پاشیدن اسید به زنان و دختران ، جنایتی است هولناک

 علیه بشریت !

 

 

 

مسئله حفظ حجاب و مبارزه با  بی حجابی و بد حجابی، برابر سازی بی حجابی و بد حجابی با بی بند و باری و در یک کلام، بهره برداری ابزاری از مسئله حجاب به عنوان  رکنی از ارکان ایدئولوژی اسلامی برای تداوم سرکوب زنان و جوانان و ایجاد وحشت در درون خانواده ها و اجتماع،  در سی و پنچ سال گذشته، آنچنان بر فضای سیاسی کشور سایه انداخته و دستگاهای آوازه گری رژیم، از حجاب آنچنان هیولائی ساخته اند  که گوئی زنان با نشان دادن طره ای از موی خود، دشمنانی هستند سازمان یافته و در کمین نشسته برای برچیدن بساط اسلام و حکومت اسلامی!

راه اندازی یک دستگاه پلیسی ــ ایدئولوژیک،  به نام دایره " امر به معروف و نهی از منکر " و سازمان دادن انبوهی از اراذل و اوباش در این سازمان،  برای ایجاد مزاحمت و اذیت و آزار زنان  از نخستین اقدامات رژیم به شمار می رود که روزانه بازداشت و مجازات شمار زیادی از زنان و دختران و پسران  جوان را با خود دارد و اگر چه زنان مبارز و جوانان  کشور مان در این سی و پنچ سال،  به حربه اذیت و آزار و شکنجه و زندان  وقعی ننهاده، به صور گوناگون به کارگزاران رژیم و سیاست ارتجاعی حجاب گرائی،  همچون اسلام گرائی فقاهتی،  دهن کجی نموده اند؛  اینک رژیم  با پاشیدن اسید برروی زنان و دختران به جنایت کارانه ترین  حربه خود متوسل شده است .

اسید پاشی زنجیره ای به زنان و دختران در شهر اصفهان که هشت مورد آن تا کنون افشا گردیده،  و همزمانی این اقدام جنایت کارانه با تصویب کلیات طرح حمایت از " آمران به معروف" و " ناهیان از منکر" در مجلس شورای اسلامی، و  سخنان جهت دار  امام جمعه ی جنایتکار اصفهان،  یوسف طباطبائی نژاد  در خطبه های نماز جمعه این شهر که مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته، باید چوب تر را بالا برد، تردیدی باقی نمی گذارد که پاشیدن اسید بر روی زنان و دختران اقدامی است سازمان یافته و مسولیت این جنایت در درجه اول بر عهده شخص خامنه ای است و در درجه دوم بر عهده مقامات تحت امر او در شهر اصفهان!  

به کار بردن واژه چوب تر در ادبیات فارسی، اسم رمز تنبیه و مجازات است . تا زنان و دخترانی را که از ابتدائی ترین حق خود، یعنی آزادی پوشش دفاع می کنند را بترسانند و آنان را در برابر دو راهی : خانه نشینی یا رعایت حجاب اجباری مورد پسند رژیم وادارند .    

   ما این جنایت وحشیانه را محکوم می کنیم و خواهان مجازات آمران و مجریان آن هستیم و همگان را فرا می خوانیم که با اقدام جمعی خود و همبستگی با آسیب دید گان ، سیاست تعرضی رژیم را نقش بر آب سازند. باید جنبش دفاع از آزادی پوشش و نافرمانی میلیونها تن از زنان و دختران آزاده ایران در برابر حجاب تحمیلی رژیم اسلامی را جدی بگیریم و با تمام قوا به تقویت آن همت گماریم .  

 

 

زنده باد آزادی پوشش ، برچیده باد حجاب اجباری

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

 

 

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

www.rahekaregar.com

20  اکتبر   2014