پیام نوروزی کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

 

نوروز که می آید مردمان ایران و البته مردمان افغانستان ، تاجیکستان ، ازبکستان ، آذربایجان ، کردستان عراق و ترکیه و ... دلیلی بزرگ پیدا می کنند که همزمان با اولین غنچه ها و شکوفه های بهاری ، خنده و شادی و شادابی را در چهره خود بیان کنند و سرمست از رخت بر بستن زمستان سرد و عبوس ، نوزایی طبیعت را جشن بگیرند . نوروز ستایش انسان است از طبیعت و مادر زمین که باراوری و ادامه حیات آن تضمینی است بر بقای بشریت .

زیبایی و عزمت نوروز در همین است . روز قتل یا تولد کسی نیست ، سالگرد به صلیب کشیدن یا بعثت فردی نیست . کسی در این روز ظهور نکرده و نخواهد کرد ، کسی غیب نشده و نخواهد شد . قرار نیست در چاهی نامه ای انداخته شود و یا در سوراخ دیواری عریضه ای تپانده شود و یا ناقوس جایی بصدا درآید و دود سیاه یا سفیدی به هوا برخیزد . قرار نیست کسی در نزد " خدا " قربانی شود و به " پاس " آن عیدی در تاریخ ثبت گردد و یا در روزی کسانی بر سر کسی تاج شاهی یا عمامه خلیفه گری بگذارند . نوروز هر چه بود هر چه هست اینها نیست . هر چه است عشق انسان است به زایش بهار و شادابی و شادکامی .

در ایران کنونی اما ، مردم عطش بیشتری برای گرامیداشت این عید خجسته دارند چون با نظام و ایدئولوژی ای طرف اند که معتقد است گریه وعزا ، عمود خیمه اش را راست نگه داشته و شادابی و شادخواری محیط ، وقوع " گناه و منکرات " است . آنها بیش از 1400 سال است که زور میزنند این " لکه ننگ " را از دامن ما و مردمان پرشمار دیگر پاک کنند اما زورشان نرسید . با فتوا و خطابه که تازه ترین شان را دو عتیقه از حوزه قم ( صافی و مکارم ) صادر کرده اند خواستند جلوی آنرا بگیرند و همزمان عده ای دیگر سعی کردند شراب و شعر و پیمانه را از سر سفره نوروزی بردارند و بجایش کتاب و آیات خود را بگذارند . با این همه نوروز علیرغم برخی تغییرات و دخل و تصرفات ، عظمت خود را حفظ نمود و بدل شد به نماد مقاومت یک ملت در برابر جهالت مذهبی که هم با انسان آزاده و شاد سر ستیز دارد و هم با طبیعت زیبا و سالم .

از میان حاکمان اما هستند کسانی که جدال با نوروز را تف سر بالا میدانند لذا بجای تعارض آشکار با آن ، سعی در سوءاستفاده پوپولیستی از آن دارند و در آستانه جدال قدرت بر سر انتخابات آینده ، فریاد زنده باد بهار سر میدهند و در آستانه نوروز یارانه عید واریز میکنند که به زحمت میتوان یکی دو کیلو آجیل با آن خرید . مثلث شوم رژیم اسلامی ، نظام سرمایه داری و تحریمهای اقتصادی امپریالیستی ، دارند اکثریت زحمتکش و محروم کشور ما را به آنچنان افلاسی می کشانند که فکر آجیل و شیرینی و لباس نو از کله این اکثریت تهیدست بپرد تا نوروز را بی خیال شوند ، غافل از آنکه از سر لج این سیستم تاریک اندیش هم که شده با هر جان کندنی که هم شده نوروز را علیرغم موج گرانی و تنگدستی به نوعی ، به نحوی گرامی خواهند داشت . هم از اینروست که عید نوروز در ایران ، دیگر صرفا یک جشن ناتورالیستی عرفی شادی محور نیست بلکه مضاف بر آن همایش و کارزاری سیاسی اجتماعی است در وسعت دهها میلیونی برای به چالش گرفتن تابوهای رژیم جهل و جنایت . به همین خاطر نوروز در کشور ما معنای ویژه ای دارد که آنرا بیش از هر زمان ، جذاب تر می کند .

سازمان ما در بطن یکی از عظیم ترین بحرانهای سیاسی و اقتصادی موجود ، خود را تمام قد در کنار این کارزار طبیعی انسانی میداند و به سهم خود همه کوشش خویش را خواهد کرد که بهار طبیعت روزی در ایران استبداد زده و استثمارشده ، با بهار جامعه نیز قرین شود و از ویرانه های زمستان مذهب و سرمایه ، آزادی و برابری و لائیسیته و شادی پایدار سرک کشد . با آرزوی تحقق این " کلان امید " ما فرارسیدن بهار و نوروز خجسته را به مردم ایران و همه مردمانی که آنرا پاس میدارند تبریک می گوئیم و امیدواریم سالی سرشار از رزم و بزم در پی داشته باشید .

 

بهارتان خجسته ، نوروزتان پیروز باد !

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

30 اسفند 1391 www.rahekaregar.com