حمایت کنیم!       از اعتصاب کارگران معدن بافق

 

نزدیک به دو هفته از اعتصاب شکوهمند کارگران معدن سنگ آهن بافق در اعتراض به خصوصی سازی و  برای دستیابی به دیگر خواستها  میگذرد. این اعتصاب در شهر 50 هزار نفری بافق که  درآمد  بخش زیادی از خانواده ها از کار در معدن تامین میشود،  موج گسترده ای از همبستگی، همکاری و همدلی را در میان طیف زیادی از مردم شهر و خانواده های کارگری بوجود  آورده است.  خانواده های کارگران در اعتراض به بازداشت آنها و در همبستگی با عزیزانشان در مقابل فرمانداری اقدام به تحصن کرد ه اند ،  گروههای مختلف مردم  نیز با نصب شعارها و حضور متناوب در جمع این خانواده ها به  حمایت از آنان پرداخته اند.

 

دور اول اعتصابات کارگران بافق از اواخر اردیبهشت ماه  در اعتراض به خصوصی  سازی و تحقق دیگر خواسته ها  بیش از یکماه بطول کشید،  که با عقب نشینی موقت دولت از  فروش سهام به بخش خصوصی  و دادن مهلت دو ماهه از سوی کارگران به  مدیران شرکت و سایر دست اندر کاران رژیم  برای اجرای خواسته هایشان به پایان رسید.

 

با نزدیک شدن مهلت دو ماهه؛ رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی  با وارد کردن یگانهای ویژه به شهر و اعلام شکایت  مدیران شرکت از 18 نفر از کارگران و تحت تعقیب قرار دادن آنها و دستگیری بعدی 9 نفر از کارگران، اقدام  به  تدارک حمله به کارگران نمود.  کارگران معدن بافق در 28 مرداد  در اعتراض به تهاجم رژیم و برای آزادی همکارانشان دست از کار کشیدند. که با تحصن خانواده های کارگران، پشتیبانی مردم  زحمتکش و گسترش اعتراض به سطح شهر، اعتصاب کارگران ابعادی تازه ای بخود گرفت .

 

بی شک اعتصاب  یکپارچه  کارگران معدن بافق در چند ماه گذشته  و ادامه آن برای تحقق خواسته ها  و آزادی همکارانشان،  تکیه آنان به نیروی عظیم و متحد  خویش و همبستگی  و پشتیبانی سایر گروه های مردمی، خصوصا شرکت خانواده های کارگری و جوانان شهر در تحصن کارگران ، تجربه ای درخشان در مبارزات اخیر کارگران است.  هر چند باید در نظر داشت که  پیروزی اعتصابات و عقب راندن کارفرمایان در گرو اتحاد و همبستگی کارگران و ایجاد تشکلهای مستقل  کارگری و سراسری کردن آن است.  با توجه به  شرایط سخت و طاقت فرسای کار در معادن، آمار بالای سوانح کارگری،  دستمزدهای پائین، خصوصی سازیها،  اخراجهای وسیع، بدتر شدن شرایط کار ؛  ایجاد تشکل مستقل کارگران معدن  ضرورتی عاجل است،  که میتواند نقش تعیین  کننده ای در پیشبرد خواستها و مطالبات کارگری داشته باشد. از دل چنین  مبارزاتی  و با توجه به وجود اعتراضات کارگری در سایر معادن، -  اعتراض چندین ماه پیش  کارگران معدن  سنگ آهن چادر ملو در استان یزد برای افزایش دستمزدها و .. -  و با  پیوند اعتصابات و اعتراضات به یکدیگر میتوان قدمهای بزرگی برای ایجاد تشکل مستقل کارگران معادن برداشت.

 

سازمان راه کارگر  ضمن  حمایت و پشتیبانی از اعتصاب کارگران معدن بافق، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط  همه  کارگران زندانی  و زندانیان سیاسی می باشد. ما سرکوب اعتصاب حق طلبانه کارگران،  بازداشت فعالان و رهبران کارگری  را بشدت محکوم میکنیم، از همه فعالان و پیشروان جنبش کارگری و همه مردمی که به عدالت و آزادی باور دارند، از تمام  تشکلها و نهاد و سازمانها و اتحادیه های کارگری و گروههای همبستگی  بین المللی میخواهیم  که در  همبستگی با کارگران معدن بافق به حمایت از  اعتصاب آنان پرداخنه  و خواهان آزادی بی قید وشرط  کارگران دستگیر شده و  همه زندانیان سیاسی شوند.

 

زنده باد اتحاد و همبستگی بین المللی کارگران

سرنگون باد رژیم سرمایه داری  جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

 

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

شهریور 1393-آگوست 2014