مردم با هشیاری و قهرمانی روز قدس را به کابوس رژیم تبدیل کرده اند!

 

انفجار جنبش میلیونی مردم ایران  که به دنبال کودتای انتخاباتی روی داد ، هر چند با سرکوب وحشیانه و جنایات بی حد و مرز نیروهای نظامی ـ امنیتی هم در خیابان و هم در زندان ها روبرو شد و بناچار  به اشکال دیگر و در جویبارهای پراکنده به شکل تظاهرات و جنگ و گریزهای محله ای و یا  فریاد شبانه  الله  اکبر و شعارهای ضد حکومتی  بر پشت بامها  تداوم یافت ، اما همانطور که تجربه نماز جمعه که به امامت  هاشمی رفسنجانی برگزار شد نشان داد ، مردم به هر بهانه که امکان تجمع یابند و از هر شکاف که در حکومت باز شود با سرعت و ابتکار برای تظاهرات ضدحکومتی استفاده میکنند . در چنین شرایطی مراسم  روز قدس که  هرساله در آخرین جمعه ماه رمضان برگزار میشود ، امسال به کابوسی برای باند خامنه ای ـ احمدی نژاد تبدیل شده است.

 

رژیم که  در شرایط دشوار کنونی بی آبرویی عدم برگزاری روز قدس برایش قابل تحمل نیست ، با تشدید سرکوب و دستگیری حلقه اطرافیان موسوی و کروبی و تهدید دستگیری خود آنها و حتی  تهدید خاتمی و رفسنجانی ، تلاش میکند که آنها را به کنترل جنبش و مهار آن در چهارچوب قانون اساسی و پذیرش ولایت خامنه ای وادار کند و مراسم قدس امسال را زیر سایه حکومت نظامی با کمترین خطر برگزار کند . از آنجا که امسال برای اولین بار رفسنجانی  از برگزاری نماز کنار گذاشته شده  و این وظیفه به  آخوند منفور احمد خاتمی محول شده و احمدی نژاد هم قبل از او سخنرانی میکند ، تریبون رسمی در روز قدس بطور کامل  در اختیار حامیان خامنه ای قرار دارد. درمورد شعارهای راه پیمایی نیز طبق فرمان خامنه ای در نماز جمعه هفته قبل و تهدیدهای مکرر فرماندهان نظامی ، به جز درباره قدس و فلسطین شعار دیگری نباید داده شود. در چنین شرایطی از انجا که  خاتمی ، کروبی ، موسوی ، هاشمی و صانعی خواهان شرکت مردم شده اند  و  با توجه به اینکه هنوز مردم از سپر دفاعی اصلاح طلبان برای ابراز خشم انقلابی خود استفاده میکنند ، امکان شرکت وسیع مردم یک امکان واقعی است و از این بابت نمیتوان مردم را ملامت کرد و در شرایط کنونی استفاده از این سپر دفاعی را غیر مجاز اعلام کرد . هرچند در این میان اصلاح طلبان تنها دعوت به شرکت در راه پیمایی روز قدس کرده اند و هنوز شعارهای مشخصی برای روز  راهپیمایی به مردم پیشنهاد نکرده اند. اما گروه های شرکت کننده مردم تا آنجا چیزی به دست می آورند که بتوانند  پلورالیزم و تنوع را بربستر اشتراکات جنبش اعتراضی ثبت کنند. اگر صف مستقل مردم ازصف حامیان خامنه ای و احمدی نژاد با شعارهای اعتراضی متمایزباشد،اگرعدم مشروعیت انتخاب احمدی نژاد با صراحت اعلام شود ، اگر فریاد اعتراض علیه  سرکوب و شکنجه و تجاوز و زندان از صف مستقل مردم  بلند شود ، بهره برداری از مراسم روز قدس به نفع مردم و بروز ابتکارات گروه های متنوع جوانان در شعارها و تاکتیکها ی مبارزاتی قابل دست یابی است . در غیر اینصورت صف مستقل  مردم  در این مصاف مشخص رنگ می بازد  و رژیم با اتکا به سرکوب گسترده میتواند از کابوس روز قدس نجات یابد.

 

بالاخره روز جمعه این هفته مشخص میشود که آیا مردم  بهره برداری از شرکت در  روز قدس را علیه حکومت و به نفع سازمان یابی جنبش مستقل خود ارزیابی میکنند یا اینکه از مجاری دیگری در صدد تداوم جنبش اعتراضی خود هستند. اما بیشک در هر گام که جنبش به جلو برمی دارد ، اصلاح ناپذیری حکومت و ضرورت تکیه بر پایه های جنبش و خودرهانی شفاف تر جلوه مینماید.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی !

زنده باد آزادی ! زنده باد سوسیالیسم!

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

17  سپتامبر 2009 ــ 26 شهریور 1388