ضرب و شتم وحشیانه تجمع زنان در تهران به بمناسبت هشت مارس را محکوم می‌کنیم!

 

بر اساس گزارشات دریافتی نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی به تجمع مسالمت آمیز زنان در پارک دانشجوی تهران که به مناسبت روز جهانی زنان برگزار شده بود حمله کرده و با خشونت  اقدام به ضرب و شتم تجمع‌کنندگان نمودند. این گردهمائی به دعوت تشکل‌های مستقل زنان  فرا‌خوانده شده بود.

 

رژیم جمهوری اسلامی که تجسم کامل آپارتاید جنسی علیه زنان کشورمان می‌باشد از کوچکترین نشا‌نه‌های شکل‌گیری جنبش مستقل زنان که پایه‌های فرتوت رژیم در حال زوال اسلامی را می‌لرزاند به تشنج افتاده و با باطون و تازیانه به جنگ منطق و حقیقت می‌رود.

 

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) یورش سبعانه نیروهای انتظامی و امنیتی به تجمع مسالمت آمیز زنان در پارک دانشجوی تهران را شدیدا" محکوم می‌کند و همه انسان‌های آزاده را به اعتراض علیه سرکوب جنبش مستقل زنان در ایران فرا می‌‌خواند!

 

به امید گسترده شدن هر چه بیشتر جنبش مستقل زنان در کشورمان که یکی از الزامات حیاتی آزادی و برابری و بنای ایرانی عاری از تبعیض است!

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

٨‌ مارس ٢٠٠٦، ١٧‌ اسفند  ١٣٨٤