پیام کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

به

کومه‌له، سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران

 

رفقای گرامی ،

 

  ٢٦ بهمن، روز تاسیس کومه‌له را به شما، پیشمرگان مبارزه کومه‌له و همه نیروهای سوسیالیست و چپ درایران شادباش می‌گوئیم. در این روز سازمانی سوسیالست  و معتقد به آرمان والای آزادی و برابری در کردستان ایران پا به عرصه وجود نهاد که طی سه دهه گذشته،  در یکی از حساس‌ترین مناطق ملی ایران، مبارزه خود را تداوم بخشیده  و بر آرمان  سترگ سوسیالیسم و همچنین  اتحاد با جنبش سراسری کارگری  و انقلابی ایران در مبارزه متحد علیه سلطه استبداد فقاهتی ، مناسبات سرمایه داری حاکم و امپریالیسم پای فشرده است.

 

پنج سال سپری شده که با آغاز لشکرکشی دولت نومحافطه کار آمریکا به افغانستان و اشغال عراق آغاز گشت تند‌پیچی بود که  بسیاری  از احزاب و تشکل‌های سیاسی را در برابر چالش سرنوشت سازی قرار داد. این تحولات بویژه در میان نیروهای سیاسی کردستان ایران تاثیرات بسزائی بر جای نهاده و به چرخش‌های سیاسی عمده ای انجامید. امید به  تکیه بر قدرت متجاوز خارجی نظیرکردستان عراق برای پیروزی سریع و آسان،  به بیگانگی با پایگاه  و مبارزات مردمی، آرمان باختگی و پشت کردن به سنت‌های مبارزاتی دهه‌های گذشته، منضم شدن به پروژه‌های امپریالیستی و استحاله به مهره بدیل‌سازی‌های این پروژه‌ها، منتهی شد. این تحولات در همانحال  با پروبال دادن به احساسات ناسیونالیستی و دامن زدن به احساسات ضدکمونیستی و ارتجاعی در    میان این نیروهاهمراه گشت.

 شکست سیاست‌های جنگ‌پرستانانه و جهان‌گشایانه امپریالیسم آمریکا در افغانستان و عراق در همانحال به باتلاقی مبدل شد که امیدهای واهی این نیروها را در کام خود فرو کشید و به بحران ها و تجزیه‌های دامنه دار در میان آنها انجامید ه و می انجامد.

 

رفقای گرامی!

 

  سازمان شما، کومه له، سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران  در ادامه سنت‌های سوسیالیستی، انقلابی و ضدامپریالیستی پایه گذاران آن دست رد بر سینه وسوسه‌های ناسیونالیستی، ضدکمونیستی و ارتجاعی زده و دربرابر موج تسلیم، آرمان‌باختگی و استحاله مقاومت ورزید. کومه‌له به مردم کردستان ایران نشان داد که در برابر ارتجاع جمهوری اسلامی و امپریالیسم جهانخواربدیل دیگری برای رهائی وجود دارد ؛ بدیلی که  از بهم پیوستن جوبیارهای مبارزاتی مردم کردستان به هم و در هم تنیده شدن آنها با جنبش کارگری و جنبش های  اجتماعی در سراسر ایران  شکل گرفته و رهائی را از طریق آزادی و برابری برای آنها به همراه خواهد آورد.

 

 

رفقای گرامی،

 

اقدامات ضدبشری رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، که از ماهیت استبدادی و تمامیت‌گرای آن نشات می‌گیر، به نوبه خود بهترین سوختبار را برای توجیه سیاست‌های امپریالیستی عرضه می‌کند. اگر چه اشغال افغانستان و عراق به نتایج دلخواه نرسیده و بویژه عراق به باتلاقی برای دستگاه نظامی و سیاسی اشغالگران مبدل شده است اما دولت آمریکا سیاست‌های راهبردی خود در ارتباط با خاورمیانه را رها نکرده و رها نخواهد کرد. بنابراین داشتن سیاست شفاف ضدامپریالیستی همچنان از اهمیت والائی برخوردار بوده و یکی از وجوه مشخصه هر نیروی چپ، انقلابی و مترقی است. در شرایط حاضر بوِیژه نقش آگاه‌گر کومه‌له در این عرصه درمیان مبارزین و توده‌های خلق کرد می‌تواند بسیار کارساز بوده و  بسیاری  از توهمات بی اساس در باره اهداف آمریکا را که تهدیدی جدی برای امر آزادی و برابری در ایران است، بزداید.

 

 

 

 

 

رفقای گرامی!

 

غلبه بر پراکندگی نیروهای چپ از طریق گسترش هر چه بیشتر همکاری‌ها و اقدامات مشترک و نیز یاری رساندن به خودسازماندهی جنبش کارگری و جنبش های اجتماعی از وظائف مهمی است که اکنون در برابر همه نیروهای چپ  وفادار به آرمان سوسیالیسم قرار دارد.  

ما، شما و همه نیروهای مسئول کمونیست نباید از این وظیفه بزرگ غافل شویم که برای عملی ساختن این ضرورت باید  با همه توش و توان خود در راه هم آیش بزرگ نیروهای چپ و کارگری  و تقویت خودسازماندهی جنبش کارگری و جنبش‌های اجتماعی کشورمان بکوشیم تا آلترنایتو سوسیالیستی که می‌خواهد یاور خودرهانی و خودحکومتی اکثریت عظیم کارگران و زحمتکشان کشورمان باشد به شکل موثر در عرصه مبارزه طبقاتی ظاهر شود.

 

 

 

 

رفقای گرامی،

بار دیگر روز فرخنده  تاسیس کومه‌له را به شما و همه طرفداران آزادی و سوسیالیسم در ایران تبریک گفته و بر خاطره فراموش نشدنی پیشمرگان و شهدای کومه‌له و همه شهدای راه آزادی و سوسیالیسم درود می‌فرستیم.  

 

 کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

   بهمن ١٣٨٦،  ‌ ژانویه  ٢٠٠٨