حمله جنایتکارانه عوامل رژیمهای اسلامی ایران و عراق به قرارگاه اشرف را محکوم می کنیم

برای چندمین بار طی یک دهه اخیر و بدنبال اشغال عراق توسط امریکا و متحدانش و نیز روی کار آمدن یک دولت مرتجع در عراق ( که اکثریت شیعی آن پیوندهای استواری با رژیم فاشیستی ایران دارند ) محل سکونت اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که هم قوای اشغالگر خارجی و هم سازمان ملل ، حق پناهندگی سیاسی آنها را ظاهرا به رسمیت می شناسند و تعهد به حفظ امنیت آنها داده اند ، مورد هجوم نظامی قرار گرفته است . در روز یکشنبه ده شهریور همزمان با بیست و پنجمین سالگرد اعدامهای هولناک و دسته جمعی دهه شصت بویژه  شهریور 67  ، قرارگاه اشرف مورد حمله وحشیانه قرار می گیرد که طی آن بیش از پنجاه نفرکشته و تعدادی نیزمجروح و یا ربوده می شوند.

حمله مذکور به این اردوگاه در شرایطی صورت گرفته که تنها حدود صد نفر از اعضای مجاهدین طبق توافق قبلی برای حفاظت از اموال این سازمان ، در شهرک اشرف باقی مانده بودند و قبلا بیش از سه هزار نفر از آنها به اردوگاه لیبرتی منتقل شده بودند .

 سازمان ما همچون موارد گذشته و صرف نظر از سیاستهای ارتجاعی حاکم بر رهبری سازمان مجاهدین خلق ، این جنایت مشترک تروریستهای اسلامی وابسته به رژیمهای عراق و ایران را قویا محکوم می کند و سازمان ملل را هم به دلیل عدم ایجاد شرایط لازم برای حفظ امنیت ساکنان لیبرتی و اشرف ، و هم بدلیل عدم انتقال فوری این پناهدگان سیاسی به کشورهای امن محکوم می کند و  رژیمهای ایران ، عراق ، امریکا و نهادهای بین المللی را عامل به خاک و خون کشیده شده صدها نفر از ساکنان اردوگاههای مجاهدین خلق طی یک دهه اخیر میداند .

سازمان ما ضمن همدردی عمیق با خانواده های قربانیان این شبیخون تروریستی و محکومیت این هجومهای دوره ای ،  اولا خواستار شناسایی و محاکمه عوامل این جنایات ، ثانیا حفظ امنیت کامل اردوگاه اشرف و لیبرتی توسط سازمان ملل و ثالثا خواستار انتقال فوری و بی قید و شرط  ساکنان این دو اردوگاه به کشورهای پناهنده پذیر می باشد .

 

    کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

             11 شهریور 1392

www.rahekaregar.com