پیام تسلیت کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر )

             به مناسبت درگذشت ماموستا شیخ عزالدین حسینی

 

بنا بر اطلاعیه کمیته برگزاری مراسم یاد بود و تجلیل از شیخ عزالدین حسینی ، ایشان که از مبارزان پیگیر و حستگی ناپذیر آزادی مردم کردستان و سراسر ایران وچهره سرشناس جنبش مردم کردستان ایران بود در روز پنجشنبه 21 بهمن 1389 در بیمارستانی در شهر اوپسالای سوئد در گذشت . ماموستا شیخ عزالدین که از جوانی در مبارزات مردم کردستان برای حق تعیین سرنوشت و ازجمله مبارزه برای تاسیس جمهوری خودمختار  کردستان ایران در سال 1324 هجری شمسی  شرکت فعال داشت ، همواره  درکنار مبارزه مردم کردستان و سراسر ایران به مبارزات  آزادیخواهانه خود ادامه  داد .

 در جریان  انقلاب 1357 ایران که مردم کردستان در صحنه مبارزه برای آزادی و برابری در کردستان و سراسر ایران حضور فعال پیدا کردند ، شیخ عزالدین حسینی با اعتقاد راسخ به مبارزه مردم کردستان و سراسر ایران برای آزادی و همبستگی همه ملیت های ایران و با اعتقاد به جدایی دین از دولت که حاکی از روشن بینی او به عنوان یک روحانی پرنفوذ اهل سنت بود ، به دنبال  یورش حکومت خمینی به کردستان ایران ، قاطعانه در کنار مردم مبارز کردستان ایستاد و در دوره مذاکره با جمهوری اسلامی در پائیز 1358 که ریاست هیئت نمایندگی مردم و احزاب  کردستان را  بر عهده داشت ، همچنان سازش ناپذیر از حقوق مردم کردستان دفاع کرد.

ماموستا شیخ عزالدین به دنبال سرکوب جنبش مردم کردستان همراه با سازمان ها و احزاب کرد به خاک کردستان عراق عقب نشینی کرد و در شرایط دشوار این دوره  با تلاش برای  تقویت همبستگی و  مبارزه ایدئولوژیک  مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت در میان سازمانها و احزاب کردستان مورد احترام همه این نیروها قرار داشت.

کمیته مرکزی سازمان ما درگذشت این مبارز آزادیخواه ، روشن بین و دوست همه خلق های ایران را به همسر و فرزندان و خانواده وی و مردم کردستان و همه  مردم ایران  تسلیت میگوید و خود را در اندوه بزرگ از دست دادن این شخصیت برجسته  آزادیخواه با همه آنها شریک میداند.

 

                               کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

                                                 23 بهمن 1389 ــ 12 فوریه 2011