از مبارزه مردم آذربایجان برای زنده نگه داشتن دریاچه ارومیه  حمایت کنیم !

 

در پی فراخوان فعالین مدنی آذربایجان دراعتراض به رد طرح دو فوریتی"آبرسانی به دریاچه ارومیه"   روز شنبه 5 شهریور تجمعات اعتراضی مردم در تبریز و ارومیه انجام گرفت که با سرکوب نیروهای امنیتی که از قبل آماده بودند روبرو گردید. بنا بر گزارشات موجود ،نیروهای امنیتی که با آمادگی  قبلی در ارومیه و تبریز در خیابانها و میادین اصلی شهر مستقر شده بودند ، با حمله به تظاهرات مسالمت آمیز مردم آن را به خشونت کشیدند  و با شلیک گاز اشک آور و اقدامات  سرکوبگرانه ، موجب زخمی شدن تعدادی از مردم معترض شدند. طبق گزارش هرانا ده ها تن از مردم نیز در جریان این حرکت  بازداشت شده اند.

رژیم جمهوری اسلامی که تنها با تکیه بر سرنیزه بر پا ایستاده است ، بخوبی میداند که زیر هر حرکت مطالباتی مردم  و این بار دفاع از حق تداوم  زیست دریاچه ارومیه  ، آتشفشان مبارزه علیه استبداد و فلاکت آماده زبانه کشیدن است. ازاینرو ست که  جنبش مردم ارومیه و تبریز  برای  حفط  حیات دریاچه ارومیه   که در شرایط  بک جامعه آزاد میتواند نیروی گسترده ای را برای  حفط محیط زیست آزاد کند ،ازمنظر حاکمان  جمهوری اسلامی به کابوس خیزش مردم آذربایجان علیه استبداد حاکم تبدیل میشود.

ما ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوب گرانه جمهوری اسلامی ، امیدواریم که با تداوم مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی وقایع اخیر در شهر های آذربایجان و همه زندانیان سیاسی در سراسر ایران   ، راه مبارزات مطالباتی مردم با گسترش بیشتر تداوم یابد . تنها با گسترش این مبارزات در عرصه های گوناگون و اعلام حمایت و همبستگی متقابل جنبش های اجتماعی است که راه مبارزه برای آزادی و رهایی سیاسی و اقتصادی هموار میشود.  

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی ! زنده باد سوسیالیسم!

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر )

7 شهریور 1390 ــ 29 اوت 2011