هجوم نیروهای امنیتی عراق به اردوگاه مجاهدین را محکوم می کنیم

 


مقامات نظامی دولت عراق در شهر "بعقوبه" در استان ديالی اعلام کرده اند که ارتش آن کشور روز سه شنبه 28 جولای 2009 (6 مرداد 1388 )، کنترل قرارگاه سازمان مجاهدين خلق موسوم به قرارگاه اشرف را با توسل به زور به دست گرفته اند. به گفته سخنگوی ارتش عراق، دو گردان با ظرفيت 400 نفر به دستور دفتر نوری مالکی نخست وزير عراق وارد اين اردوگاه شده اند و با توسل به تانک و ساير سلاح های نظامی کنترل آن را به دست گرفتند. سر پرستی قرارگاه اشرف 2 ماه پيش از طرف ارتش آمريکا به دولت عراق واگذار شده بود و در 6 مرداد طبق تبانی های قبلی با جمهوری اسلامی حمله وحشيانه ای به اين قرارگاه را آغاز نمود. بر اساس گزارشات تجاوزات نظامی ارتش و پليس عراق موجب کشته شدن بيش از 8 تن و مجروح شدن بيش از 300 تن از مجاهدين خلق شده است .  طی‌ یك سال گـذشته‌ ساكنان این كمپ بارها از سوی‌ مقامات بلند پایه‌ی‌ دولت عراق تحت فشار قرار گرفته‌ و تهدید شده‌اند كه‌ مورد محاكمه‌ قرار خواهند گرفت و از كشور عراق اخراج و حتی‌ به‌ رژیم ایران تحویل داده‌ خواهند شد."

به اعتقاد ما تحويل اعضای قرارگاه مجاهدين به رژيم جمهوری اسلامی ايران معنائی جز شکنجه های وحشيانه و اعدام برای آنها نخواهد داشت. بهمين خاطر درچنین شرایطی اداره اين اردوگاه به صليب سرخ جهانی و کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل واگذار شود. سازمان ما حمله دولت عراق به قرارگاه اشرف  وتهاجم علیه‌ ساكنان بی دفاع آن  راشديدا محكوم میكند و كشتن، مورد ضرب و شتم قرار دادن و به‌ گروگان گرفتن ساكنان این كمپ را مغایر با مفاد كنوانسیونهای‌ بین المللی‌ میداند.

ما خواهان متوقف ساختن تهاجم علیه‌ ساكنان این كمپ و آ‌زادی‌ هر چه‌ سریعتر گروگانها و اجازه‌ ورود سازمانهای‌ انساندوست و رسانه‌های‌ جهان به‌ كمپ مزبور هستیم.

 سازمان کارگران انقلابی ایران-راه کارگر ، بدين وسيله اعلام ميدارد که طبق قراردادکنوانسيون ژنو در مورد حقوق بشر به افراد ساکن آن بايد پناهندگی سياسی اعطاء شده و شرايط انتقال آنها به کشورهای امن به لحاظ   پناهندگی زير نظر صليب سرخ جهانی و کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل مهيا شود. در يک شرايط امن به لحاظ پناهندگی است که اين افراد خود راسا بايد در مورد سرنوشت سياسی اشان تصميم گيری کنند. هر نوع تحميل شرايط اجباری به ساکنان اين کمپ و تصميم گيری در مورد سرنوشت سياسی آنها توسط هر نيروئی به هر شکل محکوم است  

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)