اخراج ٤٦ تن ازکارگران سندیکای شرکت واحد

ودستگیری چند تن ازفعالان کارگری را

درآستانه نوروز١٣٨۵ قویا محکوم می کنیم !

 

کارگران ، زحمتکشان و مردم شرافتمند ایران:

در آستانه نوروز ١٣٨۵هستیم ، روزی نیست که اخیار نگران کننده تعطیلی کارخانجات ، عدم دریافت حقوق معوقه کارگران؛ اعتراضات و اعتصاب کارگران کارخانجات و معادن را ننشنویم . در روزهای گذشته با اعلام نرخ دستمزد کارگران که پاسخگوی نیاز شان را برآورده نمی کند ، اعتراضات چندی را برانگیخته است . کارگران به شورای عالی تعیین دستمزد هانامه های اعتراضی نوشته اند ازجمله : کارگران ایران خودرو طی نامه ای آورده اند : " ما می خواهيم اعلام کنيم که به علت نبودن امنيت و تشکلهای کارگری و نداشتن نمايندگان واقعی کارگران، ما خواهان حضورکارگران و سنديکای شرکت واحد وديگر تشکلهای واقعی کارگران ازجمله: کميته پيگری و کميته هماهنگی و نمايندگان کارگران شاهو، کارگران نساجی کاشان، نمايندگان کارگران شرکت صدرا و ساير نمايندگان واقعی کارگران که حضور آنها مسله امنيتی ندارد به عنوان کارگران ايران درکميته تعيين دستمزدها شويم.

همچنین کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه طی نامه ای خطاب به شورای عالی تعیین دستمزد ها نوشته اند وخواستارافزایش حداقل دستمزدها براساس تورم موجود درکشوروضرورت تامین حداقل معیشت زحمتکشان کشورشد. درنامه سندیکا آمده است :

میزان حداقل دستمزدها ، باید توسط خود کارگران ونمایندگان واقعی آنها تعیین شود.ما حق خود می دانیم حداقل دستمزد سال بعد را خودمان تعیین کنیم.

حداقل دستمزد برای سال ١٣٨۵ نباید کمتر ازخط فقر باشد.شما به خوبی واقف هستید،یک خانواده پنج نفره برای یک زندگی انسانی به دستمزدی بیش از این نیاز دارد.ما خواهان حداقل دستمزدی هستیم که با تورم واقعی برابری داشته باشد. جدا ازاین فعالان سندیکای شرکت واحد به اسامی : منصوراسانلو- ابراهيم مددی- منصور حيات غيبی- علی زاد حسن- يعقوب سليمی - ابراهيم نوروزی گوهری همچنان دربند 209 زندان اوين به جرم تشکيل وايجاد سنديکا زندانی می باشند.

درچنین شرایطی و درآستانه سال نو، حکم اخراج 46 نفراز فعالین سندیکای شرکت واحد به آنان ابلاغ شد. دراین حکم که از طرف مختار ضرغام سرپرست قسمت کارگزینی وعنایت الله شمسایی سرپرست امور اداری خطاب به معاون امورمالی شرکت واحد ارسال شده، آمده است: بدینوسیله برگ رونوشت احکام و به انضمام تسویه حساب این افراد ارسال میگردد. درمجموع 17 نفر ازاعضای اصلی هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد, 5 نفراز اعضای اللبدل و یک نفر از بازرسین سنیکا جزء کارگران اخراجی هستند. در میان 46 نفر اخراجی ازجمله: اسامی منصور حیات غیبی، داود رضوی، غلامرضا خوش مرام، غلامرضا میرزایی، سعید ترابیان و یعقوب سلیمی چهره های شناخته شده رهبری سندیکاوجود دارد. جدا از این گزارش های رسیده حاکی است که : اطلاعات پلیس امنیت عمومی تهران با بازداشت عبدالرضا ترازی، جعفر عظیم زاده، بهرام عابدینی و منوچهرمهدوی تبار از رسیدن کمکهای مالی بدست خانواده های کارگران زندانی شرکت واحد جلوگیری نمود.

جمهوری اسلامی تا به امروزبا درهم شکستن اعتصاب، دستگیری فعالان کارگری و همسران وکودکان آنان و زندان نمودن شان ، نتوانست این چرخه اعتراض و اعتصاب را به خاموشی بکشاند. حال با بکارگیری حربه اخراج درصدد ایجاد رعب و وحشت دردرون کارگران و به تعطیلی کشاندن مبارزات آنان است ، این ترفند نیز با مقاومت کارگران پاسخ می گیرد .

سازمان ما ضمن پشتیبانی ازخواسته های اعلام شده کارگران شرکت واحد ، خواستارآزادی بی قید وشرط زندانیان دستگیرشده و بازگرداندن تمامی کارگران بیکارشده برسرکارمی باشد، ازتشکلات مستقل کارگران حمایت همه جانبه می نمایدوهمگان را به دفاع ازخواسته های کارگران فرا میخواند.

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر

15مارس 2006 برابر 24اسفند1384