باردیگر خبرگان آدمکش خود را برای اعدام پنج تن دیگر از فعالان مدنی خلق عرب درشهر رامشیرآماده میکنند.

به گزارش فعالان مدنی از اهواز و به نقل از خانواده های افراد محکوم شده به اعدام، دادگاه انقلاب این شهر مهندس محمدعلی عموری فعال فرهنگی و سردبیر نشریه دانشجویی "التراث" در دانشگاه صنعتی اصفهان، هاشم شعبانی دبیر دبیرستان های شهر رامشیر، مهندس هادی راشدی و برادران مختار و جابر آلبوشوکه به اتهام اقدام . علیه امنیت ملی و محاربه باخدا به اعدام محکوم کرده و حکم به متهمین ابلاغ شده است.

علاوه بر این عبدالرحمن عساکره دبیر شیمی و مدیر دبیرستان در شهر رامشیر نیز به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.

چندی پیش رژیم جمهوری اسلامی ایران چهار تن از فعالان مدنی عرب در اهواز به نامهای عباس حیدریان، جمشید حیدریان، عبدالرحمان حیدریان و علی نعامی شریفی را به جوخه اعدام سپرد. سه تن از آنان برادر بودند. آنان همگی زیر ٣٠ سال سن داشتند و جزو فعالین ملی ـ قومی عرب بودند که در ٣١ فروردین ماه سال ١٣٩٠ در جریان اعتراضات خیابانی بازداشت شده بودند.

مقامات رژیم پس از ماهها بیخبر گذاشتن خانواده آنان، اعلام کردند که آنها به اتهام قتل یک نیروی امنیتی دولتی بازداشت شده و به جرمشان اعتراف کردهاند. اما خانوادههای آنان معتقدند که بستگانشان زیر شکنجه مجبور به این اعتراف شدهاند. ویدئوهای انتشار یافته از اعدام شدگان نشان میدهد که تمام اعترافات آنان ساختگی است و فعالین مدنی خلق عرب اهواز در تظاهرات مسالمت آمیز دستگیر شده و تنها جرمشان دفاع از حقوق مسلم و عادلانه مردمی است که در بدترین شرایط اقتصادی و اجتمایی زندگی میکنند و فاقد حداقل حقوق شناخته شده انسانی هستتد.

رژیم جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تاکنون به خواستهها و مطالبات ملی ـ قومی خلقهای ایران ، کردها، آذریها، ترکمن ها، بلوچ ها و عربها با سرکوب جواب داده است. سرکوب خلقهای ساکن ایران ، از 13 فروردین 58 از سنندج آغاز و با سرکوب خلق عرب اهواز در اردیبهشت همان سال ادامه و با حمله 28 مرداد58 به کردستان و سرکوب خلق ترکمن و اعدام رهبران شوراهای خلق ترکمن ادامه یافت. علیرغم سرکوب مداوم ،مبارزات حق طلبانه خلقهای ساکن در ایران برای برابر حقوقی ادامه یافته است. سرکوب هرگز نتوانسته و نخواهد توانست مانع از خیزش و اعتراض مردمی شود که خواهان آزادی و برابری هستند. تنها راه برای همزیستی مسالمت آمیز و انسانی خلقهای ساکن در ایران ، برابر حقوقی و برسمیت شناسی حقوق انسانی آنان در تعیین سرنوشت خویش است.

سازمان کارگران انقلابی ایران- راه کارگر اعدام فعالین مدنی خلق عرب را به شدت محکوم کرده و سیاست جنایتکارانه سرکوب و اختناق را در رابطه با اقلیتهای ملی در ایران ، بعنوان سیاستی راسیستی و نژادپرستانه ، که به وحدت داوطلبانه و مسالمت آمیز خلقهای ایران آسیب میرساند ، محکوم میکند . ما خواهان پایان دادن فوری و بی قید و شرط به سرکوب و کشتار فعالین ملی ـ قومی عرب و آزادی همه زندانیان سیاسی هستیم. برای نجات جان این زندانیان سیاسی در انتظار حکم و برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی، خواهان توقف فوری احکام اعدام و زندان فعالین زندانی عرب و همه زندانیان سیاسی در سراسر ایران هستیم. از همه سازمانها و نهادهای آزادیخواه و بشردوست انتظار داریم از هیچ تلاش و کوششی برای مقابله با ماشین اعدام و سرکوب و برای دفاع از زندانیان سیاسی دریغ نورزند وبرای درهم شکستن ماشین اعدام و شکنجه و سرکوب اعتراضات سراسری را سازمان دهند.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر

19تیرماه1391