برای آزادی فریبرز رئیس دانا و همه زندانیان سیاسی تلاش کنیم !       

 

ساعت یک نیمه شب یکشنبه 28 آذر ، ماموران امنیتی به منزل دکتر فریبرز رئیس دانا یورش بردند و او را به نقطعه نا معلومی منتقل کردند . فریبرز رئیس دانا اقتصاد دان و عضو فعال کانون نویسندگان ، به دنبال مصاحبه روز شنبه با رادیو بی . بی . سی در باره نتایج اجرای  قانون به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها بازداشت شد . وی در این مصاحبه  درباره عواقب زیان بار این طرح برای مردم و فواید آن برای سرمایه و  بویژه سرمایه نظامی سخن گفته و به اشاره گفته بود که این طرح که از دوران هاشمی رفسنجانی و خاتمی در دست تهیه بود اکنون  توسط دولت احمدی نژاد با اتکا به قدرت سرکوب به اجرا گذاشته میشود.

همسر آقای فریبرز رئیس دانا و وکیل او ناصر زرافشان از همه آزادیخواهان خواسته اند که برای آزادی وی تلاش کنند.

به دنبال خروش جنبش ضد استبدادی مردم ایران پس از انتخابات خرداد 88  که 9 ماه تکان های بزرگ آن کشور را لرزاند ، اکنون  حکومت اسلامی که با شکاف بزرگ  در بالا و مطالبات گسترده آزادیخواهانه درمیان جنبش های متنوع اجتماعی در پائین  روبروست ، با سخنرانی مستقیم احمدی نژاد آغاز جراحی بزرگ اقتصادی  را  نیز اعلام میکند و اقتصاد را به سمتی می راند که موج نیرومندی از تورم ،گرانی،رکود و  بیکاری را با سرعت و دامنه زیاد به جامعه سر ریز میکند.

از آنجا که در چنین شرایطی  مبارزه علیه فلاکت ، بویژه در میان تهیدستان شهری و کارگران و کارمندان  که مزد و حقوق بگیر هستند در چشم انداز نزدیک محتمل و گریزناپذیر است ،  حکومت  با هشدار قبلی درباره  فتنه اقتصادی و  مانورهای نظامی ، به سرعت و در همان روز نخست در برابر انتقادات دکتر فریبرز رئیس دانا به دستگیری وی اقدام میکند تا اراده خود را برای سرکوب هر نوع اعتراضی در این باره نمایش دهد.

اکنون شرایط برای جوشش مجدد  جنبش های متنوع اجتماعی هم علیه استبداد وهم علیه فلاکت و پیوند مبارزه برای آزادی و مبارزه برای نان بیش از هر زمان فراهم است . مبارزه برای آزادی فریبرز رئیس دانا و همه زندانیان سیاسی همچنان یکی از حلقات مقدم دور جدید مبارزاتی است که علیه استبداد و فلاکت در حال رویش است. در برابر تعرض  حکومت سکوت جایز نیست . از هر سطح و در هر شکل ممکن با ید جنبش های اعتراضی و نافرمانی مدنی را شروع کرد .

       

                                            سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران !   

                                                 زنده باد آزادی !زنده باد سوسیالیسم !

                                  کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر )

                                                       29 آذر 1389 ــ 20 دسامبر 2010

www.rahekaregar.com