پیام کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

به پنجمین مجمع عمومی اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور

 

سازمان ما ضمن درود به همه اعضا و دوستان اتحاد چپ در مجمع پنجم اتحاد چپ در مونتریال کانادا و نیز علاقه مندانی که از طریق شبکه پالتاک در سراسر جهان مباحث این نشست را دنبال می کنند ، از صمیم قلب آرزو می کند که این مجمع با موفقیت به پایان رسد .

اتحاد چپ ایرانیان در خارج به مثابه یک تشکل مستقل و دمکراتیک چپ انقلابی ایران یکی از حلقه های همکاری و تشریک مساعی طیف گسترده چپ رادیکال چه مستقل و چه تشکیلاتی بوده و میتواند در پیوند با سایر حلقه ها و راهکارهای اتحاد و هماهنگی ، نقش شایسته ای را برای غلبه بر فرقه گرایی و پراکندگی در جنبش چپ انقلابی ایران ایفا کند . این تشکل به ویژه میتواند ظرفی برای فعالیت مشترک انبوه فعالین مستقل و غیرحزبی جنبش ما باشد که در حال حاضر چه در داخل و چه در خارج اکثریت فعالین را تشکیل میدهند . متاسفانه بعد از مجمع چهارم شما در تورنتو ، شاهد آن بودیم که تشکل نوپا و در حال گسترش اتحاد چپ ایرانیان خارج اسیر دودستگی و انشعاب شد و بخشی از اعضای شما بر مبنای همان سنت دیرینه و مخرب فرقه گرایی و عدم تمکین به حق واراده دمکراتیک اعضای اتحاد چپ برای فراخوانی مجمع عمومی فوق العاده ، انشعابی جدید را در صفوف چپ انقلابی ایران رقم زدند تا بار دیگر به ما نشان دهند که هنوز سکتاریسم و عدم پایبندی به قواعد کار مشترک ، جان سخت و سمج است و جنبش ما چه راه دشوار و طولانی برای وداع با این سنتهای پوسیده پیش رو دارد .

با این همه و علیرغم این رویداد ناگوار ، حلقه دیگری از همکاری و اتحاد قطب چپ انقلابی با حضور شما و بیش از بیست حزب ، سازمان و نهاد مستقل در حال شکلگیری است که امیدواریم این پروژه نوپا با فائق آمدن بر موانع پیش رو ، ضمن به رسمیت شناختن و به بحث گذاشتن اختلافات عدیده نظری و سیاسی درون خانواده چپ انقلابی ایران ، فعالیتهای مشترک و مثبتی را حول اشتراکات فراوان این طیف سازمان دهد . این تلاش حیاتی همچنین با نخستین رایزنی ها برای ایجاد یک رسانه کلان و مشترک چپ تلویزیون ماهواره ای 24 ساعته مصادف شده که امیدواریم در ادامه ، نیروهای بیشتری حول این پروژه گرد آیند .

 

رفقا و حضار محترم !

سازمان ما اگر چه پروژه همکاری مشترک چپ انقلابی ایران را مسیری دشوار و همراه با چالش های جدی می بیند ولی معتقد است در بطن بحران تعمیم یافته نظام سرمایه داری در جهان و ایران ، و اهمیت استراتژیک بالا آوردن گفتمان و بدیل سوسیالیستی ، برابری طلبانه و آزادیخواهانه در جنبشهای طبقاتی و اجتماعی ، ما چاره ای جز طی کردن این راه پرسنگلاخ نداریم ، زیرا عروج مجدد چپ سوسیالیست و کارگری منوط و مشروط به شکل گیری این قطب سیاسی مشترک است و این امکان پذیر نیست جز از راه لگام زدن بر سنت دیرپای سکتاریسم و تفرقه در خانواده چپ انقلابی .

تلاشی بزرگ که امیدواریم در پیوند با بازنگری از تجارب و شکستهای تا کنونی و در راستای بازسازی فکری سیاسی تدریجی جنبش طبقاتی ما باشد .

با آرزوی تحقق این امیدهای نیک ، نشست موفقی را برای همه شما آرزو می کنیم .

 

   سرنگون باد رژیم اسلامی سرمایه داری ایران

  زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

 

   کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )                      2 اوت 2013