در اندوه خاموشی مهرداد

  با خبر شدیم دوست عزیزمان محسن یلفانی نویسنده معاصر ایران ، فرزند بیست و چهار ساله اش مهرداد را از دست داده است .

  ما ؛ با اندوه بسیار این داغ جان گداز را به ایشان ، مادر گرامی و خواهر نازنین مهرداد و سایر بستگان و دوستانش تسلیت می گوئیم و برای همه این عزیزان بردباری و شکیبائی آرزو می کنیم .

                                                        روابط عمومی

                                       سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

                                                     07 ـ  01  ـ  2011