالروز تاسیس کومه‌له

 

رفقای عزیر، سالروز کومه‌له روز تجدید عهد با مبارزینی است که با اعتقاد به آرمان سترگ طبقه کارگر، جان در راه ایمان خود نهادند تا سهم خود را در راهپیمائی اردوی کار و زحمت به سوی آزادی و برابری ادا کرده باشند.

 

 کومه‌له به مثابه یک جریان سوسیالیستی در دوره پر تب و تاب انقلاب ٥٧‌ پا به عرصه وجود نهاد  و سپس با فراروئی به حزب کمونیست ایران تعهد خود را به جنبش عمومی سوسیالیستی در سطح ایران به منصه ظهور رساند.شما رففا، در ٢٧‌سال گذشته بر این تعهد کمونیستی خود در گذر از آزمونهای بعضا" خطیر وفادار مانده و به این ترتیب سنت گرانبهای شهدای پرشمار کومه‌له را تداوم بخشیده‌‌اید.

 

با تشدید بحران موجودیت رژیم جمهوری اسلامی و اوج‌یابی جنبش کارگری که در ماههای اخیر به نیروی محرک جنبش عمومی علیه استبداد و سرمایه مبدل شده است، رشد بی‌نظیر جنبش انقلابی خلق کرد و اعتلای آن به سطح اعتصاب عمومی درکردستان، تحرک جنبش‌های اجتماعی به ویژه جنبش زنان و جوانان...  زمینه مساعدی برای انکشاف مبارزه طبقاتی  به وجود آمده است. در این شرایط بسیار تعیین‌کننده برای آینده آزادی و سوسیالیسم در ایران هم‌آئی نیروهای طرفدار سوسیالیسم و حضور موثر آنها درصحنه پیکارهای موجود از اهمیت حیاتی برخوردار است. برای عملی ساختن این ضرورت و خروج از پراکندگی موجود لازم است که همه فعالین سوسیالیستی که فارغ از زنگارهای فرقه‌ای به سرنوشت مبارزه طبقاتی در کشورمان می‌اندیشند به تجدید آرایش جنبش سوسیالیستی و تجمع بزرگ نیروهای چپ و کارگری جامه عمل بپوشانند تا آلترناتیو سوسیالیستی، که می‌خواهد یاور  خودرهانی و خودحکومتی توده کار و زحمت باشد،  با تمامی ظرفیت و امکانات خود وارد صحنه شده و نقش شایسته خود را ایفاء کند.

 

دولت بوش در سودای بنای آمپراطوری آمریکائی با نام شب مبارزه با تروریسم و دفاع از دمکراسی و حقوق بشر است. تسلط بر منابع نفتی خاورمیانه  از جایگاه منحصربفردی در سیاست‌های جهانخوارانه دولت آمریکابرخوردار است. اقدامات ضدبشری رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، که از ماهیت استبدادی و تمامیت‌گرای آن نشات می‌گیر، به نوبه خود بهترین سوختبار را برای توجیه سیاست‌های امپریالیستی عرضه می‌کند. اگر چه اشغال افغانستان و عراق به نتایج دلخواه نرسیده و بویژه عراق به باتلاقی برای دستگاه نظامی و سیاسی اشغالگران مبدل شده است اما دولت بوش سیاست‌های راهبردی خود را رها نکرده است. بنابراین داشتن سیاست شفاف ضدامپریالیستی یکی از وجوه مشخصه هر نیروی چپ، انقلابی و مترقی است. در شرایط حاضر بوِیژه نقش آگاه‌گر کومه‌له در این عرصه درمیان مبارزین و توده‌های خلق کرد می‌تواند بسیار موثر بوده و بسیاری  از توهمات بی اساس در باره اهداف آمریکا را که تهدیدی جدی برای دمکراسی در ایران است بزداید.

 

رفقای گرامی،

 تاسیس کومه‌له را به شما و همه طرفداران آزادی و سوسیالیسم در ایران تبریک گفته و امیدواریم که در مبارزه مشترک همه فعالین سوسیالیست ایرانی اهدافی سترگی را که شهدای کومه‌له در راه آن جان باختند، به ثمر بنشیند!

درود بر خاطره فراموش نشدنی  شهدای کومه‌له و همه شهدای آزادی و سوسیالیسم در ایران !

 کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

 

٧‌ بهمن ١٣٨٤، ٢٧‌ ژانویه ٢٠٠٦