حمله جنایتکارانه به زنان دانشجو در جهرم را محکوم می کنیم!

 

 

موج جدید سرکوبی که طی ماههای گذشته و به دستور خامنه ای و بیت رهبری با اسید پاشی به صورت زنان و دختران فاجعه آفرید و زندگی زنان و دختران بسیاری را در شهرهای مختلف از جمله در اصفهان را به تباهی کشاند، این بار نه با اسید پاشی بلکه با حمله جنایتکارانه تیغ کشان جیره خوار به دختران دانشجو در جهرم ادامه یافت. اراذلی که زنان جوانی که اغلب دانشجو بودند را با تیغ موکت بری مجروح کردند، تعلیم یافته در مکتب امام جمعه ها و تربیت شده در پایگاه های بسیج و سپاه بودند.

اعلام دستگیری عاملان تیغ کش از سوی نیروهای امنیتی جهرم و خواست اینکه مردم، مخصوصاً دانشجویان، دست به اقدامی نزنند چون " ضد انقلاب " بهره برداری می‌کند و رژیم را زیر سئوال می برد، خود بخشی از برنامه سرکوب ها و تلاشی بود در جهت سرپوش گذاشتن بر جنایات جیره خواران دست پرورده رژیم.

اما فیلمی که از یکی از مهاجمان و از طریق دور بین مدار بسته ساختمانی در کوچه نارنجی جهرم گرفته شده بود، همه برنامه‌های نیروهای امنیتی جهت وانمود کردن اینکه این اعمال تبهکارانه به باند های امر به معروف و نهی از منکر ارتباطی ندارد را رسوا کرد. طبق گزارش سحام نیوز ضارب ، جوان ۲۲ ساله‌ای به نام محمد بهشتی، عضو بسیج روستای قطب آباد جهرم و فرزند جلیل بهشتی، سرهنگ سپاه پاسداران و فرمانده بسیح قطب آباد، بوده است. این چاقو کش بسیجی اعتراف کرده که برای مبارزه با بد حجابی به دختران با موکت بر حمله کرده و راهنمایش روحانی ای بوده است که گفته : خون زنان بی حجاب مباح است. در چنین شرایطی بود که دستگاه رهبری به دست و پا افتاد و پرونده بیمار روانی را برای محمد بهشتی تنطیم کرد تا اسباب فرار او از مجازات را فراهم کند و بدین ترتیب بر برنامه سرکوبگری اراذل و اوباش دستگاه رهبری لطمه ای وارد نشود.

راستای جنایات رژیم همچون چهار دهه گذشته مبارزه علیه آزادیخواهان و نسل جوان، مخصوصاً دانشجویان و مشعل داران بیداری و آگاهگری است. رژیم از همان فردای انقلاب و سرکوب هزاران انسان آزادیخواه و برابری طلب در سراسر ایران زیر سئوال رفته بود و این حرکات تبه کارانه در تحمیل حجاب اجباری و در حقیقت دور کردن زنان از صحنه جامعه و دخالت آن‌ها در سرنوشت خویش، تنها می‌تواند نفرت مردم از آن و رسوایی بیشترش در سطح داخلی و بین‌المللی را افزایش دهد و همگی نشاندهنده ضعف رژیم در حل بحران عمیق سیاسی ـ اقتصادی جامعه و وحشت از خیزش تودهاست.

ما ضمن محکوم کردن این جنایات، خواهان مجازات همه آمران و مجریان آن‌ها بوده و همگان را به اقدامی همبسته و مشترک علیه سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم فرا می خوانیم. تنها با همبستگی مردم در دفاع از آزادی پوشش، برابر حقوقی زنان با مردان و مبارزه با آمران و عاملان تحمیل حجاب اجباری میتوان رژیم را به عقب نشینی و گردن نهادن به برخی حقوق ابتدایی مردم واداشت. ضمن اینکه این حقیقت را نیز نباید فراموش کرد که تحقق برابری کامل زن و مرد و پایان دادن به هر نوع تبعیض جنسیتی، نه تنها منوط به سرنگونی رژیم اسلامی بلکه مشروط به عبور از نظام سرمایه داری است که همواره از تبعیض جنسیتی و سکسیزم، برای تشدید بهره کشی و انباشت سرمایه بهره جسته است.

 

نابود باد همه اشکال تعرض به حقوق زنان!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

 

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

 

www.rahekaregar. Com

سوم دسامبر ۲۰۱۴