بهاران خجسته باد!

شکفتن شکوفه میسر است !

نوروز در دامان طبیعت، خبر از  جدال تازگی و طراوت با کهنگی، جدال بهار با  زمستان و سرآغاز شکوفائی است! همانگونه که  سیر حوادث اجتماعی در کشور ما میتواند، تلاش های مردم ما برای دستیابی به آزادی، برابری، رفاه و زندگی شکوفا را بدنبال داشته باشد. !

نگاهی به کارنامه رژیم در  سالی که گذشت ، نشان میدهد که در نبردی نابرابر و برای به زانو و به تسلیم در آوردن شما، شکست خورده است.

آیا در سالی که در پیش رو خواهیم داشت، شاهد گسترش جنبش های آزادیخواهانه و برابری طلبانه شما در مسیر سرنگونی  جمهور اسلامی خواهیم بود؟ امید که چنین باشد!

نگاهی به سالی که گذشت، فرصتی را فراهم می آورد که  با تکیه بر تجربیات آن، سالی پُر بار را آغازنمائیم. یک سال دیگر سپری شد،اما همچنان: 

رژیم ج.ا.ا بر جایگاه تعیین سرنوشت مردم ایران تکیه زده است. جایگاهی که 29 سال قبل توسط روحانیت و حامیانش، از مردم ایران ربوده شده است. سال رجز خوانی "خودکفائی" اتمی رژیم  و سال تشدید سرکوب مبارزات مردم اعم از کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان، اقلیت های ملی و مذهبی و... توسط این رژیم نیز بود. سال تشدید تهدیدات نظامی و بایکوت های اقتصادی ایران، توسط دول امپریالیستی و ارتجاعی و در راَس آنها دولت ایالات متحده امریکا نیز بود.

 

سالی که گذشت، اما،  سال تلاش های گرانقدر کارگران برای واقعیت بخشیدن به ایجاد تشکل های مستقل کارگری و برخی ارتباطات فی مابین آنها ، سال مبارزات زنان حق طلب  در مسیر دستیابی به حقوق برابر با مردان و قوانین ضد زن ج.ا.ا ، سال مقاومت و مبارزه دانشجویان دانشگاههای ایران، سال تداوم مبارزات حق طلبانه ملتهای ساکن ایران هم بود و علاوه بر آن همچنان، هم برای مردم ایران و هم برای افکار عمومی در جهان، بیش از پیش عیان شد که رژیم اسلامی درایران، سٌد راه پیشرفت، ترقی و رفاه مردم ایران است. فزون بر آن بیش از گذشته آشکار شد که هم ج.ا.ا  و هم امپریالیسم و دیگر نیروهای ارتجاعی متحد آنها، هم پای یکدیگر، در آویختن شمشیر دمکلس خطر جنگ، بر فراز سر مردم ایران، نقش بسزائی داند و رهبران همه جناحهای رنگارنگ ج.ا.ا بار دیگر نشان دادند که رقابت های فریبکارانه آنها با یکدیگر،ربطی به تامین منافع مردم ندارد و همۀ آنها شایستۀ محاکمه در یک دادگاه مستقل و عادلانه به اتهام جنایت برعلیه بشریت هستند.

 

مرم مبارز، آزادیخواه و برابری طلب!

برای پایان دادن به حیات ننگین این رژیم و مقابله با خطر جنگ تحمیلی امپریالیستی و قطع دسیسه های دولت اسرائیل و کوتاه سخن  برای دست یا بی به آزادی، برابری، استقلال و حاکمیت بر سرنوشت خودمان و برای آغاز ساختمان یک جامعه انسانی؛ دست آوردهای مبارزاتی خود را مستحکم کنیم. در تشکل های مستقل مردمی، گرد هم آئیم. راه را برای ورود هر چه گسترده تر توده مردم، عمل متحد مردم علیه ج.ا.ا و دول غارتگر امپرالیستی هموار نمائیم. این رمز موفقیت همه ما است و در این مسیر ضروری است که در پیوند دادن جنبش کارگران، جنبش زنان، جنبش خلقهای ایران، جنبش جوانان، جنبش دانشجویان  .... و ایجاد جنبش جنبشها در سراسر ایران، بطور موثر و عملی تاًثیر گذار باشیم.

نابود باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

نوروزتان پیروز باد!

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

بیست و هشتم اسفند 1386 - هجدهم مارس 2008