اعلامیه سازمان راه کارگر در همدردی با قربانیان انفجار معدن سوما ی ترکیه

 و

 ضرروت همبستگی  بین المللی علیه سیاستهای نئولیبرال وضد کارگری جهان سرمایه !

 

 

روز سه شنبه ۱۳ مه ۲۰۱۴ راس ساعت۱۰: ۱۵ انفجاری در معدن زغال سوما به کشته شدن نزدیک به 300 کارگر معدن و مفقود شدن و زیر آوار ماندن  صدها کارگر دیگرانجامید. با توجه به محصور ماندن کارگران در عمق چند صد متری و تعداد کارگران مشغول در این معدن که حدود هشتصد نفر اعلام شده است، یقینا آمار کشته ها و مصدومین این فاجعه بیش از رقم تا کنونی خواهد بود . در خبرها علت انفجار، ترانسفورماتور و پانل های الکتریکی بکار گرفته شده در معدن، ذکر شده است. مواد استفاده شده در ترانسفورماتور و پانل های الکتریکی بدلیل کیفیت پایین و غیر استاندارد بودن، عامل این انفجار اعلام شده است. تنها در سال 2013 بیش از پنج هزار حادثه کار در مناطق معدنی این منطقه گزارش شده که باعث مرگ 95 کارگر بوده اند.  تا کنون حوادث کار  در معادن ترکیه  بیش از ۳ هزار کارگر کشته و هزاران مصدوم برجا گذاشته است. سازمانهای مدافع حقوق کارگران و برخی از احزاب چپ و اپوزیسیون ترکیه خواهان تحقیقات گسترده در باره این فاجعه شده اند. برخی احزاب و نیروهای اپوزیسیون ، قبلا در مورد رعایت نشدن استانداردهای ایمنی کار در این معدن زغال سنگ هشدار داده بودند اما دولت اردوغان طی گزارشی در سال 2010 ادعا نمود که این معدن و معادن مشا به هیچ مشکلی ندارند و با همین وضعیت میتوانند به کار خود ادامه دهند. در همین حال گزارشاتی مبنی بر اشتغال کودکان 15 ساله و حتی مرگ دلخراش یکی از کودکان منتشر شده است که وزیر انرژی ترکیه در یک ژست رسا نه ای ، اعلام کرد که در صورت صحت این مسئله استعفا خواهد داد . تظاهرات گسترده مردم در اعتراض به این جنایت در زمان حضور اردوغان نخست وزیر ترکیه در سوما ، تظاهرات گسترده در آنکارا و استانبول و ازمیر در دو روز گذشته  و اعلام اعتصاب یک روزه در حمایت از کارگران معادن توسط اتحادیه های کارگری این کشور و در خواست تظاهرکنندگان برای استعفای نخست وزیر ، همه و همه نشانه های خشم فرو خفته ایست که علیه سیاستهای دولت اسلامی سرمایه داری حزب " عدالت و توسعه " حاکم وجود دارد.  تظاهرکنندگان دیروز در استانبول و در مقابل ساختمان شرکت "سوما هولدینگز" که مالکیت و مدیریت معدن سوما را در اختیار دارد، تجمع کردند. بسیاری از آنان صورت های خود را به نشانه اتحاد و همدردی با کارگران معدن ، سیاه کرده بودند. آنان بر این باورند که صاحبان معادن خصوصی ترکیه منافع مالی و سود بیشتر را به امنیت کارگران ترجیح میدهند و برای تامین امنیت معدنچیان سرمایه گذاری و تلاش نکرده اند. مسئولیت مستقیم این کشتار فجیع و فجایع دلخراش قبلی بدون تردید با صاحبان سرمایه و دولت های ضد کارگری ترکیه میباشند.

ناامنی در محیط کار و حوادث فاجعه بار کار ، مختص ترکیه نیست.  در ایران ، چین ، بنگلادش، پاکستان ، آلبانی ، روسیه ، آمریکا و بسیاری از کشورها ی سرمایه داری روزانه دهها کارگر در حوادث کار جان خود را از دست میدهند و صدها تن مجروح و معلول میکردند.  اجرای سیاستهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واگذاری صنایع و معادن و مراکز کار به سرمایه داران بخش خصوصی و رقابت بر سر سهم بیشتر در بازار و کسب حداکثر سود ، شرایط کار را برای همه کارگران و مزدبگیران  جهان دشوارتر کرده است. تلاش برای بقاء و فرار از گرسنگی و فقر و فلاکت ، در سایه دستمزدهای ناچیز ، سیاست کارگر ارزان را به امری جهانی تبدیل کرده و بازار جهانی و اصل رقابت ، محیطهای کار را به سلاخ خانه ای برای کارگران تبدیل کرده است. جهان ما در سایه سیاستهای نئولیبرال سرمایه داری ، هر روز ناعادلانه تر وناامن تر از پیش میشود. 

سازمان راه کارگر همدردی عمیق خود را با خانواده ها و بازماندگان این کشتا رو طبقه کارگر ترکیه  اعلام میکند و از مبارزه آنان علیه دولت اسلامی - بورژوایی ترکیه و طبقه سرمایه دار برای جامعه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی ، آزادی و برابری ، که انسان و امنیت و حیات و رفاه آنها مبنا باشد حمایت میکند. تردید نباید داشت که همه انسانهای آزاده و شریف و سازمانها و نهادهای بشردوست و ترقیخواه و اتحادیه ها و تشکلهای کارگری جهان در این غم بزرک با خانواده ها ی قربانیان این فاجعه و کارگران ترکیه ، خود را سهیم میدانند. مرگ صدها انسان کارگر در حوادث کار در ترکیه و بنگلادش و چین و ایران و ...  نشان داده و میدهد که باید این نظام مبتنی بر سود و رقابت و بازار را که برای جان انسان اهمیتی قائل نیست درهم شکست. نظام سرمایه داری در مسیر کسب حداکثر سود  نه تنها محیط کار ، بلکه محیط زیست را نیز به نابودی می کشاند که در هر دو حالت کارگران و تهیدستان شهر و روستا ، عمدتا باید تاوان آنرا بپردازند . همبستگی بین المللی کارگران و همه زحمتکشان  برای دنیایی بهتر و انسانی تر ممکن است و باید برای آن از همین امروز مبارزه کرد.

 

زنده باد همبستگی بین المللی کارگران جهان

نابود باد سرمایه داری ، زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

 

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

 

25 اردیبهشت 1393- 15 ماه مه 2014

 

www.rahekaregar.com