اطلاعیه کمیته مرکزی درباره :

                   برگزاری کنگره پانزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر )

 

کنگره سالانه سازمان در مرداد ماه  1389 با شرکت اعضا  و میهمانان برگزار شد.  

در آغاز کنگره به یاد جان باختگان راه آزادی و سوسیالیسم و جنبش رهایی بخش مردم ایران ، شرکت کنندگان به پا خواستند و به دنبال یک دقیقه سکوت و  کف زدن ادای احترام کردند.

سپس با انتخاب هیئت گرداننده و منشی ها کار کنگره  پانزدهم  شروع شد.

طبق دستور کار کنگره ، در ابتدا گزارش کمیته مرکزی و نهادهای مرتبط با آن و همچنین گزارش کمیسیون نظارت  در دستور نقد و بررسی  قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید. کنگره  در بررسی این گزارشات همچنین از  کمیته مرکزی آینده خواست که فعالانه تر راه کارهای تلاش در مسیر اتحاد هواداران سوسیالیسم را دنبال کند.

ارزیابی از سیر 15 ماهه جنبش ضد استبدادی مردم ایران و چشم اندازها و وظایف نیروهای طرفدار آزادی و سوسیالیسم بخش اعظم کار کنگره را به خود اختصاص داد. در این باره دو سند درباره اوضاع سیاسی  به کنگره ارایه شده بود که در سایت سازمان نیز قبل از برگزاری کنگره انتشار علنی یافته بود.در کنگره پس از  بحث فعال شرکت کنندگان و طرح نظرات ، کمیسیونی منتخب از طرفداران هر سند و نیز دیگر گرایشات  تشکیل شد تا با بررسی هر دو سند ونیز در نظر گرفتن  نظرات انتقادی و  یا اصلاحی که در مباحثات شرکت کنندگان کنگره مطرح شده بود سند سیاسی  را  تنظیم و برای بحث نهایی و تصویب به کنگره ارایه کند. کمیسیون سیاسی منتخب ، در نشست خود  به این نتیجه رسید که دو سند را نمیتوان درهم ادغام کرد و با اتفاق نظر این  روش را برگزید که بر پایه اشتراکات ، قطعنامه سیاسی جدیدی را تنظیم کند.کمیسیون این طرح را با موفقیت پیش برد و پیش نویس  قطعنامه سیاسی را تهیه و به کنگره ارایه داد. کنگره با استقبال از روش کار کمیسیون  پس از بحث و ارایه اصلاحات این سند را تصویب کرد که اکنون  همزمان با اطلاعیه برگزاری کنگره  در اختیار علاقمندان قرار میگیرد.

کنگره به مناسبت بیست و دومین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در زندانها ی جمهوری اسلامی و  در همراهی با مقاومت زندانیان سیاسی و مبارزات مادران و خانواده ها ، به کمیته مرکزی توصیه کرد که پیامی به این مناسبت تهیه کند و در برپایی سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67   و گسترش مبارزه علیه اعدام و شکنجه وبرای آزادی کلیه زندانیان سیاسی ،  فعالانه مشارکت کند.

با توجه به اینکه تداوم اصلاحات تشکیلاتی  در برنامه کمیته مرکزی منتخب کنگره 14 قرار داشت و طی یک سال گذشته به دلیل تمرکز روی مسایل جنبش در این باره ادامه بحث ها و اصلاحات انجام نشده بود ،کنگره کمیته مرکزی جدید را موظف کرد که این کار را به پایان  رساند.

در پایان کار کنگره که انتخاب کمیته مرکزی و کمیسیون مرکزی  نظارت در دستور قرار داشت ،به دلیل برخی ملاحظات تشکیلاتی و از جمله ناتمام ماندن اصلاحات تشکیلاتی ،کنگره تصمیم گرفت که کمیته مرکزی و کمیسیون مرکزی نظارت  منتخب کنگره 14 را حداکثر تا کنگره بعدی  ابقا کند .

کنگره 15 سازمان در فضایی رفیقانه و سرشار از امید به پیشروی جنبش مردم ایران در مسیر آزادی و برابری و سوسیالیسم  ، با سرود انترناسیونال به کار خود پایان داد.

     

                                           کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

                                                                    مرداد 1389