اعلامیه کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

اعدام های وحشیانه در بلوچستان را محکوم می کنیم

 

بدنبال پخش اعترافات تلویزیونی مولوی عبدالقدوس ملازهی رئیس حوزه علمیه "چاه جمال" ایرانشهر و مولوی محمد یوسف سهرابی مدرس این حوزه در روز 18 فروردین 1387 ؛ در روز 21 فروردین این دو روحانی اهل سنت به همراه دو نفر دیگر به حکم دادگاه شرع زاهدان به دار آویخته شدند. دو روحانی اهل سنت در آذرماه سال پیش به همراه یازده نفر دیگر در حادثه " چاه جمال" توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر شدند. وزارت اطلاعات رژیم در بلوچستان این دو را متهم کرد ه بود که حوزه علمیه اهل سنت "چاه جمال" ایرانشهر را به مرکز پنهان کردن اسلحه و مهمات اعضای گروه "جندالله" عبدالملک ریگی  تبدیل کرده و در مهمانخانه این حوزه نیز بخشی از نیروهای اعزامی برای عملیات مسلحانه را پناه داده بودند. امری که در زندان و پس از شکنجه های وحشیانه آن ها را مجبور به اعتراف به این اتهامات کرده بودند. لازم به یادآوری است که در آذرماه و موقع درگیری در "چاه جمال"، وزارت اطلاعات رِژیم اعلام کرده بود که اعضای "جندالله" با پناه گرفتن در "چاه جمال" قصد تخریب این حوزه و کشتن مولوی ها را داشته اند تا از این طریق به اختلافات شیعه و سنی دامن بزند.

اعدام این دو مولوی اهل سنت به همراه دو تن دیگر از دستگیر شده گان " چاه جمال"، ادامه ی سیاست سرکوبگرانه ی خشن جمهوری اسلامی در بلوچستان است. پیش از این نیز خبر تأئید حکم اعدام برای یعقوب مهرنهاد روزنامه نگار بلوچ منتشر شده بود که با واکنش اعتراضی جهانی روبرو شد. صدور احکام اعدام و اجرای اعدام های وحشیانه در بلوچستان جزئی از سیاست دولت جمهوری اسلامی برای آرام نگه داشتن این استان است. این  سیاست جنایت کارانه، نه تنها بسیاری از خانواده های بلوچ را داغدار کرده بلکه به همزیستی مسالمت آمیز میان بخش های گوناگون مردم استان ضربات جبران ناپذیری زده و به اختلافات میان شیعیان  و سنییان دامن خواهد زد و به جناح های تندرو و افراطی زمینه فعالیت های بیشتری خواهد داد. بی جهت نیست که گروه "جندالله" در اطلاعیه ای که به دنبال اعدام مولوی های اهل سنت انتشار داد نوشت: "هم چنین جنبش مقاومت مردمی (جندالله) همانطور که قبلأ اعلام کرده بود از همه غیربومیان ساکن بلوچستان می خواهد منطقه را ترک نمایند تا هدف حمله گروه های مسلح منطقه قرار نگیرند زیرا قبلأ گروه های مسلح اعلام کرده اند در صورت اعدام شدن علمای ایرانشهر، غیربومیان را هدف قرار می دهند". روشن است که  در صورت تحقق این تهدید از سوی "جندالله"؛ شاهد حمام خونی دهشتناک در سطح استان خواهیم بود که دایره ی شوم ترور و اعدام را به ابعادی غیرقابل کنترل تبدیل خواهد کرد و لوله های تفنگ افراطیون بلوچ و زابلی و نیروهای سرکوبگر رِژیم سینه ی مردم بیگناه بلوچ و زابلی و دیگر ساکنین استان را هدف قرار خواهد داد.

ما ضمن محکوم کردن سیاست سرکوبگرانه رژیم اسلامی در بلوچستان، نفرت و انزجار خود از اعدام چهارتن از فعالین بلوچ را اعلام می داریم  و بر این باوریم که اعترافات اخذ شده در شکنجه گاه های قرون وسطائی رژیم اسلامی و احکام صادره در دادگاه های در بسته بر پایه این اعترافات، غیرقابل قبول و توهین به شخصیت انسانی دستگیر شده گان است.

ما از همه سازمان ها و نیروهای آزادیخواه و مدافع حقوق بشر می خواهیم به این احکام غیرانسانی و به این اعدام ،های وحشیانه اعتراض کنند و اجازه ندهند جهوری اسلامی بلوچستان را  بسوی دریای خون بکشاند.

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

22 فروردین 1387ـ 10 آوریل 2008