راسیسم و شوونیسم لجام گسیخته علیه خلق عرب خوزستان را محکوم می کنیم !

 

بنا بر گزارشات رسیده ، مردم و جوانان عرب در چندین شهر و منطقه عرب نشین خوزستان ، به مناسبت هفتمین سالگرد اعتراضات ( انتفاضه ) گسترده مردم ستمدیده عرب در جنوب غربی ایران که منجر به سرکوب خونین و ددمنشانه رژیم شوونیست و عرب ستیز جمهوری اسلامی شد ، سلسله تجمعاتی را در شهرها ، روستاها و محلات فقیرنشین و حاشیه ای شهرها برگزار کردند . این اعتراضات حق خواهانه و مسالمت آمیز بار دیگر مورد سرکوب وحشیانه نیروهای مسلح رژیم قرار گرفت که در نتیجه آن تعداد زیادی بازداشت و زخمی شدند و حداقل تا کنون یکنفر کشته شده است .

به گزارش فعالان حقوق بشری از آبادان؛ شهاب حیاوی (۲۵ ساله) از اهالی قصبه در نزدیکی آبادان بر اثر شلیک گلوله از سوی نیروهای پلیس در دم کشته شده است. در تظاهرات گروهی و پراکنده در محلات عرب نشین ملاشیه ،کوت عبدالله، حی الثوره، و شهرهای شیبان و روستاهای مسیر اهواز به ملاثانی (در ۴۵ کیلومتری شمال اهواز) تعداد زیادی از تظاهر کنندگان بازداشت شدند. این عده در حال حاضر در پادگان های اطراف اهواز نگهداری می شوند.

فعالان سیاسی خلق عرب در گزارش های خود از تیراندازی نیروهای انتظامی در یک ایستگاه بازرسی به سوی عابرین خبر دادند، این گزارش ها حاکی است که پس از تیراندازی نیروهای انتظامی به سوی اتوموبیل های شخصی، ساکنان محل نزدیک با سنگ وچوب به سوی نیروهای انتظامی در این ایستگاه حمله کرده و ٣ تن از نیروهای پلیس را به شدت زخمی و روانه بیمارستان کردند. نیروی انتظامی بعد از این حادثه به تعداد نیروهای خود و گشت های ویژه در مسیر ملاثانی به اهواز اقدام کرده است.

جمهوری اسلامی ایران که در دو ساله اخیر همزمان با قیام مردم کشورهای عربی موسوم به " بهار عرب " خود را ( به استثنای سوریه ) حامی این انقلابات نشان داده و در وصف ستمی که بر مردم در کشورهای استبداد زده عربی میرود ، آه و ناله سر داده ، خود در طول بیش از سه دهه از حاکمیت مبتنی بر استبداد سیاسی مذهبی و شوونیستی خویش ، وحشیانه ترین تبعیضات و سرکوبها را علیه میلیوها تن از شهروندان عرب ساکن جنوب و جنوب غربی ایران روا داشته است . این رژیم که ستم ملی و فرهنگی سیستماتیکی را علیه ملیتهای رنگارنگ ایران نظیر آذریها ، ترکمن ها ، بلوچها ، کردها و غیره اعمال می کند در مورد اقلیت ملی عرب ، این ستم ملی را با ستم هیستریک نژادی نیز توام کرده است . حکام رژیم اسلامی اگر چه در راستای ترویج ایدئولوژی ارتجاعی اسلامی خود سخت به قران و دیگر متون عربی وفادارند و یک لحظه از آموزش و تبلیغ آنها غفلت نمی کنند ، به هیچوجه این حق را برای صدها هزار کودک و جوان عرب ایران قائل نیستند که در مدارس و دانشگاهها به زبان مادری خود آموزش ببینند .

از سویی دیگر خلق عرب ایران که عمدتا در خوزستان زندگی می کنند علیرغم برخورداری منطقه شان از منابع و ثروت عظیم نفتی ( که بدون آن رژیم و کل اقتصاد ایران فلج خواهد شد ) از کوچکترین امکانات رفاهی برخوردار نیستند . فقر و بیکاری در مناطق عرب نشین بیداد می کند ، خانه های مردم به بیغوله هایی شبیه است که فقط میتوان نظیر آنرا در فقیرترین کشورهای افریقایی سراغ گرفت . کودکان گاه در طویله و بدون هر گونه امکانات تحصیلی ، " آموزش " می بینند . زمینهای کشاورزان عرب و لنج های ماهیگیری و حمل کالای این مردمان دائما مورد تعرض نهادهای رنگارنگ رژیم قرار می گیرند . جمهوری اسلامی با شهروندان عرب زبان کشور همچون یک قوم و دشمن خارجی برخورد می کند .

عرب ستیزی اما فقط مختص رژیم اسلامی نیست ، متاسفانه در میان بخشی از مردم ایران و اپوزیسیون راست نیز رسوبات عرب ستیزی مشاهد می شود . در بخش قابل توجهی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی ، ممکن است انتقاداتی به شدت عمل رژیم و سرکوب خونین آن داشته باشند ، اما حاضر نیستند به دفاع بی قید و شرط از حق تعیین سرنوشت ملی خلق عرب بپردازند و از برابری کامل نژادی ، ملی ، سیاسی و اجتماعی آنها حمایت کنند .

سازمان ما از بدو تاسیس از حقوق حقه ملیتهای تحت ستم ایران بویزه خلق عرب حمایت کرده و خواهان برچیدن هر گونه تبعیض علیه آنها بوده است . ما از حق تعیین سرنوشت ملل حمایت می کنیم و خود امیدواریم که در یک مناسبات و جامعه فدراتیو مبتنی بر برابری ، آزادی ، رفاه و عدالت اجتماعی ، عموم ملیتهای تحت ستم و تبعیض ایران به حقوق انسانی خود دست یابند .

بنای چنین جامعه ای که مستلزم سرنگونی رژیم اسلامی سرمایه داری شوونیستی ایران از طریق یک انقلاب حقیقتا اجتماعی است ، تنها راه حفظ و تدواوم همزیستی مسالمت آمیز ملیتهای گونگون کشورمان در موزائیک رنگارنگ ایران است.

 

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد حق تعیین سرنوشت ملل

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

 

16 آوریل 2012 28 فروردین 1391