انتقال فوری " مجاهدین خلق " به کشورهای امن ، تنها راه حفظ جان آنها

در برابر تعرضات جنایتکارانه رژیم ایران و مزدوران عراقی آن است !

 

تهاجم جنایتکارانه اخیر به کمپ لیبرتی ( محل جدید استقرار بیش از سه هزار تن از اعضاو وابستگان سازمان مجاهدین خلق در عراق ) که طی آن بیش از چهل موشک و خمپاره بطرف این اردوگاه پناهندگی شلیک شد و منجر به کشته شدن حداقل شش تن و مجروح شدن دهها نفر گردید ُ بار دیگر خشم انسانهای آزاده را نسبت به انفعال سازمان ملل و کشورهای غربی برای انتقال فوری افراد این اردوگاه به کشورهای امن و پناهنده پذیر برانگیخت .

تهاجم جنایتکارانه اخیر علیه این انسانهای بی پناه و بی سلاح ُ بدون شک محصول همکاری مشترک نهادهای امنیتی نظامی جمهوری اسلامی ایران با مزدوران و متحدین شیعی عراقی خود که دست بالا را نیز در حاکمیت فعلی عراق دارند ُبوده است . آنها بارها بویژه در دوره استقرار مجاهدین خلق در کمپ اشرف ُ دست به جنایات مشابه ای زده بودند که در پاره ای از آنها نیروهای نظامی و انتظامی عراق علنا و در برابر دوربین ها به کشتار این پناهندگان مبادرت می ورزیدند .

وضعیت اسفناک هزاران تن از اعضای مجاهدین در عراق در عین حال محصول سیاستهای ارتجاعی و ماجراجویانه رهبری این سازمان است که علیرغم روشن بودن این مسئله که در صورت سرنگونی رژیم صدام حسین ُ آنها دیگر از امنیت لازم برخوردار نخواهند بود و نیروهای مرتجع شیعی عراقی که پیوندهای محکمی با رژیم اسلامی ایران داشته و دارند ُ آنها را تحمل نخواهند کرد ُ بر ادامه حضور خود در اردوگاه اشرف اصرار کردند به این امید که توسط اشغالگران امریکایی به بازی گرفته شوند و به عنوان تنها ؛ بدیل ؛ رژیم ایران در تهاجمات امپریالیستی آتی نقش پیاده نظام را ایفا کنند .

بدین ترتیب سیاستهای رهبری سازمان مجاهدین خلق ُ- دولت مرتجع نوپای عراق ُ- رژیم جنایتکارایران ودولت امریکا و نهادهای بین المللی درهمسویی با هم وضعیتی را پدید آورده اند که جان هزاران انسان در کشور بحران زده عراق به خطر افتد .

سازمان ما ضمن محکوم کردن جنایت مشترک رژیمهای ایران و عراق علیه ساکنان کمپ لیبرتی و نیز ابراز همدردی عمیق با خانواده های قربانیان این عملیات تروریستی بار دیگر بر مسئولیت فوری سازمان ملل و کشورهای پناهنده پذیر تاکید می کند و خواهان انتقال فوری و بی قید و شرط کلیه اعضای مجاهدین به کشورهای امن می باشد .

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

۱۳ فوریه ۲۰۱۳ www.rahekaregar.com