پیام کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

 

به مناسبت فرارسیدن نوروز

 

پایان فصل زمستان و آغاز بهار خجسته، مصادف است با عیدی بزرگ و دیرینه در ایران و شماری از کشورهای همسایه بنام : نوروز . در ایران روز اول این عید، همچنین مقارن است با آغاز سال جدید خورشیدی .

مردمان ایران و ممالک دیگر به تاسی از پایان زمستان سرد و عبوس و شروع فصل رویش و سرسبزی،  سعی می کنند همچون طبیعت نونوار شوند، خانه و کاشانه خود را پاکیزه کنند و با شادی و شادخواری، غبار غم را از چهره بزدایند. اما در جهان و ایران کنونی همه انسانها نمی توانند همگام با طبیعت این طراوت و نونواری را تجربه نمایند. نظام  مبتنی بر  بهره کشی و نابرابری طبقاتی در جهان سرمایه داری  که در ایران با روبنای  حکومتی متعلق به قرون وسطی عجین شده است به مردم و بهتر است بگوئیم به اکثریت کارگران و زحمتکشان اجازه نمی دهد که همچون بهار طبیعت، شاهد بهار  جامعه خود باشند. در ایران کنونی نه تنها حاکمیت مناسبات سرمایه داری بلکه همچنین سیاستهای خانمان برانداز جمهوری اسلامی از یکسو و سیاستهای امپریالیستی نیز از سویی دیگر، مانع شکوفایی و سعادت اکثریت مردم کشور است.  حذف یارانه ها، تعطیلی و ورشکستگی پی در پی کارخانجات  و محیطهای کسب و کار، سقوط آزاد ارزش پول ملی کشور، تورم دو رقمی که در مورد کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از مرز پنجاه درصد گذشته،  غارت ثروت کشور توسط باندهای حکومتی  و یا حیف و میل آنها در انواع ماجراجوئیهای هسته ای، نظامی و تروریستی از یکسو و تحریمهای اقتصادی کمرشکنی که امپریالیستها و متحدین آنها  به بهانه فعالیتهای اتمی رژِیم بر ایران تحمیل نموده اند از سویی دیگر، اکثریت تهیدستان شهر و روستا  را به زیر خط فقر و فلاکت عمومی رانده است. در چنین وضعیتی چگونه میتوان از پس هزینه های زندگی روزمره برآمد تا چه رسد به نیازهای ویژه مردم در ایام عید نوروز  که اتوماتیک وار شاهد رشد تصاعدی قیمت کالاها هستیم .

اما مردم ما  به رغم این دشواریهای طاقت فرسا  از آنجا که به خوبی از تنفر رژیم عصر تحجر از سنتهای نیکوی عید نوروز باخبرند، نهایت تلاش خود را می کنند که این عید خجسته را همچون هزاران سال گذشته زنده  و پویا نگه دارند تا رژیمی که از زبان بنیانگذارش اعتراف کرده، اسلامشان را گریه و زاری زنده نگه داشته است، در خشم و ماتم فرو رود. از اینرو چشن بهار و نوروز در ایران کنونی دیگر یک سنت ملی ناتورالیستی  صرف نیست بلکه همچنین کارزاریست اجتماعی و سیاسی با حکومتی که شادی و زیبایی و آزادی و شادخواری مردمان را بر نمی تابد. رژیمی که بارها از زبان برخی سخنگویانش چهارشنبه سوری و سیزده بدر را حرام پنداشته و با تحمیل آیاتی از قرآن در موقع تحویل سال و نیز گذاشتن قرآن  بجای کتاب شعر شاعران بزرگ کشورمان بر سر سفره هفت سین، تلاش کرده آنرا از محتوا تهی کند، اما در تمام سه دهه گذشته در مقیاسی میلیونی و سراسری با شکست روبرو شده است .

به همین خاطر است که مردم ایران در حسرت " بهار اجتماعی "، علیرغم فلاکت عمومی و کابوس حمله نظامی خارجی بهار طبیعی را جشن می گیرند و از آن می آموزند که زمستان نیز رفتنی است و فصل رویش و سرسبزی و امید در راه است. آنها با این امید است که فکر امحای زمستان 33 ساله جمهوری اسلامی و پایان استبداد طبقاتی، سیاسی و مذهبی را همچنان زنده نگه میدارند و در بی نهایت اشکال مبارزاتی، آنرا به نمایش می گذارند!

سازمان ما نیز که خود را شریک این امید بزرگ برای رهایی میداند  و در کنار اکثریت ستمکش جامعه ، عید نوروز و سال نو را پاس میدارد، آنرا به مردمان جویای آزادی، شادی و آبادی تبریک می گوید .

 

بهارتان خجسته ، هر روزتان نوروز ، نوروزتان پیروز باد !

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

 

26 اسفند 1390