با گسترش اقدامات اعتراضی در داخل و خارج  ، از اعدام شیرکوه معارفی و دیگر فعالین کرد ممانعت کنیم !

 

 

 

پس ازاعدام جنایتکارانه احسان فتاحیان همانطور که خانواده های زندانیان سیاسی و فعالین و نهادهای حقوق بشری هشدار داده بودند دادستان کردستان کمر به قتل تعداد دیگری از فعالین سیاسی و مدنی کردستان بسته است.

 

خانواده شیرکوه معارفی  در نامه سرگشاده خود به سازمان ها و مجامع حقوق بشر ، خبر داده اند که ماموران زندان سقز از روز پنج شنبه شیر کوه را به سلول انفرادی بند اجرای احکام منتقل کرده اند. آنها همچنین با اشاره به خبر سفر قریب الوقوع رئیس کل دادگستری استان کردستان به شهرستان سقز و تداوم حضور تیم اعدام در سنندج نتیجه گرفته اند که همه شواهد حاکی از تدارک اعدام فرزند آنهاست.

 

همینطور جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در اطلاعیه مطبوعاتی 13 نوامبر خود خبر داده که پس از اعدام احسان فتاحیان ، دو نفر دیگر به نام های  حبیب الله لطفی و شیرکوه معارفی که بترتیب در اکتبر 2007 و اکتبر 2008 دستگیر شده اند در نوبت مرگ قرار دارند.

حکومت اسلامی که در محاصره یک شورش بزرگ مردمی که سر باز ایستادن ندارد ، قرا گرفته ،ناتوان از هر گونه رفرمی تنها حربه اش افزودن بر شدت سرکوب است. و از آنجا که نیروی محرکه قدرتمند جنبش ، خطر مشتعل کردن کانون های تازه شورش را در برابر نگاه خشمگین حکومت گوشزد میکند ، و از آنجا که جنبش ملیتهای ایران برای حق تعیین سرنوشت از کانون های آماده اشتعال است ، جلادان جمهوری اسلامی با راه انداختن جوخه های مرگ میخواهند از گسترش بیشتر شورش بزرگ مردم  جلوگیری کنند.

 

اما راه مقابله با سرکوب حار رژیم اسلامی و از جمله مقابله با شکنجه و اعدام ، گسترش اعتراضات در داخل و خارج ایران است. اعتصاب زندانیان سیاسی در چند شهر کردستان برای توقف اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان ، و انعکاس بین المللی آن هر چند از اعدام احسان ممانعت نکرد اما آغاز خوبی بود که اگر تداوم یابد و با گسترش اعتراضات و همبستگی سراسری خانواده های زندانیان سیاسی در هر جای ایران و حمایت جنبش های متنوع مردمی در داخل و گسترش پشتیبانی از خارج روبرو شود میتواند رژیم را به عقب نشینی مجبور کند.

 

در شرایطی که جلادان نظام ولایت فقیه بر شتاب خود برای انتقام از اسیران جنبش هر روز می افزایند ، گسترش مبارزه برای توقف شکنجه و اعدام و آزادی زندانیان سیاسی در صدر مبارزه فعالین جنبش در داخل و خارج کشور قرار دارد. و در لحظه کنونی

 تمرکز بر کردستان که داس مرگ رژیم به کار افتاده   با حساسیت و شتاب  بیشتری  باید پیگیری شود.

 

گسترده باد مبارزات همبسته مردم برای لغو شکنجه و اعدام !

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)

23 آبان 1388 ــ 14 نوامبر 2009