تهاجم به گردهمایی اعتراضی ودستگیری کارگران شرکت واحد تهران

رامحکوم می کنیم و آزادی فعالان کارگری شرکت واحد تهران را خواستاریم !

طبق اطلاع خبرگزاری کار ایران ، ایلنا، امروز شنبه۲۴ تير ۱۳۸۵برابر با ۱۵ ژوئيه ۲۰۰۶  تجمع آرام  کارگران شرکت واحد تهران و حومه در مقابل وزارت کار که جهت گفتگو و مذاکره با مسئولان این وزارت خانه برای روشن نمودن وضعیت شش ماهه بیکار شدگان این شرکت  و بازگشت آنها برسر کار و طرح سایر خواسته های شان برگزار شده بود، با تهاجم ماموران امنیتی روبرو شد و در این میان آقایان :   ابراهيم مددي، يعقوب سليمي و داود رضوي كه به عنوان نماينده كارگران اخراجي براي روشن شدن وضعيت تجمع‌‏ كنندگان جهت مذاكره با مسوولان وزارت كار داخل ساختمان وزارت كار شده بودند، در همانجا دستگیر و همچنین شش  تن دیگراز اعضاء و مسئولان شرکت واحد ، آقایان :  داود نوروزي، ابراهيم گوهري، سيدرضا نعمتي‌‏ پور، عطاء باباخاني، ناصر لامين و منوچهر مهدوي‌‏تبار در محل تجمع كارگران بازداشت شدند وهمه  به زندان پلیس امنیتی و عمومی تهران بزرگ در عشرت آباد منتقل گردیدند.
ما ضمن محکوم کردن این اقدام مطلقاً زورگویانه و ضد کارگری و با  دفاع از خواسته های برحق کارگران شرکت واحد ، آزادی بی قید و شرط همه دستگیر شدگان تجمع امروز ( شنبه ۲۴ تير۸۵ ) را به همراه منصور اسانلو ، رئيس هئيت مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه که از شش ماه پيش در زندان به سر می برد را خواستاریم.

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
شنبه ۲۴ تير ۱۳۸۵برابر با ۱۵ ژوئيه ۲۰۰۶