کارزار ممانعت از اعدام ریحانه جباری را شدت بخشیم !

 

رژیم رکورد دار اعدام در جهان ( به لحاظ سرانه جمعیت ) که به گزارش عفو بین الملل شاهد رشدی سی درصدی در دوره ریاست جمهوری دولت حسن روحانی بوده و به رقم هولناک نهصد تا هزار اعدام در سال رسیده است ، بار دیگر عزم خود را جزم کرده که حکم اعدام و قصاص ریحانه جباری را به اجرا درآورد . ریحانه هفت سال است که این کابوس و سایه شوم طناب دار را بر گردن خود احساس میکند و متاسفانه کارزار وسیع داخلی و بین المللی تا کنون نتوانسته او را از مجازات مرگ رهایی بخشد و تنها امید بستگان او و فعالین کارزار لغو اعدام این است که خانواده " سربندی " را قانع کنند که از اجرای حکم قصاص انصراف جویند .

ریحانه جباری هفت سال پیش زمانیکه فقط نوزده سال داشت و در بخش دکوراسیون و تزئین منازل اشتغال داشت ، برای دفاع از خود در برابر تعرض جنسی مرتضی سربندی ( که در کسوت یک مشتری ظاهر شده بود ) نامبرده را با ضربه چاقو به قتل میرساند .

رژیم اسلامی شیعی ایران همچون همتایان سنی و فناتیک خویش در سایر کشورها ، مقاومت دختران در برابر تجاوز جنسی را نه دفاع از خود بلکه جرم تلقی میکنند و در غالب موارد بجای فرد متجاوز ، قربانی تجاوز و تعرض را متهم و مجرم می شناسند . مواردی از این دست بارها در افغانستان ، پاکستان ، عربستان و غیره دیده شده است . اما آنچه در عین حال پرونده ریحانه جباری را سنگینتر کرده است فقط این نوع نگاه زن ستیزانه اسلامی نیست بلکه همچنین به این خاطر است که متجاوز مقتول ، یکی از مقامات بازنشسته سپاه و وزارت اطلاعات رژیم ایران بود . در واقع یکی از خودیهای رژیم که صرف نظر از عمل شنیع او ، حکومت و دستگاه قضائیه اش ، وظیفه دفاع از او برای قصاص ریحانه را وظیفه مسلم خود محسوب میکند . به همین خاطر حدود سه هفته پیش با هدف انتقال ریحانه از زندان قرچک به زندان گوهردشت و اجرای حکم از او میخواهند که آخرین وداع تلفنی را با مادرش انجام دهد اما یک روز بعد ، این قصد را انکار کرد و معلوم شد که فعلا با هدف شکنجه روحی ریحانه و خانواده اش اقدام به این عمل کرده اند . به هر رو چند روز پیش در بیدادگاه رژیم ، به دلیل خودداری خانواده سربندی از بخشش ، ریحانه مجددا به اعدام محکوم گردید . خانواده سربندی و قوه قضائیه رژیم از ریحانه میخواهند که ابتدا باید اعتراف کند که دروغ گفته و هیچگونه تعرض جنسی به او صورت نگرفته است تا " آبروی سردار گمنام امام زمان " حفظ شود . طبیعی است که اعتراف ریحانه جز پذیرش قتل عمد معنای دیگری ندارد .

سازمان ما ضمن اینکه با هر نوع قصاص و مجازات اعدام صرف نظر از مجرم بودن یا نبودن یک انسان - مخالف است ، عمیقا اعتقاد دارد که دفاع از خود در برابر تعرض جنسی ، جسمی و روحی مردان متجاوز ، حق مسلم زنان محسوب میشود و باید متجاوزین را مجازات شوند و سیاست مردسالارانه ، واپسگرایانه وضدانسانی مجازات قربانیان توسط رژیم اسلامی بشدت محکوم شود، باید این سیاست خون در مقابل خون ، چشم در مقابل چشم ممنوع شود. در این سیاست وحشیانه ، هیچ عدالتی وجود ندارد.

 

ریحانه جباری باید بی قید و شرط آزاد شود

کلیه احکام اعدام باید فورا ملغی گردند

 

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

 

17 اکتبر 2014 25 مهر 1393

www.rahekaregar.com