کشتار مردم غزه توسط اسرائیل جنایت علیه بشریت است !

بار دیگر دولت اسرائیل ، مردم فلسطین را آماج حملات وحشیانه و سازمانیافته خود قرار داده است . هواپیماهای اسرائیلی ، مناطق مسکونی و تمامی مردم غزه را بدون استثنا از زن و مرد و پیر و جوان و حتی از کار افتادگان را هدف قرارداده اند . بیش از صدها تن کشته و هزاران نفر مجروح شده اند. این سومین باری است که اسرائیل اینگونه مردم بی دفاع فلسطین را به مجازات جمعی محکوم میکند. در سال 2008 بیش از 1400 فلسطینی قتلعام شدند و اکثر ساختارهای اجتماعی اقتصادی این شهر نابود شد. از آن پس محاصره وحشیانه مردم ساکن غزه تشدید و مردم این شهر به مجازات جمعی محکوم شدند. در حملات سال 2012 بار دیگر بیش از صدها نفر از ساکنین غزه کشته وهزاران نفر زخمی شدند. حملات دولت اسرائیل ظاهرا برای متوقف کردن پرتاب موشک از سوی حماس به شهرهای اسرائیل صورت گرفته است.

شروع این دور بحران ،با تشکیل دولت ائتلافی حماس فتح و اعتراض و خشم دو.لت اسرائیل و آمریکا آغاز شد. پس از چندی با ربودن و قتل سه نوجوان اسرائیلی توسط دسته جات تروریستی اسلامی و یا به تعبیری نقشه از پیش ساخته خود دولت اسرائیل و بدنبال آن کشتن و به آتش کشیدن تلافی جویانه یک نوجوان فلسطینی آغاز شد. دولت اسرائیل، از آن همچون مائد ه ا ی آسمانی برای پیشبرد اهداف خود استفاده ابزاری کرد. حمله اخیر اسرائیل به غزه در راستای سیاست آپارتاید نژادی و برتری طلبی قومی، محروم کردن فلطستینیان از اولیه ترین حقوق انسانی، ادامه شهرک سازیها، یک سیاست پاک سازی قومی است. اما انتخاب این زمان برای آغاز حملات، دلایل متعدد دیگری هم دارد.

در خاورمیانه تغییرات زیادی اتفاق افتاده که سیمای آنرا متفاوت از پیش کرده است. حمله اخیراسرائیل همزمان است با دور جدید مذاکرات هسته ای . دولت اسرائیل که یکی از مدافعان حمله نظامی به ایران بوده است ، همواره ناخرسندی خود را از نزدیکی ایران و آمریکا و مذاکرات هسته ای بین دولت جمهوری اسلامی و آمریکا ابراز داشته است. دولت اسرائیل همچون همتای اسلامی خود از شعارهای ضد صهیونیستی و بعضا ضد یهودی جمهوری اسلامی ایران، در خدمت منافع جنگ طلبانه خود بهره برده است، همانگونه که رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی با یهودی ستیزی و زدن مهر همکاری با صهیونیسم به فعالین اجتماعی، همچون دستآویزی برای سرکوب آزاد یخواهان و خواسته های بحق کارگران و زحمتکشان استفاده کرده است.

از سوی دیگر با خروج آمریکا از عراق و تغییراتی که در عراق با پیروزی داعش صورت گرفته ، که برخی آنرا تغییر جهت دولت آمریکا در طرفداری از دولت مالکی، پشتیبانی از سنی ها و تشدید جنگ بین شیعه وسنی، دانسته اند. در عین حال حمایت آمریکا و دولتهای منطقه از دار و دسته های اسلامی القاعده در سوریه و باز گذاشتن دست داعش در پیشروی و تصرف و اشغال بخش سنی نشین عراق، که بهمراه خود تضعیف دولت مالکی، غرق شدن عراق در یک جنگ فرقه گرایانه تمام عیار را در یر دارد. صحبت از تجزیه عراق به سه بخش و تغییر جغرافیای سیاسی خاورمیانه در میان است. و در این میان دولت اسرائیل که یکی از گردانند گان صحنه برای اعمال هژمونی در منطقه است ، برای پیشبرد سیاستهای خود در راستای پاک سازی قومی در فلسطین و الحاق بقایای آن ، تنور را داغ دیده است، و در عین حال به دولت اوباما عواقب مصالحه با ایران را نیز هشدار میدهد. اسرائیل بسیار فرصت طلبانه با دستآویز قرار دادن تروریسم اسلامی ، اینبار از سیاه کاریها و جنایات دار و دسته های تروریستی در سر و دست بریدن، گردن زدن ، دزدیدن دختران دانش آموز و ... استفاده کرده و با همسان کردن مردم غزه با حماس ، و تحت عنوان دفاع از شهروندان اسرائیلی، میخواهد خود را قهرمان مقابله با افراط گرائی معرفی کرده و سرکردگی منطقه را در این بلبشو در دست بگیرد.

تردیدی نیست که قدرت گیری حماس و رشد القاعده و بنیاد گرائی در منطقه چیزی جز تاریک اندیشی و استبداد مذهبی، برای مردم فلسطین و خاورمیانه به ارمغان نیآورده است. اما نباید فراموش کرد که عروج حماس خود محصول سیاستهای نژاد پرستانه اسرائیل، تلاشهای این رژیم جنایتکار برای درهم شکستن جنبش ملی دمکراتیک و سکولار مردم فلسطین بوده است.

می باید علیه این جنایت آشکار علیه مردم فلسطین ایستاد. سازمان راه کارگر سیاست پاک سازی قومی مردم فلسطین، حملات وحشیانه و گسترده نظامی اسرائیل به خانه و کاشانه ساکنین غزه را به شدت محکوم میکند .

برای اینکه جنگ و تجاوز و کشتار پایان یابد، برای اینکه بنیادگرایی ، جنگهای صلیبی و فرقه ای سیمای خاورمیانه نباشد ، برای دستیابی ملت فلسطین به حق تعیین سرنوشت خود، به آزادی، به امنیت، رفاه و برخورداری از یک زندگی شایسته انسانی ، باید همراه با مردم فلسطین و همه سازمانها، نهادها و مردم آزایخواه ، نیروهای مترقی و صلح دوست جهان ، همبستگی بین المللی برای صلح، آزادی و برابری و مقابله با بنیادگرائی مذهبی از هر نوع آن و کلا بربریت و بحرانهایی که نظام جهانی سرمایه ، پدید می آورد، را سازمان داد.

زنده باد همبستگی بین المللی برای صلح، دمکراسی و برابری

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

 

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

16 ژوئیه 2014 25 تیر 1393

www.rahekaregar.com