تجاوزات جنسی به دختران و پسران جوان زندانی،

                                                         مصداق آشکار جنایت علیه بشریت است !

رژیم جمهوری اسلامی که تنها با فاشیسم هیتلری در عرصه جنایت علیه بشریت قابل قیاس است ، در هر مرحله از زندگی نکبت بار خود ، مرتکب جنایاتی وحشیانه علیه مردم ما شده است. دامنه این جنایات چنان بوده که در مواردی کسانی از چهره ها یا مسولین طراز اول حکومت نیز مجبور به اعتراف و افشا این جنایات شده  اند. قبل از نامه اخیر  آقای کروبی به هاشمی  رفسنجانی ، نمونه بارز این پدیده ، نامه آقای منتظری به خمینی جلاد و بنیانگزار نظام جمهوری اسلامی بود که قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 را افشا کرد و به جرم این افشاگری طبق فرمان خمینی از جانشینی وی عزل و حتی از دخالت در سیاست منع شد. پس از آن فاجعه  قتل های زنجیره ای که در دوره ریاست جمهوری خاتمی و به دستور وی مورد تحقیق قرار گرفت فراز دیگری از جنایات رژیم اسلامی را بر ملا کرد که به دلیل مانع تراشی جناح خامنه ای و سازشکاری خاتمی تحقیقات  در دایره محدودی محاط شد و از افشاء نام  آمرین اصلی ممانعت شد. و اکنون پس از دو ماه سرکوب وحشیانه جنبش مردم در خیابان ها که هر روز گزارشات آن با تصویر و تفصیل به همت خود فعالین جنبش اعتلایی مردم در سراسر جهان منعکس شده است ، نامه کروبی ابعاد تازه ای از جنایات باند خامنه ای ــ احمدی نژاد ــ دستگاه های نظامی سرکوب ،را افشا میکند و بار دیگر اثبات میکند که پاسداران  نظام ولایت فقیه برای هر جنایتی به منظور حفظ حاکمیت خود آماده هستند.

 آقای کروبی که طبعا از سابقه سرکوب های حکومت اسلامی با خبر است با وجود این  با حیرت از ابعاد این جنایات  اما با اطمینان از صحت گزارشات دریافتی مینویسد : " عده ای از افراد بازداشت شده مطرح نموده اند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده اند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است. از سوی دیگر به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز کرده اند به طوری که برخی دچار افسردگی و مشکلات روحی و جسمی گردیده اند و در کنج خانه های خود خزیده اند. "

این نامه از انجا که به وسیله یکی از اصحاب اولیه بنیان گزار جمهوری اسلامی نوشته شده مانند نامه آقای منتظری اثر افشاگر قوی دارد اما اگر قرار باشد تحقیق و تفحص  توسط نهادهای وابسته به حکومت صورت گیرد سرنوشتی جز موارد مشابه قبلی نخواهد داشت . در باره این جنایت وحشیانه و جنایات دیگری که طی این دوره برای سرکوب  مردم به بپا خواسته و بویژه  انتقام گیری و درهم شکستن  دختران و پسران جوان مبارز  توسط مزدوران خامنه ای انجام شده باید فعالین و معتمدین خود مردم ابتکار را بدست گیرند و اسناد این اقدامات غیر انسانی را جمع آوری کنند. باید هم از داخل و با  پشتیبانی جنبش مستقل خود مردم و هم از خارج با ارایه این اسناد به مجامع جهانی حمایت از حقوق بشر برای شکل گیری یک هیئت بیطرف بین المللی برای تحقیق در این باره  به طور جدی تلاش کرد. دیر نیست روزی که آمران و عاملین این جنایات که مصداق روشن جنایت علیه بشریت است در دادگاهی بیطرف  محاکمه و به سزای اعمال خود برسند.

                      در جمع آوری و انتشار اسناد جنایات رژیم جمهوری اسلامی بکوشیم !

                           به مجامع جهانی حقوق بشر برای اعزام یک هیئت به زندانها فشارآوریم !

                               از هر طریق ممکن با زندانیان سیاسی و خانواده آنان اعلام همبستگی کنیم !

                                                سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی !

                                                  زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم !

                                         کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر )

                                                          21 مرداد1388 ــ 11 اوت 2009