اعلامیه کمیته مرکزی سازمان

 

 

      از حقوق انسانی ساکنان کمپ " اشرف " حمایت کنیم !

 

 

به دنبال اشغال عراق توسط امریکا و سقوط صدام حسین که امکان استقرار و فعالیت  هزاران نفر از اعضا و هواداران  سازمان مجاهدین خلق ایران در اردوگاه اشرف توسط او فراهم شده بود ، بسیار واضح و آشکار بود که رژیم  جدید عراق که نیروهای شیعی وفادار به جمهوری اسلامی ایران دست بالا را در آن دارند  با کینه ای که از مجاهدین خلق دارند مانع ادامه استقرار و فعالیت  بیش از سه هزار ساکنان این اردوگاه خواهند شد . رهبری سازمان مجاهدین که در آستانه اشغال عراق به روشنی می توانست این سناریو را پیش بینی کند و  با  خروج به موقع نیروهای خود جلوی فاجعه را بگیرد  ، عملا  با حساب باز کردن روی کرامات امپریالیسم اشغالگر ،  وضعیت را به نقطه خطرناک فعلی رسانده است .

کشتار دهها نفر از ساکنان اشرف توسط رژیم  مالکی در ماههای گذشته و نیز کاتیوشا باران  عوامل رژیم اسلامی ایران در روزهای اخیر ، به روشنی عمق این فاجعه  را نشان می دهد . ما معتقدیم رژیمهای عراق و ایران  و نیز امریکا  و خود رهبری مجاهدین خلق  مسبب وضعیت بحرانی کنونی هستند  ، از اینرو خواستار تسریع تلاشهای بین المللی  از جمله کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل  و نهادهای حقوق بشری برای حفظ امنیت ساکنان اشرف و انتقال فوری آنها به یکی از کشورهای پناهنده پذیر و امن هستیم . تنها انتقال فوری  ساکنان اشرف  از عراق  که چشم انداز جنگهای داخلی فرقه ای در آن دست به نقد چهره زشت خود را به نمایش گذاشته است می تواند حقوق انسانی و پناهندگی این بخش از اپوزیسیون ایران را تضمین کند .

سازمان ما به رغم مرزبندی قاطع با سیاستها ی رهبری کنونی مجاهدین خلق که  بکلی سازمان مذکور را از اهداف بنیانگذاران انقلابی ، عدالت جو و ضد امپریالیست این سازمان دور کرده اند ، ضمن دفاع از حق مسلم پناهندگی اعضا و هواداران  مجاهدین خلق ، متعتقد است که  آنان باید در محیطی امن ، بدور از ترس و واهمه از  هر قدرتی، و با نظارت سازمانها و نهاد های حقوق بشری و انساندوست،  خود در مورد وضعیت سیاسی خود تصمیم گرفته و  شرایط برای انتقال فوری آنها به کشورهای پناهنده پذیر آماده گردد.

ما همچنین بر مبنای پرنسیپ تخطی ناپذیر سیاسی خود یعنی دفاع از آزادی بی قید و شرط اندیشه ، بیان و تشکل ،  خواستار رفع ممنوعیت از فعالیت سیاسی این سازمان و خروج آن از لیست نیروهای تروریستی در کشورهایی نظیر امریکا هستیم . لغو این ممنوعیت  ، در عین حال راه را برای انتقال  فوری ساکنان اشرف فراهم می کند .

به هر رو کابوسی هولناک  امنیت و جان هزاران  مجاهد ساکن عراق  را به مخاطره انداخته است . جلوگیری از تشدید این فاجعه ، مستلزم  تلاش بین المللی همه نیروهای بشردوست و انسانهای آزاده است .

 

 

    کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

 

           28 دسامبر 2011

 

www.rahekaregar.com

www.rahekaregarnews.com

www.asj-iran.com