اعدام علی صارمی و علی اکبر سیادت را محکوم میکنیم !

 

چهل و هشت ساعت پس از تعویق اجرای حکم جنایتکارانه اعدام حبیب الله لطیفی،جلادان حکومت  ولی فقیه ، دزدانه علی صارمی و علی اکبر سیادت را در زندان اوین به دار زدند.

علی صارمی در هیچ فعالیت خشونت آمیزی  شرکت نداشته و تنها دلیلی که در سال 86 پس از چند بار دستگیری و زندان ،مجددا منجر به دستگیری وی شد  مربوط به یک سخنرانی است که در گورستان خاوران داشته است . هواداری از سازمان مجاهدین  خلق نیز اتهامی است که اوقبلا به خاطر آن دستگیر ، زندانی وسپس آزاد شده بود. حکم اعدام برای علی صارمی و چند تن دیگر  پس از تظاهرات مردم در عاشورای سال قبل اعلام شد. علی اکبر سیادت نیز به جرم جاسوسی برای اسرائیل مدتی قبل  به اعدام محکوم شده بود.

خانم زینب صارمی دختر علی صارمی در مقابل زندان اوین به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت که مقامات از خبر دادن در خصوص اعدام پدرش خود داری کرده اند و آنها از طریق هم بندی های علی صارمی در زندان رجایی شهر کرج متوجه احتمال  اجرای حکم اعدام شده  و بلافاصله  به جلوی زندان اوین مراجعه کرده اند. او همچنین اضافه کرد که نیروهای  امنیتی مادر و خواهر و چند تن از دوستانشان که آنها را همراهی میکردند، در جلوی زندان اوین دستگیر کرده اند.

آغاز موج تازه اعدام ها که با اعدام هم زمان یازده جوان بلوچ در آذرماه شتاب تازه گرفت و گسترش دستگیری ها که دستگیری خانواده اعدامی ها نیز به آن اضافه شده است ، حاکی از آن است که حکومتگران که از گسترش اعتراضات مردم به ویژه  با آغاز برنامه حذف یارانه ها در هراسند ، با بلند کردن چماق سرکوب  برای  بروز اعتراضات مردمی خط  ونشان میکشند. اما نمایش همبستگی مردم در جلوگیری از اجرای حکم اعدام حبیب الله  لطیفی در داخل و خارج ایران  نشان داد که مقابله با صدور و اجرای حکم اعدام و مبارزه برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی همچنان نه تنها یک حلقه با اهمیت در حمایت از مبارزات مردم علیه استبداد و فلاکت است  ، بلکه بنوبه خود کانونی برای گسترش  همبستگی جنبش های مردم و تمرکز و تقویت این جنبش هاست.

سازمان ما ضمن محکوم کردن اعدام های اخیر ، گسترش همبستگی خانواده های زندانیان سیاسی و فعالین جنبش های اجتماعی را در میان همه ملیت های ایران ، طلیعه حضور گسترده تر مردم برای آغاز نبرد های تازه  در دو بستر اساسی مبارزه علیه استبداد و فلاکت  میداند.

 

                              گسترده باد مبارزه برای لغو مجازات اعدام و آزادی کلیه زندانیان سیاسی !

                                      پر توان باد مبارزه مردم برای سرنگونی حکومت اسلامی!

                                                  زنده باد آزادی ! زنده باد سوسیالیسم !

                        کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

                                              8 دی 1389 ـ 29 دسامبر 2010

                          

www.rahekaregar.com