از اعتصاب عمومی پنجشنبه  در کردستان  به هر شکل ممکن حمایت کنیم !

 

اعدام فرزاد کمانگر،علی حیدریان ،شیرین علم هولی ،فرهاد وکیلی ،مهدی اسلامیان ،موجی از خشم و در عین حال موجی از شور اعتراض در سراسر کشور و در میان ایرانیان خارج از کشور بوجود آورد .

جلادان ولایت فقیه که با کاهش موقت دامنه اشکال خیابانی جنبش ضد استبدادی، خود را در برابر برآمد این جنبش در اشکال متنوع اعتراضی توسط جنبش های متنوع اجتماعی می بینند که به ویژه در اول ماه مه توسط فعالین جنبش های کارگری و در ادامه توسط حرکت اعتراضی معلمان به نحو بارزی به نمایش در آمد. و با نزدیکی سالروز خیزش عمومی که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته سر برآورد ، از وحشت تقویت پایه های جنبش ساختار شکن توده کار و زحمت به لرزه در آمده اند، با تشدید سرکوب و صدوراحکام اعدام  بزعم خود میخواهند از گسترش جنبش پرشکوه آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردم ایران  ممانعت کنند.

اما برخلاف تصور باطل رژیم فاشیستی ایران  ، اعدام 5 نفر که 4 تن آنان کرد هستند نه تنها اعتراض فعال عموم ایرانیان را بر انگیخت بلکه بویژه همچون زدن جرقه ای به انبار نارضایتی مردم کردستان ، شعله های سوزان همبستگی و آزادیخواهی را دامن زد و به دنبال یک سری حرکات خود جوش اعتراضی در شهرهای کردستان و خارج کشور ، دعوت به اعتصاب عمومی در کردستان را  به یک خواست مشترک میان فعالین جنبشهای اجتماعی، کارگران،دانشجویان،زنان،جوانان،سازمانها و احزاب سیاسی کردستان تبدیل کرد.

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر ) ، با استقبال از فراگیر شدن شعار اعتصاب عمومی در کردستان در میان نهادها و جنبش های  مدنی ، و سازمانها و احزاب سیاسی کردستان ، امیدوار است که این دعوت به یک حرکت گسترده در میان مردم کردستان منجر شود ، کردستان را که سنگر دیرینه یکی از ملیتهای تحت ستم ایران در برابر استبداد سلطنتی و حکومت فاشیستی ولایت فقیه است بار دیگر با تمام قوا در جنبش آزادیخواهانه مردم ایران ، چون همیشه فعال به صحنه وارد کند و بالاخره این اعتصاب را با حمایت همه ملیت های ساکن ایران به یک رویداد به یاد ماندنی تبدیل  کند.

راه مقابله با گسترش شکنجه و اعدام ، در برابر حکومتی که تشدید خشونت را چاره نجات حکومت ننگین

خود میداند ، گسترش مبارزه است.و در دور تازه که با تعمیق جنبش ، اصلاح طلبان چار میخ شده به قانون

اساسی جمهوری اسلامی ، رمق خود را از دست داده اند ، جنبش های متنوع اجتماعی لازم است که در

صحنه کارزار فعالانه  نقش آفرینی کرده  و سنگرها ی مستحکم مبارزه برای آزادی و برابری را با پیگیری

بنا کنند. شعار آزادی کلیه زندانیان سیاسی و مبارزه برای لغو شکنجه و اعدام همچنان  در صدر این مبارزات

قرار دارد.

در خارج کشور نیز گسترش و تقویت مبارزات ایرانیان برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی ولغو شکنجه و اعدام و جلب همراهی نهادهای حقوق بشر و احزاب و تشکل های مترقی برای حمایت از مبارزات مردم ایران  و طرح خواست اعزام یک هیئت بی طرف بین المللی برای دیدار از زندانها ی ایران و بررسی کلیه موارد نقض حقوق بشر و مصادیق جنایت علیه بشریت، وظیفه ما به منزله بخشی از جبهه گسترده علیه خودکامگی و نابرابری است .

 

از هر طریق ممکن برای لغو احکام اعدام در ایران مبارزه کنیم!

به مجامع جهانی حقوق بشر برای اعزام یک هیئت به زندانهای ایران  فشارآوریم !

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران !

زنده باد آزادی ! زنده باد سوسیالیم !

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

22 اردیبهشت 1389 ــ 12 مه 2010

 

 

ایمیل سایت :site@rahekaregar.com

 

سایت راه کارگر :www.rahekaregar.com