ترور سه عضو حزب کارگران کردستان در پاریس را محکوم می کنیم !

 

 

 

پلیس فرانسه صبح پنجشنبه 10 ژانویه پیکر بخون غلطیده سه زن را در مرکز اطلاع رسانی کردها در پاریس کشف کرده است . به گزارش خبرگزاری فرانسه این سه فعال شناخته شده کرد که هر سه از اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK بودند شب قبل به ضرب گلوله از پای درآمدند که بدون شک یک عملیات تروریستی برنامه ریزی شده بوده است .

به دنبال این جنایت فجیع ، صدها تن از کردهای مقیم پاریس با تجمع در برابر " مرکز اصلاع رسانی کردستان " با سر دادن شعارهایی ، دولت ترکیه را عامل این جنایت معرفی کرده اند . آنها " میت " ( سازمان امنیت مخوف ترکیه ) که سابقه طولانی در سازماندهی این نوع جنایات دارد را متهم اصلی این عملیات تروریستی میدانند .

در میان اسامی مقتولین " سکینه جان سز " هم دیده می شود که یکی از بنیانگذاران و از اعضای رهبری پ ک ک بود . " لیلا سویلمز " از کارکنان مرکز اصلاع رسانی کردها در پاریس و " فیدان دوغان " یکی از نمایندگان کنگره ملی کردها که تابعیت بلژیکی نیز داشته ، از دیگر قربانیان این عملیات تروریستی محسوب می شوند .

این جنایت ، ادامه دهها سال سرکوب سیستماتیک و کشتاری است که رژیم شوونیست ترکیه صرف نظر از نوع دولتی که داشته بر میلیونها کرد ساکن این کشور حاکم کرده است که تنها در طی 25 سال گذشته جان بیش از چهل هزار نفر را گرفته است . این جنایت همچنین در شرایطی صورت می گیرد که دولت فعلی ترکیه تحت فشار افکار عمومی و نیز در راستای دستیابی به آرزوی دیرینه خویش برای پیوستن به اتحادیه اروپا ، مانوورهای سیاسی تازه ای را برای به اصطلاح آتش بس و صلح با اپوزیسیون کرد بویژه پ ک ک ، و از جمله رهبر زندانی آن عبدالله اوجالان آغاز کرده بود . تلاشی که بدون برسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملت کرد در ترکیه و بدون پایان دادن فوری به همه تبعیضات شوونیستی علیه آن ، صرفا در پی تحمیل خلع سلاح یکجانبه بر نیروهای مسلح کرد بوده است .

رژیم ترکیه چه در دوره آتاتورک و چه در دوره حکومتهای متعدد نظامی و غیر نظامی ، با " ترک کوهی " خواندن این ملت تحت ستم ، به مراتب بیشتر از کردهای کشورهای همسایه ، منکر هر گونه حقوقی برای این مردم شده ، به گونه ای که حتی صحبت کردن به زبان کردی می توانست منجر به چند سال حبس شود . هم اکنون هزاران تن از فعالین کرد در زندانهای ترکیه تحت انواع فشارهای روحی و جسمی هستند که اعتصاب غذای گسترده اخیر آنها ، واکنشی به این فشارهای سیتماتیک بوده است .

سازمان ما صرف نظر از ماهیت سیاستهای حزب PKK ، بدون قید و شرط خواهان پایان دادن به ستم مضاعف ملی علیه کلیه کردهای ساکن منطقه ، از جمله ترکیه است و از حق تعیین سرنوشت این ملت دفاع می کند . ما همچنین ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی ، خواهان افشای حمایت و مماشات قدرتهای امپریالیستی بویژه امریکا و اتحادیه اروپا در برابر رژیم سرکوبگر و شوونیست ترکیه هستیم .

واقعیت این است که این قدرتهای بزرگ سرمایه داری به خصوص امریکا به دلیل منافع خود نه تنها اعتراضی به این ستم آشکار ندارند بلکه با انواع کمکهای مالی و نظامی از سرکوب خلق ستمدیده کرد ترکیه و پ ک ک بعنوان بزرگترین حزب آن حمایت می کنند . این قدرتها همچنانکه از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین وحشت دارند و رژیم صهیونیستی اسرائیل را زیر پروبال خویش گرفته اند ، از حق تعیین سرنوشت ملت کرد در چهار کشور : ترکیه ، عراق ، سوریه و ایران نیز هراس دارند . هر چند به ظاهر در برخی موارد با برخی احزاب کرد در سایر کشورها وارد نوعی بده و بستان می شوند که صرفا در راستای منافع امپریالیستی شان در منطقه حساس خاورمیانه است و ربطی به برابر حقوقی واقعی مردمان منطقه و احترام به آزادی و حق تعیین سرنوشت آنها ندارد .

واقعیت این است که این حقوق انسانی یعنی آزادی و برابری تنها در سایه مبارزات توده ای زحمتکشان منطقه و در استقلال از قدرتهای بزرگ خارجی و رژیمهای فاسد محلی امکان پذیر است .

همبستگی بین المللی با مبارزات و خواستهای حق طلبانه خلق کرد و راه اندازی کارزاری جهانی برای افشای رژیمهای سرکوبگر و حامیان خارجی آنها ، میتواند یاری بخش ملت کرد خاورمیانه در راهپیمایی چند ده ساله اش بسوی رهایی باشد.

 

 

زنده باد حق ملل برای تعیین سرنوشت خویش

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

 

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

 

11 ژانویه 2013

 

www.rahekaregar.com