با اعتراضات گسترده ، طرح حکومت اسلامی برای  راه اندازی موج جدید اعدام را خنثی کنیم !

 

زاهد بشیری راد ، مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران ، روز شنبه 18 مهر (10 اکتبر)به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اعلام کرده است که : (م ـ ز) و (الف ـ پ) به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی ایران و ( ن ـ ع ) به اتهام ارتباط با منافقین ( سازمان مجاهدین خلق ) محکوم به اعدام شده اند. قبل از این سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای خبر از صدور حکم اعدام برای محمدرضا زمانی از دستگیر شدگان حوادث اخیر پس از انتخابات اخیرریاست جمهوری در ایران  داده و خواهان لغو این حکم شده بود. نام آقای محمد رضا زمانی با ( م ـ ز ) موجود در گزارش ایسنا همخوانی دارد.

 

همانطور که در بیانیه عفو بین الملل نیز  ابراز نگرانی شده خبر صدور حکم اعدام برای محمد رضا زمانی آغاز به کار افتادن داس مرگ برای انتقام از مردمی است که با تظاهرات مسالمت آمیز در برابر کودتای انتخاباتی ولی فقیه و سرکردگان نهادهای سرکوب جمهوری اسلامی یک جنبش اعتراضی بر پا کرده بودند. افزودن نام دو تن دیگر به محکوم شدگان به اعدام  توسط زاهد بشیری راد در ظرف دو روز پس ازبیانیه عفو بین الملل وآن هم در روز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه اعدام ، بی تردید این نگرانی را  تایید میکند.

هرچند انتشار این اخبار حاکی از قصد حکومت برای ادامه سیاست سرکوبی است که حمله وحشیانه به تظاهرات کنندگان در خیابان ها ، شلاق و شکنجه و تجاوز و قتل در زندانها و واداشتن زندانیان به اعترافات دروغین در دادگاهها ، فرازهای برجسته آن است ،اما این به معنای آن نیست که حکومت به همه مقاصد شوم حود بتواند جامه عمل بپوشاند. مقاومت در اشکال متنوع در داخل و خارج کشور میتواند روندی را که به گسترش شکاف در حکومت منجر شده تقویت کند و اراده سرکوبگری حکومت را با کندی و تزلزل روبرو سازد.

 

شعار آزادی کلیه زندانیان سیاسی و دستگیری و محاکمه آمرین و عاملین  جنایات اخیر در تعرض به مردم در تظاهرات خیابانی و شکنجه و تجاوز در زندانها لازم است همچنان در سرلوحه تداوم مبارزات مردم علیه استبداد و سرکوب باشد. این مبارزات اگر هرچه بیشتر با مبارزات مطالباتی بخش های مختلف مردم ،زنان ، جوانان ،دانشجویان ،کارگران ،ملیت ها پیوند بخورد ، ناتوانی حکومت را افزون خواهد ساخت. 

در خارج کشور گسترش و تقویت مبارزات ایرانیان و جلب همراهی نهادهای حقوق بشر و احزاب و تشکل های مترقی برای حمایت از مبارزات مردم ایران و طرح خواست اعزام یک هیئت بی طرف بین المللی برای دیدار از زندانها ی ایران و بررسی کلیه موارد نقض حقوق بشر و مصادیق جنایت علیه بشریت، وظیفه ما به منزله بخشی از جبهه گسترده علیه خودکامگی و نابرابری است .

            

                                      از هر طریق ممکن برای لغو احکام اعدام در ایران مبارزه کنیم!

                              به مجامع جهانی حقوق بشر برای اعزام یک هیئت به زندانها فشارآوریم !

                     

                                                  کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

                                                             18 مهر 1388 ــ 10 اکتبر 2009