در محکومیت اعدامها

 

ماشین جنایت و کشتار  جمهوری اسلامی در تمام طول سی و دوسال حکومت ننگینش هرگز از حرکت باز نایستاده و روز بروز جنایت جدیدی می آفریند. صبح سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه، محمد و عبدالله فتحی دو برادر در زندان اصفهان  و در میان اعتراض مردمی که  در جلوی زندان تجمع کرده بودند به جوخه اعدام سپرده شدند.  این جنایت  در حالی صورت میگیرد که عبدالله فتحی  در نا مه وشکایت خود از قاضی و دادستان و سایر دست اندر کارآن رژیم، از شکنجه ، ضرب و شم شدید،  تهدید به تجاوز برای اقرار به جرم یاد کرده و حکم اعدام به وکیل آنها ابلاغ نشده بود.  اعدام محمد و عبدالله فتحی تنها اعدام در هفته ها و روزهای اخیر نبوده،  تنها  در هفده اردیبهشت،  نه زندانی  در زندان کارون اهواز از جمله سه برادر به نامهای علی، جاسم و ناصر حیدری بدون وکیل، در دادگاه غیر علنی و پشت درهای بسته محاکمه و در ملا عام در اهواز اعدام شدند.

 

در چند هفته اخیر موج  سرکوب  و اعمال فشا ر بر زندانیان،  همچون انتقال تعدادی از زندانیان زن از زندان رجائی شهرکرج  به زندان قرچک ورامین که فاقد  ابتدائی ترین امکانات  بهداشتی است و وارد آوردن فشار امنیتی ، بهداشتی برروی زندانیان،  انتقال تنبیهی زندانیان زن به بند متادون،  حکم اعدام برای زندانی سیاسی کرد شیرکو معارفی  بدون ابلاغ به وکیل وی، تایید حکم اعدام حبیب الله لطیفی به اتهام واهی محاربه،  بکار بردن  عمل بسیار شنیع  گرداندن  وجیهه الله میرزا گلپور، شهروند هفتاد و یک ساله بهائی  با دستبند وپابند فولادی ومورد ضرب و شتم  قرار دا دن  وی  درطول مسیر به منظور اعتراف گیری ، ادامه داشته است.

 

یکی از شگردهای کثیف جمهوری اسلامی، پرونده سازی، شکنجه وآزار زندانیان برای وادار کردن آنها به پذیرفتن جرائم واهی، وارد کردن  مجموعه ای ازاتهامات سیاسی و غیر سیاسی به زندانیان برای باز گذاشتن دست خود در بازی کردن با پرونده زندانی و اجرای احکام  دلبخواه است.  در محاکمه ها و دادگاه های رژیم مکررأ از قاچاقچی مواد مخدر و دزدی  و جنایت سخن میگویند، چرا که حساسیت جامعه در این مورد کم است واین مسئله باعث میشود که در سکوت بتوانند  زندانیان را به جوخه های اعدام بسپارند.

 

در شرایطی که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و تداوم تحریمهای اقتصادی،  بر بیکاری و  با لا رفتن تورم  و عمیق تر شدن بحران سرمایه داری افزوده شده است، در شرایطی که اوج گیری مبارزات و خیزش های انقلابی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا،  روحیه مبارزاتی  توده های خشمگین مردم ایران را تقویت و اعتماد به نفس آنان را برای طرح شعار سرنگونی رژیم نیرومندتر کرده است.  تنها راه باقیمانده برای  رژیم تداوم سرکوب افسار گسیخته  و بی عنان است. شتاب جنایتکارانه جمهوری اسلامی در کشتار زندانیان را میتوان  در وضعیت  بحران رو به افزایشی که رژیم در آن قرار دارد جسستجو کرد.

سازمان ما اعدام  محمد و عبدالله فتحی  و سایر اعدامهای  اخیر را  محکو م  میکند.  تردیدی ندارد که  تنها با مبارزه علیه همه اشکال ظلم وستم و تبعیض، با به میدان آمدن جنبش عظیم طبقه کارگر، و سایر جنبشهای اجتماعی، با همبستگی جنبشهای متنوع اجتماعی،  با گسترش مبارزات جاری مردم علیه اعدام و شکنجه و مبارزه برای آزادی کلیه زندنیان سیاسی، اراده سرکوب حکومت در هم می شکند.

 

 

 

                              سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی       

                              زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

                کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)

 

                                  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰-  ۱۹ مه ۲۰۱۱