یورش وحشیانه به بند۳۵۰ زندان اوین و اعدام سیمکو خورشیدی را محکوم می کنیم !

 

رژیم اسلامی ایران که رکورد دار اجرای مجازات اعدام به نسبت سرانه جمعیت در جهان است ، روز پنجشنبه ۲۸ فروردین در زندان دیزل آباد کرمانشاه دست به جنایتی تازه زد وسیمکو خورشیدی زندانی سیاسی و فعال کرد را به جوخه اعدام سپرد . همزمان با این اقدام جنایتکارانه ، گزارش میرسد که دو تن از زندانیان سیاسی کرد به نامهای محمد عبدالهی و مصطفی سلیمی در بیدادگاه رژیم به اعدام محکوم شده اند که با این حکم ، تعداد زندانیان سیاسی و عقیده تی کرد که منتظر اجرای حکم اعدام خویش هستند به حدود شصت نفر بالغ می شوند .

در همین راستا یعنی تشدید فشار بر زندانیان سیاسی و عقیده تی ، زندانبانان رژیم که احساس حقارت از موفقیت نسبی کارزار حمایت از شاهرخ زمانی میکردند تصمیم گرفتند برای تضعیف روحیه مقاومت در میان صدها تن از زندانیان سیاسی کشورمان ، روز ئنجشنبه به بهانه بازرسی از بند۳۵۰ زندان اوین و درحالیکه ازعملیات فاشیستی خود فیلمبرداری هم میکردند به این بند یورش بردند که با مقاومت زندانیان سیاسی روبرو شدند . مزدوران لباس شخصی وزارت اطلاعات و زندانبانان یونیفرم پوش با مشت و لگد و باتوم به جان زندانیان بی دفاع افتادند و دهها تن را مضروب و مجروح کردند که حداقل به دلیل شدت جراحت ، پنج نفر از این زندانیان به بیمارستانهای خارج از زندان منتقل شدند . یک مورد حمله قلبی ، پاره گی رگ و شکستن استخوان سر و دست و پای چندین نفر از زندانیان ، حاصل این یورش ددمنشانه بوده است . گشتاپوهای رژیم حتی به این سرکوب خونین بسنده نکرده و با ایجاد تونل وحشت به سبک نازیها ُ برخی از زندانیان مقاوم را به شدیدترین شکل ممکن مورد ضرب و شتم قرار دادند و سپس بیش از سی تن از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین را به سلولهای انفرادی بند ۲۴۰ این زندان منتقل کردند. بنا به گزارشات دریافتی زندانیان سیاسی اوین در اعتراض به عملیات وحشیانه زندانبانان و با خواست بازگشت فوری افراد منتقل شده به سلولهای انفرادی به بند ۳۵۰ دست به اعتصاب غذا زده اند.

سازمان ما ضمن حمایت از این اعتصاب غذا ، خواستار اعتراض و کارزار وسیع همه فعالان ، تشکلها و نهادهای بشر دوست و مترقی ایرانی و بین المللی است . ما ضمن محکوم کردن یورش فاشیستی رژیم اسلامی و وزارت اطلاعات دولت " تدبیر و امید " به زندانیان سیاسی و همچنین اعدام سیمکو خورشیدی و نیز تلاش رژیم برای اجرایی کردن اعدام ریحانه جباری ( قربانی تجاوز مامور سابق وزارت اطلاعات ) همدردی عمیق خود را با خانواده و همرزمان و دوستان سیمکو ی جانباخته اعلام کرده و اندوه خویش از این قتل سیاسی را به انگیزه ای مضاعف برای مبارزه علیه همه اشکال شکنجه و اعدام تبدیل می کنیم و تا رهایی همه زندانیان سیاسی و عقیده تی و سرنگونی کلیت رژیم سرمایه داری مذهبی حاکم ، یک لحظه از پای نخواهیم نشست .

سرنگون باد رژیم اسلامی ایران

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

 

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

 

۲۰ فروردین ۱۳۹۳ ۱۸ آوریل ۲۰۱۴

 

www.rahekaregar.com